Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
49.56 KB
2008-04-04 14:43:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
295
1894
Rövid leírás | Teljes leírás (7.09 KB)

Galambok - Zala megye földrajzi nevei - Zalaegerszeg - Zala M. Tcs., 1964 - 564-567 old.


A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Zala megye földrajzi nevei
Közreműködő: Papp László (1924) (szerk.) ; Végh József (1921) (szerk.) ; Markó Imre Lehel

(gyűjt.) ; Ödög Ferenc (1933) (gyűjt.) ; Kerecsényi Edit (1927-2006) (gyűjt.)
Szerz. közl.: [szerk. Papp László, Végh József] ; [közzétette Markó Imre Lehel, Ördög

Ferenc, Kerecsényi Edit]
Kiadás: Zalaegerszeg : Zala M. Tcs., 1964
ETO jelzet: 809.451.1-311(439.121) ; 801.311(439.121) ; 914.391.21(083.86)
Szakjelzet: 800
Cutter: Z 19
Oldalszám: 737 p.
UK azon.: 650947


A következő szöveg a könyvből keletkezett autómata szövegfelismertetővel


237. GALAMBOK

237. GALAMBOK

Galambok, Galambokon, Galambokru, Ga¬lambokra. — T: 4488, L: 1580.
1. láger ucca : Karsi ucca : Adi Endre ucca [Ady Endre utca] U 2. Komáromi ut : József Atilla ut [József Attila út] Ü. Kiskoimáromba vezet. 3. Főszeg : Tavasz ucca [Tavasz utca] U 4. Magyar-bejáró Útszakasz 5. Gergő köz Kö 6. Kocsma köz : Árpád ucca [Árpád utca] U 7. Pápista templom [Róm. kat. templom] 8. Templom tér [Úttörő Sporttelep] Té 9. Csapi ucca : Dózsa György ucca [Dózsa György utca] U 10. Templom tér [Szabadság tér] Té 11. Városi ucca : Tölösi ucca : Petőfi ucca [Petőfi Sándor utca] U 12. Rekó-hid Híd. Rekó nevű lakik mellette. 13. Birkás-hid Híd 14. Cimbér--bürü : Szóga-bürü Híd 15. Naty-hid Híd 16. Mester köz [Táncsics Mihály utca] Kö 17. Szüdzs-dülő Fr 18. Böször álla : Böször aj ja [Csány László utca] U 19. Folás P 20. Böször Fr 21. Kéncsés-hid Híd 22. Dijázs-domb : Di-jázs Fr 23. Kálomista templom : Református templom [Ref. templom] 24. Kanizsaji ucca [Somogyi Béla utca] U 25. Kis-temető ucca : Kuruc ucca [Kuruc utca] U 26. Temető ucca [Kossuth Lajos utca] U 27. Puszta-hid Híd
28. Jakabi ucca : Honvéd ucca [Honvéd utca] U
29. Temető : Szólák kert Temető. Mellette a
Szólák nevű család lakik. 30. Csapás Csa 31.
Müut [7. sz. műút] Ú
32. Tüskés-rét [Tüskeúti dűlő] S, r 33. Csönteji-csapás Csa 34. Köszaraszt [Köszarasz-ti dűlő] S, sz, sző. Szűk, arasznyi területek a kiskomáromi és a galamiboki határ között. 35. Kis-pinceji-dülő : Kis-pince [Kispincei dűlő] S, Ds, sz, sző 36. Tüskés-ut [Tüskés Uti dűlő] Ds, sz, r 37. Szarka-rét [Szarka dűlő] S, sz, r 38. Róka Ds, e 39. Pab-dülő S, D, sz. Egyházi ja¬vadalmi föld volt. 40. Csörgető : Csörgetek S, sz. r. Régebben mocsaras onész volt, amelyben csörgő kacsák tanyáztak. 41. Fölső-hegy [Felső hegy] Ds, sző, gy 42. Farkas-kérészt Ke. Farkas nevű család állíttatta. 43. Laposi-dülő [Laposi dűlő] S, D, sz 44. Hangyálos S, sz, r 45. Ba¬nya Ds, r. e 46. Füzestü [Füzestő] S, sz, r. Ma

