Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.61 MB
2019-08-13 11:10:45
 Zalai Hírlap 2019 07 30 175sz 07old - Régi időknek beszédes tanúi.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
65
340
Régi időknek beszédes tanúi

Iskolai értesítők virtuális gyűjteményét készíti el a nagykanizsai városi könyvtár
HORVÁTH-BALOGH ATTILA
attila.horvathbalogh@zalaihirlap.hu

NAGYKANIZSA Valódi értékmentést végeznek a Halis István Városi Könyvtár munkatársai: a régi nagykanizsai iskolai értesítőket digitalizálják. E munka nemcsak a dél-zalai település oktatástörténete szempontjából, hanem a várostörténet vonatkozásában is nagy jelentőségű.
Az eddig már digitalizált értesítők mindenki számára elérhetők a könyvtár nagykar.hu című portálján. Mint azt Czupi Gyula igazgató elmondta, az ötletet a nagy volumenű munkához Németh István: A nagykanizsai iparostanonc-iskola építőipari szakmáinak oktatása

- A későbbi miniszter igen jó tanuló, törekvő gyerek volt -

1886-1945 című tanulmánya adta.
-Az említett tanulmány elkészítése közben a szerző használta az iskola régi értesítőit, én pedig a könyv kiadójaként a szakmai protokollnak megfelelően igyekeztem ellenőrizni a kötetben szereplő információkat - bocsátotta előre Czupi Gyula. - Ennek során ébredt fel az érdeklődésem az iskolai értesítők iránt, s így jött az ötlet: milyen csodálatos dolog lenne, ha legalább virtuálisan össze tudnánk gyűjteni és az utókor számára megőrizni a város iskoláinak értesítőit. Némi kutatás után kiderítettem, hogy az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum korábban kiadta az iskolai értesítők bibliográfiáját. Ebből sikerült kigyűjtenünk, hogy
hány ilyen dokumentum készülhetett a városban. Arra jutottunk, hogy összesen körülbelül 400 értesítő került ki a nyomdákból, s büszkén mondhatom, hogy mi hozzávetőleg 200 irat digitalizált verziójával rendelkezünk. Az előbb
említett honlapon valamennyi megtekinthető és tanulmányozható, s azt is láthatják az olvasók, hogy melyik évfolyamok, illetve iskolák értesítőit keressük még. Ez ügyben örömmel vesszük a honlap látogatóinak segítségét: ha kölcsönadják a birtokukban lévő dokumentumokat, hogy azokat is digitalizálhassuk.
Czupi Gyula hozzátette: nagyban támogatta munkájukat Béres Sándor nyugalmazott pedagógus, aki szép gyűjteménnyel rendelkezik a témában és jelentős segítséget kaptak a helyi Thúry György Múzeumtól, a Zala Megyei Levéltártól, a Deák Ferenc Megyei Könyvtártól, továbbá egy antikvárius is megkereste őket, s felajánlotta megvételre a tulajdonában képező iskolai értesítőket.
- Szeretnénk folytatni a munkát, amely várostörténeti szempontéi is fontos - tette hozzá az igazgató. - Az értesítőket minden évben kötelező volt kibocsátani az iskoláknak, s mai gondolkodásunk szerint ezeket évkönyveknek hívnánk, ugyanis a tanulók adatait és tanulmányi előmenetelüket tartalmazta - ha valaki elveszítette a bizonyítványát, az értesítővel is igazolhatta iskolai végzettségét. Az értesítőkben a régi idők fontos és jeles személyiségeiről is találhatunk információkat, így például Wlassics Gyuláról, aki 1895 és 1903 között vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Mint kiderült, a későbbi miniszter igen jól tanult, szorgalmas diák volt, szép eredményeket ért el már első osztályban a természetrajz, hittan, erkölcsi viselet, figyelem, szorgalom, latin nyelv, magyar nyelv, német nyelv és számtan tantárgyakban...
Czupi Gyula a könyvvel, melynek hatására megfogant az ötlet. A monitoron egy régi értesítő digitalizált változatának előlapja Fotó: HBA