Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
23.76 MB
2011-02-16 15:33:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
183
2508
Rövid leírás | Teljes leírás (692.54 KB)

Zala 1894 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. szám.
Nagy ^Kanizsa, 1894. szeptember 2-án.
XXIII. évfolyam.
tairkMitWf i M-itili Ollop-ftl. kii.
M* titéawM > kp tullMii tinit* nntkHi minden kiirlonénj.^/
BirauMIu Imltk euk iuitrt kiuk böl fcftdUtMk •}.
Kiiirtlok l*i küldetnek rínia. Efftl sztiin dra: 10 krajcár

Zl»4éhivat»l t TiroekU-ípalet : fMkW HUf khjrtamtaMa.
iLómmei íui t
Égin (m II köTMt (* M — kr.)
ruém I kmu (IM-tU XefTMlém I korona (1 Irt 10 kr.)
Politikai é$ vegyes Ütrtalmu lap.
A Nagy-Ksniz»«ii- és dél-zalai takarékpénztárak, a BankegyesiileVaz Ipar- és kereslte- _utt. m ^
delini bank, a Nagy-kanizsai segéjvegvlet-szövetkezet és a letenyei takarékpénztár, ___
a „nagy-kanizsai malátagyár és serfőződe r. t." hivatalos ködftnye. ElMuitok »«i«mi»t * lliliii.ikn
tooatkoaík\' Fiachat PSJíp kt«jr»-
Megjelenik Xa^v-IÍHiii/Máii li«*(eukiii( kétMzer
* vasarnap és csíitSrtölK&a.
!8
kinak^Mki IiUmM
-Politikai szemle.
az ő ismeretes szejeie,treméll<3ságávat, — \'melylyel Magyarország bibomok hercegpri-(rr) Nagyon sovány a termés nyáron mását örvendeztette meg ujabban, s mely a politikai talajon. Mire a nyári meleg idg\'hni B n»rr»pi t-milhaf, oknlhal elérkezik, belefárad mindenki a politikába/ A japán kinai háború kitörésekor a ja-s a szemleirónak alig jut valami a tolla p4nok fejé for(]u|t a szerencse, most már alá. DeTtoít törődnek evvel a szerkesztő-; a^onban ugy látszik Kína kerekedik felül, ségek orai; megelégesznek ugyan a ka- :merl „ raint egy Shanghaiból keltezett csákkai is. melyeket azután újra meg uj^iivirat jelenti, * kinai csapatok, 5000 em-cáfolnak és helyreigazítanak, MégíZ/iked-^augusztus 13-án Pingjangnál találkoz-vező körülmény is elesik a vidéki /ázerkesZ-1 ,ak a japán csapatokkal és elűzték őket tőségekben, mert mighelyreigazitdnkvalamit,!a kővetkező napon a kinaiak, 4000 ember-addig mára türelmes olvasóközönség el is\'re| megszaporodva .^megtámadták Changho felejtette, miről vóit szó. mellett a japán vonhat, mire a japá-
•S ha ott Ázsia keletén a khinaiak és nok visszavonultak, japánok Korea miatt harcot nem viselné-") Augusztus 16-án elkeseredett harc volt, nek, \\Tagy olykor-olykor StambuioV nem mely alkalommal a japánok 4000 embert adna egy. kts anyagot, vagy pedig az ér-és sok podgyászt vesztettek. — A kinaiak érdekes Szerbia nem foglalkoztatná élén- előnyomultak Uuang-Chondba, midőn azon-kebben az európai diplomatátokkor C"ak- bán a Tahng-folyóhoz közel jöttek, az ott
tartóba és- a^toll elrozsdásothalnék. Szeren-;»pály beálltával a kinai tüzérség megiá-csére nggy a világ, s az emberek szeret- j-madta a japán ha,ókat és hármat közölök nek pörlekedni, s így van mindig legalább jelentékenyen megrongált. Végül a japán, valami. Idehaza\' éppen csendes minden, hadsereg, melyet a kinai lovasság • vissza-mig a Sándor-ulcai ház kapui meg nem szorított, délfelé visszavonult Nem érték-nyílnak, hogy képviselőink azon bevonul- telen dolog, kinek az előnyére fog kiütni jahálc s csináljanak törvényt. Ez majd csak! ez a dolog, s hogy kinek a fennhatósága a jővő hó vége felé fog megtörténni, Anagy alatt le*z Korea.ez ugy-lát szik csuk Orosz-; csendet csak a <Magyar Állam*- verte fel országol -érdekli, -közelebbről.
A volt bolgár miniszterelnök, Stambulov, elmondhatja a magyar költővé\', hogy »tttn-dérszerencsénk kénye hány, vet, jAtszva iemeLs mosolyogva- vsr !«.« Kevés államférfiú vesztette el oly hamar népszerűségét, !. mint a kis bolgár államnak teljhatalmú, miniszterelnöke, akit kormányzása utolsó idejében gyűlöltek és féllek. A sors kénye csakugyan alaposan leverte őt ír Bulgár iá-ban teljesen ugy bánnak vele, mintha ép* pen semmi érdeme sem lett volna, a kis államúak é...