Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.5 MB
2010-05-26 15:31:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
550
1481
Rövid leírás | Teljes leírás (261.37 KB)

Zala 1885 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. szám.
Nagy-Kanizsa, 1885, jiüiua 12-én.
XII. évfolyam.
Iiiilwil ig • ""Ití-Wcm 4. m. ti k Up tti*!l**í rtiitw
NMifcaaA wiiuku kiilnkf.
fttaééMfitolt láwiilirtaM /
NíimMIII WftM ««k i«vit ki wkbU hfaátaiMk «l
IWiakl v
fcaak«l
4
ZALA
PÖjUlTlKAI ÉS VEGYES tartAlmü hetilap.
A £alaiuegy«i ügyvédegjlet, a Nagy Kauizssi- és Délzslai takarékpénztárak, Bankegjmalcf. •x Alaó-muiekAzi takarékpénztár t em/mj iái smmíj? és fttiwgélyzfi azökrtk. hkslslos kŐctAn}t.
tiSMwm&t Arak
kit* w* évm ámtéém
IM U>kr l . i»> . I . *.
iHri+imk InlinyoMi Mumiftfűtk
ArvarM • anék fejvatalts ki/d«(js4-•j*k Mi kr. Ui) rfdijM MII 10" mUg < Irt, Hwtal mimé* mUti 'j, kr.
: Nyitttai pttífiora 10 kr.
M'vjelenik Nagt/-K<inixs<ln hetenkitU egytzer: ViiMÚrntip.
Előfizetési felhívás.
J alias hó l-jével uj előfizetést nyitunk a ,£alá"-ia.
Lapunk barétjait, illetve előfizetőig kiknek eUjtizetéae joaiua hó fügével lejárt, felkéijiík, hogy azt mielőbb megújítani azi-v«akedjenek, egyr^Kt hogy a lap wsét küldésében (nubdái ne történjék, máirhit hogy előfizetőink mám telíti tfikéletfMi tájékos va legyünk.
Lapunkat, a ojból& közön-
ség ügyein éhe éa pártfogásába ajánlani Irlfilffnqifk Iártjuk. A lap minden saá-mával egy-egy bizonyítékát véljük nyújtani annak, hogy a .Sala* hiven megtartja programmját, beváltja, amit igért. Ehhez még csak annyit (ehetünk, hogy flJtorek-vétünk ezentúl íz mindig az Isend, jól Merkaastett, érdekre ea változaton tartalmú ajaágot adni vároaunk éa vidékfin k köaöti-ségének, Fflgonddal lakaink ezentúl ia a helyi érdekre; a közvélemény aaoasókii leszünk ott, ahol a közvélemény helyes éa mindig meglesz aa erkölcsi bátorságunk} ellene nyi átkozni a kozvéleménynek, ka elfogulatlan meggyőződésünk azt fogja mondani, hogy aa terde utakon jar.
Kst fogjuk tenni agy politikai, mint táiaedalmi kérdésekben. Egyéb közleményeinket is mindig gondosan meg fogjuk válogatni, mint mindig tettük, ugy hogy a „X«l«a esentnl in irodalmi niveao n álló lap lesz.
Aa eléflatlésl tllj marad a régi:
félévre.......a'fii 50 kr.
Negyedévre.....I frt 25 kr.
i „ZalT ueitesztűs4[e
bt adók Italain
Egy kis statisztika.
A saedáni csatát at ngg német ,hő*csá>zár' hit es mondása scerhit nem annyíni a német katonák, mint a német — iskolámén terek nyerték meg;
TáirczsL.
Kanizsai tornászok Bvdapestan.
(Halt et»dl tiltsa.)
A Savanyu-uborka veazedelmea évadját éljük. Veszedehi esesért, mert Spanyolországban dtthöng a kolera, amit azonban a spanyol ellenzék, melynek sok hasonlatossága van a mienk bar, nem akar amgeogodni. Habár agy nap 0Ü0 ember is bal meg a spanyol területen, azért aa ellenzék mégis azt mondja, hogy aa nem Bvtaí hanem »por>dikua cholers nosiraa; no kát eblien csakugyan iga*tik van, pert a kolera, habar iamai, még* csak spanyol; a jó spanyolok i am igen barátul a tisztaságnak; a piszoknak pedig aa a természete van, hogy még nappal tem szégyenít magkt. Dk bit kérded Mmi olvaeéie. ml kftn mindennek a bániak* tereiaekfoa mag a liiUüáshoe t Pedig «aa kftze. Mire valA volna akkor a tarramréi anlio martain, (maiy legalább ia Mér egv károm netrti loenésistí tátog* rfcoelk ka a távolabb* dolgokat nem lekatne egykweiy Hat ngf ven aa, kegy a kiátli Mki gf akarlák helaaafaei hmvi a kolera m—airOl feoisgeisn, ja e indó* doktorok elére jéaattek, kegy eü e kel megaaftm, a malenlik •árasai napok bejöttére! faitf kl H lArni. Ka efyaaar íga/at mondottak a éeklefnkt ét kei kmany ktr tmi vetneeaén e fcÉHtiii aikeinaktsm, e ménikngy « knl-tirn terén aNUéeaatsní aanü sem itaked teaénáre néave^ anuni ea moai onpráí-nenra jakken kkfteft, negy rea...