Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
64.79 MB
2010-02-24 15:52:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
375
7118
Rövid leírás | Teljes leírás (1.64 MB)

Zalai Közlöny 1926. 221-247. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

06. évfolyam, 221. szám
Nagykanizsa, 1926 október I, péntek
Ar« 1800 korona
tofrcvHU, u UM^.U Uiu. matciyi «a>UiKthiiifii: a.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Őszi munkaprogramm
Magyarország miniszterelnöke visz-szálért szabadságiról s átvéve hivatala vezetését, megjelent a kormányzó elölt, hogy tájékoztassa a kormány Oszt munkaprogrammjáról. Újra az élen látjuk Bethlen István grófot, akinek évek óla folytatott nagykon-cepcióju államférfiúi cselekvése, a nemzeti ujjáépitést megvalósító államháztartási és gazdasági tervezete (melynek szerencsés keresztülvitele nemcsak az ország külföldi tekintélyét állította helyre, hanem pénztlnk értékállandósitásával és a takarékosság szellemének visszahívásával rendbe hozta belső életünket) gyógyító hatással járt a magyar közélet minden fázisára.
El kell ismernünk, bármint egye-keizék Ickicainylenl az elfogultság és siutjektiv kritika a szanálással kapcsolatos törvényalkotást, hogy netn volt Inprodukiiv a nemzetgyűlés elmúlt négy esztendeje. Nem volt meddő nemcsak a gazdasági konstrukció szempontjtból, hanem az alkotmányos |ogt.jődés is visszaterelődött
• helyes mederbe. A házszabályok módosítása gyökeresen közrejátszott a parlamenti munkaképesség helyreállításában és a bénító mozzanatok leépítésében.
Az Ismételten osszeolö nemzetgyűlés öszi ülésszaka nagyfontosságú kérdéseket kell, hogy megoldjon. Ezekről tett előterjesztést az államfőnek Bethlen István gról. A szinte országos jelentőségű szociális teljesítmény: a nagy horderejű kis-lakanípiiő akció lesz legközelebbi leendője a miniszteitanácsnak, mely e bélen végleges döntést hoz abban. Mjjd következnek sorra a benyújtott javaslatok, kozlllök első helyen valószínűleg a felsóházi törvény ,
A nemzeti közvélemény öröjiímel üdvözli visszatértekor a koraiaiive!-nököl s ragaszkodó bizalopmial vátja a kabinéitól a gazdasáy\'és közélet sok felmerülő kérdes.éSk megnyugtató megoldását. Érzi ebben az országban mindet:\'polgár, hogy az a biztos kéz^néíy eddig oly határozott irán^fll vezette igen nehéz eseményeién keresztül az ország kor-tnArvyruilJát, ma Is a povidenciátis államférfiúi elme útmutatásával őrködik a társadalom és az állam nagy erdekei felett Harmonikus kormány-"I és szilárd többség, ezek a biztos fundamentuma a konszolidációs törekvéseknek és ezek állnak jót a köz nyugalmáért. Köszöntjük a megélénkült politikai élet el6Ő eseményével
* kormányelnök szabadságról való visszatértével az őszi munkaprogramm {s gazdasági munka ki\'átásait. Hlsz-szük, hogy a kormány és a parla-mcnt az államfő legteljesebb bizalminak birtokában meg is fogja való-S1\'ani mindazokat a feladatokat az Wszág javára, melyektől boldogulási K haladást várunk.
Szcitovszky Béla a Ház összehívása ügyében tárgyalt Bethlen István miniszterelnökkel
A terminus felett még nem történt döntés
Budapest, szeptembert) Bethlen litván gróf miniszterelnök ma már korán reggel bement hivalalába és legelősrőr May/r János földművelésügyi niinissfyt fogadta. Később Szcitovszky BSi házelnök jelent meg nála, ki több mint egy óráig tartó kihallgatása után távozásakor az érdeklődőknek kijelentette, hogy a miniszterelnökkel az általános politikai kérdésekről
tárgyalt; szóba került még a Ház összehívásának kérdése is, anélkül azonban, hogy a terminusról döntés történi volna. Ezután Koszi László belügyminiszteri államtitkár a választói névjegyzékek ügyében benyújtott panaszok kérdését tárgyalta meg a miniszterelnökkel. Hir szerint október 31-ig meghosszabbították a panasrok benyújtásának a határidejét.
A kormányzó és a kormány tagjainak látogatása az állami pénzverdében
Tüzetesen megtekintették az intézet teljes ap...