Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.02 MB
2010-05-26 14:49:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
206
1968
Rövid leírás | Teljes leírás (279.92 KB)

Zala 1885 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

14. ftzám.
i
Nagy-Kaniam, 1885. április 5-fti.
XH évfolyam
■ ' ■ ■■ || | ... _
Im^mMi i íktm**m 4. m,
^asma^al OiaBM IMHBÉBÉ1
Bfrifrnii lali ^r«á4n*w /
IffÉI «HÉ Ml#l NlM «Í
IIMri'it HMM MB MUriMl
—Hí:
ZALA
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP,
A 7mlamegf«J lf) védegylet, a *egj Kannáét- 4 Déttatel Ukarékpéailárak, ftaaksgymBlet. at AlaáHoarakAtt lak arák péestár raaevátytáraaeág éi eatvatt kt«eJel«s
Megjelenik Nagy-Kuniee*tn ketonként tyym&r t FaeAmmp.
mSUSSm itat
tmm mm * f * IN*ü
JjJg^ . , , • I ,
áü^M
SfMk I* S». «—' MN
ByBMr lülwn ü hr
Feltámadunk!
A *»mt nap, aaljfiR i keres% tény világ mély áhimmal ttwepH * Mrrváltd MtAmadáaát. abba m
ttúkf/f i M^Mtmk kelottaoarf téli álmából vald ébradám m aet kfckltja oée a #st!ggedd. láredt ••trotil; feltámadunk I
Boldog tt, ki m*g t adit érteni * Instáld aaéoaiot; boldog, ktnek lelke ■ég ott hun van as íiImIíhiih mm magaalatáfi, hogy fal todía fogri* »| valléenek éa m Örökké mflkftdd ttr máraeinak magBaatue aaimbol nmeit Boldogak, akik hmi*k ..
As islnosmbor. kí leasállou a felMn, begy Buat ember küadjOo, mb-vedjun áa meghaljon aa eaomák lag-{Oneégeeebbíkdoak, a marat al aasméjé-nsk eaolgáJatában, as 6 Ultámadiaá val megmutatta ast la, hogy a valóban lOnoégaa márnára mb lékmik balti; bofj isii nagy áa diead, Mt mb víma Myáaaetbe aoa e vérpad, aem as öldöklés egyék aötét eaakMaí.
És w egyéb, mint annak aa iga* | aágnak megrendfcbetlen tudata tar- -totta volna aa mii áa bátorsáfl aeok ' mak aaivében, kik aa $ éUtökén naa i mondtak la aa eaaflaérdl, kik elraán Un vetették oda a létet, mely elvaas ! btt, da álma kell annak, mb) igat áa I belyee
A bitnek kmküáQal kimúlt mar tyrjai; b tudomány vértanoje, ki B ! máglya (okán állta, kimondotta a kitör Btlkal .eppur ai BMOve," a tépek mabadaágáért vérm eaatákban slbttltett béeök laáamraíi vajon b«b futamodtak a voIbb Bag • bálái aOiát Hbb aUR, hm dob ál barnák B bit, bapy ftOdi aoyáaaalOk oaB btaaulan 4Wm*V ; W mpbbb lángoló batUkkel kaváava aaí^aikba aa tga j WláBadtink ^
Éa m ambatiaág bfllaa oktató)*, B tflrtáMi, mb igaBoljB** bfran aat, bBÍ b kH kápában a aifábc vbb oluat
EJpuwtui, bbbmbbbMI as, ami t*m; MSli, alttól a 9Áá mkeérti aa
agykor a világot onll H^n, atto-aaati. Bart a&agyto aa irÉByt, aaaéy J#eo*á Ma rotea lálát áa további Mroáf áaát Ea aa ngypái boláaaaaa-bor mtfénjm mfctúkaőati, wkéjMj ion b Kaláí ráBBB htriáüól OldOatotva, b Maatar Bavaí után mdliJt áa ■aagaiapítotu a koraaaláoyaág bitét; b mb BBBtolt el áa a ka>Bwtápyaá| ^ Bit b világ f ' ,
Mág agv páldt. Aa állafladríáaok ktepatta áll kBad agy ávasrad ált agy aránylag kieony bombOI hokaaor aodolt alíma a vágpoastoláa lanyegetű vikarja, aaPvotkaalok allaoa hatalaaa allanaágak, kik as artebb jogánál f)gvs magukba akarták oHraaBtani m árasaaán saltű kkabyslt, gyanga ide-gaot: raátámadtsk a vágra la is gyét-ták, lovartdk s tltomoOák ridag, aö tát atrbt.
te &HáiBMÍtmik t Msrt ,tm ar6 áa oly asoot akarat* mb vaasbUott, mb anyáaabotott al OrOkra A kit mb-ao( feltámadt halottaíbdl, él, balad, ví rágsik éa bt ftalbtn megmarad a nem kérkedő da biisgó áa tottakbon nyiltánuló hMaBeratat: agy élni, haladni éa viráfosoi fog Ortfliké.
Da Bak u marad imm, as nem anyáaaik ol a ba a halál loplét bontják reá. Mik m támad Isi, ami (6 a annak aJtoján megérdemli t Isttáma-déat H nskttnk, kiknek t JOvó mjté-lyea íátyolát fellebben tani mb adtlott, kik mb tudjak, mb a Idaért vslt-mikor ieBát kOaöttfink as aoyáBat áa B halál; pekBnk minden akarttank' kai, minden arónkkel ason kell Un-öttnk, hogy t (altámadáa alapját al m vBaitattk
▲ki msgtssaá kfttaleaaágát a basa, aa ambaríaá...