Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
22.09 MB
2011-02-17 09:21:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
285
5527
Rövid leírás | Teljes leírás (629.97 KB)

Zala 1899 január

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonhatodik évfolyam, i. szám.
BU
luikMlMf i
VinAit rtM^i riiir
>mi>l<M>il. -
* —>MMWI Mmi Mwt tltli i 4-5 in Uii
H* uMwA i Itf IHIIMI nww
\'Mtllaté »!!<■ IHU«I»
UUéklflUI: finwltulpthti b\'lwktl /•«<*,,ttayv
XÁLÁ
iLdroorrflH un \' Iftn Orn II taw 0 frt — M filém I karai {• M — ki S kana* IIMNk
RfDtMr
10
Politikai lap.

SUSUlUk, I!»■!■« * i*MWH tmtkwék ftatWI n% W>< Nn* >il>i>i uikwaJU.
liwl«4 Mik t—n k—S Ml k«^iil ei
Megjelenik NAQY-KAN1ZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap l csütdrtőkdn.
Nagy-Kanizsa, \\óW
Felelős szerkesztő: SZALAY SÁNDOR.
I
Vasárnap, január 1.
Uj év, vénhedt Ház. .
Belejutottunk 1899-be. Belejutottunk egyúttal a sokat emlegetett törvényenkivüli állapotba is.
Égést ai utolsó pillanatig reménykedtek sokan, hogy majd Ulin mágia csak találnak valami ki-utat a parlamenti pártok vezető egyénei ebből a kinoa, folyton morajló, egy helyben kavargó vergődésből, amelylyel —v hasonlóan az ingoványl a tévedt sereghez — egymásba kapaszkodva, egymást lökdösve, egymás rovására szabadulni akarva, egyre jobban bdek^varodtak a hínárba egyre jobban sülyedtek és vonszolták le, magukkal a magyar parlament, a Ház méltóságát is.
Üe aki figyelemmel kisérte ennek a Háznak eddigi életét, születésétől kezdve a mai napig, az bizonyára nem várt tőle semmiféle kibontakozást.
A magyar törvényhozás ugy intézkedik, hogy a parlamentbe minden öt év eltelte után uj, egészséges, friss ffcr jusson" a képviselőválasztások utján. Erre a vér-frissi* tésre igen nagy szüksége van a magyar törvényhozás eme legélénkebb munkára
hivatott organumának, Csakhogy az a baj, hogy a vál sztási törvények nem garanti-rozhatják az egészséges felfrissülést. így azután megtörtént a legutóbbi képviselőválasztások után is, hogy a magyar tötvéhy-hozás Házába peshedt vért vezetett beés pedig aggautón nagy mértékben, a kormányetffök-nek ellenmondását nem tttrŐ, fejnélkflli szavazógépeket követelő erőszaka.
Az erősen megtépázott ellenzéki pártokkal szemben ott állott a tömegét tekintve hatalmasnak látszó többség. A asakava-I tottabb szemlélő azonban rögtön látta, hogy ez egy olyan falanx, melynél az egyének non-ponderantur, sed numerantur. Nagy volt a a szám, csekély a küzdelembe vihető erő. Mindjárt föl lehetett ismerni a kormány taktikusának szándékát: nem sokat beszélni, hanem szavaztatni. A szavazógép készen
volt. ,
t *
Hanem ezzel a rengeteg szavazó-fa-lanxxal azért nem lehetett imponálni A vfiákzta&r&WT flMwofr* eHfeserheu eüen-I zéki táborok mindjárt a parlamenti küzdelem kezdetén megtagadtak vele szemben minden 1 vérközösséget, és a Házban elkeseredésük
egész mértéke a parlamenti többséget meg bizhatatlan módon összeteremtő kormány-elnök ellen zudult; lehetetlenné akarták tenni.
Ennek a harcnak következtében beállott a haladás nélküli hullámzás, harc, kavargás. A Ház tehetetlenül forrongott, izzott. Mikor legélénkebb legerőteljesebb vérkeringéssel kellett volna munkálnia \\a nemzet részéről I lázasan várt tOrvényalkotásbk~*eréjr-kitflnt, jho^y ereiben nem lüktet egészséges, fiatal, friss vér, hanem hogy béna, beteg, tehetetlen, vénhedt az organizmusa; nem búja már magában megérlelni a munka-eredményt i biztosító kőzszellemet. Még csak két-évei lez a felfrissített Ház s már megvénhedj nagyon is idő előtt, mint ahogy az idétlen szülötteknél tapasztalható.
Itt vagyunk az aj év küszöbén.
Az idő nem áll meg, az rokao. Csak a magyar képviselőház vergődik haladéi I nélkül.
~Kí*cj kibcrntakofc&j- és rrenr k ekttitoA." | Eza Hás már cselekvés-képtelen
A kormánypárt veszedelmes lejtőn jutott a Tisza lex al...