Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.3 MB
2010-12-15 15:21:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
511
2570
Rövid leírás | Teljes leírás (523.78 KB)

Huszonkilencedik évfolyam 53. szám.
kwukklMbu. __t
. anrkMtUnl tot«kinl Uk«l upoi* ktol d. k. 4-r» 4r» Un
ide iulinx"1 » l»p nullami rtatr* TonatkacA mini)»» ktelmtoi;.
XUdóhlVktkt: Y^Mliiitptlat: Fitdul ttUp könyv
Helyközi telefon 103. étim.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-\'KANIZSAN hoienkiht kétszer: vasárnap
csűtőrtökóa.
BlfOidéd árak
B(éu tm . . . . • ■ II
filém ......• k***
KtgjUkn*............I kanak
Üfllttif pMltaon 40 01 Ur
OtlaMkMk, falaaiat » Mfd«táa»kra WMÜnaák Fljchíl PllAp Ua/rUnt
háktbi ÍBI»wri 11
Mmntotln Wr*l*k mU Uaurl batk Ml (ocadtauak «1.
|0M aka tn » nilár.
Nagy-Kanizsa, 1902.
F«l»ll» ftzcrkciztl: Maalay lúdar Murkmitttari: Hftrii Li^Jm.
Csütörtök julius3.
A Balaton. ki » mezők közé, ki a falusorba ; azok
„ TT 1 . , ».,.,., most szomorú dolgokat láthatnak. Ahol jó-* <H-k.) Ahol most a dunántul. lován. ^^ kopott sz;gényséf{et. A melegedJés
dorlásí kongresszus nemes, hazafias munkál- he]ycU pana^kodó népet) akire cgapi, jött
kodásai lefolytak, odatár a lelkem a Balaton szmte csapás után egész" garmadával. Az
partjára. Előttem a kis magyar tenger, mely- arany nedűt termő szőlőt elpusztító egy
nek minden csépje magyar. Magyar nép sohasem hallott apró, átkos fér*g; a sárga
lakja partjait mindenütt, Veszprém, Zala és filloxéru.
Somogy vármegyék .vonalán. Magyar hegyek A mI*í, voHiprémi hegyek kopárok le-szőlővel oszoruzott ormai tekintenek bele, vének s égett földjQk közül csak a vörös hol halvány-szőke, hol pedig haragtól el* kövek — egy elpusztult vidék vörös sir-jöidfllt mélységes, vizébe. Az ősi félsziget, emléki — meredezének ki. Hogy újra ül-Tihany kéttornyu/árdatemplomának szikla- telték most be e hegyeket — áldassék sírboltjában árpádházi\', magyarkirály alussza érette Darányi miniszter r az idegenből ■V&kős álmát, melyből nem költi föl\'a hozott vékony venyige még nem hoí any-hegyét ósTrömTó huttimok verése s a télijnyi termést, amennyi a belé fektetett tőkérianás. Magyar regék szólnak a csodás szép | nek kamatját fizetné. A Balaton halát el-tóról, mely az Isten könnye s a luvalom, vették a néptől azzal a jelszóval, hogy an mely Tátikán, Csobáncon, Szigligeten támad kipusztítja egészén a harcsát, potykát és TTroplíRí Hajszával álszái\' a vizeken, a két egyéb fajtákat. Kétezernél több magyar ha-magyar. költő; Kisfaludy Károly s Kisfaludy \'ász ment t nkre, igazi magyar vér, ősidők-Sándor emlékét susogják, agyunkba, le!- ben mnradt kincse a magyar -tojnak A iünltbe. balaton-tavi hajózás is pusziul 9 a társaság
Szépséges Balaton, amily tündöklő vagy hajói — mindössze is csak négy — még egykoron oly boldog volt a nép, mely ott e£>\'-két,- esendőig, ha járhatnak- Nincsen élt partidon. Ez a - partvidék északról é^ hajóparkjuk s a télen is vizben álló hajók délről, nyugatról, keletről áldásnak földje alsó bwdá a megromlott s a javításukra a
kevés forgalom nem hoz pénzt. Ami vasút
volt, Somogy s veszprémi mezőföld arany buzál termett s a zalai; veszprémi hegyek meg arany bort, tüzeset, melyelrvetélkedtek Tokaj aszújával. Az ős. Bakony, amely egyik lábát a szelid habokban lüröszti —
fával látta el ezt a .-zépséges tájékot. A
olt fut a somogyi parton gazdasági /orgal inat inkább viszi onnét, minthogy oda hozná. A vesíprém-zala parti vasút építését - ami életérdeke volna e vidéknek — még huz-zák\'hulaactják—b talán—mindörökre—el_k
halogatják. Még a balatonfüredi hires sava-
Balaton maga, az sem vala fösvény. Minden ™ JJ- £ ^ viz 3z0k0tt ^ s e,ron. batnalon kitárta bőségének szaruit, a halásV ^ ^^ ^^ Bjzony rossz halókat, melyekből ömhitt a nemes bal: j jellemek, gonosz vízi szörnyek jöttek a harcsa, márna, poljika^meg kecsege, megUa|aton mélyébe a régi jók helyett 9 azok aztán a többi Ez a jóságos tó még télIQiíUenek a viharos éjszakákon, n h...