Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
20.95 MB
2011-02-17 09:37:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
333
4320
Rövid leírás | Teljes leírás (570.61 KB)

Zala 1899 szeptember

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonhatodik évfolyam *jt Mám.
TkraUi
kiwkdWko
A —itiwiiHl tnetsaai Mm i»(w-UM é. a. 4—1 ért ktat
U< MmM • kp aallaat tUtir* veaetkaaá alaáaa Hilwtif
KiaUhlvatal Ttmtáiifiiii: n«M m»r Man-
ktmkadáw.
ZALA
zLórourtm ints
táém *** 11 tMMá (S M ~ fc.
Httm f Mm lupám i*mm OHMÉ
RjitttÉr 7,Mm.* M
ftWadU*, nhJíf |
Politikai lap.
M«g]el«nik NAQY-KANfZSÁN hetanlűnt kétezer: vasárnap t ciStértíkll.
IMWr
kaétoáka MhMAi
HmMÍ>Htn IMUMI immitJá-Ml ^I^MlMÉi lii
mw«—lw m tttqm
Hl J \'
flkUk iwttlii émlmr InriMttMrt! UMm
Nagy-Kanizsa, leW9.
Vasárnap, szeptember 3.
Uraskodás.
Hovatovább mindjobban elharapódzó emberi gyarlóságra pazaroljuk most a szót
„Hajdanában más idók jártak. Köny-nyebb volt az élet, oloaóbb a megélhetés!" — Nem egyszer halljuk idős, élemedett emberek ajkairól e sóhajos szavakat, a kik elszomorodva szemlélik azt a küzdelmet, amit gyermekeik, nnokáik végigharcolni kénytelenek, hogy megélhetésüket valahogyan biztosítsák.
Bizony: immár komor, sötét felhók tornyosulnak a szít és a gondolkozás látóköre fölé, ha azokat a megváltozott ▼iszonyokat a kereset és a szükséglet között összehasonlítjuk az ezelőttiekkel, h* gondosan megfigyeljük a jelenlegi kárhozatos irányt, a melyet csaknem kivétel nélkül követ a mostani nemzedék, a mikor mindenki többnek akar látszani, mint a mennyit a zsebe vagy az esze megenged; a mikor az emberek egymás rovására felfújják magukat.
Mi mindent nem okoznak az embe-
rek azért, hogy nyomorognak és kinlód nak; hogy türhetlenül nehéz a megélhetésük? Hányféle , okot hoznak fel erre. kezdve az adóiéi, végig egészen az élelmiszerek megdrágulásáig, csak azért, hogy mentegessék fáradozásaik eredménytelenségéi — A valódi, az igazi ok pedig legtöbb esetben az urhatnámság átkos szenvedélye, — est azonban eltagadják vagy talán meg sem látják.
Pedig ninot ennél veszedelmesebb és pusztitóbb nyavalya, a ml"a jólétnek, a vagyon szerzetének, a csendes boldogságnak nagyobb ellensége volna.
Hány tönkre jutott család siratja boldogságot, nyugalmas életét; hány férfi veszítette már el állását, mindenét, beosületét; hány nő lett boldogtalan vagy könnyelmű; mennyien tévedtek a nem igaz útra;, hányan veszítették már eszüket az urhatnámság borzasztó járma miatt?
De ne gondoljak, hogy csak a nagy urakról van itt, eme sorokban szó, kik a gyönyörökben virágról-virágra szállva,
TARCA.
Ajkad körül....
Ajkad kMI caapoafT\' rtpdaa Ifj aprd attika
8 aár taam^ja Uiijrl Mányit; Ajkadra rtppaa latba
X* Al|, baba, utaci .. utacaaa abbaa Stmmi mm (kant, »•■ Uat, aatk ttndt • bafárkt — Virágaak aéata ajk. dal
Kontúr Ma.
Százszorszép.
Lsasot s up s s nyáj koiompo\'ása mir mesetiről hsllateaot\'. As esti ssél felülkerekedelt s Ilma elindult, hogy s >id kösölt átszaladjon, megrinvtssa s sárguló vetést, a HÖtétiőld eperfákat. A osöndei oeti levegőbeli valami éds* lAgqrség volt, a mi ugy bal a lélekre, mint a stent énekei, á békabad hirtelen rássndál egyhangú brokrgéeére, mely mesate aUuUalasik s belevegyül al Ars Mária harangetavába. Felröppen a szárcsa. bagdácsol s ruca s nép békalennel Isdett lápban a taejd elbújik, majd felüli
hjét. hofty tüdőjét telesslvja levegővel « iim»t eimerttijóu. eö se hakkiova a 10 köepeig.
(iyiinyörQ a< ilyen nád Eltudnék lekOHni a
Ítártján órnhoaezat i leani, miként változik át ÉthatatUnul, alig észrevehetőiig et a viz sötét tekelére, mig s Cftillagoo ég ajra be nem etQs-iflsl.
A kicsiny domb mellől valami vig dal hall*!-Mik a otlán egy üde kacatét i mint a felvert nyal, ugrik elö vihogva a kis Százszorszép.
— Hess, le palik ..be...