Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.31 MB
2017-05-04 10:09:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
59
352
Rövid leírás | Teljes leírás (144.3 KB)

Cím: Ellenség kezében : történeti vígjáték négy szakaszban / írta Halis István
Szerző: Halis István (1855-1927)
Megjelenés: Nagykanizsa : Gutenberg-Nyomda, 1913
Terjedelem: 138 p., [1] ; 18 cm


A következő szöveg a könyvből készült, automata szövegfelismertető segítségével:

ELLENSÉG KEZÉBEN
TÖRTÉNETI VÍGJÁTÉK NÉGY SZAKASZBAN.
IRTA:
HALIS ISTVÁN.
Minden jog fentartva
GUTENBERG-NYOMDA, NAGYKANIZSA. 1913.
SZEMÉLYEK:
Vitéz Mihály, csurgai tanitó. Babócsay József, kanizsai városbíró. Szobovics János » aljegyző. Szentgyörgyi András »böcsületbeli« városi tanácsos.
Faddi Ignác timár j külső
Kolompár Sándor gombkötő J tanácsosok.
Dóka Péter, Szalamegye főadószedője.
Apollonia, felesége.
Kristóf, vármegyei huszár.
Korntheuer Zsigmond, urodalmi tiszttartó.
Maries Lizi, a gyámleánya.
Verner Mátyás, éjjeli őr.
Bécsi János, csizmadia.
Málék Gyura, fuvaros (a deputációval).
Csondor Istók » (a francia csapatnál).
Meskó György ) . . ... , -7 T- , ! városi haiduk.
Zsidi Jóska J 1
Böcögő Kati, árvaleány.
Kolongya Jancsi, kanászbojtár.
Szeglet Ferkó, parasztlegény.
Városi főjegyző.
Parasztasszony.
l*
4
Kis fiu, (mintegy három éves) a parasztasszony gyermeke. Kéményseprő. Postakocsis. A hahóti plébános. Sászőr tiszt.
Forspontosok. Sászőrök. Cigányok. Parasztok.
Történik az első szakasz Kanizsa utcáján, a második a kanizsai városbiró hivatalos szobájában, a harmadik és a negyedik a hahóti erdőszélen.
Idő: a Napoleoni háború kora.
ELSŐ SZAKASZ.
Hajnali három óra.
(Kanizsa egyik utcája. Apró házak zsalus ablakokkal, előttük léc-keritéses kicsi virágos kert. Az utca két oldalán árok. Minden kapunál hid Nyári félhomály.)
ELSŐ JELENET.
Vitéz. Szobovics. (Lassanjönnek.Szobovicsnak sziir van a nyakában, és paraszt kalapot tart a kezében. Egy nagyobb ház előtt megállanak.)
Vitéz: Itt megkezdjük? Szobovics: De meg ám! Még pedig mindjárt! Most meg kell csinálnunk, mert még a múltkor adott okos tanácsod szerint intézkedtem, hogy a kedvező alkalmat el ne szalaszszuk. Mivel ma hivatalosan utazom, tehát elkerülöm a feltűnést, hogy történetesen velem együtt ugyanazon a napon tűnik el Lizi is.
Vitéz: Szóval megjött a kedvező alkalom! Szobovics: És vele megérkeztél te is. Köszönöm, hogy levelemre még az este megjöttél Csurgóról! Vitéz: Mi az a pár órai gyaloglás? Pompás,
6
könnyű séta volt az egész! Aztán szívesen is tettem. (Tréfásan) Sőt máskor is rendelkezzél velem bátran! (Dúdolva) Téged bol-dogit a leány szerelme, engem vigasztal Bacchus bora!
Szobovics: Enyje hát nem fárasztott ki az egész éjszakán való múlatás, hogy ilyen jó kedved van?
Vitéz: Mért ne volnék vidám? Fölséges italt mérnek a »fekete prücsök«-ben! Aztán minő gyönyörű nóta az a »bornak együgyű dicséreti«, melyre a kántortok tanított az éjszaka! Nem csoda, ha ötvenszer el kellett énekelni! Hogyan is van ? (Halkan énekli.)
Jó az bor!
Jó az bor!
Jó az reggel, délben és vacsorakor!
Éppen oly jó éjfélkor,
Miként piros hajnalkor!
Jó az bor,
Mindenkor!
Szobovics: Hanem az a másik se utolsó nóta!
Vitéz: De nem ám! (Halkan énekli.)
Iszok!
Hej, iszok!
Reggelig iszok!
7
Mennél jobban Iszok, annál Jobban vigadok!
Szobovics: No majd igazán jobban iszunk, ha sikerül a munkánk! Iszunk álló hétig egy húzómban! Most azonban ne énekelgessünk, mert a cselekvés helyére értünk! (Halkabban.) Ez a szemben levő ház a Liziéké. Az a kapujok! Az éjjel nem igen beszélgethettünk a dologról, mert mindig velünk voltak a mulató társaink, de azért tudod mit kell tenned? Vigyázz, hogy baj ne legyen!
Vitéz: Ne félj! Rendbe hozok én mindent! Csak Lizi ne akadékoskodjék!
...