Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.88 MB
2010-07-19 11:51:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
475
2829
Rövid leírás | Teljes leírás (393.26 KB)

Zala 1876 május

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

18. szánt.
4-
Nagy-Kanizsa,
1871. pájm| 3.

Ma« M«atal l i , \' >li)»|jiiiihiii UJ»<mb|> imw l|l mm PI1<lll ára .1
Mim. Wtí»r» §M N««jWjm i frt 80 kr
« fa. ityunj 80 )f
* toi
Szerdán
I \' \' ,H; I M \' ......... I ,
WwM
V
MEGYEI ÉRDEKŰ, KÖZMŰVELŐDÉI, TÁRSADALMI GÁZDASZATI JÉ
I ) TÖbb egylet hlvataj|oa közlönye]
Uttthm M
a l*p mmllml iM| ums Vj rártfUi atau Hf lattan fonlak Mt lanarl Hm|M Bhbrtst Hmm se* HjrtMrj Pa tl is ara »
Hirdetésekét felvernek : Welsz Mór, Budapesten,
Budapesten, fiJrdó-otcza £ sf Óppellik! A, Bfl, Stobeo
A
polgári iskola.
(Hatodik ktiluBMj.)
Már Széchenyi mondotta, hogy a nemzet cjak a szellemi művelődés alapján haladhat ós fejlíjd-h< tik. Széchenyi e mobdáaa lebeghetett azok széni »i elÖtt, kik a magyarországi tanintézetek számit cgygyel szaporítani akarták, olyan egy I|ité-z<itel, J mely a nemzet zümének, a középosztályai k mUVeltségét előmozdítsa. Ások az áldozatok, m uyék egyik-másik várostól hozattak, hogy a mu-számára a magas kormánynál as ilyen inté-felállítását kieszközöljék, mutatta, hogy ez as |ola basánkban nagy uésagot, életazttkségéq van jatva pótolni. Ha eddig azt gyüinöloseiből megérni nem lehetett, as ép oly természetes, miíut lyeta lehetetlen annlak ellenkezője. \'£z intéze-feláQitása sok anyagi áldozatokba kézült min-
ff
(i isi bÜ
ai tá
dl Ifltt , és felállításuk csak |egymásután osztály mkiiitj történhetett A gyümölosözésnek okíefc-lei I feltétele asouban. a virágzás. Hogy ez nem mi ientlti ugyanazon mértékben éretett el,] annak
oi I különféle körülményekben fekUdt és fekszik ne ry vészben, most is. És pedig egyrészt ablian, ho ry vjannak még mindig olyan emberek, akik jói | kényszerítve ismerik be és inkább megmar adna)! a roa/. mellett, ha est megaaokták, mert
encziejuk ellensége minden jobbra törésnek] és inl kbb nagynak mindent a régi kerékvágásban, mi itsemj hogy édes , pihenésükből felzavartatuák migukat: másrészt abban a körülményiben,\\ hogy a jatUlíík az első osztályok felállításával még nem igen tudták, hogy mire adhatják gyermekeiket, ha; a n p 1 g ári iskolát bevégezte, mert az hamrozottan nem volt megmondva, hogy
9 polgári iskoja bevégzése mire képesít első eor-bait. Hogy kereskedő| és iparos lehet,. az a szülőikre néggyé Heveset mondott, mert óddigejé az intézet nem. haladott az 6. osztályon felül. Még azt is fi-gySleirtbe kell venni, bogy még eddigelé nálunk •i|ipsjraa 4* mtty«ltai|{ kit alUnUtar |(o-galbm, | mely eket egybeolvasztani épen íaiotén egjlik féladatát képezi a polgári iskolának, ! A gylpmek rendesen 10-4-12, sőt 9 éves korában no átadatott a mesternek; hogy ily korban xpég azgjameretek elemeit sem birta, az nagyon termé-
de
nem is bírhatta. Másképpen az intézet
Berilké ge, határozottan kömllibt tanterve daczára, azo ikal sem ismertette meg valódi czélját, mái külíluben már hivatásuknál fogva is tiszte tettek a dologgal Mert mi volt a polgári
02 ólja, általános czélja? i
Ezt *• élső [közleményben futólag kifej-tetlkm. A társadalomiak égy osztálya, — a kö-isztMy számára egy bizonyos fokig biztosítani művelés lehetősélét, a népiskola körén iái ,ek ju szükségességét be kell látnunk mind mj-JU-t —iind f— aiuií nem csekély •— nemzeti
A „ZA LA" TARCZAJ A.
Kerti közepén.
Kert kjHepéu (virul piros u^jua, 8»/lkle kiL leány, búsan ttl alatta I Hej 1 kbiljánjí mért bésutsg te sunyira ? Hisz éluaííek mait piriil dsak lmjnala |
Búa a (utirera, jatboralt anijak napja, A mióta jkt nyílik es agAosfs I Mert óii Ültettem est ide egyedül 4-
-^IIPHPHMHIIPHBHMVeCySMM Elma...