Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
671.71 KB
2006-12-04 13:17:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
874
4187
Rövid leírás | Teljes leírás (49.16 KB)

Cím: A ferencrend kanizsai zárdája
Alcím: tanulmány Kanizsa történetéből
Szerző: Halis István (1855-1927)
Szerz.közl.: írta Halis István
Kiadás: Nagy-Kanizsa : Wajdits, 1899
ETO jelzet: 908.439.121Nagykanizsa ; 271.3(439.121)Nagykanizsa(091)"1415/1899"
Szakjelzet: 908
Cutter: H 22
Oldalszám: 76 p.
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 3-5.
Analitikák: Halis István : A régi templom | Döghalál | Páter Ágostont fölakasztják | A török kiüzi a szerzeteseket
Halis István : Török uralom | Jezsuiták | A kereszténység visszavivja Kanizsa várát | A ferencesrend ujra megt
Halis István : Uj templom és zárda | A vár lerombolása | Toronyórák | Kripta | Harangok | Gyógyszertár | Kö
Halis István : Alapítványok | Oltárok, szobrok, kápolnák építése | A szégyenoszlop | Uj temető | Házfőnökök n


A következő szöveg a könyvből készült, automata szövegfelismertető segítségével:


A FERENCREND


KANIZSAI ZÁRDÁJATanulmány Kanizsa történetéből.

Írta:
HALIS ISTVÁN
nagy-kanizsai városi tanácsos.NAGY-KANIZSÁN,
Nyomatott IfJ. Wajdits Józsefnél
1899.Források:
1. Nagy-Kanizsa város levelestára
és tanácsi jegyzőkönyvei.
2. A kanizsai jezsuiták által 1690.
ápril 19-étől 1700. május 12-ig vezetett anyakönyv.
3. A kanizsai ferenciek anya-
könyvei és feljegyzései. 4 Diarium. 1664.
5. Krekwitz: Beschreibuug des
Königreichs Hungarn. Frank
furt und Nürnberg 1686.
6. Orlelius redivivus et continua-
tus. Nürnberg 1665.
- ?? . — 3 —

7. Die neue eröffnete Ottoma-
nische Pforte. Augspurg 1694 és 1701.
8. Liber rerum memorabilium.
(Emlékezetes dolgok könyve.) Kézirat. Többek feljegyzése ; nagyrészben Szonwlányi Aulai quardián irta 1770-ben.
9. Jó vitézkedett vitézség azaz
Inkey Gáspár Erdeme. Po-
sony 1776.
10. György Aladár: Magyarország
könyvtárai. Budapest 1886.
11. Bátor fi Lajos: Adatok Zala-
megye történetéhez. Nagy-Kanizsa 1876.
12. Dr. Krones: Jesuitenorden.
Wien 1892.
13. Dr. Krones: Zur Ccschichtc dcs
Jesuiten-ordens in Ungarn. Wien 1893.
— 4 —
14.
Schematismus cleri diocesis
Weszprimiensis. Weszprimi
1897.
15. Schematismus provinciáé s. La-
dislai rcgis ordinis minorum S. P. Francisci. Nagy-Kani-zsae 1897.
16. Életbenlevők visszaemléke-
zései.
17. Szabó István provinciáiisi tit-
kár történeti följegyzései.
18. Imhof: Relatio historico-poli-
tica. Sultzbach 1684.

(Szerző a szöveg mellett az irott kútfőket idézi.)
5 —A régi templom. Döghalál. Páter
Ágostont fölakasztják. A török kiűzi
a szerzeteseket.
A szent ferencrendi szerzeteseket Kanizsára 1415-ben telepitette le Kanizsay János, ki Szalamegye főispánja és esztergomi primás volt.
A Fcrenczrend hivatalos feljegyzése1) az alapítási évet 1418-ra teszi. — Ez azon jelentésen ala-
') Megjegyzem, hogy a schematismusban — valószinüleg sajtóhiba folytán — az áll, hogy a ferencrendielc első izben 1418-tól 1500-ig laktál; Kanizsán, holott száz évvel hosszabb időn át vagyis 1600-ig voltak itt.

pul, melyet a provinciatus 1732. évben Rómába küldött a rend történetírójához Wadding Lukács szentferencrendi áldozárhoz.
A két adat közti eltérés való
színűleg onnan származott, hogy
az alapítás történt 1415-ben, míg
a zárda építés után a szerzetesek
behelyezése csak 3 évvel későb
ben vagyis 1418-ban következett