Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
70.18 MB
2012-11-27 14:15:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
281
4336
Rövid leírás | Teljes leírás (1.79 MB)

Zala 1912. 275-298. szám december

Zala - Politikai napilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XXXIX. értotyaas.
Nagykanizsa, 18U. december 1. vasárnap
275
\'HAOVKAfeiSZSAi >a.
Telef on-uám i 7Í HkdU««akrt áa qrflHNral
JMhláiat neríat vc«x fa|
iTkhálMwrJ
wmrm
Biwiuiül kMAKI
RbSU Ai .\'sS . i mlTi •
Blfi w, 11 í . I
pmui iiiim «I ii
1.50 {
POLITIKAI NAPILAP.
Féwvri F-f m m
inm min Uttiziaiu «i! i íntirj

E#yea izám éfUlér.
káU Ha .tillnk *■ Mfk. » SUr.
• M tya<«i 4a esket esi értesítések d.ja korona. Kiw&nliwÜWwitfa A VnruiiW
■V

-mm
kg
I8 ff 5?
I
assaa
Szivarka-hüvelyek királya
»i az angol DEARLINGfor gentleman
gyári-ár dobozonkint (120 *Jrb) 36 fiil. £ bpfctf u?rtN
uidqpui CDDOHánytózsdében
nirTOOnLCfT Fő-ut, „Korona-épület.
íl S5
N


■ilSÜlllHIIB
mmmmmi
mm
■■■■■^■■■■ÉHIBjWBB
i
ZZetenlri.33.tl IxoJéJécratolE
J^émetált^JCméí^áíQ^liaJÖ
saság JVtagyar országon bejegyzett cég.
Rotterdarii-Newyork Kanada között
Iroda: Budapesten, Yllvker. Thököly-u: 10. ac. 1,
K

Sftku/íjian/iv ^sftób *
fezsfky&aÁó
mm
l , 1 B ., , 1 - f
fftMo* 222, ^"rt*™^
^ \' * Kazinczy utca 6.
Jk
Nagy választék
a-tqpnit ptua «S acovet
díványokban "SE
fuksa Béla
M\'PltiiS és dlultflnél NAOV-INIZSA Király-utca 47. u.
Készek.geyjt ■SS5&. Elvállal ok
hazaknál és vidéken való oun* kálatokat, régi bátorok italakitálát v ■ \' és jaritáaát. ..».
MHMbt-HajífBMl
Conpigilt Oáaérale Tranaatianttq— rendes közvetlen gyorshajójáratok
HAVRE—NEW-YORK
ÉS
HAVRE—KANADÁba
Basel (Svájci) ét Párla-on át
Kftzpim trvtfi: Mmt ML BvnHirtt.
HATÁR IRODáKt
Sopron , I
Királyhida (femek) I • vasatok Pozsony [ aál.
Csacza )

J.
ZALA

H\' wirtílnníll l Iró^ kertékeü ^Flrópapirok UüílLL lüLUr Ilii Garbón és Másolópapírok
+ Irógépszallagok $
KörnnmHEtKoCs ■ zenemüve a , v a « . i § . ■
minden rendszerű fí^w
_ • _ % _ ~ • \\ * . - - . ^ _ SHala 1.1í^Hk" ■ > ,,» \' *
iuáló erős házai gygkeresugsszőh.
K
Spitzer Ignácz Fiai, Kismarton.
RaksiAM, zöld Veltelini, Eterjó, Olasz Rizling, Kecske-csöcsü, Muskotály Lunel. Muskotály Ottonel, Oportó, Nagyburgundi, Kadarka, Méócsi Rózsa, Sauvignen. m
Alapíttatott
1856. telifön 958
Betegápolás
A* a*N gyógy keial«ti Niklttt,a. ■. aárvWfik, kuMMSk, n«»l-■miaái liiiHa/il. njmiyliilfi>. Hitag/iaiasrti mmm srf»áb«k, mtkarok, köl-i«rrk, teijaa |<«raiki(TU falt •releatk, maMiáló-- éa vllUaygfcpak a la««efWiJutűbb minfeéf baa csakia .
Fischer Péter és Tsa R.-T. cígiíl
BuOHtt iv., Kossuth L.sjss-u. e. ntn aawaaboiók ba.
M \' ■««■*» wr
«!KM 1M-MI MMJ\'k. -
Szőlőbirtokosok!
Berfofrch\'érj x R\'tpariaTe/ek/ jelenKcfr léüjobb alany vesszője Mielőtt szükségletét oamerfkai vesszők és oltványokban
bcszctti.kérje nagy Wpas a rjegyis künket ■ .í malyat mindenkinek ingytnr Jjjtj bímcnfvt kú Id űnk walt
THE AMERICAN SHUE
COMPANI BOSTON
jfatterikai és
saját gyártmányú
<3ÍpŐfc
óriási jrálaactékbsn vannak raktáros. Mért* MÉs Martinék; MtortsnneniU polgári 4a agyss-ruháxM cipők és SaWisik.
Orthopádlal ét kflIOnlegea lábbelik Teljes ÜiUmW
Miltónyi Sándor ós Fia
dpMnskáza, « város pstartfábsii, Fóut 1
Vörősmarty-utca 65. sz. és Magyar-utca 120. szám alatt levő
ház eladó.
Bővebbet: Vörösmarty-utca 65. szám alatti haatulajrinnosnál -9355-
3-4 és 5 szobás mim lakások
(vízvezeték, fürdőszoba, villanyvilágítás és Összes mellékhelyiségek) december l-re
* KIADÓK. *
Bővebbet: Csengery-utca 27/á szám :: alatt az első emeleten. ~
\'Rochef
tOikadvaltaágél bebizonyult kiváló tulajtionaágalnak kóazönl, mart s tOdét srftsM. s iwsHstl éNágySsrkasri ésjéfaS. áiért lávák óta orvoaok áa patlanask. alónyban réaasaltlk. — Slroiln \'Roehs* s lagjobb alksrrsl aéK Ss
köhögés, hurutok, hörghurut. Influenza «, |ArvAlykór«»
A légióatarvakrs kiváló sMflyOs bafolyéatal van **fM)lá» ksadstán Mftrtmiv* 4WsMs rnsgis** hat. — MUr náltány nap múlva a tQdétavákanyiág aubályoitatlk és ■ tarmáuaésa Hang, sasnltlftnkr- — étt*-lánot ttsénat h.lyraíll. Joggal Mvailk., a flfolln \'Roshs\'-I • \' mwi>
\' ■ t II d é b a i o
mlrnip._
- Imii it* *i » mmhhmm - ^ ^ . «B-6rarrt*i Á«AK«
FAGYKANI2SA, ^^M ..........jfc : ^jll \' S?*\'7""
Telefon-mám i 78. H ^■t^A p»«t«i ^uuua*^:
----------JL/ i I JLii HL • ••• • • ül
POLITIKAI NAPILAP.
Egyttt szám C fillér..
XXXIX; évfolyam.
Nagykanizsa, 1912. december !.-----
275. tsáfli.
POLITIKAI NAPILAP.
szám 6 fillér.
^"kSelwSeyek earonkénf^SO [ Hwtrtrt rtiln Wttrnm ntt i | S^nfL, K&ti&n^uyiVinHá* 6 koroS
rélevra • • •
. . . . IM to
. . . . Jjo . ,.« . . TÍ- , .... 14- , ,
12 orszÉies visírrt rH.
Nagy kan ma, imtmbet 30.
Zalában, ahová a jó Isten két kéziéi szórta a sok apró községet, sok a vásár. Igen sok. Egyik a másikat fizí, hajtja.
Bár érdekes és jellemző statisztika volna, de még sem olvashatjuk ki a kalendáriumból a városok számát — Erre . nincs Időnk, Azt azon.ban tudjak,, hogy a kanizsai iparosok mintegy 110 vásárt látogatnak évenklnt Van olyan, aki ebből a nagy számból T0—75 vásárt jár rendesen.
Horribilis szám!
-Vele elveszik 70—75 munkanap. Ha hozzávesszük az 52 vasárnapot, aa évnek jó harmadát kapjuk, amikor vásározó iparosunk nem dolgozik. De éta) ebben az évharmadban is keti. Sflt dupla költség esik a vásárok nap-jaira. A gazda költ a vásáron, a család itthon. Ehhez a dupla költséghez hozzá kell számitanunk a fuvart is. 72—75 vásár hivarta akkor t* ázép összeg, ha több Iparosunk társul egy-egy kocsira. így válik a túlon túl sok vásározás nagy gazdasági csapássá.
Ahelyett, hogy áldása volná Iparosainknak, egyszerűen átokká vált a sok vásár rájuk nézve.
De még egy szempont van, amely a vásárok ellen szól. A helyi iparnak és kereskedelemnek sokat ártanak. Nyakunkra hozza messze vidék Iparosainak, kereskedőinek versenyét Nemcsak a falusi nép, amely vásártjárni ugyancsak szeret hanem a városbeli közönség is hetekkel, hónapokkal előbb tartózkodik szükséges ruházatának, háztartási cikkeinek beszerzésétől, várja a közelgő vásárt abban a reményben, hogy a vásári sokadalom nagy versenyében olcsóbban szerzi meg szükségleteit Hogy csak amolyan vásári portékát kap, mert olcsó húsnak hig a leve, avval a századik sem törődik.- .
Nem egy kisiparosnak, kiskereskedőnk belátta-már, hogy a vásározás csak a pokol utja rá nézve, amely anyagi tönkretételére jó csak és abba hagyta a vásárjárást\'Legfölebb csak a kanizsai vásárokra rakódik ki, a többit hagyja másnknak. De vsjmi kevés egeknek a száma, legnagyobb részüket vásárról-vásárra kergeti a remény, de még inkább a mindennapi
szükség, pazarolva drága munkaidejüket fölösleges módon kidobva pénzüket és kockára vetve egészségüket Mert gyakran áldozatul esik a földi életnek ez a legdrágább kincse: az egészség ^ is. Sok vásározó polgárunk talán nem fai sejti, nem is tudja, hogy a munkaerejét és életét sorvasztó kór csiráit valamelyik őszi vagy tavaszi vásár hid^, esős napján, valamely téli sokadalom szelében-fagyában kapta meg.
Ma már szinte általános tudat hogy a vásárok elvesztették régi jelentőségüket hogy nemcsak nem köz-gazdaságilag szükséges tényezők, hanem ellenkezően: kész veszedelmek. Tehát részben megszüntetendők, egészükben pedig megreformálandók. Ez a reform évekkel ezelőtt már a közgazdasági tényezők napi kérdése vott. Erős volt a vágy a vásárok megreformálása végett s ez a vágy ezeket a közgazdasági tényezőket erős munkára is tüzelte. A kereskedelmi és iparkamrák, az ipartestületek és egyéb ipari szövefltezések, a gazdák egyesületei állandóan foglalkoztak a vásárok reformjának kérdésével s erősen ostromolták a kereskedelmi és földmi-
JÓTÉKONTS/fo.
_ Irta
W ti--fíraidw I éeár Attrtd.
IÜ "ék* iaB
De mindetekre a kérdésekre nem találtak -trmeriifl feldelet az emberek. A* ii tértek • probléma fölött a napirendre t nemaokára rá nem foglalkozott Ifibbé icnkiaem enel a különccé\'.
Egyik kfllföldí utján Paiaky Ervin gróf, nirden szándéka ellenére, megjamerludett egy Hifivel, akivel kétöbb, csodátatoaképen, megit barátkozott. Ei ai egéai [dolog követ katellen-•étnek látatott a Pliiky gróf környezete előtt - felfoghatatlan rejtély felt.
Mikor Patéky gróf nyolc évvel ezelőtt Ddoiinoratágból hazautazott, m«Uf<tt, hogy n éfleti tyoravonat Piieate le Velence közölt kitillőtt, |g ■ keilemetlta inciden* nagyobb bajokat nem okprott, csak arra kéayizeritetle W u\'aiokat, kogy Seatotában, fgy kit laluban n Appenlrek kjlrt|én töltiék az éjinké\'. Aa éW Iftdiaég ufait Paiaky tttt, aki ketté volt uokva a> igénytelen Máltteelfcoi, beletörődött a helyzetébe a « vélótfremnek caafoll viMtl \'"•zobában, egy kc«4nr pa* n Allét. Mikor néinip felébredt, éttrtvellt. hogy ellepIák ■ féRii|rc||ál,\'>Lármázott, atilkotódell, ká«>mk<> <<#, kliMflát Mrt, ál *P
•• ilkméiee szolgálattevő kárablnírel féitSt&i
azuronnyal fel-alá rohantak, mint a metveazett patkányok,"— de -a pénztárca nem kerüli meg többé;
Qaraa nélkíl, idegen helyen, iemereileeek között, tanácstalanul üt ott, mikor váratianal hozzálépett egy jól öltözött úriember g mini boofiléra bemutatkozott, pénztárcájából ezer frankot vett elfi a megkérte Patéky grófot, fo-Itdja el exi az fiaazeget kölctOnképan*
Hét ilyesmi aem trrtént még meg Pataky gróffal. Eddig mindig cuk fi tőle kértek pénzt, vagy Mire nem magyarétható kézmozdulatokat tellek elfllle. Hogy azonban neki. az iemetatlaa idegeinek egy máiik még timeretlenebb idegen magétól klnái|on péntl: azt egyaserlea nem értette. Erre felfogni képeatége egyáltalában nem volt beállítva.
Pillanatig tem kételkedett abban, hogy ez aa ember lelMtoeleg.
De ebben a helyűiben halogatée néfkai elfogadta u ajánlatot. Tiniéi, pepin adatott ■.^gáfff^ giabálazafO aliimtrvényt álltlott II és azt ketetü motolylyil átnyújtotta mogmenló|é-nek. Dé az • kaiönöe férfin epyazartlan ellépte az Mét a at ipré papiiatelelkékel elszórta a péfyateeten. Ilyea kfinayelmleég láttára Peleky glóf ma|dnem losizwl lett.
Mégle oly beldog voll, begy tty kfiaaren megazabadMil kellemetTan belyaetébfil, meghívta ebédre at éppen akkor éffcéwl pótvonat étkeaA
koctiféba jóievőjét, aki Airrt Domokoe Bálint iró mutatkozott he.
Petaky gróf nokatlaml (ókedva volt a igy történt, hogy a két férf u eaekhamar öiaze-b«rátkozott. Ami a grófnak ktUOnOeen tetazett, Domokoe Bálintnak végtelen dBiimuta voM, mi^ n óbbinak bizonyot fokigiblzeilgett, hogy aegiemerkedett enel a gizdig éa előkelő kS-Ifincoel, akinek a hirél mér régen tultotta voU. Mivel pedig véletlenéi mindketten Budipeetre ■•attak, Mit elég IdejOk mindjobban megiamer-kedni egymáaaal.
Domokoa Bálint, egy gazdag felvkMM ffildbirtokoe fia, valamikor katonatisst volt Atyia halála atéa tartalékba ment, e Jövedelméből élt. Ezl az atóbbi körülményt nem i«Mi azerette hallani, a aziveien elhitette as emberekkel, hogy irodalmi tevékenytége révén ate-tet aaayit, hogyha izeréayen le, minden paaz-aziójál kjefégHieli. Mankáinak, amelyek Mgyobb-réaaf német nyelven jeieatek mag, eráa ciaU-maa adta aNg a leHegé: a nem egyazer IBitét, hogy Itzeilemi termékei, Németemégbaa la Aaeztriában, nyomban el lettek koboeva, mm a cent ara pornografikui tngtrodahnal tátott benask.
Enoek atMban Domokoe inkább MII. mert mlvet ilyenkor, megfeletó aaataggal akiéivé, ellepték a badapaetl IflSj ilwittséllsfc kirakatait:
.la Dentaelilamt und Okten etek mfeoten I"
bnarna awa —mmm ta aimaa.
4.
ZALA
1012. december 1.
velésflgyl minisztereket,-hogy ezt a reformot hajtsák végre.
Eredményt nem értek el. A vásárok reformáláu toksok apróbb-nagyobb kOzség érdekeit érinti. Nem egy sok küzdelem után, erős kortes-érdemek jutalmazásául kaphatta csak meg, természetesen: nem szívesen mondana le róla. Ekként a vásárok apasztása nagyon erős ellenzéki érzést váltana ki az érdekelt polgárság köré-bóL Talán ezért is lett nebáncsvirág ; vásárok reformjának ügye. Ezért azu tán az IlletO tényezők a hasztalan küzdelembe belefáradtak, abba is hagyták s a vásárok reformálása lekerült a közgazdasági mozgalmak napirendjéről.
De újra fel kell ujfitani t Bármenynyire beleütközzék is egyes községek anyagi érdekébe, a vásárokat keves-blteni és rtfofttálni kéli. Egyetemei közgazdasági érdekek parancsolják ezt Ez pedig sokkal előbbre való és fon-tosabb \' országos érdek, mint egyes községek érdeke.
Tehát az ipartestületek, ezek országos szövetsége, a különböző kereskedelmi .és gazdasági egyesülések vegyik ismét programmjukba a vásárok reformját és külön-külön is, együttes erővel is sürgessék a kormányt és a törvényhozást, hogy ezt a régóta vajúdó, de várva-várt reformot végre is csinálják meg.
Ma, midőn immár apró kis községek, zugok is az egyre fejlődő vasúti hálózat forgalmába esnek, egyáltalán Sincs szükség a vásároknak arra a nagy özönére, amely mint nagy gaz dasági csapás nehezedik rá népünkre.
SzefitPéter-Ur.
— Pacaai tndóal lónk tói. —
Tc jámbor ohmé, mikor ezt a cimet látod > ohmod, na lógjon el semmiféle szent - áhítat, ne vesd nemeidet az égre,\' mert nem arról a mennvei potentátról van as6, aki már anr esztendők óta látja el a menyoroág biz meateri tiaztségét, oldalán i ku\'cscsomöval, hasszu fin szakállával s kezében a lakók Katájával. -
Nem erről van szó, hanem Smntpéterur községről, mely sokkal hamarabb elérhető, mint .a menyország, de már maca f község annyira exkiaziv, hogy oda nagyritkaság, ba egy éló emberfia beteheti a lábát. Hon miért ? Elmondom azt la, csak haladjunk sorjiban.
Snntpéternr kösaég Magyarországon van, Ztlavármegyében, a pacsal |áráabsn. Pontoaab ban meghatározva n északi aiálessác !T\'*a és a déH saéieaség 40\'-« alatt Paca* nagyközaég-tál északkeletre S éa fél kilomélamyira tsksail. Mint smlltatiok, a község lakói boldogok ás rendkívül (zkfaitvek. A boldofsáfnknah oka atsósofhen az, hogy kOset esik Nigyksnltsáhos éa Pacááhoa, txktaéviláaak oka pedig a kflvat-hasflkhsn rajttk ÓmM lavaaslg a Meaégat
valósággal elbori ji a sár, olysnqylr<|, hogjr mindu a szerencsétlen, aki megpróbálta akár gyalog, akár valami kerekes alkalmatosságon aa átkelést, póraljári Ha kishitl volt, viaan lordalt sz óriási aártenger láttára, ha pedig merész és vállalfcotó arci lemmel megkísérelte tt átlátást, menthetetlenül ódaveszett. Cöof doktor visszatért sz északi sarkról és ünaapel lék. De kíváncsiak vag>utk, hogyha valaki Stentpétcrorról vissza (nd e térni. Nem bianük. A ómnak is merén lenne. i.
Szentpéternr község körjegyzői ás plébánia szákhaiy, tehát a vezető ember a körjegyzó a plébános. A körjegyzó minden tekintetben modern ember, ki nagy ambícióval éa szép esaméktől áthatva vette át hivatalát a iparkodik kfemetni kizségét az ázsiai állapotokból. Nem aa ő hibája, hogy eddig nem sikerfllt, de érdeme, hogy Szentpéteruron ma már nincse nek olyan állapotok, hogy egy gyenge izélvén elbord itatja az egész községet, melyre legjellemzőbbek a plébános szavai.
— Hja öcsém — mondta egyszer a plébános, midőn a feneketlen sárról beszélgettünk ■ ea Igy veit Bálnak mindig, igy van s igy h len. Még a hatottakat is ngy kell kilopni a temetőbe a faluból, mert itt as utcán Jármi teljes lehetetlenség. Idegen ember padig altéved, mert csak a vérbeli bennnfllött tud a kertek alatt, kazlak, pajták, félsaeiek, stb. alig kifürkészhető bujkáló alakon a sárbafulladás veszedelme nélkül járkálni.
A körjegyiő is megten minden lehetőt, hogy Paciétól Csáayig, ha nem la njraépilaák, de legalább járhatóvá tegyék az utat a meg közelitbetőté tegyék a községet. Nem lehet. Az ázsiai butaságba és elmaradottságba a körjegyző nagy agilitása sem tud életet önteni. A ssentpéieruri állapotokra elég jellemző, hogy midőn n a\'Upáa a szolgabitó kiséretében kiszállt a községbe, hogy ezeket a botrányos állapotokat megvizsgálja, a faluvégén megakadt a Unió éa a sártengerből ngy menekítitek, hogy bosszú padló-deszkákat fektettek a hintó azéléie s így létesítettek valami ösneköttelésféia a külvilág, akarom mondani a kocsiút és a járda között. S midőn a megyei urak tanácskoztak, hogy a tűrhetetlen állapotokon mikép heilene segíteni, Szentpéterur derék népe önzegyült a fcBzaégháaa előtt s élénken tiltakozott az nt kijivitáss ellen. .Nem keü aj at — kiabálták — ha eddig Jó volt, jó lesz tutiinta Is."
Ezért extiurivek a szentpéternriak.
tüntette be öngyilkosságát, hogy * ttpl VMaH állomás efcKt a rejtélyes halott vágat vetett fe.
A titokzatos öngyilkos.
Bonyolódik a rejtély.
- Sajit hxfóatiaktiL —
A szombathelyi állomás közsléban borzalmas halátt választott a napokban egy temetetlen fiatalember.- Mintán eltüntetett minden nyomot, amely rávnelhetett volna kilétére, a vonaton felvágta ereit ét a vépi állomás előtt a robogó vonatról fejest ugrott u ütközők közé. A vonat persze rettenetenn öMzamarcangolta a szerencsétlent, ugy hogy sz összetépett holttestet még lefotografálni sem lehetett, a roncsokból úgysem ismert volná senki u öngyilkosra.
Mir eltemették a vonat rejtélyaa halottját, amikor, mint Srombathelyről közlik valüak tegnap hasonló titokzatossággal jalenlfcezstt a aaombatbelyi főszolgabírónál agy bndapeatt art-ember, aki at a|ságban közölt adatok alapján ráissaerai vélt a asarencaétlan lltlalanbeiben agy batfapesti ifjúra, aki auládjáaak agy |e-
Az előkelő aaeMcaésü, elagáasia nkj. zött fiatalember eaak annyit aaoodett, kogy ^ budapesti előkelő enlád megbliottja és tat kflidiék ki, hogy nézzen utána a~vépi Dm. kosnak, nem-e az 6 gazdattezt fiuk az lustá. a szombathelyi főszolgabíró teljesen kiaasrttfl tájékoztatása után a raháaatM^ nyakksedőbO, kalapból éa az álalános ssemélyletrásból « titokxstos Idaápn ráismerni vélt a keresett Oa-gyiikosrs és eánpán annyit jelzett, hogy tepa» Ulatairól értesíteni lógja msgbizóii, akisnek kilétét jetealeg nem árnthatja el, a család majd*, viratfiag fogja közölni a rejtelmes Öngyilkos nsNL p~ A főszolgabírói hivatal előtt raeglehstSsen gyanúinak tűit fel a tttokzatonn viselkedő budapesti úriember etjáráaa ée egyáltalás nem tudj tk megérteni, mi oka volt ennek a jekat-knónek sns, hogy magáról minden közelebbi tájékoztatást megtagadjon éa a holttest vél agnoszkáltss után még mindig titkolja u ön* gyilkos kljéét. Az a körülmény, hogy n bsm-tetien ariember igen élénkan hangoztatta, hogy az öngyilkoa, aki álláa nélkül való lazdaüsat volt, levélben rénieteeen leírta elhatározott Qa> gyilkosságnsk módját, de emellett sz a Mlokza-loaaág, amellyel u öngyilkosság okátpaláitolal igyekszik, holott nyilván ludjs, mi áll a rejtély bitterében, igen mesnemenö kombinációk lehetőségét nyitotta meg a hatóság előtt és még a feltevés is felmerült, hogy as öngyilkosság esetleg amerikai párbajjal kapcsolatos.
Természetesen eaak feltevés, amelyet a titokzatosságon Idvfll egyéb adat nem támogat. Most eaak az a kérdés, hogy u sgnotzkálát u*án tényleg jelentkezik e az öngyilkosnsk ma még titkolódzó cnládja, and kétségtelenül némi világosságot dertíeoe annak a rejtélyes öngyilkosságnak titokzatos fejleményeibe..
11
Mozgóképszínház
.SZARVAS" SZÁLLÓD*
290 KÉNYELMES ÜLŐHELY, PttTÖTT VÁRÓTERE*. ■
Szombaton és vasárnap
november 30 és deeember 1 én» - -A Henri Portea-eoroiat legszenzációsabb képe
II iriiia szerzett lilíwl)
nagy társadalmi dráma 2 felvonásban.
Goumont híradó. 225**
Öreg férj, fiatal feleség, dráma
Bandi öngyilkos akar lenni
rendkívül humoros.!
Drágán szerzett boldogság,
társadalmi dráma 2 Mvoaásbaa.
Ágoston és o Pudll SS.
Szardán éa csütörtökön:
R tiszti kardbojt, ,"-£.2?
tm * (Mm MM M
Ittt. dtcÉÉKf l
lÚvételes intézkedések S háboruesetére.
A M«|mMI tarváay Javadat. = t||| IÍÉMM MiIM|ÉM|||>
Badapnt, iwMtM 30.
Régáta érxett szűkség, kogy * kasata*-gt \'Hl eonek fenyegetó veszélye
Kdére olyan hatatom állfon renddkesósére, mfymI alapján kivételes Intézkedéseket léptd-kd életbe, a modern ksddsslásaeh lényeges dflkJáéáels, hogy a fegyveres erő mftködását a pal|ári t-dóságok, sőt m állam *áaz lakoaaá«a hatékonyan támogisss. A kivételéé .intézkedéseknek tehát arra kell irány aniok, hogy e> a plhipi támogatta minden állampolgárt köte-InMtc biztosítható tegyen.
D« nemcsak a katonai mlreietck szempontjából iilkeégee, hogy kibont esetére khré-tfes te\'áeksdéenkft lehessen alhalmasnl, kiváló lontoasága van ennek i közgazdasági élet, a jogbiztooság. a személy éa vagyonbiztonság iiaaipmljábőt, melyeket ailinten háború Mfök-\' kai fenyeget A kivételes intézkedéseknek a la Iktaitinn tehát ocU kell irány vlniok, hofy a Jogrendnek éa a közbizlonaági állapotoknak Ibkoedtan hatályos megvédése segélyével a vészáraktól lehetőleg enyhitfék. Hogy a kivé teki intézkedések ktllő likenvi alkalmazhatók tegyenek, azűkséges, hogy azokat béke idején, sorataHa viszonyok közt készítsék elő.
Ezt aéiosaa aa a törvényjavaslat, melyet laádcaJJasló miniszterelnök ma a képviselő-házban dőterjeszietl.
A tOrvényjavaaiat ehő uakaaza kimondja, hogy a kivételes intézkedéseket a kormány ka boni idején, vagy ka aaflkaégea, már a katonai előkészítetek eaetén ia igénybe veheti, da a kivételea hatalom a bábom befejezésével nyomban megsslnifc. Kimond|i továbbá a javaalat, bogy a kivételea hatalom igénybevételéi as or-ssággyllésnek a legközelebbi ülésben be kell
-pmíMtfA
Egyik lontoa rcadelkezéae a javaalalaak, hogy a kivételét balalmon alapaló közigtzgs-táai javaslatok végrebajtá.ára a minisztérium kormánybiztosokat nevezhet kL A kormánybiz-toaok kivételea hatáskörűkben a megyei, vároai, éa köztégi alkalmazottakkal, valamint a csen-dórség, rendőr-ég éa pénzügyőrség alkalmazóijaival közvetlenfll rendelkezhetnek éa esek a kötegek a kormánybiztos rendelkezéseit faltéi-lenül kötelesek végrehajtani. A nem engedelmeskedő közegeket a kormánybiztos fegyelmi sljárás aéikűl felfüggesztheti, de ez a readelka-aés csak a kivételes halalom magsslnésálg ér-vényes.
Elrendeli továbbá a javaalat, bogy a logyaaztáai sikkek árainak aránytalanul való drágaláaa esetén a közigazgatáat hatóság |a vaalatára a kormány intézkedhetik, hegy a bgezOkaégeaebb élelmi cikkek lagmagaubb áfái a közigazgatáil hatóság Megállapíthassa.
MM
A ■teleettem dreaddi, bogy a sajtó termékek kfltetee példáaydl ss igjlisiÉgnik még a asétkttdés alátt be kell mm tatai éa ha a sajtótermék a kadviaelés érdekeit ériali. aa-aak szétküldés* aa Igyéasság megtilthatja. A
■■lalu* * *--fM|faVmifffc fciiid mm^mm \'
mnmmnmm iotidoa uhuuuik, bobt egysi belföldi idóasaU lapoknak, ka közleméayetk a badviseléa érdekek veszélyeztetik, megjelenése éa terjesztám eitiltaaaék.
A javaalat tlssikdtedik szakasza fdkstal maxsa a kormányt, bogy a bábon idejére a büntetőbíráskodás terén rendkivflli Intézkedéaeket lebeesen. Megengedi azt, bogy az ea-kldtblróságboz tartozó Mncsdekmények kösfll azokat, melyek a hadviselés érdekek étiaUk, a királyi törvényszékek hatáskörébe atalhsssa, az eekftdlMróaágok mflkOdásél más bűoc>etaknió nyekre nézve is feifQggeszthetse, hogy egyes bűncselekmények elbírálását a fennálló törvények szerint illetékességgel és hatáskörrel nem Mró más polgári Mntetó biróeágra bizhaau éa bogy vágfll bísonyos boncselekményeket gyuialfaft bűnvádi eljárásnak vethetten alá. _____Solyo* büntetéssel sajtla továbbit javaalat a kémkedési az izgatást, a magánosok elleni eröszakot, a munkabér felemelése, vagy leszállítása végett alkalmazott erflamkot, a sztrájkot, bs mindezeket a bűncselekményeket bábom idején kftwtik el.
A minitztartam felhafalmaztatik továbbá, bogy a kádi szükségletek fedezésére stflkségea1 összegeket előlegezhess* és bitelaiflveldgí is végrehajthasson. Intézkedéseit azonban\' az or-ssággyllásnek a legközelebbi Ölésben bejelenteni tartozik.
Bütarozatt IP
Welti Miksa cégnél Fő-ut 8. szám.
Törökországi dolgok.
Zla Baldjl aa IfJatOrOk flldöaésekról.
— Salát tadMtéaktél. -
Városszerte s legáltalánosabb érdekMdóst keltette as as intervkw, melyben a konstantinápolyi ifjútörök üldözések előJ családostul Nagykanizsára menekfllt ifjútörök előkelőség, Zla Baldjl lg szán meglepően njszerfl momentumokat tárt fel a végveazedelemben fuldokló szegény Törökortiág eseményeiból. A nemrég minden hatalmától megfosztott ifjútörök kor-aaány köreihez oly közelálló törökországi barátunk az omladozó ozmán birodalom sflrssvaros belső éleiének vslóbsn sok olysn rejtelmébe világított bele, smiaek feltárása sz egész világ* sajtó figyelmére is érdemes lenne. KOsOltlk, bogy tegnapflótti cikkűnk nem merítette ki a\' [ sok érdekae kulisszatitoknsk még a vázát sem, j s ms folytatjuk lia Baldjl kOalésdt, melyek j ezattsl ss IfjutOrOkflk üldözéséről ezóioak ás |
m
arról, hogy adat tatjs Zta Bddp beaáfáaaÉ
— - . mm ^^n aty.----»----A— m^^L am^
jöTrPQo fornr. DUÓD Noroii ^ "r
nytt kiflid Ida, bogy Ed- daá lap tegnapi tsámkkan kondmdlnápolyt taáádrijl\' nak tottáhót terjedelmes kdatvfrtd ddl, n^ ben fkW Ny. a volt ffjaMMh n ifgi ■Hidas tar szinte szóra) stóra megeróalti diéta, ami Zla BaMjl a törökországi kdaadióta Hteaedaa oka gyattata magftlűlt. Malmiwd Beffem pafla tábowotatak, a volt If)vt0r0h \'asdiaymtetadM nek e bábom inttaénébőt való tal|ea hliiksas Miál.
— Hiába kádehlk Kiaadl paeta, • jcton-tagi nagyveakt (miniszterelnököt), stók Tatetbey könnyet aaewkkd as ejságirónnk, ktake meed-tuk neki, hogy wr érlJMM. adkt tették Itakl os egyetlen embert, aki négy éf éta töeiréi-kegytre mtghmtrtt a török kadtereg dkianjadf. Miért mdlódk Makmad Sefkel piát, ata jó tábornok áa becsflldet ember, miért nem engedik a csatatérre, hogy talentumával kOzrt-mflkOdjék a mentát nagy munkájában ? KumU paaa kkáróieg válaszolt, udvariasan kikiaárt minkd a naawailH asnha attojiW. — a m^t. nap megkezdte OldOzleiésOnkeL A .Tanla\'-t (u ifjutörökök lapját) fc.függesztette, a -lőséget bezáratta, minkd nyomban rendőri tet-űgyeid atá belyexteteti, a félve, bogy ksaafiaa akciónk a közvéleményben támogatód talál, Ossxaetkflvássd vádoltatott bennflnkd a rendelkezésére álló lapokban.
Zla Baldjttól au ad kérdeztük m* atadte-nekelőtt. ml alapja van annak aa Oeereeikltvéiról szóld vádnak, mely miatt aa UjutOtak vezetőembereket aa Ismét untomra jntoft 6-török kormány üldözteti?
— Egyáltalán aemmi. uecaOtet szavamra kijelentem önnek, hogy as maró fantázia. As eröasakos uton ás as egén nép klrinségs dte-nére uralomra jatott ól örök kormány Ml reszket, rémeket lát, s mindenki gysnus neki, aU ÓL As ifjutörökök egyszer (négy óv eMMt) már SMgmntatlák képeaaágcikd, ártbeáó tehát a kormánynak ez a nagy fétetme. S hogy menynyire féteim teaeknek tartja a kormány as ffjuiStókókd, ffli sem jellemzi jobban, mint bogy midőn Koaitantinápotyban a nagyhatalmak megbízottai, a nagykOvatak ad kórdeatak Kiamil pasától, kegy mit leit a török fővóroe biztonsága érdekében, es igy felett i .Eltávolítottam az ifjutörököket !•
Micsoda jogi lormát alkalmaznak törökök letartóztatásoknál ?
tfju-
— Semmit. Egyetlen" aor iráa, birót végzés vagy rsndetet nélkül egyszerien megjelenik egy rendórkózeg a kijelölt UjakMknél és viszi a börtönbe, a legkétségbeejtőbb Mzony-talaaaágba, A legtöbb dtogoátat Kiaázsiába internálják Conja, anatóliai váróéba, akol többek körtMt a .Tanin" aaerketztője és négy manka-tárta la várja as uj korszak feHámadáaát.
Miért karagsstk annyira a kormány a .Tanln\'-ra?
— Mart a lap as MjntOrtk eszmék orgá-nama volt és a 85 éves Kiamil pnaáaak, a
mm ^ ■ ■ C\'I,c 1 nap! m Vasárnap, dec. 1-én: m Csak 1 aap!
JTárm ^^.í ttTlá.^ A balkáni háború. SSaaMESÜSí
W ■ MyaimllW W|BBitataB»WrÍB Oaadag nlsorank I. IneáJdiaaJ hidal két Ir\'rrntani
\' ból klemdjűk még IU iNlifIH l IllN társadalmi édmáatet. mmmmmmmm—mmtaiSMBBtaMiBaÉpHpWMtataMitadMMM Héttőn: Nagy IMalajstttaasóay— •ttedá>. ni ndtaliis ksrtl
iagykanízsán, Rozgonyi-utca 4. Az orosz-japán háború, ^
i

ratt és |eMq|agi aagyvezinuk aisaép rnmrnkm ifiMiMH adybdi km Wh«l paaa as tffaiófOkflk állal danáké* AbdM Hatod aalUaaak kéme vak - HilM I»aibMM«y <nM MMt
•prft«Mbt bt aa % szBháaaik, V. Ilifc»l< nah. w hUllMw esi, % u lUor
........ Ml qnáöróh karsséayt mmdáu ri
-A-T«émé Ilii.......Hü Ma
-MM tor ari a IMM iá mppmtofc seéni ■éti Mrtl|» a Mpkaa. fcitotf utol a rettagéa, Jflsmfl paaa miadan ifJa-Mfdh-Törókonaégnak nagy w i ladllnasl kiUI) ávaa fegeéga aáaM .......Iilll miadan
M\'i 4ümé|)i a laalsMisai kttdtorti • aaaak MátáaaM ?
- Ha Malmiad Síiket pasára bixnák a MnliiUM) akkor SS 6 MM népssartteége felemelné s kadsang atritoaét arra s tokra, nSQfM a htooa alkar len na vét-tm Pa a:M|^iMii~ptotoMÉIto>M
m \' - \'- f Urnáin ÉA |J ■_.*■_
mm i icfloxcicuüi IljUllajVI m nsaHü
parti sgy fogják a bMglfflk^KMaisMIitprdjto; ksrfvuí, mist egy leforrásott patkásjrt. Hitá-roaatt tadomáaom Vsa arról, hogy Nuim pUs ■ár a küMriMtsiai esaMmrtrt u\'áa sst j«ea-Mto a m>li*to, bogy seai tad tovább hareoiai, fejezzék ta a hlborai és tBSSSOkk
Hm leketaégea u toMs MMMMmán akarata danán Mikato Séfcri paaál aoayira iáiaiaiiaai as akflrkáeióJ ?
- mia»niifc |i««wti hím, npi kábora alán sgysMgMIsó bébe easMn fom-emlatt Mert to as* akkor a tatjai aem —kirak, akik vaMk as taasnsfc, hanem Afrika
míg as üju-ttrOkökaek további aoraáaak Intézésében?
—«to IMillH dolgosai fogaak ssatfta Ma Mesaj\'ii fagyok abbaa, bogy nem erad-aMnytsMall. Ha <m<|lk európai WűMain-bst áa KMsatttoa Mas a birodalom aaly-pantja, M igán aagy aianka vár ránk.\'A kaharális fejlődésnek M aokkal skadálytala-aabb lehetősége Ma aMg, arfat earópei Tó i^m^l^n vtlt, Oil líifflMk Msii(iié|(k| ■art ott minden alattvrté Igas/M kMk to MagSI katalauk aUaai vádakaaáare aa toll fsatfoML Bár mág otf ginliiaMl ki agaik i agjr (pata aarápai álUmot latol Méptort a Msésriai Törökországból.
8 ailyiaaM véH aa idagea aratom alá hartlA európai tfcOk toflMak latoiaak jövőjét?
Hagyon iiisimÉ Hsak a hódUk barbárok, Mk senyeig**, OMhsai lógják a saagéoy aaiaimtootot. Mtoafc küinágak Mas rágl helyflkfla mtgmaradai. Nem agy laaa ott, toM Boaaaiábaa Is Hansgovtoétoa. atol a alvaN la toalltns AasstrU-Magraronzág mtoden nahaiMágm la tt|gstlimigil bMto
- ■ ■ r JftLA
Xi&t&J-i\': jCs^f $0
tmrntn* ^jn^wy/\'
HH» jmr/Qt&é&éf -M yd^önnyXmÁ*
■S :
KaptoM aűadaa Jobb tflradéhaa
I lilkííjíjfriiliil.
Edl Tivadar távirataL — Saarbia tovább kéaaUUi^- A lőiatéM-takbaz Tiaaaaérkaaatt értékpapírok. — TOntetéaak a Monarchia allan. - A törők-bolgár békakff téa alátt
— Tdríratok. —
SterWa pAkbeadl "■Sgtollilrti, natlfei MgMayaitob jogaMtot oailgllla. már már m-«egjr aion a totáttn, fMsgA M%)MátMk-Mi VftoáMUI i^ MMtoá \'lodlbl tátrortttláaávs) mlria külrilk SUgnk aMn Eardto Mnálfm«nyét, mdM pedig e7óbí>l -fi. rriaaikst ajabtokk.l letérik. As iIgya* OUg-riMÉljplíLlliniilOW Edl koonű távirati Jelenté-arit olyannyira maccaosarossák, hogy azokat Iittowl Mttés ^PMMato tol a IMI lm laáffiil\'Iwifcrtlw\'Tto lftáMak\'a llriitük ból, melyek kOzfll nébányat el aem Midének. Ektotoa psd|g egyra táSSaabbaa vaaják Oaaae cgspalaikaL
. Etek a hírek Is oiis agyatok agy s bteri iflzadáa, mint a páarintárataknái nagr lebanfottaáfot okosuk. A vidéM pHntatéssMk egyra-máira kBMik vtkaia a MCsi Miniéaeiek-tok Sí értékpaplwtot A monarchia aüeni (MaMsoknak aa ateri aem aiáma. TMikWk s monareWa elien Vdoneéboa, Kie»ba% S>ea»-péMrvéraa alb. a a ssMv diákság bíborai laatfoMts oly magn fokra hágóit, bogy ai egéax lakosságot IsgaAoaiba hozták.
A baftáai bábora Ogre Mér a báfajetó aMdiam MM ktoaMdlk s aty két aap Matt kiszárad a vár-patak a balkán begyei kflriVt. Mai Mvirataiak:
A monarchia éa Szerbia.
ZimOHf, november 30,
AM Tivadar Mviralal annyira maceton-
mag Oáskabbdl. hagy esahnam érttototoMk. A anrb horaMay mln-
M .ttilal wi —.n ..
mely van aiiiuiuaiiau,
Itl^dectotocr 1.
toxwto 30 " -%íif Mtfli1 Iééis ék* I UtoMM
JSJNB^MMJB^t
^BJk
BalgMitaa Ma et\'a\' Wr larfMi a, ha» a ggsaanMa IiMmMI ahto, hogy SmS as MkaMk adriai kikötdt otfogaijs. A kén -^a^^Mkha a\'fcait MM M
Vtkmm, sovemberJO.
Ma aur aápItoaggpW Aaanai aaaháh-msgytr kopzalétaá aádtt s a mooaraata aüa havas tgfclIiMakbto lört kt. A kooiaiáai 2$. mm aréa haiaaaaég diri.
Kk». november Ja
Kkvtoa na m hu matt éMkaág-a M»> nairhia konsali \'pQleta aM voauli áa ablakait to (kanas varai. A IlMpdhal randdrbk kergették széjjel.
SsewpHervérról is tObb nwarchis «e. aas iQataMs hirét visislik Mlaásakn hm. tami diákság IMI M agáért.
—t ■ JMÉMMt ahasMtor 31
A MvaMlos lap mai sstou fidtBriMy a MMoMáMMgfl miniszter randuMláia mindaioh az áflsmf taahök, akik \'krionai saolgAlaMHáí vágaik, as SakétiMM értk alatt Mndas I1itm| nyeikat magkapják, s hogy a toMaaségaál M> lölifltt egy |v a szolgálati évekbe be fog srt-atttatni.
UMőék, november 30, A tmt igtkáMk ittmimidjdt m /M-lügttttUMk
A békakOtés előtt
Konstantinápoly, nov. 30.
As Ikdam laltoMss assriM a bolgár M török magbiao tak Ma ftják «M a kihriavasM-tok Mrf«aMssiidl aiÖM legpdkönyvm. Etek azarint Drtnépoly Is Deáenéet törOk héssa —riij, de ssaioMM rivoaz TtkOhonségra aésaa.
Konaionttnápoty, noi. 30.
A bolgár megWaottak Mtopontok Máé Sri ia ffllvaMák, hogy ha TOrökorsaáe Oiiaápo\'fl nem aagséHáto^MMaik. agy HM h ahál hadi kárpótlást fizet Ha pedig lemond Drinl-pötyról éa briáp a ftaMMM asOvenég vémattá-lába, agy ahadtkárpótláa megfiiaMatt elen<e<Mk.
Stófta, november 30.
Qeaofl bolgár ailalssterainak egy ajságk* MOH txy nyilatkozott, hogy a bábom mar ha* Ma vaial ér Is Butgérla aa álért etattméayto-tol mag vaa elégedve.
JIMI^I Bovvnbcf SIL
Ids érkezett JaMnMaak szériát a csapatok mér DibÜl la ellogtaHék. A MkOhdk tovéa dlcntétMe atha ki vonaluk a vároebéL
Űtíkté, november 30.
Ossklbbea a Mkénág vaMséggsI _ Élelmi szerek nem értoswi. a ami bevés a várna falil között, van o>y drága, bogy c**k a gzdág emtortk Jaibatnak toájL A MMMg
aág aMen.

Mb Mldkill MMMlok nssktt agy gBMg tojj^adőaagÉ^lidhrt "s Detteegács MMna

Az •rötlonek ót gyöngék kodvelljo.
FalalnvaniM a árért, arőaiti as llhjhlpr Iámat. Btxtoait agfc^jgaa. r^tts Wcéflmt to Ml étatarőL - Qyőfs hiláoa as arrato dlágbaa^ mint a kMaaé* kőrébam -agy lÖHtoéel kaik
Arak . Oyégjtokliárttáti Vnjíltlrfló. rtlMM TóHMt
piUdtcaplwrl.__■ , ■ ■-_t*
"" TSmiIti Wiöaabb il*^*** 5»MpÍ P*ü p^L Lagnaghaióbb ü
JBr . . J.f|k -HMÉl\' NltM Itt, aeágdad béla Mfldó*. gntttl lf^H árrii aJÜi áfpffltta
X -^ift? -.\' ^r Karina MwtfitHii Ai irsdiial *öri dalárda völgyi (akkor faniced) áll MoitaÜ /rttyflh
« PiS^SPWSfcT^r Öa ttÉ ftis át tfblgSzoH l.aiadáM\'fejlk apján! ag*flt»,ht^MkM óbd Fffik
^^^^ípj^^jM^B Máp dkerroL Aa ralik...... dutateU ádos- hol Miklós, alat ayag, lgn|. taajtó f
# ^VK NM MliHÉblldl ö Ea « pádban kegystdn érzést dartk tájáéba
•^^m v Vm : knnldllrtért áHllilliltfhii d.flirfdárilda nod a nlaagarengi nagy- Ur. áJL d. iskola
^■f J^ ^ A W tf^iaánlM W toáblái agyszabln teaei Untestfliedbez 10 (has») korooát UMM i
\' 1 ri*. kiint ■kfciHn aiaak a ián- fotdhaifl torok kíséretében : 4
\\ i ? HiMrtn Mbn roit. abból aohi — htéayiMI .Boldogéit dr. Raadcaka Kálmáa j|r.
) pyfjr^Sttál\' ? Maorfwa máváari KVrekvéa, aflrttd imH tanácsos, tanfdflgydó serére! aj korszakálk*
7 9E JK k 1 leadOWt. \' ba a aagyar taaögy iaré* Zdamagy&n.
\' AWT) wy W*J f\\ \\ y * W aendaneak ad, a aitósdi- Öyáttoe dhanytérd aigjllrtfldlilil onfaaart
/ ™ ^ii ttíTl frt|" 1\' f Mindenkiről mondhatnánk et, hogy a bánatba*. Sirndékkóre, ragy bármi ftlUaif
llinaáai hlUMrihikti bdiiiinll nirtiiig. célra, mely neéót fogja riadni örök idókra,
/iR^AWVf^ Sajnáljak tároziaát la még InRább Éri, Méfcr kérem a aaartny öaazeget elfogadni, a eddig
ttémi dUdreitanedéaaei taegy al Iflltlk. Klfeny, gjfBajíMcaAxittni, mig • oMgjr* UaaMI taalw-
gUWMááamű* aokwor akadt és « U a Uaiiojreatég torlaaxaka IBatal a fÁMB lÉfcniatk \'
"*f* ** cáloklKtt mattak; de A 20 ktitai Osssags1 • lala^awjl
■^derwmeaiwnflyogodwfc - j, ii,^-gg^ ^ M taaltőiastiUst a awgyal taaüóiaaMttai alantig
---^^- hoor • Hői tebetí,^ torábbra U éijta a aalp kss tstts ét, bol gyanMcstediag kaaaük g «r.
ítlKCK. kaHnréaak. Kifénjak néki, kogy Pécaatt «a a Rau.cak. Kttisáa ealékénak aMgflrOkákMn
— • : _: nflkaégs kadWébk MliBlnéaiak roasUoió kOsgyfliési kaUroiai aMjkotlaUlj
tgy távtttó. krtrtamk l*«1l"i">l\'"\'>i ^ - — Uj —t>ksdwgKWP> I Iln<—
ViBégfl Hsarik dr. taaér, nfaf még a " \' * laaáea tagasp dátbea tartott flláaéa a VMé
ZaW KOsiOaft aaarkasziatta, a(iégirói prixisé- laiflaÉfca aaétó aiébW iparaagagélg kégli bér»
Mi aai s hn\'fisséasl axkrts la. bat a haM M féajfakaá hagyta |M t Rtkk Mátyéa, MÜ
aagyOgok kk^. rsndnwinirtkor , «AAIÍM fep ÍSÜf ^STSÍ?
rSTÉSSSSr^dg \'kaMttgjt iko-ind I D1 ORIfT ^ÍT^.^T, FT?:.1** ***
rfüak. E noaora aktakdál láflIéKdTk le, W|y i|TVmi,LI |Xk éa MamH J6»d kotéc. lpar««sdély
■k aagjaég aaa alapalt egyében, adat aaaren- ^ n ______rrni
eséa, >agy kflayflitaiaB tBrtalésea és a mi ai JfiK -- «ai a^ktfaulaek «agasiMéő«kewSw
dknH4iWtMk atána mirid, aa aHg több u \' "" 1 - . - 1
riisrsrs- IBII i 1 ^^^^aríí^t?
Mák. Alig aéMayaa, a kft Aottak fatamit, _^ lfcffli ^ Borbálával, Haléu Fstaac éca Koséca Aagi-
a kikre viasaa ksU emlékezai, la a városnak Y--&4M yafc Mágntl Prragg a+k JaUaaaá-
. - . . . . nn ^^^ K«» Mátyái mészáros Berger A/antavai,
^ nort^E* ** bofy a* natafiyé- - ér. «atMVénik ^ A ^Í^kIÍ\'IÍI
bta aa eatiéfegaée a véroa vagy társadalma kWI6in t^t ^ tánfailgyeM "" K4r0l,r °"p4í
rcsstd emberének nél. Etlénkewleg. Azt lé jok, tal4ta „w^g, . ^ sUndéo bábból i k ^taslaaa kalaadia. Parca Aa
igaián meghald módoa nyilvánalt. A haléleset- ^ "fTT?. Jggg amber* a eMMdéaek, a IMllUétUk, lik nem rfi , ziuvSaegr^OtaiánM TanítótesiBM Is\' M
véleményékkel aen 6rrorizél|ék kávéházak érkeaHk a ááéttlM«tt tyááHeleiHésia biaagai toB,™,. Tr, ........... kl. ,|„ni,f,
****** ^amm jájj^B^MW^! S
\'\'í\'" * S!*?!*^^ —\' > l»l«wiiW «>«Ui róluk wém, in rfl7\'-^.------ -TÜ!--.
iMnrTwfrTi n i T n" tlTSii -
■tadea jó heiyckra beJattaL A Uk ed teszik, a fcniratzttMütsriam Vl/e. IgyoNMMÉM »- .„„^ú M dóba
uekMl lesznek a bdyaSg nagyUg.L Alik nAa tartalmn IM^MM.: ^fc^-SSKffiÍ^cÍT
S^g^fj^M^Jg- ^ MghUott RsAieska Kálmán taa- rénpütamkedd Mdü m^éiliunu kopját ia
•jjOMia aaanat <M|a*ék. eiekMI a hasznos M|fytM adl^ éfteáités«k. Atérsaa> . „eafcóböl 10 kdtoait atdvéva, a aagaMM
m— ki-Ujn ..... t<>n|ft .. ai dktatásogynnkst ért vssiteség aagyságát éa afiulnéval együtt ■ koca! bátalaó rtaaéa al*
•aakbéL tóís^k adj ludtankra lieitk Atzinta ráaiTáteaiask kifajszést adói". tvjtstte, maga pedig békáéit az Hűmbe. Qyft<
begy t-\'pécfc\'lfc éa l%i cég kanizsai áiMa ZaU* ^^ dr- a leteayei kertUat ország- ««k IUvén itt i|K|um dolgát, elkajíoö Baék \\ J
Mosillk ás az azt jelenti hogy Bikm Emil gyiláel Mprisslöja, a kövstkezfl tévlratbaa te- Őrletébe, kogy egyéb baváaéraM
\' K«i«ártL Hwamcgy Ptore. fi^tias- jaala U réawélét: ^ ^dfaa-pé^;raMba-
ááaél jévál iflbb, bogv Kaataaére jött g fiatal- .MemietimflrelddéelnktáradbataUaaiaan- l]rMi akarta venal, riégiétailfa ig>w-
aág laiáCább ^áf/áfral \'la tett énjével. Pajlat- késának elhunyta alkalmából Igaz idaaváttel U,U\' « p»plr*acakó tsrtatmáral agy Itt
fcfcb kaltará^t liirosból jött és aaaak MtáráUi oaztoaik veaatsságOkban. Zalán 0,ala\\ ti,fla>- A nagráailll benMtua aaaaaal g
-L— \'T__•• ■ rsadóikapHénfségra msnt, ákd aaoabaa n*y
^M"\' 1 i» in ■ ■! \' imi i t .................maglepetéa várt ré. A déü étikbaa aa atcig
VMS UOlFonU bed, aa ékuaiéa laM Igyiknill A tdágyaa
* MUm^flkÉtft IMMIrtéML flHMMaiBgti^tfi ^rtap^i oaév envargó tobm tsrd jó fi<bág ><1 Ihkik t
jrnmkmmAmmi*, mm » tvto^s
amftt a aeana Wadatra, begy igMIléllfcnl
UltQl ■ JMUÍL . 1 : . UJ^a saáa
vsiaw anvaaai isi, mozgalmai vigyaa nen Karina támséMbs. Az iradalml rf dalárda NÉé IflWa át !tfblgozoit ÜfikMdátM> «k
Ir^iaánl^ Xolt Uáblát aaáyartktaa ákaJat nmáayaak, koacertainek és~a miaak a nin-desékéba MBn roit abbéi éoba na UéaysMI bbaávoa aévásd ffinkvés, aflfáád tanftt, leadfiWt.
Róla él kai sMOdaasak aat, i sűt Ósatt-táa nem aindeakiról mondhatnáak iá, bogy
Sajnáljak tárosiaAt éa orfg inkább Éd, Héty némi elkadvaHanedéaaal taegy al MNhÉ. BIAny, aakaaor akadt éa 4 la a Úailayniág torlaszaira atjábaa, antyak szép célokhoz vaaallair; de it\'aanÉi aaetra áam OKt ld lelkéból a vtgykt, hogy a kői lekeli, tortbbn la é|aa a\'ttlp knhuráaak. Kívánjak néki, hogy Pécsett n a Mki azflkaéga kedvaadbh kbrfllaények -kon, keaerflaégak tMW eMgttbasken "ki.
előnyeiről aandenhi mej} ven űyöz<5d\\ai
HÍREK
"Egy távtaó
Vidáayi Hsarik dr. laaár, álkor még a ZaW Kéattayt aasrkssitsrts, ajiágirói prixiaá-kál azt a hói máéit aalrta la, bOQ a helyi ■agyaágok^ kWayaége rend aerint akkor wral ki, aikor aégkildak éa kéfcWgA* lÉeO Wi rélak. E noaora aktaidál I^ABSJdTk le, M|y nk aagyiág aaa alapalt agyéban, mint aaaren-cséa, ragy-köayörtelen IHiKáen éa a mi ai ^kOHóaOttaak atána nvad, aa aHg több az ahnoiat aeaaiaél.vNiaci rókk ait kai AHg naaak agy naaáta^laa, a kik valóbao cilnál-tak ralaai áa #M esik aa oxigént fogyan Mlák. Alig néhányan, a Uk alkottak talaadt, a kikrs viaaaa kai eariékezái, ha a városnak \'vtlaaelylt Iriéaaiayi, vagy át a halafisa kerti tzéba, adyaek kakaráboe, vagyonoso-ááakoz, drflizálódásboi kön vu. Tévadéa leaaa axoabaa azt Unni, hogy enk ixemétyé-bea a niléharii a város vagy társadalma rentó emberének aaél. cídétká«eg. Azt Iá Jak, bogy éppea ezek g dalgn, ttrétj, Jóra törekvő nteirit i^íjfifüik, i fékééi kották, 11 ném aóankalaik köagyllánkin éa banketteken, Wialai MkaT arif tBh>rizál|ák kávéházak kflifl óságát, ikra erőntkoikodaak a MpCiSk fokáa a darák polgár izavazatáért, mely * megróhat, riroíboz, takarkbóe, ide, oda éa adaáaa Jó Wfiáía beJatfáL A kik ad teszik, aritfB lesnek V baJflíg nagyrigaL Alik aaa teszik, de Idkflk őszinte, kötjórs törekrő wganata szerint ikifánhik: enkból a hasznos ettbank.
Egy l^nljÉiiiii eaber távozik váro-nakbóL Ódái MráUluk adják tudtankra, hegy a pétél Ak éa Bóha cág kanizui Üzlete Woaaák k aa art Jelenti, bocy Bókm EaU •áaegy KwbaártL Haaaaiegy Pécare Értiss-dáall jóral több, hogv Kaatzsárs JMt a Hatat-•ác léÉálrt>b rtíyÉfrtl li lett erajéreL Pajlet-trtb kaMváJh Váróéból Jött snask kaltürálli
vényeket hagyU jóvé i Rtká Máryáa, Bf rtda Nátbéa koi c »aanyiiáai kérréayek, Adri OyOtfr kóalvea, Boád Jáaaa tanbaa, Tanéa Idaia pék éa MamU Jósad haván iparsagadéty stayerén Irtod kérveayait.
. _ iikitia. /Viiwihitin aan nagyaaa-nai aagánhivatalaok lagBapeéóa UtAtt héiaa-lágot Vtü RéuhraL Az alnaa hetea a aagy-kaaizaal anyakönyvi hivatalban háiaiéHrt kötöttek nég: Bnka Jónaf aapsaámoi Motgár Borbálával, Hitén Ferenc éca Koséca Anqá-va^ Magoii Ferenc gáplik«WI Bohár Jallaaaá* vat, Fcj» Utvéa tihiari Hánitl Vtartdáatl, Rtdcb Mátyái nértába Berger Araoiával, Petrbbk Józni gyári hivatalnok Havelka jUrAimal, Bteöadl Ú/ola fa. Kortes Tartanná éa Hénaib Káiai| bönbin flapk AÉMÜ.
— A b:ataaiaaa kalandja. Farca éa nem nindeanipi kalandji akadt aa dáMitt Oyörek latváa 17 évai enteragnyel baaf Innak. O/örek litvánt gazd^a na haoala bükflidn Nigykanlnára, bogy apróbb tanoáft-aobt kifizessen a egyet-náat bavéaáraljoa, A be> átértéi céijiln a faada átadott n lanaik 170 kORMát, metrót es egy p.plnnlhábg rclfva dindu\'t Ni^ykanizlára, ahol elaö dóba volt, toffr Fidschakker Unác Német-a cd áa-vényriz kereskedő döü aegálHtotti kocsiját || a zacskóból 10 kátoaát dóréra, a aagaMM tanaimárai ágyltt a kocsi héiataó résaéa d< ttjtdte, baga pedig bekáaat az bdaba. Q/ö-rak Idván itt drtgma dolgát, dhsjioa Bnk -Henrik litetébe, hogy egyéb baváaáratri valóját elintézze, át addóa a péad iaj»hba lyáról dó akarta vend, rt^réaáfra t^>aa>-lalla, hogy s pspirtscshó laIdaéid éorM dtüat. A nagrénül hentedus aaoaaal g readóikapNéafrtgra aent, abol asoabaa aao maglepetéa várt rt. A dáH órtkbaa at atcáa posztoló egyik mddnai fdtint agy Mapa envargó, aki aagy eeonag rabét tartva bsaé-
^^TeF^uraleska Kálmán hatnia. A kiválóan szeretett éa ttaddt kir. tánfellgyelő halála alkdartvd a rénvét ainden Irányból igaián anghaló módoa ayilváaali.A hdélent-rói a Zdivánaegyd Aitslánoa TanMótntlid ii bocsátott U gyásijelenléd. Nagyon nk kdytf I érkeztek a ááéttlMótt fyáaájataulária beaaöaé-ges rénvétirátok: Ezek kOzdl ax elaőket, melytk á tani óledflldi daökhUa voltak intéive, Itt közöl jak. KamktHa Mihály miniszteri tanácsos, a knltutzmfnlstterism V!/e. IgyoMitálydMik főnöki a kördkezó tartalmú távirdot Mldta:
.Mélyen anghUott Rnnicska Kálmán tű-fdlgydő dbaiytáról nóló értesítését. Átértem az dlktatiiSgytaket\'fct vaaatnág aagyságát áa sidsk őszints részvdeanak kifajazéd add".
Zalán Qjrvla dr, a Ideayd kartld ortaág-gyllád Mprtoelöja, a kövdkazö távirdbaa fejezte ki ráesvétd:
\' .Memiett aórelódáelnk fáradhatatlaa aati-kásának dkaayta alkalmából Igu rtnvéttel oaztoaik vndnáglkbia. Zalán Qyala".
érivaigó ken hm leró Jó tabé raléSr grsaaUl l itóttt\'Wgre

