Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.84 MB
2010-05-21 13:57:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
408
1703
Rövid leírás | Teljes leírás (335.77 KB)

Zala 1879 július

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ItatfMvaM
rittfel rt»r ktejfkmO^M Újvárukéi ikt^ Ml. ttám.
IMftttM árak; tftoa ém 6 fri W^ri t M Ntfytd imlHiOkr.
I huéfei pttíwr ffjrtter 7 kr. tSbbnöri hirdetettél i kr IMj-a-Uj 30 kv Mylttér: Pitltiora 10 kr.
ZALA
MEGYEI ÉRDEKŰ. KÖZMŰVELŐDÉSI, TÁRSAD
A Zalamegyei- Qatdcuági-EgyesiUet, a n. kanizsai tlszi 11 önsegélyző szövetkezet és több irtás egylet hivatalos közlönye
27. szám. Nagy-Kanizsa, S; erdán, 1879. juíius 2-án. VI. évfolyam.
Mmm Ni Hová t l»p iwlleuii dinit jllstó kfetaufajifc *IU»e4*k
Uj táfwkée itat 513 «• IWrn.mi-Unn Imiik cnfc limftrt kcwltWI bft4 Utast " lé*Sr»tftk fim* ua klMMn*k
fiirdetÍMket f«!r«wek: Rudolf Hmm BthUp«g tmmaUk H tki ||. m. — A. V. (M4Wf<t Miwt liwiir «aá — A OpptHk Ma Siabsnkuui Ín. - Wrfss Mér Bfcs BL Tibor mim 11 m. BrtJibk fa ttraBadspstt KMIj Mm* 17 m Lm-i flniiMTiia 4 V»(kr BéM L WaU/tabpJM 10,
Előfizetési felhívás
JZALA" I
czízdQ
megyei érdekű, közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap VI. évfolyamának H. negyedére
Az nj negyedév beálltával lapunk t olvasóit ojra bátorkodunk felkérni annak támogatására és terjesztésére. Ipar-kod áinnk folyton oda irányul,hogy alapot, amennyire a vidék körülményei engedik, a kor színvonalán megtartsuk. Ez
A kár országszerte milliókra rag. Ki-számi ihatatlan.
Ha a sors saját vétkünk, hiftánk nélkül mér reánk ily csapást, békéi ség gel, egész megadással türjük, remén Ive, hogy a pusztulás után mindig njraal tku lás következvén, mit egyik nton evett tólünk a sors, azt másban pótolni ftgja De ha a szerencsétlenséget, a csajást, saját hibánk, vagy éppen hanyagság i<j ézte elő, akkor saját erőnkben, kitartás rak ban, a hiba helyrehozásában keres ünk orvoslást, különben méltán belyegezpet-nek gyáváknak.
A tavaszi áradások számtalan
uoDbui annál jobto sikerülhet, minél ^ Bzójni ttka>,kaBa,atfln
inkább tapasztaljak a t. közönség pártfogását. —
A lap elófizotéai ára : Negyed évre . . . 1 írt 60 kr. Fél évre . ... . $ frt — * Egész évre . . . 5 frt. — A , Zalamegyei Gazdasági Egyesület* tagjai részére i
Negyed évre f . « 1 frt. j. Fél évre . , ". . . 2 frt. Egész évre . ... 4 frt.
Hátralékban levő előfizetőinket tisz telettel felkéljük a hátralékok szives beküldésére.
A kiadóhivatal.
Haszontalan elmélkedések.
(:—y) A Biblia szerint negyven nap, negyven éjjel szünet nélkül esett, és lett belőle a Vízözön, mely az egész világot elöutötte. Mult évi augusztustól kezdve egész folyó évi junius elejéig közel tíz holnapig csaknem szünet nélkül eseti; nem lett ugyan belőle egész világot elárasztó özönvíz, de támadtak földjeinken, rétjeinken, legeitetőinken tavak, több her lyen, — még pinczéinkben is — források, felfakadások j a tavak kétszeres terjedelmet vettek; a szelíden zokogó pa-takocskák fenyegető nagyságra növekedtek. garázdálkodtak, a nagyobb folyók valóságos Isten haragja képpen dúltak.
W-A tán
Bila-
íát-íel-
léki birtokosok kárairól, melyeken ugy látszik — a Mindenható nem könyirül, semmiféle hatóság nem segít.
Több lapokban mily siralmas fej dulásokat, a szegedi szerencsétlenség mindennapivá vált sürgönyi kétségbeeséseket olvastunk a miatt, hogy a tonnák rendkívül felszaporodott vii siófoki zúgót elszakította. Pedig ezel csak az történt, < minek a természet örvénye szerint megtörténni kellett, s a mit emberi rövidlátóság ideig,- óráig aki dá lyozhatott. — Nem természetellenes állapot-e az, midőn a Balatonnak térné-szetes kifolyása aképpen korlátoztál ik, hogy kisebb víztömeg ömlik ki belile, mint a mennyit ugyanazon idő alatt gába fogadni kénytelen?
Hát ha még elkövettetik azon deg boc...