Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.63 MB
2010-07-19 15:05:45
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
178
1824
Rövid leírás | Teljes leírás (276.44 KB)

Zala 1877 február

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KM Hfsfetf;
VImM fllftf Mejttotssfcsátsr üjfitnhit iUm fttt ni*
OMMM tni| I ém I Éri P4Mvn S frt *vt» I M 80 kr
HUsImSsj sk: t •-—I*-- tillír - m* V kr. HMn MiIillanII I kr Sélfsfdij SO kr
Féli Ilom 10 kr.
MII
M^GYEÍ ÉHAEHÜ
KÖZMŰVELŐDÉSI, f AHSADALMf!fi
A Zalanwyyei»(hxtl(ÍHávi Evyeuület éi
I íiMé » Up —tiii nw» míiib4i> "irtiiiii i 1 UJ vásssfcás Hm Ml m | IMSwisliHis liwlik mmk Issssrt MM 4
, f I+siruot fis*** mn IS« Wnw* i
lérjííi « BM I- W«OnBc II •«*. Lm* L. ásiláfM, Mpi^, 1 ftséMes* I m. Ü)|H* A. Mst SHMsftMlflS h
6. szám.
Nai iy-Kanizsa, Szerdán

AÍ2DÁ SZ ATI HETILAP
tfítíb egylet tfiratalos közlönye
1877. február
IV. évfolyam.
A békeblrós&g.*)
Angolország összes^ intézményei közt egy sem érdemli meg annyira, hogy utánozzuk, mint a béke bí róság intézménye. Nem mi mondjak ezt
vlöe*0* v rág megmondt/ik már c«t
előttünk a világ leghiggadtabb, legtapasztaltabb állan^íérfiai és meggyőzött Angolország százados praxisa, nem> különben a többi állam sér ttíeu < sigamódú igazságszolgáltatása.
Magyarország azon ponton áll, hogy a béke bíróság intézményét meghonosítsa. Lesz-e belőle valami vagy ez is a pium desideriumok közé fog topábbra is tartozni, nem tudjuk. Mi magyarok prókátor-nem* I zet vagyunk ; elleneink ezt mint hibát vetik szemünkre, mi meg némi büszkeséget helyezünk épen ezen Itibáukban, mert ez, bármily oldalról tekintjük is a dolgot, niégis csak azt árulja el; hogy jogérzettel birunk, melyet nemzeti és társadalmi életünkben kifejezésre juttatni törekszünk. Hogy a jogérzetnyilvánulás még nem ismeri a középutat és egyik szélsőségből a másikba sodortatik, az oly tény és igazság, melyet még a legvastagabb Önszeretet és nemzeti büszkeség sem tagadtat el ve-lünk4 £ hibánknak tehát tudatával vagyunk és ennek kifolyása, hogy peres ügyeinknek száma már oly mesés magasságra szökött, hogy as igazságszolgáltatás, bármint megfeszíti is erejét, nem képes as óriási niassával megbirkózni. Ki kell tehát e hínárból bontakoznunk, meg kell keresnünk azon Ariádne-fonalat, mely minket e tömkelegből ja természetes és gyofrs igazságszolgáltatás verőfé nyére kivezessen A békebiróság intézményében látjuk mi ezen mentőszert, hiszszük ezen kalauzt; de csak akkor, ha az mint olyan lép törvényerőre, mely nemzetünk minden árny- és fény oldalát tekintetbe véve testünkből te6t, vérünkből vér lesz, szóval nem mint idegen növény ,
*f •) K heíyeH irányú csikkjét, melynek órrolése
tcljewen megegjes táját véleményünkkel e tárgyban
a „Veszpréméből vettük át Sisrk.
hanem mint jacc imstizált plánta ül- lj(og#ji szegén? ember ügye, ibizo- j tettetik el a nen zeni talajba. Kekünk nyos ipki^etefijieij íó diósabb, öpt magyaroknak éj úrvl mint á tíizes íj! gainagé; ment ajih\'4t sok essitbvn \\ par.pának erős ablára van szttksé- annak} egész jpvő t cisteatája vtn günk, hogy pei eskedósi hevünkben ésaw\\ja, míg á gazda jóknál az légin in in agunkat U \' tyjj, i n |lihl|WT nrm IrtTl i|j t ihát. igfcii zatiiaieaz a t kebíjróság, mely a fonton ügyekben nen diplomatikus
perek különösei aaí íiigynievejzett ba gatell-ügyek szí tn talan légibi mellett belátiassák veit tik azon közmondás mély igazságát! liogy mégis csak jobb egy sováa r egyi-zség, upint egy kövér per.
Már most csak az a kérdés, hogyau valós tsuk ezen inféz ményt jelen — mostoha körülményeink közt tt, mid/ín az egész nemzet elmondl atja, hogy se pénz, se posztó ? Két léget nem fzenved, hogy legczélsa erübb megoldásmód
isíleg ét vagyonilag lj szolgáltatásunk jobbá, olcsóbbá és a \'
lenne, ha erkül független polgá ok vállalnák ezt mint\' mi.fő kitüntető nivati It, mondjuk xné...