k
ZALA
1012 december 1.
•agH A vallatásnál kiderült, hogy i Aifttr Argrás >9 éves bábolnai (Unrfd, hpillif sár egy tat Ut Ovőrbea, MtgmoTO-140 korona áe t lülir Iftaplnrt te-kabátjs beled zsebébea, melynek etvde-Mrtl azon ben nem tudott felvilágoeitást adat. Vallatás Miben áltftoH be azatáa Oförek latfia. sU a esavargóban asoanal ráismert arra aa emberre, afcí abbaa sz időben Ivott péHnkát Pleitchskker üzletében, tmlg U ott tar-táebodott. A cnvaigó azonban előbb ment H li üzletből, tette ezért, mert látta, bogy ő kova rejtette a pénzt. — A henletinst valló máeára amgtört a pómifirt tolva], Darondta. bogy eaak ma érkezett Nagykanizsára a első at|a a német a«cai Fltiichskker-féle üzletbe vezette, ahol meglátta, hogy az inss hova tette tt a pénzét. Egy őrizetlen pillanatban azután aa Bzletből s a kocsiból észrevétlenül a 160 korooát tsrtslmaző papirucskő\', azonnal a legközelebbi zaibárasboz a att vésérolta azokat a ruhákat, melyek okozták. A szerencsétlen kezű tolvajt letar\'öztatásba helyezték és átkísérik a kár. ügyészség fogházába.
— Iparosbál Nagykanizsád. B dmO hírűnkbe tegnap tévedés csúszott be, amennyi-kan hat írtak, hogy az Ipartestület december 13-én rendezi táncmulatságát. Most annak kBstéaéra kért lel bennünket a rendezóbtsott-ság. boty e mulatság időpontját nem december, hanam január 11 ért tűzték M.
— Oyásrrovat. Az elmúlt héten a kővetkező hataieaaieeei juantctm b* ■ kelyheit anyakönytrl Untaiban: Oodiné Jóraef 10 napoe, Salamon Marrit 4 napoe, Vadán Anna 1 napoe, Kit RotáHa nsosrámosnő 42 éves. Mátyás Alajos kőművee 37 éves és özv. Pőafai Antalné 90 éves mseánzó halálát.
— A Kephaldol kitűnő hatása. AKep haldallar szeneit ama fényes gvógyeredmények. amelysk v. Neorden. Ortner, Peleky egyetemi tanárok dr. Ludw e Ferdinánd bajor herceg, df 1 tfktwann, Fr*SfT Hmis. Butholow Pál. ttb. tanárok klinikáiban ét kórházaiban szerzett tapaastalstok alapján közhírré váltak, a megér -
elismerést sok ezer neves bel- és kfll földi orvos körében is megszerezték a kitűnő kéaztaényaek. Mind eme ispasztalatok igazolják azt, hogy a Krphaldolnsk a hasonló irányú niaattménrekkel szemben meg van u sz előnye, hegy tetjezen ártalmatlan volta mellett gyorsan éa Otítosan hat, sőt azon etetekben is, amidőn \'-mik- szerek teljeset) ba\'áatalanok msrsd\'sk, a Kephaldol mindig segített. - Dr Stigetby László Ríese, ezeket frja ; A Kephaldol gyorsabban hat, mint mát nerek és a betegek M tündén tűrik azt. — Dr. Pazár Tornaija ezeket Írja: Egy igen beves>és mskscs itchiat esetben, amely már 3 hónapja dacolt mindennemű gyógyszeres, vi» és vilűmos kezeléttel, — n Kephaldol adsgoláaára 8 nap ieforgáu alatt teljea gyógyulás állott be. — Dr. Náthán Bar nát vároti főorvos Qynlalehérvár Irjs: Az oly esetben, amidőn más nereket eredménytelenül aBtalmaztsm s Kepbsldollal\' feltűnő, jó ered-
tyi 11 iridnenifnye! alkalmazzák
aL Aaonnali Javítás t tabletta i be éa ha ntena án ha agy labtettát, akkor arihtmsnkk M-jas gyógyulás iépJeL A Kephaldol aaiaden gyógyueriárban ksphatók.
— Felűlflnatáeeh nn áeaannkáaok tánemnlntaágán. A nagykanizui ácsmunkátok noveaibtr 10-én saépaa sikerült táncmulaftágot rendeztek saját könyvtára lapjak Javára a Zötdfa vendég\'őbtn. A mnlateágon a következők fizettek felül ;>b József 2 koronát, Oizdán Károly, Bognár Perenc, Srane Károly I kor. 40 Miért, Tuboty litván. Oerócs Oyörgy 1—1 I Sckwsrz Adolf, ameein* János, Morok József, Sígesdl Oyörgy, Pint Ferenc, Herceg István, Jáberics Károly, Molnár Józnf, Péntek Márton, Suszter Oynla 40—40 fillért és N. N., Sáaavári József 20-20 fittért A feWIflzetőknek ezúton awnd köszöngtet a rendezőség.
— A gyeraaek egészsége a leefáttettebh családi kincs. Ha a gyermek a Zoltán féte ciuksmájolajjal táplálkozik, nicct baj, mert betegtégekkel stemben ellentátló edzett lesz. As angol gyermekhzltndóság azért tokkal alacsonyabb mint a mienk, mert ott nincs cialád, hol a gyermekek a hidegebb ávnak alatt ne fogyasztanának cankamájolajat, s e célra nihea kiválóbb a Zoltán-fáiénál, mely kepkató 2 koronáért Zol\'án B. gyógytárában Bndspest, éa a gyógyuertárakban.
csak abbaa van uaeg, bogy SZlVÖS-Kle órák és szemüvegek a leg-jobbak: javítást olcsón vállal n Szarvas-szálloda épületében.
8383
Aranyhegyi febér bor
literenkint 76 fillérért kapható Sáfrán József füszerkereskedésében Magyar-utca T4. — Kívánatra házhoz kQldöm.
Távirat és telefon.
ldfljőttlán.
(A BMtMtologlal tatéM< |*l«otéa«.)
Budapest, november 30.
Változékony idő nem várható. Dili hómái-téklet 04* C
A képviselőház ülése.
f Budapest, nov. 30. A képviselőház mai ülését V4II órakor nyitotta meg Jtnkovich Béla alelnök. Az elnöki jelentét magtételé után a költségvetés tárgyalása következett, melybez Szabó János szólt hozzá, ki elítélte sz ellenzék taktikáját..)Ezután Lukács László hosszabb budget beszéde követtezett:
A miniszterelnök nagy méltánylásul nyilatkozott Qieuwein eljárásáról, akinek volt erkölcsi bátorsága, bogy a ránehezedő nyomás dacéra a képviselőházba jöjjön éa a maga ellenzéki áliaspon\'ját ott fejtse ki. Hozzáteszi a kormányén ök, bogy példá|át a többi ellenzéki képviselő is követheiné. Olt keresni sz atai a kápviselöházbsn,;ahol nyitva van és nem olt, ahol zárva vsn Igen konciliánun nyilatkozott továbbá a miniszterelnök a nemzetiségi kérdésről éa ada tokkal konstatálta, hogy Magyarországon a nerazetUégeket tenki el nem nyomja, jogot kivántágaik pedig mindenkor m^Jtáaylátra találtak. A miniszterelnök kijelentette, hogy a választójogi törvényjavaslatot még ebben u entendőben a Ház elé. terjeszti, amit nagy éljenséssel fogadott a hatlgslótég. Úgyszintén ktiátásbs belvezte a katholikus autonómiáról szóló törvénylavulatok mielőbb való előterjesztését. As okos higgadt ét tárgyilagos fejtegetá* sskel a képvistlők Igen nsgy tettéénél fogadták.
A mialuterelnOk beszéde atáa Lengyei Zoltán uélt a kOltségveiéá tllogadáaa mrliett. Kijelenti, hogy ő leért hagyta eT at ellenzék*, mart a sok ngy viaatkediek, aatet a balként államok. Harcolt aa elírnák kai, pia airs uűkiég muatkoaati, de ma már aa ellsuaék károkat okot, mintsem hsnnot hajtana.
A Utfun pusztításai
BérUm, november 30. A PMNpplai aataa-lekről teiiallk, hogy á ta.fua álltai aeme*. cséHanageket okozott. A La Irakét >>^phnthte ember latta hatáiát a nher
a mintegy 17 eaar következtében.
Poincnrá az aottailltáristAfc ellen.
Púrts, november 30. A francia kamam tegnapi ülésén Poincaré meglepő leleplesésehst tett. Kijeién tette, hogy u antimllitariaták btfo. lyáaa oly nagy, hogy az utó >bt idők alatt ifibb mint 80 ezer ember dezertált. Koiönösea a tani.ók kötött van sok antimffttarteta Izgató.
Qabona-Qzlet.
m > ■;! - Távtiat -
Budapest, november 30. Káaaáw teleti 5-tel olcióbb.
tlntártdl Izlat 1 -
Buta 1013. ápr. 11.90
Rom 1013. ápr. ,1051
Tangert májusra ~ 7.75
Zab áprilisra 11.11
A anetkaasáéaért letelőe: Gürtler István.
Igazgatá:
Plschei ErnA.


!\\ lamjia
húzott drótázállal.
Legtartósabb!
Magyar OWI
SIEMENS — SCHUCK ERT—MÜVEK Budapest, VL, Teréa-körat M
HOCI-
mm
MfDICIIIL
kmMM NmiM
Üti lltMÜttM
GHMtS a STQCK
mima itMM P^KCOLM.
1911 december 1.
ZALA
9
HeM ípwoi atöltaaMmk** e rovatba díjmentesen fal.
H E LYII PA R.
Helyi Iparos slfflgatótakát e rovatba dl|Mtl veaazAk HL
MBtalaa áa NHHm«Mi
0u < ribaáa, Magvar-utca. Mor* UK Daait ápOM Wi Lataa atóda, Kazhiesy-etca. Totva LMi lOals^STca 8 O^sor Lioót Erséébefc-tér 2. Iraatis József Eöteőa-tér 32. lagici Jóeael G#engery-utca 13.\' % |p« Andris asztalos Letétjén, ■r^fi— Fsrenc Rákóczi-utca 4. Samao Jóaael, Otvoa-tér 18. JÉilifl- Sáata Xötcwy alca 11 Aoemsator i
Mfcasr JŐBMt Teleky-ut 42. Xeaethlstván Mag>ar-*tca 12B. VUigátU Aatmittir.
Csndrich Lzjos, Attfli utca 49. Ow4ái Károly, Kiekaaizaa.
Aiyhálém késsltó i faustam Sándor, Magyar-utca 46.
IMogoti ftm Mómé, Király-utca 21. INraii József, Mi0Sria~lrwr~
Bérkocsi tulajdantei
SL Döme Ferenc, Eötvöe-tér 18. Uvács Sándor. VPrOamarty-ate* I. Dana János Kisfaludy utca 22. Somegyi József. Bájza-utca 13. Salán Jáaae, Kinizay utca 10. szám.
Borjúhús kimérést
Siipc Izidor, Erzsébet-tér 14.
---aaraály áa foKráia
Bród l<nác Kazáncay-utoa. Bem Gynla Cseagery-ut 51 Kálovics Jáaos Deák-tér 3. P«^4ioft*ky Sándor C«eagery-ut. Sugár Adolf, ErzsAbet-tér. Scfaweítxerjiaos, Főut Téftb Lajos, Főut. laplet át .Simon, Basir-ndrar. tttaalberger Qyörgy, Kazlnoxy-utca 1 Ptöor lóiaef, Erzsébet tér (Szarvaa-asáUó) Baksz Ignác, Sugár-ut Szabó István, Főm 17.\'\' Bala*k Jenő, Fóut. iauéber Inra Eötvös tér 20. Oparaicz* Miklós Casagety utca 60. étakaz Ödön Erzaébet tér 14. if Ojris Sagír at
CamantArii syári
ftüf WnTft Wnt^-^ 4. liflifcvHPWO^ci 13. Itöattí Ignác, Magyar utca tl.
Ctm- ás ssobsfsstő.
Partó Péter. Zárds-u cm 14. 9ukatcaie* Karoly, KOIcaay-atca 7.
Clpéaxsk.
Mütáayi Sándor, Főut.
M«rsica C4a, S£l-
tallér Matyáa, Erzsébet királyáé tér
VaMiaü Miksa, Ceeogery at
Steiaer Fftlöp, Báthory utca,
Kéméth Károly, Petőfi . tea 64.
Nórák Vince, iCailauy atM 19.-J
tlta Antal, Király utca 23. bacigca Imre, rőut 0. AaTnfta, Főat 10. fteriáeecz7>*ee£Kaziaczy utca 5. Virga János Koasutb tér II.
* Clpátolaőráex-káesltő
My Kálmán, Kölcsey utca 10.
Cukrászok.
Makortcxky O uls, Főnt ▼áry Zoftua, Deák Fcrenc tár.
• Cssráp éa palafail.
A*váth Qyörgy. KirM utaa 19.
CtHaiaila.
Bakonyi Qyörgy, Magyar-atea 79. Henráth Józeef, Haayady utca l Tarák (tata. Magyar utca 93. Bedolo vice J<*»•(. Eöivöe tár 1 ÍM?alica István Petőfi atoa 39.
Isstgyár. fckmladt Zsigmond, Magyar utói 19.
itfc*M«« N : o fi
Magyar latrán. Piactér és Magyir a. 58.
Ikssarin ás araaymlvaa.
Kugler A. Kazinczy-utca. Berény József éa Fia, Főat. Háraboix Miksa; Fönt Mtlhoffer Ödön, Fönt
Épltómsstorok.
Qelzl Viktor, Ka?tnczy utca. Szuknay Lajos, Józ<ef főherceg at Szánta Lajos lózaef főherceg ut Bölcsföldy János, Telekv ut *5, Palkó Péter, KUk aia*a Somogyi Ferenc. Petőfi utca 79. Maakovica Mór, József főherceg at Sckuchel Lajos, Kossuth Laios tér 91.
Faaakas.
Bakó Jánon, Vörö^narty utca OS.
Fényképéss.
Mathea Károly. Bazár épölat. Vértes Antal, Cteagery at.
Férflsasbék.
Tölösy Péter Telekv nt 9. Ksufraann Mór Kazinczy atca 9 Sörley Tenfi. Hlstkó Jánoa utóda, Póat bd.tt MIkia, Király utca 14. Czvetkó Ferenc Eötvös tér 25. Skerlák János. Hunyady utca 5. Móser Károly, Kiniaay utca 55. Stern Ignác, Huazti tér 6. Krsusz Jóssef, katona rzabá. Sugár n. 18. Kumánovica Pál, Fóut, 11 Frotnmer Jakab, Magyar utca 31.
Xófin Z^l/mond, Znnyl M. uicaM,-----
Tóth Lafoa, Deák téi 10. P \'Uennana János. Magyar utca 31. MOUer Károly Fönt 19. Horváth József Fönt 17. Ofenbeck Károly Suflrár ut 2. Németh Jós<ef Rákóczi utca 20. Neumann JóBsef KHii^sy utca 21. Henc«les^OyöCK y, Kinlzty utca 72. Weisz Jrtz«cf Hunyady utca 23. Wdssenstein Zs>gmond, Hunyady-u. 27.
aá|»gyáraSi Welser J. C., Sugár ut
Qépéss. Fitchl János, Szemére utca 8.
—-aésmaiiWi
Franz Lajos éa Fiai, Csemrery ut Oápharisnys |c9tttda.
Frinchmann Upótné, Klnizsy utca 37.--
Hslyszsrxö. Hirschl Jánosné, Zrinyl M. utca 17.
Husárhdák. ösv. Adler Mórné. Kazinozy utca. Fit Ferenc, Árpád utca. -IrMznerJ^ntai^Király utca 29. Weltnefi^Rudoif, _Mrag utca 47. Kardos Vilmos, Erisébet. tér 4. Reín Ernő, Kazinczy utca. x Laekenbacher Ádám, Erzsébet tér.
——-—5 HsntsasHi
Marton Jánoa, Rákóc/i u. 67. éa Főut 3.
Szató András, Teieky ut 97.
Darvas Jsnoa, Deák-tér 9. éa Petőfi u. 34.
Kályhás. Tóth Jósaef Teieky-u. 30. Bogoir latváa Koaauth Lajoa-tér 19. Horváth Oargaly, Eötvös tér 26.
Káváhásak. Aranyssanraa kávéház, Erzaébet tár. FInms kávéház. Korona kávéház, Főut Központ kávéház Föat Bazárépület ,Ruyal* kávéház.
Kárpitos áa dlsaltó. Tukas Bála Király-utca 47. Plleser Albert. Főut. Somogyi Ede Kazinczy* u. I.
Kádár.
Oattmann Oyulk áa fia, Kaslaey utca 23. Hofmaa Henrik Caeaireti-4ika 90. Kanlmann nlak, Patőfa-utca 8. se.
KafagyAras.
Kardos Sándor éa Tárta, Szemore-utca.
\' Kékfostő.
Mlák Eésásas, Király utca 9 Rosenberg J ná% Király utca 12. „
KovAasmeater, kaaslgyárss.
Bazsó Testvérek Teieky-ut 0.
Kovées.
Bojtor Mihály Karinczy-utcai major. Horváth J4zsef Kazlnazy ulct 8. Bojtor Kálmán, Petőfi utca 52.
Kocalcyártá áa fényssl.
Pécsy Antal Kazinczy utca 29.
Korcsmáros.
Kovács János Lfoshtgi sörcsarnok. Benrar Adolf, Petőfi utca 23. Czár J nos „Va kapu* Kirá\'y-atca 20. BlaskovTcs János, PoEgáH-Sgytet Pinté János, (Zöld hordó) Hunyady atca. Íj}, Schlesinger Mar Kazinczy utca. Siujtner József, T^Uky utca. Vida Lajos, Kazinczy n*ca 2. Somogyi Zsigmond, Ipartestület vendéglő Pe r cs Ferenc Király utca 25. PetHcs Ö lön Csengery utca. Ür ár Sándor Cs ngery utca. Köő József Főut 17. Go dmaon Ignnc. Teieky »f 34. Kőbán János Szeme e utca 21. Badacsony vendéglő Főut, Oparncza Károly, Kinizsy utca 65. Nagy Károly RákóCil utca 25. Mi^ovlei István Aranv Itnoa utear^ Hecke berger O örey Kínim utca 22. Ozv. K ész Józsefné (R zsa) Fóut 13. J^aKhanzker I^nác Cs**uge y ut. Pupos Qyörgy. Eresébe! tér 11 Neiser Unác, Eötvös-tér I. Tüloa Fer nc Kossuth Lajos tér 1. .Bárány" K rálv utca 2. Psp Jáno« Petőfi utca 9. Furmen József Magyar utca 124.
Mfc^\'y KOtssorész.
Pariaky József Király utca 98.
KAmttvas ás sssrspss*
Lencz Boldizsár, Petőfi u«ca 22. ReJdinger Qyu.a Kisfaludy utca 33.
Itltilgyirli.1
Balinger Ferrnc Teieky utca 4, Szabó Vas Kái\'ily^Mtgya^uíc^TOr-
Kétiényaspró.
Polln Péter Telekv ut 09. Mantuano Józaefné, T» le*y nt 18.
Sáikal LajiS. József főherceg ut >zv. Mantuano Edéné Zrítlyi M. u. 42.
Kófaragó.
Weis«herrer Kálmán, C^engery ut Hild F. Fiai, Király utoa 4. szám.
Művlrés áS liossoru kéaxltó.
ö/.v. B mez k né Kossuth tér 7> Lossrné, Kisfaludy u. e» Kossu .h tér.
Mflksrtáss.
Pelermann Jóssef. Főut 1.
Múlakatos.
Slmkovis és Ujla^y, csoportház. Kohn Samu. Msgyar u«ca. Paiza Jozaef, Árpád u ca. S/écaényl litván, K >»sutt tér 13. Fischi István, Kisfa udy utca 4.
Műköezörüe és kásss.
Májon Taatvérek Erzsébet tér,
Máxoakslácaoa.
Horváth Qyörgy, Eötvös tér 26.
Mosoda ás ffényvsssiá listásat.
M*y«r Kiotild Főut 15 éa Kazinczy utca. Orbán Mihály Eötvös tér 19.
órás ás látsssrása*
Szívós Antal, „Hiarvas" épölatbes. Steissr Mor, B ssábet tér.
órás ám vasat**. Sctmprtnger Adott, Brzaébattér 3á HM
Báron NővOrak, Kialzay atca S Oria fóaa^aa Sugár uét Lehóczkvné Qomhert Kata EötvOs-Ur Hirschl Benőné Kazinczy utca 0. Kotla ics Nővérük* Eötvöa tér M> Pufták M, éa Laura ZHsyl atca 56. R Ca Mariska, Báthory utca* 3. R ttar Nővérek, Kirafr gtca 0. Wséaa Nővérak, Főut lu.
Rézműves.
Samu J izsef, Póat Mendlovtca |ozaaf» Király utca 43.
Ruhsfsst^ ás vsgytiaatlté,
Mayer Károly, Kölcsey utca.
Mrgyár.
Király Sörfőide Részvénytársaság.
Sütómsatsr.
Lenk József, Zrtnvi Miklós utoa 9f, Lodner Ferenc. Coangery nt 29. lüm Ctyuia, Magyar utca 73. Mihályi latváa, Főut 23. Ytoia Adoifaá, Magyar utca 41. Fiacher Benő, Király a tea 19. R ,ásathat Oeza. Eötvös tér. Sieiner Ármin, Magvar u ca 13 a. Ro»enberg Musa, Magyar atca H. Kieio Vikaoa Pe öli atca o. Holmik Q>ula, Király utca 39.
SsáUsdák.
Arany Szarvsa, Erzaébettér.
Ko.ona, Főut éa Sugár at.
Vaskapu, Király utca.
Hun^aru, 3agár ut
Rakocai, E< zseoeitér
Vida Lajoa, Feuér galamb Kazinczy a,
Sohieaiuger Mór, sorház Kazinczy utca.
Szesagyár.
Első duaáotull azeszfinomító r, t .
Sslkvlasyar.
RofenfeJd Alajos, Kazinczy utca. Oav. Saeidinann üamuae, Magvar atca. Szűcs Fereuc, Magyar utca 145.
taállltá.
Brűck Márkus áé Tária, EriaéhotlŐr. Laczenbacher Ede, Eraacbenér. Qunser Zsigmond, Csányl«utca 9l I éftl.f Samu, u^ca 15. Szommer Kde, Zrínyi utea 16. Weiaz József, Petöfi-utoa 30. Hteinor Qaoor Magyar utca 50. Ofenbeck Teréz Eötvöe tér 25.
8s«Jgyárté ás nyergea> Horváth Károly, Kazinczy utca*
Siappangyároa.
PoHák Lipót Magyar utca. Kohn Fulop, Király uica.
Ssúoamsatsr.
Roblnsohn Gyula Caenger} utca X Ooldatein Ármin Kazinczy utca 10.
■Isá nagykanlzasl tsmotkosásl vsl Isist.
H.ld E. L. és HUd f. Fiai, Deák-tár 4. "
Tsmstksmáal vállslst,
Brantin József Eötvöa tér 2.
Táglagyáresi
Stern Sándor, Csengecy ut É7.
Ovagas.
Melczer Jakab, Kasincry atca. Weisz Ja.ab, Erzaébet tár.
Oveg sinvtáfcl* ffsstá. Reisz Zsigmond, Kazinczy atca 4
Varrógép és ksrékpár javttái
Bród és Weher, Erseébettár 14.
Eljejryzési ém eiketeai meghívók, Névjegyek, Reklám-naptárak
lalásss ftűvltslbsm Isgrmsfyobb válaaatikba* hapbattk i
Zala Hírlapkiadó éb Nyomda Réazvénylársaságnál Nagykanlzáas
--mvi j .....Basa—II — III II —llliaM—BSII — í I SHIS Sl II— I——TSr MPM I ------■---1-----1--f
10.
ZALA
1912 december i

II
Nagykanizsa,
vArosHázépület
HETI SOROZATOD ftLADASt
Mé mM cipők í férfi (eléli!
biUiilil
ind«a v4t*lki(«lwo(Uég laélkll kéi kdl norttaUI ■rg<fklB(eii|.
49.
HÉT.
i*u.

Bazsó Testvérek kocsigyára = és lóvasaló műhelye. =
Nagy raktár finom kiállítású mindennemű uj ét modern, úgyszintén javított kocsikból. \\f>
ELVÁLLAL i lóvaaaiáat, kovács, bognár, fenyczfl és nytrgea munkákat, kocáik jsvitását, inisHásál =====
KltUnó munlu I Mtayaa árak I
R*WO LF
Mdjjdfbuíj Bu
HH)..nm ágt ritrfcil.1,1
Budapest, V., Báthory-utcxa
SL U \'1 ■
% -2/j Ja i
íTIwI 7 t±f
LOROMOBILOR
"öM ti/uj.(l birrllit.u lO-tOO U.raig
\' I.S.iasyóMbk 4»m>sSa«
msas.
fpil ? 23083 1912.
m
•NV
Hirdetmény
Nagykanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező a felsőnyiresi legelő területen 1913. évi. december hó 3-án d. e. 9 órakor a helyszínén 406 drb. szálfa, az alsónyiresi cigány berekben 1912. évi dac. hó 5-én délelótt 9 órakor a helyszínén 586 darab szálfa eladása tárgyában nyilvános szóbeli árverés tartatik, hol is a fák a legtöbbet ígérőknek készpénz fizetés mellett eladatnak.
Nagykanizsán, 1912. évi november hó 15-én.
A városi tanács
üütimifti
ii Ml
I
M
M
H
I
w i
Libazsír eladás.
Van szerencsém a nagyérdemű kő zönség szives tudomására hozni, hogy idei libazsírt kilogrammonként 3 koronájával árusítok. Kóser és tisztaságáért szavatolok. 00000 9380
Singér Izidor, Magyar-u. 18.
Van szerencsém a n. érd. közön* ség b. tudomására hozni, hogy Király utca 34. szám alatt a mai kor igényel* nek megfelelő 9354
kézimunka üzletet
nyitottam, hol a legszebb és legdivatosabb kézimunkák jutányos árak mellett kaphatók. Az eiönyomtatás újonnan berendezve. : A n. érd. közönség szíves pártfogását kéri
Wéber Matild.
ÍSEIBLjTZ^POft 4
sssk akkor valódi, ha mtnSstylk Ss> boa MOLL A. v«d|ogyOt oo aiair*a*t - tüntotl fal. 11
. A Moll A.-féle Sold llta-porok tartás LsUss a legmakacsabb gyomor- ás altoet-hinUlmtk, gyomorgörcs, gyomorhév, rOgaOO aaAkrakadéa, -á—■i..I*«,
aranyér éa s tegküiöabözöbb nói kakasaápae ellen, e Jelea háziacaraek értiudek Ma atiadta nagyobb terjedést aaoraatt. Aaa egy Wpasaálsl eredeti tVfrnsaM 3 korona. • tUmiMltáaok íOrvirnyUeg frmytttrtm«*.
1 MOLL^ELE 1
SOS-BORSZESZ
aaak akkor val\' «n ha Mindegyik SvafüMT
a. védjegyét ts itetí m
M „A. Moll" felirata ónosattal ran sárra. A Moli-féie aóeboiaeeaa aevaastssea aűat fájda-BasMntaam bedOrtaO-Ual aaar klaaváay, aáina Ma maflkQlaa egyéb követkesményef-a4 legismertebb aép-aaar, Egy óaoaott sraáatt (rag ám a ki
Müíwrwtoipwd.lipt i
késeitek
«r ormok-M aaáaif aaa»aaaS a klsikaant ápotáaára gyermekek eklaáail ráseán, kmémm Maként 4© fillér, a darab j fcor 80 fUl
éaH naaátunpMMl
saoii A. ayaavsasfás^ ea.ka.aM . éH* a*«e, Ti »> lásii iv •». Vidéki aMarsadoWoak amsn éMaaMavét ■*>
lett UDmMüíisL A n»Mnttha> Ml aaáaaasMan JtOU i*
mm «w » ^BagagSTfSSm**
Kaka
011 4#p*§l*r4f
ZALA
u.

BUbaPE-ST-.
— IMOT
, laei^LtháM ét CaAamékr-gryégjrflrtMkkel ttrabn. (Rózsadomb parkos lövéfcen.) ;A wOtított tectrrtirt fegafrtb vívmányainak aikahnazitával tdj«seai újonnan épült
jtf é*a!»ti» tó*ftüda 250 sztítrávaf. SSSS^Ttó^ffiK
ri a !■■ ílluam ál l-iaáhiT I m Peazttraníazer fc — Keréákedetml ata*6k ét fflrdfttOkaek (|ti
[ftflliP IHmII H HVIIUl « alkalmas. - A voaatokkos saját aatójáratok. kt>>*k«dés mimtan Irtnrbm. — MlraMnH — lM-_éa JtMJoárémi kabin.
m siitm párttag* ké, Pattai Miksa, JSJ5KÍ
Orosz mm Borszesz
menthollal. !
Legjobb eredménnyel alkalmazható rheumatiz-musnál, végtagok zsibbadtságánái, köszvénynél, fogfájás, bágyadtság, hajhullás, keresztcsont és derékfájás, izom .és inbántalmaknál, fejszaggatás, görcsök ét még számtalan más esetnél; mert erdaitl az izmokat és az idegeket, üditóleg hat az egész testre és • szervezel ellenállóképenégét növeli. — Számtalan hálairat. —
Ml: bliár Mii • I mm kijklti
Ax Oroizláatótborazesz in 44 flOéf. Nagy gr cg 1 kor 10 fül. — óriási Oveg 2 kor. M f Vlssoatelárasltóknak tetemes kedvezmény.
I \'\' t
niqsin
^ legjobb cipőkróm
az egész világon. Rz eddigi filághirO wiksnck vitriol nélküli gyártása is.

Is tór udvari szállító. 80 éves gyári fennállás.
# f $
f $
*
f #
$

hangén & Wolf
Wien X)3. Laxenburgaratrasse 53—50. azám. Mérnöki iroda: Pozsóny, Stefania-utca 25. 8273 " A monarchia legteljesebb motorgyára.
VI
mm mm „Ottó
tori
Benzin, Benzol, Petrollo, Nyersolaj, világitógáz és szivógáz hajtásra, több mint 111.600 db, egy millió lóerőn felül forgalomban.
Dicsei-féle nyersolű|motorok.
A legmodernebb szerkezet. Az é|fl anyagok legkisebb fogyagitáaa.
ITEsnií
Ü4 -i öröme X
I
„N e o s a n"-t a hle t tó H
TSrvéayilrg vMn u •labadalmain.
Orvsstk tltal la elismeri, mta«ié fefartM haitid mindkét aaama aianaaiéa\' lllaeaiaimti
I liifirit lituiiiji tg a IgftiifU Itffj fngtartto-
Impotencia 8a egéét ttlágiau
A gyomrot nem rontják, kim hátink niacs.
SÜtt-T* - 4 korona 50 Miér.
Poétán MétkOldi utin»«tel dlaxkrét eaomaKOtéa-baaa MrakvAr Magyaromig Sa Auastriamaéie1
Örkény Hugó gyógyszertára
Budapaet, VII, TMkftty-at aa. — Dapot 115.
sar- Megjöttek a legújabb
Hanglemezek :
bemonade ezredes, flsszonyfalö, Bahas lánc, Medvetánc, Euq sft.ni.
Kaphatók:
5TR/I5SER MÁRTON N/ÍL
snm NAOYKANIZSA, nem I lUljliri JKír Iniliauit luértiytlttlélM. •OLLA« gameiltfllflalagitatgat (prtMrra lav.)
bbbíbbbbuhbbhíb KSS*" Gőzmosodája

elvállalja az Oesres férfi és nfii. valamint L háztartási fehérnemOek Ütatitáeát. —= km Oallérok, kéaalék M«al ■tatihr*. km Nagy tOggOny tiaatttia. ■ Saép amakal Ölesé érák l ■ Poahoeéagyora ktmnlgéltal
Seim,-iértkgéat kér:
nytt Kfotiid gtrrs*
OytjtdMep: \'tiksUay-ul* S. mém alatt.
feimi
lt» décember 1.

aa a reafrtmi to»«n» musa wnintn fnaiattmat. * ut ■ naw. n#. »» a*a«4( .. , ___
•hiytmtfMM >M> Sttasedd rafMMSadaf ryAtSr • talált oreodást Mladen Ilyesféle MSg N
PIIH tiy kixyvat kApokkal Quttminn dr: y WjlááL a Hpaa aiégyteteset Moivoeétdl * >1iilkáaf K^pwl; artgMl b*¥w aróbacsoanfot kitűnó dlet* tik u* trankM1. Eir-k ■mAWB>, ki* eddig hess álták. Oykorlott orMw eit a taft artet fiMM kaUali (tadévéa), Mxta*, kcMkaa <UtU- OÉOirÓHURUT eiien rendelték, é*. aiaMjstalták. aCT A tea daai ttt MVtNYIKBdL Mn01, atfetyekrt eaáuin rendeletre asabad forvelombn bocsétottik. Ara oirtn olcsót liogy a laanaafainakhei hatassak aotadan MilkO a<(Mt alkalmai adtaak a tea Hprrbdüaini a hon a betegbe fciól mtadeokti föirilifoeltbaaaaok, alti
rttlieté^ %«aa«»i M a«áaaaa>ul Mi__
_____ __J|H|BHH A tea 4aaaailMlee laar, UHMNK
rtLI NáVtNYIKÉÖL MstO), sáfélyek^t eaáuin rendeletre ssabad forgalomba bocsétottik. - Ara oKfen olcsó^ hogy a lexeear*ov ettek te haaaailhat|4k. Nn
____ketagask aotadan rtatkA o<(Mt alkalmai adjuk a tea klprt báliséra a h<*» a betegsége Ml MhdenMt föiTtlágoeHbahaaak, oihattrcatok, hogy elődei
baliga at ■egkSfdSk a tyS(sltb«tS-a stlMSa>J7 dmfl népet fatetet egy prebaeaomag ieár.1 telJesee ln*yon és bénaeeteaoa. — Taaeéfc \'T ilirfiM^ ksl faklaaiaa > <a clwre, —r»»ao>. kWjelybasaa —. 1 iij* \' . • <k*

ÉRTESÍTÉS.
As épftád idén, alkalmába báfrak vernek sta bed aknázott TERRENOL" tet»-fedő pete fyárfcoáayaekat aeívee lu^igii
A „TERRENOL" pele e legjobb mmS-séfü eebeetbü áe e legkitűnőbbnek •kémért heo<«iei portlandcementből whodehoaiett eljárás Ntrát kénél ée HMolegee gyártád eljárás kovetkextében nwAMa rmgmlmma, txHárd. wh*titmtímm de titkhtot, Fagy-nak, eJegoek eleetél ée évről é»ie tii»r-d.bb lesz. A „TERRENOL" festék honi-edéee aélkül kénül ée eséhel tenoéeeetee portlandcenient-szür ke úti éSeedéeo »i| tartja.—Káaxitüak ás—kívánatra—MeteégaeL szántunk Sjonh.n fehér ée piroe sfcinü palát is. A .TERRENOL" pala bármely más be-soeló gjélkaéiinyal felveszi e vereeayt, ami-rfl et ország minden részében végsett igen eok éé jelentő® fedési munkánk, valamint a birtokunkban levő hivetaloe bizonylatok ée snámtalea aliaiai i II li ml tanúskodnak. Vérül meeemliteni bátorkodunk, hon képeieje tűnlek el bérből előforduló munkálatokra
Kremaier Kálmán urat Nagykanizaa, KIrály-u. 32.
m. botok mcf, Id árajánlattal ée ^mtákkal bérűikor készséggel tor szolgálni, kérjük tehát, hogy adandó alkalommal nevezett képviselőnkhöz sziveskedjék fordulni.
Marunkat scives jóindulatéba ajánlva vegyuek lóvéié tásztelattel
-gr*
f «
Miskolczi és Társa
JL^Jl!
ashaah smswl\'pala gyára
■ \' ■ lillH Timiig
KobinsohnQuula
szöcsme^ter Nagykanizsa, Csenyeryut 2., volt Milhof-fer sorsjegyáruda helyiség.
Megrendelésre készitek a Szücsszakmába vágó összeg munkálatokat, u. m.: szörmekabátol, boát, muffot, sapkát, a legújabb divatú Etole és Peltorin gallérokat, úgyszintén városi- és utazó-bundát, . lábzsákot stb. lauitáfil és átatahiíást nagyon Jutányosán eszközlöh. 4
Dagy raktárt tartok szőrmeáru és kész garnitúrákba^
Kérem a nagyérdemi közönség szives pártfogását.
x

Értesfrem az igen tisztelt nagyérdemD közönséget, hogy sz idei f r
szőrme-áru bevásárlásommal
abbaa a kellemes kelyzeiben vagyok, hogy a legfinomabb szőrmétől kezdve a legolcsóbb szőrméig raktáron tartok <s azt az Igen tbetelt rendelőimnek a legszolidabb árban fogoai számítani, úgyszintén férli ksbátb éléseket Is. Továbbá raktáron tartok legfinomabb saját készítést) karmantyúkat és nykkbsvetőket a legutolsó divat szerint éa a legfinomabb szőrméket A valődl szőrmék le!dolg<aáeát magam végzem, matt azt csak szakképzett szűcsmester tudja készíteni; ás igy oem selejtes gyári muakát, hanem elsőrendű munkát ssáUUok. N/H azőrmafcabátok a legelegánsabb és legtöbb kWItalben csakis nálam káazálaak. fltofadok vadMrOk kikészítését és kltOmását. — Szíves pártfogást kár 0213
GOLÜSTEIM. ÁRMIN szűcsmester
Kazinczy-utca 10. uzáati (Casinóval ssemban.) Ugj Stxt€%i»slllt A« uB/».>it 1*1 vétetik.
u
lüeisz Soma Sí*
Elvállal beton, vaabetoa hidak épláéa^t, Jár dák aazlaltozáaát, Mónik, gránittá MtUlaiök kéadUsM. MaaHaSvak méretben éa aeawnt zatadeiy van raktára*
500 koronát
fizetek annak, akf Bartffln fogvizének kaaa-nálata mellett, üvegje 80 fllL, valaha lamét fogfájást kap, vagy a azája bűzlik Bartflla-Wlnk\'er Ed., Bács 19/1. Sommergaaas I. — Kapható Nagykanizsán minden gyógy. szertárban, különösen Oeltch éa Oraef drogériájában Városház palota. Csakis „Bartilla" fogviz kérendő. Hamlattáaok bo-jelantéac Jól jutalmaztatik. 1362
I liter l-i Imiki lin
I w taff. :: „ w
l iú
n al, tt n
I 2-, 2.21 : s.-
Jl liii Isgf- tsnssisk la —.11 *L . , (ituírimrík — .20
Kapható Qeltch és Qraef
„Drogéria"
ét csemége osztályában.
I I I I
n i -
A Legfinomabb
kávéfaj keveréke
Kárdinal
pörkölt kávé
% kg. K 1.20
naponta friaa pörkOIAa
Schwarz és láuber
cégnél.
"1
i #
I I
•f I
J
Nyomatott a ktadőtala|ármea .Zala HMagiirtaeWS áa Nyomda* Méaavénvttraaaág k0ayáhyonRlá|lban Nagyhaataeán.
XXXIX. évfolyam. -2 WBMJ\'JU IIQI
Nagybanizaa, 1911. december 3. kedd --—-
m

Tma—ilí1
Talefon-axámt 71.
Ifcé.lÉauki* 4a nyilt-taret MTkt ménoM M. ilákMUl


mmcrnn-df?
POLITIKAI NAPILAfgT hrtWt iMn Minmi Mt I Inhf. \\
; nv. mów
Un M«, j^i .cMUr? .
Egyaauánt fUlé,.
bán Unatrnáauk te a^ aoronkéat 30 (dér.
eaketéd értesítések dija tawfrxfrfti áaittéa 6 korona.
Hidegvér.
Nngykanlua, december 2.
Az újságok legkedvesebb híre most kétségtelenül az tenne, amely azt jelenteni hogy a báboms aggodalomra már niacs semmi ok. Sajnos, tiszta, ajságiról lelkiismerettel ezt még nem irtatjuk meg. A feszültség egyik nap
•■Mhfll 1 máaiif ^AlMIk la aa
llljuui) ■TBamama~nBip—nrn \'\'\'a^Wiai v«
i|y lesz egy ideig, amíg az összes kérdések nem tisztáz tatnak, vagy pedig a rosszabb eshetőség következik be. Minden komoly hir mellett azoaban lehetetlen észre nem venni, hogy eddig a nagyhatalmak réézéröl minden megtörtént a fegyVéres összeütközés kike rfllésére. Hl a biztató tárgyalásokhát-terében mégis csapatösszevonások - és és csapatkiegészltések történnek, ezt az óvatosság éa a minden eshetőségre való fölkészülés parancsolja s ebből biztos háborúra nem lehet következetni. A konfliktusnak több méregfogát vagy kihúzták — fgy a prizrendl konzul dolgát — vagy pedig erősen letompították. Ez utóbbit jelenti az, hogy az osztrák-magyar monarchia minimális követeléseinek elintézését állítólag nem kfvánjá azonnal, hanem bevárja a Baltán háború végét
Akármennyire jogosult az aggodalom és akármilyen alkalmasak annak hullámzására az egymást követő hirek, — est nem szabad fokozni fölösleges nyugtalansággal, ijedtséggel. Ennek Jelei a legnagyobb vehemenciával Ausztriában nyilatkoznak meg, smit az osztrák képviselőházban elhangzott interpelláció éa az osztrák pénzügyminiszternek erre adott válasza Illusztrált Hogy nálunk is tapasztalható!? ilyen jelenségek, ázt Teleszky pénzügyminiszternek egy újságíró előtt tett; megnyugtató irányú nyilatkozati mutatta.
A ml générációnk nagy része még nem látott háboíut s igy érthétŐ; hogy arról alkotott fogalmait a középkori csaták leiris^b^l meriti, amelyek a győztes csapatok szabad zsákmányé-, lásáról, megállíthatatlan fosztogatásairól szóinak, amelyekben nem kímélték a baritok borát és a gazda oldalas szalotmáját.: A -mai háborúkban a magántulajdont védi a nemzetközi jog, ép ujgy, mint a hadifoglyok életét, a konzulátusok biztonságát Hogy ez a nemzetközi jog mennyire respektálandó valami, a prizrendi konzul ügyénél megnyilatkozott izgalom mutatta\'.\'A mai hábory csak katonák és katonák köcött folyhatik le s a zsákrtlány is csak arra
terjedhet, a mi a katonákhoz tartozik; fegyverek, igyak, muníciók, az ellenség élelmiszere és hadi kincstára. - ai Ha tahát a legrosszabbra kellene gondolni, a mitől még bála Istennek massza vagyunk és a mi ftsaéttetőkg kikerülhető lesz, akkor se leket attól tartani, hogy ami értékeink elértéktelenedjenek ; ,hogy a mi bizalmat éa Wz-tensigol ujujtutt eddig, abban moat\' kevésbé bízzunk; hogy elzirkószunk a rendes forgalomtói éa olyan életre készüljünk, mintha vége lenne a világnak. A háborús veszedelem legkisebb okot se adhat ara, hogy a betevő a pénzét féltse ott, a hol eddig bizton* ságban tudta, hiszen a mint az osztrák pénzügyminiszter mondotta, — a beté* ■tcfchtt. u>ég aa eiiaetit j* nyulhst, annál kevésbé vehetik el azt hadiköltségre; még kevésbé lehet ok arra, hogy az aranypénzt jobb szeressék a bankjegynél, amikor a mi bankjegyetek-aek megvan az ércfedezetet amely megint szent és sérthetetlen. Az ilyaa fölfogás a kis intelligenciájú emberek kösdtt ugrathat; az intelligenciának aa a faladata, hogy egyfelől maga fölU-emelkedjék az ilyen alap nélküli nyugtalanságon éa hogy e nálánál alacsonyabb színvonalú emberekét föfvflágo-
JÓTfcKONYS/ÍQ.
Ma
2ÉÍn2 IS Prairfca I ásér Alfréd.
Es aég sohasem léreaztetle el hatásál a bndapesli könyvpiacon. De kSIOnOeen tkkor . aem, ha még ea a figyelmeztetés iá, mint, ez Nctben, aémetnyelvd voit.
Vették Domokoa kónyveit, as Kétségtelen, gs kassont abból is csak s kOaytteresledók "tik. Metélni sxonbin; meg nem élhetett Domokos SZ — irodalomból.
Az iró csakhamar tisztába Jött. Pataky
Ef leUsaaéaat a nem tartott soké, ajdoneek fjét Mikinél is (óbban ismerte. As áM«| ■India; annsk kOnnyfl oldaláról fogta fel és igy afc» félt meg másokat sem. Ehhez azonban korzáfáriilt sz a kOrflfméay, bogy ósrlnte mánalaal éraett a „ssagíny bolond Iránt. K Mker egyezer a kaszinóban kikéideziék fítsky giétra vonatkozólag, Igy nyilathaaott /
- Sajnálatra méUó aaabar SB a éa. a ki •gw Jé| lamamm, aam Imtom elítélni. KfUOac, r|l csak önmagéra, de lóié Makra nézve mm vélhetik vessedelmesaa. MlndezonálMl HM-■bsa vagyok amaett e hariMaégnaér aa ért éhé ** Tesmaa HMéi* heqr meghlveit eatoe **<i. a kog, otthon k*$vé» pén^ifámal.
megkérném, adjon kOfctOd tél forintot kocsin: feltétlen di odaadná a Bénii. de eotu velem aam állna többé sióba I
Pataky g tél tiasont se bog) sem isméi te ki msgát domokossal. Mivel mindenkivel szemben bizalmalton volt) szentül meg volt TÓts győzódvr, hogy Domokos is csak éntakMI értothesbetott vele. De arra már aem tudott réjOani, bon milyen érdekek ISzhctik ezt aa embert az 0 személyékez. S ennek az volt a következménye, bogy shányazor átlépte Dosao-kos i háza kOazöbét, Pataky-gróf él volt \'kiszelve arra, begy barát)a most egész biztosan mag fog|a pumpoini. Hiába India, bogy Do» aaokoa vagyonilsg független ember, s rendezett aayaai viszonyok HQaM él: szerinte senkinek aam lehetett elég pénze, \'k ennélfogva a veszély barát fa réeiérói mlndtg fenyagaieU.
Ilyenféle gondolata támadt Pataky gróf-Bak akkor 1% mihst saona bizonyos dreem-bari aapon, a világgyOlOlet leiében, műterméből kinézett ás sblskon s boezankodott a hópelyhek IMéH, metyee a szomssédháa kéményéből szállingóió faatfelhőrel harcra battato
Ahbaa a aUiaaetben agyania kopogtak as aféa s Pataky ai«f ladto, hogy Domokos Ing haMpal. Nem lévedelt
" Dotooboe agy nétetl ki, mint agy kflam bér a dideregve réateto prémee kapáltéról a lUkl g llifcn *oa » bftM . n ^JÍWS *W WPI - kiáltotta
Bin I £z aa nt ide hozzád valóaágos északsarki rnedldó I
Pataky grST roaazkédvden vállat vsaT:
— Ha aam latsaik az idő, miért nem maradtál otthon ?
— Roppant kedves vagy, igazé% — felelte nevetve, Domokoa — köezönöm a Jó la-uácaot I Caakbogy otthon la fáztam, amit nél-kSlőalelek, ó világom fonó nap|a, amelyet Pataky Etvianek hívnak I Astáe minek fflteasck ha otthon, ha mekgedbaiaai a la Ifiabavatf mellet i ? t
V Komikus pétboaszal rámatotott a kandal lón, sHHtyban egy aaál h élto Mláaak atotaó
fiáHff^aaft 1 M .
Patokynsk nem volt kedve tréfálni.
<~ Na boazanta, Báitot I Cmdk nam tatta> lak róla, ha aa a nyomorait %MMeatoto aty gyatrán szolgál ki ? Csak aam rohanhalok to magam a aaanosttasS
—> Miéit na? — Watté Domobos. — Tőled még az is kitollkl t — Botondi
— Nagyon OrtUOb a sa rismÉBikl Do-mekee vagyeal ■» sdgoa viaaaa jtortilis a aaéato a Patotorhoa aémso, saegréala S hanáL
A grót ehaMMOtyodoll
Mttr* hasaoatalaa sem Béllati
- Nem tgae I ~ á*ito Daeobaa. — MagnaMitatiebm. láttál aaB banaaaai bnWa Igaa. hogy olyaa arcot calaálaa hoasé, mtottta

