Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
9.62 MB
2011-06-27 08:38:02
 

application/pdf
Védett Védett
0
179
Cím: Párisig és vissza
Alcím: útirajz
Szerző: Bátorfi Lajos (1835-1896)
Kiadás: Nagy-Kanizsa : Wajdits József, 1878


Szöveg:

AVr tő


m


I3 ARISIG jr

ÉS

VISSZA.


ÚTIRAJZ —

X r%

B Á T 0 R F I LAJOST Ó L.

AGY-KANIZSA,

pO W A ,T T) I T S J Ó Z S E F GYORSSAJT ÓJÁN

1878.

! r

Ára 00 Jer. \'TSm

\'&\'.• \'\'iá

%•:•:


Párisii és vissza.


— Útirajz.
Debreceni Egyetem
Egyetemi es Nemzeti Könyvtár


-%_!&


PARISIG

KS

VISSZA.


-- ÚTIRAJZ —
BATOBFI LAJOSTÓL.

^AGY-KANIZSA,

\\V A. J B I T S JÓZS E P GYOESSAJTÓJÁN

1878.
-5*6


.105363


^^pfílt^ Houneur an. travail S
fí* 4X Gloire a la paix.
J% «A (Tisztelet a munkának.

1 Dicsőség a békének!)

J>

-tf

4


I.
A világkiállítás reodezése és alkalmazása
által tény, hogy a különféle nemzetiség
szorosabb ismeretséget nyer; alaposb világnézetet
sajátítanak el és egyeseknek felette
könyitetik szakismeretük gyarapítása, munkájuknak
elismerése s igy a nemesb ösztön serkentése,
jutalmazása.

E meggyőződést világosan mutatják az
eddig rendezett ujabb kori, s rendszeres világkiállítások
sikerültsége. Londonban 1851. és
1862., Parisban 1867., Bécsben 1873., Philadelphiában
1876. és ismét Parisban 1878.
Bizonyára nem keyésbbé sikerülni fognak á.z
1881 ki Rómában s az 1888-ki Budapesten
rendezni szándékoltak. Ez utóbbi annyival
is inkább, mert a honalapítás ezer éves nemzeti
nagy ünnepélyével lesz egybekapcsolva,
Vajha megérnők!

Rajongó lelkesedéssel határoztam el,

5


hogy ha a bécsi világtárlatot többször megtekintem,
bizonyára megnézem a párisit is,
annyival is inkább, mert a világvárost is
megszemlélhetem s midőn ezt tehetnem Isten
engedé, nem mulaszthatom el, hogy észleleteimet
közzé ne tegyem. Akik oda utaznak,
bizonyára hasznát veszik e leirásnak, akiket
pedig sorsuk a hazai földhöz köt, ha nem
is kielégítő, de szórakoztató olvasmányt nyújt
nekik útirajzom s nem egy helyen felsóhajtanak
velem; vajha a magyarországi világtárlat
is ily fényesen sikerülne!

De tud vágyam ingere más módon is
serkentett az utazásra: hasonlatot tegyek keleti
s most nyugati utam közt; ebbeli élmé*
nyeimet, tanulmányaimat azonban útirajzom
végén kell tárgyalnom.

6


^


II.
Bécsben a nélkülözhetetlen térképek és \\
vasúti menetrendeket mutató könyvek bevá-!
sárlását eszközölve a „Hotel de Francé" csen-|
des fogadóba szálltam, mintegy hozzá akartam |
magamat szoktatni a franczia szóhoz, itt
azonban keveset hallhattam, de eléggé ajánló |
volt már azon körülmény, hogy a szobaár j
jutányos.

Bécs utezáia ugyancsak köszöntöttek a
fiakkerosok, megismertek, hogy magyar vagyok,
magyar iránt pedig e jó „urak" egész i
a csömörlésig udvariasak. S miről ismertek |
meg? magyar ruhámról nem, hisz ezt rég |
letettük, mint minden más jó szokást, utitár-I
sam figyelmeztetett