Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.22 MB
2017-05-04 13:21:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
62
387
Rövid leírás | Teljes leírás (206.12 KB)

Cím: Hajnal van!
Alcím: elbeszélések
Szerző: Halis István (1855-1927)
Szerz. közl.: Halis István
Kiadás: Nagykanizsa : Halis István, 1902
ETO jelzet: 894.511-32Halis
Cutter: H 22
Oldalszám: 200 p.


A következő szöveg a könyvből készült, automata szövegfelismertető segítségével:


HAJNAL VAN!
ELBESZÉLÉSEK.
IRTA
HALIS ISTVÁN.
MÁSODIK KIADÁS.
NAGY-KANIZSA,
SZERZŐ KIADÁSA 1902.
ÁRA 2 Kor.
HAJNAL VAN!
HAJNAL VAN!
ELBESZÉLÉSEK.
IRTA
H ALIS ISTVÁN.
MÁSODIK KIADÁS.
NAGY-KANIZSA,
SZERZŐ KIADÁSA 1902.
Fischel Fülöp könyvnyomdája N.-Kanizsán 1902.
Az Ordító Kandúrok.
falusi vendéglő termében éjfél óta próbálgatja Becsenszky fó\'hadnagy ; pisztolylyal kiló\'dözni a falra aggatott kártya-figurák fejeit. A gyakorlat alatt pedig Rokólán hadnagy magyar nótára tanítgatja a lövöldözéstől ijedező cseh trombitásokat.
A két huszártiszten kivül a kadét is a kocsmában volna, de jobb nem is \' szólni a haszontalanról, mert alszik az asztal alatt.
Igaz, hogy az este a kölyök oly fölségesen megugatta a holdat, mikép a falubeli kutyák összemarakodtak és rettentő viaskodást rendeztek, — okozván a mulatozóknak féktelen vidámságot és a békés polák-lakósságnak hiábavaló mérgelődést; az is igaz, hogy a nehéz fa-széket másfél óráig táncoltatta hölgy gyanánt; — de még sem illik fiatal embernek oly hamar kidűlni.
Lám a kapitány ivott hajnali harang szóig. Akkor is csupán azért ment el, mert dolga
8
van az újoncokkal. Nem is igen lehetett észrevenni, hogy „cifrázta" a lépést mig a kaszárnyába ért.
Külömben az volt az egész mulatság alapja, hogy az ordító kandúrok tartottak ülést a vendéglő nagytermében.
Áll pedig ez a furcsa nevű társaság huszártisztekből. A magyar haza virágaiból.
E szektát a garnizon-élet szülte.
Egy hitvány kis lengyel faluban feküdt évek óta a huszár-század, ahol majd megölte a halálos unalom.
Becsenszky főhadnagynak egyik nap mély rezignációval mondta egyik collegája:
— „No én tökéletesen megbutulok!"
— „Én is," válaszolt a iőhadnagy csöndesen.
\'•— „Látszik, hogy hiába jártad az egyetemeket! Nem tudsz semmit kitalálni! Bizonyos, hogy a civil tudományok kutyát sem érnek!" csúfolódott az elkeseredett bajtárs.
Becsenszkyt ezzel sokszor szekálták társai, és sohasem tudott rá „tromfot" találni. Most azonban diadalmasan kiáltotta:
— Várjatok csak, majd csinálok én olyant hogy megáll az eszetek!
Ez volt az előzménye annak a történeti fontosságú eseménynek, melylyel Becsenszky
11
megalapította az orclitó kandúrok szövetségét.
Azt a tudományát értékesítette benne, melyet valamikor még civil korában szerzett a német főiskolákon a hurschenschaft körében. Denique nem vész el a tudomány.
Az orditó kandúrok alapszabálya meglehetős egyszerű volt. Két pontból állott:
1. Inni kell, ha van rá titulus.
2. Inni kell, ha nincs rá titulus.
Amit ezenfelül tudni kellett, azt könnyű volt elsajátítani: vakon engedelmeskedni a hivatalnok-kandúroknak, elvégezni a főkandur parancsait és vezényszóra elénekelni:
„A kis cica férjhez akar menni, A vén kandúr el akarja venni .."
---És a kandúrok nagy hirnévre tőnek
szert. Egy csapásra meghódították az egész környéket. A székvárosban állomásozó hadosztály tisztjei is mind közéjök állottak.
Lőn aztán :
1. Tiszteletbeli elnök: az ezredes (Kandur-király).
2. Korelnök: az őrnagy (Yén-kandur).
3. Elnök: Becsenszky (Fő-kandur).
4. Adjutáns; a legjobb lovastiszt (Kujtorgó-kandur)..
10
5. Főrendőr: a kapitány (Morgó-kandur)_
6. Intéző: Rokolán hadnagy (Cica).
7. Hívogató; a kadét (Macska-kölyök).
A pártolást meg is érdemelték az orditó-kandú...