Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.54 MB
2010-02-21 20:31:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
385
4649
Rövid leírás | Teljes leírás (1.71 MB)

Zalai Közlöny 1924. 224-250. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

63. évfolyam, 224. nán
N.gyk.nliM, tn*. Október 1. Szerda
1800 korona

POLITIKAI NAPILAP
a«erkeis(ói4g 4* kiadóhivatal Pft-ul 8 In(e»ur*«n-Telelon 7S-, nyomda 117. u.
Felelős szerkesztő: Kempeien Béla
A vasutak elektrifikálása
Már a béke éveiben felmerüli az a lerv, hogy külföldi mintára a vlzlerík és a gyenge minőségű magyar széntelepek felhasználásával nagyarányú vlllanytelepeket építenek, melyek az országot behálózó vasutakat Is ellátnák elektromos energiával. A villamosítás tervelnek megvalósítása minden téren óriási előnyöket Jelentene. A trianoni szeríódís azonban, amely a magyar szénbányáknak mintegy hatvan százalékát elvette az országtól, szinte kényszerítő szükségességgé telte vasulalnk villamosítását. Természetesen a megvalósítás ma még Igen nagy akadályokba ütközik, mégis állandóan kísérleteznek az eleklrlRkálás módszereivel, hogy mikor a megfelelő anyagi erők rendelkezésre állanak, már megfelelj tapasztalatokkal rendelkezve foghassanak hozzá a nagyjelen-. tősígü munkálatokhoz. _ Megfeleli nagyobb vlzlerőlnket ízleltük, Illetve nincsenek s a kiépítés technikai és szempontokból Is a kö-jjll lövőben kilátástalan. Arra kell tehát törekednünk, hogy az ország területén megmaradt, silányabb minőségű tüzelőanyagokat minél Intenzivebben használ-
hassuk fé). Ezek minők a lignit s a tőzeg ugyanis kitűnően felhasználhatók helyközi vlllanylcle-péken, amelyeket közvetlenül a termelőhelyek melleit állítanak fel. Igy meg lehet takarítani az anyagok berakást és szállítási munkálatalt és költségeit, a termelt elektromos energiák pedig ugy helyben, mint bárhol egyebütt felhasználhatók Ipari, mezőgazdasági és világítási célokra, ezenkívül vasutak használatára Is. A tüzelőanyagokban rejlő energiának leggazdaságosabb kihasználása a villamosítás révén lehetséges, kézenfekvő tehát, hogy az ország legnagyobb tüzelőanyag-fogyasztóinak, a vasutaknak kell erre elsősorban törekedniük.
Máris kísérleteznek, egy u| rendszerű, nagyméretű villamos-mozdonnyal, melynek kipróbálása a Budapest—Dunakeszi—Al* vonalon 15 km.-es szakaszon történik, ahol a villamos felső-vezetéket már meg Is építették. A berendezés és áramszolgáltatás költsége a MÁV költségvetéséi terheli, mlg a Ganz költségmentesen adott egy 2700 lóerős fázlsváltós rendszerű hatalmas mozdonyt.
Az alagl próbavonal egyetlen
rendeltetése az, hogy a későbbi Jobb Időkben megindítandó nagy villamosítást munkálatok minél tökéletesebb megoldásához megfelelő tapasztalatokra tegyünk szert. A háromnegyed éve folyó kísérletezések a rendszer használhatóságát minden tekintetben fényesen Igazolták. Hátra van még a mozdonynak rendszeres üzemben vzló kipróbálása és ezért még az ősszel. Ideiglenesen, legfellebb egy év tartamára beállítják a gépet menetrendszerű
forgalom lebonyolítására.
A villamosítás elsősorban a Budapest—Hegyeshalom vonalon rendezhető be és pedig vagy a már meglévő Budapest, Tatabánya és Győr vlllinytelepeinek (elhasználásával, vagy u), nagy telep létesítésével, amely a várpalotai lignit és sárréti tőzeg leihasználására ősi tájékán épülné. A grandiózus tervek megvalósítása azonban természetesen elsősorban anyagi kérdés, melyez Idő szerint még meghaladja erőnket.
Belpolitika
A szolnoki ítélet politikai következményei - Rendkívüli minisztertanács — Korányi Frigyes báró rövid Időn belül visszatér Párlsba — Ankét a kisipari hitel ügyében
Rudapcat, iicpt«mb«r 30
A* oraxágoa po\'itlka homlokterében moit, a politikai élet vjj mtgleduláaakor, ■ uolnokl Ítélettel k»pc«o\'r.lo« ügyek 6l>anak. At ítélet nyomábao támadt bonyodalmak kabinet kérdiaaé fajultak, me lyak mego\'déeára tagnap dálután rendkívüli minisztertantesot hívtak öiaxc. Rokovsz...