Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
53.83 MB
2010-12-15 15:18:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
426
2698
Rövid leírás | Teljes leírás (652.13 KB)

iMfámdaff
HmUMplWilMil TUtf liin tntnWUi
Huszonkilencedik évfolyam 35. szám.
B*.*l telekeni leket upu-kht t «. é-S in klet.
4 e inlíjnadí i Up Mellárai Hah* i—tto»í mindéi Mefcafay,
Kta4éhtV»tal: TárahiMplM : Fimkd SVltp kttnjr
ZALA
Politikai lap,
Megjelenik NAQT-KANIZSAN neienkint kétszer: vasárnap t csütörtökön. to«
MllutJ Arak
re.....; HI
riltm . . . I koneu
Hfjtitrn ...... I kmu
JT/illfér petition 40 fllUr
BMrtlrt, rmisalit s kii tiltallf Tsutknók riKhal JNliSp kSarrfara kedMbe latteewUk.
Knmila levetek euk M keee* Ml >i|riHHrt el.
án H fUMr.
Nagy-Kanizsa. 1 yÖ2.
Felel** •lerkeeité: d»l»y Szertetztltere Hrvéu

A
Csütörtök, május 1.
iWHiffirip^i^Eyj^^^ií^i^ig^iasK!^^ két napig nem esik az esd s egy kis szél
i kerekedik, bele lehet fuladnr a porába.
Az eladásrá szánt zöldségfélék és egyéb {élelmi cikkek a sáros vagy poros talajjal hizalmas közelségben ártatlan pongyolaság-! gal, magukat teljesen* elukaratlanul kínálgatva, várják a vásárló közönséget.__
\' Az áras-asszony ott ül az árucikkek i mellett vagy arab módon a földre telepedve □ vagy a nyugati civilázició legprimitívebb
A lejközelebb
cuvirsii alá kirifPí értékpapírok
ériékék beváltásává], illeWeg kUferélémérfl jáió hun műveleteket
és pedig:
4l/,\'/e*oi italmérési (regalt) kötvények, 4\'/i*/r<* államvasuti arany- és ezüst- kölcsön-\'
tatvények, _ jyagy a nyugati civilázició
5*/,-os keleti vasúti kölcsönkötvények és jszerkezetQ ülő-alkalmatosságán; valamicso-e/fy-03 beruházási kölcsönkötvények |d4s 2SámoIyfélén, amely semmivel sem rna-taiajdoBOMi flf)timébe~ ajánljuk, bot; « felsoroltj g^bb, mint készítője, a magyar háziipar.
Jönnek a vásárló nők. Akinek tejtől kaik W ott fehérlik szerte-
teljesen díjmentesen {"*> n^otl ^ré,k?r Mf ala"
csonyságban ; bele lehet nézm kényelmesen
tmiíttliéi, miért i* uját érdetekben- cselekszenek, ha a . , .. - . , , \' . ,, c • i i__
colhoz bejdeptendí értékpapírok jegyzékét Wr 1 mindegyikbe.; akinek ttég elég fiatal hozzá
uitat köztik. _____ U „ a dereka, le is hajolhat és megízlelheti.
[|(lÜtMli H Ijllhtl RÉJJÜIjtiltlííl A turó, vaj sem jutottak magasabb píaa ies-» üipiMinii polcra; azokat is messziről lehet márgusz-
- - , . tálr.i, atrint fehérlik, sárgállik a tejfölös
gwpmwwww mr^agg bögrék szomszédságában
Egyik vásárló nőt a másik követi. Meg-A piac-rendezés. állnak; alkusznak, vesznek; azután tovább
Akik néha-néha megfordulnak a nagy- mennék az árucikkek kőzött vagy esetleg kanizsai TStilstg-pumii, aáukalegy cacppct fmiam, kecses zergé-szökelíéssel.
em fogja meglepni, amiket most elmondiink. Azoknak az élelmi cikkeknek nincs ép-Ez a piac kitűnő hely. pen kényelmetlen helyzetik, s egyéb baj
Ha esd van, lehet úszni a sarában. Ha nem is igen történheti* velők, minthogy j
beléjők hull esetleg egy-egy bacillus a mel-, lettők és fŐlŐttOk ellépkedűk ruhaaljáról, I vagy cipŐU Ipáról. Úgyszintén azokat az esetleg odahullott bacillusokat sem érheti ! más veszedelem, mint hogy mi, nagykanizsai fogyasztó közönség, nyugodt lelkiisme* frettel, kérlelhetetlenül megesszük őket
Csak a doktor urak mondják, hogy — j különösen ha arra alkalmas időjárás van — j az élelmi cikkekkel. szedjük magunkba a sok ebadta bacilhist. Egyik ember megemészti a bacillust, a másik embert meg a bacillus emészti el.
Éi hát igazuk lehet a doktor uraknak, amikor azt mondják, hogy mi ugy vész-szűk meg drága pénzen a különféle betegséget Nekik már régóta nem tetszik ez ax állapot, ami zöldségpiacunkon tapasztalható. De hát egyebet ők sem tehettek, mint hogy
elmondták aggodalmaikat és---amennyire
elkerülhették a maguk konyhájára bizonyára nem vásároltattak a piacon olyan j élelmi cikkeket, amiket otthon fertőtlen...