Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
20.11 MB
2011-02-16 15:29:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
176
5415
Rövid leírás | Teljes leírás (588.09 KB)

Zala 1894 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

4§f szam.
\' htrkmlMf
jragy-Kanizsá^lSafc
XX111. ésfefettL
r •- ( t • 1 » Oll»p-Rl« kés. __ -i— V
TSí HHkkall I Up ipi
Mtttal ■indu kktah;.
Mnwtiklm Iwlrt Mk íhhm >»«>■ Ml fapkütotask ií,
IWnMk KM klMrtwk tlut*. Mfftt szálh ára:. 10 krajcár.
Z A LA
Politikaivegyes. i irtaim 11 lip____
méMwÉrii Tlmkif ípáCtt n«M /Mf HarrtrakaOML
ttfltlMIÉM ilU : "" Ifte ém U hana* (fű — kr.) FUÍm • bna (* tat — te.) npUlái • tanú (1 « W b)
A PÍH\'iT-K\'ani/..-iii- és déf-jtaki i;il;nrékpéir/.iárak, a Hankegyesület, ez Ipar- é* kereské- a_QMtv M
delmi bank. a Nagy-kanizsai ->s:élyeg5let-ss4v<\'ikexet 4a a Irteovt\'í\' takarékpénztár, "
a „nagy-kanizsai malátagyár és sofösöde r. L" kimtuUs iMhy>. nHirti 1. ■ ■ - • jtfrfoUMto*
1 ll IkM ritto ktayr
X«ff|»lealk Má|C7-KaalMáa ketoaklmt két* ser: »» \\ —■ itfrm r r ém ordtörtaicSn-
Politikai szemle
(—) Nézzünk át égy kissé érdekes szomszédainkhoz. Érdekesek esek a kis balzan-népek, mert mindig beszéltetnek magukról. Különösen Szerbia, mely agy táljaik a politikában" köteti azt a köt-mondást: Nulla dies sioe linea! Minden bélen egy-egy érdekes . meglepetés,-csak azután rzek a gyakori meglepetések ne vádnak egyszerre igen érdekesekké, a melyekkel esetleg Európának többet kHjjen foglalkoznia, a minthogy az üdvös volna. Azt meg kell hagyni a fiatal Sándor királynak, hogy a gordiasi csomók szélvágásához: ért a hogy gyorsa* határoz, gyor-san cseíékszik. Az alkotmány felfüggesztéseért s a 69-iki visszaállításáért egész addig, mig aj alkotmánytervezet elkészül, — nem igen lehet neki neheztelni Kikor a radikálisok már magukhoz vonták a katüFl mat, vérszemet kaptak a bizony magának a királynak sem igen kényelmes lehetett a. helyzete, mert a radikálisok sem valami szeretetreméltó emberek; az aj alkotmány i különben is nagyon korlátolta a király jo-i pit i láwnnjnahatiroh kané iioiHolli Különben is ezen alkotmány mellett hehe- i zen ment a kormányzás, s az olyan nép, j mint a szerbiai a szabadságnak azt a mérté-
éi a ha-
öt Anni-
két nem is bírja* el, a minővel tályotrkivüí helyezett alkotmány házta. Az tehát, hogy esi .az alkotmányt Kándor király flnhalaimukg hatályon kfWIt helyezte, még nem olyan nagy baj;, a következmények fogják megmutatni; vájjon a U király, kit kétségtelenfll a körülmények j-kényszeritettek- t lépésre, helyesen cáeteke:
fcrfetHtj 1 1 ___ií..... \'\' .....-......■■
Ugy látásik, bogy a radikálisok megtéke-! résére nagyon is szükséges volt az. a korántsem okozoit az oraságtaaii oly zavarokat. a minőket a "radikális lapok híreszteltek; Sőt abból a körülményből, bogy majdnem az összes nagyobb községek és városok hódoló küldöttségeket menesztettek a a királyhoz, a melyekhez számos radikális párti polgár csatlakozol!, azt lehet kimagyarázni, hogy ar ország lakossága ha a dynastübos. békét akar s óhajtja a viszonyok cönsöÜdaíiójHt Egz távirat azt i» jelzi, hogy a radikálisok (ábfóábau swkadfts állott be, 8 hogy ennek a pártnak több előkelő vesére egy nj néppárt szervezését ter-vési, mely szigorúan monarkista és ha dinasztikus lenned •- ■■•
= D a 1 g 4 riában . lat van válság. Habár a politikai világ el volt ké szülve rá, mégis, már anná) a körülmény-
nél fogra Ja, hogy Bulgária miniszterelnöke, Stambnlow, teremtette én szilárdította meg a jelenlegi állapotokat Bulgáriában, meglepetést szült Stambdoirnak ás vele együft minisztertársainak laköesönése. — TVIjeaen biztosak a bolgár mini«zterváltosás okairól nem igen lehet todm Feszült viszonyt em* litenek egyrészről Ferdinánd ijedelem II aimiterelBéhe között: -azt áHítjáfc mén* részről, bogy S legjobb egyetértés uralkodik közöttük, és ennek dacára...