Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
22.96 MB
2011-02-16 15:58:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
159
4052
Rövid leírás | Teljes leírás (649.8 KB)

Zala 1895 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79. szám.
Na^y-Kanim, 1895. október 3-án.
(nrkiülMi!
i
Mitm
M* IXmII » Up tlUal iWn aisáw kt&mkaj.
jtfwfaHwilwwMrit >MI tawfr
Wi M1"1"*
ZALA
Politikai ós -rag?* tartalmú lap.
XXIL évfolyam.
lleééM*aéalt
tLörruTfen ÁSAK Ma »m II k«r*M (« árt - b.) fmm ■ i kamat |l M -*-lur,j KwWtm I kMM (IMNIij
IMiHuk Jséaysam alaMMt
UsMsk mm ktUxxk tímu.
Kgpt uÁm ára: 10 krajcár,
A Nagy-Kaniaaai- és délsalai takarékpénztárak, a Bankegyeíölet. u Ipar. é* karssks-dalrni bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szövetkezet éa a letsnyti takarékpénztár, a „nagy-kanizsai malátagyár 4a aatfbódt í. i" kümtmlos kUktgé.
M«g)«l*alk JUf^-Kaaiuák hftenklnt két mer: ♦ ▼aaáisAp ém arűLtörtölcö a.
lytttMr M**"\'t >• kv.
WhlW, »«l«i.l *wM rMu UiMkjJiiÉki <
-vtMlksstt flickll fttfa fcHr*« rbÁMMi
A reformpárt akcióban.
Most) hogy a nyári szünidő alatt a nyár ekjén megalakult városi reformpárt is szünetelt, a\' zászlójára írt haladásnák, niunká-nak, reformoknak nyílt vagy titkos ellenséget bizonyos, előkelő, nyugodt mosolygással kezdték kohstálálgalni, hogy az egész mozgalom csak szalmatüz volt, halva született gyermeke a munkát sürgeti, de a. munkától vonakodó elemek kissé szokatlanabbal föl-
izgult^gyánafe: ===== ---—.-—- -
Ezt nem is lehet csodálni. Ez a vélemény tökéletesen rávall arra az egészen jcülötw kiadású kőzszellemre, mely Nagy-Kanizsán á oapíte vált uralkodóvá. Ha valami törekvés itt a higgadt, szenvedély telen munka medrében tartatík ; ha nem tart minduntalan lármás, handa-bandáa felvonulást a zsöldöv sok teljes orkesztrumával: arra azt mondják, hogy vége van, meghalt, kiszenvedi, mielőtt célját csak meg is közelifhette volna.
Hát a városi reformpárt Is a szünidői zajtalan munkának, a dolgok" csendes megbeszélésének, \'előkészítésének köszönheti, hogy elkongatták fölötte: a lélekharangod azok, akiknek már" születésekor is lelkes örömmel kellett volna üdvözölniők. Mert mit irt ez a .párt lobogójára célul ? A város fejlesztését, a politikai súrlódá-
sok, ellentétek megszüntetését a város közügyeinek érdekében kiférendő munka me-l zején és a Nagy- és iCis-Kanizsa közötti | viszonynak szorosabbá tételét, szintén a fenforgó ellentétek megszüntetésével.
Nos hát ilyen célokkal szemben, a teljes indiffeíeiiüziDus madártavlatából nézve is, szinte megérthetetlen az a rettenetes hideg rezervál tság vagy pláne az a haragosan öklöt szorongató fenekedig, a mivel ett a szép-célü pártot éppen Ott fogadták, amely pontőrt T köiös mtnikirr nyújtott jobbot a leglelkesebb kézszoritásjal kellett volna fogadni. - ^ -_
A város magístratusának egyhangúlag" üdvözölni kellett volna agt a pártot, mely a; haladást, a munkás fejlődést irta lobogójára.
— • Isten Tíozötf TSösnaekcr! Kekünk munkás, gondolkozó, tervező agyak, lelke* sen verő, áldozatkész síivek kellenek 1 Mi is tudjuk, hogy sok tekintetben még hátra vagyunk, hogy nem megy minden ügy, a hogy azt a közérdekek megkívánják. »Itt is törik, ott is szakad.* Ám hát jöjjetek, mutassatok utat, jelöljetek jobb irányt! Mi veletek leszflnkr Hisz a ti érdeketek a mienk is. ~ A\'fft szivünk is a-tiétekkel egyforma-erővel, szeretettel, odadással csüng ennek a városnak sorsán, jövőjén. Áldott, ki e jövő biztosításának nevében jő k
Ezt mondhatta volna a magistratus egyhangúlag vagy így kellett volna mondania megbízott szónokának, mondjuk, hogy esetleg a város polgármesterének.
E \'helyett azonban egyszerre szemben állott a párt egyfelől a rideg zárkózottság-gal, " másfelől ar öklöket szorongató fene-kedéssel Ezzel a magatartással azután min* den manuscr íptum nál érvényesebben dokumentálták...