Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.81 MB
2011-02-16 14:12:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
430
1617
Rövid leírás | Teljes leírás (291.73 KB)

Zala 1889 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. szám.
:\' NJliiSfflk 1889. jiiL M
|«=mr iu\'ui m m rffl j\' ,IM \' ÍJ .
SzarksntOMg TT • f^F ^ÖT^ ^VT
Battiitaa* é« KMfalnil*-ui«-xtMrkaa M JA W JK
Mb iaUinÁdó a lap ia*lu«mi rtneit vaui- \' I J m I *
foto aiBiUa kuiictuc^T. 1 ! M M Mj ■ ^P \\
Kiadóhivatal: Várad,i«.«tm 8. l^^^J | > M\\U
1 BtrawaUtka tartlek euk innart kaatkUl \' f ^
1 j I íopdtouuk«i f I | i.. r)• I
W K^lUv vij^jTnőmjktttdetnlk, II ^Olltjlkai ÓS
^T-inj-TTT-TIT m TtT~r|I A Nagy.Kani L. ^
_;[ | MegjLi
p a
XVI évfolyam.
Egészségügyi dolgok városunkban.
I
Városunkat a (ermészet u«jyan egfinmtyen fek vénael ajándékozta naeg; levegő, .j.vize kii Unó eg&tz*£gea; mind a mellett ■— tekintettel a Aiiytonojliiié-ppKifdéNrér — forognak leiinj olyati|ihu-jok„ kívánalmak, miknek teJjeHÍlése küzegészségi érdek.
Hogy fokozatosan, a1 könnyebben teljesithetŐkrol térjünk iv heliexebbeii teljesíthetők re: első sorban emliljílk az utczai öntözést.
A mi városunk talaja olyan) ter mé^zettt,] hogy ha kiké nagyobb esőnk) van, akkor ."rengeteg sár képződik kongó téglával ki nem rakott utozáin-kon; ha pedig fjgy két napig száraz, meleg időnk van, olyan hatalmas por képződik, bogy a^erosebb kíjzlekedésii utczákon betartott szájjal és orraft kell \' járni, ha tüdőnket kissé kimélni akarjuk.
Igen természetes tehát, hogy ily körülmények között az erősebbköz lekedésU utczákon csak olykép lehet e bajon segíteni, ha napjába^ kél {per is jól\' megöntöztetjük az utcza talaját vagy kövezetét; mert a por a kövezett utczákban is elég bőven felfödik.
Mit tapasztalunk azonban?
Azt, hogy a vállalkozó a város öntöző lajtjával bejárja az ulczáikat; a nyugvó por-atomokat /ölveri, szetfecs-kendezi a gyalogjárón haiaaók szemébe, orra alá s mire az utcza alvégétől a felvégre ér, az alvégi rész már teljesen száraz.
Ezt hívják nálunk utczaöntözés- |
nek.
De mentsen is meg Isten benníin- | ket kissé erősebb széltől! Akkor majd nem lehetetlen utczáinkon a haladás.
* "\\P *
A második, már igen sokszor hangoztatott, óhaj az utczai gyalogjá-
rók cs csali tása.
Az év nikulai nai bajt» Várj> han már a hetetlenné Csak agy i meleg déli éppen féliti
pegtr^s tártaimvi hetilap.
ii ItakarékJénztáraki 6fj a [ fyinkegrajlet h|\\ atalos kdzlőny nik Nag^-kanjzaán hetenkint egyszer: vas árnap.
n* ntrTff - zzz :\'zz*s Ei/»rimlai ÍBÍK
1Lm ..... y • JJ • ; I H ..■••*> I . t
i U I Uirdttf^ek jHtiaroaaa «*A»jftaiaaZ.
I R xiverM c jjtái SSSfa kiMrfafa* W krTblyírgilíjwí Mai 100 «4if l nl I aaontu) ntade* ntxri rgy l«l kr.

Nyilttér pftltsora 10 kr.t itt—itt—Hl \'"
mi j, , i h!. i I\'! i i iii -H-■ - t
iliiák rt ndezi\'se tntztáiflar- Nj|gyoi^ jól |f|fiiuc vámsi I \'\'
me melegei b Irészd, ajlká-mindig e őterbe lojlj&k e ik egyik másik ulcznjá-só szoroM értelmébeii l\'ürf t a csatoripzá* mizei ája. il. kjei! tenni valame yik ion városunknak ueijji is I ulK\'sáin «l a sétáló ttneg
batiszt zsenkéndőve) onnan is történik M
IHllll zttl-jói iiiá-
lszó-
fog győzóuuii hogy váipsKnkiuik Röbb olyan; utcaija van, ahol a mizerabi ásott, roá-fe-flHésíj nyilt csatornák dűlő iszapláupik flifSze rjiiatt, csal paríümözut^ csos I^alanii.
{niieu h lalás. Lnuun utcza énf^ke
\'satpriiájuabau megáll ést esőviz h hogy ej miatt •ket idézi! mleg n kapitányság, prjrntha a csatornázási mizériákéit az jj <|lc/.ai lakosokai lehetne felelőssé tenni
utján, lcgutóbb a Teleky lakói szólaltak fí»l, liogy
utczai ny megposha
ekiíi-óhaj rész
nem pilla-meg-sze-Lelek-
A hprni;ulik. — egészségi tétbő...