Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
19.32 MB
2011-02-16 15:27:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
218
9475
Rövid leírás | Teljes leírás (539.88 KB)

Zala 1894 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

26. szám.
Nagy-Kanizsa. 1894. április 1-én.
XXIII. évfolyam.
kwkintMf
14* iittiüti i Up n«U«ai rtwri vMutfcoxd mínitt Miltatujr.
linwiiün !w«l»k «Mk iintrt k»«k. _Ml
IWmik mb kililttttk fim. tfifm *tdm ám: 10 krajcár
Z A li A
Politikai és végre® tartalmú lap.
A Na^y-Kanizsai- és dél-nüai (akutékpénzűrak, a líankegyesület, az Ipar- és kereske* delmí bank, a Nagy-kanizsai segél vegWet-szövetkezet és a lefenyei takarékpénztár.
— a „nagy-kanizsai maUiagyi\'r és serfBzikia r. i." áiratatat kvMm/rr au***. T*i„iBt . MtfcíMci*
IMWtiW ; . VáKi-bál.íjmlft ; t-ilchd liUf >>iji><MIIIÉW
Kióraurtn iucs E«*« íwi tfl Nw « Itt -IU NUni * kűWM (IW - ki) KegfttMm I Imm (( irt W |f,\'>
uu<IIÉW> jntafim teiénui**) Vjllttér fttliMrm !• kr.
Jlegjeleaik I¥n£yKMiii/.<uín lirtfnkint k^lmrr: trébsárzxap és ezordém.
\' mirtwék ftlcM FUSp kMft
Urat 4Mk« lattea*
A hazatért azent hamvak
szent hamvakat szállító Vonat pályaházunk dáliái allt, mely kendőt lobogtatva lukadja a robogod haláron átrobogó vonatott.
Tton *eK (ri t egTetleDJBJ^irra i S/LSÍ sKS __T~_ _ jÍJtynllat__üetuiit nemzett muaA kesébe
fiildjére lépve, aa etaő aásakM, mely
Eddig csak Kossuth nagysága előlLhaJ rultara le a rendkívüli nagy lelkét; iszeplö- , , „ 11 , —,— -----
érzelmével. Most leborulok, porba omlok ax! "ÜW
* ,, , ____,.r_ . -c . .. _ vonat hoan a tegdrajjáhb wyy»»- ♦ -t , „s, n \\
éo Mag. WBWWT Teamleui letrtratatlaírj . ■ . .. nftítTrl, boidoseásáéri 1-inhbnv L tofigcátikűlta o n^m^^ma i^u
k , ;, ,-- , ;; <L Bfra"- mmUüuT * * STL\'^^g^^ " "ll"> -rJtTÍUpaatnelein ifüOlkAM jegyérlielell! ^ ^^Ty^T. ~ " „ „ háü»u*ik a UralUtr, - --
KM már Monumentális emiékeketa n£k ÍÍ^^Í^H/. . V "^i^t"
nemzetik kravelelnvilvánitáiiából de ezzelíl "T*"®*; ® önöftetótl Má9*ba mtndnyá- • h-megel i««onyu tyó ^ fogja et. A kUldrtM-nemzetek kegyeletnyilfinitá^ból, deezzet aL Nagy-Kanizsa város pol- dtebii iMteUgMk. af^aág rtea^ti i Stó-
kegyeletnyilvánitá«sa1 azemben. mely a ma \' \' ^ w ^^ « a t.«at
mr mami #r»zfl milüóil nagy halhatalla-^ „ " JC Z1 .ffT A kalauiok i.olt bangón jelentik.
Sk ha^i kfirt avfliti. m^lla gomloT^^^\'1 * ■ ««TÍW bocnkboL.k^II _
-.—4iii.iT ■ tf... . tamuUi ^ ndeg falakat és elágazó érilekkiizde metflek^__á_if>nat íkkénLWwt ioeaJ»» ahbai a
m^íftta r«T-ttT pillanatra AMmulat metfhaito(tr . mMrbon-Ktxmth hamvai vnhak, rmtk
•rötkiiui huayatlik le kezünk, m.kor gyöng*.^^ 8 Mmw> Mmm*m voh. houájutni, a fogad-
tOUookkül caak hátvioy vonásokban ís ^ "V V^ , i ,V i ^ eieása ünnepflyea^e nem a koporti káw-
tkvjok jegyezni a gyászotó mafyaT nem-,\' «% Btdalmunkai feggyefetflakri, maly.;!^,, /i»l)i y, —\' "„.a,ijflB zd kegyeletének kerrsetlenűl őszintén gfPyci-a hazába visszatéri- szent hamvaknak j A konorukkat ellmritött, Mgtoniótt «<>*»ék mrttéTfan hatalmas erflwt\' törlUnfl mta « végtisztességet\' megadtuk: nem zavarta étó\' nregielenl SrjltAfyi rr. ref. lelkésst l^frtdrol;
Ko^úth hamvai útra indultak « awat. a m*yw«njTTVirin«S mgf mécna- 1?el Hadapeat li)viro»a nercben kamatú a twu*.
föld felé, hogy a magyar hantok megadják; tol,sí<4baü wzreVehi:Uünk vok*- - -jft hatottat, wafeg W Fereae. egy-forrt iwkwk a halálban, amit aa élet meglaga j A haraQgQit gü^ mjflÉS tgmplomlmn L™,rmAninrm ir
Micsoda utazás volt ézT" • b\'í* niea«ehaldan hirdették, ho^y nagy t\'k,Mota).
t -i, „i ,, . | ..........■ ■ piltanatnkhiin a mapvarrtk mápia ratir ^ n i r, , .i.n - ké.M - ■■■■! ffim.«
í ÍÍvT^iT"; Istent imádnak. És e.zel...