Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.74 MB
2006-12-04 13:31:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
764
4506
Rövid leírás | Teljes leírás (216.59 KB)

Cím: Hajnal van!
Alcím: elbeszélések
Szerző: Halis István (1855-1927)
Szerz. közl.: Halis István
Kiadás: Nagykanizsa : Halis István, 1902
ETO jelzet: 894.511-32Halis
Cutter: H 22
Oldalszám: 200 p.


A következő szöveg a könyvből készült, automata szövegfelismertető segítségével:

HAJNAL VAN!


ELBESZÉLÉSEK.


ÍRTA
HALIS ISTVÁN.


MÁSODIK KIADÁS.NAGY-KANIZSA,
SZERZŐ KIADÁSA
1902


Fisehel Fülöp könyvnyomdája N.-Kanizsán 1902.
Az ORDÍTÓ KANDÚROK.falusi vendéglő termében éjfél óta próbálgatja JÖecsenszky főhadnagy pisztolylyal kilfídözni a falra aggatott kártya-figurák fejeit. A gyakorlat alatt pedig Rokoián hadnagy magyar nótára tanít-gatja a lövöldözéstől ijedező cseh trombitásokat.
A két huszártiszten kívül a kadét is a kocsmában volna, de jobb nem is szólni a haszontalanról, mert alszik az asztal alatt.
Igaz, hogy az este a kölyök oly fölségesen megugatta a.holdat, mikép a falubeli kutyák összemarakodtak és rettentő viaskodásfc rendeztek, — okolván a mulatozóknak féktelen vidámságot éa a békés polák-lakosságnak hiábavaló mérgelődést; az is igaz, hogy a nehőz fa-széket másfél óráig táncoltatta hölgy gyanánt; — de még sem illik fiatal embernek oly hamar kidülni.
Lám a kapitány ivott hajnali harang szóig. Akkor is csupán azért ment el. mert dolga

van az újoncokkal. Nem is igen lehetett észrevenni, hogy ..cifrázta" a lépést mig a kaszárnyába ért,
Külömben az volt az egész mulatság alapja, hogy az ordító kandúrok tartottak ülést a vendéglő nagytermében.
Áll pedig ez a furcsa nevű társaság huszártisztekből. A magyar haza virágaiból.
E szektát a garnizon-élet szülte.
Egy hitvány kis lengyel faluban feküdt évek őta a huszár-század, ahol majd megölte a halálos unalom.
Becsenszky főhadnagynak egyik nap mély rezignációval mondta egyik collegája:
— „No én tökéletesen megbutulok!"
— „Én is," válaszolt a főhadnagy csöndesen.
\'— „Latszik, hogy hiába jártad az egyetemeket ! Nem tudsz semmit kitalálni! Bizonyos, hogy a civil tudományok kutyát sem érnek!" csufolódott az elkeseredett bajtárs.
Becsenszkyt ezzel sokszor szekálták társai, és sohasem tudott rá „tromfot" találni. Most azonban diadalmasan kiáltotta:
— Várjatok csak, majd csinálok én olyant
hogy megáll az eszetek!
Ez volt az előzménye annak a történeti fontosságú eseménynek, melylyel Becsenszky

megalapította az ordító kandúrok szövot?é-gót.
A#t a tudományát értékesítette benne, melyet valamikor még civil korában szerzett a német főiskolákon a burschenschüft~k\'úréh&n. Denique nem vész ol a tudomány.
Az ordító kandúrok alapszabálya meglehetős egyszerű volt. Két pontból állott:
1. Inni kell. ha, van rá titulus.
2. Inni kell, ha nincs rá titulus.
Amit ezenfelül tudni kellett, azt könnyű -volt elsajátítani : vakon engedelmeskedni a hivatalnok-kandúroknak, elvégezni a fó\'kandur parancsait és vezényszóra, elénekelni:
„A kis cica férjhez akar menni, A vén kandúr el akarja venni..."
— — íís a kandúrok nagy hírnévre tőnek szert, Egy csapásra meghódították az egész környéket, A székvárosban állomásozó hadosztály tisztjei is mind közéjök állottak.
LŐn aztán :
1. Tiszteletbeli elnök: az ezredes (Kandúr-
király).
2. Korelnök; az őrnagy iVén-kandur).
3. Elnök: Becsenszky (Ffí-kandur).
4. Adjután...