b>«*
ULA
tv
mi deceirtbe* X
títu, higgadtabb lelkiállapotra Ex • nyugtalanság csak suiyosbfl|e az ansgj is nehéz helyzetet éa enaek kertléaére az egymásra utalt emberek között nagy szflkség van. Hogy a háborubaa álló államok mennyire kímélik a maguk népének gazdaság erejét, arra elég bizonyság, hogy ezek is külföldről szereznek hadi kölcsönöket ; az pedig, hogy a külföld ad nekik — legutóbb Törökország vett föl nagyobb hadikölcsönt, — az árra vall, hogy a külföldi tőkések, a háború Idejére is megtartják bizalmukat
E mellett azonban a háború kitörésétől még nem kell tartani. NáJunk a békés állapot Is nagy fegyveres készenlét meflett történik; hogy a nemzetek közötti vtszályokjdején ezt a készen-létet erősebbé, biztosabbá tegyek, azt ugyancsak a fegyveres béke természete hozza magával, s ebből még nem lehet a tényleges összeütközésre várni. A háború nem érdeke asm az államfők-^ nek, sem a kormányoknak, sem a hadseregeknek; ellenben kiszámíthatatlan kárát jelenti a hadviselő országoknak, olyan veszteségét, amelyet a győzelem esetén kapott hadisarc ele* nyésző mértékben térit meg. Ezt tudják mindenütt, még ott is, ahol tendenciózus híradások a ,nép háborús kedvéről,* „hadi lelkesedéséről" próbáinak jelenteni. És ezért a háború elkerülésére mindenütt megteszik, meg kell tenniök, amit lehet. ^Európa nem áldozhatja föl évtizedek haladását egy háborúért, a háborút pedig se nemzetek, se diplomaták hiúsága egymagában nem idézheti élő. Nincs kizárva, hogy mégis ránk
éra len citromba turaput volm, de azért mégis (Ut n*ve>ni
Domokos eialalt karjaival agy tett, nlnt a koealwh — tteit, ha fiinak, mlg, Pataky gróf azivart ét komakot vett elő.
— Nesze igyál! — apadta a gróf már jókedvűen.
Megtöltötték a poharakat ét egyszerre ürítették őket
■ — Nem roats, — jegyezte meg Doaokot ét tzeaOgyre vette a konyakot iveg cirnkéjét. — Nem rossz, — iaméieite. — de ladod, nt vedd roaaz néven, ha figyelmeztetlek valtairt I At a bunu\'di, amelyet a minap leMI ncselő motolylyal töliöfe\'ett a komornyikod: kntyt komisz. At at\' din egyéb, csak nem bor. Valld bt rBftöo. hogy azt a Úrét M aósU a tya-kadba? Mrrt ezt az eabert lel ktll jelenteni!
— Iftzén wa értetek I Mi kifogétod at •llaa t bargandt tiltn ? Az tgétz világot acm talAlsi (óbbat?
— Irts, allány biminitvány ti, barátom I Egyenesen ételveazélyet I Ha parancsolod, szerzek éa nehtd máaiktt, valódit I Tudok agy kilSnő elmet l
Panky gróf kezdte magét ktlWmtiltall éntai.
— KHtMHa, — mondie ridegen. — A piatéaSta még bétasázhtrminchároa ptltek van bttdie. Btt etflbb at kall fogymtul.
— }*, bogy tadoa, Aal tüeaeaa, legjobb tett, ha tgtaMrt te taohoa t borításról a ez aal t péMahattal étah.
szakad; de SMek elhárításéi* minden megtörténik, a mire mó#vs*. Ezért nincs ok a kétségbeeső ijedségre tflég kevésbé arra, hogy* nyflgtalan-kodással már előre több bajt okoztunk mint amennyit maga a háború hozhat magával.
Szép, egészséges fogak alapfeltétele a naponta való Odol száj- és fogápolás. Az Odoi ize kitűnőién frissítő.
(Folyt, kftv)
flz Mii Mt_ IiMtn
As alispáni JeteatéebóL
— Saját tadMtéaktúl. — Árvay Lajot alispánnak mindenkor egy-egy ágén taaulmányra terjedő dolgozata szokott lenni at a jelentét, amit minden negyedévben kall a megyei lőrvényhalóaég rendet kösgyOléte elé terjnzienit a törvényhatóság állapotáról a a vármegyei közigazgatás egy-egy negyed évi menetéről. A jövő hétlón tiltandó magyt gyűlésre késillt alispáni jelentést ma venSk kézhez t abban kiváló érdekettégl adatokat találunk Zalamegye as évi terasési eredményei\' ről. A jelenlétnek e részlett egéts tarjedelmé-/bea a következő:
Ai időjárás ZtlaaMgyébtn az tgéu eugaszlus—októberi Időszak alatt rendkívül kedvezői len volt. Atgatziu végétől október aáaodik harmadáig majd mindig esett az ttő á ezért a gazdák mindta munkával elkéstek. Ugy a csépiét, mini a betakarítás igen kétórt elhuiódott ét voltak gasdatágok, a melyek a cséplési munkálatokat még késő őtaaei sem voltak képetek bevégezni Ai óezi vetést, illetőleg lalajelókéasjtéti mnakálaiok is nagyon megkétltk a alig volt gaidsság, amely az óeii vetést be tadla fejezni. Os<óber végén hideg, teelet időjárát, helyeaktat erős éjjtli fagyokkal állott be, a ezért a votési munkákat télbe kellett hagyni. A korai vetéeek a tok nedveuégtól elég népen kiktflak, de a kétőbbi hideg Időjárát folytán nagyon visszafejlődte* f mlg a kétől vtiéttk legnagyobb léaaa aég nem kell ki, vagy aég csirában volt, mikor a korai lagyok beköszöntöttek a Igy uok la gyengén állanak. A néniét általában véve nem volt bevégnbettL
A tarjntéw h a mmkmigm iákat md nyok aáaodik htatéléta la igen Isataa volt betakarítható a áabár elég lakartsánytermés volt, a minőeég állagotaa Igen gyenge. A kapások uépta fejlődlek a tok eeMN, ssse-\' bap-f tengeri, burgonya éa Ilkára éttyrépi
lftktrítéM tok ayiifil fáit. Stk htiytai
h tukmrép* awet ia fBWbaa nm áa itaM* a roaa Jdéfárái éa raaa íimakéartem nyak matt otjdtea tahetetlen. A tmgmi a megye egy réeaében elég Jól btértfl ée be h vok tahnfSható, mig másik réaséhaa |g« későn la gyengét érett be a étért héaéa fc voS betakaritható éa dacára aaaeftj hogy stég Jó tarodat volt kilétét, watll Igán toka veszített A horgonya la takarmányrépa vtztar-taima Igen nagy éa tok gazda tsér ooa panaszkodik arról,, hogy ezen termények erfean rothadnak, a arí a gazdákra nézve lgw nagy baj.
A gabonanemütkből, tengeriből éa horgonyéból a gazdasági tadósitók által baadoS |elentések Szerint a végleges tannéeaedaéayeh vármegyei átlaga a kővetkező volt: búzából 783 kg., ionból 604 kg., árpából 736 kg^ zabból 730 kg., tengeriből 1100 kg., birg-oyából 5340 kg. kataaatrálta holdinkint, ami a tavaaz-taal mutatkozó nagy reménységek alán gyenge tarnétnak mondható. A minőeég ia termát rete ten Igen tokát neovedelt a kedvezőilen időjárát folytan.
A gabonanemüek vármegyei állagot bec-toHter »uiya a kővetkezőkben matatható ki; bon 78-3 kg., ron TI 3 kg., árpa 64-3 kg, zab 445 kg.
A u3U termén általában véve a^yoa gyengénél mondható. Már a mail időszak végén a szőlőmoly, fflriperonoapara éa liaithar-mat fölléptél jelentettek egyet vidékekről; a szeptemberi hflvőe ét taős időjárát pádig nemcsak a szőlő fejlődését akadályozta meg, hanem rothadáat ia előidézett, aminek kövt-keOébta nagyon korán kellett leszüretelni a a termái ugy minőség, mint mtnnyiaég tekintetében nagyon rottz lett. A must cakortaftalma a klot-terneuburgi muslmérő -zerini 10—18 fok között ingadozott a ezért a gazdák agyat vidékeken cukrozáii engedélyért voltak kényttlenck folyamodni. Minthogy azonban a termtekliáta-aok országszerte kedveaótleaek voltak, a keret-lel mustra nézve szokatlan nagy volt a a allány mlnóaégO mnit oly áron kelt d,- a milyen tt előző évek Jó tarméaeért tem volt etet kaió, ami azonban a mennyiségbtii hiányért nem kárpó> tolhatta a gazdákat.
Gyllmölcsböl csak agyit helyeken voN némi termét, de aa ia- fijtaSen, gyeaga alaő-tégü volt
A gabona-árakban csak ajtbb időben ma-tatkozott némi viiazaesés, Idvéve a zabot, amelynek u ára a L évben la magaara szökött fel.
Az állt tárakban némi vtaeneeés amtatho-zlk, ami annak tndható be, hogy a gazdák a roaaz, hideg időjáráa miatt korán vottak kénytelenek (éli takarmánykéaaletlkbOt nyúlni. A sertés ára elég tlscsony.
Feltűnően jellemzi a lefolyt Móeiahnt a a sajnálatos Ét károa May, hogy a ootkétvl szonyok régtől fogva nem voltak oly asdfotak, mint most, amaaaytban a gazdaság egytttea ágában a egyetlen agy taondöjében éa Hp egyetlen gazdaságban aan volt kaii8 Időben etagendő átokét — bar a gaaáék hnétkké izakavatott la matkibéró taftette* gyomeSahat la hénytalenah voltak btéagoSni, — ntaah hS-vatkestében a gazdák taáetan káréra éa réaa-bet a jövő évi taráét rovéeAra éa mttsdta oatht héaőn taaradt ét —m volt atW «Mé Mftsa la beBS taédoa atedgaaStaA. Ha ndoná vtgtntetal vsM kStiiaéajI ItksWis taMM a
Ifi2 decsabar 3.
SALA
iiapéa aa likil a* -hyy- étaMben itH t hat Mm W6« MÓJárée okaata «l az-4 loiy éppen u tai ■wUk ideára esett ü |g MihHMi foh to mustára alhaUnss t-i nap, s munkások ezeket elsősorban aaját ^ipil elvágass** hssenliah -lel.^-1^—*
A jövő heti megyegyülés
TOrvéayhatóaági bizottság! tagvdlaestás.
- SHM laSóriUaktM.*-**
Zslavármegye törvényhatósági bizottsága, 4nt azl már közöl ü». f. hó 9 én, jöv* hétfőn ágtldtt 10 órakor Zalaegerszegen rendes de-easberi köegytUéeét tartja. A jövő heti megye-0UH JeMttJséga kiemelkedik e gyűlések rsn-■efsiokott keretéből, meri ott s közigsz-ptási bizoi sága,k. s megyei közigazgaláa ezen kghatoasbb fankcionárinsának részleges fel-^itáss la napirenden lesz, ami a közgyűlés báat sistyesáerls s legnsgyobb érdeklődést toHL As egész megyében folynak le a 0 iki asgyegyüiésn as előkészületek. Értesülésünk irint NagySalssáá Or PHtál Villiu lU.köz-jsgyzó és Csáktorays vidékén dr. Hajós Peraoc srss. képtMA jelölése melleit iadttották as fgks "agyén kiierjedő mozgalmat, mellyel s Mt kstslmaa vidék érdekeit sksraák a bízottéban képviselethez juttatni. Egyébként ^ My feltétlenül megüreeedik, mert Bogyay Málé tggkarára tekintettel visszavonul a bizottsági hgsáfiól. Khrüis még négy megüresedett kfls-igaigatási bizottsági tagság mandátuan kerül ■ alkalommal betöltéire Eitaer Zsigmondé, púi Batthyány józaefé, Csertán Károiyé és Kalla Istváné. A ^ét utóbbi megválasztása biztosra vehetó. A fentemiilelt Jelölteken kivi) ko-noir jelöltként emlegetik Kroiler Miksa apátot b. Ai állandó választmány ms tárgyalta a köz-gyftléa iárgysoraaalát.
A lift pontból álló tárgysorozatból as kláhhiab érdemelnek külflnOs emlüéat»
A-vármegyei hflstgsrgsiéai himttiág választott tagjai sorából kilépő gróf Batthyány Jénai, Bogyay MIM, Csertán Károly, Eitner Zsigmond éa ifj. Dr. Tarányi Fenne arak kalyiba aj bizottsági tagok vátoasMss.
Nagykanizsa r. L vároa gyámpénztárának MII. évi sslmndlss.
Oyórvár megye átirata a községi és kör-iVtók fiúgyermekei részére létesítendő tntar-aüasok egyikének Oyőibes leendő feiállilása káal.
rrjf\' A soproo—vas—zaiamegyai h. á. vasatak régrehsjtó bizottaágának kérelmi s zalabér— Mnár—bflkk—tatsőMsslói b. é. vssul épitésá-atk Mgélyezéae iránt.
A aagykanlzsa-alsólendval A. L vasai HHsUésére alaknll yégrthajló bizottságnak segély Mati kérvényt.
• A József Mr. Herceg szanatórium egyssQ-M ssgykanizaai fiőkjáaak kérelme évi eagé-
In,! i i
Twasert. -1
kérvény* a Nagylmnttsái ISeiMaél felsóbé hénytskoln áünnéó tegüyeiéte ként, \' •
Ségby Viktor ét Dr. Metkty Antal gplgp-asaráasek férvéaya Caáktomyán A gyóflsssi tár MábiUu Iránt.
Eereoey Árpád és Stainger OtM oki. gyégysssilssab kérvénye Casntugsu gyógyszer -Mr MIHMsb Ms*.
A •vÉtassfott I0nféofki(ótá|i biioltilfi
tagok sorlbaa megüresedett tagMir helyek t—— Dciontsc.
Nagykanizsa r. i város klpelsaMMrtMsM nek s vároabáz tatarozás! munkálatain hirdetett korlátolt veneayfárgyaláa ertdméaya tárgyában horott katárosata.
Keszthely képviselőtestületének a felefl-haacókrét faloeztásávsl aj utcák MtesiMse tárgyában boaott határozata.
Nagykaaizaa képviselőteslületének a viroai alkalmazottak drlgssági-, személyi pólMks, a Mkbérak laiaanMaa s ezzel kspcsotatbaa a sím isiéal subálynadelet módosítása tárgyiban boaott la Matkovics Lajoe Is Ptander János aagykaaizaai lakóaok által megMebbe--asm-natirozaaa.
Ugyanaaaak az 1*1* évi államsegély f előestén tárgyába a hozott s Mstkovics Lajoe, valamial Ptaader János Sagykasiml lakások által asagfOlebbasatt határoaala.
Alsólaadvs képviselőtestületének határo-sala s herceg EsstariMsy Miklós Utal s községnek aláodékosott ingatlan elfogadása Mrgyábaa.
Zílsssentgyörgy képviselőtestületének határozata a nlslövő—zalaegerszegi vasat épitAsi költségeihez toanéO kossájáralás tárgyában.
A aagy kanizsai vároal köskórház 1911 évi kOllségvetése.
A békülékeny Európa.
Oroszország békéahsngu jegyzéke. — A Jegyzék hatása Bécsfefl. —A csatsldzsni béketárgyalások utolsó aapjal. —■ Fegyverszünet 14 napra.
— Ml |la|a György hercegnek? •
— Táviratok. — , ■
A helyzet már aspok óta váltoastlsa s semmi oly nevezetesebb esemény nem tOrtént, mely akár a békára, akár s bábomra sngedns következtetni. Ha a ma érkesett táviratokat Oss-sseveijük, semmi olyant nem lálunk ben nők, melyet csak egyetlen lépésnek Is labMna tekinteni akár a békél akár a hábora MM. Egyik táviratunk agy tsói, hogy Oroszország egyik legajsbban kiadott Jegysékéban kijelenti, bogy Saarbiát aem támogatja, igények, kivéve azokat, melyek a* Adria partján való gasdasági belyzeiok ja vitására vonatkozik. Es s jegyzék j szakailaaal szálld baaga, da mindeanek elle- I aére a bécsi nértékadó körökben a helyzetet I
■ameaah ksqslys.k. kanon II Igimh látják, meri m santakk, - hogy a véén héi llnkM Szerbiával béhéa aton M lattana tolásai. Maaá már biztosra lek* venai. hogy a baftáai hadjárat bejejasto előtt nan leas végtegae dOnMs a bébe és hlkora ügyében. A batkáal hadiárai pedig a befejezése MM kOeatedta. A tsgyvav-szünetn vonatkozó tárgyalások aaakhaasar M» fejeződnek s ss erre vonathoaó Javaslatok 14 napot angodnak a béka aeghSMaén. - TekM egy, vagy két bél alatt nmllktafl, hogy MM jön a béka, s s Monarchia éa Saertto Sgye M lisaMzódni fog. - Egyik távinH értasSMsSnk szerint ss OrOköe háboras párt vesetője OyStgy herceg Ongyiikoaelgi klsértetot követett aL A vssárnspi lapok ugyan egykangntag azt Jetan-tették, hogy Oyorgyenek hastifnsss van, — a Tagblatt énsslléeo szériát asonbaa a valósig az, hogy a herceg kardJáVal harakirit végsatt magán, mert Péter király\' nem akarta a Mhadl-szállásrs engedni.
Ma érkesett részletes távirataink a következők r
A moaarchia és Szerbia.
Béa, december 1.
Némaország, Aasstils Magi simaság Is Oroszország közötti tárgyslásokrs vonatkozólag as oroaa külügyi borasáay na agy JegytaM sdott ki, melyben M|atantt, kfl|gy Szerbiának a monarchia UvetaééveM szemben MsniiáMf Igényét nem támogatja, kivéve azokat a szerb Igényeket, melyeket Szerbín aa Adria partién gazdasági érdekelnek megvédésére támasztott.
Bén, december 1
Itteni mértékadó kOrOkben as oross jegy-sék ellenére M nemcsak saljoaiak, hanem válságosnak Ítélik s helyzetet. Egy ddkstO diplomata nyilakanta sseriat ugyanié nan remél belő, bogy a vitás kérdések Szerbiával szép szerével elintézbetők iegyaoak.
Belgrád, dacember 2.
A PngsrTagblill értaalMaesieilsl Oyörgy herceg histifuszs Öngyilkossági ki sértettel vsa bpcsolstbap. A vok trónörökös agysais magjelent Péler király előtt a kérte áthelysiéek a Mhadlasállásra. Péter király azonbaa azt válaszolta az Mas hangon bcasUd QyOrgynek, hagy sM katona, as nandjon ott, ahova rendeltIk Oyörgy herceg am kardot rántott és azt basába -ssatva, ttotvasiélysi aatnt ejtett angán. A hsr-oegnek állandó fájdal mai vannak a kevss SS"\' méay van s MlépiMsébes.
Belgrád, dacember X
Itt ugy tudják hogy Sándor \' IrónOrOkOa azért ment Siatonlkibs. hogy aat as ellsntéMt. mely Bulgária éa Oörögorsság között fennll, elsimítsa.
Róma, deeamber X
A miaisstereinök éa a kOIOgymiaiezter as Olsssonslgban élő albánoktól táviratokat kaptak, melyben kérik Okát, hogy védjék meg as Albin eemzct Jogait és Albánia tCTileti épségét.
Ma hétfőn, 1912. december hó 2-án
^ ■ f ms ucuun, i7ia. uctcmucr no <-sn
Uránia SZÍ TI Ti ÓZ Az orosz-japán háború
Nagykanizsán. Rozponyi-utca 4.
a budapesti .URÁNIA tudományos színház* sannaádóa müsordarabja 9 felvonásban, uj átdolfosásban, 190 noaen vetített képpel és 18 na|MnyUppeL Irta: Strauss Adolf. As oMadáa kezdete este 9 érakor.
JL 4.
4 í Mak Á T3dm*}sb ZALA
£ r
ina.
t\'4
mm
i I Ilit
dtafcÉin á kabiaet nem letjM jM á iMtf-Éfrplldilaft Ml ajsbb MM WáliMására tnkifeaxlett tOrvéayjivaslatát.
Bás, dacember 1.
A kiráif közének kitűnő • aa raggei BÉIOb tilsllgetáson fogsdis SOrgU gróíot, fcz esaaák mkkikranSálli, Scia— Balázs vaaárkari ttaőköé 4a még sok másL
Béke hírek a harctérről.
Konstantinápoly, december 2.
A fegyverszünetit vonatkozó jegyzőköny-Ttt jó ráhagyását már megeiósltlk. Resid pau |.)Bgyatkóayvekke( Ctataldnábs átázott s a lyicmlMl pontjait közölni fogja a portival A kgyvtrssSaetrs nézve a kikáidött bizottság aágy pontot állapított SMf. 1. A fegyverszünet aágy napra szól. 2. Ugy a törőMk, valaawat aa áUsnfél stfgmsractBsk eddig elfoglalt pozt-dóftbsw, 31 Az ellsnaáges feJek abbin hagyják as arfdüási aiankálstokat ás a csspstszáUká-aokat. 4 As ostromok Startért ás Briaápoly srfldöh a kgymszflnet kéjt alatt napoaUnt ■frtffc ■ bft^, lto
akidig csak ágy napra valói
Jfettyfa, december 2.
A belgrádi Távirati iroda érksüiéss sssiial a fagyvtrazflati tárgyaláaait asa nem Mpktkatták, mart a göiög kiküldöttek azzal saMlsMik U magukat, bogy taaáhká tárgyalásokra kormán jaktél még nem kaplak inatrak-ckUkat-
Konstanttnápoty, dac. 2.
A hatóságok ssáleskOrl iatázkedésai éa as orvosok éjjel nappali munkája agylálszik gátat vataek a bokra tovább terjedésének. As atébbi nspokon mindössze 11 ^ kolera esetet Jelentettek be, melyek közül 9 halállal vég-iMOtf.
Athén, dec. I.
___Hivstslos közlés szarint Konsk|linápoly-
ban 25 ezer görög foglyot őriznek, Hk között ezer tiszt is vsa. A görögök összesen 70 ágyat Yl ezer tehenet 8 egyéb igavoná állatot éa 79 ezer fegyvert zsákmányoltak.
Országgyűlés.
Káss á költségvetés altalánoe tárgyaláaa.
— saját tmtóstténfc trliloa|Mwtlai. V ^v- • Budapest, dec 2.
A képviselőház mai ülését délelőtt fél II tuskor nyitotta meg gröf 72saa István elnök. As eköki jelentétek után folytatták a
költségvetés tárgyalását
Niamexity Mihály volt a mai nap első anónoka, akt bizalmat szavazott a költaégvetás-bez, amelyet kellőképpen méltányol ás SZt átfogsdji.
Saller Ressó la ailogad|a éa kassájára! ahhoz.
Pejaessvlth Tivadar gról magyar nytlvan
röf beszél. SsfnIMfkl tspaslWJs, bbg} mlndan a légiben savadt. Ma—spbssb ugpaa a has-máap nmségvttási biiiikatt, da bogy ha a vftatt piagaMttba *yéá t kemény aequjwa sth*r ataMalwb
bo|F a bős* M«M0t vtkste beié a Háa a MŰN,
f ád Pm hEHUi* mmi bPP a bawtt képviaelőknab loatA f»l Máiban *»#*! I iw«l|l. áa hmiáHk á aapMba atm kerülhet bek. |m» lakillwsa csak egyetlen agy praea< dana van, a koaüdó korából.
Jmta Jáaaa beszél asatáa a városok kelystktfl ás eMogadJi a hozmány kUMgpkf sát. Ezzel as I9IS. évi állaaá kOlkágvrée általános tárgyaláaa béfsjtxktett és mindjárt augkmdték a résaktss tárgyalási Is.
Ezt aaoaban 01 pete szánét slősts mag. swty atáa
Sándor János előadó eiótarjtazkttc a belügyi költségvetési ás a* elfogadáara ajánlotta.
Oimwetn Stndor sott moit u ekO W-liólaió, aki a keresztény ssociálista progrsmm-rói hassák ás különösen aa\' hamoitana, hogy a választójog titkomágál UUotUaai ktii.
Az Ölés végén s mentelmi bizottság Jelentését terjesztették aló arról, hogy e bál péntekjén Jár k as a harminc Bláaaap, melyről aa aaáU képviselőket a Háa tsnácshnsfcaMi kttuioétglc. Pénteken khát nka megkezdődhet a sigpsl-dohbal való tanácskozás a képviaelóház-baa egéss s -legközelebbi kitiltásig.
Trappista Kakaó Trappista csemege és íőző csokoládé Trappista -Likőr Trappista-Tea.
As ára tisztaságáért, kitűnő minöaégéért eredeti oeoaugoláabaa a .Trappista Atyák-neve éa dmerflk szavatol.
Kkárikgee főraktár Magyarország réséért:
! /Sfoutéfo fy lauber)
j gyarmttára aagyhereakedés, Nagykanizsán.
Vasárnapi hírek. ^ 4
Badaput, detember 2.
— Dr. Ballaljr Lajoa gyáazknntpélye. A Fővárosi Qysnnekbtrt Egyesfllet Akácf < utca 37. slám \'slsitrififézeíének arutermében, vasárnap délelőtt 11 órskpr gyászSnnepétyt tartott, elkunyt elnökének, dr. Ballay Lajosnak enHéke-zvtére. As llnnepdyen a Humánus célo sgyesi let vslsmeanyl tagja megjslenl. Dr Blaler Miksa elnák nyitotta meg as Banepélyt, üdvözölte a megjalentakat és felkérte DcuIscH Ernő éri, hogy a megboldogult felalll gyá»zbesz dj»t tondjá el. D:utsck Ernő dr. kegyeletea szavakkal matstatt rá ssokra az eszmékre, melyeknek Ballay miatlvégtg lelkea híve volt. Már liatál korában klitlsta sásiló|lrs a JalsaOt; .Jogárt és igazságért". Mint a minisztériumhoz közel álló essber megteremtette aa általános vasárnapi munkaszünetet. A amnkáinyomor eayhilásére ss 0 jsvaalatára iktatták törvénybe a \'bataet-HlWIltt. 0 alkotta meg a védjegytörvényt és éllftr a mlnliztértta a sasbsdsimi hlralal áléra kMyWéáp ás ráki fali Igsagalól lereaetl, dr. talfev iajoai kláMá| ana a poakkis a k«ak-kklmasaMaak. A m%ysrtrsságl pslronázi agyt-siU» assmáiát k ia|sf vttatih Ist ákőns^ ta a sok aai bt. baráti |i| ^OU kwa|yOj|»h vok aa, amU aa albagyoM árva kisdedek árdt
hébaa A kmaiilap biHjiaÉ kk« « Oyenaebbfst eayetdkt etaöki saákéöa vák«». maa. S Aat akart má| laaal, tOhhet még aaai is, mab eddig k«L Asoit ■egskasitttta rnjákta.
.TagySnk fogadalmai moadolla vágál g Méwtk. — bogii M\'pHJH tudáaunkkai, akso. tankkal mindazt, akit lángalméfét>an a jővén
A gflsabeánd nüa bomalntták a Qy*.
kai. akik kOsttl a \\> gklősebb k aUg 8 ávss. A kisdedek aéháay dak elénekellek, vágál r>vk Imájuk ala kvoaalsk az ét kard ntembe. A kőáOnaág k lement éa végignézte anig agyér, mekaereg ebog asz o ts ebédjét.
A badaptstl kat iollkas kör szék-b kainak fOlavaráaa Mon a mentális palotát emeUfttt a bnd< pesti ka b likui kör a Paft-lér és Pő-Btes éirkáa As a<J^ arányaiban, mini kivitelében Impoiins épületbe lette át a kör rezidenciáját. Vasárnap déelőt II órakor vak a székkás ünnepélyes leiavsláas, dttzkérgytlk kerstéb\'-n. A Wsvetáaon agy as egyházi, mini s világi lársadaloTi teljes Beámban kápviaelvs volt. pulMdhl Cdk őrgróf, V. b. I, L elnök
■jlttK t^g ■ k^.gfB »■! M^lfllifnf.lt.^
b szádéban kangsn\'yozta ama pillanat magasa* •ősségét, amelyben egy Ily kataimsa kni urfoa-tosságn lárssdslml egyesBiat saját bá|lákái fog. Isik el. Ktfánja, bogy as aj tető ahtt irányelveik mentén minél fényesebb eredményeket érjenek el. Dr. Sebők Imre, az érseki gimnázium igazgatója rOvidea vázolta a kör 10 éves fenn-átkáénak tör é-ietét Aratán a kör ügyésze, dr. Boránukf Oyals beszámolt a kOztyOfésnek s házépijás minden fáskáról. Dr. Prohászka Ottó* kár székesfehérvári megyéspüspök mondott mindvégig kbilincseMJ ünnepi beszédet, melyet s közönség feszült árd:klödéssel hsltguott meg. Végül ss elnök megköszönte a réastvevők meg-jelenését áa a díszközgyűlést bezárta. A diss-közgySMs dOtl 10 órslor s S an Anna plé> bánia tamplombsn ünnepélyes szentmise volt, smaljféa dr. Ratrur Lajoa aekbréit ttnyes segédlettet.
— S epesa látván balila. A budapesti bflnte\'ő törvényszék bbájs, Sttpessy István siom> hatan reggel váratknnl elhányt. Pénkken esk aktacBomagokat olvasgatott, miközben hirtelen rosszat lati. Felesége három orvost k hívott honé, de már nem lehetett rajk segíteni. Reg. gélrs hatott tolt. Holitestét beszállították a tör-vényszéki orvostani ihtéteibe, hoyy boncolás utján állspikák meg a hdál okát. A boncolás ma hétfőn megtörtént és Szepsasy bárót kedden temetik el.
— Rendőri birak. Öngyilkosság. Vssár-nsp reggel hat órakor rgy ismeretlen férfin a Ferenc Jöpff bklröl s Dunába Vetstia magái é> elmerni. Pékek kemény kékjeik, egy szflrka •elöltőt és. esernyőjét a hidon hagyta. Kabátja zaebében kát levél volt, melyek Sebestyén Aa-dor fővárosi jteselőtlssl dmére szóltak — As üljői fton kvő katonai gyakortőtéren vasárnsp mgteá fliimiiIn ákhák L btatéd htsaáitaítd-beli közlegény, sserelml bánakban mettheMtte magái Súlyos sérülésével a helyőrség Mrtksbs vittél. - á yutlkmytég ikksak Vasárnap
réggel Kt^li Aiám sa><*k« Ujpp-
ten-as Óiintó atca 50. ssámá | haaaaáabAl tai Imipliknlkal iAMM Mitm Psak U éves cgtkdra s asatáa önmaga tlka DttMi MMaá. A Mik á^Mb •
(ÉulA ||«É|kMt Mlja AMMÉtM Hhénl |
giől Károlyi bérháaba vitték
rttt. decanNr
AMjjMeniaaa ÍMÉber Si
— UJ fflnpia. A hivatalos lap legrtkpl
^JSeLÍ^ttSiSl orsziggyllési kép-HWMHjlvé WMUhln.
— Qiaii— h|w >H—InMai. An-Má Ltfoe mlMeH iknMmii. a letaagtiaiagl Mtmépttéanttf HMM ké|nnám tőaa-Ml UUIittdék érU t MaMMlUk asolgálittéielm I Mii iti i1 hnlittflrtiafkTTn mniiakl nettályába. 4 derék Mi—W»«t ftáoeáaa igazán betttmt-laa MT* kUf Zalaageraegan, hal pár év alatt ni szimpátiától MtáMoood a Mrtadalattlag ia ttip pwettnk őrvdnditt.
— KlHWiiianMaaiiáe Paotáa. Sióm-UH ttámanhbaa Mkgáttak, bogy a pacai Mr-acvosi Máira püyiNM tettettek a a hirdat-aáarre kél aJédUwó akattL Mint pacau tadó-(Mak irjs, a kOrorvoti állásra ttr. Plóu Sándor uiaapltii kőeoboM vélaaatotta meg egyhangú-
| tftrt^lfctff IbWNHNÍ btioMláf. Dí. P Sándor daa. 44a fuglM|a ai áliéaát.
— A naálanaaal Javaaiat a jogügyi blsoittág alótt R^siateaea ismertettük nem-dg i városi tanács betterment izabályrende-let-tcrvezelét, atflf triót »i(W, hogy kfttöa vá-rótt adé alá kall vonni azokat as iagatbnokat, melyek vároai közmunkák (ntépitée, csatomá-iás, jobb világitál a hasonlók) révén melked-aak értékakbea. A L4 poaiból álló szabáiyren-deiettarvaaaWL a tanács a képviselőtestületnek szinte az Imaiialleniég homályában rejtőző jog-ggyi LjUuttaáfnak adta ki véteménymrta végett. A bizottaág a minap foglalkozott a kanizsai beitesmanttarwattal éa aat CiOájy módoaliaa-aal egész terjedelmében elfogadni válónak la-léta. á ■értneiáe aa. Ingg a tuUamenl-adó ne szenéiyi (artozásnak tekintessék, hanem ■int dologi leiwíái infchftbnaktxVf, melyekre vonatkozik, közadók tmófljui legyen behajtandó é« a kirovás atáa aem lízelés ese én 60 nap \'Mohra aa ingatlanokra éppaw bek^bleihetó Lm-gysa, ofat a Wd td#adöita. A tanáca a hel-term:nt—szabáíyrendilétltrvezeie: most nüár egyenesen a vároai közgyüiét tlé visttt eHo-gadtaláa végett.
— A mai orsaágoa vásár. A mai országos vásár a rossz időjárát ellenéri ia lözepeten rikrttttt A lanéiat es aeieslvt .meg-ksladta az elmúlt vésziéi és a marha vásárra
.\'•is nsgyszámban hajtották U sz eladásra kertllő •állatokét. \'/ / ^ *
. — Tavlrd* Mamazerdaha yen. A kéten hanepe\'vott Muraazesdahelynek. Ekkor nyílt meg az otant ttiliilaálluméa, melyet csak a közelmúlt napokbnn szerettek let A* t ktrűlmény, hogy a Péett poetatgaagatttég itiáttáayolta a muranerda-kelyiek ebbeli óhaját a létesítette a távirdaállo-■áat, hDMnaataa a kereskedők körében nagy hiö-kahett S méttán, mert ennek a fai aal átlagot |ó*il meghaladott forgalmú közaégnek Igazán "Okaége volt a fávtrdára.
ZALA
-i rr-r-rr. \' \' . t ..
— Ma naáo Uránia aaéahdx Ma* Magr hoaMaátt. Aramth Náthán, a tmgjhanlnml Uténla muil tulajdonosa páratlan AMehaMttaaMfc-gel javít, töké!eteti! szinte napról-napra, véttala táaak, enaek az aMgaéháag Mta Jtletkiaétr Óta b oly ni0 %épsiti\'fi®éji i vtffMOtt twij^* fénykép színháznak technikai felszerelésén. Mint aa köztudomáau, ez a atépoá Itflódó vállalat aemcttk t közOntég pompát taéiihteltttaéii. hanem kutturmlsazióra tt léteaait, tmennylben mint a budapesti Uránla-tzlnhás fi\'kiotéztte, énnek t tudományos mfllntézetnek öseart újdonságait is bemutatja a vidéki közönségnek Az dsó kanizsai Uráaia-elóadás tanulságait mind levonta Armuth Náthán éa nagy költséggel megszüntette mindazokat a zavaró MrtHniényeket, melyek a .Páriái nó* előadásit a múltkor oly kedvezőtlenül befolyásolták. Teljesen uj vetítőgép, a lehető legtökéletesebb összetételű fehér lepedő és egy szakképzett gépéss a teljes garanciái annak, hogy a ma esti Uránia-elóadáa oly kilogáttalan lesz, akár csak a Rákóczi utt pompás Uráata-pakxábui Ölnének annak nézői. A cime a mai előadásnak: Az oioix-japAn hdboru mely nemcaak a legnjtbb mflaotl ujdonságt az Uránia színháznak, hanem a Balkánon duló vérei eeeményekket vali analógiája révén a háború minden b rzalmásságát szövegben ét képekben (számot mozgókép) bemutató elsőrendű aktuálltás. Különösen érdekei részletei az előadásnak a következő mozgóképek: A Japánok bevonulása Port-* rturba éa egy nagy tengeri ütközet lefolyása, amiket a helyszínen vettek fel a mozgófényképezőgépek. A három felvonásból álló gyönyörű előadát önzésén 100 vetített ét 18 mozgólényképet foglal magában, amiknek valamennyiét teljesen tökéletesnek találta ál á várót előkelőségéből álló negyventap bizottság, mely tna délután 4 óvthor aa UHM^ moziban a tulajdonos mqghiváaa folytán megjelent, hogy meggyőződjék a fentebb Írottak valóságáról. A pr< ba fényesen sikerült és a kanizsai Uránia előadások részére biztosítva van u egész város legjava kbzöntége. a ma esti felolvaaó ismét Földes Miklós tanár len.
3T5C.-* Patri.nagt Egyotfllet tenettélya \' Bájos pincérkisasszonyok, kedvesen mosolygó izép asszonyok alkották azt az illnszlrii társa-tágo\', mily t Pjttonigt Egyesület szombati ettély\'én megjelent.\' A tánctól kipirult arcolt ctengó kacagás lettek árrá a Caaainó negy-termében i ez a jók-dv a hajnali órákig tlf-krtia égyStt aTŐI mifáió közönséget A 4#t koronák írjében kaptunk trát, szend>icsa, amennyit akar unk a V.doménak volt arra |s gondjs, bogy senki se tavozhaieik elégedetlenül. Az etlélvea a kiszolgáló, hölgyek Holtai Jolin, Vajda Edt\'h, Springer nővérek, Berecky Annus. Rsinilt Klári, Kürhi Bözái, Véctey Ids, Lázár Mipci és EWi Ela valtak a a büf|e taar dolgai Roaenleld Jóisel.té, Heltai Jézsefné, Rí vész Ltjosné, dr Birecky Vtkiorné, Remele Qteáné ét Timét J nos né gondjaira voltak J bizvi. gddig van ét nem tovább, mert fct |
5
evhOKat éa aayagi lUmtthről érni WaaMüV Maaan aa eet eAaaa MőraMihaáó vott i a aséf mlodtnki állal tadot aaép madféagl kettaaa itfsdt otavakbt. mnadalohhn QaáaaL A randa-zéa fcyaiaéaét paddia akkor dicsérjak tagftafe-bot, ha asá mondjak róla. hogy a kiiantg)áKa . o|y pontot és P «ol,» mintha háainanm letttak volna, finnél nagyobb dicaértttt m4g nem találtak ki
- Tharj ElaaaAr Kóaaegea. Kflutg közlik vdttnk: A eopraal talnétart szomorú napjai Kőszegnek "hoznak Örömet Thury Elemér, a soproni azinigargatá megegyezett a kőtzegi sxin-pártoló egyesülettel abban, hogy febmár márciua hónapban négyheti aziai szezont tart Kőnegen ét addig, i« mcdjál ejti, hogy hetenkinl szerdán éa osátOrtökOn társulatának operett, vagy drámai személyzete előadátra ránduljon át bpraMl Kőszegre. Kőszegen ez á megállapodás igen lelkes őrömet keltett éa a satopártoló egyesül* mária abbu^ helyzetben vaiv hogy
teli házal butösithat a kitűnő (ámulatnak
— A tflutogi (udaklr ali lltis A té mef vidéki gatdaaör tiial a m0<r^yáaá<a4l ttndntea móadáM cikNm a matt hétaa Séa»* gatt mtgkezdődött. Ezahtt at mótdásafcsi AWregr Oáta, JómcI kár. hwceg nyngalmenott latéaHi NUtoim. StMnareo kisebb, a falvakban ateafeaa nagy érttakiódea aydamoaott meg at aMMMaofe iránt. Aa oióadó aepma modorban ismtnwit a talaj M alkoió részeit, a foszfort, niuogánt, kálM és meszet, rámutatott ezek utreptro g növény itsténet fölepitosébeo, ecsetelte a MM kizsarolásának vcaaedaimét, a gaidáhnah letttém kötötte, hogy a nOvenymrmateaaet. kifieemtt talaj pó laaáiói gondoskodjanak, végM limertette a küiOi feic mOtrtgyak hetesét, .athalme* záank módoaatatl, lóhént a azántéMIdön éa a ttóUókbta Aa előadót u jában Rótta Kérotjl, a gazdakör pénztárosa ét Elet Károly, a Mv titánra Mstrie As előtdátok a Ml folyaraáh folytatódnak. Ugyanezen a hétaa oMtotm hl a hOr pénztárosa a lavasszat jegyzett At a fttéth-mlveietttgyt mtntsztenór up*tt 1990 darab gyfltnOte.faL A faa nagy raaaa a vad anaatt fdiskotatói érkezett. Mtndeanyi gyönyOrü ptt> 4|uy, fajra la, kfllső alkatra la asóreadfi. CVyAAtn* igen szívdcn, öi ö n mel lagvdtáfc. A nemes aaromfiaa atoaztaaa u folyt mai btn van, da itjoot, a tör alig negyedét kapta mag a kért mennyiségnek.
Az IKSE kőigyfl léte. A Uogtevéko-nyebb atgyh«>iuaai tpot oió itrtatág, w Ifjosági tőr sport egylete, aa IKSE holnap, kedden este tti 9 órakor egyeaüieu nelyiségeben r ndkivflli aözgyOiési lari, melyen minél nagyobb számban vaió megjeleneart kérik a tagokat. A köt-gyű.és taray•orozna a- tOvetkeeó : I Elnöki feteqiaa 2. Az igaigttóiág lemondaaa, 3. Aa Uj ig.Zgaiósag megváiasztáss. 4. Indítványok.
— Egyetértés csak abban van naeg, hogy S^IVOS-féle órák ée szemüvegek a legjobbak : Javítást olcsón vállal a Szarvaa-azál-loda épületében.
min tt m |jjg|í¥iiiiflí
Nagykattizaa,
*m FO-TER
■n
Előrehaladt Idény mistt raktáron levő nól éi ftyfritwk
íelöllőkfl, plflceh H izörmudrukúl milyen ICtfditÜofi árokbon trocsttfek s n. 4. vlvOttfótlntég reniélkrtét^ra.
4 í Mak Á T3dm*}sb ZALA
912 december 3. t fit
-A mai aagjváaér írsdméays a Mint e háborúnak a kfluede, agy at <MMl(oa »áaár asgyforgslménsk h|)oMi seatxmográfla a rendőrségi fogdák. Ha « visér na* man zozon aiosog, a renoora hfdik H üresen tátongansk kéaun arra, bogy a jataetkeiHkiit minden pfflanatbaa befogadják. Ha nagy a vásári fnrgskxn, a fogdák már a kara délelőtti órákban megteflaaek notórius vá-eiri lobra jókkal, lohrajnókkal, helynélkűH ctr vágó eselédtányokksl. kiknek lármája ilyenkor betölti a városház udvarát
— Biiioa ur eremen kan, ón árig nem loptam ma aemmit, - hangzik fal mindan negyedórában a rácaot ablakokból.
A könyörgéaek természetesen ilM felekre la kóexhrekre táléinak a rendőrökben, akik nagyon Jól hadfik, hogy sM ma még nem lopott eaak asért nem ütközfltt eddig \'» büntetőiör vényköan psragrafassibs, mert még aam volt 1 alkalma. A rendőrOk ismernek már ariadea vásári tolvajt s mielőtt esők körmönfont ravasz-séggal bernit lopásaikat elkövethetnék, aaár a JH lelakatolt cellákben tslálják magukat. In-aaa padig a legnagyobb ggyasaéggal aam tad-aak eSooni semmit. A msi vásár sridsaénye: mintegy 1-10 vásári tohrej volt, kiknek több ■lat Me asnoay. Van közöttük otysa, akit éppen kiayéibennéaan ért Varga Vendel tit-bosrandóc. Tadniillik es a kenyérkereeés abbaa áHt, hogy a ddiqnens aam ladta égyik pék-aiWtrrf dhatárosai, hogy barna kanyerat lop Joo-e. vagy dpót a midőn minda kettőt a kendője aM rejtette, lecsapolt rá a végzet éa be-kert It a nem valami túlságosan aranyos rendőrségi kalitkába, ahol nem méltányolták a nagy kanyériaséget, amivel a dnsgasdag kis-kaalsssi pussstssszony védekezett és as aati órákig bizony nem igen kerül ki a kellemetlen üdülő helyről Ahány tolvaj és tolvsjoő csak pftaa jelenleg a rendőrségi nyaralóban, min-dagyiknek van valami u|át, bér aam szabadak suzott módúéra, mellyel gyári árakon jóval Stal bevásárlásokat tehet. Ezeket a bsvásárlá-aokat szatén a rendőrségen lebonyolítva, este baaameanek és sssbsdon járkálhatnak a következő na*yvésárig. Igy festenek ilyenkor a rendőrségi cellák.
— Hirtelen halál aa uteán. Zalaeger-saagről irja ludósiióak: Tragikai halállal mult ki aaall szerdán Oetgulecs János xalamiadszenti molnár. Zslsegerszegen járt ralsmi peres ügy- ~ b«n a dr. Crinder István ügyvédet kereste taL Annak háza előtt hirtelen összeesett a mire se gkségéis siettek, már halott volt. — A boncolás eredménye szerint haláléi szirszéihüdés okeata.
— A bitien feleség. Keserves parasztul állított be ma a rendőrségre Sssmlks József Petőfi-atoal péksegéd és feljelentette feleségét, hogy míg ő a pákrád kórházban tartózkodott, az assiony eladta mindan ingóságát és maglépett. Az eset ugy történt, hogy a panaszos férj es év május hsvábia aalyos betegta került a pékráei elmekórhésbe, honnan csak au érkezett haza. Itthon azonban nagy meg-lepetéa várt rá. Lakáaáa idegen ambereket talált, kik elmoodták neki. hogy felaaága aaég a mait hónapban eiadU a férj araay áa esüst áhaaaiall, s egyéb lagéeégét, majd pedig Taádcs Oéza közismert csavargóval Plnaséba ssflhtw. A maghpstt Mr| aaoanal a raailiségis staten, hol lopás aaiatt tett IHjalinlé* i feMen Maaég és Tekéas Oéza allea. Ssamlke km bérta «ay Oyörgy riné«lr|ipmayt, bsgyha
esés a lilisága eitam, legalább a magával triu aritaék eü, mart eaehre nagyobb van, ariat as aassonyrs. a rendőrség Intéaksdénakst teát a tolvaj feleség és saeratóje elfogatására.
4* — Earópa legrégibb dinasztiája a Bar bonok dínearttéja. a aztsskahüvelyek közöu a legjobb a Borbon bovely, mely kizárólag lenből lesz gyá tva a a^yfcsnliaii kilbnlegességl is dMkdaymwyánKMáM bérjen Burhon hüvelyeket ée élvezettel Ingja sshrarkáit szívni. Valódi Har boa hüvelyeket aaonban csak * m. kir. kfliönle-gességi éa doháaynagyárudiba í vehet doboeon-ként 40 fillérért. 9352
Jávirat ós telefon,
Idd jóslás
(A msiaoroloftal tatásat l-Uoiéss.)
Budapest, december 2.
Lényegtelen bőváltozas sok belyen-caapa dék. Déli bőméraéklet 4 2* C.
Magalakalt a köztársasági párt.
Budapest, dec. 2. A köitársasági párt vasárnap délután 6 órakor akar a a Siskör helyiségeiben tartani alakuló közgyűlését. A szemfüles hOztársaságiaknsk szómban tudómé sukrs jutott, hogy a közgyűlést a rendőrség fel akarjs oszlatni a ezért titokban már délélőtt megalakultak. Elnök dr. Nagy Oyörgy let*. Este a megalakulás örömére v c«orát rendeztek, melyen megjelent Sximay rendőrtanáctos a kijelentette, hogy mivel az alakuló gyűlést a rendőrségen nem jelentették be, as urakat kénytelen baaaklldeni. A köztársaságiak erre
IP9SI * • lalkaiahmtiaá áa almantnk a Balaton kávékéiba. A oatüsik mának asnatab, de doigak aam
akad\'. \' ■
I *\' tíravif: A náqai I tU &
Srereacsétlenséga Tootbafl mntchea.
Badapnt, éniakír X As bL T K. éa M. A. C tegnapi footbell vtroanyeaagy botrányokkal egybekötött sseiaeesétieeaégbe fakadt. Egy Kertim aavü footballiatát LsugjUtfer buá dánra játéka miatt kiállított a játékból, amiért oly aagy verekedte támadt, bogy többen ae-lyossn megsebesBltek. Midőn a botrányok láttára a kösöns\'g lárazai akart, aem Jött egy villamos kocsi aam. Erre néhány aa egy « Danán veszteglő csónakba asálltak. A lalsn\'y kö-vetkeatében aaonban a gyenge jármi a ló kft-zepéa felborait a a fceine Mók a visbe fordul-tak. Azonban tisnaaégyaa kiasztak a partra, s most nam tudni, hogy hányan foglaltak helyet a felborult csóaakban. Valószínűnek tartják, hogy egynéhányan a vízbe fulladtak.
Qabona-OzJet. ^
* - TérMM> - •
Hmtapan, dtcember 2
Kéesáfe-azlei i
5-tel olcaóbb. •
tlataitáá hatol i
Buza 1913. ápr. 11.99
Róza 1913. ápr. 104?
Tengert májaera 7.öö
Zab ápriüan II 05
A szerkesztésért felelős:
Gflrtler Istrán.
flschal Erafl
Az Eszéki kilcsönPa aegélyzi szdvetkeaet dnnintnll vezérki\'prieelőnéga.
Ismertetési a kiházaaitáai osztálynak:
Mlaées eaatert 1380 aaletrésahél áll. Egy Baletréac Saaaage S000 karaaa.
E csoport tagja letiet i| tagfniJrtrlT t la\'atrtaaaal I 11 éraa tnihaa laré etlaéea laéay A belépési nyitatkoxat aiáiréae alkalaaával SatetrésaeakM 10 karoa* bstrmlésl áij Saataaáé Mlaésa esapert tagjai S oeatályba eoruztatnak és pedig :
az I. oazt. tartoznak leáiyok a helOlUMt S étaMvig
® J" • a a s g ^ a
MJ» t • 4 M m ■ ^ it
IjJ* n \' n tt » N 9$
m n tt 1 ss \' m
.. * V* _ M »f sa M ála se
A Ufitli dijak a következük:
as L osztályban évi 24 koraaa a IV. seatiJybaa évi SS koraaa
_sjk_-tt. » 38 ^ ,IU .
me „-----w IS * m------rVh----s--B l» -, —.
SaletráasaakSat éa egén-, (él-, avagy negyadéri-, ktvéteteaea kavl réaalalakbsa la SMthaték. A kiházaaitáai Járulékok, melyekből a asövetkeMt a férjlMsaaeat tagokaak a h«z*aaáayt Saati ki, a kftvetkezftk :
aa L 1L és IS. oeztálybaa K Z-»IY. __ u „ S.-
as V, eestélybaa K S.-a VL „ »7J0
nzletrészeakint. A tagsági dijak éa kihásaaltáai járulékok a tag térjbeuaaaelaléto, de IsfsUbh 3 évig IbetapdAk, még akkor la, ha a tag ezen Idft letelt* elölt atanaa térthaa.
áz esetben, ha valamely tag kiházaaitáai járulékokban már 1300 koreeát batlaetatt aaétkSl, hegy közben férjhez aaeat volna, magazSalk minden fizetés. Az Uyaa tagnak tlijhwaaalela aaitéa a hozomázy az alapszabályok érteim ben ki tor fizettetni.
Ha a leánytag atyja, illetve a Fizetésre kötelezett agyda S évi tagság atáa elhalna — aatadaa további befizetés megszűnik, az IDetft tag kozomáaya ■iadasoaáltal fftlhaimaaaMa watáa kt toe fisatteteL
á tagdll éa a járulékok fizetési kötslesattaége aaagzaSnlk 3 ért tanáé atáa: ha a tac lérihs awgy, vagy ha járulékok fejebea 1200 koroaát befizetett
Etaa utábbl esetben a hoaomáay a tárjhasaaaaéa alkalmával, ragy ha addig Mrthea aam aaaaae — a tag 24 életévének betöltéaével okvetlen kffliettetlk.
A beiratási dijak a batépéal nyilatkout alkalmival leflzeteadök.
Az Eszéki Kelcsönöa H^éiyzft SzSvstaezst az agyadáU knlranalleaégl slasna
síüködö aagélvaft azOvatkezst, aaly a törvény által aláirt biztos Ittékkal raedslkstik éetagH*^ máltai teljen blatoaságot nyújt.
A azövstkezetnek ezaaklvfll saját latéssti palatája vss, alig a tartalákl alapok már Itta év .végével tetemea Oaaasgst toltak ki.
További felvllágoaltáaaal kéezaéggel szolgál
Banor Mihály,
n Irodahelylaég: Köröa, Krliavcin. W- Ogynökök fal vitetnek
E XIBí
tttt drceenfcei
fi V