is sok fűzfabokor látható ezen a területen. 47. Harkány-vőgy Vö, gy. Harkány nevű tulajdo¬nosáról. 48. Cseke-Gyóta [Csekegyóta] Ds, sz 49. Ros-kert Vö, r. Rozs Imre nevű egykori tu¬lajdonosáról. 50. Tüske-vár D, sz 51. Kuti--kert S, sz. Kuti nevű tulajdonosáról, 52. Gá-nica-rét [Gánicarét] Vö, r. A törökvilág idején itt mertek csak gánicát főzni, mert minden ol¬dalról magas domb veszi körül. 53. Kondz-gazda S, sz 54. Vörös-kut : Vörös-kuti-dülő [Vöröskút] S, sz 55. Kuti-kert-belső S, sz 56. Fölső-Kondo-vár S, sz, r 57. Lipics-aj Dombol¬dal, gy. Lipics nevű egykori tulajdonosáról. 58. Sóla S, r. Egyházi javadalmi föld volt, amelyet a kántor stólapénz fejében kapott. 59. Kis-puszta S, sz 60. Fölső-homok [Felsőhomok] S, sz 61. Vat-szürü [Vadszürü] S, sz. Régen itt csépelték ki a kenyérgabonát. 62. Örek-hégy [Öreghegy] D, sző, gy, e 63. Pap-hegy D, sző, gy. Itt volt a pap szőlője. 64. Rigó-hégyi-kérészt Ke 65. Bor-kert S, sz 66. Harca S, r 67. Kanta-rét S, r 68. Gesztenyés S, sz. Valamikor gesztenye¬erdő borította. 69. Picsa-tó G, V 70. Rigó--hégy [Rigóhegy] S, sző, gy 71. Kender-főd [Kenderföld] S, sz 72. Nadálos [Nadályos] S, V, r 73. Baksa : Baksa-domb D, sz 74. Temető--szilas : Főső-szilas [Temetői szilas] D, sz. Va¬lamikor szilfaerdő borította. 75. Cigány-kut K. A cigányok innen hordják a vizet. 76. Fehér--fődes-hid Híd 77. Alsó-homok [Alsóhomok] S, sz, 1 78. Török-kérészt Ke. Török nevű család állíttatta. 79. Aszóji-dülő [Aszói dűlő] S, sz 80. Mégye-köz S, sz 81. Fő járó [Középdűlő III.] S, D, sz. A dűlő kezdeténél egy domibra kell fel¬menni. 82. Levelesi-csárda S, e 83. Föjáró : Föjáró-dülő [Középdülő L, 11., 111.] S, sz 84. Ásó-szilas [Szilasi dűlő] S, D, sz 85. Görbön-ceji-hid Híd 86. Görbönceji-kut K 87. Tölösi--malom Malom 88. Kondo-vár [Kondorvár] S, V, r. Kondások tanyája volt. 89. Tölös-puszta M 90. Vandérlics-fenyves : Vendelics-fenyves D, e. Itt akasztotta fel magát egy Vanderlics nevű ember. 91. Teknőzs-vögy : Teknyőzs-vőgy Vö, sz. Teknő alakú. 92. Mónár-lap S, r 93. Sár-

szégi-szél D, e. Zalasárszeg határán húzódik. 94. Ságot [Sagoti dűlő] S, sz 95. Rékesztési--árok Á 96. Magyarósi-ber\'ék S, Mocsaras 97. Rossás S, Mocsaras 98 Gunyhós-lénija S, e 99. Békás-tó Mocsár 100. Sagot-puszta M 101. Rékesztés Ds, r 102. Nyerges [~] S, D, sz. Alakjáról. 103. Szilas [Szilaserdő] S, 1, e 104. Szilasi-bakt\'érház : Baktérház Őrház 105. Har¬sas S, e 106. Tikhuros S, r 107. Nyerges-fölső S, sz 108. Sós-mellék V. e 109. Keréttés S, r 110. Vincédi-árok Á 111. Aszó Ds, e 112. Nyerges-alsó : Nyerges-dsó S, sz 113. Bataná-da : Batonáda Mocsaras, e 114. Horvát-malo¬mi-rét [Horváthmalomi rét] V, r. Horváth nevű egykori tulajdonosáról. 115. Barom-hid Híd. A gulya jár át rajta. 116. Sánc-móna S, r 117. Bogyós S, r 118. Ruszingi-kut K 119. Belső--rét [Belsőrét] S, r 120. Kosnya : Naty-Farkazs dombgya [Farkasdombja] S, D, e 121. Kizs-

-Gyóta S, e 122. Sőrefás V, sásos 123. Föt-szobák S, D, e. Szobaszerű szakadékok találha¬tók itt. 124. Hamuházak S, r. Valamikor itt ha¬mulúgot készítettek a mosáshoz. 125.Rusziny--szél S, e 126. Berek álla S, r 127. Kies-cser : Kis-cser M 128. Kosnya S, e 129. Bank-irtás S, sz. Valamikor a bank vágatta ki. 130. B\'ér-dóji-árok P 131. Pati-ut Ü. Pat községbe vezet. 132. Kollátos-lénija S, e 133. Koszos-tó Mocsár 134. Smit-szobor Emlékmű. Itt halt meg, és ide is temették el Srnidt földbirtokost. 135. ösz--kuti-lénija S, e 136. Csörnye-patak P 137. Alsó-erdő [Alsóerdő, Kiscser] S, e 138. Tuskós--rét S, r 139. Fekete-árok Vízmosás 140. Nagy-vőgyi-rét S, r 141. Nagy-vőgyi-erdősház Erdősház
Gyűjtötte: Varga János szaktanító. — Adatköz¬lők: Béda Mátyás 47, Bencze Ferenc 70, Kálóczi Ferenc 77 és Kemsei István 68 é.