Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.44 MB
2010-02-24 15:47:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
410
6104
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1926. 171-195. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

66. évfolyam, 171. szám
Nagykanizsa, 1926 augusztus 1.
Ara 2000 korona

POLITIKAI NAPILAP
SiotcuiWg >-\' UidttOntil FU S. B. lMtöáfl jftHnHtfwlil: Xüf«ta!>* B.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
iQtMurtMui-tclcfofl: Higyfculz** 78. uia BMtetol in igr bla 30.000 korou
Rákosi „programm-beszédet" mondott
i héten kihirdetik az Ítéletet
Budapest, julius 31 A Rákosi-pörben ma délelőtt dr. Bárd Imre védőbeszéde után Rákosi MSlyát az u\'olsó szó jogán nagy előadást tarlóit a kommutrecniusról. Nem is annyira a birósás^mlnl a hallgatóság telé beszélt. Siámadaio-kat sorol fel a „burzsoázia" és a proletariátus arányára vonatkozólag. MunkanélkaliségrSI, loldoszilsról be-Síéi, jóslatokat tesz, mígnem az elnök figyelmezteti. Ezután a szanálást és Smi:h főbiztos működését kritizálja, a kommunisták külpolitikai programmját ismerteti. Szünet után Dóri Károly, Gőgös Ignác és Itdmdn Kató szólalnak fel. A tárgyalást hétfőn folytalják. ítélet a bét folyamán lesz. \'\' ""
Megszigorították Bacher házi Arizetét
Budapest, julius 31. Bacher Emil elötl k vizsgálóbíró a fogház épületében hirdette ki végzéséi, melyben csalás ós hűtlen kezelés miatt emel vádat ellene. Bacher li.tzi őrizetét megszigorították. Bacher és védői felfolyamudásl jelentetlek be.
A miniszterelnök Szent- ! endre díszpolgára
Buddpest, julius 31. Szentendre rendezett tanácsú várus képviselő-lesi.ulele a mai napon egyhangúan díszpolgárává választotta gróf Bethlen István minisztereinakat, dr. Voss József helyettes miniszterelnököt és Almdssy Lászlót, a kerület nemzetgyűlési képviselőjét.
Kétezer tóvárosi gyermek a Balaton mellett
Budapest, julius 31. Szombaton a Délivasuli pályaudvarra ötszáznyolcvanat gyermek érkezeit a balaton-szabadii gyermekszanatóriumból és ugyanakkor a Keleti pályaudvarra kettőszázhatvan gyermek a balatonalmádii szanatóriumból. A napbarnított gyermekek súlyban gyarapodva tértek haza. Augusztus 1-én kilenc-szár, legnagyobbrészt fővárosi gyermek Indul a két gyermekszanató-riumha, hogy négy hélcn át élvezzék a Balaton áldásait.
, Háromszor kapott nagy többség-í geS bizalmat a francia kormány
Megkezdték a francia szanálási javaslat részletes tárgyalását
Európa békéjének megteremtése felé vezet.
Az adótörvények 25 pontját már elfogadták
Páris, julius 31. (Éjszakai rádió-jelentés) A kamara ma délután tartott ülésén megkezdte az adótörvény-javaslat részletes tárgyalását, mely egyelőre technikai természetű volt. Este 7 óráig a törvényjavaslat 28 pontjából 25-öt elfogadtak. Ma estére várható az egész torvényjavaslat tetó alá hozása. A javaslatok ellen 180 képviselő, nagyobbára szélső baloldaiak szavaztak. Kommunista obstrukció Páris, julius 31. (Éjszakai rádió-jelentés) A kamara egész Illésén obsüu.\'iiuk a kommunisták. Poincaré háromszor vetcite fel a bizalmi kérdést és mind a háromszor nagy többséget kapott.
Páris, julius 31 (Éjszakai rádiójelentés) A kamara megkezdte a kormány pénzügyi javaslatainak, melyektől az ország lalpraállitását várják, részletes tárgyalását. Több felszólalás után szavazás volt, melyen 380 szavazattal 150 ellenében kimondták, hogy ma délután áttérnek a pénzügyi javas\'at részletes vitájára. Szavazás elölt a kormány felvetette a bizalmi kérdést.
Német-francia gazdasági tárgyalások
Páris, juhus 31. Francia és Németország képviselői közt tegnap este uj gazdasági tárgyalások indultak meg. Kemény van arra, hogy a tárgyalások sikere a két ország közt nem csak gazdasági, hanem politikai téren is közeledést jelent, ami
Hadiállapot Mexikóban a keresztény-üldözés miatt
Lefoglalják a katolikusok templomait — Katonai őrjá...