mm ! I\' ■!
| iHlftl ij

<H E I,Y I-I PA Hl1
\\ ^ ÉttSE iKjMeatsasi inét ím JJ §
Asztalos ém
Kádnla, Magvsíitca.
M LJV* Erseéb*t-tár X
a*stls Jéeesf B*tvöe-tér 32. JMÍCS Jóas*f Coengrry-uteu IS. ■■v^iMsiflHlV\'tilintei Ijdasm P—wc Rákócsi-utca 4. jmssn Jimit, 0<v*e %m 14. Balsár Sándor Kölcsey »ic% 11
Assaaestar«
__JócmC Teleky.ut 41
isth fitván Magjar-atea IX.
Vlitgásott áctm«tttr.
ftrfadrfcfa Lajos, AttfU utca 4i. 6oeíUa Károly, KisfcaaiM.
Agyhálózat készítő i T«*dem Sáodoc, MmirytrHitcm
Bádogost Mik Mónié* Király-utca XI. lerai^ József, Magyar ftca 1. az.
Bérkocsi tulajdonosi
fl|. Döme Ferenc, Efli Ws-tér 18. Ksvács Sándor. Vörösmarty-etea I. Dtaa jáooa Kisfaludy utca 22. Ssmoryt JÓiseT, Bajza-ntcs t3. B*láz< János, Klnizay utca 19. szám.
Borjúhús kimérés i
$*er hidor, Erzsébet tér 14.
. _ Borbély ss fodrász:
Írdd Itrsác Kazinczy-utra. Hoi Gyula Caesgery-ut U lUlevics Járió* Deák-tár 3. Pixáohrky Sándor C**ngery-nt. Ss*ár Adolf. Erzsébet-tér. Scksfiti-r jápos, FŐut Té* Lajos, Főút fcpletál Simoni Bazár-udvar. Khnlbergsr Qvörgy, Kazinczy-irtta X Hó* jóxaef, Erzsébet tér (Szarvaa-száJIó) Is ka Ignác, Supir-ut Sabó U-yáu, Főtt 17s Betek Jenő, Fóut. \' UuéHtr Inra Efltvői tár 29 O^araic -a Mikióa Caenirery utca 90. ÜUaz Ödön Erzsébet tér 14. ^WocafrQyÉk Sug >r al 101.__________
Camantáru gyári
▼des Soma, Erzsébe\'-\'ér 4. IShsisdi Zsigmond. Magyar-utca IS. *8ss^ Ignác, Magyar utca >1.
Clm- és szobafestő.
P«k6 Péter, Zárdán ca 14. fcakatcsiss Károly, Kölc»ey-utca 7.
Clpészsk.
BMiyl Sándor, Főst Ifcraka EdF* 4
lallar Mdyás. Erzáébet királyáé tér ~\'t Sotenfeid Miksa, Ceengery ut. "Ststasr Faiüp^ Báthory utca. - - __ Németh Károly. Petőfi »tea 04 ■orák Vince, Kazinczy utca 10. Tik Antal, Király utca 21 ^
Maess lmr», rést SÍ. «« Lnác, Fóut 10. k^áaatc J aaaf Kazinczy utca & ▼srga J no« Kossuth tér ll.
CIpófelsórész-késslté
Öf Kálmán, Kölcsey Utca 20.
Cukrászok.
Mskovtezky O ula, Fóut. *áry Zoltán, Deák Ferenc tér.
Cssrép és palafadé.
*er?£th Qyörgy, Kirii utas ll *
Cslsmadla.
Jfkonyl Övöm, Magyar-utea 79. Halváth jóW, Hanyady sics 1 Tarai (Mul Magyar utca K Stdekovics Jótsef. Eő»vöS tér 1 mdvalics latvan Petőfi ataa 31
Baaturár. Isímb isdt Ztigmond, Magyar ataa 11
)S"BJjfiSlilj\'U
Magyar latrán. Piactér éa Magyar u. 31
Ikaaaréaz és aranynavaa«
Ksgtar A. KazücivHiica. Borésy Jóxatf é> Pia, F6uL tíámbsr* J^kis, Pést Milboffar Ödön, Föut.
Épttémostorok.
Oaéal Vfttor. Ka>lnc*y utca. Bzuknay La|os. Józ-a! főherceg ut Szénit (j^oa, lóaaaf íöhcrce^ ut BölcaQH<W Jánna, Telelcy ut 29. Palkó Péí*r, Kisk\' nls-a Somogyi Ferenc. Prtófl utca 79. ÉÉÉjfciÉg Mór, lózaaf főherceg ut Sdiochel Lajoa, Kuaauth U oa tér tl.
Fszakaa.
Baké Jásoa9 Vörö«mar»y utca 91
Fényképéss.
Matkcs Károly. Bazár épülst Tértaa Antal, Onage^y ut
Férflssabók.
Tölflay Péter Te^eky ut 9. Kaufmann MA\' Kazinczy utca 6 Sörfey Jenő, Hlatkó Janoa utóda, Póst Lid.tt Mlkta, Király utca 14. Czretké Ferenc Eötvös tér 29. SkeHák Jánoc Hunyady utca 3. Móuer Károly. Klnizay rca 85. Mern/lgnác, Huastí tár 6. Kipausz Jótarf, katona rsabé, Sügér a. 11 Kamásovka Pátf Fóut, IV Frömmer Jakab. M<gy*r utca 31. -Iwkw Z^k\'uiowd^ Zrvsyi -M» utca 3Q> Tóth Lajoa, D»ák téi 10. P llermann János Magyar utca 31* MOller Károly Fóut 19. Horváth Jócaef Fóut 17. Ofosb^ck Károly Sueár ut 2. Németh Jda«ef Rákóczi utca 20. Neamann lózaaf Klnizay utca 21. Hencben Oyövc y, KinHuy utca 71 Wpiaz }*utt Hunyady utca 21 Weiazenstein Zs gmond, Hunyady-u. 27.
_ ^ Gé0gyáros.
Waiaer J. C, Sugár
Gépész. Pl«chl Jáno4, Srem re utca 1 I... . " Gőzmalom. Franz La|oa éa Piai, Caesvery ut Cléphskrlsnys kötöda. Frinchmaaa Lipótné, Klnlzsy utca 37.
Holyscorzó. Hlrathl Jáno^né, Zrínyi M. utca %J.
Husérudák. ösv. Adler M- rné. Kazlnozy JJtca Prk Ferenc, Árpád utca. f ^•azner Antal, Király utca 39. ; WeHner Rudo.l, Király utca 47. Kardos VJImot, Erzsébet tér 4. Rnin Ernő, Kar«nczy utca. taakeubacher Ádám,- Erz^ct tér.
Hontossk. .
Martön Jánoa, Rák\' c i u. 67. éa Főst 3.
Sxató Andráa. Teieky u 27.
Darvaa János, Deák-tér 9. ésPotófi u. 34.
Kájyhái.
Tóth József Tel-ky-u. 30 Bognár litván Koasuth Lajoa tér 19. Horváth Oergsly, Eötvös léi 21
Kávéhásak. Araiyassrvu kávéhác, Eraoébet tér. Fiume kávéháa. Korona kávéház, Föut. K/^*pont kávéház Föut Bazárépület. .R yal- kávéház.
Kárpitos és dlsaHé. TuVaa Béla Klráh-ufea 47. PUezer Albert Fóut. Somogyi Ede lazlncsy u. 1,
Kádár.
Outtmann Oyula én fia, Ka/lncy utca 23. Hofaiau Henrik Caen«eti-utca 10. Kanfaann tflak, PetÖfi-uiea 1 aa.
Ksfagyáras.
Kardoa Sándor é«Tár»a, Saamme uka.
Kékfosté.
Pofiák Ede éa fis* Király *ca 9 Roaenbarg J aá-, Király utca .11
Kaváasmester, kaeslgyáraa.
Banaó Teatvérek Teleky-ut 1
Keváea. M
Bojtor Mihály Ka\'inczy-utcai major. Horváth Józaef Kaainazy utca 1 Bojtor fáimén, Petófi utca ü
KaasIgyártS és féssyMé.
Pécay Antal Kazinczy utca 29..
K oreswrsáros.
Kovács János Ueaingl aöresarnok. Bensr Adolf, Petőfi utca 21 Csér J nos «Va kapu" Király-utca 21 B\'aakovica János, Polgári-Egylet Pinté Janoa, (ZMd hordó) Hunyady atcs. If|. SchlaaiaKer M*r Kazinczy utca. 8 uitner József, TaUky utcai Vida La)o«t Kazinczy u-ca 2. Som««gyi Zsigmond, Ipsrtestaiat vendéglő Pe r cs Ferenc Király utca 25. J^ir£i^ö<J0n Csen^rry utca. un ár Sándor Cs ngwry utCa. KÖÖ József Föut 17. Go dmann krn*c Teleky nt 34. Kőbán Jásoa Szeme e utca 21. Badacsony vendégftó Fóut Oparn Cxa Károly, Kini sy utca él N«gy Károly Rákóczi utca 21
AranA-líinos utca. Hccke bergrr O tsrpy Kiniuy utca 21 Ozv. K ész Jósaefné (R zsa) Föut 13. Maachanzker Lmác Ca*»uge y ut Pupoa György. Erzsébet tér 11 Nttlser I/nác, Eötvöa-tér 1. Táloa Ferenc Koaauth Lajoa tér 1. .Bárány" K rály utca Pap Jáno* Pttófi utca 1 -Furmen József Magyar utca 124.
Ktftuarésa.
Perlaky Józ»ef Kiráiy utca 21
KémUvoo és emmrwpmm*
Lenes Boldlzaár, Petőfi utca 22. Reidtnger Oyu»a Kiifaludy utca 33
Kötélgyártó.
Balinger Ferenc Teleky utca 4. ,. Siabó Vai Károly Magyar utca 79.
___iCéiwésydépféi "— * t ~
Polln Pétn Teleky ut öl Mnntunno Jóxaefa^ T-le*y ut 11
§átkai Lajoa, Jónsrf főherceg st •zy. M tnluano Bdéné Znnyi R s. 42.
Kéfaragé*
WeUzber er Kálmán, C^engery ut Hild P. Piai, Király utoa 4. szám.
Mdvlrágés koszorú késslUŐ.
özv. B *nez-k né Koaauüi tér L._______
Loserné,\'Kisfaludy u. er Kossu;h tér.
MOkortéss.
Patermaun József. Föul 1.
Múlakatos.
Simkovis éa Újlak y, csoport ház. Kohn Samu Magyar utca. Paiza JOzaef, Árpád uica. Ssécaényl Utvás. Ko^utn tér 11 Flachi látván, Kisfaludy utca 4.
Műköszörűs és kéaaa.
Májon Taatvérak Erzsébet tér.
Méseskalásses.
Horváth Oyörgy, Eötvös tér 26.
Mosoda és fény vasaié Intéaot.
Maysr Klotild Főút 15 éa Kazisczy utca. Orbán Mihály Eötvös tér 89.
órás és látssmré—.
Salvóa Antal, .Rsarvas" épölatbas. Steiaer Mor, B zaébet tér.
0rés és Irhsprlagír Adod, Brznébetlér SS. V\' Nél
Öaroa Névé(sk, Khdasy wica 9 { GaHts llfft Sugár, ut 2d. Lehóczkysé Oomhert Kata EfNv9MÉT 11 Hirschl Benőné Kaz scsy utca 1 * Kotta r*cs Nörérek, Eötvös tér SÍ Polák M. éa Dtura Zrínyi utca SÍ t^ei Mariska. Báthory utca 1 R wtter Nővéreit Kisál\' utca 1 Welaz Nővérek, Föut ftt. J
Réaművos.
Samu J^saaf. Főst Mendlonca József, Király utsa 41
w
Rukataató és u agy SlSdilá Mayer Károly, Kölcsey utca.
advgyár.
Király Sörfőzde Réesvésytáresaág. Sűtémoetar.
Lenk József, Zrínyi Mikién utoa 8f. Lodner Perese. Cssngary st 21 Tftrk Oyula, Magyar utca 73 Mihályi Mtváu, Fóut 23. Vtsés Adolfné, Magyar utca 4L Ptscber B«nö. Király a tea 11 Rosenthal Oéza. Eötvös tér. Steíner Ármin, Magvar a ca 13 a. Ro«enberg állasa, Magyar a Ica lt Klein Vilmoa Pe őfl utca 0. Holmik 0>ula, Király utca 31
Szállodák.
Arany Szarva^ Erzsébettét.
Korona, PÖut éa Sugár ut
Vaskapu. Király utca.
Hun rária, Sugár at
Rákocai. E\'zsébettér.
Vida Lajoa, Penér jdam^k fsdamy u.
Sohiueinger Mór, Sorház larincf utca.
Sssssgyár.
Elaő dunáatuli azeazfinomftó r. t
Sdkvtagyár*
Roeenfeld Alajos, Kazinczy utca. Özv. Saeidinann Samune, Magyar utca. Szűcs Fereuc, Magyar utsa 141
Bsálllté.
Brück Márkus és Társa, ErseébetfÉr., -Lackenbacher Ede, Eraaebeiiéc. Oünser Zsigmond, Caányi-utca 9. Lidi t Samu, Kiráiy utca 11 aKiuimsTllldái Zwoyl mag 11 : J [ Weiaz József, Petőh-uioa 30. Steincr Öábor Magyar utca 31 Ofenbeck Teréz Eötvös tér 21
SsJcyárté és nyergen*
Horváth Károly, Kazinczy utca9
Sisppartgyároe.
Pollik Lipót, Magyar utca. Kohn Fülöp, Király utca.
Ssúeamaater. **
Robinaohn Oyula Caengery utca 1 Ooidstein Ármin Kazioagr utca SQL
■Iné nagykanizsai tomatkssésd vállalat
Hild E L. éa Hlld Fiai, Deák-tér 1
Tsmstkszéal vállalat.
Brantin József Eötvös tér 2.
Tégtagyárea<
Stern Sándor, Ceengery st 97.
Öveges*
Melczer Jakab, Kzaincry utca. Weiaz Jaiá&t Erzsébet tér.
Oveg almtájsia fest a. Reéez Zsigmond, Ksalsczy utca 4 Varrégép és laeréispár Javtté. Bród éa Weber, Sraeébstlér 14.
Eljegyzési és eaketéai meghívók, Névjegyek, Reklám-naptárak
U4m UvitolkM hgM|j«M TálanMkbu luphatdki » * \' f
Hírlapkiadó éa Nyémda Részvénytársaságnál Nagykanizsa.
V
ZALA
Ifi 2 december )
mmntotiii nn
ÍRMMürillt
NA6YKANÍZSA. TVJO*ORr 17Í. U.
KÓNYY1UBSSK8QÉS a ZENEMŰTEK PAPIBAAUK B iBÓOÉPKELLÉKEK
m m BODA ÉS *<yiUESpy
Irósép. kellékek * ímBlBTÍ^: I Gaifcoí ét Máé>^ntapirob * írógépeKŰlagófe" ••
minden rendszerű írógéphez
THE AMERICAN SHOE
COMPAISII BOSTON
jlmerikai és saját gyártmányú cipők
érifci »áhaatékban Tannak raktára*. Mártik Mii káaatlnek: Mtadnnnernü polgári áa ngf rukáaaii apók áa aikwlk.
Ortbopldlal és kölönIeget lábbelik
Táfysa Maatalrttal
Miltónyi Sándor és Fia
dpflárakáa, a rároa paJotájibaa, Föut 2.
libazsír eladas.
VkO szerencsém a nagyérdemű kő zőnség szíves tudomására hozni, hogy idei Itoazslrt kilogrammonknt 3 ko rónájával áruitok. Kóser és tisztaságáért szavatolok, 00000 9380
Sinqer Izidor, Maayar-u 18
KÉRÉSEK
két esetleg három szo-
bás lakást a város bel-
tftmintán A)áaJatokit F. jeliga ilatt lor u iottfll. a .Zala- kiadójába kérek.
Aranyhegyi fehér bor 8383
üterenkint 76 fillérért kapható Sáfrán József fflszerkereskedésében Magyarutca 74. — Kívánatra házhoz küldöm.
3-4 és 5 szabás modern lakások
(vízvezeték, fürdőszoba, villanyvilágítás és összes tjtel-íékhelyíségek) december i-re
* KIADÓK. *
Bővebbet: Csenge ry-utca 27/a szám :: alatt az elsó emeleten. ::
Robinsohn Gyula
szflcsmester Nagykanizsa, Csenwery ut X, volt Mllkof féír sorsjegyáruda helyiség.
Megrendelésre készítek a szücsszakmába vágó összes munkálatokat, u. m.:
szörmekabátot, boát, reuffot, sapkát, a legújabb divatú Etole és Pellerín gallérokat, úgyszintén városi- és utazó-bundát, lábzsákot stb. lauitás! H átalakitdsl nagyon jutányosán tszkBzJök.
Hagy raktárt tartok szőrmeáru és kész garnitúrákban.
a^s Kérem a nagyérdem!
Ha köhög és rgkedt: myn tagi tHaaaztttláfcaL Bifcci fl t Ha hurutos; Jfiiciiil tjHittümr1. * Ep |i#»i J Ibimi. Ha náthás: jjL\'ENTHOJLINT* H Ah-
Kaphat! REIK GYULA
l é Ml
yÁROSHÁZ ÉPÜLET.
I { ifaaiéiilil
—= December hóban —
minden legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 da^^b nagykanizsai
myr ,
VUMkd wftAla»alia IS áank m*» iapat k^nak
49.
HÉT.
ffyfMhSáott a MndóMM§Moa .Zala HbMlndA áa Nyomda
SS

áfttf I^J^n"\'\'\'. mi mi ni >n mi it
MW< I 5 korona. KftasfoatnvIMftkáa 6 korooo.
XXXIX évfolyam.
■^mvnrrrvr
NaQÉaaiM, 1912. december 4. szerda
„AflYXjlKltlA, -y at -■ ii H í
TeleAw-eeAmr 7i»
t I"
. . . .WX» .
w t • . t- •
lfT« aaásm I AlUr.
POLITIKAI N\'Ar^yiMw^^n___________
^\'u^C^-pi, | MtyfÉMft ihftl HttlTliyil Üti f ^i^iy^^yZifr*\' f^n■ ^í^rT^TnIáLHá\'.*1 n\' kii ^"
A költségvetés.
Irta Antal Oésa ana. lépilsdö.
Hegedűs Loráat előadó beszébe, amelyet aa állami költségvetésről mondott, nagyon helyesen állította párhuzamba és hozta összefüggésbe a mi fflsmháztsrtásunk helyzetét és azt a helyzetet, amely manapság gazdasági életünkben, főleg pedig á pénzpiac terén jelentkezik. Ha valaha megokolt voltamé állami költségvetésűnket bele-Illeszteni abba az általános gazdasági miliőbe, amelybe tulajdonképpen minden állami költségvetesnek bele kell illeszkednie, sokszorosan megokolt ez ma, amikor nem is egy gazdásági válságnak, hanem egy esetleges akut pénzügyi válságnak kétségtelen jelei matat-komak. A legnagyobb óvatosság Idvá-natos e pIHamrfbsn, ihíff Tlfiiiiiii eietre sem lehet előnyére a nemzeti gazda-
fági fajl/ÍHéa folyamatának, hngy a
nemzet széles rétegeiben bizonytalanságot támasztunk, az amiigy is nehéz pénzügyi helyzetet, csak rosszabbá és súlyosabbá tesszük és esetleg szűk? ségtelen válságokat idézünk, elő. j
Hogy az ilyen aggodalmakra nincsen ok, eme a legfényesebb bizonyíték maga az 1913. év! költségvetés/ Mert egy költségvetés, amely teljes reálitáasal van megalkotva, amely az állam pénzügyeinek konszolldáltságát mutatja, ftKíncia arra, hogy ha momen-1 tán a pénzOgyl viszonyoknak világ-sserte tapasztalható megromlása folytán bizonyos kedvezőtlen fluktuádö állott is elő, as állami életnek szilárd a bázisa. Aki pedig az 1913-lkl áOami költségvetést megtekinti, az joggal állíthatja, hogy Itt gazdasági válságnak, vagy pénzügyi válságnak nyoma sin&en, mert egy természetes és- nagyon észszerű fejlődés az, amely ebben s költségvetésben megnyilvánul.
De azért ezzel a költségvetéssel szemben is, mint minden költségv. tés-sel szemben lehetne bizonyos kívánalmakat hangoztatni. Hiszen egy jobb helyzetnek megrajzolásáról, egy jobb helyzetnek kürt urális, szociális téren való előidézéséről és ahhQz szükséges eszközök előteremtéséről lenne csak ssof etf^s^ihfo* eJudázliatat-lanul szikséges eszközöket könnyű
volna kijelölni. Hiszen egy országnak, mint a mienk, amely • nyugati kuttw-államokkal szemben oly sok tekintetben elmaradt s amelynek ezt u elmaradottságot rövid néhány évtized alatt kellelt I az előttünk álló évek alatt kell még behoznia, annyi 9lyan szükséglete mutatkozik, amdjra további fejlődés szempontjából Igazán óhajtandó, hogy e kérdée lelett nem is lehet kétség közöttünk. De hogy ezzel i költségvetéssel szemben még sem hangoztat-juk ezeket az óhajokat, ennek oka éppen az a nehéz gazdasági helyzet, amely kötelelességünkké teszi, hogy ennek a költségvetésnek realitását ujabb kívánságok beállításával semmi szin alatt meg ne bolygassuk, a deficit eltüntetésének nagy munkáját meg ne zavarjuk, szóval inkább fojtsunk vissza bizonyos vágyakaL fmelyjfc ugy 19 \' állami admfnft^raKmfrrf i kuffuráas élet terén és egyéb tereken magvannak bennünk, mintsem hogy a/on óhajok hangoztatásával magát a legnagyobb tényt, a költségvetések deficitmentes voltát marjak meg._•
JÓTfcKONTS/ÍQ.
Regény t7
Irta i\'&Vrti-^
Drasche-Lázár Alfréd.
Pomukus újtól aagttHUHIa .poharát, aztán az állványra pillantva, öeezecs*pta á kezét.
\'- A mindenéi annak a szegény Ziuzti Bak —, mondta; Hs meg nem fázik abban a szál ingben, akkor minden readb:n van. Azt mondják, lele van a város- tfidó-, lorok-, a eeyéb ma ládátokká). — Hej, Ztnssi, Zsuzsi, látod I Patika a fflrdókádod T— Ha nem fatik, ne jöjj ssénbe, — szólj esek nékem, fátók éa bel
— Jnjl Zabolázd meg kérlek a Pegazu-dosal, hisz\' as ember hssesikarást kap s verseidtől I
— As néha nagyon igásiségn, kedves bsiálom I De komolyan mondom: ez a kép UtOnóI Qraltűálokl Nagyszert 1
Pataky kizott ss örömtől. Mert Domokos dicséietébez igazán nem volt hozzászokva. Várt Is egy piüsastir, nem-e mord még valamit, a mivel lerontaná elismerése Italásál, de Domokos komoly maradt a nézte s képet
Magam ie agy hiszem, hoey nem rosar, — mondta aztán Pataky. — Ciak azokkal s fássokkal sehogy sem vagyok mcgetfgcdve. Mennyi boszaságom vsa már velOk I Most már hámm nap óla agyebei sem leszek, mint ezekkel a nyomorult ráncokkal bíbelődöm I Hiába. 1 nem ilkeiOI. Cppaa olyan szögletesek és mint voltak.
j— Abban van valami. Tudod mit?
T— Noe? \' *
— Hsdd el azt r ttlmallonl. Mire )ó az az egész vörös posztó f
Erről Pataky mii sem akart ludaL
— Aa.jehjjatlcn, — mondta. — Az egész kompordőm sszfi.Bszzei íffiílön slaprsik.Df még ettől Is eltekintve: milyen szerepé jutna ennek a rabssotgsaőnek itt a sarokban ? Mit nyújtson Zsuzsannának ?
— Ffige\'svelet I — kiáltotta Domokos gyerekes jókedvben, aztán sietve a fökpolc mögé menekült, mintM lilHigességzklfll tar-ion volna.
— Mindiárt kidoblak, szavamra mondom I — dühöngött Palaky, de mind a mellett caak nehezen birta magába fojtani a nevelést. — Ma igasán egyetlenegy okos szól nem lehet veled beszélni I
Domokos előjött rejtőbeiyéfaől s újból megállt s kép előli. Hosssaasn néiegelte. Aztán Igy sióit:
— Igazságtalan v*gy önmegaddal szemben, bsrátom. Ezek s táncok nem is olysa rosszak I Es egy nebés szövet, öregem s bs szt kiazed, bogy a valóaágban máskép kaila-aak azok a ráncok, tévadar. De megengeded, bogy egy máaik megjegyzést tegyek?
* Ha nem cslnálss ismét rosaz viccel.
— Nem. Most egéesen komolyén beszélek. Látod, as s rabszolganő, a ki a tükröt tartja Zaussanna elé, az nekem nem tetszik.
— Nem let ázik ? Vajjen miért?
— Mert ronda. Undorító vén jósáig I
| Olyan, mint egy rokkanl kéjnő, a Itt már régen a szegények házába -kelleli volna el-helyezni; - ■ *
— Azt találod?
• — Ez a meggyőződésem. Hd s pokolbsu találtad ezt a mnitelll I - * .
, — Engedelmet kérek, a modell egáas csinos volt. Nem találsz jobbat azok kist, a kik hivatásszer Illeg fizik eri S mesterséget Mind Ilyen kiélt alakok.
— Ehhez én már nem értek. De as az egy bizonyos, hogy le jobbat Is engedélyezhetnél magadnak, öregem I Caak nem festhetsz gyönyört! nőket a váazours, hs esanya ssmaély 01 előtted?
Pataky gróf nagyot nyelt.
— Kinek mondod est? — Magam 1i Igen jól tudom, hogy Itt ml a baj. De Ml nem szabad válogatni s mihelyst éttér as ember a rerdes anyagtól, rengeteg pénzbe kerSI a história. Már pedig annyit meg sem ér as áa mesterségem I
— igazán nsvstséges vagy, Ervin I
— Különben megállj l ippea ma M Ing Ide jönni egy fiatal leány. A mint mnaájék, valami gyönyörflaég.
j . — Hisz akkor minden rendben van I — feleli Domokos. — A la helyeden még asoal, ebben a pillanatban letörülném ssl s caafsAgot a vásznadról s bstyébe oda tonnám a gyönySrS-ságat. ízt aseg kel tenned, édea öregem I
(Po\'yt bar)
\\ • «—■,"■■\' ■ ^—------- xCLA----" j • . . \' iinz december 1
A kanizsa-lendvai vasat ZTT******™** 4mm n****
.......— l HM «éer j*iáfagj. K rnm^mrnmu IHgill....... havome a
flll ni I í TlfcaiaMns mllll l lfanl I ■■Ifjll aiinléB krtésaN kérvém Mi (100 bra*) hadiam biuUld«i JC4
ettuMlHalMtl ...............•0MI Oin»ti b agyik jfc«om
Hiliirt e ■mdliNli Mt tailkhM mg—isiini TTft r~ korona me- IK^i"*** Mfcályaál vaáá— kvirtéfrt. -
mai íiifiiMafrír \' gyd hoszájámláel, melyet méf t korábbi aa Egy napon tkhos randflrflh fatestek
__ i ubalaj mik kMébea ilmii isMI. afbói ssa aál áa Lomé Mihátyné aatl. Ooaá MagiatM
^JB eMbWi éheaeaagykaaleee IsMnja ^ ^^ 7 \' " dbareuttaaa e Map. Hogy miért, hIm
ilitliilul NM agyén* Mk o*aaAf eafedélyeeéei táxtyslénrói szóló ható- Akhor ajrs visszamentem oda. abot aMbt
aeimoihaMaaak ka, asetyeÉ mm* báatatooe jeam rg-T. M következik .* do%oálle^ da aá asszony mrgfenyagataH. ha
mutatják aaaak. bogy as a aaMs vajúdása - \' - ^ ^^ mmmm± jecsakst engem la, a
vicinális vssat, mely kissámttkailsn asgysága KmesfcsóelemSgyl m l. bárom hónapi kvártély páns Iírliiaáaii■ ÉH Nem
Él^ntilssf llagjhalma, ii«fc% valeáÉM f iMWaiar> awrtam litjjhafL Jp dambtg tgyltt
^|ésadéttZittnta»lri alma. aammkárt *m-: ■ ------tem vele, um|í nmgeaőhtem MMa éa Cleveisndbe
valahára mégis mag tag ápaini. Rövid idő- » tí* ,«fi: áafó ataz-am I* tfustgw «ypsr Qosé Magdolna
kflaMbaa |ilnilk mák, bog ss -| aagadmáia ^ MiUÓ> Hért>Ok ás dr.Wrasaly Tibor Oer- hirdst«aál a .Msgysr Hasa- dmo ulsácbaa
Hk: 5Ma Miklós aáraOk ól dr. §tea*T*» véd arsfcaak, aagyksBlm alsólaadval aogy ^ m rólaai r.l.mf, 5 dollár fuuio.
•kTtád, votamiai u s^s Hdát k. 1 ^ ^JJ^\'^\'ÍSSr^ ^ .■^ ü^ Ml«ik
I**6 ____________aatt a büdatéa, aaort ao aap kaippaal boa-
Mű aa árdakaii liwuUai áa kteaágakbai Bmmfmt ^ u „„^ ^ m a|ar1 albaaiai Esi
j^mttkán^pk, -jysa.tarábbaa^ VL. Sá ^ ^ ^^ ^ - ^ ^
saaaawtt kaaaiJIriilÉai OasaeHk^t afkKpa. ?y ^„i-mi mai larveaaa aaaykaul kásanMl p^óaaap aláírattak vaMak ralimtt
Utmém kárik. «tod macártó a^lUayiás^ ^maéÉaodsSVó. «eaa< Él ^ t^oai, odt Irta- alá, man nam ártak
MAIboaaak áa a labatóság kstáráig koaarábat- leadeaáal 4s anób MttaM- H y,,,,^,, ^ ^ ju^,
aak is. Naerkaaissa. Atsólandrs Latanya aorra Mk (araaiatba bosatriára aa állandó vasat ""I0^ -5Í
/jTT/* \' \' _ saaiilfisiiÉ Msotlsáanl eyyidcJOl«« ataak alaet. Mikor aaaMg hasaftMtkak Aaart
hl—telit ewWk m korábbi tönsrássván^ ^jwkmb Uraaáftoka\', kocv a rrsetóaam kából. MBOboaoaót adum LoNacaáaak sxaaL
Jafyi%i Sssxcfslkst. bofy bár aMae ersjak §ta,t nriniartáriombin f dM dactmktf hó ^ Mratelni valóia aincs rskaa.
■atMaslttis áráa. da méfr tfybacyai}öa as a & ^ éilMl // dr^tor tartandó at résstoeni T/^. ^
«áf atod>i kiányxó 300 ssar koroaa, matynak _ tárfyatáaoo saaatalysoan vatykaltóaa Ifsaolt r^JT™" " ^ B-po*
... ..... . ^MMatmssaltak oHáa vcaiMék-twMP^^— kiaoktaai issaaoaiDOi. _. . .,•■
JT 7S: £ml * ^eSSSSt^Mat- a fádWl n«be. • de-
fy? baraadeaésl febáMeinek. neoMJflobm a kött- ^^ osstrók Mcrsr kooialátas birstslos ál-
^ZJ^TILJ^T Í^^V^TÜJZ** ** ****** Mtíal, kojy Hatos aaaak
kOiMack rállvstve IgyaUinak as egyatias éa dáayét cMMna i*i*kosá»al Mssárom. „ . . . . ____^
atolaó akadály „bátiUMn, Immár saZTkél* B1,p«t, 1912. évi -os. bó 244n. «rbrt
aaa Icbst as iránt, bogy sí uj vsata mtg- A miniszter bclystt ^TiniyaMk Metoat MiKtanak mondta
tsalémdáiébni Mattt a)abk retnányeinh most Dr. SUtm » kl , w-^a. ____ ,a.á.átii te tn kómooi
már taürasa raábsak. U(y látszik, valóban u 1 államtitkár. LttoliaL ^^ ^^
aj WiséatáPiisask, ^Wa MWÓs ^méraOkni)^, ~ Aa AaieAB»a maiak fiit Lorenctié ellen
^tT-lít ."Iv^SSí A kétnejü csizmadia. ^ ^nabotak. binvádi ^ ^
ssmaatye éa egyémsé|e aa a nagy garancia, J t. tt„„É miatt.
mdy khstóvé teszi, hogyan a flagy akadály — _ , . \' - ___
napról-napra kisebbé aaagorodik óasza és a ^ twlta\' h0«J ■^o<Ul0r háM*Kl#tt- . .
n\'rj,1^.^ Egf fewi togUM* NMUk. Hpágylikosság Cspolcín.
ei Igy alórevbele érdekében (»ml persze szoros \' - mdú^óaWit. - . drémáU
a ssfát érdekeikkel is) cssk megteketnak. - • Nem mlndennspi Igyet tárfyslt a grtnep "
De nemcsak lent, es érdekelt trrflletek a pécrt törvényszék. A vádlott Habt Sándor ay1?, tmtóatíóntíól. p stérá|ában, hanem lenn, a minisztériumbsn is sasBOgyaziU csizmadia mester volt, ki jelenleg Rémes, minden izében mogrenditfi családi teljes méltánylással vannak Stein Miklós mér- Pellérden lakik a kit bigámia miatt vont lek- dráma löriént a minap Tapolcán. As eaci Mpá-aóknek lagajsbb éa saját Uájelentésa , szerint .lósségrc a blrósée. * kns psrasztdráma s indhó okf mint mtadan életében a lega\'olsó vicinális építési terve q ^ Hatoe elóször i>94 ben Soawgyazilban parasztdrámánál a pénz a a csaMdlfi köonyel-. bánt. And eddig a korábbi engedménye- MpaU házasságra Szijjártó Klementinnel, akitől mOaéga, iszákossága. As eset rési letet a kövst-ask egyik inak sem sikerOlt, Stein Miklós két gyermeke is származott. Tizenhárom évvel kezók t ■ \' mérnök kereszt átvitte, hogy a kereskedelem- később kivándorolt Amerikába éá ott másod- BoMa Oábor 54 éves jómóda tapolcai ügyi minisztérium engedélyezési tárgyalást tl- szor kötött házasságot Ooti Magdolnával, aki lö\'dmflvea már régóta IcszBlI viszonyban élt nDtt ki, amelyen azokat a fellételeket áiiapttják aek volt már akkor törvényes férje. A kölcaö- caaládjávaL Eaaek a feszüli viszonynak as volt meg, melyek mellett a kömény a nagykanizss- nös btgámiát elkövetett férj és feleség nemrég aa oka, hogy Bolia aeagort, pénaéboa ember • leteaye alsóieodrai vasat megépítését rnegen- vieezstért ChikagóbóL A baranyamegyei Pallér- volt, aki a családjától a iegazüaaégeaebbeket la gedL As sngédéiyezési Urgyaláznak természe- den telepedlek le, ahol állandó dvakodáskan megvonta, mlg maga állandóan korcamázott, rétesen ások sz eredmények adnak majd szánk- éltek. A második feleség: Oosé Magdlona fér- azegaskedett. Néha as la előfordult, bogy na-\' dót, amiket itt lenn at aj tórzatéaa vényjegy sást | jezett Loreae Mihály né boezuból följelentette az pókig aam karilt haza a ilyenkor ha tea Is sbdó hoz létra, mert minden attól az egyetlen | arát bigámU miatt, de bogy saját Ijettöe hé- j ment, nem vott benne köaiönei — Faliiégtt agytői, a hiányzó 300 ezer korona Összehozás- j zssségánsk következménye klói megmenekíti- j fliötte, verte, két legény fiával Is állandóan vétói flgg. Meg vagyunk győiődve, hogy az a j jön, az aaazooy kivándorolt újból Amerikába. I rekedett agy, bogy azok néha ilyen boeoabb bizalom, amit a minisztériumnak alább ágén I A főtárgyaláson Hatos Sándor igy véde- I távot maradás ntáa nem is szóltak aeld, hogy terjedelmében közölt határozata Stein Miklós | kezeit; j a parpatvart elkerai|ék. A minap azatte« msg-
^ \' \' Nélkülözhetetlen ideggyöngeaéintl, bégyadtUinál
J| mC \' S. 1 \' 33 MW\' ® Mzédülóanól, aápkórnálvérgyöagosAgaóI éa
I Mh AVIMl f%\\ emésztési zavaróknál. ■ mWW*m ■ ■ ■ \\ Lábbadozóknak Legiferrln gyonmn rimmameni aa W WT ■ .H ■ wT;■ ■ 111 J elveoztett erOt. Gondon anya Leclferrinl ad gjror-^fk^ w ^UtL ^S-M M US ^ aaa nőttő laányának éa fiának ^na^V^^^^gjrr ♦ Ara K 4^-, Gyógyszertárban kapható. Fólerakat Török ^^^^B—mmmmmm^^*^ Jötaef gyótyaiertAra, Budapest VI, Klráiy-utca II
, ■ i• .. • !:.■\'_ . i s * ■\' m-é^;
r—r——\' -M M._V- _. * ._• _C_>_!____
1912. december 4.
k - Wb ni iiHótWWbea véaéi Hm mVisiBÉki, Saodea városba. Ddals iMg ját
A kjmiiM lcndvai vasat
-.t M 1 .^B^l
gp I B|ii I il kagjp alái a alsbttttBakia
gyei hozzájárulta*, matyót aMg a korábbi aa | j iili kisfákén ilimi islsk. nfból ssa veszik amg.
Aa safdélysaási tárgystéerói szóló kMi-
három héaapl kvártély pénz tartoaáaomérl Nem mertem eltaobazni, igy egy #asabt| agyIH «-tem vote, majd magsaBhtsm tőle ée Clevatandbe atfcz\'am lg gjkrittgp egyszer QaM Magdolna hirdetését a .Magyar Haza" dml ujságbaa, hogy aki tad rólam vatami*, 5 dollár jutatom ikaalbia, MMMje vata. ügy látszik maiméaiss vott a hirdetés, mart agy aap bateppaat hoa-sám as aaaasmy ée aita akart elhagyat. Egy éjjsi titkos rsniiliHk vMtek cl beaallnkat a Is-káaaaMC ptiaaap aláírattak vetiak valami. Éi aem tudom, mit írtam ajá, man nem értak angolai. Hagy bésssségra léptem, arról togal-mam atac«. Mikor nemrég haaajöttlnh Amerikából. tooo boronát adtam Laraacaéaak sasai, hogy most ssmmi köretelni valója ainca rajiam, ,é* mert aam maradt al mellőlem, egy napon kidobtam Ukáaomból. . ,
A vádlott vattomáaalvsl szem bon a clevelandi osztrák magyar konzulátus khrataloa átirataiból világosan kitint, hogy Hatos sónak rendje ós mód|s szerint kötött háaaaaágot Ooaé Magdolnával.
A törvényszék Metoat banöenak mondta ki i kettős háaaaaáf vétségében is m kémapi
fogházra Uéttt.
Az Amerikába maiaKHt Loreacaé aOan szintén megindították a binvádi síjáráal kattfla kávásáig vétsége miatt.
Stabs Miklós mérnök áé dr. Wrszaly Tibor Sey-véd araknak, nriat a nagvkanlzss staótendvei h. i vasút mwrnaótaek: késhllllsndő Stdn Miklós aaéraök urnák
VL, VOröamarthjHL 5ó
A kétnejü csizmadia
Hpágylikosság Uapolcán

4 í Mak Á T3dm*}sb ZALA
arttt* aa ff*^1*? *** natyBeia
yjg^MlyJt\' IhéadaMaÉi M íJStÍ aidMBéka, mm m BWI Uiwiii, ^ no liiiiifct **. Bofta Jéaaat ét ital aaenal ii^iIH, hogy rtfnk aa Sb-
_ aayi pdksl ktpna, ■ wWm m
m MM, atM. kagy a péaal
^^Mi-tet - a -
I HffMH Ní • Mhl "ií M
*#«, ék pSnsI km ingaae ang, ha at ■ H
^g M látiilgét A ... ........ éa *M
— UH fcganatjt, »rtn Bottá QAbor mag-nM aKWa ttajfltlí Mnlglt, majd a fiaira
lötykökl ka ni»e» ko Salai, vagy
kk kaayérn, MMagy
Aa apjnk •ód artr oem illkatták tovább.
— Ha ihi aÉ a aoM aár aagsarppanl apa Mi —
atveaaattk IM, tbogy ladjok. Exaal Bottá Qlhona rohanlak, ujjak tagáaáglial aagra-peták, kapával a tejmáva MMgaklk a rókáját Imiéit- elvették a 000 >«na*t talilanil páMtarcAjál.
- Moet aegdOgötbefaa — kiáltotta Bottá /Ubart a véna »pia tatá, ki begy a további it-hgeket átkerülje, kiagrott aa aMakoa 11 kaki ablak tulkai fal ajabb nkikal ejtetlek ra|U
lofjr Balla Oá bor aa Btlagt kifli áa aa ab-kk mláakaiiól ueavidett aárláaalbi aiáaiap áftatáa S flrhkor wBaaaiaa Itínok Mai belehalt, lat la bolttaatái tal boncolták áa TgÉliplHittlI, kan a IIMakaa gyenge tnataikatn eaba ba-■Ml koponya caootrt pedáe okorta, aniy MMa-khai fialta gyanta caootreadeacrára gyaagáttb Matfll la uátaaMalnM.
v A (yilkoaaággal rádott caaiádtagekat a üpoiai caandflrtág inonaai kiha Ugatta a arfla Maiattai Zaiagenargn tzálUlotta. A viaagá-Waik ■iugaiiHii aalla Hsa-Mas Hdakaal. kap hMaajak kit aatyM volt a kaüln 111 páa txanflja, mert atortkéraia egyfaaán ta-péaak - . - ií
Háborús napok
SnrMi foktatja a cispatnssisfóoá-•okat. — A sxarb keraakedök kar-telljé. — Tárgyalások a nagyhatal-auíkaL ^ A bécsnjkelyl löportorony veszedelme^ ~ A reaitensksdö Gö-rOgbrssAg. — Moataasgro tovább tuureol.
— JlPli IIN*
Miatha a aaár belek Ata itagaálfl a ép-P« aéa barátaágoanak mealhiló halyut aa «U Mpáaaal eiflbbn |aiott tolna. Caakkagy «-1 a agy llplaaal la agy vagyuk, mtat a Pdác a kalapjával, melyet njtnak aéaatt. Igya-^n azt mbi lakat eldönteni, hogy at a lépéa a kába»a, vagy a báka MM lörtáol e, Attandéan Kaaak a )ilialhil. áa mindegyik* nyomon tkfci a kivaMMa cüalat, mié agy akk Ja-katáa, arnly a WvaMaa eáMat lathaaiantá-igani|a. SawMa nagy ciayiIOaiaviaáii
ttköefli, aétt egyik j........... adra mag-
frt a aanrk kaákgjmkalaatiítMi ktwlalBi cáto-Ipta, hagy SawMáank aaaa ágában *«a Itraa
Mfcht IméiMí *m ÉMM^ IH0 \'i mA tlliwatiilg s Mm kiáiilijt Baaapuaái aBwa Bilgiáálll hál ára |liáaa|hi alhakaala.
Atm la taási, hogy a dák már Boaaala katáráa vannak áa a aamk ártalma |§háaaágnt láaattáara iagai)ák. kééétq S aaaib kamkadflk kartatt ia kötöttek, hagy aa oaaliák magyar árndkknkct hoykott ad hn> BaAval Bamtila a MiaÉalna Üláalal aá-tá\'háaaSHMIk a kSiáilasaa. Eiid aaam kan aagykaáalank hjkatáipaláaal agyra Wy-aak a ma már olt tartanak, hogy Angtta jivta-tatáaak altegaSáaa arflaia rtmlthetfl. De addig la, aat| a katalmak agymlaail awgagytjáan latnak, Sterhit miadan pillanatban aMralja, — hogy aam Mr a bőrébe. Bácanjhntyan atár a iSportornyot ia Makaiták rabbantaai a caak aa 6nág Ihantflnik köazSnkelfl, bogy aa wa kthmlkaaaa be. — A balkáni háboia, ütotvo béka flgya a legjobb aton halad. - Bnlgária, Sambia áa TMkoraaág kOaOtl lOvfdaaaa látra (teakáka, caak OflaSgonaág rialliailiilk Nana, knlaaitja a bákoürgyaláaolalaagy W-mik, hogy bákérfll mág hallani atm akar. Ugyan Igy taaa Monttntgrfl^ malyaak lakalat laa hadibandá|a mác máig aem todta anghó-ditaai Sakotárit Nem ItketnHtn, hagy a Béka magkPllaa ntáa Montenegró agyadSI tovább Ing harco\'nl Sakntari birtokáért.. ,
Ül Él—II távirataink:
A monarchia és Szarbia
Btlgtóá, dac. 3.
A antrb kcraakedflk kartellt kttOMak, maly étjkott alá wttt Auttría-Magyarorstég énh tíkketí. A kereakedflk kartellje k(jelentette, hogy á boykott aa aactre k megmarad, ha a konfliktna békéa tton elintéződne. Ha azonban Dniaaaó Szerbia birtokába kerülne, aa oaatrák-aagyar árakra voaaikoaö hoykottot rntgaiUntetoák.
Zimtny, dac. I
Bár a izerk hadügyi kormány klvatalaaaa amgeálnija a merb caapatok mozfótiláaám vonatkozó kinket, kitelaa lorriaból eredfl értaiOMa txerint a ■Drtita hadoMdtyt tktm Htttvoniék éa Belgrádtól Wt óra távolaágra hntyezték eL Aa ia bebiaonyitáat nyert, hogy a komitácal bandák jól leUegyverkeive már Boaanla határain vannak, hogy lázadáat uitaaaak. ___________________ .._____________Béa, dat. 3.
Mhttáa ttok a kagyctlenkadéeek, aaelyoket a azerb katonák kOIOnOaea az albánokon elkövettek, beigazoiádtak, aa olaaa kormány komoly kangu jegyzéket adatott át Saertéának, hogy a kagyaűenkedénekkcl annál ia inkább hagyjanak tol, mart Olnazorazág aam tárbeli a nmnutkétl tgyttmémyekutk t dnnw ntgtirtétéL
dcc. 3,
Auaztriai nagyvároaokban a háború mellett való liulaMeek napirenden vannak. Unabao, Prágában, aflt Bécaben ia nagytaabéau tftntelfl körmeneteket tartottak. rtr \' .sr; u t *
Bémajkétf, dac. 3.
Aa éjazaka folyamán a bécaojhetyt lóporto-rany attan aztrb kémek marényialal akartak elkövetni. Aa óetég azonban ettogtk a WMMen vt-aatadé aneroeket • im ,1
Ortf, Angiin kaiagymküaalara a aajjkttnl mak hftotaiMjMt tegnap kniajp kanlerenclát tartott, mMyack aradmteye HMníptt kk* akartat aa /fetn, kogy a» angol javadnMkat att»-
dac. A
aballBaba^pMg
Ba a kár éppen
séo, dac. Sl
edl Tivadar ma O^kSkkfll Prtomáki la* énlt, hogy ftukáaMa konzulon aaak aérakmabal ■amáfyeamt magytiagilja.
Beméty, dac S.
A Reuter OgjaOkoég MvaMMam azt a bírt, hogy az a^ot álam flottául Mai akarná.
Shagdkat, dac. A
Aa eraaa kereakedeM nhkttn agy Mpaa tartón konferencián kijelenteni, bogy Oiimimnág bon kétaágbeejtflen nagy a aaénklány. Ha vaMnd rendktrtli eaeflel knmplMálédnék, ugy küHMdrdl hattene azenti aaánitani Oromnraaágba.
Béka éa hábornhlrak a barctérrll.
\' n \' «WgtM, dee 9.
A azerb-tórOk hlkatlrpallinl
vica, NHraiica áa aa uj bécsi aa* kova Jnta-navMa vaaaaeh réart.
KmutanUnápoty, dac. 1
A kadveaelőaég moa azzal van aBnglalva, hogy a tegjutraaBoa megkOMna <Ma aróa aán-cokknl vegye hMl Caortad éa a intgrnnglh aró-dflka kHatttaa. DrMápolybai Is Masaai Mlynnk a ■Igarfllttlil munkálatok.
Sa^ln, dac. 1
A bolgár pénaSgyatelaate Cialalilulka ntnaott s ott OfliOgersaágoa MvSI a tidiataágm álaaokal Is képvMai fogja. OOrOgonaág alan-aégetkedó magatartáaa éa megblzhatatlanaága átttóiay aaakodáti fog aKUdésal kflaM a a ak-
Konstantinápoly, december S.
A nullán békéa hanga levelet latéaatt Ferdinánd cárhor, aaatyban kijelenti, hogy bány-latan elfogadni a btktpootokai, de Ddnépaly SánHáiSirtl tzó aa lettet, aat Drinápoiy as agéaa IflrSk birodalomnak aaanl vároaa.
Cttíinjt, december 31
A balkáni eaövrtaágeaak között már a ká-born kadétékor aaa volt aag a kellfl karatá-aia a moat, as alólad pillanalbaa valfliiind, hogy Montenegró agyodll fog lotább.laicnánt Sakaiari birtokáért, mert Montenegró ragaaa-kodik a vároa eltoglaiáaábos.
Bmlln, decraber S,
A fegyvertannetre vonatkotó táigyalisak aaglantfaér azért baaaa, katnaatja Montenegró, aaitaág a MgyvaaasSkttl alfitt ai akarja log-iaini Sakatarit.
Soaiontkt, dec. A
Ma a gttrSg kadvezaflaéget a Iflrabhi vnantáaa alatt agy zaidfl ksidöttaéf kanala let, mely kérte as elfogott zaidflk nabadon boeaáj-táaát A hadvezetflaég caak a^aa váitaágdi| MOaaMae aellett hajlandó erre. ,
Egy • fiatal segéd,
kl s vegyeskereskedőben jártas, asoa-aal felvétetik. Fűszeres dóayban léaiaséi Seb lesinger Oyula vegyaskeraakedáaé-ban, Zslaszentbalázs lat HM
4 í Mak Á T3dm*}sb ZALA
£ WyiíWSíb f, J»
laRLX dccenbcf 4.
Í..i ^^JlLi. atlx—
IWw UL
bn* -mb \'H • Vágntik a Mlgt >mtaiy><inl
Budapest. deoember 3. \'Zsjtaiaa öntudaloeaággal dolgodk, kálid a parlament löbbeégt a magt utján, a nem-aett maaha eredményes mtigyélin. A képvi-«Mtti mai ülésén bcfcfede«a bdlgyt kőttaég-«dée rtaaldee tárgytiétái és katdaléi\' vatta már a kereskedelmi tárca badget-jéaek Jtgia-feria.
4 A képvteelóháa ami Utad atfntegy negy-VM képtisatf jelenlétében grél Tbsa látván alppk délelőtt léi 11 érakor nyitotta meg.
Kened) Oéia d*. i mentelmi faizottság dóadója teüa mag altflntk bizottsági lelentéeél, közölve, hagy I hó 6 án pénteken Jár le n a W Heiia»t ttmtynah tmtataaÉi <aa •eOanaéM kápvIwHk legnagyobb részét kitárták a Hás
* A belügyi költiégvetéa
•gyének eitő uónoka ma Simon Elemér volt, ak> art agéei imjtdalmében elfogadta.
Vtrma Zoltán a Mtaégi éa Urjagyzők MáBandaétet »Bfftti.
Swdpdii Itttdn a várnai tiadviaeiők ftae-tétrendmeat érdekében emel nóL
Nftgrt László aa aj adótörvény hibáit taalizálj*, melyek uerinti rottnbb vkaonyokat hoanak^a addigi állapotoknál ia.
Laádri Qyörgy volt knltnnminiatter a képdeetóhái ligyeJmíbe ajánlja ai ortiágoa tidóvéu elleni akciói ét ial«pdlál|a a minin ImaiofihOt aa ortiágoa betegápolás! adó lel-imiléet miatt.
Lakács Lánló miniixtereinók nyomban iBliinLtr Intrrprllálftaik ét t tflhhl Hónoknak : A nónokok, — agymoad, — aok igazat mondtak. A szegányQgyet, bár arról anat nem H vnh nó, rflvideien tló lógja terjcuteni, agy-■ztaiéa t kOzségi ói körjegyzők, valamint a véroti tinlviselók fizefétrtndnéiéröl izóió tör-vényjavnltiokat ia A betegápoláti adó feleme-létért uflktég azért volt, mert aa állami kOH-tégvetét e rétiében 42 millió deficit mutatkozott. cJ ameri, bogy nem a /legkedvitóbb idd tan u tdóemdétrt, de aa \'adóemeüá tulajdonképpen ctak a nagy jövedelműeket érinti, meri a kit JOvődeimfl ltkóuág adója Inkább, ipadai
tog. •■ "V ,
-- Szavazás következett ezu án. mellyel a betflgyiikKM kóMaégvatéalt a képvinlóháa rász-tddben ia eflogtdta.
Tiz perc ezlcet alán áttértek / 7\'
a kereskedelmi költségvetés
tárgyaiéiért.
• HtUai Ferenc elóidó.hotetabb benédben áin kritika tárgyává lette a poeUigtzgatótág, ngytzintén t magyar éllamvatvlak Dgykezelétét la aa egén Oieat kibetzélti.
Szombaton ismét mncskázean.
A nővethezett ellenzék határaiba. | BKdapat, december 3.
\' A képviatióház au déUHNfi Hétének tartama alatt e eaávetketttt vtterkák tagjai K&etMá fetnc dathlete tlttt n Omaághéa kávéid* ihna\'ártakezlettt tartottak* mdyto tiMHrittékV hagy taombtáon mindnyájan mtgjelenneh a
——ttm áamnitkm iMaaiténssnaal lam»t» képvtaeáókta Sléaén át*tV-a*sía»,*in*i,T**. Má éi homhttéral mmaaefc tdatt a tatár ikniá. tan Pavttknnk tettét iámét akcióba kall láp^Jfc a mktaaétltnkndé a imáik oadta két Miit katdve majd {eióreláihatólag iámét Jó dauh idáig a kávéházban játuhataak etteoptrttmsa taadtt. i ,,||.4J4. a-.. ■ biti ■; U1 úhM.t*
[
n
Nozgökópszinliáz
.9C4RVAta SZÁLLODA
BO KÉNYEUtfS ŰUOHBLY, rÜTörr vArotsrcm .
Szerdán és csütörtökön
december hó 4. ét 5-én
bemutatásra kerül u idény lege enaádóetbb katonai tárgya drámája:
H tiszti kardbojt
károm tdvonáibae. E kép egy katonatlart viszontagságos életét mutatja bt, melyet a világhírt dán mávétaek adnak dó.
Gaumonl híradó, T"6""\'" Hz uj cipöíisztiló,
eaomények. 1
humoroa.
fl tiszti kardbojt, IfSLp Polidor az uj lakásban,
muszáj nevetni.
Szombaton ée vasárnap
szenzációs u| műsor!
VM Ü Mliril ttíll llí l
njREK^ r Karácsony clótt.
Egy taflló tavaié.
. « .|í^^N
Igen Osxlelt Szerkesztő ur I
Mott, mikor aap-aap mellett aggódva tea-lik a hiteket, hogy len a hábora, aem len-e hábdra ér mikor iszoayodva gondolánk arra a lekttőségrt, hogy vagy férjflnkd, gyermeklalat, vagy nrtr hozzánk\'artozóját viazik d a rámsé-gn emberméttárseékre, eszembe Jut. hogy mi atyák, tzQIAk ft sokban bnzájáratank ahhoz, hogy a kegyetlenkedések, a gyilkoló káborak lehetóaégd még mindig ntm tartoztak a lehetetlenségek hösá. : 0*áV H • i\'MtV i
Tették elhinti, bogy t kábám gondolata ott lejlódih égést neveléd retdiaerQakkal ét viliink meg őszintén, bogy at eiaó hébornk rendsztritl már a gyermeknobébaa játnód-atk le. ív s sám i d «jts.*li sn
-*t» MSWaBttu aktuális a dolog Hysnkor, ésb rácsoay dó t. Kérona, Iteeéh végigjántt kaM-esonykor a gyermtknobáktl. Mmdcgylkbt gyilkos sttrszámok miniatflrjeit kotta d a Ut Jé-atu. Pasáát, ktrttni esákót, égyaU, áárdát, ijjat, | ayttat sttH. fofyik a gyermehaieMbte a
holja. Akárhány hdySIt mindjárt karé mi aj
iffi SáBfVS>d aa^jka, #*d ddgt aaaamaaM t nárt%44 háMtt Ifi\'* ■ttUI\'pi llt i hflrai. .svaXMdkli kisailik ég moadhda^ ^kt^i^gtiaddkodiam iam. hogy akttgym. makak korpi íe Ugyvrrkaaéaa nem vág Oeaa tehOCfn a Vl<4gbéhe gogdoldávaL De kát, am^kfik, gz amberi gytngabigkai tartarsáh, tMgy máakénl hattUjett. miat ahogy csa ttsztk. A királyok ^djlk ki a béka Jdsiavát.ét ayom. haa, rá hadat Szaanek; mi aaivaaan atveaaak a arilágbékéről és est agy káuujfik elő, bogy tyiikaió szarszáaaokst adank a gysrmekak kosába. Az iahoiákM ia héhaoapókat uaaaak. de azokat a királyokat dicsQilik lagjobbaa, akiknek aralko lése alatt patakokbaa folyt a vét. jí^ Nem Jól van « Igy. Ad hiszem, azzal « nézettel nem állok agfeddi, de mert éa aal gondolom, hogy a helyet gondolatot logikus cnlokvés ia kOyeefet én, akol csak khrttm, rábenálem az anyákat, apákat, bogy a kfct Jé> zas buta kardakai, pntkékd ne aagedják .§ gytrmtknoblba. A békesség gondolatát kai ott már dkidant a békesség, a aaardet, maoka ettkőedoek ea^yévtl. Vsa kid, van hajó vttd, léggömb, gya\'a, fflfész," faró, mlsgyaUs bftvaá, ezakd adjak Jltéknerll a gyermekik kizébi ét tarlaank távol HMOt mindent, emitőt tt em-bctlcn eaannyadö bettta vértssmat kap.
Egy anya.
~~sm
t : I d ÖJóal A a.
, (A mntanrologltl laMnat l \'riltsij
Budapest, dreamber J.
ÉjjiN fagy, aak hatySIt csapadék Dáü bflmértébid 3 8* C.
• főlapén. A hítalaiot lap md uáat
kStU, langy iftitégá n bel Agy miwutéri u m va> zdéeévd megbitott mlnltrlnnlnOk dőterJeotó> tért Oyőr vármegye árvauékéntk tinókát, Iftledl Józáelél Oyőr vármegye ét O/ór szabad klrályi iérot főiapá ttjává kiaavasta Uu*^ — A nagykaolrani eakldtblróa«g elnökei A pécsi Ítélőtábla dnöke aa 1913. év folyadáu i pagykanlzaat ktr. törvényszékrdf szervezd! esküd bíróság elnökévé Zitodf Albin kk. ktuiai kiró. törvényszéki dnOkőt, helyet lesévé pedig Kenedi I nre dr. Ér. törvényszéki
bitótJdMu}hfc< | ,^10flt * 1
— Atbelye/ett állatorvoaoh. A föid-miveléd miniszter Vlost Jótsef m.. kir. állal-orvost Zzianent^rótríi a déd (Őrténykalóságl m. kir. állatorvosi áhákta, Sturtga Szilvisztér m. tlr. Éttitörvost pedig Sárotpatakról Zikh szentgrótra helyezw éiJ -> <\' A .Iá .« ^ -k Aa far. hHkörtég Mrgylléaá. P. hó 1-én tartotta * nkgykanizaai isr. kkközség őtd rendet közgySMad rh hitközségi tagok élénk érdeklődéae mellett. Eran közgyűlésnek egyedüli tárgyi a hitkOztég 1913. évi kőlliég-vdéténtk megállapítása volt. OrttnlUd Hsnrik hitkötaégl elnök megnyitván á kOzgyOMtf, melegen Icfvőzőlta a megjelenteket ét nagy vonásokban ecsdalte a hitkOaaég 191 >. M műkőd étét A jegyzőkönyv hilelMlléiére B* menichdn Vilmos ét Steiner Ziigmond tfr detlek kL Eratán Barta Lejen kttk. «kár iamerlettc a hitközségnek 15* nagy Mhönyvt oldalra terjedő lOl^í. évi kUkiégvdéeét. Ennek lőbh pontjait sx alábbiakban kMjtt A kaltan ét Jólttonyság dm alatt 33 tttr SM korona
ViOjlfiiu^ír^^ koroaa leeá tordttva a naaéttpak Wi ta " éa liHpiláilia. B ravM bevétdd eeak 17 aam
n-tnnyth
A 1A\\
SALA
m Kwnjywi • iom^nMW as Hali P<3\'«« • rovat bin nyer OTeltfifotáel a vtfinésMitr.<««Bhs*r «anr MoaaiMss
mely* I\' Wzneá isotgátstábsa gyakorol. 4,t* etemi fin<skola jövfcAvi kiadásain ggrgOOberVkliIIMiiil -pedig 4 eaer 425 ko-náltS nM* MMifsmi As etemtleány-ttbote kiadását 9 esar 117 kor., bevételei p dig I extr 750 koronában. A falad kereskedelmi ilkoia kiadásai 34 eaer 933 koronái, bevételei ■aüt 30 aiu 715 koronái esinak ki. Az gkoisi Oass.s kiadásoknak 44 stsr 949 karo-ggrs isfi ősszegével aaaaibea lakát á bevétett tmeege 3t asss 890 korona s igy a hiány M sssr 90 borona, mely Mebaseb adóból lesz lalsssstlfl SsankivOl a nagykanizsai isr. bit-ttzság mág aól kcteskedelmi tanfolyamot is int lenn. A hitközség 1913. éri összes kiadásai UO eser 385 koronában, összes bevételei 89 fgr 850 korttábsa vaanak előirányozva, az a Marint mstatkozó hiány tehát 30 eser 500 komaa, mely a hitközség tigjaira kivetendő Wshsssti adóból fog fedeztetni. A f lekezeli eáá legnagyobb tétele évi 1000 koc^ a legkisebb ifiéig évi 13 korona. A Msgyfflés a köNségwést aiy általánosaágban mint részleteiben igjbingateg elfogadta, e ezzel a kös-0ülés befejezést ayert.
— Törvényjavaa\'at a kösségi taka-rékpénstárakróL As utóbbi években több vá ros kstároita el, bogy községi tskwékpénstáft tétesit, A határozatokat azonban nem lehetett megvsiósltsBi, mert a kormány nem idta meg a beleegyezését a községi takarékpénztárak létesítéséhez, még prdig azzal a megokolással, hogy a kérdési törvényhozás u\'ján, egységes alapon akarják szabályozal. Ugy halljak, bogy * kormány még éhben az évben bcnjvjla a képviselőháznak a késsági takarékpénztárak felállításáról áa szervezetéről szóló törvényjavasls-loti ateilyej a belOgyminiizterlnmbao teljesen elkészültek. Mig s törvényhozás a JavssiaitaT nsm foglslkosott és s törvényerőre ne a emel-talH,~a~benyu|tott kérvények
üggnnsn 1E
radnak. . .
— Kaposvárott lesz a Dooántnl 101-•egésiaégggyl felügyelősége. A dunápiulior szsgrés közegészségügyi líiQgysüzegét ss élel-mm kapueaéiteh immár a magukénak tekintik. A tapusváil köiagészségttgyi Isi ügyelő Ktttka fái dr. less, aki a közelmúltban már Kaposváron is járt As ez s látogatása is a közegéss-légügyi lalOgyelőaég léteaiiéaével volt kapcio-Istbm. Kovács-Sebes!yén Oyala dr. kaposvári potytaaésteasfoMetékes helyea már ismétellen tijstentették, hogy as egyik közegészségügyi fel-Ipstflság jTi|wsilrnii lm éa az már a tavau-ssal meg Is fogja kezdeni müködésát A köz-egészségügyi felügyelő ég ügyévsr együtt megoldást nyárt a kaposvári vegyvizsgáló állomás •gye la, est n latén a tavasszal lógják rendel-dstésáaek átadni
Uaá-
üH ÉkW^ÜfrFF^m
"TMUi HTIpt hatSroaottaa Itmtelgf ■BHM SOS
Ijaak hatSroaottaa FOtaakf
— A aagyhaaissa snatl bssalk vikágteée* Migi psaaaz
mtt a bSgjksHIS lilliafk^ >VÉIkhrfné>ar aagytaatzsi—biYcst VftsuH votuhk \'
ságének, bogy e fonalakon még a jhfgftjnffi ben járó gyortvonstokon miig is az s füstölgő, kormos ás pislogó vflágMs vgn, aminek Igazán már csak a legrongynaabb kis vicinálison sta-badhe meglenni. A paaaazokat aa Orsságoe .magyar kereskedelmi cgyeeélet (m Onke) jat-tátts a Déli vasat igazgatóságához, átiratban kérve est a két déüvasati vonal vonsíjsia s világítás mndernlzáiátárs. A D.MI vasul igasgs-tóságs az Oaké nek ana as átiratára a minap k következő választ adta :
.Voiaikozásaal becses irstárs, vsn sze-rencséns értesíteni, hogy sssméiykrcsijsinknsk az ttikzó közönség igényált Beiégttó világítással való Hldtáta folyamatban van. Azon köfBimény, bogy ssemHykocsi|sink esidáig nagyobb státá-ben aj világítási fölszereléssel nem voltak elláthatók, -igyrészt az sAilrészek ssállltástoj előfordult, Altatunk el aem béri bitó volt h4b-deimekre, másrészt azon körülményre vezethető vtsssa, bogy ss aj bsrandezésset való tötesere-lés céljából egyszerre csak bizonyos mennyiségű kocsi vonbstó Id a forgalomból".
— Lebontották aa alsódombora! templomot. A kincstár ksgynrsságs alatt altó atsó-domborui templom már évek óta düledező áltaj-potban volt. Szinte életveszélyes volt istentisz< leiétek alkslmavai bsaas tartózkodni. Az illetékes körök már régóta kérték a templom ktjavl Iáiét, míg végre ss Idei bérmálás volt as I köpenyeg, mely slalt a templomot rendeltetésé-től elzárták. Kimondták rá a wentenciát . s templomot le kell bontaai a njsl felépíteni. A bontáshoz már hozzá is fogtak. Nemsokára et-fjg lOnni a földadaérői az aiaődombOflii régi templom, bogy helyét nj le taplómnak engtdjfe ét; Hogy mikotra épül lel as új, templom, ag s jövő tilka. Addigas üresen aló ovodai bd-lyiségben tar ják meg Alsódomboiuban tdcigié-ncacn az ts entnnueleieheá,—
— Katonák őrzik a drávai hidakat Piztonybsn és Bmfrsa as elmalt Ibftfh héack merényletet követlek ni a dunai hidak ellen. A kötetünkben kii jeleaüs híd van k Dráván: Barcsnál ás Qyekényesnei. Barcira \'rgp«p fgy töii^ftsgy jrazgaaiiiaf 35 \'44-es baka érkezett as ottani drávai btd őrzésire. Haionló kaoiai kireadeluég őrzi Oyésényta-néi is a Dráva hídját
— A titokzatos öngyilkos. Tegnap végit teljéé világosság derült annak a titokzatos öngyilkosnál kilétére, — aki a ámít heien Szombathely közelében levetette magát a vonatról és a vonat hatéba gázolta. Tegnap jelentkezeti a szombathelyi főszolgabíróiéinál sz öngyilkos euHdja, közölve, bogy az életunt Marná Irtván oklevelei gazdász, agy előkelő családból asármazó ember volt, aki legutóbb Bründl Jenő- somogymegyei földbirtokosnál volt slkshnnásbsn, de skit "ISéákBksága miatt a> keleti bocsátani a izotgálaiból
4-t MflvCazf balatoni plakát. ABilalotii Siövetaég már régóls tervezi egy valóban má-véazi balatoni plakát Usdását,\' bogy a aagy Világ figyelmét s Bsiatonra\'reá Irányitss. Hirite-:teHTfcTBebb np pUSát pályáJUUU, áfionbán a beküldött munkák közül egyetlen áfy sem MW UN cél^UA VásOsájségi^agyoáb
JDj adományozásáért fordált" Zlcliy ■s veHáe IS báiihliláiigil aalvee készséggel lati elegei a megkeresésnek
éa e mii
MMMb la aajpÉHb bogy az aBS tegWetébeeet»o testatea, ab\' Oazágoa foasmiréaaart ItelBÉgl vagya bsaábaa* IIállásai bgyét. lgy végre ■sgsalésal a Balatoal Stövetségneb és a balatoal érdebeáteégasA Hg
— A asoatgróU totefoa. Ki lateaOI körbél MaMb velflak as alábMsáalt Tilsissná gróton már köael Ml bál óta mikMfra tofo> fan, mély mint a magyal (.örvénybatóeágl) te-leáoebátóaat tagja bésaHlt at Mindaaaek dacásg a megyei tolefoabáiősai readae elóéisetői Zala-iwmtgiótul tokfoaoa csak as agy koraaa be-szigetért dtj kfitetéae elleaébea beaaélbemak, mint.a apm előfiie ők. Ennek oka :abbaa re ják, bogy a pécsi póstatgazgaióaág stég nem kedett ana nésvet hogy \'a iilsitsságiód toavoaak a megyei telelőn hálózal része psaáat kezeltessék. Ez tetette különösen a kereak dőkre, kiknek Isgtöbbja eiólizeiője a megyei telefonhálózatnak ét ez a késedelem méltánytalan kárt okoa.
— Aa ékszerész aUkaastóJa. Uchm-stelrt Salamon budapesti vásározó hsmléálssw kereskedő a bé>tói Országos vásáron Nagykanizsán Is felfllöáte sátrát. Kisegítőnek meglogsdla Ssabó Otas többszörösen büntetett csavargót, akinek átadóit 38 koronái, bogy avval a póetii utánvétül érkezeit árukst S IparigazolváayÉ valtaa ki. Szabó a pénzt elvelte, de ehelyett, hogy azt a póstára vitte volns, megszökött Lichteastein Salamon siikaastás mistt leljelea-teite Szabó Oézát.
— Vasári tolvajok. A tegnapi nagpá> sáron több spró totva|ái történt, melynek károsul tjsl ma jelentkeztek a rendőrségen. Pintér J mosóénak 9, Marksk Jáaoenénak pedig 0 koronát twtalmaaó paasuicáját emelték eLJsmga retleb lettesek, kiknek kikutatására a readőreág vizsgálatot Indított
— Ta A tátott. Tegnsp egy db. másod osztályú nyolcad sori jegyet találtak, mélyei 1|B-zott tulajdonosa a rendőrség emeleli helyiságii ben átvehet.
— Az ogyaégea tar. egyházi aaarvaaat Az egységek tzr.\' fegyház! ízervizet megalkotása ügyében ténykedő országos birottság albizottságai s mutt héten Budapesten isméi gyBli> seztelt, amelyeken résztvettek városunkból dr. Neumann Ede főrabbi éa Barta Lajos hilhQ»> segi titsar. Uóbbit dr. Mesei Mór as izrsllták prnigos Iródájlöák év az országos sutonomisi bizottságoak elnöke felkérte as uj szervezeti szabályzatok kidolgozásán és sz előadói tiszt-ségre; tekintettel azonban arra, bogy a szabály-zaiokat záros határidőn belül, eirgőeea ball elkészíteni, Barta Lsjoe titkár blvslalbeH nagy
Trappista, Kakaó Trappista csemege éa íőző csokoládé Trappista -Likőr Trappista- Tea.
Az áru ttaztaságáért, kttfinő minőségéért eredeti csomagolásban a .Trappista Atyák* ■eve éa ctesorik msvisol
Kizárólagos főraktár Magyaranaág ráaMsa:
Schwarz és Jauber
4 í Mak Á T3dm*}sb ZALA
ás a
A L^klJ
n wwim
Hatfywh *.
BÉt ItaMt áa Baita Lijoi IMii li iif|ii Hl ömm I fiNiiaámi drá«át nW be n Edfeon-araxl aietda áa cdMrtflki |M* A fcáp tű MmhIM vtaontagaáfoa ba i Hp i aagyhM öáii aato-■l*4aiHt iMMiMm IffCI twni\'Mli\'t. — AwiikfaM • MwiiOd Maéid aftor: Qaamoa Mradó laratebfe vWátaawényak PoHdor u n| MMhl Ai M MpdUatiaó- Minden efras kép • awaigMinképéaaat wahaéa —irt olvaaálnk kor tM egy átoasctaa éa Mad-nW itat aurának oaratal, u ne H * ffllOfl MIVRItt
— El^fiiii Btrgff Mfr Nifíhnltilii •IHtMiic Ftrtí lleiarína MMnotfl Z\'lMfc-^MR (MHhJw MWd ^1 \'fiiléi kfhf^t I
— Férj, Maség és aihr«ri& As (M-wtfvil |4fMtcll JCiifHieiifiirtWi fHm nMÉkWt w*, AMppfft ftvNw palóci inrcmiroi rwinr tonii wiv rvfoii
iMpcatwdtai ifi Tatok* J^wi mvI
IMIM. Aa - - * ■ I^IM fc--—-
pnajosi HSfeiiv, orfi vsra BCIIIKC, VK. flHMjfWl vinonvi tn a IfféBiifvl $ fit (inlvitin bni(Hk 9 féfJiHi fa. NéniMI irili MyKjR üaakedtaw. Sscfdáit Mii, olfMi hWifHun, saifear tMmaftotf a torcamiMt a MMI fliaaaw
Itv* liKwtn noNt menni a férte »acaofáHérl N\'meth a korcsma a|t«jib*a Mn marlétta. kor Takács a korcsma kOsaté-ben áMntf I Bekiáltott a korcsmábaa fo»tala-toskodö tetaaéeénak:
i^y, — Sicaa. matt mér vir a axaretfld I
hl a Hgvalmaitftáat awheBntta a laNf I éktatPfi ddkbe rnrntva. OtAÍM táimadt
||-»-* f 1 rí■ ■ \'----* - m L-----M---A
rwvvirc. aaayo lavif wpcna a lorctraaroat. két tagét WIMiHa a Mst rántva dfl. Németkal arcén, arakén 4a hétén boaaastóaa Baas*anr> ■Ha. IHmiI l Bwwdrt aártHéiektflt ptzaié-Igfl vesstette t moat élet és halál kftsfltt Marik lakáaáa. A kéae\'fi tecényt a cscndörség HdsMaéaHa.,,
— Aacyakrináiá parasztasszony Aké-tawdvárM Irts tndóei\'óak; Aa alaótaadvri férés-ksa tavá SrentiyörgyvölfT kOsaég Hhnjákáw *k ráqótj dhHh aa anvke-tandaser. Annyira dWk, kogy as saaaonyok arysiólvén mervetik ari s nOt, akinek acynét. de letfel}ebb kattáoál több treraekt aaa 4 esért a legtöbb augsat-aihajtáal aaslskst ex a vidék noiráHat|a s kt1a>6 katéaécoknalL Ima a legújabb aaat: Dón Oáborné txál. Vasa RosáHa tzéctitsanl-lásriól asszony. lerbaeaégének hi\'odik hónapiéban. noobaton délrifltt tiltott b A tétet véfzett ma«án, aűnak következtében halt pattal artK. As aaaioni a máiét után tnlyos beteg hét, olyannyira, kojy orvost keltett kosié Mvn\', •Uaak ctak na*r léradaá|ába kertit A as éMtaak míjmaataal.\' As orvot kBteleiaég iiarten jetaatetie as aaatet as aisólendvai Wr. iérétkiróaétnik. ndr elrendelte a bOnfla anya kikilicatéaét. Dóra Oáborné , • kikaIktatáskor azt vallotta, kofy f métáiét a Wrkába hajtotta vápe, áa káaflbb kidarflH, kocy a asIléssaA tal^aan érta4«a. KMmW as la, kny Dóráaé atoat karmnáUban ., aafllt _ katkónapoa bolt Klfiaiakal HHatt mátát nt)éa. A Ma maiaiahat ár. Saáaa Oarfl saliatw^ Mr. átyéai éa QMr,láa4o^ alaálfKdv^^^^MN^IaiaiK, Wltaa MtlBa boncoltik fal A. Briaair JS^ÉT éa ár. Praias Már ilillaaával orvoaok^ (lm
aapaleiiaélá paraaaUaasony aflai • tlllpl iljéiéi ■a^ailnli ...... -
hagy SzSSSkU
IMHMLI MM
1912. dmrtu 4 #\' 1 Ttl\'\'öins
éa aaaaaávajaÉ a >a»-rálkű a Sxnrvaa anál
Qabona-Qzlet.
áacta^ar S.
Haétrtál áatati
1913. épr. 11.87
Roaa 19X3. épr. 1049
Tanferi mé faára TJSt
Zab áprilisra 11 08
900 koronát
aáMia ■aűett, o«i)% no «, vnlaha M MMat kap, van a MÉa btottk Bartilta WUW Eé , Báca 19/1. SoHMpaaa I. — K^kati Wnajkaalaaéa ahiiipfy. uiiMihaa, kotaOM OaMch áa Oraal drogériáiéban VáraaMs MMH. CaaMa .Bartilla* 1o«vts k^naát ik nhMi li k»-Jól jutalinasiaÉk. KM3
A ■■kmiMlil Watfla: Igng II:
Oflrtter Istrm. Fiachtl Ernfi
8383
Amjkigfi fehér bor
Kterenkint 76 fillérért Jcapható Sátrán József füszerkcreskedésében Magyar utca 74. .— Kívánatra házhoz küldöm.
ÉRTESÍTÉS-
Tlazkaltttal értaaHaai a itr éráamá ktM»ykBaá«a*gat. hagy
VflRROD/lrWT
CŐTYÖ5-TtR 16.52.
DÖME-PÉLB HÁZBAN ÚJBÓL
MEGNYITOTTAM.
Itekaróha asfraa pértfogáankal kárra, vagyok klválá ttaatalattat
Leh^czkyné Ooaűiirt Kata.
Ugyanott FEHÉRMEMO la kéaalttatlkl
A kocsizó közönség b. figyelmébe
ajánljuk a raktárunkon levő modem, szép, tartót éa könnyft cupé, léi* fedelű, nyitott, hajtó, gazdasági éa egyei
ruganyos uj kocsikat,
____________melyeket olcaá áron adunk él.
___ Kiváló tlastaMtel
BAZSÓ TESTVÉREK
Nagykanizsa, Teleky-ul 6.
koaat-S»á\'».
K
iuálő groghazaí gyökeres uesszób.
Rakazőlö, zöld Veltelini, Ezerjó, O.asz Rizling, Kecake-gaócifl, Muskotály iamet, Muskotály Ottonct, Oportó, Nagyburgundi, Kadarka, Ménesi Rózsa, Sauvignon. \' m
Spitzer Ignácz Fiai, Kismarton.
" | Fagyos lábak és kezek Te^ynmak
ka .Sahator fagybalzsomof használ. Kis ireg 50 /., nagy I K.
Tyúkszemet

