Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.14 MB
2010-02-24 15:49:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
257
4832
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zalai Közlöny 1926. 196-220. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

08. évfolyam, 196. szám
Nagykanizsa, 1928 szeptember 1, szerda
Ar. 1800 koron.

Vc?
POLITIKAI NAPILAP
la.Hairtafc tá llillll I I IU La )_ujJ^I laliHHi\' — UttU^f^. B.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
WttwW- UaafM: Kafjtaajua 7*. uAa
CiMzcUil ára <gj 30.000 Un—
A jugoszláv sajtó a kormányzó beszédéről
Rlklliuuml fogadják a magyarok orlanUold]á<
Balgrád, augusztus 31 (Éjszakai rádtójelentés) A vezető lapok foglalkoznak Horthy Miklós magyar kormányzó mohács: beszédével és \'kivonatosan, amennyiben rendelkezésükre állotl, ismertetik. Megállapítható ezeknek a lapo\'tnak haogulitából, hogy a magyarok uj orientációját Jugoízlávlában rokonszenvvel logadlák.
A kispesti katasztrófa elfiidézfiit átadják az Ügyészségnek
Többi-ondbol! omborSlia miatt folyik Ollónak ox aljáréa
Budapest, auguutus 31 k kllfésli halatzlrófa ügyében (olyik a nyomozás. Megállapltoltík, "hogy a belonmennyezelel tartó desz-kik leszrdésére, amely korán történi, ki. Bálint Zsigmond épilkeifai vállalkozó adott utasítást. Bálint Zsigmondot, Bállal Lászlót és Ni-
nuth Albertéi gonda:lanságból okától I löbbrendeli emberölés címén letartóztatták és átkísérték ökel a főkapitányságra, abonnan az ügyész- ] ség fogházába kerOlnek. A nyomó- \' zis még megáflapilolla azl is, hogy | a Bálim-féle bclon-épilketési cég még 1924-ben Peslizenllórincen vég-lett egy gyárban kisebb méretű építkezést. 011 a Iransfotmálorok szántára épített épület lelő alá kerüli, de nemsokára btomlolt. Az akkori szerencsétlenségnek nem vollak áldozatai és így nem került nyilvánosságra. A szerencsétlenül járlak hozzátartozói a városházán segélyt kapnak és az összegeket a felelősség megállapítása után az építő cég fogja visszatéríteni.
Robbanás egy francia katonai Ifiszertelepen
Itt l» banfta koiok okozUk
Pária, augualtul 31 A Pompes dc Bols melleit eltc-rüló francia kalooai lőszertelepen nagy robbanás lörlént, mely a környező faliakban betörte a házak ablakalt. A lőpofraktárnak három katarija repBIt a levegőbe. Az őrség tiz tagja életveszélyesen megsebesült. A robbanást\' btlnös kezek munkája idézte elő.
A magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások
Szeptemberben kerülnek tárgyalásra a magyar-szerb pénzügyi kérdések
szinten más lermészetü fontos diplomáciai munkájának lesz kény klen megfelelni és ezért csak szeplember második felében vehel részben részt a magyar-szerb tárgyalásokon. — Ugyancsak • szeptember hónapban tervezik a magyar jugoszláv |&n:-Ogyi kérdéseknek a leiár^yalási idejét is.
Budapest, augusztus 31 A prágai delegáció a hét végén visszatér Bádapeslre, hogy részletesen beszámoljon a legutóbbi tárgyalásról, a végleges tarifális szerződés ügyében kialakul! helyzetről is ujjbb utasítási kérjen. A delegáció vezetője, szeptember elsó hetében a magyar kotmány képviseletében való-
Értekezlet a pénzügyminisztériumban a városok ujabb kölcsöne ügyében
A vármegyék hiteligénye lóval nagyobb a rendelkezésre álló Wtelösszegaél
Budapaat, auguailua 31 A pénzügyminisztériumban csütörtökön és pénteken a városok polgármestereivel értekezlet lesz a városok ujabb kölcsön-ügyénck megbeszélésére. A megyei bölcsön ügyében a mull héten beérkeztek az összes vármegyék határozalai, melyek a kölcsön-igénylést állapítják
meg. A megyék összes igénylése ...................
.ULUUUiJHU. JUH........ II l\'l...... ....................
Bukarestben kielégítőnek tartják a bulgár válaszjegyzéket
közét ötszízezer angol fonttal nagyobb a rendelkezésre álló hílelösz-siegnél, így előreláthatóan löbb megye kénytelen lesz kisebb kölcsönnel megelégedni. A vármegyék csak a feltétlenül szü...