Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
72.74 MB
2013-01-15 14:54:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
235
3777
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zala 1914. 147-174. szám július

Zala - Politikai napilap
41. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

*LL ttfótyum
Nagykanizsa, llll 4. julius 1. Merd«
X47
fcn> *«nf| *m WAMt
NAGYKANIZSA,
n<m nw, viinif «h* Telefon-szám: 78w
«fj «wUíkBío naumL
HWétéseket és nyilli teret j^Jlilím miini i ii—W • kiadóhivatal
POLITIKAI NAPILAP.
EJ«Iw4M IUI>fc«a Mrtw fcn*" «
tgfftn ..... MS
»br\\- : : : : ■ :
Et<« ím.....ü- •
\\ PmM
Éjr» Mra ..... ÍM M»
Negre*éWe .,»,., 4M . ...... :
Mi ..... tB> «
Egye« ixám 6 fillér.
Ifelatságok, bált kimutatások és magáo-fcöziemenyék soronként 30 fillér.
MnlUnik min Mttiziim ntc i irt».
Eljegyzési és csketésf értesítések dija 5 koronái Köszönetnyilvánítás 6 korona
Kik gyilkoltak Szarajevóban?
Mióta a monarkia népei a szara-, jeyói merénylet utáni megdöbbenésujc* Ml magukhoz tértek, — mindenki a gyilkosság okának kutatásához fogott Legjobban szerettük volna, ha a vizsgálat azt állapítja mep, hogy anark itták, a fö^álló társadalmi rendszer engesztelhetetlen ellenségei szaporított *k meg ismét borzalmas cselekhiényi i\'x számát, ~ avagy ha valami megbonv lott agy hozta volna működésbe abom^ bát és a revolvert, Éz lett volna a legkívánatosabb, mexbha már a trón firö-kóee Hvszomoruvégct ért, — legalább a birodalom sorsit, nyugalmát, béké-Ját a benne M népeit egyetértését, a szomszédok jószándékát szerettük volna biztosítva látni. De riem Így történt A merénylők nem. anarklsták, akik egyformán haragszanak. az orosz cárra és ai ahwrinlii raáayárra é* nem rtrfll-tek, akik meggondolatlanul, állati ösz-tönszerüségnek engedve ontanak vért-
A pelyhtdzö áltu legények, akik cinikusan, mosolyogva állanak vallató-ttc előtt, — nacionálista okokból végeztek Ferenc Ferdinánddal. S félő, hogy az ő fegyverük nem végzett, amikor Szarajevó utcáin eldördült, hanem a kezdetét jelentette valami irtózatos, balkáni stiJusu akciónak, amely a mo-narkia egysége ellen irányul. Félő, hogy a két pdyhedző állu legény szintén caák olyan eszköz volt a fekete vasárnapon, mint az általuk elvetett bomba, a gyilkos pisztoly s a merénylet értelmi szerzői, a szarajevói véres dráma rendezői valahol a külföldön, de közvet-
len-közeiben s magas helyeken találha-tói. Mondjuk ki őszintén, amire a-kest-rflség és gyász perceiben önkéntelent! gondoltunk: Ferenc Ferdinándnak nem a két fiatal Itgény a gyilkosa, haifem azok; akik« Bosznia elhóditásáért, a nagy-szerb álmok \' megvalósulásáért esztendők óta a legszemérmellenebb agitációt folytatja* a monarkia határain kivül isj belül is f\\ amelynek fészkét mindig Belgrádban találtuk meg. Elhisszük, Hogy a gyilkosságot magát nen a "ttagyszerb eszmék szolgálatában álló körök tervezték, hogy az orgyilkosokat nem bérelték fö>, — de hogy a mélységes gyász a monarkiára szakadtra Isten és ember előtt mégis ők felelősek. Hiszen a lápját*, könyveik, Janói kitiltottak, fle amelyeket mázsaszámra csenj p észnek be/1- elejétől végig a monarkia gya-lázásától s a nagyszerb törekvések dicsőítésétől hemzsegnek. Belgrádban nyíltan hirdetik, hogy nemsokára elérkezik az Idő, amikor a szerbség Bosznia elorzásáért boszut állhat a monar-kián. Csoda-e hát, ha két éretlen, fél-művelt gyerekember végrehajtófává akfr válni azon fenyegetéseknek, amelyek a szerb kormány fülehallatára hangzanak el napról-napra Magyarország-Ausztria felé s csoda-e, ha mosolyogva vallják be az előre- tervezett gyilkosságot, amely szerintük neiti más, mint a nagyszerbek elégtéteNszerzése a monarklán. Ferenc Ferdinánd trónörökös haláláért Isten és ember előtt felelőssé kell tenni Oroszországot is, amelynek belgrádi követe, Hartwlg, | kiviteles állását és Immunitását eszten-i dök óta a balkáni szláv népek izgatá-I sára, bujtogatására, a monarkia elleni
ellensz...