és bórkeméayedést gyökeresen irt a . Satvator tyak-szemirtó. Egy tfegSO jUL, vagy a ..Sahator tyakszem-tapass" egy lesét 30 ftüér.
mt w&A
^onnnr kapitaSé Nagykamtzsdm. m. . —


AJAS

i mifti

•vgiapM
-M-

IMaMl
(5£*ujex
Utaa atááa, IhHiiff-ita.
Mala* in i á r Lleát tfttii Mr X feaüa Jéaart Eőtrte (él n.
IX
TlMéa ]W C^H^T «aa. »
Hl XUiKBl^SXHHMt fal--«=BUfH**». «.
—1 ötfWér IA ÍAiCea, «tCK 15.
Asa
_ J jóeaal Ttlakjhni «L
lllaSk uivto MiomhMci M. Viufintt tuWMlir.
(MMktck UtMt Attüi utca 40. OoaUa Károly, IMmIm,
AOMMM MMMi Magam ntcs 46.
Mtt MfcailML PMTM.
József, **«ipai alca I; a
ÉtktiM.
Macjm torta. Piactér éa M^yt a. ■
ttaMféti éa truyMtvM.
fcalta A- Kauncit-atcv
ény Jéaaef éa Pia, Főnt • Kámbvr Miksa, Hnt „Milbotfar Ödön,Pánt
____||MaMMMrak.
QM Vlktar, U *»>T Swtijftt|»s Józ-ef főherceg at Siént* ujon. lótsef Mbareta at BBkaMrfy jáars, TelMty «rt Palkó Péfcr, K»k*nl*«a Sosmgyi Fereác PrtöS utca 71. MÉakovkai Mér, Jáaarf tökmag at Bchnchel Lajos, Kosauth Laiaa tér
Puékat.
Babé Jéeoe, Vörö«marty alca SX
Féaraéaéti.
Mataaa Károly. Batár épütot Vérut Anui, Caaagvy at-
NHh
atiit»a»ta.
Kardoa SMor és Tár*, !
- »....... " ^l^ffl? "-1 \'
KtktetM.
Pollik Ed* é* fta. KMUy atca• ,. KMcnbwg J >ná«, Király ntca 11
KiiéiiÉimii , Mtinr^aa, TirtvÉNk TtM^pHrt C
m
ii.
kojtpr Mltiály KaalactyalcM major. Horváth léteel Katinszy atca X Bo|ior Kálmán, Petőfi ot^a U.
Ktctlgrárté éa téayaal
Péeay AataLKadacay utca 39.
KimitlH, .
árát éa Schapilegic Adott. ■rtalhyMér I NMtáaBé..(
tabéértyaé Onmlairt K«w EáMMár
ttttetaftnalai ia^Wir atcm ár
Kotla Ica NÖvéwk, Eötröi JA K -FÜákJX-éa Ltiiia irlajo attt Ráca Martaka, Báthory »tcal R ttar Nővérek, Kltál* ataa 4 Wdaa Nővérek, Főút 1".
HétmlvH.
A ^ » ■ - « amm. ..
oHn jmiii. rovL Méadlawas jóaef, Király alaa 43,
hl Mm tattEHitattr Iá. fivác* iiián. VWiSenmHy StaeX Mm Jáaat KtaMaáy-etca 22. áemacyt Jőoet Bajza-utca IX Űáci {áaoa, Ualny atea 19. »ám
BarlaNa Utaéréai
3ager Izidor, Cnaébat-lá* U.
Btrkály és Mráat:
hü kaác Kaalacty-ataa. Iém Qyitía Cseagery-w 94 ■Hevtcs Jáaa* D*ák tér X fmüwlMk^Siaáar C^eagery-au
TOBey Péter Teleky at X Kaafminn M<fr. Kaxncxy ntca B SOrtqr Jcaft, HlatkA linót utódt, Főnt LdMr mKm, király utca u, Czvetké Ferenc Eötvös tér 25. •kariák Iáira* Hunyady utca 1 Móeer Károly. Klntmy utca 55.
S"" I«!?f5* 71?®? tér *V> *__. Kőbán láaoa toeiá a álca 21
Kraut Jrtitel, k»tWM raabá, Sáfár a. IX bn^. PAtti
Kuminovics Pál, Páat, IX
Ruh*t**M aa VtaiB
i^iiypr Károly, Kölcaay alea. Kováca Jáno* Lietinfi aflltaatacX
filliar Adott, PHBft «o 2X S**B»ér.
ÍQiály SAHAaá* Réaavéttxtársaaái
Blaskovict láaoa, PutabMklIA
Pintéi János, (Zftid bordá) KUnyOy ataa. Mtlw*rt*r.
VMa UIm, Ktiinciy ntca X • - V*
Somogyi álgmond, Intakt VMdéftá P» r-t? Ferenc Király utca SX WMt a
Pbtrics Ödflio Caammry átaa. Un ár Sándor Ca ngory ntca, KOá jávai Főnt 1T. Oo\'dmtnn l(?n*c, Teleky »t 31
ErtaabaMár. Bcfinettor JínoíTőot. léik Uioa, Főot \' Itplelü SIÍRon, thaái ndvar. Btutiia Qrörp, Kailawy utca t Fodor lóMef, ErtMbH tár (Starvaa-aaálid)
Ste&Tiara ------------
Bklogh Jenői Pánd EaMber hatra Eőtvöa tir 2B Opuaicra Mikto* Caanaarj ntca 80. Mattat Odö* Brit Ibit vár IX
Vhcje Oyrd* SfCK ---
CamantAru gyűri
T«m Soma. EnmébtMér 4. WHiM aspaaartMoap-ato-ix— SMaut Ignác, Magyar ntca Bt
Cint- é* lubtfMÜ. -—r
\'•hrké Péter, zirdt-a\'e* IX Snkatctie* Károly, K0lct*y-atca T.
P rom mer Iák ab, Migyar ntca 31. ~ ~ ^ Kotta Zsigmond, Zrínyi M. atca 3X
T4tb Lafoa, Onák Iái. IX _______
P \'llenntnn Jáaoa. Kim atca Sl. Malter Károly Főút IX Horváth Jnnal Főnt 17.
Otanbrck Károly Suirtr ut 1
Németh Jőxtef Rákdctl utca 30. Neumann Jéiaef Klnlcsy atca 21. Heac^ie* Oyönty, Ktatsiy atca 72. Walaa JW Hmiyady atca 2S. Wetaamitein Zaigmoad, Hiroyady-o. 27.
■yt Sándor, Főút
IjhMs rutssr:
Kákr M»tyáa, £r«éb«t királyáé Mr . F—t*td Mikttí Owiugiwy at
aBirUMp. BUhanWC---
KéMtb Károly, PMAN utea BX •Javák Viocc. Kaiincay atca IX Yht Aitat, Király atca 2X biaiuliwL Fant SX áci 1,-aie; Főnt IX SkerjáMCi J ^tacf Kaxticsy alea X . - fap Jtaa* Saéwtk Mi ít.
n^éminái éaa -ttéantté.
BkSy Kthnáa, Kálcaey alca 20.
Cmhránaalt.
Makaikikj Ovnla. F6at yUrf ZotUa, Deák Ferenc tér.
Walear J. C, Sugár at
Bépéaa. Ptfcbl jtaoi, Srem\'t* atca X Wé—nlnna. hm Lajoa éa Fiai, Caemsery at Blakartagfa hálMi. Pri*chnuaa Upátné, IQahay atca 37.
~ Hnlf asaraér:—1 Hirtchl Jiao*aX Zrínyi M. itca 17.
Hináruéák. örv. Adler MAraé. Kaiinexy ntcaT Frt Ferenc, Aiptd atca. Lmwr Antat Király atca 30. fhttaar KaduX SWaly alea <7. Kardot VUmoi, Emébet tér X
Raln Pmé, Kazjnety utca._
Lackeobacher Ádám, Erxtébet «f.------
O- H«nt»l*k.
Martoa Jáno*, Rákócxi n. 67. é* Főnt X
Siafcó Aadréa, Teleky ar S7.
Darvas Janót, Deák-tér 9. ét Petőfi u. 3X
Badacaoay venáégtő FöaL Optra Cxa Károly, Kin ily atca BX Nagy Károly Ráltdoti alea 25. Mécanvtet tatvén Araav Jtooa atca. Ihekaiibwgii Q érny KíoImi aMh-2X Ocv. K-éu Jőnetaé (Roaa) Főút 13 Maachanaker Iimác Caeage y at Pupo* Oyörgy . Eraaébat tér IX Natter l«nác, Eötvö«-tér 1. Táiaa Fer-nc Komth La)oa tér t. .Bárány* K rály atca \\ P»p Jáno* Petőfi atca X Furmen Jéoaf Muqrar ntca 124.
_____Kbananrénmi
Pertaky JőkiI Ktritty ntca SX ^^ "
KAmOva* éa tlieim.
Lancs Boldtiaár, Petőfi atca 22. ReldInger Oynta IQny^Mly ita* Sl.
Katatsyérté.
Mihályi lttván,
Viola AáeMaé, Magyar ntca 4L Fi teher Benő, Klrtb ataa IX Roaentbal Oé*a, Eötvöa tér. \' Bimaar Armla, Magvat a ca tBa. Ro»eabarg Mlua, Magyar ata* IX Klein Vilmos P* őlputca ú. Holmik Oynla, Király alca 3X
Arany Scarvaa, EnaikitMi. nocoaa, Pőut éa Sa^ár at. Vt*kapa. Király alca. Hai/tna, Bagár at Rikoca, Brraébauár Vida Lafoa, Pinér ■ ilaa.b, Sattiaaiagar átér, Sorbáa "
liilipti Elad danáatnll awnflnonUtá r. t
IMmth Oyörgy, Ktrtá ataa IX
^koayi OyOrgv HagyaMtM 7X nerréth jéaattL Haayady alea X naak Otea. Macy ir utca B StdikoTica JóieeT Eötrö* tár X MvtriSea iatvág Petőfi atM 3X
UmUdt Zaigmond, Magyw ataa IX
KAlyHte.__
Tóth Jórsef Tel»ky-u. 30. Bognár latrán Koesuth Lajoa ttr 19. Horváth Oargaty, lőuöa tér 20.
> Kávéházak. Artnytzanras kávébás, Emébat Mr. riniM kávébát. Koroaa kávéház, FSat " • > KAopont kávébáa Főnt Bazárépület. .Ruyal* kávéház.
Kárpltaa éa diaalté. Tu\'taa Béla Klrály-ntca 47. Pttcjar Albert Pőut Somogyi Eda latiacay n. 1.
Kádár.
Onttmana Oyaia ét fk, Káxincy atca 23, HoMum Henrtk CiHknaialca ». Kaatmann Elek, Petétl-aica X n.
Battngar Farenc Teleky ntca X S«abő Vaa Károly. áUgyarnlea 79.
Klféayaapré. Polin Péter Tatakr ut SS. Maataano jéaaalné, T.-la»y ut IX Ráikal UM, Jőoaef Mhaáag at Orr. Mentnano Kdéné Znoyt itt 42.
KAfaragé.
Vatabaeiat Káimáa, jQiagl\'y at Hild P. Fial, Kbá|y aMj| Ogiat
Mávtrág és katiaru kénalté.
—- " m if ■ .T ■ ■ . u . i i » .
OaV. Bancaikaá. Koamth tér 7. \', Loserné, Kiifaiudy u. él Koaenth Mr.
saaksrtéas.
Petermaaa Jőtaef. Főnt 1,
Múlakatoa.
Simkovii éa UJIaky, cioporttáz. Kohl Samu. Magyar aica. Pana Jourf, Árpad atca. Szécaayi látván, Kawntk tér IX i Fiachi István, Upfaiady atca X
MOkaasérile és késs*
Májon Teatvérpk Emébet tár.
Méssakslésass.
Horváth OiőrBX. Eőtvöi tér 2Í.
JSaearin és fényvsasié Intésst.
May*r Klotild Főét 19 és Kaxiaczy utca. Orbán Mihály Eötvfle Mr SX
Órás éa látnynréaa
\' Szívó* Antal, .Aaarraa* épöletbaa. Sumer Mor, Emébat tér. ..
goeenfatd áiajo*, Kadacxy ataa. *v. Siattlmiaa Snatasa, Magyar ah Szűcs Farenc, Magyar atca I4X
Baállité.
Brück Márkot éa Tárta, gisiéttaSM Laekenbacbar Eda, BweittatMr. ,/Odnier Zulgmond, CaáayMueaX Üéla Samu, Király nfea IX Szooimer Kde. Zrínyi ataa IX WéBe Jőwai Pa«Mius J0. Btaiaar Oáber n*<y»r ntca SX Oteaback Taréa EöivA* tér 2X
Ss<|afjrárté és lyirgaa. Horváth Károly, Kaalacty atea.
PottákJLipét, Magyar alca. . Kotta Fmop; Ktrály ntca. ------
liéiimtmr.
Robhfsohn Oyula Caengary utca X Ooidatein Armla Kazlaciy alea ML
Biaé Mgykaalaaal tamata
_ vállalat.
Hild E L. éi HUd P. Plal, Deák-tér X
Tsmitkiséal vállsüsX Brantin Józaaf EStvAe tér X
Téflifyáraa, Steril Sándor, Caingery at S7.
Ovnit.
Mefczer Jtkab, KasJncry Weiiz jiiab, Emébet. tér.
Ovss almtáSta RaMz Zsigmond, Karia^p atea ^ Varrónép és ksrékpér JavtM. Brőd éi Wabar, Ensaéhettár IV
EJje^ryzéfti és éisketési meghívók, Névjegyek, Reklám-naptárak
laláeee lriallalkaM ll|pailik> y<Uaat*kkns kaphatók t
és Nyomda Riuvinytinftiáfnil Nagyknniw.
ZALA
1012 december 4
u ■ 1 -• ji ir ■ 1 w ry1 "\' .........., ^
nscncL tQLÖF ml°H "Tzztt:-
_ , . >4—— » - | ( képeskönyvek, 1 r , g» Nagykanizsa. i « ■ r T. < , \\ . | . t * --ifjúsági iratok,
Könyvkereskedés. b Zenemövek. ^ • • - \' - Jjahdi&oúwi,
Papíráruk. b Irógépkellékek. diszjevelpapirok b n Iroda- Rajzsierek. b b nagy választékban.
6304 UL 912
L Árverési hirdetmény. «
A ntgy kaniznt kir. lörTéayatéh mint ifcvi hatóiig kOeWrré leni, hogy dr Bálán Zsigmond Sgyiéd végrebajiaiónsk Damina János Vdcrebafiáat szenvedett elleni 66 K 16 i ennek 1912 évi ]nniui hó 3 napjától Járó **/• kamatai. 18 K per. 12 K 30 t. végrehajtói kérelmi, 21 K 20 f árveréa kérelmi, — mégis a csatlakotoknak awaael kimondott PannaIterg J. ée Weica végrebtjltlónak 32 K 60 f. lőfce, ennek ée pedig 130 koronának 1909 auguatiul 24-lói 1912 február 15 ig. — 102 K 60 fillér-nek 1912 febmtr 15-tól 1912 máJni 9 ig. 32 K 00 fölérnek 1912 má|ai 9 tói járó ó\'/t kamatai. 19 K 30 I. végrehajtás kérelmi, 16 K 10 L árveréa kérelmi. Méhes Jónál éa Mébea Péter végrehijtatóknak 38 K tőke éa |ár, • dr. Wctn Lsjoe ügyvéd végrehajt* ónak 84 K 30 301 tóke éa jár,, t a atfg MBBBB Ml gek iránti aégiehtjtétl ügyében, a nagykaniraii Eh. törvénynék Ictflleiéhez tartozó a aa ujad-vari 420 te. ifkvben L 1030 a hm. daloii nán\'óföldnrk Dsmina Jánoet illető \'/» réue 83 H. 1312 b hrtz. stsómetői szántóföldnek u. ut Uletó \'/s (éne 69 K, 1509 b hm tvánkst létnek n. azt illető része 77 K. 1585 hm. Ivánkái rétnek u. azt tlleiő % tésie 84 K, 1587. s bm i«ánkai rétnek u. ssl Ultió V, réeee 4? R, UHB á hm. gyepo tiaiói silu ó -földnek u. nt Uletó \\ része 57 K, 1790 b hm. nyerctti földnek Damina Jánost illető >/» J lénae .18 K, 1817/h ürsr. ryireai földnek nt illető \'/, résre 65 K, 19/a 1 hm. ház és belsőségnek u ut illető »/t ,É,Ie 130 K becsértékben 1912 éá decembtr hő 18 napján d e. 10 ótakor Újudvar községházánál dr. Balázs Zsigmond, őr. OUop Mór és dr. Wcin L>joa fetp. ügyvédek vagy helyetteseik közbenjOttévtl aeguriandó nyilvános bírói ánrerénn eladatni fog, még pedig Damina József éa neje Harangszó Katalin javéra bekeblezett boitigltni ba-ttonél vezeti Jog terhével akkor, ha at önzés Ingatlanokért aa előző jelzálogos hitelezők H elésitésére {nüktégetnek mutitkosó 3500 K heigértettk, etlanhetA ese1 ben az árverés hatálytalanná válik s az ingatlanok a nolgaimi, terhe nélkül bocsáttatnak nyomban árveréa alá.
Kikiáltási ár a I ntebb kitett becsár, mely nek kétharmadánál alaeaonyabb áron as ingatlan el nem adatik.
._ xAa árveteani k<v>n6k tartótnak a becsét 10*/, it kénpóntben vagy óvadékképet ptptr-ban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. tőrvénynék, mint telekkönyvi hatóság.
Nagykanizsa, 1912 évi szeptember bó 21. nap|áa.
, . Oóaony sk.,
8998 Ur. törvényszéki bíró.
I Ma l-i liánéin I l—
I . ktf. . . .18
» lM. n n n
N Mi b«f. ömlik tű —.11 I „ „ csisziftmrik —11
Kaphaíó Qettch ós Qraef
„Drogéria"
és csemege osztályában.
1377/1912. végrb. izém. 9397
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehíj ó ti 1881. évi LX. I. c. 102 § t érteimébon azennel közhírré feszi, boty a nxgyksnizui kir. járásbíróságnak 1912. évi Sp III 235/5 azémn végiéit követ lamtmrur. Bnr/t Zlemond nagykanizsai-Qgyvéd éltei kép.isclt Bnlheini ék Qu h nagy kanizsai bei cég Javára 60 fco\\ 59 HU. 8 Jár értjéig 1912 évi lugoiztue hó 3 án\' foganato sitoM kielegi ési véerehijtét uj>n lefoglalt ét 709 K rt bectOlt 1 végó gépből álló ingóaá-gok nyilvános érveréten eltdttntk.
~ Mefy árverezek i nagyttntnat ktr. Jé-ráabirófg 1912 évi V 761/1. azémn véftew folytén 60 K 59 fin. tőkekövetelés ennek 1912 évi méretni bó 13 ntpjálól Járó 5*/, kamatai. y,7, vftlfö díj ét eddig őrizeten 58 K 20 fii-léi beír bíróilag már megállspiroit köl tégek ere jé\'g a fixetett őts-eg levonásával Nagykanizsán fZtrda-ntca 5 nám ttit*) teendő eazlőzlén\'re 1912 évi december hó 6 ik napjának délelőtti 10 érája határidőül kitöretik ée- ahbot -á venni szándékozók oly mepjegyzéüel hi4alnik me». hogy t>r érintett lneóságok az 1881. évi LX l-o. 107. ét 108 §*t értelmében készpéazfize-lés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron tini is elfognak idatni. Amennyiben az elárvere íendő ingóságokat mátok ia le- ét filülfogltl-titák ét nokra kielégitéil |ogot nyertek volna, ezen érvérén aa 1881: LX t. c. 120 §-i ét a vb.jL 20. § a éneimében ezek jiváEarie el | rendelletik.
KeH Nagykan|zaán, 1912. nov. bó U én. |
Maxlmovlts Oyőrgy kir. biróaági végrehajtó. I
1820/1912. vígth. nám,
Árverési hirdetmény.
Aluliról! Mróéágf végrehajtő u 1881 évi LX I.C. 102. értelmében erennel •öibtrrá te«xi, hogy a n*a4kintmi kir. JáratM\'ó<ágrg| 1912 évi V 144/1 eeánta végzése kővtthm-lében dr. Bók Zalán L»h« kaposvári Qgyv#d ál\'tl képviselt Pmlaa Ptl Javéra 47 kor 30 fillér t Jé\', erejéig 1911. évi március hó I napjln foganatóiitolt klaégltáti vézfrkijii uján felDJfoglalt éa 2680 koronára hicMt kavébáti berendetésak mbbiből álló Ingóságai nyilvános irveréaea atedntnak.
Melv árverésnek a nnavkaninai kir. Játfc. bíróság 1912. évt V 144/2 számit vég\'ém folytán V/a vál\'d dij éa eddig önzésen 24 komna 20 fiilérben^biróllag már mtirfflipito\'t kölütégek erejéig Nigyktnlwén Főni 15 idn atatt leendő «jkft»lésére 1912 M decembtr M 10 napjának délelőtti II órája katártdéBl kitöretik ót thhot a vonal néadékotók öl* megjeiyesael hivalnuk meg, hogy at érints | hgóeágok tt 1881. évi LX l-e. 107 éi 101 § a értelmében kénptasfttetée melleit t legtöbbet ígérőnek bécsáron alul it el fogaik adatni. A mennyiben at elárveretendfl íngó-aágokal máaok ia le- éa felflifoglallaM4k ít azokra kielégliésl jncot nyerlek volna, mti érvrét tz 188I: LX I.-C 120 f á éa a rk. tt; 20 §-a értelmében etek Javért It elna-deiteHk _ \' " ~ _
Kelt Nlgykaniraán, 1911. évi rtovetnhii ■ hó 25 ntj}Ján.
MAXimovrrs oyörot
Ur. bírósági végrehajtA,
THE AMERICAN SHOE
COMPANI BOSTON
j^meFikai és 5aját gvácímáriYU cipők
óriáai válantékban vannak raktároa. Mérték után hénllnek: Mindennemű polgári él tgjaa-ruházatl cipők ét ttkasák.
Ortbopfldini és kfllOnlefes lábbelik
Tdjei ttottlthtl
Miltónyi Sándor ós Fia
cipőáruháza, a város palotájában, Pőut 1
i Ki ÍM
-Nayykaniam, ^
VÁROSHÁZ &P0LET
December hóban —
minden legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai
- ifÁpftfclapnf a^inlc ____^
Vldókt aaMIk kívánatra 10 tlarak más lapot kafáh*
49.
HÉT.
isis.
Nvnntfott a MliMllil.l»hwi» ,2.1a HMNiMmI5 ii IWwifci iMi—%
j . . . " . I, ■ .
txxix éwfolfmm._ Nagyfc—hia, III. dactmbtr *. eetHktflk._*J». mám.
A I A"
Tilafnw aaánr 71. jpPl^^H nh^ iimaiinJi
^fTaMBEE: iil!
POLITIKAI NAPlLAj^ i^.«
^aLS^snv^ | ftftMi ián mm mi i m ftegjtauffrLS
I Mii isiz klnMiyti
Nmtytottw, december 4
Aa Osztrák-magyar bank 6 száza-léfcos rátájával elérkeztünk Ismét a kifejezetten drága pénz korához. Mert aáh»k a pénz ára, a kamatláb, teljesen a jegybank rátájához igssodik. Nálunk az a töke, amely a jegybankon Uviii s hiteiigények kielégítésére szolgál, akárminő forrásból származzék is, újból csak a bankok kózvetitésévei vehető, igénybe és nagyon bóséges pénzvtszonyok szükségesek ahhoz, hogy ezt a pénzt a bankkamatlábon alul legyen lehetséges igénybevenni. Az ásszes hitelviszonyokra irányadó hatása van nálunk a kamatláb alakulásának, ^stert ezen ápül fel túlnyomó részben kamat, aaelyet á^haaet gazda-MjtWi hitelért megflzrfnf kény-Mén
De mfnó hatása is lehet annak,
9
ha a legfőbb pénz- és hitelforrás mags hat százalékon adja a pénzt ? Minő áron adhatja a pénzt az a hitelintézet, utely maga is s legjobb esetben hat Bázalékon kapja a pénzt? Neki magá-sak is adót és tetemes üzleti kiadásokat, kockázatot és veszteségeket kell
elvisfetnie és kellő gondosság mellett sllg adhatja a pénzt nyolc százslékon alul. Igen ám, de a 8 százalékon felül levő kamat a mi törvényeink szerint biról jogvédelemben nem részesül és nagyon kell ügyelnie annsk sz intézetnek, smely s mellékjárulékokkal együtt 8 százaléknál nsgyobb ksmatot ved, hogy az uzsorstőrvéfinyel összeütközésbe ne jusson. •
Jelentékeny része van a drága pénanek a tőzsdei üzlet psngásábsn és az értékpapírok állandóan gyönge ár-képződésében. Nehéz, ugyan a politikai befolyások hatását a pénzpiaci hatásoktól különválasztani, de kétségtelen, hogy a drága pénz és a vele járó üzlet-telenség az árfolyamokra ninca kedvező hatással, éppen ez az ok az, mely a politikai vtsronyokkal szemben a tartós (hausseirányzal kialakulását megnehezíti és hátráltatja. A politikai események hozhatnak ugyan kedvezőbb megítélést és ideiglenesen fölfelé törekvő tendenciát, de tartósan kedvező irányzathoz kedvezőbb pénzviszonyok Is szükségesek lennének; az utóbbiakra pedig belátható Időn belül álig van kilátás. A spekulációnak tehát asgyon óvatosnak kelt lennie, ha újból a msgs
kárán okulni nem akar. Rossz kurzusok és nehezen megszerezhető, drága pénz azután egyéb következményeket is vonnak msguk után. A kölcsönök megszerzése nemcsak drága kamst mellett, de egyéb súlyos feltételek árán megy végbe. Nem régen olvashattunk az osztrák biztosHÓ-társaságok üzleteiről, amelyek a jelzálogkölcsönöket oly módon folyósították, hogy a kölcsön-valutát a ssját értékpapírjaikban számítolták le, de nem a mai, hanem az 1911. évi mérlegben felvett jóval magasabb árfolyamon. Ami érthető, ha a rossz kurzusokat az év közeledő végére vaió tekintettel a mérleg szempontjából nézzük. A bankok az idei évre a nagy kamat mellett általánosságban nem panaszkodhstnak és reális nyereségeik szépen gysrapodtak. De ezzel szemben áll az értékpaplrárujukon szenvedett veszteség, ami súlyosan érezhető teher skkor, hs sz Intézet árfolyam-tartalékkal nem rendelkezik és ezt a veszteséget jobb hiján sz idei üzleti eredmény terhére kénytelen fedezni. Az osztalék csökkentése nehéz feladat és különösen nehéz akkor, amidőn azt különben nagyobb nyereség mellett kell alkal-mtznl. . \\ \' •
-téTÉKOMTS/fQ.

