Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.5 MB
2007-12-29 15:01:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
216
2701
Rövid leírás | Teljes leírás (349.73 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. november - 44-48. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NA0TKANIZ8A, 1908.

NEGYVENHETEDIK. EVFOLTAM, 44. SZÁM.

NOVEMBER 3.

ZALAI KÖZLÖNY

Keress J4xttef.
E1öflzat4«í Ankl Kgét* ív.c 10 korona, |*|e negyoJívfo 2 koron* 60 fill. E<-yo> „ Akk toltókk jh £
, Si«rka»TlO«ag: NaKykanl*i«, Huny.dl-ulc* 38.
! EI6fl<«t»Mk 4* hlrdatésak Ifj. Wajdltt Jói«*f könyv.
1 karaikadaaiba kOldendök.
Mcgjelcn minden hétfőn délben
Városi közgyűlés. ..-,- .
»* megy ki fogat, már pn
Ha a munka eredményét » ráfordított ;«énJ""!« >?\\ llye",l[or .<u]M>l\'u .jeP"U>. » idobtl itélník meg, akkor a keddi városi\' mut"AI leví ™idórnel « osctrol j.-lente8t Közgyűlés legfényesebb.* egy,ke. közó tar-loznék. Meri délután 3 ónltól e.slo fél nyolo óráig üléseztek városatyáink - a szófa
Rotschild Jakab dr. indítványa.
A keddi közgyűlésen Holscliild Jakab dr. kép-
rendórnél ez esetről jelentést > VÍSB16 azt ai iuditváuyt tette, hogy tokiuiutbn vóv» >
tenni. A tarifát majd megkapjuk a bér-|g,4mi pémtár kdwli »ll«moaiuWt. • piiiitlr turUlé-
koosin. ha igénybe akarjuk venni az alkal-j kából, mely körülbelül 200.(100 koronát lesi ki, léte-
rnalosságol. \\á\\aen a város uknadtlmi rá [rangjei li,máj4rnl«tM,l
itíveléséro ús oklaUMlr&
Érdekesebb pontja volt a közgyűlésnek a pécs— varasdi ul elkészítéséről szóló jelentés. Ezt az utat (Teleky-ut) vn
j,,, a|u|j
való gyermeliineullHlyul. Az iuditvduy el/ogadlatott, az ulAmuukálatok meglélolúre I r> tagú biiottKágut ItUldUík ki éti ttzuk AE iudilvnny lArgyalas végett a legközelebbi közgyl)lé»oii uapireiidr« tüzelik.
műhelyben — amint a képviselőtestület gyü-lOBeii egyik szollomes virilista nevezte.
Hála a gondviselésnek, hogy szónokaink. . , .. ■-.
níbo, mert különben koldus1
a város. Amit egyik város-! n)\'ule méx\'r s^esmig helyeit cs
szóval, azt a másik nkarnok j ^burkolatot kapott az itt, u«y,
sak bal méter
botra jutna „ .„.„., , .
atya elmond liz szóval, azt a másik akarnok | "burkolatot kapott az ut, ugy, hogy a ko; | Hogy ai indítvány megi-.IÓ.Msa mily nagy
hosszú, unalmas és bosszantó orátióban la- raik » "-1""\'\' l\'orl"\'n- ""l|li " mellüt"> \'\'\'\'" l">rdero|ü MociálU érdeket »ulK«l. »«.nmi .« l,i-
|„lja fe| puha, poros utat haszimljak, óröniero a la- IOi,y,ija jobban, rainlliogy a városunkban 3 hóuap
A iíözlfVülés I? uontia I(67ÖU U1ÍV87ÓI i k\'"fSAgn"k\' ÍS * Mlf«lisB|1«""t l)e alírr *" ■n«gal«Pilolt gyermaklelupiuk oddig 07 elhagyott A közgyűlés u pontja KOzolt "W8^\' tt 8800 korona városi hozzájárulást követeli gyermoll i,gl, voli é» « l,gutol»ó napokon 46
non, kerülnek pénzbe, mert különben koldus-! »»°™ilolla "\' """"" «0k«»blusog._ Ugyanit.
I? pontja között up
\'Z l
lé Í tóvá" I ^ ^ MI"°- s J014", II. o gyurmekek „»M„, uuiió waládaaiy. íel-
. Ogy»l«t» »!•» megfeleli azellemi 6, tmti munka ke-
J\'JÍLI \'<>" h>lMiM\'M\' \' l*gl».™noMbb polgári inti
1 "!\' ™r\'r;
van egy som volt. mely alkalmas lett .umn. ,., arra, üogy hosszabb vitát provokáljon. Hanoin ;az , a"\'\' a világ csak hangulat. A képviselők hangú- I"0\' lata pedig a bérkocsi szabályzatnál nyilvá-; miit meg...