Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
7.08 MB
2010-02-18 11:37:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
150
2936
Rövid leírás | Teljes leírás (1.19 MB)

Zalai Közlöny 1922. 249-272. szám november

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61. évlolyam
Nagykanizsa, 1922 november I. S\'.erda
248. szám
Lapunk mai szíimu 10 korona
A néma város ünnepe.
Nagykanizsa, október 31.
A halottak nagy ncma városa ünnepet ül. A borzongató csend, a fagyasztó komorság, a hideg némaság birodalmának is jut egy ünnepnapja az esztendőben. A halottak napja. Ez a nap teljesen az övék. A néma város lakóié.
Ilyenkor minden, még a legszegényebb sirdomton is kigyulladnak a szeretet piros lángú mécsesei, hogy a szeretet erősségéről, a siron tul való tartósságáról, a sziv és a vér örök kötelékéről tegyenek tanúságot. Mert a szeretet erősebb a halálnál. A szeretet legyőzte a halált. A szeretet örökéletű.
Az Egyház a mérhetetlen gyász fájdalmának enyhítésére egy napot elköltözött szeretteinknek szentelt. — Nem azért, hogy a hegedő sebeket kíméletlen kézzel újból felszakítsa, hanem hogy a bánatában megtört gyászolót vigasztalja, felemelje.
Mert halottak napja — ha fekete gyászpompát fejt is ki, a halottak városához illően, az tlet et juttatja emlékezetünkbe. A sir nem örökké tartó börtöne szeretteink testének, a sir nem semmisiti meg az tilet-et. A lélekrember tudja, hogy a halál után jön a feltámadás, az újból való viszontlátás.
Halottak napja ismét közel hozza azokat hozzánk, akiket ugy* szerettünk — de nem azért^.hogy kétségbe essünk elvesztésük fölött, hanem hogy vigasztalódjunk a biztos viszontlátás boldogító tudatában.
Kinek nincsenek elhunyt szerettei? Édesanya, hitves-társ, gyermek, testvér, rokonai? Kiket valamikor oly nagyon szerettünk, kikre — ha rágondolunk — köny lepi el szemünket és szivünkön oly fájó érzés vesz erőt — a mai nap heggesztö, gyógyító irt
csepegtet a bánatos szivekre: a sir nem választja el örökre tőlünk szeretteinket, mert a halál után jön a feltámadás,
a viszontlátás. — Ez teszi oly jelentőségteljessé a néma város ünnepét. (*)
A fascisták bevonultak Rómába.
Harcok a Katonaság, rendőrség ós a fasdsiák között.
Róma, október 31. (Expressz távirat.) A fateista csapa-tok tegnap este megkezdték bevonulásukat Rómába. A csapatok felvonulása valóságos diadalüuuep volt. A bevonulás még nem ért véget. Még mindig nagy tömegek vonulnak Róma \'felé, főleg volt tisztek vezetésével.
Mussolini a Savoya-szállóbau lakik, ahol személyes védelmére fascista testőrgárda tart szolgálatot.
A fascista csapatok felvonulását a király előtt a mai napra halasztották.
Róma, október 31. Fascista körökben ugy tudják, hogy Mussolini a vörös pártok ellen kíméletlen energiával fog fellépni, de egyúttal igyekezni fog, hogy híveiket a fascizmus számára megnyerje. Ugy tudják, hogy qz uj kormány az első minisztertanácson el fogja határozni a fascista legénység demobilizálását.
Róma, október 31. Amikor Mussolini tegnap a királynál kihallgatáson volt, a palota előtt összegyűlt néptömeg lelkesen kérte a király megjelenését. A király erre az erkélyre lépett, mire őt u néptömeg zajos óvációban részesítette. Azután Mussolini intézett beszédet a néphez, melyben kijelentette, hogy az uj kormány Olaszországot fenköit hivatásának utján fogja vezetni.
Róma, okt. 31. Az ország kü lönbö:o részeiből még mindi v érkeznek jelentések véres összeütközések rőt Milanóban és Bolognában harc folyt a katonaság cs rendőrség, más részt a fasci^ták között Lfolognában a jascisták a katonai repülőgépet akarták elfoglalni, de a katonaság ebben megakadál ,ozta őket. Harc Jejlödött ki, melyben két ember meg sebesült. Vasárnap a bolognai rendőri épületért lolyt a küzdelem, melyben a jateistáknak több holoUjuk és Sibesültjük volt. Végre azonban az épületet mégis eljoglatták. Kisebb helységekből állandóan érkeznek jelentések összí ütközésekről, amelyek abból eredn...