2 18
Irta
Drascbe I évér Alfréd.
Ptfahy tróf bólintott: —\' Uazad van, beülöm.
— ti ut a kis leányt boonát aaerested ?
— kérdene Domokoa, a cognac-Qvegbcz kö-■tsdre.
— A takarítónőm fedezte teL
~ 0 nemes Spscsekaá I Ürítem pobara-■at tgészségsdre s egyúttal magsmst is s|án-ksgyes jótadalatodba ás pártfogásodba I
- mondta Domokos, aztán kiitta a konyakot, ■tjd Pataky hoz fordult.- — Az as egy bízója kogy aa a derék bWgy már sok jó falat-sos tattalolt I Mondd essk Öreg, még sohasem
keilemotleneéged a readórséggel ? Prtsky elnevette magát. .. . "* Még nem. De már magam ie azt !"°°ttam, bogy Speczekné eltévesztette a hl-Többm Vkta votaa, ka a Oyönlyuk-"tT hasonló balyen alapított volna
— Jé kOeal is volna hozzád I
Na per te f Eti ama vagyok olyaa ...
____- fcó siaae róla, ladom, Crvta. De
y.W nyagaaz rwkt módot im, k»a ■"•buk megfeleld gztatat ayithasson ?
— Es fii szerezae nekem modelleket ?
— Látod, ebben mar neked vaa igazad, — ke||ta rá Domokos s téli ksbétja mén nyalt : : 1
— Mit csinálsz ? — kérdezte Pataky meglepetve.
— Megyek, édes Öregem. Ha as ember szép madetll vár: arra magfelelően el kall kártolni.
Eszel bebujt a téli kabátjába.
• — Addio, caro mio, — mondta, keaat nyújtva Pztakynak. — Csak még egyre kérlek : na légy túlságosén szenvedélyes I Uralkodj magadon s fékezd kissé vérmes természetedet I .
Domokoa mér félig Unt volt, mikor hirtelenül visszafordult s Igy szólt:
— Majd megfeledkeztem a fődologról I Egy kérésem vaa hozzád I
Patskyaak öassessorult a síivé. Érezte, bon moet megérkezett a pillanat, a melyben barálie öozeilenaégéről le fog hullsni sz éltre. Így tehát nem lehetett kikerfl\'ni a végzetet I Ta la, Brntus f
— Egy — — kérésed — — boszim f — hebegte a gróf.
Doatoime persss nyomban isundli a váltoaáal Pataky areéban éa a bsagjábt. Dt kemény maradt s nem rövidítette mag barátja MgjÉli
— Ijaaj^gmaiy Ifcéaim istaa histátl, — mondta — azaz nem la rólam vak szó, ha
Bem agy nagyon asép éa nagyon kedves hölgyről, a\' kii te is lemarsz. Csak ugy rsjong érted -a kis médUm I ---------^____
Pataky nyugtalanul laUatett fel a meny-nyezetre.
— Mit akar az a perezona ? — kérdezi e, batároeott ,nem"-re készen. MladazonáNal megkönnyebbült, amióla India, bogy nem Do-mokosról van szó.
— As s .parszóaa* arra kér, légy kegyes őt holnap, szent karácsony stöestéjén kis vacsorára aiegtisslslni aaagas megjelenéseddel, — mondis Domokos, térdre areerkodve gróf Pataly előtt. Aztán nevetve léh«rott a hozzátette : — Ugy-e, jó kia ijedtség volt öregem?
— Pataky fellélegzett.
— Ha csak erről van [szól — moedta némileg magnyugtatva. — Azért eemmi kedvem hozzál Hles ismersz engem s tudod, bogy éa as Ilyenfélét nem szentem. — Utálom az emberiket I
Domokos kedélyeaea bolohepatikréell a megnyugtelta :t
— Nem hall, bogy bflllooné légy etvatd hez, kedves örsgfln I Ezt seuMsam kívánja lé-led. Aztán ösesasen eeak háraaan lennénk: Te, ó meg éa. ^
— Mégia I - Kicsoda 6 latajdnakánaaa ?
— Radóoy Sárika. Nsm Ismered? Hegyae aédl
— Radóojr Sári, az énekesnő? Osvriletku
frtai HTS
iOhölflni i*dm939t&!Ml ,/wuinaifs»Vl
*eHWwHMr/x
Wífl vilá^-—éppaa a drága pénz a léfvé cesfcbb és 1egtftt)|£tóbb erővel na-bezedjk? SzilárdnakMtt pozictóftrün-nek meg és rési szólld házak ftyf**-rendülnek mag. Nem is éppvazok, amelyeket valamelyik valameiftfr bankkal vild szoros összeiőttetésük óv qng a-kalasrtrOMi*)!, mert ás érdekelt Dadk továbbra támogatja őket, hanem szol, Sjöeíyek azt hitték; hogy megingathat-laaok éa hogy terioaésaHr nem okozhatnak zavart A drága pénz eltűnésére fs helyébe jcedvezóbb pénzpiaci viszo-ayoknak bekövetkezésére pedig alig van kilátás. A külpolitikai helyzet ttsz-(ázásában még kosszu időre ven szflic $ég, a külpolitikai horizont fefderülése pedig óriási keresletei fog támasztani uj tőkék Iránt Ilyen időkben . a nagy állami bitelmúveletek sikeres lebonyo-ÜUsa Igen jó palással lehet de azok? nak lebonyolítása természetesen sok nehézségek be ütközik.
Slmoo tornya között vtd néhány ráfi l«rv OaaaekOtik
Siófok és mag la latdft YVö meg fof vakSeJfcjfa Sió-csatorna mB a Fekete tengeB Sr Már teat^Ba
kArg^dssád etfage.i eeodá* fSbWa, émt igy
kitei-éllik és r^pMaak a létston menti Ifcos
rfte. b—
. it Hát JSaos, mosr tów"í hp | gaaaágokal alnáMál? A átnos cdnorfrtn/ ÉN^t Itttaal ssAke
fin, s|| t^me méltatlankodva uleafija
bárdosban g^^^^ym |áMta»dó aaiv^HVlBlnniM KS^Ietont a elárnHL [JHaki, illetve
mtegaii
Henn^ nagy
MMM I Mell M
A Sió-csatorna kibővítése. — . *
Megindultáé a mű u aki maakálatok.
- Saftt MMtúakMl - 1
Mtr régóta fogta kornak assal a tervvel, kap a Balatont Osseskőrtta Danával és igy Zalsmegyéből hajón a Fekete tengerig el leket jaini. A Balatont a Dunával agy tadftk tan. kötni, bogy a Só-ctaiorna Siótok és Sinoa-tornys közii részét kibővítik és bsjósha óvá te-
------- artfr, ^ Sió-csatorna kSrigasgsUfl bsjiráaa a
célból már meg is történt szeptember 12 én.
A" \'SW^cíatoWia ^lbo«tTMe,™níÉMI<eiriti}öx-bstóvá tétele érőikében s mfiizslt tervező munkálnak már oaeginduttsk. Vágó Vártor kk. koi-tur-főmérnök ellenőrzése mellett Kilitibea kát vállalati aérnflk a tervezési munkálatokon ál* laodó-n dolgozik. A kibóviési munkálatokat sána—._ic3- j ím. hercegnek, annak a román mi|omnaa ír rálője t a I t •. r ^tnrn-, ^,-
— As.
^ Hát már vége a dolognak a herseg
gsi P.Tn Bálint, ez. nagyon gyinml Te ugy láttáik beleköt akar*z neki kerieail \\
— Ugyan kérlek, nevetséges I Givriteaku ryxejlaipfekb Síriba, mint valaha, de sürgős ügyben Buksrcs be kellett ateamé* a hot tizennégy napig fog maiadfii.
U,, S Trgjny Lórika pedig rsodkivfl uoaiko-zik s vállalkoztam, hocy mulaUaaiam kiaeé. Oyere et Uéid meg. M-tf eHréiáiunk vele 1
— Nem bánom, — mondta végre Pataky.
— Et estén derék dölog, öregem, -est már sserrlsm 1 Így tehát legjobb leaz, — ha holnap este nyolckor eljö <ök érted. — Egyűlt mehetdak.
— JÓ less. Természetesen gyalog I
rr ÜJgy as ötdTgbe ne? — felelte Do-mokos nevetve, astán elsietett. — De M te tette, meít alighogy magira maradt* Pataky gróf mária megbánta köonyelaaU igérsiát Mert hiába, es a vacsora gyaaua dolog volt.
Váilslvonva visszatért munkájából a mi-u^f a paitetlán lévő Oaszes leetjéhajM* ösize-MMfllt frWMillll Hf ff\'Flff ItelMkiffahefal-gsnoask, s kl a Ukrfli tartotta fiUHálgWlfc
Bárt^sCrtőn^rt -e kflv.)
gss rtk A Doné gő«b»|6i f^Un^ek saásimt BaJrton föü várig, Bog I ádg, Fonyód %, Ksáz*b^
s- i— ---*---ja ^ -«-- -a----é-i.-«i— mssaa-.kt
MF \'w N fNVM • •fftwi pvwprrwMa)
affmttatte^ egégpa a Ftámáe teagsteg. A aagy« ssahésa terv m8|Bátésf\'átlvsl as egéai Dnnán rat belekspcso^őmi á vnigr>rgaTomba, Iminél ériási kereskedelmi is ipari Iontosaágál műk-ségtetea tejtegetot
Ma az a b?ly*e{, hogy a Bilátpn 00 kilométer boesrnságávsl is Hs néj^aaŐgdí<rf((tíel meghaladó területével egészen kfllMihó vtstutea ngrsaöliia msgkOsaWheiéifea terttetet képes. A lalalbaanh as as ektzkluvizitáu Mtlé fá aa WéMkes bOrObet srre, bogy a Siót föl kell használai éa pedig ugy, hogy anoak klbóvi\'éiével a B ilatoot össze kell kö^oi g Fekete tentéltél. A Sió kibősliésável a hajózható medencerészt szsztiz kilométer bosszúm tervelik, a bijózbaló atat pedig hát méter mélyre.
Apróságok az apróságokról.
Gyermekvédelem a kanizsai rendőrségen. 6hMMMl
Mintbs a jövfl évtizedek mankás, dolgos proletárjait látnám msgsm előtt azokban as apróságokban, akiket PBimii Jánoa rendőrtiszt viselő, a gyermekvédelmi Igvek agilis iatfcője, mkidéfl bél ttddtáu és sisidátU nmáftmjt" deJ ás élialézj ogyas-bajos dolgaikét Ezek as ügyes-bajos dolgok azoaban nem mindig gyér-mekcsinyek, hsnem néha páratlan ravaazaággal kieszelt bűntettek is akadnak közöttük. Be öré-srk, topáeok egész sorozata blsonyut néha a 8-11 éves elemi Iskolás tarkókra, akik eleinte bteony-hOrmOnfottá módon tagadnak, de azután annál aar yobb büszkeséggel vallják be ss elkövetett gonoszság okai. Nigyobbáca a menhely gyermekei egek, Uk a kellő fe0<yelet hiányában vaiózágos szervezeh betőrflbindlkat ahtkl-tanak, mely^a legmodernebb álku\'ciokkal dol gozik s loplaaik sorozatéi rendezer int tanitótk-nál kezdik meg. skikhez *egkönnyebben hozzá-lérkőzheinek. Tegnap egy bét tagból álló liliputi betörőbandát vallatott Füredi. A legfiatalabb 8 éves, a legidősebb il éves. Neveiket nem áruljuk el, meri ekárbány ven között Ok, kiknek ssflld derék munkás emberek, kiket gyermekeik rossz u\'re térése smngy is eléggé sújtat, Elsőnek a 10 évei Jenő kérdi kihallgatásra. El moadja, bogy piaci apja, Ideaanyja szokott ebédelni, abból éL
•an\'it: Hát asost mondd el, hogy hogyan törtelek be az lakóiéban?
— En nem törtapi be, haaam a János tőrt be. én esek hsltaátem.
— János, U tölt bsF
" \'á- A Jenő. \' \'
• " — Mit szólsz bossá Jenő f
-T la csak ugy iMam be, h<«r egy tol-vsj kulccsal Unytlottani az Iskolában a tjuitM ar aastefiiókját, de a János, mik S Pists tör-
W|il»M J.h!!\'-,>e" n <1 M y,2
— Mii lőttek bef
kádjait, /it ^pzatán kezd IrrftasM rJte^í f.)ly\'on e nadrágja, zaebében tanja.
\' — Ho tartod a kéaéMet, mikor beaaÉm. Vedd M szoonaf} ~
•^iwta teltet kérnél.
— Méri ngpt lehet? _____
— Mert nincs hóreatrágerom ée leesik a ns^iág^a* nébw bteaszem aímsem|i
13 Hi« mondd á. hogVíill oateáSaiok azzal g $off pénszeV amit giioptaiok V
— A Jóskának adtam egy forintot, mag g Jmő kapott Bt fftritttat, astán elbtertlünk a mo-nba, aanc cukrai vettünk.
r— Hát Omssaea mennyit leptetek T
— Hasa krejcárt. ■ — Hát husi krajcárból osilogsltál lg isát
hét lorlntot ? \'
A\' SOkilg vi Halott fia nem lud tovább elHaálInl g asépen bevall sorjtban mindent Hhty aa lehalában a tetd ő arab esstetiókjdt Mlrésrtettek is Stokbóá eúaterp 30~é0 boronát elloplak. A ptnrt cokorrs, molirs költötték, ami* pedig el nem tadlsh költeni, a barátaik köző\'l elosztogatták. Egylzben több kllogiamn cokoládél vásároltak, bossá néhány Omgssóda-vitet és egy psjtábsa szart rendeztek. Azu\'in igy Mytsljat
A Pisié ellopta tőlBnk a gyflmOlcsöi ég etezőkM vete, da mi megfogtak és mogvertOk
— Hát a gyflmöciőt hol loptátok?
— MÉg g pyjgoa bemásztunk s kertekbe és ellet<flk s télre. Astán mlkor Fűredisl játszottunk, mindig atlOnk belőle.
— Há hogy játszotlstok FOredUt ? pt Egy bibit loptuik, ss volt a Füredi
ur, astán et temettek a Janőék ndvaráhsn, bogy többet na uegre at tflllah, amit lop unk.
—-ilyee-módee dei** kl-a tegtebb kopás. kj. spró delíqamsekkel jegyzőkönysekei vétettek H melyek közül rn^ Uv hangzik: Bd»> merem, hogy midőn Qyenes Dizsőékhez m intem moslékért, a szakácsné nyltra felejteti lá-d\'Ilből 5 koronát ellop sm. Többstör lopism gyomnicsél le, az isbolábél aéha tivgl maradtam ée i yenkor csavarogtam. A lopott pénze-koa mindig megosztaskodtuik. - j
Legérdekesebb egy 8 éves apróság bűnügyi liatá|a. A honvéd kaszárnya kantinjába, bot cigarettákat lopott agy lulott be, bogy a* vaarécton álbojt Annyit áa aaayi belyea lopott, bogy mér el te lelejtette bot Lopott <*, ahol pénzt látott, sőt otysn dolgok it is elemelt, amiig semmi szüksége oem volt.
A landfcbbóság a reeee u ra lévadl gyermekkel minden boéizadslmasahb eljárás aélkái véges* Azokat a gyermekeket, Mkaái a dorgé-te már nem hasnál, javító intézetbe hámi, többieket pxMg máa ataa téeaWja el Jelenlegi környezetükből. A hétttga betörő bandából kffiő ketfll Javító intézmtas, « a rokooaá-bog, a többit pedig átadják a |
u\'MaiWhMáMftftf
Mikor ejbagytagi a htvaieioe gyerotak betörőket ismét n>ilhg|iné^na tetem. Ortlpebodtak aaon a két saál Ml asra-aáo. oterte vaUstás béabsa a IHtoadi ártót eh ■pll*, V noisadtl ia tetelsl ölatslaam Timii*
Sts a «m<
4 í Mak Á T3dm*}sb Z
A kápv&dftház Aléü.
líiiifllTltt---f\' l|n|H!ll* I
. HiborM véa>uh » U S4* trfWM lilil;■Hlantw. 4 í A bátora Mi* atvtlatt ma taÉ vágta a parlamenti padsorokon, ahol MM auf* pfc csapa háborús ilílklmlhilihH jstantf gkrvény javaatatot tagadlak aL Síinte Aditó vá»-louwaaác vM f Hit mai féatypdlébáp a pUor t különben eléggé széroa nyugdijjavaa kin kerfllt a aor, amit azintén megtzavailak «l Mai háromnegyed 1J órahpr TyÜoöa ■ag giw iaaa lstvio elnök.
Aa elnöki letűnések alán Simon Elmér előadó *
• badiaxolf ál ta t ásokröl tsóló törvényjavaslatot
u merteti 4a elfogadáare ajánlja.
Hornt Samu bárd konvédelml miniezter kanéi einián hoaaitn arról éa demonstrálj a Bu4ay|a»aalat nagy iiflkiágiiaágll. Itthoni eectén a ml ármádi|nknsk, 2 millió embernek aapoata 30 aaer m^etmázaa élaimiaserra var uAkaágc, amit a nagyközönaég aegitó hozzájárulása náékflj képteienaég lenne mrgizertzni Exért litaiéaaalnin Illő boaoráfiaa fár. Utol Törökország aaatáre, melynek kataastrófá)át a kidasrag rossz éielmesésa idézte d&. A jsvsslstot vita nélkfll elfogadták.
A lovak éa jármüve* szolgáltaié sáról .
nólí lörvéayjavailat tárgyaién következett naiáa, sárit pintén vjta páttJU eljogadifk. U|yinlgy egyetlen Wmérróláa náfltQI mR lör-
aa 1113. évi ajoncjutalék
ttrpjánláaárói nó\'ó törvényjsvaslst. Ezután S a nyugdljjavaslat,
u állami alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek éa árváinak ellátásáról szóló Kkvéot-bvaaiat tárgyalása voB aapirendan.
Sándor Jénoa la Satu Károly a tanárok hely tatáról beszéltek és kértélt a 15 szolgálni étmek 30 évre laendó redakálását, a mi a telj* nyagiUfrlujhai unkiágm.
Ttkssty János pénzfigy miniezter megnyugtató kijelentései után a javaslatot » Hu ~ű általánosságban elfogadta.
-\' M 1
R félremagyarázott íöruény-jouflslaíok.
A kitételea törvények balyaa értelnuséso.
— 8a|át faKtMtúak távirata. —
Budapest, december 4.
Kormánykörökben lel|esea jogosulatlannak tartják azt a zajoe akciót, amelyet as ellenzék a kormány által előterjesztett kivételek törvényjavaslatok ellen támaazi Rámutatnak arra, hogy "eket a lörványjavsslalokat a jelenlegi komoly iáéban as órásig védelmének céltudatos éa Myaa organlrálésa érdekében tahéttaaál meg kahett alkotni la hogy ezakból as Máskadé-iákból fefjeeea kiákyxik az g célzat. aáH aa ettensák bctemsgyirés, hogy valflk éa áltitfak raatfcg Irflgyyt kereanek a kössssbetfság al habsáaára.\'ltal a cáhatat a ívaataletJ tmáaz slrukleréía hkárja, aioufcllt al ** WpeetftuiÓ.
ALA
hogy egy kormány aMatefaégaa háton* kuaje
léptethaaaen. Aki tudja azt, bogy Byoa csapat-^MSipgépiil milyen óriási Pll|lf|lt lanak lel éa bogy aionfeiál agán larópáaak asamét Igán kellemetlen módoo irányítaná aá nmág Wá, az tlesiAbaa lakat asssl, hogy as ailaoaéh által telté*ataaatt lehaHaág ha nam kóystkcsbatik éa boay aaaek a Mtátetwáaa H marókén nevctaésc*. Vévsaatfll utalnak arra, hagy amikor a törvény javadat igénybe flhaftja venni a polgárokat as 90 ik < tatárig, ugy aa aaa jelenti azt, bogy ezeket a polgárokat asst-tag bábomba tinik, hanem csak annyit, hogy szikség aaatán lkat a kidi állapottal kapcsolatos egyék azol«álatokra t <ejék igénybe vunav amely tzolgálaluk aemmiftle vcsiedetammei rájuk aásva nem jártuu.
Háborús napok.
H^HrliwUá aajimifBák. —
KmUzadoo hírek Belgrádbsuk. — Tovább moifódt Szerbim — Románia ktt^dl a lesxámoláat ? — Paaica tárgyalt Ugronnal. —\' Aa Ikdam jelentése.
-\' riwftaéaAi —. „•
Oraaaonzég agy létnik jól aihalyaska-datt Szerbia mögött, bogy Szerbia vlaalhadéaa még áriádig ily faazflltté meri taani a helyzetet. Hogy Saarbia egyelőre nem fog békáé utoa engedd, as ms már mindaali által látható lány. Moet caak attól fflgg, hogy még aMddig fogja Sambia amgtagadai a végtegaa válaasL Egyik legutóbbi miaiiztertaaácaoa agy katároalak, — hogy attrdna elaajéig akarják a monarchia táraimét igénybe veani. Hagy márdaa ateejéa kérnek a ujabb haladékot, vagy nem, arról nam határozott a miniaitertanler. Valáasinának hall tartannak, bogy arra as ujabbi haladékra már na*\'te lan nflksége. Btciben illetákaa körök *y Iadják, kogy Balgária Szerbiának Mhb hányban ie van köteleire a as csatra, ha a monarchia éa Szerbia között kenyértflréaia ka-rllne a sor, Bulgária kánytaléa tenne, aüal Szarkia aegttó (Ina fellépni. Balgrádkaa aap-aap után kalandoaakbnál kglaadaaabh Urak l\'afaMií álltál azá|ra. így például, — hagyha Máatítf béihrába kavarédna \' a monarchiával, Hornén la keaáeaé a taasáooléatr Hogy aí
ll r
nffTv Itpoi
hytaa nam tatai mag ■ laüiéglih, 4ÜMfM*é tér mailkmlttán Madtxt román \'byMhéaMtt Annyi aaaakoa igasaak btaongatt, — »hagy I a txerb hadvasctóaég a* mér mtaiaa tagy-vert fogható hadhötaiaal katonai imíjpllilia rendalt |>a • ;bSHfP*a uO saoknsk a n» n* dijtioU katooaorvocokaak a, aaá*a, WM tekint* nálkái a nyHdiicitatáaukra, icm^t tényWsa aaoteálatra kötateztek. Az Is b<i*oyo^ hogy XJgrori íiíváh már töbh izbáh teaár«bo-sott Paaica miaisstarclnökkel Prnháwfcl prm-readi koniutt ért *ralmek falói, da a döntáa sapja még msaasa vau Hogy a Romániáról asóM birok mansyüe aam falainak *ag a vuló-aégnak, mutatja az börSI*ány la, hogy Hötsaa-dotfl Coorad kadaarag fallgyaió mily ittaail látott vendága volt a román advaraak.
Ma áckozati távirataink a kövatkeuó ráas-talakot tsrtsIsMzzák:
A monarchia éa Sxcrbla.
Bán, daaamhm 4
Előkelő diplomáciai körökben agy Indiák, kogy Balgária inkább áll Sssitta brioéydaa alatt, ml* mcgtordltra s hogy Balgária kttöa-ben te többféle báayhaa la la vaa kPtalaava Sieibia Mayában olyannyira, bory M k aaa> narcbia áa Saarbte kötött kenyértoréara kerllaa a dolog, a waaawáia Bulgáriául tt aamaááké találná magét.
Bélgréd, december 4.
Már napok óta kllóaféta katandoc kirak kartngaaak Belgrádban a ezeket a híreket g aierb sajtó ujabbakkal atiporiljt. Igy terjedt d as a Wr te, hogy ha Szerbia a taonarckiá-vsi bábomba kavarodnék, Romáata katrtené a l\'sráawtást, mely aaetre Bulgária aamtagea maradna. Szerbiában minden fegymflgktSi firf% behúztak t különösen nagy anokMk a ayaf" dljas katonaorvosoknak a aadma, kik* tekintet nélkül nyugdíjaztatásukra, tényleges mtlgéktk* berendellek.
A szerb államtanács elhatámata, hogy • moralórtamot
MfQII
Belgrád, december 4. * Ugrón István belgrádi kóvat a napokbaa már lOhh Ízben tárgyalt Pssiccaai ProMizka konzul iérelméikről, da a döntáa aapja még masaaa vsa.
Kenslantluápotf, ét*. 4.
\' As Ikdam jctantáaa aaariat Aaaahb-Ma-gyaromág, RománU áa Törókoraság hOaM tárgyaláaok megkezdődtek. Eaárt voh Httaag dorfi Coarád, hadamagfelágy elő abban aa IdS-boa Károly tornán királynál, addda Raaid paca b ott tartózkodott.
Sxentpéknée, dac. 4.
As oroaa hadUangaiáassi* nagymértékbaa ajjé szvvsz^k s a lörutisztsk saapwMaáról k kellő ffoa^Mkodás lőriáat
Hírek g harctérről.
Sxófia, dacember 4
A tagyvarasOaetre vonatkozó tagyaáhhay-vekat Surbia, Bulgária, UogáMégró áaTórhh-oraalg között ma iriák alá. Oörögoraaág ao*
irts Siá a (agyaflkönyvaket
Atkéa, Imáin 4
Törökorsaág a balkán áSaaob kik italt I
iSffi^M
Nfjf I üfyvwU ■»#! r« Vfniiwo pu wm y
aaa-Mé^ álé ^k^Ak lálio a kl^^ vlRP WB JwPpi Wp «
f í I
ttsssrss&jskmmim wu
táaoguiék. I _
Stéjfia, december 4. I AgyoalöWak agy embert a hfdórzö hntnadk I
OőrÖgomég ragaszkodik Jutna átadásé- I , ^. ~ *** tnééeaéektét boa Ha atonban a löbbt pontokban létrejön a I ._\';___; __ \' _._I
** Oörőfomág .Jénlatol Wt ****** T^VTa^jn ■ ■
bon a aaataldaaai vonal aunlTalÉiifci 3 had- VTÍ!^ badvnaaédeég aa
bTkSl ^^ k.too.1 őrit* a*
owir wt turném. «éh«ta. tíy őrizet alatt vannak a hatalma I Konstantinápoly, W 4 harcai 4a gyékényei! drávahldak la. Bank I *____,__ _ „ . agyikáaét a harcainál tegnap a hidat dnd I
• ,1. ál .tart jntat a e eaándékától a ka.onik tit.lm. vrtcégból való UWpóara bárja. OVögoruág aal ._.__\' . _ " „. .
mórt térolmecuck trtdnli, melyért eígtételíkér. »» *** T
» t!4a0ca j§ ujjj^n^u történi ugyanott haaontó I
Myfc, dtcepber 4. I ecet, de ott szerencsére nem taliitak a Maa- I
^ ... . __________I Hcharak. A uenzéciói etetekről, amelyek kde- I
ü JÜS, ^ JlSÍ? léaém a kormányrendelet uigorn HUnffaM.
ÍÍ7ÜrJSÜÍÍ kHMa> «Tubb< hidómtá^-
kát A király vitmadte Avar paaa kardját áa I ^
válantáat engedett neU, bogy Ba*gárit, bár- I . «..* .._„ .... . ... .
..t..k ÍmImmL. .iilJIfcl .J..L Aj, harcai vaautl átjáró hidat mindkél at^
melyik balyaégéban váluztbit magának lakáat. daJa \' ^ ^ ^ ^
A paaa Szófiát fálaaxtotla lakóbelyéOI. L, ~
Konstantinápoly, de. 4. I kaHÓ igazoláa a tán Hi pedig akadna olyan Drfaápoly éa Konatantinápoiy kötött a traber- • kkfon át próbálna jutni
drólaétklli távíró iamél helyreállott. Drinápoly 1 k,l0<ul Wro"KO«" Hmrel«eatolfl
pereaeanoha táviratozott a portának, melyben ^ 4,1 • katonának nemetek | jelenti, hogy Orinápoly elueggel éa mnnkióvai mbad\' hlB*ra I hatználni.
bóvea el van látva ét a védóeetog mindvégig l akadl i1ren *** embeT- * "
megfogj! a várai tartani. í bual ra"a fcfd#n 41 iutel- »«•*.
3 hogy aa Ölető horvát, egy kakkot aem tud j
Szkularl, december 4. német\'I, tehát nem ia reagálhatott aa intő
A Taraboatál lefolyt csalábtn rendkivfll •H»MI Wer da?\' kiáHátra. Rálőttek, ttonban I---
tok montenegrói katona eteti cL Miklót király * í0\'*6 nem találta el. SZ&bAdlábOfl AZ tltolSÓ
átért ntnott at á karc aiiaktlyér^ hogy a ctt I Oapáatovtít Milán horvát ember Barcara I L á.------T U A
patok vatelétét neméiyeeen átvegye. A mon- inmkaaeH. A vattrtl átjáró hidon át akart fntni. - DakOíiyi OCtyár.
__hmagrói katoták tikertelenaége roan hitéit Rá ia lépett a hidra. A hidat firad bakák kOafll —
í keit a oóvctiégeteknél. A ■oütenegrói ttotek av nptk reénóH--—---------- pronalán Pali ottbQa1—-_J
rom katoaák, a nem állnak hivaláattk magaa- — Halt I Wtr dt ? Oroszlán Pali, a Bakony aáoiió, rettegett
0*pdaaovita Milán ciak horvátul tndotl, I betyárjt klatahadnH a fepyhétbóL Tizennyolc nem értette a azói a i«y nem átloii mer. évea korában kezdte, i bárom éven ál (élelmet Háromtzor történt felit6Htál, azután eldördült nrt volt Ztla Somogy- éa Vtizprémmegyéknek, egy lövée. A baka lóit. Oípdaaovita Milán Mikor elfogták éa fegyházba tárták, innen la hatra vágódolt. At eltfi pillanatban azt Jiitték, megazökött a ujabb félévig kacérkodott az egéaa hogy t ^ tniáa ti akknr Lilták. I Hnnántnl kurfiatilmávaL Végre azonban liké-
val elfogadták ét aláírták. A ftmertzflnet ho8» él< niaca 8emml b«l«. ctupán ijedtébea rOM oly alapos zár alá tenni, hagy negyvenegy povjii etek r4. Mindegyik fél megmarad J»> vágódott a földre. MagkMöaték á igy átadták eaateodóböl vajmi keveeet UMlOét egyebOit, mint
_______ frntvgi [wrififtjéhan. mrlyrt tlhigyni t fngym- 1 b,TC,< ctendflraaántvoaraHcaaohaáanak. amefv az ortzén haiönhötö feaihátaihan. A hkaa da» _—\\
tzQnet alatt nem tubád. 2. Az ostromlott vá- • horvát embert uViügalta. Oípdaaovita azt I nántali haramia fogságból való Utsabaduláaá-
vaUóna, hogy a harcai takarékpénztárba igy e- I nak alkalmával érdeket felujittni innak törtékezett, ahol váltót kellett rendeznie. Pénz ia nelél, hogyan fogiák el 41 év előtt a rettegek volt nála. betyárt, mintán a Zala éa a atomaaédpa me-
A\'kitérték a barctl takarékpénztárba, ahol gyttnek Jó néhány tzáz lakóját megfosztotta téayleg kidertUt, hogy Oípdaaovita Milán nem vagyonától t közfllflk nem egyet életétői ia. kémkedéat szándékkal igyekezett át a vasnti Orotzlán P«H vakmmőeége batárt nem
hidon. Rendezte váltóját t aaatán haza- inmerö volt. Mikor leghevesebben folyt Udöt-bocsátották. tetése, a csendőrség táborán kerealOl ttf
* I mogyorófapélcával a kezében, — bement A
De megvan as altő halottja ia a háborús ufilőfalu|ába, — Szentgálra. etőkéesUődéieknek. A Drávimtati falvakban Nem itmertékfel. A herendi bociubtn több
közhirré tették a közelmúlt aipokben, bogy n I tártával reggelig mulatott, holott a környéken folytmhidakon mindennemű kőzlekedét Ülőt. j több tzáz csendőr kalatot! utána. Urknt hsté-Ennek dacára Nagy Mihály, aki Stern Károly rában étzrevétlenOl bekerítették. Szántó Jótaaf uradalmának béreié volt, a hidon át akart i éa Renkó Sándor psjiásall aa első lővéaak őrző katonák a leterítették, ő maga, mivel töltényei a hét ir vatták énre a I napos nőben átáztak ét hassaaveheteticaoé enknem a hidra vállak, futva iparkodott manakBtnL Nyolcvaa k, de at ember ctendőr fegyvere ontotta utána kőevetiaa kőtélből n gyilkos golyókai, kalapja, kabátja, l lövés lateritatta. csizmája, kflrtlaáaeoa gyoki gmyája romává l halt Hnlttaslél 1 lőve. dt A aértettnn asamát. A iaiáaban háma-I rtUvs, fogyvatnk eáaaőita, végre aa wkati iapáa lék. | éa hét ardóór tifogték.
7AI A
1012. decanhrr S
^^^^^ A B . .fl..l.l....h 1. ■
i^maaa ntai n awrrws|ssss emg aoa, hogy Pörögöm ég hBaaHMmri téaaogassék.
Sídfin, daetmbar 4.
Oőrögomág rsgnzkodlk jtntaa átadásából. Ha atoaban a többi poatakbaa létrejön a mtgi|jiiéa, Itt ti meglehet tetflaf a kivezető ■tat Oőrőgomág íjánlttot Ml Bnlgáriáaak, hogy a tnttldnai voqal migiraikéiári 3 hadosztályt fog MUdeoL
Konstantinápoly, )ln. 4
Törőkomág a fegyvemflaet tárgytláni elók kisértetet tett, hogy OOrOgortaágot a atö-" vétségből vt ló ki lépéirt bkja OVÖgorszJg ezt mórt aéralmeanek tekinti, melyért elégtételt kér.
^ Snófia, dni^ker 4
Ferdinánd király Khkkfllttéban fojpdta A«nr paaét, aa elfogott tőrök tarig ptraacano-kát A király vittzaadta A sor pata kardját éa vátantért engedett neki, hogy Ba*gárit, bármelyik helyeégében válaarthat midnek lakást. . A paaa Szófiát választoUa lakóhrtyétl.
Konstantinápoly, de. 4
Drfnápoly éa Konstaotinápoty kötött a drótnétkSii távíró iimél helyreállott. Drinápoly pereaeanoha távtratozott a portéaak, melyben jelenti, hogy Drinápoly eiméggei éa mnnkióvai bóvea el van látva ét a védóeetug mindvégig megfogja a várai tartani.
Szkularl, december 4.
A Tarabotnál lefolyt csalábtn rendkivfll aok montenegrói katona eeett eL Miklót király aaért ntnott at a harc ariafceiyér^ bogy acaa-palok vezetéséi ntmélyeeen átvegye. A montenegrói katoaák sikertelen lége ront határt keh e növete%etrtmet. A moatanegiói llaztek rom katoaák, a aem állnak hivaláattk atagaa-
tttoü I llictf ÜK
Legújabb.
Szófia, december 4.
A fegyverszünetre vonatkozó jegyzőkönyvet elfogadták éa aláírták. A fegyyaraaflnet pon\'jú ezek rl. Mindegyik fél megmarad jo-laniagi pozíciójában, areiftt tl hagy ni t fngyver-udnet alatt aem uabad. 2. Az ostromlott várak a tegyverszOnet ideje alatt nem kapnak élelmiszert. 3. A bolgár ciapalok élelmiszerei hal Driaépolyoa és a Fekete tengeren át kapják t fegyvemDitt tizedik napjá ól kezdődőig. 4 A béketárgyaiátok december 13-án Londonban kezdődnek.
Trappista Kakaó
Trappista csemege és iőző csokoládé A Trappista -Likőr Trappista-Tea.
Az ára tisztaságáért, kitűnő minőtégéért
eredeti ctmnt^oŰPan a „Trappista Atyák* neve éa cMprflk navatol.
Kizárólag** főraktár mytrortaáa rénértt
Schwarz <I(iubé>r
gyarnsatérn
Agyonlőttek agy embert a hldórzö ketnadk — Saját tndöcitónktől. -i
KBrtMtlk tegnip, bogy u onaáganarte naponta több halyan felbukkanó ée mmdayteffervraók miatt a hatfvaaaUiég neaaág összes nagy kfdjtit katonai órisal
Ma Ily óritrt alatt vannak a hatalmai harcai éa gyékényért drávahldak is. Bank agyikánét a barcsinál tegnap a hidat óraő katonák agyoalóttak egy embert, aki a hídon ál akart jutni, a a aaándékától a katoaák Walan dacára aam állott aL JEzt néhány órával t\'őtőan le majdnem történt ugyanott haaonló •cet, de ott nerenetéra nem talállak a Man-Hchcrek. A nenzációi ecetekről, imntyek kde lécéra a kormányrendelet szigora tilalmi ináét kádén aam vonatkozik, aa alábbi tndódtáso kai votfOk:
A; harcai vaautl átjáró kldit mindkét dalán magyar bakák őrzik átért, hogy azon senki gyanúi egyén át ne maketten, enk kellő ignoléa után. Hi pedig akadna olyan vakmaró ember, aki a hidon át próbálna Jutni a aa alóirt katonai háromnorot figyelmeztető kiáháara nm áll meg, a katonának nemenk szabad, hanem kötetenége fegyverét hinnáhri Tegntp tktdl ilyen bátor ember, aki a barctl vnati átjáró hidon át akart jntni. Igaz, hogy ta Illető horvát, egy kakkot aem lad német\'I, tehát aem ia reagálhatott tt iolö .Htkl Wer dt?\' kiáHátra. Rálőttek, anoaban a golyó nem találta aL
OqpdaioWft Milán horvát ember Barcara Igyekaaett. A vaantt átjáró hidon át akart JataL Rá ia lépett a hidra. A hidat őrző bakák kötfll aa nptk raéiióll ;--
— Halt I Wtr dt ?
0*pdaaovHc Milán etak horvátul tndotl, nem értett* t aiót t Így nem auott met, Háromtzor lörtént felsaóHtái, azután eldördfllt egy lövée. A baka lőtt OapdaaovHa Milán hun vágódolt. At elcő pillanatban art Jritték, hogy i m^ mién Hm,á«iwa* . táná^, bogy él, niaca semmi baja, csupán ijedtében vágódott a főidre. Megkötötték a igy átadták a barcsi csendőrtaárnyparsnctnoktágnak. amely a horvát embert kihallgatta. Oípdaaovita art vallotta, hogy a barcsi takarékpénztárba igye-kezett, ahol váltót kellelt rendeznie. Pénz la volt nála.
Atkiaérttt a btrctl takarékpénztárba, ahol téayleg kidértM, hogy Oípdaaovita Milán nem kémkedért szándékkal igyekezett át a vasúti hidon. Rendezte váltóját a aaatán haza-bocaátották.
s> • »
De awgvan u első htlottji ia a háborús •lőkénDlődéiekntk. A Drávimtati falvakban tették a közelmúlt nipokben, bogy n folytmhidakon mindennemfl kőzlekedét Ülőt. Ennek dacára Nagy Mihály, aki Stern Károly uradalmának béren volt, a hidon át akart Jutni\' tagnap ette. A hidat őrző katonák a koromsötétségben enk akkor vették énre a közeledőt, amikor már as enknem a hidra lépett A katonák rákiáltottak, de na ember tltuladt.
, Utána lőttek a a hatodik lövée loteiHrtte.
ih—ini r.iin Mflklfr «if Ii hrff
bwsáUitották Barcsra. r\\ A vizsgálatot megindították
ffazgófcépszinliáz
•*.»*mráf- 3ZALL004
WO KÉNYKtMtt OtOMBLT, rOTÖTT VÁRÓTEREM, ■
Szerdán és csütörtökön
december hó 4 éa 5>éa
bemntatéerfe kerti aa Idény kp\'Cnaádóeabb katonai tárgya drámája.; ^
R tiszti hardbojl
bárom frtvonátbtn. fi kép egy katonatiszt viszontagságos életét mutatja bt, melyet a vflághlrtélán művészek adnak eM.
Qaumotil híradó, flz u| cipőtisztító, H tiszti kardbojt, Polidor az uj lakásban,
muszáj nevetni.
Szómba ion ét vaaárnap
szenzációs u| műsor!
Sziafeiz ti ittlm fltvi iu
Szabadlábon az utolsó — bakonyi betyár.
Oroaalán PaU otthon. .
Oroszlán Pali, a Bakony ntotiő, rettegett betyárjt kitubidult a fepyhétbóL Tizennyolc ün korában ketdte, t három éwak létetmee nrt volt Ztla Somogy- éa Veszprém megyéknek. Mikor elfogták éa fegyházba tárták, innen la megazökött a ujsbb félévig kacérkodott u egén Dunánlul karhatilmávtl. Végre azonban tikarait df alapos zár elé tenni, hogy negyvenegy eaatendőből vajmi keveeet töilött egyebütt, mini az ország MUQnbOzfl fegy bánéban. A hirn dn-nántaU haramia togiégból való kiuabaduláiá-nak alkalmával érdekea felújítani annak történetét, hogyan fogiák el 41 év előtt a rettegett betyárt, mintán a Zala éa a szomszédos megyéknek Jó néhány néz lakóját megfosztotta vagyonától i közülük nem egyet ételétől ia.
Oroazlán P«H vakmmőeége batárt nem temető volt Mikor leg hevetebben folyt .tüdőa* tetése, a csendőrség táborán kerenlfli egf mogyorófapélcával a kezében, — bement • szülőfalujába, — Szentgálra.
Nem itmerték fel. A herendi bociubtn löbb tártával reggelig mulatott, holott a környéken több aaáa csendőr kutatott utána. Urknt határában étzrevétlenOl bekerítették. Szántó Józecf éa Renkó Sáodor pajtásait aa első 10vécék leterítették, ó maga. mivel töltényei a hét napot nőben átáztak ét haataivthrtrtlrnné véltek, fntva iparkodott manekttnt .Nyolcvan csendőr fagyverv ontotta ntána közvetlen bőidből a gyilkos golyókai, kalapja, kakálja, csizmája, körtUráncos gyoáct gatyája roetévé
rfltve, fogyvatnk eteaórta, végre na wkaH áa két ardóAr rtfogáék.
jjtt. Jctrtb* 5
Újibb basz ililáili|<MI tizenöt után „un- asabad tágra hnnátstiél, iUn « j* lustái idcjéfl asfáthetglag varrta éa fedd* r#w aámMtt. Fdév mdva
^ gangba keveredett, ámbár mod it Igyplllja, hogy eriíítat ártatlanul. Ujabb bal
*ai kapott
kéii bőrtáskával ment keiében Virot-
^entkédll, mert ott okidéit éa Jtrt ydábi. ttninty termet, deresedő, kopaaaodó ^ mivány arcain; (ak ta setyemkendó a jrtjpo, art önany: agy inidligentebb Iparoe-gg tartané bárki. Etőiékeny, figyelmet modora, kellemet társalgása ét jótak humora ftpn nem fejteti, kcwy 41 évet tOltdtt Po-opayban. Illaván éa Sopronban. KltSoó axabó; pHfOrü háti éldáaokat faragott, fatdt, hat M padig a fegyhéi irodéjtben dolgoaot\'. Ma 15 tru, de Jé rgtszségnek Örvend. A |0vdt Oddtag még nem nyilatkoeott. Egyelőre Srent-gPoa tartóikodik.
niREK.
— Aa oraságoa vAaárok asaporltéaa ctten, Tudvalevői bogy tok kOttég s* or azé-IM vitátokon rndett helyp*nzben Iá ja ast a |9redeiaii forráét, amelynek segítségével h lyre-bgtta\'eni reményű as éamerOrlen gardáikodás Hal megromlott községi fiaaaciák egyentnlyát. |) az oks snnsk, hogy oly községek, amelyek mm ftkvéséknéJ fogva, forgalmi szempontból MOaöa jrlentőeéggel nem birntk, sem mezőiméitágak a állst\'snyész\'éslk nem oly fejlat, hagy a meglevő ortságoa váatrok a forgalom tfátyeM M nem iléglltaák, derűre bonra ajibb vésár-srtáai jogokat kérnek és ezen a réven re-néaytik, hogy a községi pótadói leszállít ha ók
"Iwack. A budapesti kamara, amely a vidéki, Ittjkall krrtsledalemre ét Iptrrs kiroa orszá-foa sásárok talságos eltzsporodáts ellen min-%htemni tnubMÓ tztvé\', legutóbbi idje-kdén la több pedmegyd ét fahérmegyd köz-«ég vásártartási jog bánt! kérelmét datsdtó!* véleményezte
— Oottmana Emil áfMyeaéee a honvéd léghez. A hirsialos lap egyik minapi száms MbMa, hogy a közös bidflgyminisrter a tar br. honvédelmi miniixterrd egyetér őjeg Gott-att/t Eni) n<gykanizaai ci. kir. 48 gyalogez Mébeli száudost a m. kir. honvédség áliomá-■féba helyezte ál. Qotlmsnh Emil, a nemetek
hint m a legtzélesebb polgári körök-bt is általános népszerűségnek éa brc.ülé*-«k örvendö kapitány ez átbdyezéssd nem fcrtl el Nigykmizsáról, matt a helybeli 20 fc"** gyalogezred tisztikarának tsg|« írsz.
— A kaal/aai betterment-javaslat — Errk minapi Űrünk szólt arról, hegy a városi Wpvimló estaid jogggyi bizottsága foglalkozott
1 ■bnöki hivatal áttal azerfcerz\'ett betterment- I "•hályrendelettervezdld, melyet némi módosi-^ elfogadásra sjánl a V. tanácanak, illetve | 1 ^bRrflléanck. E kózleménydnk megyaráró j
HtU
tésae némi ktegétzttésre seomt, smsaa)lbsa a ksnissal bettennent (Ingatlan-ártékamelhedéd •dó) alapjaké* precízen as dábbt közszolgál mányok tortán dóáltó ingatlan értékemelkedést ben megjelölni Tgrcák és terek szabályozása, középületek emelése ér aj ntcék nyttáaa. As Mcakövezés és csatornézia létesítése tehát nem szo\'gáltui a benerment-adó kávdéaéask atap-jdUL
— A megyéapttpttb aranymlaéje. Jdestflk már, december 10-én, a jövő bél keddjén leu 50 éve annak, hogy Hómig Károly bt ró veszprémi pttspököt áldozópappá szentellek Ebbói ss alkalomból Rédty Q/uls dr pTIspőkHelyettes körlevelét Intézeti az egyház fe|eddem papságához, amelyben maga azt aló azavakkai emlékezik meg a Jubiláló egybás-fftjedelrmrői. Étrend rll, hogy a "Jubileum nspjlh az egyházmegye összes templomaiban szent, mise moid<saék Te D .mm-mai, a szentmise vtgéo pedig az Otárisscolség kilétele mellett o papok a hívek kel egy Itt Imidkosssnsk a pOspöaért. Mise utáa a temp\'omok ötatet h rangjai létórán ál mégha zandők, hogy hlrdes ték at örömnap jelentőségél. Az egyházmegye fönhatóiága alá tartozó összes iskolákban szünetet rendel és iskolet UonepMyt, amelyre a hatóságok és a szőlők meghívandók A jubitária napon tehát a nagykanizsai öaszes állami Iskolákban is szanetdni fog s tanítás.
— A kórház ón szegényház karácsonya A nSn kanizsai kórház és szegényház lakóinak karácsonyára adakoztak ujabban: A kórházi főnöknónél: Foka Lsjos 10 koronái és a Mid-féle temetkezési váll itat 5 koronát. — Ezenkívül azerkeadótégünknek tudott a fenti cétrs dr. Szabó Zsigmond nagykanistai orvoi 5 koront\'. I
~ — Főnrl vi> dáizat a közelben. Hohenlohe Keresztély porou herceg tegnapelőtt nemrég tiarzelt iakd birtokára érkezett, ahol mi több napoe vadátzalok kezdődlek meg. két nap mulra az egész vsdásstársaság, mdyben a magyar mágnásvilág számos tagja is jelen van -a - hercegnek- somogyszobbi birtokára utazik bogy ott folytassák, a vadászatot.
-----a nlgrAil Inlffoo. E?vik leg-
napi hirOn <ben közöl, ük a nagykaniaaai kereskedik ama panaszéi, hogy bár a zalaazenrgróti teef iq, mint a megyei tdefon hálózat tagja készOlt el, mifidennek dscára a megyei tdefon kalózai randit előfizetői Zilassentg rótta! csak az egy torona díj kftzdése abenében bezzél-hetnek, mint a nem eiófrtdők. A kereskedők nyilvánoa psnaiu «m indította a nagykameaef poeulőoökséget, bogy azonnali intézkedéssel Z ilsszemgró ot is belek;pctolts a msgyd tele-Ion btlózstba s igy minden dőftzdő ms már ingyen beszelhet Zilasientgróttel.
— Hűtlen feleségek járványa. E héten már mintegy bárom négy hOtkn feleségről számoltunk be olvasóinknak s moat áz ötödik hQtlenségnél konstatálnunk kdL hogy ez a nyavalya vároaunkban\' jtrványszerOleg lépett leL Andri O/ula etobalestő tegnap lakásáröl bosnsbb Ideig távol volt. Midőn hazatéri, feleségének és egyéb ingóségsinak csak hűlt be lyét találta. A hűtlen asszony elemelt minden tutort, ágyneműt és készpénd, azután megszö-
hött. A saomorhodó férj lopáa bttaiatta miatt
an^^lmtf UM^I, . —.. . .
m]cTcnimv ivwc^ai a ramanga^ am ■
nyomozást magladltntti
-r Káeoott agy kataas a kaatta ajhelyt vonatttót^opn. iból hödtk vatttah: Majdnem vegwieasé vált sasraociéttaaaág Bv-tént tegnap a Détivaaat nagykaalaaa -tbáetuá-hdyi vonalán Aceád és Bükk állnméatk kösört a nyilt pályán: A Nwykaatasáról ba|natl.4 órakor. Sopron fdé induló stemélyvoaa\'oa Kmmkh Pál szombathelyi deli vhaa\'t kalauz tattaettatt szolgálatot. Mikor a vonat Acaád állomért elhagyta, a büki határ kötelében Kuimick, aki a nyitott ajtónál álldogált, egy eröe aökkeatead dvesstdte as egyensúlyt s kibukott a teljes te* bettéggal rotwüó vonattól a pályatestre,, azonban tv isarancaéeen lahanl a földre, bogy caik lábain azaaveiatt véres tolódásokat -I ssereacsétlenfll JA\'t ka\'au f a legközelebbi vo-natial bevitték Szombathelyre a lakására szállították, ahol most aulyos betegén fekszik. — Állapota asonbaa a kezelő oryoaa áiiiiáss szerint aggodalomra nem ad okot.
— Adományok a református templom-alapra. A nagykanizsai reformá uf templom-épitétl alapja javár$ ujibban a követkaeő adományok folytak be Jóita leni ur jyMJMvém: Józta Jenő 2 K. Sídnar Paranc (Barcs) I K, Ibi llnoi I K Ungár Márton I K, Optmles Miklői 60 f. K v cilct Ernó 00 t, Motham-mer Károly I K, Jótsa 0»ula 2 K, Cierján Jtnoe 1 K, Ouiyáa Károly 1 K, Schnabl Orula 1 K. Btronovlcs 00 f., Antal Samu 50 f, POiöp Jenő 50 f, Beierl Ferenc I K. Piacher FOlöpnlI 40 f, Erdélyi letván 2 K, Fülöp jósatf 1 K, Bujtor Mihály I K, Péter Ferenc I K, Lőrinci Mván I K, Ungér Mártonná 50 I, Henna Frigyet 50 f, Schober Antal 50 f, X Y. 80 f, Blaztur Ferenc 1 K Végh litván 00 t, Oyur-kovila Ferenc 1 K, Mieon Károly 50 f, Takács Mihály 1 K, Pé.e.f/ 50 I OirAct Qrörgy 40 f, KoctláS 50 f, TOakés 40 f, Stánló Jómef 1 K Vioss Ernó I K Károasy József I K, Lopmann 50 I J4ssa Lá-itó I K, Borissza Sindor 5 K, Srendrd Károly 2 K, Kumar litván 20 f, Simon Lajoe 50 í, Lichl Ferenc 1 K Junker Ntndor I K, Sinkovica 40 l Borruck 50 f, Junker 40 f, Báron Ferenc 20 L P pp Ernő 20 f, Néme h 30 f. Kol er R zső 50 f, Horvá h János 50 f.Otttaaen 46 K 60 f. Varga Amália k. a. gyüjtöivén: Otv. Frtskóh -htvénaó 4 K, Szól ő>y Jáaosné 16 l Sinkó L-josné 40 fr Ssabó Lawa-50 l, Keezab Lsjoe 3 K, Maximits 1 K. NovSciky József 40 U Kercimár Dénes 2 K, Oisterhuber 2 K. Hor> ftVátb Ferenc 42 f, V <rga Játul I K, Gerencsér József 40 f. N N. 20 f, Bóbm Tmre \'20 f, Krátky Jóisrt 1 K, K Ferenc 30 f. C illeg Klro\'yne 10 f, Boromé 20 f. Balaton I IC dr. Hajdú O uls 10 K, Ssegbeó Bála 1 K, flw. Róka Jáno ne 2 K N N 40 l Fejes SMó/T K. N. N. 38 f. Öiueien 60 K. Safy Gizella k. a. gyüjtöivén < Kövaadt Boér Ouszuvne 2 K, Vtdorné 2 K, dr. Stekerasné 5 K R ik O ü a 2 K, Strém és K-tn 4 K. Bdut Xajoa 5 K. Stly Látzióné 3 K. O s eaen 23 K. — Okot Irma k. a gyüjtöivén: Okos Qerz* n 5 K, S einberger Karoly 1 K, Woyciel- ■ hcwsky O óna I K, Oroesek Jóssd (Stékes-fejérvár) 1 K, Qisrmsnn Lajoe 40 f, Brutlné 40 f. M-pyar Mariaks 40 f, Kovács Jtnos 2 K, Ritacher M<rcdl 1 K, Palányi 1 K, ÖíV. FOgerné 50 f Auiwi sner 0«z>rsr 1 K. Qulyás Károly I K Neu ét Klein 1 K, Buváry Lajos (Somogy-sssntmiklói) 1 K 0 sreien 17 K 70 HNér. OVos O\'mon külön adománya 8 K — Kováct Mihály ni arnó gvBJlőtvin: Kovács Mihályné 2 K N. N. 1 K Wfimanné 1 K, Fonyó Mihály 1 K. Berény Árpád I K, N N. I K. K-doar
Uránia szinhás
Mggg
>agykanizsán, RozfifOhyl-utca 4.
Csütörtökön és pénteken 1912. november 5 én és 6-án
A? önfeláldozás. ?
Gyönyörűen színezett
dráma két felvonásbáti.\' A főszerepben Napierkovrtka kisasszonnyal. Kitűnő táncbetétekkeL
Ezen kívül még t remek kép.
6.
ZALA .
91A dNMkír 5
f Ohü S A H«m VAmm 1 K. M4 ényl Sáaéor és li I A W-tnWli FHebnr 2 A Oli» hatatta I A ömtm* 15 A - Aaasaé Lajos k nenil A Fogadják ugy g jipillil gyljtók. aaiat g kegvea adikaiók «t n«on Iá juiáiiil Ifháliaahb köaiónatát. JSááárLejoa nt Mbáas.
— Mikor van dál Nagy kaatssán t Ha | gyorsvosat g nagykgaiiiu álloméira berobog, akkor S parc utalva dél van. Erriü meg tárt gyóiödye a k8ri>n<ég,% de a dáM haraagtzó áűadli rácálol Vagy már elhúzták a dele*, mikor á bndapetti |yorivonat berobog, vagy mk negyedóra mnlva hozták A vároa tár-
•txámsdáiából eiv vagyunk informálva, bory ggy órát a Sr*. Jáno* templom, vagy kOihyel-ven: a felifi templom órájának igaiitáiáért 200 * kor. hzeétt kap. Hál m óráinak pontoaan íudnia tellene, mikpi van dál. A távíró hivatal áa a vaial ut mindennap jalxi. At dralgasfcái) intézet, ag-Utazik, errk nam figyel. M rt * kanizsai toronyóra mu\'a\'óji ugyan már nem áll Híre de tíet, vagy tísii; caak egyet nem caelakttik: nam jár pootoaan.
— A Irgetebb karácaoayi ajándék tudvalevőleg egy ájr\'éket köiyv vagy folyóirat. Esen elv alapjáa a Kuli ura kiadóhi vatala min* dea kOoyvkereakedátben diizet j gveket helye zeit il. Mind nki. akt vaJakit .Kattan" eió< fizeiéatel akar karácaonyra meglepni, agy Hyen Jjígyct vett Etei J\'gyet a kOnyvkereikedŐ a magadott aévrt kiállítja, melyei aztán at ajándékot* at dképaeIlN?ó legaaebb íjindékképprn. A káríctonyfa alá helyezhet. Ilyen Utalványok kx 0tarét helybeli kSnyvkereskedőkiiél kaphatót
— Egyetértéa caak abbaa vau wi, hogy SZIVOS-léla órák át wávegah a legjobbak: Javítást olcsón vállal a Srarvua anál-loda é pá létében.
— Sok pánit taknrit mag egy éveu át, ha cipójM .Benőn* gammitaToklilUlja el, átért a Berann tarok \'udvtievóleg a báruél la krt^k U ánu\'ok miatt ügyeljen váaárlátnál a .Beraan* atójegyro,----------------\' I , T,J
A Blau^!® tetken
1 - fa aóháa mdtett) - \'\'
ili/limitiiiiiiliiiiiiuiini
1/érem mrndtzokat, akiknek enól ártaaMat ígértem, vagy azokat, kik Ilyen telhet venni tzándékoznak, engem irodámban meglátogatni, akol a tervet bemalalhatom éa .további W-K\'U n un világoettáat adok. a a a a a
BLAU LAJOS cogaűM-gyár.
— Inrápn lagrrglbb üenaaMéja a Bot *** dmaartéjn. A izivarkabSvglyuk hűaOtt legjobb g laka hQvdy, me(y ktaáiól* teából ioaz gyá tvn. A nagykanimi kiltto\'tgntégr A dokdHynaevéTUiidban kérjen Bnrbon kávetyehet áa áMnetld tagja aatvarkáR aetvnl. Vatúdt Hm* koa kOvcheket azonban caak § m. Mr. kA» geaaégi éa dobánynagyárudábai vehet dpbaaon-ként 40 ROérérl. 9352
Jávjrat ós telefon.
Időjőaláa. -\'
(* ■Hiiriloutal MitéaM 1 liMtiiJ
Budapest, december 4. r
Élteti fagy, délen Ctapadék. Déli bómér léklet 05* C
FoUért Károly nyilatkozata.
Budapest, december 4. Föüért Károly a m. kir. póeia veférigairgtója ma egy ula\'giró elfltt lay nyi1»t*oiolt Heitai Feraoc tegnapi élet kritikájáról: .Heitai Ferencnek a parlamentben eibanrzott éa a vezatésem alatt áJJÓ pói\'áfói atá\'ó kritjkijáérl m«r megkap\'am a legteljesebb elégtételt. Latin Láaiió miniazlerHnák magához kéretett a k^lenielle, bogy nlk\'dévmmel a legnagyobb mértékben meg ven elágrdve éa eliiaerétét fejezte ki munkámért*.
A horvát vas utakról.
Budapest, dec 4 Jól érteefllt kOrökben ugy tudják, hogy a horvát vatn\'ik prtgmailká jából a magyar wolgAlali nyelvre vonatkozó uakiszl ki fogják hagyni. Bár ez a hir khra taíoaan még niuca mageróailve, de nem nékfllóz minden alapot.
Egy kúriai triró halála.
Budapest, december ,4. A kúriai birfl karnak egy ériéket iae|a hunyt ej ma déleldtt Budapratan. Mdtkus Detaó kúriai Mrd, mint
rfivid táviratunk tzól, ma déldAit egyik azana-lórinmban vérmérgezéa következtében meghalt.
Qabona-Otlet
Budapest, dcceabar 4. Káazára-áclel t
Váttozitlan.
HatArtdó-Ozleti
Buta 1913. ápr. Roz\' 1913. ápr. Tangert májusra Zab áprilltn
1199 1090 7.72 11.13
A azarkaaatéaárt felelóa:
Gflrtler latváa.
Fitchal Ernő.
^^^OroszlíisíyiyMz
mentholtal.
Legjobb eredménnyel alkalmazható rfcempgtiz* mutnál, végtagok zsibbadtjágánál, kötzvénynéJ, fogfájás, bágyadttág, hajhullát, keresztcsont é* derékfájás, izom és inbántalmiknáJ, fejszagga-tás, görcsök és pég számtalan más esetnél; mert erősíti azizmokat és az idegeket, üdiiöleg hat az egész testre éa • szervezet ellenálló* képességét növeli. — Számtalan hálairat. —
IMI: (illír Uriir
iMnp tapfcatt.
ára a Már. Nagy 1 kor Í0 JU1. - óriáii áveg 2 kor. Jl^j^^ffiaMlhask \'
211

Cséngery-otca 65. szám alatti
Ház üzletberendezés sel együtt sürgősen eladó mg
v* Bővebbet a háztulajdonos, ZZakTTvllra^ KTaarollxmáj,
KERESEK
két esetleg három szo-
bás lakást a város bel*
ÍArnífttÓn Ajánlatokat F. Mige alas iqruiWlWH. „ <Zaji- |dadójába kérek.
I Ifttf l-l hMtl-lll I ír-
I .W. V . . Hl
I . «H.
S-
II átka lifl. thailik ty - II in „ császártivirtk — JB
Kapható-QeltcK. és Qraef
^Drogéria"
és csemege osztályában.
3-4 és 5 száás modern Hl lakások
(vízvezeték, fürdőszoba, villanyvilágítás és összes mel-— iékhdylségek) Jecei»bei l*re\'
* KIADÓK. *
Bővebbet: Csengery-utcs 37/a szám :: alatt az első emeletfn. ::
THE AMERICAN SHOE
IGÖMPANI BOSTÖW
^merffcai és saját gyártniáriYU
drNM télnertákhan vannak raktároa. Mérték atáa héanSInik : AUadmineimü polgári .ál ^gpar ruháaatl dpók éaggnnAk
Miltőnyi Sáhdör ós Fia
\'\'htiÉjiklafa várüa t*űnfli|*aa. fém X
MUAttkUé!
UllllllWI 7,
r-gs^ i r-t miéről
- \' ^loiKfl • S 1 - ...... ..........
zs&at
mülH M«rk«wK*
faera Ktbata. Lajos,
cfewt Lujza utóda, Kaüfiy pfr,
Iraada Já|Mf &jsác tá|l
ta»M\' A»3rteMHMa téfinéa. -r...,, jmij Lm (. Józsct Otítvttr ni MaUár S4odaf Ifétc^ ujaM^
AmmmMTI
BÉUiyir )t*mtT**j-# <0,. H&M(k lítvin Magjar-utca 1*1.
tWIIIfM iHrtWfc Ondén Kkroty. K Imolái, «
a. 98.
Ikta ItnM- Pi«iér éa Magyar
^ fnumi éa maralvai.
Jútg&A. Kazincxv-atca. _>_ . 1 ÍSSr Józaet 4a Ra, Főul. Háinbuni M\'kaa, Fóut Milhoffer Ödön. Fóut
taiiWi Sándor, Magjai utca éh
poWk Bóráé. Br«Hítc« »> ton* JóíMt, Mwh utca L. Vot! Érné V|flü* utca éf> aa.
H Döme Feraoc. Eötv5s-lér 18. Keváca Sándtrf, V tWJsmarty-ulCit k. Mm jiap* KUlatydy-utcf 2?, Somogyi Jó/iff, Bajza-utca 13> Bálái* JAoos, KMssy \'utca 19. aaéa.
Bar|uhua kimérés i
Sügér Izidor, Erzaébafctér 14
karfeély éa IHráat
Brád IrfOác Kazinczy-utoa. Beh* Gyula Csengwy-ut 51 KMntá JSeo* EMMAt 3. Pu-chofiaö" Slndor C*wg«ry-ut. $e«ér Aéai amtbétST Sth«tiu«e jácaet Fóut Tau Latoa-fóeL Zapteiál Simon, B>a4rad«ar. Ria»ina«per CN>0, Kiihaij alta 1
Seaké István, Fóát 17. Batggfcjeaö, Fflut Rataébér Imre EÓtvOs tér 29
Mttaúr^eeaaar) am-él-
iuttft |ö ifin li
Viacze Gyula Sáfár ut »0 c
Ccmantáru gyári
Waiaa |oma, Erzsébet-tér 4. Sehartcat Zsigmondi Magyal utca 13. Sikmllguéc, Magyar efa fl.i
Clm- éa aaétafaati,
P«k4 Péter. Zárd»<-U»ca 14. S^kiftcpioa Karoly, KOttany-utca T. -Saitíer Oszkár, Kölc»ey utca 19.
I \\ Ctpéaaek.
MSkénii -Sándor, Fóut MarÖálEde, Fö< Kát* M ityis, Erzaébet királyné Mr Ragfcíd Miksa, Caengery ut Statmar íFtllöp, Báthory utca. NtfpfKárofe Patán efca 64. ^Métt Tioce, Kazinczy.utca 10. T^ialal, Király utca 23.
"fwmrmt*. Htatm"*—--
A® jptáe. Fóut ia °4Hmci IWM lazTsczy utea 5.
talitauk»ttxafea _ □ebi Viktor, ra/Tucij ajca. _
SzAnh Koa, léiarf Wwn ut-. BlUiljl? láa\'fi TeWw-aMfcl ...ní
/T
\' Somogyi Ferenci PetoM tát*-77. < Maakovtca Mór; lóisal lóhtrCHf aL . Heteteket Lajos, (0*a«Hi »f 11. Falár Mihály, Ötyóa Wr 15.
fhaahaa. haktjéae* Vöft.many utea U. Fé«yképé«*.
Károly, bazár épfH fk&Tírat, C*ag«/y uT
Fásttiiaiiki
Töfftsy Pétor TaieVy Ut 9. Kaataaan MAr, Kauncsy *4ca 6 Söriry ji-nók Hiatkó JkaMhitMB, Fóut. lidHt M|kaa, Király utca 14. Cayetké Férenc Eoívfts tér 36. Skeriak laaoa Hanyady utca 5. Mó«r KáMly; Kiniur utsg 55, Stern .lpiáe; H«e»» —■
Krau«z Jíizsel, tartom natté, Sugár u. 18. KumánoTica Pál, fópt, U. Frommer iékafr, M<eyar jitB Kohn Z-L\'mond, Zrmyt M. utca 30. Tóth be|a4lMk tét 10ÍXí U ; . ■■ P hereiann János. Macyar utca 31. MkUar Károly Fóut U. Horváth Jrizseí Föut 17. Ot\'ON-ck tároly Suuá- ut 2. Méasath J4a«el Rikdcel atfla 20. jpitkll\' aef flal\'ar utca ZU lUSIMmK tkdaay utca 72.
WiieaiaiWln Zagteap^ Hu^aíy-u. ST. Dépgyáras.
Kp\' __
^^w
Gépéaa. ^
FUchl János, Szem r» utca 8.
Kétogyáree. Kardos Sándor ka Társa, Üaeuon aHa.
Pótlék Ede és I*. KPály utca 9. ROienberg J\'aik. KlrSly etca 11
KovácimMtar, .HhtWlMá^f
jgné Teatvéral Teleky-ut <■
ffffitti Völ^V Mlfiiljr KS\'IftcxyHifcal major. \' MorvS\'h JA*Sftt KarinszyutCi l tapar Katmáo, Petólf aái tt
Kotsigyévto 4m «tayae4>
Neay Antal Aíéfccsy utca 29.
K orcamára*.
Kovács IkiHM Urslngi sOKaanok. Berger Adott, Petöf. u<c« 23. Qzár J ooa .Vs kapa- KW\'y-utea jp, Biáskovlcs János, PolgáH-EgvIét Pinté János, (ZOld bordó) Hunyady utca. Ifj. Schlealaaet\' M«r Kazinczy ntt. Siujtner T«l>ky utca, Vida tájoH. Kaiiuciy u ca Z
órsa é« tálaaaeéea.
Szívós Antal, .Hzarras* épMetbaa. tiilfcer Maej Rraaábet tér. | ,
. - TKaá wáaJwt ScMprfhgM AtioiwwUr ^i MM
•■ak*.
Bxroti KlWff WQI t ca-u ügcjíi Smk d M-____ „ M
V \'s i\\ l^r^l. | ---WmX—Al— |§
wttBWHOTW^IVWHVn vW ^Bdff^^mpr sva
Htrachl Benőné Kaz\'ncry utca k Kotta És^NOVérék, t««o%Nr,
Wales W vérek, Fábt |y,
RéamSvaa.
Sámli j^eat Mut Mendloyics Júsae^ SJHJy etca 4X
Mhatsatl *e vagyüsMtá.
Mapw láÉktp, laicaay rám. •
f Mrgaraa.
!*Mk«yT Zsigmond, Ipartestület vendéglS gi^dy SörfÓzde RéaavéayUraaaá(. Pe rQLrereac\'Kirpty utca A. d.ftUi
Pftrici Otba Caemraey üica. KM Józ-el Fóui 177 Oodmaan lgn«c Telyky iit 34. Badaeanay rcndéglA F0út Opamcza Károly, Klu<ray utca 65. Hagy Kéroty-WAActi a\'cs 89l HJcsbvícs István Aran> jiuoa utca. Hecke berger 0 Orcy Kinl<ay utca 22. özv. K-ész JAfesefné (R ksa) Fónt 19 MasdiaM*é( haáe Üs-upe y St Pupoa Qyírgy. Erzsébet «r 11 N«iaar I#oác, E®irts-iér L Tátoa Fer-nc Koanuth Lajoi tje I, .Bárásy* K riüv utca Pap J&IKH PutÓfi utca 1 Furatén Jóiv>( Mairyar utca 1)4. T "th Píter Otvöf-Iét 10. aa. Sági ■JkoO\'< Tnlnkt-at 43. aa «
Holzer Oábor Magyar-utca ML aa.
^ J|K«fMmr Perlaky Jót-ef Király1 utca 28. Kimlvai ts
IIMniMtrr.
Lénk Jóaael Zrínyi Mikidé ataa 37. Loauér FereeC. Casopety nt 91 Tllrk Oyula, Magvar utca 73. Mlimlyt Ufláai Févl iB Vioia Adolfué, Magyar alca 41. Fischer Baeó, Király ataa 19, B «enUial Qéaa, Eötvös tér. Sieiher Armid, Magyar u ca 13 a. Ro<enherg Mtaaa, Magyar utca 11. Kinin Viimoa Pa ÓA etca b. Holmik Oyula, Király utca 31
•aéllodAk.
Arany Saarvas, Enaóbattér. Koiooa, Fóut éa Sugár ut Vgakapa, Király utca. Hungária, tituár ut MMMTCHSlMtMr
Vida La^es, f/aaér j>iaw.k, UilKtr a. , Schieainger Mór, firkáé Kazinczy utca.
Fram Lajos és Fial, Caauzery ufc-
Oépharlsnys kttMa. -
Fdachmaan Lipót né, KtnUsy utca 37.
l|a|yfsft«l /.
IPfsahl JásueaA Átuyl M. utea ll.
HusántSák.
Öíví Adtgr Mórné. Káalnozy utca.
Fit Pituii, A\'pkd atcai\' |í___
Lfzner Antal, Király utca 39. M*Itner Rudolf, Király utca 47. Kardoa Vilmos, Erzsébet tér 4. Rein Ernő, Kazinczy utca. Lackeabacher Ádám, Erzsébet tér.
Lnncz Boldizsár, Péffifi etcs 22, Reidinger Ovu\'a KisUtudv utca 33. Ernaat Ede KaxincJlu. 53. aa.
Ktmlval MHtar.
KOdbaum Alajos,\'Oti\'Oií;1!^ Í j
K0tatay«rPá.
Bsllnger Ferrnc Te fky aéca á. Seabö Vaa Károly. Ma0kNtc? 79.
Kánénysaaró.
Potln Pétiir Toléky tl» Ofc-Mantuano Józaefué, TelGifciÉt 18. Ritkái Laiús, JózshI lóMHg uL . özv. Mwtfúano EdflK XÜiyt ^rO:
KóraraCé. Wei«berrer Kátmáui Oeagery ut
Hanteaak.
Hild F. Fial, KlrSiyvfca 4 azám.
I SB
Művlréc ém kaMH kénzltö.
Marton Jknoa. Ráktof u. 67. éa Fóut 3. özv. B-ncz kné, Koaáuif tér 7.*\' Szaté Xadráa. Teleky a\' 87. Loaerné, Kistaludy u. ea Kossuth tér. Darvaa Jsooe, Deák-tér^. éaPotófl u. 34. , , 71— LlL ----
* iMkaltH
5zái\' Kilmis. líiltaax alca 36. CukrUssk.
Mafcovfciky d^Sík, Ffmt Vfry Zoltán, Deák Psrenc tár.
HéevUsgyaJp, Kit^fJSiS^Í . Cola
MteJHE ipifiiifci
4f
ly\'uleal ea ál JivOe tér Ví M ataa jf1
fan-

