Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
21.08 MB
2011-02-16 15:24:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
166
3855
Rövid leírás | Teljes leírás (588.84 KB)

Zala 1894 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, szerda
láz* állal magasra felhajtod ázsió Kevés támadásának tántoríthatatlan szilárdsággal tudott ellenállni úgy, hogy VVekerle mosolyogva utalhatott arra, mini fog az ázsió megint visszamenni anélkül, hogy a kormány kénytelen lett volna mesterséges esz-•közökkel avatkozni a fejtöífésbe és anétktif, fcsét tezzá! hogy a vihar csak a legkevésbbé is elterelte volna a válutarendezés kis hajóját a végleges sikár kikötőjétől. A mü számára igen kedvező esély tj. osztrák pénzügyi tárca átvétele l\'léner, a férfias, loyális és komoly államférfi által, aki nem késlekedik s nem inga-
Zala. I. nzám. (2. fap.í"
nyújt az iránt, hogy 1894-ben erélyesen -keressUU Iwtz vive az egyházpolitikai reform, a közigazgatási reform pedig jóval előbbre.
1893 nem volt rossz esztendő^ 1894 hizlal, hogy egészen jó esztendő lesz. Szeren-
A k&zőngég^ körébőt.?)
Kinini-uteiit paiia«a.
\' ■ _ I8M januAr hó 9 én.
[ j" -i In "\' i " \' ^ \'ll\'l l|W 1 1 """I
Nemrégiben azutanksptak az illetik így éutéa\' ■egüigyást, hogy a báznk előtt épUlt fedett tm\' R>mr költségeire, kfllOnbeui régrebajtís térbe alatt, lő nap leforgáaán betol fizessenek 40—70 forintot.
Ezt a „jOltünk-mentUnk 100 frt" elve szenet kiteteti kttliioleges *éM már etek azért ae U-
| hetőuek, inert ngj vaanak értesülve, ííjgy nem egyedUl a munkabér — mit előre mainkra Váj. latiak — hanem a tégla kivéletével nrtuáeu ffltyag ára is a terkűkre van irra, Tehát folyamodtak a várogi tanácshoz, hogy tekintettel arra, hogy u utcai háztulajdonosok — egy, ketlő kivételi
l\'gylátnik, bogy a^Kioűai-utea, ragy tán caík M teegéay emberek, 4» lehetséges «ged-. ... anuak lakossága, illetve háztulajdonosai mostoha)"®! valamelyeat a kivetett üaazegből, ragy ha
__dozik annak teljesítésében, amire egyszer lgyeraiek<j fl..Kaniz«a. Városának. te -lehetetlen, agy legalább azt engedje meg, —
vállalkozott. \' - ,1. » Még-csak acm ia olyan régen " fenéktelen sár Wr " izegéay - emberek apróbb réuietekben
És ami az egyházpolitikai javaslatokat I képette ez atca burkolatát; kUlönöíen a Kaiser-1 törlesitbessék azt le. Ezen folyamodványra egy IMLnem lehet tagadni, hogy az izgatás 1 W* hái táiin.-leginkább agy öazuel i» V*1\',":, ■?0": bo.°\'
; ellenük mlenztvebb ^te.^ ffig
az országban, mint eredetileg hitték. De a élí atca\' ég Wrnyéke levegőjét éa veszélyez- 8 nap alatt, ellenkező esetben bíróilag lesz különösdősceretetteitbotidoirokban működő jteúé a lakoaiág egészségét Az utolsó kolera jár- " bekajtra. Ezen vegxé* ellen ismét folyamodlaikus műkedvelők suttogásaival, néhány fö- vány idején — a Jiáztulajdonoeok meghallgatása nyajtottak be, melyre egyszerűen akt »á-pap túlbuzgóságával ésTogvatékos fegyelmé- után - elhatározta a tanáé* ezen ázsiai állapot- » »4rüM » *,rött P*"*0"***
—Vél néháflV siiabadcldu Je IfótóáftlflnJtélkistilg r7^ Xjgü^^B ** jjffl\'tnlaidoiioadk kötelezikma- g*k behatási, már átadatott a városi Igyeezaefc. ZZg*"f^y %^• pkaFfegro a mnnkadi ak fedezéiére. A ^fk utáam kéntezzttk, hogy W totyi^
sáJnAlandó ingadozasával neemben áll a ki ,B A DtgYréUl itUlpáMiokMI iltu lakOwtt OWm-1 ■Hl** * eetgéaj lakásos, línSiTii ; **\'fj iá&feggg&a manflppa, a legaaganbbj,^ nriwtr uoba I "^s Té*el1\' ha * TÍro< tanám at éde» apa
egyházfejedelmek megveszlegelhetetléft ha- t mtónppg UlMéuJéJieitai, be a« egyik mostohán bánik el veink. Az llyeu . Ijá-
M —nnyei türelme, UllllUiÉ | pfe a ^gMyrtlt^Koronabaraag-ntca -caa.,««"■■\'
ténv hogv^ klnviselgház bizottsf.ga az ^ bnrkolUtásArr wtter a város kő- élén |alló kSrOk
"epviseionaz otzottsagai az itagázAiáböl ...