Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
21.7 MB
2011-02-16 15:55:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
189
6102
Rövid leírás | Teljes leírás (580.43 KB)

Zala 1895 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M.
N«fj-K*»iiat, 1196. iuliua 4-4n.
XXIV. évlul/ua
riiiiM MkHi Ma
N* WtMeSI * u» «■■»\'■■\'
ZALA
*HWW
fánrtto MM HwM \'«Mr
Ml tgsMMNV
%lpm nM See i !• krajtér.
.f^MHÜiMii
UitMllkiw aM-bt HR «tam BH-ki
0 1U1L. I ___„ * i I NNNÍhMi (Ifilllj
1 oIihJüm és refjai tartalmú lap. ,,,,„„ Jt Jin,-,"7 -,-. T
A WtgyKtsIt**!- « éáltalaf i*k*r*kpen*tá»ak, ■ iaakafyetelei, u lgar- kereeke- ..... _T.~ ^ —
•Mmi htok, • ktoiMii aegályegyMáeávetkeMt áe • leteny*i takarálipáaaiár, ^^ **
■ „*agyk*nli**l malát*(r*r á* tor Mi M* r, tM Xwíilii tMfcyi. —Ihrijil. i\'iiin • 11 mi >
................"\' ....... ■ "\' \' rwM rutf Hifi
R«lt«l«lk l*av<KuM« b\'tmklat K4t*i«rt > * ..... \'■*
TMimty 44 oa^tftrtOlcöít.
A mi Itlitélftilnk.
(I.. K.) I I* van B városi közéletnek hévmé rÓJe,ugy bizonyárai 1(#pvlMl(K«nniml kor feytilésfik képiiilk Mfc Sisken tárul a közön rlé a város admlnisiratlv él«tv, h 111 r ffóoponii mely köré ugy a kulturális, mim 1 humanitárius Intézmények csoportosulnak, átek mutálják a* általános érdeklődéel közügyek Iránt) stóv*l ai egész közéletnek tükrét képeilk.
Hát hliöny a ml közgyüléeeink igen »t<> inoru képet ttikrölnék VilUI, * hévmérőben a higany Igtn mélyen áll a fagy pont alatt. A ml városi életűnkben enntk as Intézménynek, mely által a törvény rendel kenései sierlnt 1 *a község ai önkormány iát japt gyakorolj!\', ugyudlván, ml Jslettlö Mfrüna.-
Klteklntve a kgwillilt wiyirtoii képvl selötesldletl közgyűléstől, mélyyt Jlénkkélett a Sebestyén Lajos interpellációja és si alakuló reformpárt első élrtjelndása, A képvl-etlőtestület nem volt más, mint egy lomha tömeg, egy élettelen apparátus, melynek letaiinAia fttég Bigkat ai ejenigkei is Mje*.« p«iwj vitáiirf) WnyMeritette,ltiI( egyéniségül ci ée képességeik folytán hivatottak lettek volna a tevékenységre, Ilyen állapot mellét! egy> általán nem lehet feltűnő, hanem csak ter-
mészetes, hogy városunk s hason körűimé-nyO városokkal arányos haladást nem, ha-nem, vlssssfejlődést mtflethal W. Mert tény, hogy vlssts/ejlödűnk, lény, hogy ennek Fióka nem s városi hatóság, hanem a képvl-
hogy némi tljékoiáet ueremnek azokról, amiket a tanácsnak kőtalenégóbaa áll W* hirdetni oly módon, hogy a nagyközönség ItTÓl tudomáw ezsieswn Vagy-legetóbbi mikor Dr. Fried Ödön 30 szavasaiul me-
eelőtaatületben van, de elvitáihatlan lény aj, gyei képviselőnek választatott, jó formán hogy a képviselőtestület eien dekadenciája csak aiok mentek el szavazni, kik u érdo-a hatóéig, JiOlflnflaáA ai annak élén álló keltek álul sióval értesíttettek, hogy vV polgármesternek a párthívei állal la ellamert lasitás van, de a nagyközönségnek sejtelme
sam volt arról, hogy alkalma vao politikai jogát gyakorolnia. Így alután a közönség helyett egynémalyek gyakorolják azon jogokat, élükön Matkovícs *Agamen)noi>« ■*•»■ térrel l óinkul egy bépvieelűteatttlei, melyben a független adóió polgárok helyett váfoei tisztviselők ée olyanok Ólnak, kik a tanács-hot Valóságos vagy képtelt függőségi vi-
indolenciája mellett állkstntt csak be,
A legutóbb megejte* válaestás alkalmával már rámutattunk e helyen arra a vlssásságra, hogy a közönségnek lllg lehetőit érmütése arról, hogy válssstáa less. tgni. hogy s válaestás határnapját ai alispán állapítja iliiig, dé ez megálapitás mindig a polgármester (elterjesztése alapján történik. Am ha sít a határnap ai elkésett felterjeertée I szonyban állanak.
folytán rövid Időre tűzetett kl, legalább Nincs tehát csodálni való, hogy ai ily puldlkáltatott volna StcAnal, mihelyt a ytweljárás mellett alakuh képviselőtestület csak hatkosó jrat^ St alispántól leérkezett, vtijy! ogy ^élet...