Spitzer Samu, Zárda-utca.
Kálybén, Tóth Jóaael TelakiMk 18. BoffiFmvta KonroiTaTortsr 19. norgtt OérgéTf. Cólv^t tir 2B.
. Kávéktaa.
úmxw&éms
Korona kávéhás, Fóut Kupont kávékáz fóut Basárépület.
KárpttM és dlf alté, áoeygyt Ede Kaajaray-u. I.
gfli Ar:lOAr. ioqtil
nsifc..— n-yi. ^ flg. Kaslaar tap a Maynr Ijotllé Fóut 1
aásuíx.^trvi tiELmr
PctcrmsoB Jóiscf, Fóut 4------
MúlakatM.
Simkőris és ifltoky, esopagtbáz. koha Samu. Magyaf itci.~. —H Paiza Jóssrl, Árpád utca. Saécaéayi Mván. Kowrtn tér 19. FitclU István, Kislatuáy utca 4.
j( ItaMiaM Bp éa Ijésea. Májon Teetvérek Erzsébetjén
iial íYfftir***!^,
Frank Joaaaf Enaéb*á-téf|Miipertftéa.
Első duaái|ftull azekxflnomltó r. t nstttvlacyér.
gosenfeld Aliijoft, Kazinczy utca. -
Ét* Sm^liiiaiin SmMjj, Mairyar gtCS.
Szűcs FerpüC,- Magyar utca 145.
•xatttté.
Brkek Márkn* éa Társa, Brsaébettér. tackauhacher Ede, Eraeeketiér. Oúnser Zsigmond, C»inyí-utca 9. • Lidiit Bamifc KirUy utca 11
Szouime* Kde. Xruyl uiea 16. ------
Weiaz Jótief, Petót|-uica 30. HUttmr osoor Mauyar ulca S6. Ofeabaclt Taréa Edtvóa tév 35.-----
Saijgyértó ém nyergen
Hocpf|/k.l^iDly, Uwwf utca, t
Ssappsngyáras.
Polták Lipót, Magyar utca. Koha Fulop, Király u.ca.
tsdeamaatar.
Robtnaohn Oyula CuagnjMSÉi Z
■lal aasykaalsssl tamatka; vállalat
mart -C-Ml^ Hrann Deák-tér 4.
VwiMlkffélt villftltl
Bra*J» J >zaef Eötyöa tér 1
T4*lm<fy*rm.
Steqi áándoo ut P7. |
/4La/
Horrálh Hárkó^J K<
Qmán Zriarl Mikioa-u. 11 aa. Ovss atmtSUa taatá.
\'Órny, tafa Zrint
ta féni
káca 4
anya

rfW uAmftitfii^Mt
ZALA
1912. december 5
J35CHCL rQLÖF m
Nagykanizsa.
Könyvkereskedés Iroda- . és Rajz-IrógépkeUékek . szerek s s = Papíráruk | Zenemüvek
Olcsó és iegsgebb
képeskönyvek,
ifjúsági iratok,
ajándékkönyvek, diszlevél papírok nagy választékban.
Robinsohn Gyula
szűcsmester Nsgvkani/s», Csem ery ut Z, ro t Mllhof fer sorsjegyáruda helyiség.
Megrendelésre készítek a szücsszakmába vágó összes munkálatokat, u. m.: szörmekabatoi, boát, muffot, sapkát, a legújabb divatú Etole és Pellarin gallérokat, úgyszintén városi- és utazó-bundát, lábzsákot stb. kottást és átalakítást nagyon jutányosán eszközlök.
Ragy raktárt tartok szőrmeáru és kész garnitúrákban.
. . Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását i r
N,
fl Csáktornyái
ltSSll»Lw|>ljH
MI ttaiw tv titVMit
: összeszaporodó :
dögbőrök
folyó év december 30 án, három egymást-kóvetó évre szóbeli, vagy írás-béli ajánlat utján -el lógnak adatol. Érdeklődőknek felvilágosítással szívesen szolgál az
hmm ím
ér bor
8383
literenkint 76 fillérért kapható Sifrán József faszerkereskedésében Magyar-utca 74. — Kívánatra házhoz küldöm.
jsr Intelligens jbt
émet kisasszony
kerestetik néhány hétre Nagykanizsán két fiúcska
mellé. Ajánlatok a kiadóhív italba tértinek
■HHII|l»llÍÍ| ■■■■■■HHIIHÜ
SCS* GőzmosDdája
Elvállalja az Oestss fáill ás nöl. valamint
háztartási fehémemOck laztttáaát.--
UH Gallérok. késsMk bécmt aafastára. aa Nagy függöny Usatltás. a Ssép munka I Olcsó árak I ■ Pontos éa gyors korrigálás I
Szíves >Artfogást kár:
Player Klotild ÜSTSÍ
QyOjtötelep: Kazinczy-utes 8. ssám alatt.
mmmmuMUmmwmmmí

I i
I
I
o
tf*
\'Mma/i/i
fétpfis&aoé-

fö&fon 222.
Kazinczy-utca 6.
I i
>1
ÉS II
Nagykiniria, -^r-VÁROSHÁZÉPÜLET
— December hóban -—
minden legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai jképes-lapot adunk ingyen,
VfaUU vavA khrAaaára l^áaraKaás Upotjji^afc 1
49.
HÉT.
mi
ttywmlüu t MiMMlfliwu .ZM HIA^MA *■ myo«d.- mi.»)luMi—l, M1ii)Hj.....llwMnl*
XXXIX évflotyML
Nagykanizsa, 1912. decembf C. péntek.
279
NAGYKANIZSA,
Trirfnn aráim Tt.
Itdelttikat te ayttMwt
ktedóknmtat
POLITIKAI NAPILAP.
UKT".::; i: t?:
Ma tű .... .14.- #
kUn . . , . . Y 1J0 tah
mmT. ! V I K * lf« .... . iá. -
EgyMuám fc fillér.
I wumt »Mn mmwiw mi i igte
L htf Hmahlliik 4a uf^ kóxWhryak aoroaként 90 Rlér.
3 koron*.
értasktssk <**• 6 koroniw
Tavaszszal..
A<Hp>hwfiai, december 5.
Irtózatos, ami körülöttünk történik. Boatlmsssn elviselhetetlen. Mindazok a hivatottak, akiknek az ország érdekén, Jólétének, boldogulásának megmunkálásán kellene dolgozniuk, naprói-aapra szörnyűbb módon fonják körénk a gyilkos hurkot Ezer csoda, hogy még élűnk, hogy a tetemünk nem hever még kiterítve. Millió sebből vérzünk és ■inden pillanatban uj sebeket döfnek belénk azok a nagyurak, akiket azért fizetünk a bőrünk alól kipréselt pénzekkel, hogy biztosítékokat, garanciákat adjanak nekünk: ez az ország boldogulást, életet, vagyonbiztonságot, nyugalmat, örömet kínál a polgárainak.
. Tavaszszal, amikor friss virágbimbók pattanlak az ágakon, amikor bódító Ulatok aümQiüj ^árnyalással re. pfiltgt aT^eTWr sínftor dTidlWnás zsendüiések uj boldogságok felé hívogattak, — nájnnk megkezdte huiiaszagu, -gyászos-ktbóntákoz&sát a krízis. Meg kezdte haldoklását a pénz. Elindult egy irtóhadjáral: millió a sebesültje, millió a halottja. Nem volna csoda, lehet, hogy igy is van: a pénz háborújában
nem maradt épen egyetlen ember sem. Emlékezzünk. Tavasz óta kisért a külpolitikai válság. A konfliktus réme állandóan a levegőben kóválygott Megdermed lm Itsték az emberek: mikor csap le ránk. A vész bekövetkezése elkerülhetetlennek látszott A pénz eszeveszetten riadozott. A külpolitikai krízishez vétszivóan hozzácsatlakozott a ml nyomorult belső politikai állapotunk. Versengve roncsolt bennünket ez a két megvadult rém. Tavasz óta elhervadtak a virágok, megkopaszodtak az ágak, — pőrén, kifosztva áll a téii hidegben dideregve tízmillió magyar.
Miért keli ennek igy lennie ? Mert igy akarja néhány tehetetlen, silány akaratú nagyúr, a népek rabszolgatartói. A krízis elintézését nem tudják keresztülvinni, — nekünk pedig lassan el kell véreznünk. Hetek óta tombol kőrűiőt-Hlnb a háhnra rtrjftngfl riadalma. Elszorult szívvel, pattanó idegekkel lesi nap-nap után milliónyi ember: mi lesz, hadba kell-e szállnunk? Pasics gram-mofonja pedig berregiszó kem le^ bet arról, hogy Szerbia megrettráijon. Szorgalmas feieselgetés szaporázik Bécs ésISelgrád közölt, amibe idöközönkint beledörmög a pétervári medve, — és
y w
mi közben megtébolyodhatunk, elmerülhetünk a bizonytalanság ingoványá-ban. Ml lesz? Mi lesz? fs kétségbeesés paroxizmusában, mialatt Bécsből az életérdekeinket hangoztatják, mint megfakult falevelek sűrűsége, hullanak az exlsztenciák.
. . . Most nj jelszó hkngzik ki a bécsi palotából, ah«l a monarchia grófl külügyminisztere táborozik: elhalasztjuk a válság elintézését tavaszig. Majd tavaszszal...
Majd tavaszszal? Szent Hadar, magyarok istene, mi lesz addig ? Elhullunk, elpusztulunk, tönkremegyünk mindannyian. Jön majd a virágos tavasz és nem lesz sziv, amelyet meg tudna dobbantani a rügyek pattanása. Jön majd az ifjú tavasz, és elszárad minden mosoly. Kibukkan majd a napfény és ráönti derűjét a nyomor rettentő csataterére.
Kínlódva, vergődve érezzük: itt gyorsan, energikusan rendel keü teremteni. Ezt az irtózatos helyzetet nem tudjuk már sokáig elviselnL Az energia nem jelenti a háborút lappén ellenkezőleg: ez sz egyetlen biztositéka annak, hogy hogy kz akaratunkat respektálják.
JÓTÉKOtfíSAQ*
Regény io
Irta j.\'
Drascbe-Láaár Alfréd.
IV.
Pataky f róf éppen beftjezte romboló munkáját éa a messemmUOléire Ítélt vsrgény rab-«o-g»r,ó végképpen letOM a képről, mikor la. mét kopogás bsüslszott.
Spsoekné volt.
— Szerencsés jónj pof, Pataky nr I — moedm legsaerényebb, legédeskébb kanajáa, ms(dnem pöizézve — Csík nem zavarom?
— De bog« zavar, — lelelte a grót, — fel sem ftkbdva megcsonkitott képéről. — Ilyet sgyákslében felesleges kérdezni. Nos? Ml vaa tzzsl sa modellel ?
— Hisz éppen a miatt JOvók, kérem slás-•aa. A leány kiaé vár as afló előtt :
— Hát bocsássa bel — mondta Pataky Utmlmetleagl. Már jnigs késsfllt ajtót nyilasi, de Specsekné elállta uiját a vastag ujját ajkára téve, suttogva moadta t
- — Bocsánatot kérek, Pataky ur, kegy még slkalmatfenkodBay da eaak arra akaifem flgyelmeziatal, bogy a May borzasztóaa ssé-gywiős. Nagyon óvatosan kall vata bénái, awrt tdiöaben megugrik. A mint mér reggel mond-
tam: lessék as srccat kezdeni, — többi ma|d mqgftőj jön. . _ .
— Jól van, jói van, — ídegeskedelt Palaky gróf. — Tudom mit kell tennem.
— No bét akkor minden rendben van, — hagyta rá Spacsekné alázatossn, kinyitotta as ajtót a kiszólt:
— Tessék besétálni, kisasszony I Nagyon szép Ht bent I
• Félénk, főidre szegezett tekintettel bdó-patt Bartók lloaa. Sptestkaé látta, hogy most már nincs rá tzkktég. Kiment s halkan betette aa tj\'ót.
— Cssk bábán, kisasszony I Jöjjön közelebb I — kezdte kis idő múlva Pataky sz is-merkedést, le sem véve a szemét Honéról. — Na féljen semmit, nem lélja eenkisem I
Hona feltekintett.
— Tudom, <— suttogta. — Kérem, mester-uram, ne haragudjék rám, bogy Ilyen Ogyetle-attl viselkedem, de nem értem Jobban I
Palaky öo kénytelen 01 elnevette magát. Ilyet még nem látott. Sokan fordultak ugyan >■ meg nála. ebből a faltából s megtörténi, bogy as egyik vagy másik aséi, bogy felsrófolhsssa as árakat, bssonlóképpea viselkedett, — da aa mledig csak komédia volt. EUenbga as a laény ama tette magát: Bgyetkaeége valódi volt. Ezt még at örökké bizalmatlan Palaky is siső ie-kfatetre elismerte.
A gróf íloaéboz lépett, majd megfogta a
kesét s az abbkboz vetette. Ott felemelte a leány fejét, bogy jobban láaaa, mert már sötó-t(M) tett a materemben. , ■* i • ^ .
Ilona nagyon elpirult, a mi finom voaá-aaihoz igen jól állt. Félén kan ráasegezte Pato-kyra nagy, kék szemét, de eaak egy pillanatra. Aztán ismét lenézett a földre
— Ez csakugyan nem rossz akvizíció I — szólt magábaa Palaky. — Határozottan aaag volt elégedve SpaczeknéveL Jobb rabesolgaaflt t* aem latfott hdp—fol kápa ssáartra.____
Barétságoaaa megveregette lloaa arcát...
— Tegye le a kalapját a kis kabátját, — mondta. — Szeretném még gyorsan megrajzolni profitját, pedig már nagyon kezd sötétedni. Karcoistnsk, tanulmánynak mindenesetre ,JÓ lesz.
Ilona, még mindig zavarban, levetette régi divata kit kabátját a műterem közepén álló óriási HMgyfsaszteba, aztán levetette a lejéről egyszert, sötét bársony kslspját. Mikor esőket elvégezte, simUgatott éa huzigált kopott, tulrövld ruháján, persze eredateny nélkai.
Ezalatt Pataky rajztáblái ós cenuát készített eM a két széket vttt at ablak até. Aztán laCtltette Ilonát, aMgtgazttotta a fejét, végtU padig elkezdett rajzoloi.
Másian ott Olt szépen, mozdwlaUaonl, — Ilonkának álkthna vott töprengeni hely este fö-lött. u<y a mtnt magttűébe vott Sptcaihal* vat, lekkaáa aétkttt távozott házából. liMiktak
2.

tJU
ZALA
1012. december fi.
Sutba hát azzal az nf jelszóval, (UÚQT l .majd tavastul . . .* Meit tu aaakttjjyan Igy akarják: a tavaat egy elsorvadt országra fogja hinteal arany* sngaraiL ■
m tgliruailottái áa áflemol, sert a aák ekkor kcfeaN a ciempésartl taackeriafi kmnákák édeekó ne«0i. A bíróság annak tdejée drákói —|pi i H kOnietts mag a
Mi uiMuMi
Oyákdayea vldákdl áraaatottfk aL
A Orákánjraa áa Z\'kány környékbeli köz-sn\'óesai már hánapokkal ezelőtt ásna vatták, hogy ■ bteségahbta néhány hónap óta ardaaa mtgcslkkeat a cukertogyautás. Aa Ule-tákee pánzflgyt hatótággtJ ia közölték ezt a ttpasztsla\'ikal áa aaaak a gyaanjaknak adtak Uftfuátl, hocy e környék népe vatóatfaBleg a trtgorutn ttkett anehertnt használja cakar helyett. A ptaztgyórók buagón ayomecttk ia a dologban éa csakkaaun megállapították. hogy a feljelentők letevései alapoaak. U<yaais ária* dea kétaégal kizáróan hejgaaaláat ayart. hogy a batatoaaeenti kézségekben, továbbá a Dráva Mrnyékéa a nyár folyaaUa Ogyaökök jártak, akik a községsk lakosságának aaacharint adtak rt, aadt siatán Orékéayecea át cnmpécrtik a vidékre. Megáll »puáti nyert ^ as la, hogy a eeeeapéesew saachariat Badipertrói hozták éa aok ezer korona kárt okoztak as áHaainak. Aa agyben a nyomozás aég folyik A Jelek azt mr írják, hogy a csempésztet aa a gyógyszerész kövatta el, akit a bndapesti rendórság a napokban a tóvárosbaa Wepteaett. Az már U kéMég-leien, hogy a saachariat Bndapeetrdi eaáliitották lÉréa mnat i nytawfirrtFn hányban teflak meg, bogy neane a leleplezett badapeati gyógyszeráss látta al e balatoni éa dráva menti köz-ségsket saaeharinaaL
kvekkel ezelótt Pozsonyban lepleztek la g bandát, amely cccmpétattt anckerinnal Portony és a környékbeli lakoeaág egy cttmpánéi aaaak idején kellett, saert a csempá budipesti gyógyszer-
tant e>
részét. A szacharin fölötte nagy szenzációt szók ismert aevfl, nagy
téro«ok vottak, akik iev körei egy miHlővtl
am monda hogy as etscgann mánkén, e ma-. adatokat elviszi az egyetemre s azadazalka-íommalmeglétoga\'ji egy banknál alkalmazott telefooiaia barátnőjét, a kiről tndta, hogy aznap aubadaapoa.
A nülők ebben nem találtak semmit a -t\'oaa ténylag elvitte a munkát aa egyetemre. De viaeujövft nem ment el barátnőjéhez, hanem lopva beállított Sp czeknébor, a kivel az-tén eljött a gróf mOlermébe. Mielőtt belépett, e hétiatrtwnf ínég nignsuan —g**^gyte affc*. hogy a világért aa móHtaa Patakyt grófi dmén, saert ezzel elére b elrontana mindent
Gyorsabban, könnyebben Jntott ide, mint-aem gondolta volna. S most, a mint ott Bit, ffjt a szive, hogy otthon *haaikto*t Legelőször életében hszudott I Msga is csodálkozott, hogy ezért le aem nyelte a föld . *.
Igyekezett megnyugtatni lelkiismeretét — Elvégre, nem volt-e Jő éa nemes aa a cél, a melyért azt a bOat elkövette ? Erre nem talált más laieietet, minthogy volt mentség aa 6 aaá mára. Különben is, váláséikor maga az édeaaayja ssondts neki bont sajnos, vannak helyzetek aa életben, a árikor még a taglkilntágnihh embernek la haaadaia kell.
Hál aam volt-e moet ó la ilyet hely aatbea ?
Bízott henna, hogy a mtndankató majd
caak aekl la amg leg bocsáttat, a mini
ttoknak la megbocsát a tik anamal étimmé al vele.
hasadnak,
atya ***
(Folyt, kftv.)
u
Mozgóképszínház
.SZARVAS* SZALLODA
350 KtNVtLMfS OlÖMLT, rOTÖTT VÁRÓTHJWUá. ■
Ma, csütörtökön
étnakii bó 5-én
bemutatásra bérül aa Idény legerentádóeabb katonai tárgyé drámája:
fl tiszti kardbojt
három Wvonáabae. E kép egy kalonattttt rtmnaltgtégia életét mutatja bt, melyet a vttágtiirtJ dán mávéaaak adnak aló.
Gaumonl híradó. *SS& Hz uj dpőllsziiió,
rendkivfll
hmnoroa.
H tiszti kardbojt, Polidor az u| lakásban,
muszáj aevetni.
Szombaton ét vaaáraap
szenzációs u| műsor!
k\\\\iil íl flríllfll fltVI 931!
Elpusztult egy kanizsai bolgár kertész a háborúban.
Szomorúiig a vaaataljAn.
f aae dtaa
Oiatanl a Balkánon már úgyszólván véget ért a bábura, ha eaafc a fegyvervietló telek a matt folyó béhetárgyilétoktt még egytter meg ntm naUtjtk, hogy a kardok éa ágynk utalaó kétaégbeeeett viatkodátára biaaák aa ntolaó döntést. AHg pár hete folyik csak a uörayfl ttinjélék, de asár ia tengernyi vért éa viruló amheréletot ataétzlttt fal. A gyors tgymáaatán-baa következett burzalmaaan véres aikktttak benuttnket távoli nézőket, tkik még amallutt ngysncaak el vagyunk foglalva a magunk jövendő torsén való aggódáasal, adaté elféri-toltak nk; agy, kogy mostanság már esinte kötöayöeen ohmnak, hogy például Drinápoly-nál agy kirohanás alkalmával ennyi mag ennyi izéi bolgár esett al, ennyi amg ennyi vuezta-■éggel verték vitizt a lőrőkOI.
Persze, igy a távolból etak egy-egy itámot látunk eaekben aa adatokban, de mindjárt máa snmaari aántk aaaket, ht csak arra gondolunk, hogy caek között a jettelea ilrukba tl-hantolt Hátak között aákkak lamerüe arcok ia nyugodhatnak Padig ayuguttntk.
A Nsgykanlzsárél a attlttérre vonult bolgár kertének kötél — u Htmaradl családtagokhoz érkezett levelek nerint — uagény Vakom jdad aknatt, Hajáutkt Lukén pedig
anlydlaa mageebcefilt a caalamezőn. Hőtg^
kárteaaaoayok. akik mutf tamarőitkct, jóembarfikd még nem It a háborútól, baaem caak w talán rövid időre nőió katonai behívótól —, gondollak al, bogy mm aa aank kkl a moaotygó arca bolgárok kflill, akikkel még aábáar bél előtl nagy komolyán áa éleire haléba alkudoztak a poati előtt n \' piacán, brtfcn laknik a lűle burgntl ccderifcou, vtgy nagybetegen e uóful azflktég barakkuk valamelyikében. i \'
Bizony, nem egy tóksjtái száll a csata-lérről a etekből a uBktégbtrakkokhóI a magyar országi békét kariak felé, fia art, amily aa megillet ód énei keN gondolnánk egekre a aév» leien bősökre, remlaykrdéccd bisszBk, hegy art a megpróbáltatni, amelyen aa ntolaó belekben fit nemzet ment betuealfll, a Ooadviaeiée mHŐJBak el fogja fotdinnL Mert agy háború akár győtalemmeL akár veracéggel végtódik, mindig tafirayfl megpróbáltatást jtlant a aép egyedeire.
A disznótar áldozata.
Egy kla leány tragédiája.
— Paaal ludátMóaktoi. —
Rémet nerenciétleniégat okozott tagnap 0 outonyban a nfllfik goadattauiága meljnek egy kat évea leányka lett aa áldoutt. At nrt ráuletei a kővetkecők:
Tegnap kora reggel aagy napra kéufllő-dfitt aa oroeztooyi Horváth cnlád. Ezen a ni-pon ölték Ii aa elaó dtaznót karácaonyra a a valótággal neménynámbi telte aa InnepélyM tktait. A dolog nehisebb rétién a matic tt-végaéaén már, Imi voltak a következett a kivég-I (Wikvenc fekracealrouáca ée a tor aeg-IMaa A faln apraja-nagyja megjelent ée aegéd> kezelt annál a mátkánál a azalatt a koeykákán a tflzkctyea agy détac vit forrott, bogy abban a tor menőjét megfócheccék. A bon>bében aem tartózkodott wnkl, a a aanmacédék fi évea Msriska leánya, ki éeuevétlcnai beosont szsbsdon kielégithetle kíváncsiságát. D: errt i torkouággtl vegyes kivéntágra életével ftzalttt rá a narancsét len gyermek.
Amint Maritka közel ment a kalltnbea, hogy bdé lek int ien i faaékba, a nyitott torhelyen pattogó IŐzből egy szikra atoknyácskljára nett a art lángra lobbantotta. Vriőtráiá síkoltás közben rohant ki a konyhából a egyenmen hnalelé tartott. A fájdalmas tiráara egy ttnoay, kinek keiében egy kanna lej volt, aa égő kislány hot eaaladt a a kanna tejjel próbálta dol-tani t Ut Mariska égfi ruháját Ekkorra mér odaérkezett aa egén veudégemeg a tatépiék < róla ruháját, de már nem haaanák. AUruhkJ nyögve vonaglott a földön a mire P*ciáré» megérkezeti dr. Fodor Qyula járási orvoa, már kéaőa volt Maritka aebei oly tuiyoaak voltak, bogy rövid néhány óva kfotyén alak tatonyu Unok kötött áünammdrtt
A helyninen azonnal megjelent ccMdőrők jegyzőkönyvet vettek fel e gyáaaot ecetről a mivel Haatán látható goadattuaaág cema tereg lton, n viaagéltt aseginduh, kegy .Ut terhel a feletőeeég.
~ Bgiutmtéu cenk kngy say0fi4éie érát éa
flavNáat alaaéa vfittnl n 1
tobbak
Sri
4 í Mak Á T3dm*}sb
ZALA
\'SS m
A mintaterelnók
Nytetkoroit ,Ai Ü|
— Salát MIMIOIMI, -
As riMÉ MS törekvését. bogy s Uii letes laHiMáwkrfíl szó\'ó javaslatokat a kor-aSny ellen kibitzoálja, i miben több sasért ■ginllsHri wslil teazi Lukács ■mászter-doöknek .Aa \'UJság\'-beu kiadott ujttetteusls:
Lakács Lássl6 miniszterelnök megállapítja, hagy ilyen törvények minden államban meg rámák ás míitdsasadre jobb a ttbiáagbdkldáa. ninllis a "kormány általános fsNtsésteBeaáonfcst kapna, hogy rendeletileg tntásked|ék. Minden vtsssséMst a köaazabadaág rotál áia maga a törvény less lehetetlenné. Először: mert eaak nOkiég idejére uói. Másodssor: mert sa orssággyttásagfc as étetbeléptetéoérfll Jelenést tani tartozik. Képtelen ás nevetséges as a rcauhiexeaá lalraleateu rémkép, hogy akadhat kormány, mety háborúi dőhésj Öleteket ürügyül hisznátna alkotmányos kQssssbsdségok felfüggesztésére. Eltekintve st A\', bogy a bábára kfii&s agy, tehát sfcbos a kfllflgyt hadügyi minisztérium, löt\' ss osztrák kormány ás Landwehraínisater kösremOködéee la szükséges.
Honnan venne bármely kormány pénzt cfléle háborús játékra ? BrrtN komolyan viiat-kozni nem érdemes. A miniszterelnök különben megállzpi\'j i,~Dogy s koalíció a boszniai anmxló Idején ugyanilyen javaslsloksl készített elő ás cssk s kooflfttas békás eWmftáss után létté ezeket ad sda.
A miniszterelnök feltűnést kdtő nytistko-zstából szésserint közöljük u siábbi kOzérdskO részletet:
Valóban én is azt hiszem, hogy hs] igaz votua az. bogy a kivételes intézkedésekről RÓ\'á fefbstilmaiást a kormány cssk ugy Maye-áaíáta szerint szolgáltathatná U magáruk, zkkor csskugysn volna ok némely aggodalomra. JWbatne olyan IdB és őfysá kormány, a mikor is s melynek as eszébe juthatns aagáa ezen as aton könnyíteni.
Mif dszonáltal ez a dolog éppenséggel síi cs agy. a hogyan az országgal moat a ezc-dtabsr tesff ffeuxlt e hitelul stenlné. —
Igenis, Ht is vannak olyan garanciák, a melyek a polgárok vagyoná*, szabadságát - és tubad^ cselek vét ét védik, beleértetvéu ebbe a ssjtó szabadsága is, a mit bogy most is menynyim tisztelünk és HmétSck, mindenki elismerheti, iu az Irániunk ellenséges lapokba beletekint, a melyeknek a száma pedfc ugyancaak nem csekély.
Kivételea törvényben azonban lehetetlen ilyen aormáHs biztosiiéki kategóriákat fdálH-tani. A rendkívüli veszély éppen asért rtndkl-m, hogy annak kezdő fázisát aem lehet mindig atOre látni. Éa éppen as Ilyen várattanal heálloa, vagy lelepleződött veszedelmek a leg messahhak Éppaa asért ama lehetett a kivételes idésktllssk általános, vagy ráaaiegaa élet-tieWpásáéséuak időtartamát magára a motgóil-Ms Untéss katWoznl. Bs ugyan asMán ssóbe fltt, aM: minsken máenMAr<i* • likalmával; a Waottaágokban la alspoean meghányták. A mi technikailag nagyon sáSrsksIadl korukban aMabea, kérem, aUr ugy áll a dolog, kam\'uibi^tNtrfs alsff mf* jff*r<ttew|
T~Saí keáoswi IWvonalások szerint
•s S
anki a as. v baMkaa taár ság M la tana fölemelt létszám bSa üvd ess patak mmgfriláaeal agybea asl \'h elrendeli, canpaM a kútáram mmml áUéjpJemk sz ságsa termetre. twjtr te pv •<»j
Látnivaló tekét, bogy a Irtvétdee állapotokat igényS helyzet más jóval s mozgósítás sá&t még as flUbktlkÉd tatye aáaáf beáll. És éppat ilyenkor van as ilyot randszabályotra igazán
Tatán aeas la kan mondani, bogy a kálaó országokkal tej- éa ayehrbali OaaaakOttetéaben átló országnál, mist a miénk, a esssáty Java-résse éppen as előkészítetek idejére esik. Hiszen est mindenki n egétti, aki as ország trt-azonyaival caak valsmslyast Is ismerős.
Láus kérem, moet nem vagyunk háborús helyzetben, ugy ®. és mégis ki ne tudná esokat a veszélyeket, a melyek déli beiért lakon előfordulnak, habár annak részletei, helyes okból, nincsenek te közzétéve. A zajtól la caak dicséret Illeti, bogy as ilyenekben tartózkodó r^T" Ebből Itbei legjobban belátni, bogy ép-pen ss rtMtelMs idején van a konnányauk legnagyobb ixükiege n törvények kivételeaen fokozott szigorárs. És kell bogy a kormány — aki mindenről értesülve van — maga határozza meg aa előkészületeket la, a kivételes törvények alkalmazásának kezdd idejét is.
As ujságiró ama kérdésére, — bogy mik azok s garanciák, uietyek biztosítékul szolgáinak arra, bogy e öivényehhel békés kidben etessaétó* urat tag történni, — igy vála szolt a min ízterelnök.
— A biztosítékok Javarészt magában i dolog termésűiében vannak. A kormány akarva tem bims visszaélni a reá ruházott hatalommal is nem te leás soha abban a helyzetben, — amint cet moat mondani szokták, — hogy kivételes törvényt ürágyül húznál ja föl a köz-szsbsdság elnyomására", vsgy messzemenő
As dsd as. bogy a törvény maga is csak szükség idejében és csakis a megfelelő országrészre sagsdi meg s kivétetek életbeléptetését, d? ezekből te aiak annyit, amennyi éppen szükséges.
A másik sz, bogy intézkedéseiről azonnal köteles ss orsságiyütésuek jelentési trnni és terméMstasen alkotmányos feUlőiséget állani rendelkezéseiért.
AsonfeiOl, amint a szükség slmntt, tartozik ssoanai megszüntetni a kivételes állapotot.
Mindezek a törvényben taglalt gatancMk. Azonban vannak a dolog természetében fekvő neveset es tárgy iss garanciák.
Ugyan el tud|a-é valaki ast képzelni, bogy a kormány, cssk ayéff, kttgy a IPiazabadiágot megrövidítse, bábotus előkészületek állapotát idézze a maga és át oitzág, sőt a monarchia és tsláh izövetségesei fején Ist
Mit gondol ön, vngt akárki, bogy mit szólna abbos a külügyminiszter, vagy a hadügyminiszter, ha akár mink, akár sz lusstrtei kormány ilyen .ürügyekkel" akarná könnyíteni a maga politikai bslysetét ? Hiisea ez annyi volna, mint más országok aggodalmát, föl-klbsentlisál, aggy éppen magát a bábom ve-é^ékhitt prastafcáld I Hát Mbet est caak ngy per raadám-bandám ?
Azután honnan venné a kormány as itysn veszedelmes ,lriUNkbssa a pénzt? Asatáa hlé esÉeklaa - «kk
padig ássadűá esltekfepa - NkN Maáa a vArtalazn — ^ Ansstrte kormádys ás sz owMaXsnéweir Is eraeeelva volnt /
Hát tettei ast jóem fejjel sf^pHlaL si^rmllyns kormáay la képes kam ilyen aeáaa Ojggyekkel, vagyte a bábosa Étkl tek éa a kábora maáty ■gflmiigas séval ssgtteut magán I
has.* aa alkotmányos gerendák il\'\'t^f vannak tékát és szerencsére szettel asokaUl dolog latasássilábat ftsávd aggg gataadA le aanyára támogatják, hogy még s Isgaggodal rnsskndóbb állampolgárok te oyngodtak tebei-aak a leidi, hogy aaekhál a törvényekkel tűb célra, mint a mire rendelve vannak, vteezaálai tiszta lehetetlenség!
* .v^ - A
BÜgái Ferenc volt boa védelmi ákhai-tltkár ugysr.cuk .As líjság7 ban Igazolja, hogy a kivételes törvényekről as akkori attatsstara-nökségtn értekezlet is volt ás cssk Appatyi és Kosagtb nem skamak világosan kasai erre.
Trappista Kakaó
Trappista csemege és f őző csokoládé Trappista -Likőr Trappista-Tea.
As áru tisztaságáért, kttünő minőségéért
ereded cemuagpiásban a .Trappista Atyák" neve ée dmerdk asavaánl.
Kteárótegoa Mraktár Magyarország részére:
Schwarz és lauber
gyarmatára imgybsmhedáe, NagyhanlmÉa.
II báboros helyzet.
Mikor láss • vfileges dllntés?
— Románia tTÓnorököae Schfin-branztban. — Oroaa katonai ta-ssácakoxáaok a cár elnSIdáaévaL
— Bulgária áa Görögorazág fa-azült viszonya — Srerb nyilat-
kozat.
------------Tátraink — \' ^
Az Ausztria-Msgyiromág áa Szerttte között összebogozott gordlusi csomó mindinkább közeledik á megoldásn felé s a végleges döa-tés, mint ad a bécsi diplomáciai kdtdkbea lad-Ják, már e hónap végén, vsgy a Jövő bduap . elején már fdtéttenül meglesz. A bnaytrieN hdyd békés megoldására való reményünkd nem befolyásolhatja Msrtiaovíes miniszterelnöknek alkapatott qyilalkozala, szerint Montenegró fegyverrel te káák Ssefbáa követeléseit támogatni, fzdvef hábnru esetére as a tehetetlen operett haiteassg száHaa ssembe moaakdda katonáinak lavinájával, mely Seku-taii ostrománál már két hónap dia saprdl-napra mind nagyobb hasznavt hetetlen ság ének la kritikán alANeágáaak adja tanajelát. Uggamaa a hadsereg néaaa esembe a aaenatahiéval, átesnek vezárd, élükön Daniié trónörölgtesd gjar-mekes okdk miatt haragbaa vattánk s smi latéskedést egyik tasr, a máeil tSrekszík. Montenegró esspelslbsk Wdf ivédysd esdtegea hékáMnegdáádte asm t^Mtalkd. tltenben Orossorsaáa erda béss#S-M Y llbSötl klvitstos chsm érthnérs
ZALA
1912. december A
uULíaii—fcL
Sotba kit azzal Az uj jetSSvaíT bö£3T i .mtjd tavastul . . Mert ha aaakngyan Igy akarják: a lavaax agy elsorvadt országra fogja hinteni arany* sag arait
tacM csMiiszís i ktnllci
Oyéhéuyte vtdáhét áraedottAk aL
A Gyékényes 4a Z<kány kÖmyákbdl Ma-eégek iiaiáaul már hónapokhd aaaMtt áazru« -vsaik, hogy a MlntutbM néhány hónap Aa aróaea augciöhkaat a cakertogyaaztf t As illu-téhsa páatfigyi hatótággtl <s közölték ast a tapaaatalatakat éa annak a gyaaujuknak adtak ktfefeaéd, hagy a környék aépa valószínűleg a aatforaan ttláott auahariat használja cnfcar helyett A pántfigyórftk buigón nyomadak is a dologban és caakhuaw megállapították, hogy a fatjilanték tai<avéaai alapoaak. Utyauis aahi-daa kétaégat kizáróan bdgaaatéái ayart, hagy a balaioamenti községekben, továbbá a Dráva banyákén a nyár folyamán ügynökök jártak, akik a községek lakoaaágáaak aaachariat adtak A amit azntán Oráhányaaaa át ciemptulak a vidékre Magállapiléd ayert Bár az la. hogy a ceempáeaatt aaachariat BudipeströT boaták és sok ezer korona kárt okosuk as áliaamak. Az figybea a ayoaioaáa még Idytk A jelek ast ■a*i!ják, hogy a carmpéaséat as a gyógyszerén kftvette ei, akit i budapesti renáóraág a napokban a lóvéméban Mrptesett. As Bár ia kétaég-leien, hogy a izicharint Budapeatrói asállitották ide £a mod a nyomozás olyan Irányban indák Mg, hogy neai-e a leleplezett budspaatí gyógy-aseréaa látta al a baiatoai éa dráva menti kfis-
aégekat-aaaefeariaaaL-
hvekkel aaaMtt Pozsonyban lepleztek la ágy bandát, anMty cenespéazttt azachirtnunl látta e> Poiáony és s környékbeli takoeaág agy ráasét. A asachailn caatnpéaaéa annak idején föMMe aagy aaaszációt kellett, amt a ctempá szók iimert nevfl, aagy budtpesli gyógyssar-táre«ak voltak, aUk itv kfttel egy mptlóvd
i>a hogy aa etvégzett munkát, a másolatokat ehritzi az egyetemre a ezzel az alkalommal ■egltogatyi egy banknál andáatui lelefonitta barátnőjét, a kirói tudta, hogy aznap szabadnapos. «■
A azQlók ebben aam találtak aem mű a Hona tényleg elvitte a munkái az egyetemre.
\'De vtaaaj&tft nem ment el barfMpMbes, ha-nem lopva baáliitott Sp czeknébor, a kivel as-tán eljött a gróf ■Olermébe Mielőtt belépett, a házmesterné még talgoruan meghagyta neki, hogy a világért ac atóHita Patavyt grófi dmén, mert ezzel eiáre ia elrontana mindent.
Oyotnabbau, könnyebben jn\'ott ide, mintásai gondolta volna. S moat, a mint ott fitt, táji a szive, hogy otthon hando\'L Legdóuör életében hazudott i Maga ia raortálkozott, bogy átért le nem nyelte a föld . <.
Igyekezett megnyugtatni lelkiismeretét. — Elvégre, nem volt-e jó éa nemet az a cél, a melyért ezt a bfiat elkövette ? Erre nam talált sdt leleletet, oskilhogy volt menlaág az 0 szá ■ára. Kölöuban ia, valamikor maga at édaaaayja mondta neki. hogy aajnoa, vannak helyzetek as életben, a mikor még a legtleileaaégeeehh em beruek le hazudnia kell.
Hál nam volt* moat ö la ityuu hely aatbea ?
BUott benne, hogy a mindenható majd caak teld it mag fog bocaátani, a mini al] uokatk ki megbocsát, a alk haaudnak. hogy eoMual átjamu al vele. ■ (Folyt krá)
uéda
sitt cukor hawaii a ciempáeaatl aaachariat htataátták ádaekó aamII. A bkóaág annak Idején drákói adgnrrai uontetta mai a
m
Mozgéképszinbáz
.SZARVAS" SZÁLLODA ssn gfirtVeuMs ülO»oly, FŰTÖTT VÁRÓTEREM ■
Ma, csütörtökön
ttaumber hó Mn
bamatntáma karai at Idény kgarentáflóeibb katonai tárgyú drámáját
R tiszti kardbojt
hárem Mvouéabea. E kép egy katonattaat vtaeoutagaágoa életét Jautatja be, melyei a világhírt dán mávátnah adnak aló.
Gaumonl híradó,
flz uj cipőtisztító, "d.
II tiszti kardbojt.
Polldor az u| lakásban,
muáaáj nevetni.
Stombaton éa vasárnap
szenzációs uj műsor!
Iztttz ti mm ám m\\
Elpusztult egy kanizsai bolgár tatfez a háborúban,
Stouoruaág a váratnijAn.
Odalait a Balkánon már úgyszólván véget árt a háború, ka aaak u fcgjvorviesH 4aísk a ami tplyé Jlhdéigyaláeokd még egyezer meg aam azakllják, bogy a kardok éa ágyak ntnlaó kétségbeesett visakadáaára bissák at alolaó döntáat. Alig pár bele folyik caak a atOrayfi atinjéték, da már ia tengernyi vért éa viruló emberéletei emésztett fal A gyora egymátaláa-baa követ kazalt bárul maaan vérea fitkftsatek bénáinkét. távoli nézőket, akik még amellett ugyttwtsk al fagynak foglalva a augunk jftvnadó torsán vslé aggódással, adata eifáei-tottak már; ugy, hofar motUntág már azinte kösönyönea ohraeeuk, hogy például Drinápoty-nál agy Urokanáa alkalmával ennyi agg ennyi azáa bulgár eeett el, ennyi BMg ennyi vaeste-r verték visszs a iörököt.
Perese, igy a távolból aaak agy-agy azámol látunk asekbaa as adaáokkaa, da mindjárt más aasauMl uézsflk aaukat, ha caak arra gondolunk, hogy aaak között a Jeltelen attakba el-haatoM aaásak között aakflak Umeróe arcok ia ayagodhatnak. Padig uyugusaaak.
A Nigykanisiárál a aaatatérre vunutt bolgár kertéezek kfisfil — SS ttttuaradl család-tagokbot érkezett levelek szerint — atagáay Vmkow Jótó akuatf, Hajduaka Lukáea padig
m.
ÍÜHÜÜ ISSgdlhf II a estismeiAn tttlg^ hádaaaaaayok, akik wtt agy egy " lamerótflket, jóembmfihai aég nem le a hábonaióV talta rftvtd Idán aaAó katonai gondolják al, hogy nem agy ások mmm « mowíygö arcú bolgárok kótfil, akikkei még néhány bét elótt nagykouMlyun áa áfetra Mébg alkudoztak a poata aMM 4 piacon, hohaa takaaik a IBIe-burgaed asatadhun. vagy aagy betegen a aiÓfiai azfikaégbartkkok valamelyikében.
\' Mzooy, aem egy aókijtáa száll a csatatérről serekből a eitkségbarakkokhói a magyar országi békéa kariak felé, Ét mi, amiíyea megillatódéaad kai gondot aauh etekre a Bt*, leien hőtökre, raménykcdéaad hiatzlk, hagy ad a megpróbáltatást, amelyen as atoiaó hetekben dl neaud ment beraastfll, a OohdviacHs ■ttóllak d fogja fordítani. Mert agy hábo<\\ akár gyözdemmel, akár varaaéggd végtűdtk, mindig ttftrayfl magpróbáltatátt jelent a aép egyedeire.
A disznótor áldozata.
Egy kis leány tragédiája.
— AacsnI UtUtMinkM. — Kémet
atareucaélienaéget okozott tagnap 0 oadonyban a atfllók gondalianiága, melyaak agy kd évea leányka Imát az éidoaaia. As ead részielei a kövdkesök:
Tegnap kora raggd aagy napra kétzBló-dött sa oroaztonyi Horváth caalád. Ezaa a napon ölték la as dad dtasaól karácaonyra a aa valókággal eseményeiémbt lette at lanrpélyst aktnit. A dolog nekraebb rátáén a aulát U> vágaátén már ml voltok a kövdkaaett a kivágásit ddikvana feltrarciirozáaa éa a tor amg-lléaa. A^lila apraja aagy ja magjeleni és Mg|á> kezelt ennél a munkánál s ezalatt ■ koayká-ksa a tazkalyun agy dáaaa via Iorrot t, hogy abkM a tor meafijét megföaheaaék. A konyhában nem tartózkodott tenki, a a aaamaaédák á évea Miriaka leánya, ki éaaravétlanfil beoaoai, subádon kielégíthette klvárctitágál. Di erre a torkossággal vugyet kívánságra életévei fisdalt rá. a tzerenctétlen gyermek.
Amint Mariaka közel ment a katlanhoz hogy bde takímami a taaékba, l nyttatr toxbe-lyen pattogó lŐzből egy izikra azoknyéctáljára« esett s sd lángra lobbantotta. Vdótráaó dho^ tátt közben roham Id a konyhából s egyentaea hazafelé tartott. A lájdakau airáara egy aatzoay, kinek kezében agy kaaaa lej volt, as éfó kis* lányhoz auladt a a kanna lejjd próbétta eloltani a kit Mariaka égó ruháját. Ehhorra már odaérhetett aa egész vaud ágam cg t IdáplIA róla rutáját, de már nem hsssnált. Mantha nyögve vonaglatt a földön a mire P.ctáióá megér kezeli dr. Fodor Oyaia járáai orvot, már kéaóa volt. Mariaka aabd oly aaiyosak voltak, botgy rövid néhány óra kfafeAaa alatt tananya kínok kötött tliimninteW.
A hdyniaea azonnal úegjelant csendórök jegyzökönyvet veitek fd agyáaaoa eaetról a s*> vd Hután látható gondaátnnaég aaata korog fenn, a vtsagálat euginduM, hogy kk áarttd fi fddflaeég.
n — Egyatérááa aaak tbáat raa n% hsgy snvdi Ida ófda áa aatmfivigik n taf-
lahhnhu In vékád tada
vállal a
4 í Mak Á T3dm*}sb Z
ALA
A mlntaterelnök
• kMMMiMP^otröL
Nytlatkorott .As tifaágaak".
As Mm törekvését, bogy c M-
Mm intézkedésekről azó:ó Jivaakéoket a borain? eflea kteassteUJa, » miben több mért „IP*!.^, imiij teszt Lakács mltenlm tteöknek .As ty*\'-baa ktedott aykmkmala;
Lukács Láa^ó miniszterelnök megállapítja, bogy UH* \'örvények minden államban magnósak és minJissaaáis jobb • törvénybeiktatás, mintha a kormány fikttaoi féBTsialmexásobt topna, bogy rendeletileg intézkedjék Minden rtaazaéléat a köaazabedság rosétáta maga a törvény Hsa lehetetlenné. Először: mert csak mtkiég ide|ére néL Másodszor: mert ai orsséggydlésnak aa étetbetéptetéadril jelen ést lenni tarlónk. Képtelen éa nttrcáaéges as a rcsubisremfl fslrafesleu rémkép, bogy akadhat kormány, mely bábonm rtflhátiSltUfctt arügyül ksstaákm alkotmányos közszabadságok felfüggesztésére. Eltekintse sl 6\', bogy a háború közOs Ugy, tehát abboa a kOIBgyi badOgyi ■misztérium, aót aa oaktiák kormány éa Lanlwthrmiaiezier közreműködése la szOk-
Honnsn venne bármely kormány pénzt dkle bíboros játékra? BrrtH komolyan vitat* kötni nem érdemes. A miniszterelnök különben mrgáBapitji, hogy a koalíció a boszniti snmxió Idején ugyanilyen Javaslatokat késritett elő és cssk s koeffttas békés eWmMu után létté
eteket sd ida.__". ■ . -
Á miniszterelnök fenOnétt keltő nyilaiko-ntából nószerint közöljtlk aa alábbi k6sérdeH réazletel:
[__Valóban én is ast bissem, hogy ba) igsz
votns az. bogya kivételes intézkedésekről mót felhatalmazta! s kormány csak ugy áéga-itdte szerint azoigáltaihatná ki magának, tkkor csakugyan vobm ok némely aggodalomra. Jöhetne olyan kB éa olytn kormány, a mikor és a melynek eá estébe juthatni magán ezen at ulon lönnyitenl.
Mkdetonékal es a dolog éppenséggel attcs ugy, a bógyan as orsxággal most a tx -
dntbstr tevő" efaaiék e hitetni asetetnA -.......
Igenis, itt it vannak olyan garanciák, a melyek a polgárok vagyoni*, azabsdságát éa ttábtd cselekvését védik beleértetvén ebbe a wj\'ó tztbsdságs la, a mit hogy most la menynyire tisztelünk és UmélOr k, mindenki dismer-h«H, s U az irániunk ellenséges Ispokbs beletekint, e mely ék nek a atáma pedig ugyancaafc
gyan raiteunfl, hogy t* attkt a
Ml & feNÉMi ®Éf W ü wnh tarts fölemelt Ktnámbia Mvő eaapbtal gs mmgóiitáeaal egyben ast is aárefitkl ka m ksdtiia
Kirételet törvényben aaonban lehetetlen ■yen normális biztosítéki kategóriákat fetáfti-tant A rendkívüli veszély éppen azért rtmOd-rflU, hogy annak kezdő tézteát aem leket mindig előra látni. És éppea az Dyen váratlanul beállón, vagy lelepleződött veszedelmek a leg-mstaakkak Éppaa azért mm leheteti a kivételt laiétbilÉtak ákalánne. vagy részleget élet-Wépteáéeének időtartamát magára a motgótl-<4 ktym kaaálteenf. Ba ugyan mintán móka m> mm minéta mát otffcfla a kb^sÉSt* •\'kaiméval; a btaottSágokban la alapotan meghányták. A mi lilhtektlkg nagyon előrebaladl koraakban aaonban, kérem, atár ugy áll á do- I veesadelmas .Bragprekhes* a pénzt? kg. hsgu mifci^Édrti\'atel mpfa f pedig hmuktlá etetekben -
tttf fkj -^g/" k. „ aJLm*
~~ T"máí katonai fötvonaláaok azsrint ne
Látnivaló tekét, hogy a kfvétekm állapotokat igényC helyzet már Jósai a mozgósilés etőlt stég as eéékémáMriaá ádtyt alatt ktálL És ilyenkor vha at Ilyen randtzabályokra Igasáa szflkste.
Ta\'án nem te heti mondani, bogy a kklaő országokkal It*- éa ayaivbab öaesai álló otaaágnái, mint a mitek, a veszély Javarészé éppea ss <Btészfletek idejére esik. Hl-ssea est mindenki cejérfl, ski sz onzá( v*-szonyaival cssk vslamslysst la ismerős.
Lássa kérem, moat nem vagyunk káborús helyzetben, agy-a, éa mégis Id ne tudná ssokat g veszélyeket, a melyek déli bstéraiakoo etófordolnsk, habár sanak részletei, helyes okból, nincsenek is közzétéve. A sajtót la eaak dicséret IHeti, hogy az ilyenekben tartózkodó
Ebből lehet legjobban belátni, bogy ép-pen as Hóknzktmtk Idején van a ki legnagyobb azOkaépp a törvények kivételesen fokozott szigorára, fis kell. bogy a kormány — aki mindenről értesülve vaa — maga határosza meg ás eiőkémflleje^t f. I kivételes törvények alkalmazásinak kezdő idejét is.
Az újságíró ama kérdésére, — bogy mik azok a garanciák, melyek biztosítékul szolgálnak arra, hogy a öivényehbet bábét időben liaaiaáiii i arm tag történni, — igy véla azoli a min szterelnök.
-<- A biztosítékok Jsvarészt magában 4pioi lerméesetében vannak- A kormány skarva sem birns visszaélni iTreá ruházott hatalommal Éa aam is lesz sohs abban a helyzetben, — amint aaá moat mondani szokták, — hogy kivételes törvényt ürügyül bssználjs fői a köt-trabtdtág elnyomására*, vagy messzemenő ^kMÉéfamáaára._
Aa első sz. hogy a törvény maga is eaak uflkség idejében ét caskit a aiegfetető ország-részre sngedi meg a kivételek élet beléptetélét ds ezekbóL it etek annyit, amennyi éppen szükséges. \'
A másik sz, bogy jntéikstílesXW azonnal kötelea az országgyűlésnek Jelentési lenni és Icrmétaateaen alkntaánios rfdtl8wd^at állani rendelkezéseiéit.
Azonfelül, amint a tzOkaég elmúlt, tartozik szonnal megszOntetnl a kivételes állapotot.
Mindezek s törvényben foglalt garancHk. Azonban vannak a dolog természetében fekvő neveseles tárgyias garanciák.
Ugyan el tudja-e valaki azt képzelni, bogy a kormány, csak azért, hogy a közszabadiágot megrövidiíae, Jtáboius előkészületek állapotát idézze a\' maga ék áz ország, töt a monsretrs ét talán itövetsigcaei fejéra kit
\'X\' Mit gondol ön, vagy akárki, hogy mit szólna ahhoz a külügyminiszter, vagyat kod-ügy Miniszter, ha akár mink, skár sz iu térttel kormáay ilyen .Srflgyckkai" akarná könnyíteni a maga politikai helyzetét ? Hiizea ez annyi volna, mint máa országok sggodahnát, fOi-blhstadésél, asay éppen magát a bábom ve-medbteaét iroMáini l Hál léket mg csak ugy par tuadám-bandám ?
Asalén boauai venné a kormány ss ilyau Az atáa
véflatap - még Aasztris kormánvs és as oestrák Lsnawekr is erdekeivs volna 7 \'
\' > Hál Itkfl szt jóaas frjjel sfk^pretai. hogy sámlii te kormáay la képes laapa Qyen tSé-nates toggyütbil, zagyit a Mbont éMkteafl^ Mt ás a bébora vasséty ■aatnitgn MtdáJh Sávét segBsal msgán I
Íme: az alkotmáayoa garanciák kt mJg rannte lakát át tsaraocaéra erétől azokat a dolog ttmésmtébin fekvő aagy garanciák Is annyira támogatják, hogy még a WgtggndM-maakodóbb állampolgárok ia fy^odtak lebet-aok a Wől, bogy ekekkel a törvényekkel mte célra, mint a mire rendelve vannak, vteezeélai tfnte kAetetkiuig \'
,J""a
. V fltegdr Eeraae vott hoavádaM álfhm-lilkár ugysccssk .Az UMg\' ben Igazolja, bogy a kivételes lörrényskrőf aa akkori mloiastená-nökségen értekezlet la vott ós cssk Appaeyt és Kocsuth nem sbaraak világosan amtl-kezai mra.
Trappista Kakaó Trappista cscmcgtí és íözö csokoládé Trappista -Likőr T rappist&Tca*
Az ára tieztatágáért, kitűnő mlnőeégéén ereded cemuagdléebaa a .Tmppbte Atyák-neve te dmerkk szavatol.
Klzárólagoe lórektár Magyarország részérei
Schwarz és lauber
gyarmatáru nayjihairateitte, Nagyhantmén.
1 hábofos hsljzit
Ilkor ietz a vkleeM dözztéa?
- Romániai trónorökőae SchSn-bruzinban. — Orosz luttommi tat-náTtki^"1, • cár elnSIdétáveL
— Bulgária éa Görögország fa* azfilt vitzonya. Szerb nyilat-
koiat.—
L-i-— "TVH^gá?* —_____
[" At Ausztris-Magyarország ót Sterbte kötött östzebogozott gordlusi csomó mindinkább közeledik a megoldás\' felé s a végleges döntés, mint srt a bécsi diplomáciai kötőkben tad-jáfc, mir e hónap végén, vagy s Jövő bóasp skjén már feilétlenfll meglesz. A bonyolult helyet békés megoldására való reményünket nem befolyásolhatja Martinovíca monienegrói miniszterelnöknek alkapafott njrilaikozsls, msly szerint Montenegró fegyverrel is kész Szerbia követeléseit támogetnL Szóval háború esetére as a lehetetlen operett hadesrag száMaa szembe rlaonaicbia katonébmk lavinájával, mely 9sém-tari otlrománál már kit Hónap Őte napról-nvpra mind nagyobb hasznavebcéafleneégénéh éa ari-ttkán slóiiságánsk adja UnajtlÉ. Ujgyim g ktdaarag néaae szembe a mooaickiévai. mtk nek vezérei, élkkön Daniié trónöröMDssal gyermeket okok miatt karagbairfannak ^pmátetl
ami iatéskedést egyik kar, a máeik törekszik. Montenegró caapalateak kkpt a ^elytaé tatetegat kteá^iaagtteéidu aam fŰ&mkcfteaksaorossomét aMs készéi dVf "a llatMl KlWtifos cfWllt éfknéra
4 í Mak Á T3dm*}sb ZALA
1912. dcceabar I .1 iajfata,.?. t
I t kpUfokb agodikvmtl tdbffl « bébe MM. Ntailijiilti Miiét unkmn tagaap é|tr im« twMtui tMMé Kwüllftll CsrskojaSzelóba ataiott t
a aér dnökint tiati azonnal tartottak, melyről bórtbb kerfütak a nyilvánosságra Iflg aa ataaá katonai tanáctkoaáaok folytak, aaalatt StbflobrtMbit ia moaplmce éW arai-ka**. Aadaade tadtodét ért 11 kihiflgetá aaa mcgjetaotak HMM a legnagyobb fiWInád keaáuta hóoóróáon kdáetle. A trónörököa kfciMgiéiáii taonhaa caak holnap larfU a aor.
.. Néknk aap aap alán ntktddlaeal folynak\'a dipl—Arial jegyzékváltárok a aaalaM Baigérta éa OOiőgottzág oly adyoa bdyzeibe karSltek agj mánál, hocy aa előbbi bél növel é(m kötött aég a bábon ia tohdaége* -fagaap tagjrantBuei Jegyzökönyveinek Inna-pélyaa dékánkor történi, hogy a bolgár megháláltok aaa foglak kaaal a görög aMgWaol-takkai, tői odaérkaaétBkkor alndOaata egy bS-dta híbfccaatéare méltatták ökeL — Hogy Tft-iCbaraág éa SaerMe kötött Idretöo-e a b.ke, egyelőre aég aa ia béteégee. A szerb koraáay egy lagjáaak nyilttbouta aiarial Sarbla a Tórőhornág állal kloáN békepoaloka aaa tagadhatja d, baaaa leijei badikárpAlláat ée aeg-—--- ■ ■
Ha a következő táriratalak érkeatak:
Hogy áll a
helyzet ? Bta, december 5.
Bécsi diplomáciai körökben agy (adják, bogy Aaatrta- Mag}anvnáf áe Sarbla kötödi bonroltt betyaiben mát t hónap végén, vagy a j*d hónap ekjén fMtknU dóméae kerül a aar.
Szentpétervár, dec. 5.
NikoUJevict Miklós oroea aagykerceg teg aap qp-wrasiiiff atp\'oma lársáiágtakn kfl Öl roas\'oo Cirukoje Salöba atazou, hol •\'ónnal kfhallgatáira jelentknett a cárnál. ICibaHgatÉi aiáa ilU iluöktata alatt uiég néhány aagaenaga katonatiszt hnotdaátai katoaai tsnácskoiást tartottak, melyről aaoabsa bővebb részletek miadesideig még nem uivérog lak kL
Anttvdri, dec &
Martinovics, Montenegró min nterelnOke tegnsp egy ajságiró előtt a következőkép nyiladozott Sarbla ée a monarchia viszonyáról Sterbtárt nézve léi kétdéi, hogy as Adrtto kikötőhöz jnuon. Szerbia hirca jogos volt, valamim jogos most aa a kövemén is, hogy a monarchia na legyen etlenvméiekct éa ne igyekezzék megakadályozni tervei kereritaivitetében. — Mivel pedig Szerbia ktvánaáca jogot, ha a monarchia nem tartja •amimben ezeket a szerzett Jogokat, agy Ster-Wáaak hadit kell Itenni a monarehia ellen. — Teheti est bá na, mert a nőveteégeeeket ain-dig oldali mellen Ingja találni, legalább Moa tenegró hadait igen.
BnlgArla ét Görögország.
Konstantinápoly, deeember 5.
Nagy flenepétyes ceremóniák kötött iSr-téat meg tegnap a legyvemflaet
aHMaa, .aafpaa a M«a vonaton, a kilgátuk lóhéon élbnah. «Mg kormány h báni HlklIH a*gát Eaad A tatálko\'átail tflal tagtekább izembe aa a nagy efbnigtiéa, aaly aa e»óbbt időben Bngártaéa Oőrőgaraaág kötött l*reföa A bolgár i annak torban kaaal tagak * aa\'ibekhal, tanegrólebkil áa éa ehenaégce KWJaakkal, de a görögöknek caak a kédog itahitáléa Járt ki A legyádkőnyt a Iákén a én ngyarng\' történt A bolgárok tekéi tea előtte, tra utáni nem fogak kenet a görög ddegTnakkcL
Egyéb blrek.
Betgvád. december 5.
A nerb kormány agy lagja ma a bővet-kuőkép nyilatkozott > A törökök áltat kiaák békének akici reálii abpja. követeljék at oa-ttom\'ott várak éladáaái éa a metftlelő hadikár
fi lét, tWenbeaŐ tömben fegyverrel fogjnk nt örökomágtól kteaikarni.
Antivári, decembm 5.
Éppen ideje volt a montenegrói fegyver* nőne*nak. mert a vetető embrek kötött, éli-kön 0 linóval Oly vinély tőrt ki, nat*vd t csapatokat tovább vnénylnl lehetetlen. Miklós király étért ntnott a ttinhelyre, hogy U egye-netlenkrdők kőzött taélkatön.
A képviselőház ülése.
1\'lTpft\' r | <T*<,"*"At fi rf\'inrifftii i
- ?a|ét taáéattéak leletonjolaaiéaa. -
Budapest, dacember 8 A képviselőház mai aléee előtt Tlen litván gróf hoeszu Ideig tanáctkonott Vdrady Zsigmond nagyváradi képviselővel, aki tudvalevőleg heves ellenzője a háború esetére eaóló kivételes intéa-k ed éteknek.
Aa Ölést háromnegyed 11-bor nyitotta tag Tlsua dnők.
Darvay Ferenc vek aa daó fdeaóldó, aki ad vitatja, hogy a atatarlálle Intézktdátek mny nyíre nOkaégeaek és sQrgőeek. Elfogadásra ajáalja etekről szóló törvényjavaslatokat Rakcv tky Iván a parlamenti Ottégröl betad, ami után a Ház hannadaori otvaáaban eifogodtu a tagnap tárgyak javaslatokat, melyek t háború etetére nólő kivételéé Intézkedésekről szálnak*
Cserny Károly Hdtai Ferenc tegnapelőtti kritikáira reflektál, melyekben u | a. Ur póetát részesítette. Tulságonn élesnek találja e kritikát éa véleménye cacrfait Hdttlntk ez ügyben előtzőr a kereskedelmi minladert kellett volna meglnter-pellálnla.
Rittu Jánot szintén védelmébe venl a póa-tát éa Antal Sándor tegnapi beszédével polemizál. A magyar pöeta jelenleg egén Európában a legmagasabb nlnvooaloa áll, a postaigazgatóság pedig t legldU\'imetetanbben dolgozik ét tudja, ml a kötelessége
SzOnet után BeöVty Píl kereskeddml miniszter bénél a költségvetésről és kijelenti, hogy a vasutasok helyzetén a munkaidő leszállításával fog- segíteni, ami ad hiszi, általános tetszéssel fog találkozni. A miniszter beszéde u ülés vé-jegyzőköny- | gdg tartott
idii niigpu.,,
Ptpucs^UL
(Kémég* H/egysásodre.)
Dalok halála, még nem e kaiéi, bér elnyomja hangom aa éta. «-Snremm n élana, nagy riinrtitaégil; a kotyogó UIközben rátalál Szeret egy lányt, egy baNgatag rngotyi, a boMagaég á dóan bmakarja. S a Világot, a lármás hangyabolyt, egynarkea — fabép >él hagyj«I
Minden tttánvágy itten atkTdk, a lemondat, Ua nyn<e*mei közénél; t tti előbb babma ébeatk, macgsdk majd aa ottaon tOtéad. Párta bdyett: fatasl pribék, álmok betyntt; igaz, ar«nyoe próea. S akit előbb kivan a hrtd láz. a Jámbonága — tabéklyóna...
0 tg fö dém, kicainyek tarét et netonyoa k^caói átelért — S ha népek a menyecake ntmtl;
férjur ia dal kiearad. Kt verset tr, bara polgár lenen, .At eke aallelt * mint Hocác akribéiji. -S a nyértpolgér rimel keservesen, Ma, na aeaaooy — .ktvánjs I"
Aboayl Andor
prémból Jetenua: Hornig Károly bíró, u ajo. nan kinevetett biborot, tegnap eete Bitdaped* rőf székvárosába Vearprémbe árkazatt A várat közönsége nagy dőkéttflldd tett a biboros minél Onnapieeebb módon való tógádéiért. — Délután a vároa\'tanácn rendkívüli Ötén tartok, melyen a kutdéi progrtmmját áUapiloiIák meg, k várót közönségét pedig plakáton hívtak föl a fogtdtalátoo való réKvttetre. A btboroa balator parti vnn tál érkezett. Komjáthy LáaÜ dr. potgármnater at Paényt Antal vároai tané^ caoa a btboroa elé n attak B li\'ondmédtba, a bot a vaanti állomáton ótd\'l Perenc dr. orssággyOléd képvtadő ét Komjjihy Lánló dr. polgármester OdvöaÖiték. — V.uprem váron biborot fogedén alulmából Bnnapi dkd öiött, — a hátakat f ól lobogózták és a bevonulás utvonalán valamennyi k g U volt világítva A biboroe eate fd nyolc órakor érkeatt meg Vetzprémbe. A pOspöl vár fog adótar mában a eaékaekápíalen Rédey Q, uia dr. nagy-prépost, pBspökl bdynök vezetése alatt leijei B\'ámban megjelent, ugyidntén e városi litztikaP Horváté Béla polgármeiterkdyettend n élén. Az egyházmegye papsága a lépcsőtőo éta folyoeókon eorfalat állott, u aicán pedig a tanintézetek növendékei voltak fölállítva. A püspöki pilóta elölt nagyuámu kö/önaég gyBi össze. Rédey Qyula nagyprépost Bdvörők^, meleg utvakkai a terembe belépő bíborod, U meghatva mondott köizönetet n ovlctóért. — Orsini hercege*, a páps követét szombitrt várják. Á biborot pOrpők gyémánlmiaéja, idd már több Ízben kötöhflk, a Jövő hét keddjén, december 10 én lesz.
Uránia ssinhás
Magykanizsán, Rozfyonyi-utca 4.
Csütörtökön és pénteken 1912. november 5 én és Ö-án
Az önfeláldozás.
dráma két felvonásban/A főszerepben Naplerkowska , \\ kisasszonnyal. Kitűnő táncbetétekkei.
Ezen kívül knég 4 remik kép.
a
tűt.
.soa.
au
HHltifiil»r <1 aagykaauaat S8l tW\' ÉgHlH « MtmWHNfMI Ml kW Mii
III eaattkt körittik. Etzei ktpceoisioe r«a« a MrsdM K jmttt arról M hagy « hattlf PMM0W«|I ecygtt • -jláiiaskail ia sttiltpttH Mrtrvárrói, Ei ben-■aakrl a laglOlvalkiaakbH érdekei\', aiert tud\' iilli«H Fryceaj karmastar jeles ka«oa)> an-dájt egy tegyed téasáben a nagykanliaai ad auuiédeiinfi i i(T a zenekarnak Ntgyvérdra ttió MjKtMwi megsrlnae aa a aok műé re ast, mellyel a Mttod zenekar (mely a tsákea Mérvén filkerarinttua seoekar nak la W rétiéi lépem) még Nagykaniaaa várót böiöna^gét la-aegtetné. Cl HMmli Mn tiimémfeeeu nem Borja eyagtoa a fehérváriakat aem, akit moal muaaiia rtapatériittiaa eaéndéhotnak a honvédelmi miai«!ar alá járulni,* bogy megkérjék, na teaaaa meg ókat a véroe agtea knltartlis éte»é vei aiy eanroaau Oiaieforrolt kttontxenekartól. Stákaaiehérván hitforrátúak axerinf a deputáció-iit a legjobb rimányikkal biztat, amit hino-ayára Nagykaniaaáa ia aaáaMtan nagy Örömmel fognak oivaaat
- Oazdakdrt köigyttláe Nagykanizsán. A Nquk teliét véroe ée jértaé gatdakAr tag-síp áéta ótt 10 órakor a várothát tenéca\'ermé tea rendet kOsgyHért tartóit, mélyén Vttfead-my Sándor elnökölt, A gyfllét tefo«yátá a k<v vatkaad voli: Több elnöki teteatéa etán a köt gyflléa alhatéroata, bogy a minden évben szo taaoe Itnyéttbikt vátárt jövöre a ez évben it sieáttitja. Ai ggyuflM titkára beielentntie, hogy a Ondikor áriáin 18 aj taggal tttpofodőftr aaaek dlaalban lé rendet tag elköltözés folytán kilépett as egreelleibói. Eratán t számviza gitó bizpliság tagjaint Kéri Jenőt, Stommer Ijpleat, jak Jóssetat éa Löwentiein Emilt meg vál tartottál, mely etán ujabb jelenlétekre karán a eor. TMh islván titkár jelenti, bogy a fVdmüvelMgyi oinitzleriomlól több tenyétt-Itlatot kapón aa egyealiet, melyet a kérvény eék között Maaraokák. — A gíOiéaelhs\'lrozta. hogö e magyar fMmlriM nap irt 30 pél-élayhaa meghoaa\'ja e saokat a közeegekben kioátetji. VégOl a közgyöka agybanga határait* folytan g Ctányl ttubor atsp jwárt- 20 koronái atavazlak mag. Emi a köigyöiéa vé fet éri
- lalsmiffs aápaaart^aa augafTtgy október hónapokban. A hétfői megyqnrflAa elé terjreztendó aMapéni Jelenét részletea adatokat tartalmaz arra vonatkozólag, milyen volt Zalavármegye népesedé te az év harmadik ne gyedében. Es adatok t kővetkezők :
Duk S zápor.
230 Wf ■ 48 35
304-^-134 88 12A 178.
137 169 71 51
139 130
260 354 198 80
187 170
124 18L
87 183
—53-M—
152 55
---SűL
Alaóleadvsi látásben 379
Biluouforedi . 82
Caiktoeuyer . 448
Keszthelyi , 222
Letauyei. ■ 302
Nagy kan inal . 306
Novait .. 222
Pacssi \' x • 269
Perlaki , 614
SOategk . 278
Tapolcai . 337
Zilaegerszegi . t 305
Ziisszentgróti m 250 znssganöag tminkm-!!^
N ic karnisa r. t . 207
Összesen: 4290*2168 2132
— A knpoavárl rendőrkapitány behívója. Megírtuk, bogy milyen kellemetlen meglepetéa érte Siet László dr. kapoevári readói főkapitányt, akit mint pót tartalékost behívtak Siatraárnámattben áliomáeoaó aaredébet, aoha a vármegyék süapéitját. a fóetolgibirá-kai, polgármestereket éa rendőrfőkapitányokat még mozgőaltáa esetén eem kötelezik katonai saolgálaira. Sicc drt agyania ctik azért hívták be, mert CtuUf Károly kaposvári városi al-jegyső, a katonai hgyoeatáiy vasatője, dacára a potgármsater ilyea iráaya Intézkedéeénck, a renafliUkapMayt, attttt ityaat aa lIleMme had
■ampa A höé
tágnál
Igykdl kdnkálag
égmajsaaki várom
s ktpnaaéri
■aa aa potgánMaiar a tagyehait ategaMad vbagAialni.
— Aa nltálinivtd rtaé aja*g tkaét lynL M-gemléheatana már anót, hugy Alaóta-d vén magyar-vend nyelvi lapot aáar kiadni PUmr Márton dr. oda való BgyvM. A lap, amelynah M>jogát magnk aa aiapitdk aem tnd táh niagmegiailinl. aaerencaére aana as nton van, hagy megjilsaéai akMi beadja a halcaot Szerencsét eaeég caak aa a dologban, hogy Pdhoii ama a-Jkt akarata at>adáiyoeaa mag a vaad Itp kiadásában, hanem a batagaég Sokat (Mgnvnn a a aak mnnkn kl gtendaamé\' táaudta mag. A l*pota, mint érteafiiflnjt, igen antyoa s csaUdja kdaggyégylntisetbe volt káaylüia aaál Ikaai.
— A Oyárt paro*ok aaöveta igának tagdíjait fjleasettáh A Oyinptrnaoh örttágut Saövataéga könrttban nd<tu a azckegyesQle-tekkd éa as egyeafilat tnaja val, hogy a tagdt-jtkat hnaa asáaalékkal le emeti. A Oyoesátirtis nam aagy OrOmit keneti az érdeken tewOte ok karéban éa aéhlay egyaalM Igaagatdaágt ölése caak vonatadvt teljesítette a Qyoaa káréi »é«, tagjainak azonban aatbad kazal eageden, hoty miként viaalhedjék a tagdijfclemeléaekkel aaam ben. Nagykanitaán, hol a aaövataégaak lönb tagja van, aammi recenipet nam ketten n tag djjemeléa, mart agy vélik, hogy arra aa érd -keiket fcgtOnbea I. azán Mogáatalanal képviaclő aiövalaégaeh alapot oka van
— Mindenféle szere\'ennek vége szo-toU laaud jffy történj, hoay Hqjm itona 15
évea szép vsevári kény taleágba menő demokrata alvei\'ttáa a aana iránti rajongáaától balé szeretett egy nagybőgősbe. A nagybőgőé athre-aan fogtdla Híjaa Ilona udvarláaát, kit a nagybőgő haialmaa hangjai annyira alhábüotlah, hogy midőn a nagybőgős rigójancsi meglépett Vasvárról, a aaép I oaha ia mént asökőtt N>gy-kanlzaára, hol fekete képi szerelmese tartózkodott In élték megint botdngaágnk aaép nap-jtltj mert bizony caak napokról volt ezó. I onka trOct kéttégbeestek leányuk eKOntén t megke-reaték a nagykaniztai rendőreéget, hogyltonhál minél előbb hazatzállitta. A randőrtég elegei Isti a ttomockodó tifllők kivlntágának t a szerelmet tzivfl lg|nyt kfülelvi ma délben hattntattattik V.avárra.
— Fnrcsa mulatság. Hokur Oibor magyar utcm ao/b<maroa ma déteiőti panaszt tett a rendőrségen, bogy at elmúlt é|taaha folyamán isnereiten trUesek s korcsma beiytaá-géba, m-lyben asemnctéia átüli aem larósko-d >ti, belő tek. A lövétt nem hallót la, ctah raggal vatta éazre, hogy as atrafcoa revolver golyó ól eredő réa van. A rendőraég\'tzo-tnul nyo mozátt indított Ilii fellevtaa. bogy e lövét csakis gondatlan mnlatoiók Irt fája lehetett.
PALM4
valódi
HAUCSUK-CIPOSAROK
DOBOZA. MINŐSÉGE-\' ARANY
— A
•i
Kinkil dí kisaann> ililrisid^iBÉfrfTp laraaaágoé vili a tánnBl Ük áil.máiks»lee Pécsre Miadsgyik mimMka a le*y« • hó>
agaa tatdai haaiaaai pahl kam ami g
tenorista. Kozma Hágd hagyott vslót maga n\'át*. Akkor In kritikáinkban is i tftbbtiör rémntattnik ttokra a hibákra, i Koima ügy áa elég killgnaii ktagját larawjék Ueytátsiik, kegy s niesi a«| ó ia a oécai kötPneég éa a ml kritikára tetj saa agy—A L-gtlább erre enged kttuathaaWnl at, hogy P Jredl Béla moal agy hunnő tanortrét B4Atfi Ltjoet agy évre aaaraódMIa a B-tefi már e h* 10 én ki le mn átkozik a pécsi köaBaaégnak.
Tánceátély. A Kereskedő Ujak 0k> képiő Etytaaa f bó 7 én, aaamhskau. caslnói Ueijisigétíert skrkörl tánceslélyt rendes.
— 77 fUlórma ^pságlikaa kapható ggy selyem nyakkendő AH éh t4*m cégnél. Easa rendkívüli ártjáaiat msgtakhiléme métto.
— Egy mobsártuMMC kaleratn, MM Oyörgy tótasardabelyi moiaártanoncot a minap óröléa közben vigyltatlaaaiga miatt an\'yon baletet érte. Amint rgyik gépen igazkaai akart valamit balkaia a au\'amhóhAa karkk, mely ajj<it teljesen ötaaerodfcaol A A eiarenctéttanttl járt molnári né et anlyaa tátlláaével a nagykaniztai vároei kórbtabé siállitol ék.
— Széke* fek érvér kát bár fillér -eua-béty rendele te. S.ekirtcütrrár tjiödétl prog-rammjansk targyatáaara ktkOidött blaotiaág lagu óbb tar ott aiéaéu tárgyalta a háabmfuiér-
inhi.Mr.nf4.Ul IAIIAUÉIL FfttlIIMilag
gadta aaon tervaam t, aaaty a lathilylaégak után kivetendő báibérffllár provrettziv tmödt 400 koronáig | tzAzaléfcban, 400 ót 800 lg S, 800 tói 1500 koronáig t, 1500 ói 2400 koronáig 4, 2400 koronán fe<nu lakber atéa 5 uáiai*«Nlii, n bolt- ét egyéb latml belritégak után 400 aorouáig magtlt-pnoit béröaatag u éa fél tzaiatétht", 400 ót 1500 koronáig I aaé-u lék ban a 1500 to\'onan fdli megtlaptatt berflaSHg után 2 százalékban allapt |< mag. A beszartén atatiunkal adatok aterint a vuosaek évi 27000 korona kubétfillér jövedalcmra \'ertet ki<t\'áta, mely OtiMgct n ct rendesésre fogje fotditaai.
— A sdnd .irhási kdntortanitó batetatu. Ptctai ludótuónt trjaj Pjdtn J» acf aandor-htti kán\'or\'»nitó legn«p ea e kucaiján hataftié tartott. Mivel az at retteneteaen rosti volt, agy partnál a koctTfJkoruit t Padot öty tzereo-ctétienOI buioit hl a koctiböl. hogy egyth lába tttöröit Ha mát nem, hét at it erőeen jellemzi a zalamegyel u tkst.
— Rendhivfll cá\'aterO kereekeddk éa Hfttni rcstéff at Ata-lti Határidő előjegy-t-ti nép it, mely át áiialánot tudnivalókon o> vll tartalmazza n htteiiörvényeket, vánótörtrényi éa á lóiadáre vonatkozó haUrossiotat. A a 3 korona. — Kapiató Fitcbel Föiöp Pia tönyv-keictkedésében N gykanizaán.
— Kié na Iguaaágf A lagu\'óbbi n*gy-atádi vártron történi: Töob natykantztai lóéa marhak retkedő u azon a vátár\'t, hötilk egy, aki köziemért e lolytonoa adomáiról t akit ml rövidaég okáért X aek nevezünk Mikor a l atádi liiomáaon aiatálkak a tártatággal köti iö f egy hintót aattyen egy elagáne hötgy öl- X tmint a hölgyet aiegpillantotta, riitanmolt a töoo eknek:
— N irétek, et et án volt feleségem f
A kereskedők megnéz ék a hölgyet a tovább mentek. A vásár végeztével, mikor a kereskedők a vonat inda áaát vár ák, a tárnáéig egyik tagja megpillantó ta st Állomét pennáján aa eaüiten hölgyet. Odtasoi X-oak t
— Názd ott a volt (életágad.
— Aa éa leieeégmn ? S >hasem láttass I
— Fogadjank öt forintba, bogy at a Itt elvált f etetésed.
— Olltl
A fogadét megtörtént. —. A táraatág kél tagja odament a hölgyhöz s megkérdették Mn, Ismeri-e X-et ? Tarméazttaa daiog, hogyttngadó válaast kaptak, mire X a táraatág haraagAte-cagáaa közben naatatta nasbra aa 88a kan-hét. Nem ugy asonbau a leittltelett kollegn, aki
«mi t pét mm. X. mi mm*-
IndíK\' Élfl é MV^rÜMl Mbv H ÉM^ WIM^ r*ué m Hm A upotkM Hm « tmcm p*-bmr* tárgyalás, a *m* ktfMeeta sarja*. vaf-JM tM tara ftMÉt
Távirat és telefon.
kIflJéMés
<Á mmmilllt—f* UtM MmM)
Budapest, drctpiber 5
Száraz Id0 /irható éfjoll (aggyal. EMU U-■áMÉMJtW C
4 beteg cMretfcs
I dn & -Muor/ IrtalMMi
(Q^gMM
TJVOÉ i| aCfÖtOl fÉwyalf
ktt
Mv-éMliáilMáéetinlCMpa\' Bándint-
> Car*a««iNtliiikD*a > IM>. I « Wirt T — Mtvc Api 1Mb j Ad A#ra, • mthvsa

a—
<L—
a—
____ ______.4—
Diwl OUtaa • A teyoty fScáw. titiÉr mmötr m ezalonks i«i«i*—ai •ha ét riáámtt kOtva Dtezel MiM»: Aa de éa nful termé
eaeárafsa m vadeaaela Rdlb J«káb: Iparosok kMyssaaatáss áa fontos lanécaok SaleU
ölekben -- -if• »«0
Lsvolta Rudolf i Allalánoe zenetör- .
telM* . . I 90
SeragM Bemér: A kinaj zenéről ír 40 VHámM
Viten Atlaea 1. fii*

áJiapoía még mtedte váiAKeitenal válságos, a bár ezt tagadják, mégis bekasoíést nyert, l/gy tudjál^ hegy Ttodotoff a ktváÜű eebéez szkeptikusait W-JáaiMn hogy Aa a táiwfci meggyógyulna Ml MM Örökre Mna marad. ^
Csernoch belktmtásm
Bécs, dec. 5. Az apósMl nnnctatnrán tegnap ment régbe Csernoch Jinos ünnepélyes M Iktatása sz esztergomi MrccgprMást saékbe.
Ellenzéki értékeltet
aa détetdtt s s\'stáríáfis Hrvdny/sv—Ml Magyá Ma értekezletei fartőét, melyen /asf Omls, Aemért Bála, Zoltán 4a Poíónyt Oésa
tartottak Masabb beszédeket.
IRODALOM.
As mm rovatban kflaOtt Mnwi totjátra tok stS* NagykaimMan Mshel FSHÖp Fim kleyv* karaakaaiiiean kaahaidk. - Vidéki raade lének saoaoaJ atfstézésf nyernek
ISI könyvek: \' ■ —;.
Toms Is\'ván; A itnéM óra. novellák 3 — P/\'z ÍÖrW: As aj levél, r ővelük 3.20 HonibÁkos: Temető volt s kertünk,
____veiSM___- 3.—
Ww i A iát jdmsdár, elbeszélések 3 — Dr. Rirsa Ignác: ht uj iskola felé Tanügyi é» tar Igy politikai ta-rutmányok \'4.— Svenee Béla: Ar ifjv Ady Endre egy
Kostulb térttől a IMa datokig — 00 I á Mented meg leltedet f ®men attesiíói
s*enf benréd 5,-—
A Modern Könyvtár ujj anAasal nroft jelentek még. A sáv* aj avátn mledeaiM ige < értékas. Aa elsd (198 -200) szám a Msfysr Srlnbásban aa Mént aagv éttérrel M»u«es»" N\'prifcxgőe böfgyel tartalmazza, Volnorch M gróf ^orvét M DtMicel álmát, amelyet kn*« Wéji itf«j\'n a kritika is nagyon kvdvtadsa fo
Íadott. Mátka* LászM fordllotm • darabot -(201—203)\'Lukáes Oyötvvnek népsrerd a natmányalt kio**a Angas* SttndMtgtW Adv Endréről, Jdb Dinlel\'di. Tkoiaás Maaöjdt, — Arfhur Schnllzlerrdl, Pontqp denrrtl «»b. A M
KálflOkfIzldrí-\'ÍÍÍ»y>tábaíi\'k*/íi tíbbiébnak^c \' taen legbájosabb itésait gyOjtOHa tfseve ebbén a kö\'efben: as áftatmeséi\'. A (206—209) A ntodera német iand\'lbm egyik i>imAgaaió kép viaatdfUait Jákob Wasaermenoak, regénye, n: Nagy Sándor Bsbby\'onban, amely a mode<n német regényirodalom egyik pompás, (elent • regénye. A Modern könyvtarai na Atkawtsn stffa M és egy-egy ssánsMsk 20 fillér 41 ar ■
tlií dacasaWi 6 inisiseaipamsa ■ •
3-4 m hzolás ioíefi lakások
(wlavaaatéhk lirdflasoba, wil-laniiviMKitás <s Oasm, mel-liichelyis^gek)december i-re
* KIADÓK. «
Bővebbet: Csengery-utca 27/a sziia "íj Matt as elaA emetrten. «
Fényképészeti mOterem mbbmb mejjnrayilés! mmt
\'» <knmlHteldr<eaá»e«i a nbgyiéitáenat MHDneéget, • hogy fényképészeti mdtnnaemat, mely a mai kor legmodernebb eszköiolvel van berendezve,
Kaziacsy-utea 1 sg|m alatt ewewew megnyitottam, atoww
FITOS GYULA í&L
\\L
Gabona-üzlet.
<wéapn>, drenber 5 KMcárv-dztet r
I-M magasabb. \'\' n \'\'
HatArldő-fiaiét 1
Basa 1913. ápr. 12.—
Rozs 1013 ápr. 1053
Tengeri májasra 7.70
Tengeri -júliusra 7 01
Zab ápriiiara II 20
Jé karban lm* . ••
EBÉDLŐ és HÁLÓSZOBA BÚTOR ^
jutányos áron eladó. jűT Bővebbet: fiourtha Qizdné, Xetenyén,
feiefóc a
Gflrtler litván.
Komptoiristdt ~
esetleg tompáét Is und, ki magyar, német éa borvAtal beszél ás k, azonnali belépésre Isivé telte
Reich SbriboAI. Király uKa 15. m.
FItchei Ernő
nn
■ 23083
1912.
Hirdetmény <
Nagykanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képezd az aísóhylresf erdőterületen 2flZ éri december hó 7, 10 és 12-én mindenkor d. •. 9 árukor a helyszínén 3146 drb szilfa eladása tárgyában nyü-vánoo móö§H árverés Utiiatík, hűl ift t fék § legtöbbet ígérőknek készpénz fizetés melleit Hadainak.
Nag/kanizián, 1ÖJZ éri november hó 15*én.
—y I Ál \' ^
94<,5 A városi tanács-
CMBgeqhUtci 05. szám alatti
ház üzletberendezés sel együtt sürgősen
eladó* 0309
Bővebbet a háztulajdonos, [ HareUta TCarolIrmAl.
■^INGYEN
éa bérmentve magkapbatla kérésre mteáaeál
4000 ébrét tartalmazd ujj
rő/íiucQrzÉKcncT
ÖMMéL arany- M saiis><égpaMél,ssaa , térni ánL bőráru éa acéiárukrdT hiitarláai dkkekfdi. optikái HkkaknM, éoMayaá MMMML saMtes • ■ ■ • Ma. akMMi, tafjrsreitőJ dk,
HM UM1I XllUfZSZ\'
Hlkkél zaebdráá K 490 * tafeJM* ö l, I* NlkMláMstelék . ami MbrawmáMá
JHMP rllLcaMMaáMM.MSW
iniOBk K SJS jM riéimte MPMIS Nincs kockásai 1 KIbiiiUm ■ipsagaévs t
Mm
lf)l2. december 6

Helyi Iporoe elófUetAlaket e rovatba díjmentesen lilllili fel.
H EI ¥ H PA n
amalmoaaamameMMt mmmmmmmmmmmrnm
AmIbIM ée MtrUttalti i
Dutta Kálmán. Magyar-utca. fÜíov.to UJos, Baaár épftat umti Lujza aióda, KftjpicijMifca. Tbrisa Laímmá lpol».y-*tca 8 Útoter li
Katii József Bmv6e*tér 1 fHMÉci ptangery-mlca II Be** A.\'tdaráf arftaloe Léten)én. liifnlifl Ferenc Rákócil-ut<a 4. $CÉMrOUi> Jrt—OtV<*»ter 11 üeleár Sándor Kötaaey a>ca 15.
Actmttttr 1
Bdileter Mntf Telekymt 42. Némath falván Mif)>Hittt I3t.
Vlttfáiett áNmMMri
Coadrich Lajos, Attila utca 49. Ootdáa Kaiély» KUkaalzaa.
AnhálM kéulti 1
WmiIiíi Sándor, NagyatHitca 46.
Mák Mórné. Klráiy-alca 21. Hermán Jórseí. Magyar utca 1. «. Votf Ernő kl«ály-utca 48.
BérkMtl tulajdonosi
^ Döme Fertoc, fiöivöe-tcr 18. kováét Sándor. Vö\'öemart)-n>ca 5. Döme János Kisfaludy u»ca <2 geuisqyi Jái—I, BijTi«ytci 11
ttke/ds
Magyar látván. Piadér és Magyar a. 88.
tkt«ar4ts é« tranymüvci.
Ki|W A. Kazinc.v-u<cn. Barfay J*taef én Pia, Főut. * Hárnbwv M k«av PAuL M.Ibotfer Ödön, Fóut
Épltómsatsrok.
Oeial Viki**, Ka inc^y utca. Bzuknay La}o«, Ját H <é^«\'€tr at S«ánt > lm*, lónvf <6twtn ut. BÖicafolHy Ján»a, Telekv ut 25. .1 Palkó P*i~\', Khk nit*a S"iB- gv Ferenc P ióffi utca 77. Marktnric* M«>r, lói^i löh rcetr at HdiacHel Lajo«. K"*»nth Uoa té 11. Palér Mihá v, ötvóa I r 15. Vajda Jáaoa, Károly utca 23.
Faieliaii
Bakó János, Vörömary utca 65.
Fényképé**.
Mattiba Károly. Batár épület VérWa Anta\', C^igt > ut
Nrfluabák.
Tölöty Péter Te\'eky at 9. IC« af ma na MA-. Kazinczy utca 9 Sftr1*»y J\'*n*. Hlatkó Ja no* utóda, Fóut L«4 tt Mlkaá. Király utca 14. Csvetkó Ferenc Eötvó* tér 25. Skerl*k J*no-f Hunyady utca 5. láA*- fcátoly Kinlz«v uca 55. Huszd t1
Nfftgyárta* Kardoa Sándor éa Tárta, Sxemora alaa. gákftetl.
Pollák Ede ét fia, Király utca fc ROaeriborg J né«, Király atca IX
KovAcamtatar, kocalgyáffa.
Basáé Teatvérek TaUky-at I^W
Ktvátt.
Boiior Mihály Ka»tnc»y«alcal aujaa. Ho^á h J>»zsef Kaxlnsty utci f Bu|ior Kálmán, PatóR utca 51
Kpctlgyártó éa fénytlá.
Pécey Antal Kaalncty utca 29.
K orcamar oa.
órát éa iáttiaráaa.
Szivóa Anui, .Hiarvat- épöletbaá, lulaar Mor, E<zaébet tár.
yfj-fJ\\ d*+a át
Schapringar Kr»*oMár 81
N>l |UM, Báron Nóvérek. klnlzifultt I\' >
Kovács János Liesiagi törcaaraok. Beruer Adolf, Petófc u»ca 23. Cxár J*not ;Va kapu* Kirá^yutca Bla-kovict Jánoa, Polgári- egylet Piaié Jtnos, iZ«>ld hordó) Hunvady atca. IfJ. SchMnger M»r Katlacty utca. Hiujtner József, T^ky utca* Vida LaitM, Kaxincty uca 2. Somogyi Zálgmond Ipartettolat vaadágtó Pe r ct Ferenc Király utca 2&. r**^aca Ödön Caangary utca. <68 Jóa ef Fóut 17. Oodmino Ignác Talrky itt 34. Bádacaony vendéglő Fóut. Opara exa Károly, Klni/ty utca 65. Nagy Károly RákóCti utca 25.
Qa^i )i*r»a-#af Sugár irt ?*f 1 ■ k é wkja < Ooatkart Kata ttlfga lár II Mraekl IwnAtii lii\'itty atca 8. {olia^teNdvéfika C0|?6t tér 24 . j Pollik M. 4a UHVt\'Krlayt «ca M-R*cx Marma. Báthory 3L R tter Nővéreit, Kkélf utaa 4 Waéat NÓvérek, Fótt 10.
Réimüvta
/ Samu Joaaal. Fóut.
J Mendlonca |<jaaaf» Király ataa 41
guhafaetá éa vtgyiaagtá.
May«r Károly, Kölciey atca. WUMai Jánot, Klrá y utca 14.
\' Nrgyár.
Király Sórtóada Réaivinytáraaaág.
Itttámtittr.
tank Jóaaet Zrtmrl Miklót utaa IT. Lodner Ferenc. Ctaagary at Á Türk Oyola, Magyar atca 73 Mlbálxl UtrlQ. Pflttt 21
Salán Jánoa, Kiniiay utca 19. aaáai.
Sorjuhua kimérést
Biager Uldor, Erzsébet tér 14
Borbély áa fiiráta: ^
8röd l /nác Kaaiacsy-at^a.
Bem Q}ala Gtangery-ut 54
Küovkt Jáno- D*4k-t*r 3.
Pn choftttky Sándor C^agary-«t
Sartr AMI Ercaébet-tér.
kkweiUn Jéatal, Fóut
Táta UiaatP6ot
Ztpletál Simon, Bas^r-udvar.
Httttlberger Ovórgy, Kadneiy-atca S.
FO\'ior lóxfd. Enaébet tér (Sxarvat asálió)
Beim Ignác. Smrár-ut
3»M litván, Póat 17.
Bitek Jenó, Ntl.
Kataéber I art Eótvót tAf 29
Oa* eic^a MÉpoa Caratrerv atca 80.
HAUta-Odóa Krza^bet lér 14.
Viacit Oyata Sag -r at tO c.
Cameatáru gyári
Watix Soma. Erxaébe\'-iér 4 Bdtmledt Zalgn>ond. Magyar-utca 13. Idk\'i ifoác, Magyar atca SL
Cla» ém üffcifaali..
Perko Páter. Zárd^a ca 14 Bmkitctioi Károly, JCA CcMltt X Siatler Ookár, Kölc.ey atca 15.
Clpémarnm.
Mtáayl Sáador. Póat llareécixdi, F6>t K-iler Mttyáa. Enwébet királyné tár ftntenfetd Mlktt, Ctéagrry at Striaar Fflióp, Báthory atca. HémetMCftroly, PntMÍ < tea 84 Nóvák Vince. Ka/inczy atca 10. / Tki Antal, Khálv nica ^a. ; With IW% IW V. Ml I aác, Póot 10. BtoriAaecx J *a*f Kaalacay utca 1 Varga J no* Koatatb tér 11.
ClpéfoloéréM«iiéos«98.
My Káró y, Kólcaay atca 21
Cmkráaaaár
Makovfesky O ata, Póat Váty Zoltaa, Deák Ferenc tár.
Caorép éa piltfiá
Morvááh György, Király ataa II
OtltmtAMu
arert kaác. Hut»tjUl -MHMVIÓIWM AP1BV UMg
Kraun Jorarf, katona -itbé, Sugár u. 11 Hocka^berge; .0 öwy Kioltay Kamánovict Pa»#FóuI, 15. —
Frommer Ja^ ah. M tryar utca 31. Kohn 1 i mond, Zr nyi M. utca 31 Tóth Laloa, D -ák téi 10. P Hcmmn Janón Magyar utca 31. Mflllor Káruh Fóut 19. .;,> Horváth X«cael Fóut 17. Of-ahrck Károly Suirá* at 2 Németh Jót«ef ttá óc/l utm 21 Neumaa» jA/»ef KN ay atca 21. Henc-loa Qvöm y« Kiaís«v utca 72. W^lax j P«f Hifhyady utca 21 WeitzenateJn 2a g n<md, Hu iyady-u.
8WC-
______^^mü ™ —r m utca 21
ötv. K étx jónefné (R zst) FÓut 13. Matchanzker knác Ct«*ugt y ut. Púpot Qyörgy. Erzaébet űr 11 ^s^JWiOr l/nác, Eötvös-tér 1.
Táloa Ferenc Koaautb Lajoa tér I. .Bárány" K rálv utca Pap Jáno- Petófi utca 1 Purmen Józant Mairyar utca 124. T^tíi Péter ötvfta-tér 10. as. s»|i Janó-* TeleM-ut 43. az Holzer Oib >r Ma. yar-u\'ca H tz. Gydrtry Deák Jámm, Király utca II.
27.
gépgyárat* WaUerJ C, Sugár ut
Gépész. Fl-chl Jáaoa, S^em m utca 1 fatmaiam. Fraaa Lajoe éa Fial, Ct» n. ery ut 8ápharlanya kötöd•. Prlachmaaa üpói^é, Klni/ty utca 37.
Helytaertá. 4 HJrtchl Jáao*aé, Zrínyi M. atca 17. Jtaasániááfe*
Ötv. Adler M^mé. Kazinczy utca. fú. Ferenc, Árpád utca. L^ner Antal, Király ufea 79. W-ltnar Rudo I, k Irály utca 47. Kardoa Vilmo*. Bvkaébet tér 4. R**ln Emó, Ka/\'hczy utca. Lackenbacber Ádám, Erzaébet tér.
Martos J4i S\'aí ó András
Hontsask.
. Rák/C/i u. 617. Te«eky u 87.
KétumréM. Pirtiry^Jö^ariOriry utca H
KémUvoa éa csoropos.
Lencz Boidixaár, Petőfi u\'ca 22. Reídin^er Oyuia Kisfaludy atca 33.
Kámlvea mostor.
Ködbaum Alajoa, Ötvöt tér 1
Köt a Igy érté.
Balinger Ferenc Teieky atca 4 Szabó Vat Károly, M-ígyar ulcf 79.
Ké tnény ao pró.
Polln Pétar Tslekv ut 61 Mantuano Józanfae, Ta\'eky ut 11 Rátkil La|<a, Jóxa^f fóhrvcag ot Ozt. Mantuano Bdéné Zrínyi át a. 42.
Kéfsrsaé.
Wet«sberaer Kálmán, C-eagary at Hlld F. Plar Király utaa 4 szám. Ernát Ede Kaxlnczi-o. 53. ss.
át FÓat 1 Művirág éa kosjtorti késslté. öi?. Bdnczikné. Kossuth tér 7.
iMyi
Fi teher Baoó. Király ataa II Raaaatbal Géza Kótvöa tér. Steiner Ármin, Magvar u ca 131 Roeanberg Mik te, Magyar atca IL Klein Vilmos Pa 6H utca 6. Holmik Q)uU, Király atca 38.
laálleaáki
Arany Starvaa, Erzaábattár. Korona, Fóut éa Sagár ot. Vaakapu. Király atca. Hmm Sugár at RákécxJ, fifzaéOadér. Vida Lajoa, Fenér gilam,b. KaateaQT a. Sohleaingar Mór, Sorháa "
asossgyár.
Elaó dunáotuli axetafloomitó r. t
Ssikvltgyár.
goaanfald áJaJoa, Kazlaczy atca. Oav. SzeAdmaaa Hamun*, Magyar flfeca Saüct Ferenc, Magyar utca 145
áséiuté.
Brűck Márk na 4a Táraa. EraaáMMr. Lackenbacher Ede, Erzaábattár. Oüaaar Zalgmood, Csáeyi ataa 1 LidJU Sauiu Ifrály olca 11 Szommer Kde. Zrtnyl ataa 11 Waiaz Jósaaf^Petófi-utoa 10. 8talaar Gábor ita<yar atca 51 Ofenbeck Teréz Eótvöt tér 29.
8ai|gyártá éa ayargaa.
Horváth Károly, Kaalocay atca, 1*
liippaagyÉras
___________Mflkstlása
Petermaaa Jótaaf. FÓat U
Múlt
Oyörg}, Magyar staa 71 léaarf Haajrady d»aa 1
Bakonyi
(Horváth __
tareá 06. Macyar \'auí 89 Mafcovlcá láatsT EO\'vie é 1 Bhrtvaltcs latvae ftetófl ataa 31
Mattgyár.
fckmledl Zatgaaoad, Magjai sása H
Darvaa Jáaoa, Dkák-tér 9. éaPrtóll u. 34 Loeerné, ICafaludy u. éa Koaaatk Mr.
__ 4<ttfgrA"_
Spitur Samu, Zárds-otcJL Kályhás.
Tóth Jótaef Telnky-u. 30 Bognár látván Kossuth Lajos tár 19. Horváth OarKely, fEötvös tár 21
Kávéháaslc.
Art iytznrvit kávéház, Eraaébet tár. Flama kávéház. Korona kávéház, Fóat Kupont kávéház FÓat BazárépOlet .RoyaPCáféház, Fóut II "
Kárpitos éa álsaltA.
Ta^taa Bála Klrálynitca 47. Pllcier Albert, Fóut.
JBda áaaiarxy a. I.
* __Kédér.
SimVoria éa U|laky, caoportháa. Kohn Samu Magyar atca. Paiss JóaH, Árpid u\'ca. Stécaéavl István. Koasuth tár 13. Flschl István, Kisfaludy utca 4
aaakOssörUs éa kéaaa*
Májon Testvérek Erzaébet tér.
Mérlogkéaaltá.
Frank ióaaaf Ersaábat-tér oaoportkáa.
81éaaetasláapaa»
Horváth Ovörgy, EfMvöa tár H iMrhéal iúmf* 2Hnyi Miki
Missál éa
11 »-
vényvosoié Imléaal
OvHatann ÜVf* éa fta, ^étingf ataa 21 Maym Klotild Főst 15 éa Ki Kafmae tMiSH 4Waaaet£afia^® tiéb lAkáiy Köt vöa tér W
lUwfminn alak
Usseaat , Pttóh
1 aa.
<U4n ük
IMkas T-eéNeeyaéi-v l ás BrsaébaMár.
Pollák Upét, Magyar atca. Koka Fülöp, Király atca.
gaAaamaatar.
Robínaohn Qyűla Caangary atca 1
Blaé nogytaovtlssaű temi váltalat*
Hlld E. L. ás Hlld f. Fiai, Deák-tár 4
Tomotkoséal vállalat.
ürantln Józaaf Eötrós tér 2.
▼égtsMgy áraat
Slera Sándor, Caangary at 87.
Oyegee*
Me\'cstr Jakab, Kaslncry atca.
Wahm Jatib, Enaábat tér.
Oveg oiastéaia Raiax Katgainaá, Katiaeay VassMéá(
BréAJs Wabar, firsaábettái 14
4 í Mak Á T3dm*}sb ZALA
1912 december 6 i i
n5CHEL rQLÖP PW
w. Nagykanizsa,
romi— tn.
Könyvkereskedés Iroda- és Rajz-Irógépkellékek • szerek z :: :: Papíráruk | Zenemüvek
Olcsó és legszebb
képeskönyvek,
ifjúsági iratok,
ajándékkönyvek, diszlevélpapirok nagy választékban.
ihar l-i liniki-ln I 2.
inf. lU.
2.21 5-
II Mi hvf. Mü tn —II I . , umntmi —.20 Kapható Qeltch ós Qraef
-„Drogéria"
és csemege osztályában.
KERESEK
két esetleg trárom szo-
bás lakást a varos bel-
tftrnlfttÁn Al4nü,tok,t F- Pü ,Uö iertneien. a iZlIl. bójába kérek.
THE AMERICAN SHOE
COMPANI BOSTON
jfaneFikai és saját gyártmányú cipók
óriási választékban sumák raktáron. Mérték uáéa készülnek: Mindennemű polgári és egyei>-rukázall dpófc és catzmák. \'
Orthopldiai éekülönleges labbelik
Teljes tisztelettel
Miltenyi Sándor és Fta
dpóáruháza, á város palotájában, Föut 2.
fl Csáktornyái uradalomban
: összeszaporodó :
dögbőrök
folyő év december 3uáti, három egy-mást követő évre szóbeli, vagy Írásbeli ajánlat utján el fognak adatni. Érdeklődőknek fel világositAssal szívesen szolgál az
OriiiU 0126(1.
A Blau^l? telken
==^a sóház mellett)
a Uzliiiik ki nngk Irilln is
Kérem mindazokat, akiknek erről értesítést ígértem, vagy azokat, kik Ilyen telket veaal szándékoznak, engem Irodámban meglátogatni, ahol a tervet bemulathatom és további M-■ m ■ ■ a világoeltáet adok. mii
BLAU LAJOS eogiae - gyár.

mmmum mm
KS" Gőzmosodája
Elvállalja az Összes férfi és nól --valamint háztartási fehérnemOek \'Isztltását. m—m lOt Gallérok, kézelók Meni mintára. MM Nagy fOggOoy tisztítás ■ Szép munkai ofósó árakI ic Pontdaéagfors kiszolgálási
staÉtr Sxi^Ct i^ftlojjásl k£f I
Kiotiid
Oyüjtötelep: Kazlnczy-utca 8. saám alatt.
BSHSBBSB RB
Player

Ha köhög és rekedt: mm 5ngqi ■iltinztitttut Min SO t Ha hurutos: Jrndiil tiMittikif\'. * ly iihiz I kirm Ha náthás: ALENTHOLINT. 21 fillír.
Kapható\' REIK GYULA
„Salvator" gyógyezer-tárában Nagykanáaaán.
Ml
Nagykanizsa, VÁROSHÁZ ÉPÜLET.
— December hóban —
minden legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai képes-lapot adunk ingyen.
Vidéki verik Idvéaatra 10 darnk mém lapát |—*»
49.
HÉT. mi
hr—. i> ím |i i .lm iiwm>" * w»i> imini, - , , mm..
Y-tadsöSí&b Vl6i XXXIX Motymm. * , ! UJJ
NAGYKANIZSA, a.
tilrfuu etán 78.
ét aj* Imal méV \' ssaHaé w lei " « klillkl ni I
Z A LA
MmtoÉii, IMI. dac—bar I. wmmWéá , Mi.
^ pÜtfMlta
■ i%4 i i Wua—
Kgfasips .
fmmiMt íJiBihni: .
l&L: :at
\' FAm .,..:.. V- .
POLITIKAI NAPILAB£*% ^„^Í m*.
_ - Ti*1\' \' üt Sj *.— ■ ....
VttiMI iMn Mttlnm nti I Ing. I
Köszönetnyilvánítás 6 korona.
Kivételes törvényhozás.
Nagykanizsa, december fi. .
A szövetkezett ellenzék tegnap és tegnapelőtt szörnyű felháborodást szin leiö nyilatkozatokban próbálta feilár-mázni az országot a háború esetére móló rendkívüli javaslatok miatt, melyeket merényletnek mond az egyéni és a közszabadságok ellen Már tegnap feltűnőnek tetszett, hogy erre a meggyőződésére & erre a felháborodására hat sap máivá—eszmélt—csak rá. S ime kiderült, mi volt a bosszú fontolkodás és a lassan ébredő honfibú oka. A Jelenlegi ellenzék ugyanis régi koalíció kordben, 1909-ben ugyanilyen törvény -javaslatot késztett elő, az akkori kormány ki is eszközölte e kivételes tör-Vjqjayaslatat számára q l^felsőbb tüzetes sí&é&ést, s tárgyalása csak azért maradt tf^merl Időközben a helyzet megváltozott s a kivételes tör* vény egyelőre szükségtelenné vált.
—Ennek az egy ténynek kiderülése fölöslegessé tenne minden vitát az ellenzék támadó, sőt lázitó hadjáratával nemben; hisz olyan szineskedésről, olyan ámitó politikai műveletről rántja k a leplet, a mely minden érvnél,
minden bizonyítéknál élesebben beszél.
Ennek ellenére, a félrevezetettek felvilágosítására, s az ellenzék nyílt valótlanságainak feltárására mégis röviden ismertetjük az úgynevezett „kivételes állapot" kérdését
Minden rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket igényei, a melyekről minden törvényhozásnak dőre kell gondoskodnia. Európa legtöbb államiban meg is van a háború, vagy más súlyos és fegyveres elintézést provokáló
te.ier »a»t*r» ■ hiw»tel#n tflrwányaa
intézkedés. De sehol a világon nem fogtik azt fel az egyéni szabadság, vagy a közszabadságok elkobzásának. Nem pedig azon egyszerű oknál fogva, mert a fegyveres elintézés a dolgok természeténéli fogva uiugy is felidézi a* ugynevezjst* hadi ftiapotot, a mikor minden érdek és minden jog\' szJBIF természetszerűen háitérbr sznrul a nagaL egyetemes érdek: a győzelem érdeke előtt.
Nincs nemzet, a mely féltékenyebb lenne közszabadságára, mint az angol. A „Habeas corpus" akta a szabadságnak legszigorúbb biztositéka s tulajdonképpen felfflggeszthetetlen. Mégis ugyanez az Angolország teremtette
nieg mMutiny\' aktét, a mely zendülés esetén a hadi vagy ostromállapot azonnal való életbelépését teszi lehetővé, s a melyet évről-évre megszavaz az angol parlament
Nem Igaz tehát, a mit az ellenzék világgá kürtöl, hogy Ilyen törvényjavaslatra még nem volt példa Nemcsak a külföldön vott, hanem nálunk is, a hol a kérdésnek nagy története van, egészen eltekintve pz elöljáróban említett koalíciós példaadástól. As 1848-lki
számos aldunavldéki képviselő sürgette egy .ostromállapot! törvényjavaslat*, ^kgy mint mások neveztek .martialis" (hadi) törvényjavaslat elengedhetetlen szükségességéi, s annak különösen a délvidéken való alkalmait Egy ilyen ívOsztörviny" szükségességét akkor mTndeíflcTéniffierle. Olyan íérflik, intat Kossuth Lajos, grói Széchenyi István, Szemere Bertalan a magyar közszabadaágok megteremtői helyesnek, jogosnak és „a haza érdé-kében valónak* tartották a vésztörvény meghozatalát, a melyet csak az akkori különleges viszonjmk odáztak el a következő esztendőre, ámbár, a négy* vennyeletu kép vi—láki* tflbbkáfli kiaiaa
JÓTÉKONYS/lQ.
_ ; Ma
Regény K Drasche-Láaár Alfréd.
Ha padlf meggondolls, bogy alapjában bWH vek sri, seaimit aem tudott találni sb | ken, hog* lerajzoltatta mag* egy birea mO-eáai *H 11 — káfrt jMf. h^ MWitaÉ Miéml egyébb . . / ,n.
Ekkor véletlenül megpillantotta ast a n»gy képel, a mely jobba MHe s fokpoleon Üli. On kénytelenéi Beszerewert s é-szte, a aHM ismét fc|ltM ssám a vér. Félig pirult s nagyon meg •ok ijedve. . . . 4 Hamsf
— Palaky termésaateeen nyomben éesre •stte est a nyagáslaaságoL
- Mi Ma ? — kérdezte. — Csak aem árii magát romul t
— Debogy. — bebegle lloaa. — Egén 0 Miyok. , > i -
- Aaayirs elplralt blrteleaBI, hogy artr komolyan ast hitem, hogy vslamj baja van
Pataky még folytatta agy HWr. " M Móka a rsjztOaiMt. Már Oty sMt vol», bogy
^Vpiw i nm t ■HHMi
\' - jtáj veh, -- máméit aaervéttea.
egyik (alitos lepett a megcsavarta a vtllsnyZap-csolót, mire meleg, kelleaes- ltny terjedt el a materemben. Ifotw. feltekintett a mennyezetre. Ott ssép faggdlámps lógóit, bronzból, ashtaa Bvegekkel.
As ilyesmi annyira uj volt Ilona eMtt, hogy Or. kénytelenül kifejeséat adott tetszésének.
— Hej. be ssép I — mondts.
— Csakhogy tetszik magának I — jegyezte _ Pyteky tréfásan. - Remélem, jót érzi ht
magát, nálsm vagy nem 7
KOsHebb jóit Honéhoz.
— ó kérem, hisz itt minden olyan aa-gyoa gyönvöiD I — szólt lloaa. — Ilyen ssé pen berendezett szobát még soha életemben nem Mltam, soha, Igazán I
Ez annyi köi vet len véggel volt 4boadva, hogy Pataky egy pillanatig aam kételkedett lloaa flesintaaégébea.
— Orfllök, hogy sanyira Istszlk magának nálam, — mondta — s Ilona haját megaimo gatva, hozsá tette: — Remélem, bogy ezental WihazSr látlak egymást, s hogy gyahsea fog meglátogatni Van kedve kicsit kOrtUtsklataal a mOlermemben ?
Pataky fSIIOnfl |Ó kedvben vog. Rendesen agéssen máiképpen bánt a awdpyivH.
tmoik.i kta Maynak aa ártatlan klillji
Jmly«,aakrláéM valaati aaayiaa el áa «■-katlan vök elrttte, bogy Orthaat talált a «3a való hessétgstéshsn.
— Nagyoi sstvesaa nézném meg. kBaa lebbról eteket ás érdekes dolgokat, — letelte I\'ons srsrényea. — C«ak attól Mhk.\' bogy már kéaó vaa a a mama nem is tadjs, bogy Itt vagyok I
— As cssk nem baj I — Igyekezett Pataky Ilonái megnyugtatni. — A mamájának csak nem lehet ktfogáaa az allén, ha otyaa nagy leány, mlat maga, kissé saibadibbaa mozog ? Vagy tsléa olyaa nagyon azlgorn aa az oiag-aaaaompf, " ■ ■ /-
Üoaa kaagoaan lelkscagott.
\'— Nem Orrg asszony as, kérem, — mondta JókedrSen. — Az én mamám még nagyon fiatal és nagyon aaépl Olyaa szép, hogy fia I Mindenki nővéreknek néz bénáinkét!
— Igazán ? Az nagy saerencae. Utálom «z Öregeket. Tadji mit, Wkem 7 Ha a auan léaykg olyan nagyon síép, eaak hozza agysaar magával, ~ felelte Pstaky. Da aügbogy ezt klmoodta, már meg is bánts. Mert egyik aM as volt, hogy nem kaP a modellek csétédl Ogyelba avatkozni. Ez lardeasa pénzN keriL
Ilona gyorsaa megiubadttiifta aggodai-mML .„aÍ; ■ i
Az édeeattyáss nam Jtfoae el\' Ma, a világ*\'! aem I -r MMlB mdHÉM. — ^ *él .H^bé aaasottsl ^táWWlSiapHlt. As a Ma Mny, a k sMáall i eat oly komotyaa mondta, aim
2.
ZALA
1912. december T.
dotta, .hogy a minisztérium még u országgyűlés folyama alatt terjesaa a Ház elébe vén vagy martialis törvényjavaslatot*.
Röviden jelzünk még egyéb, ké söbbi példákat: a Horváth Boldizsár 1868-ikl törvényjavaslatának idevágó rendelkezéseit, továbbá Deák Ferencr nek ez időben való ujabb állásfoglalását a kivételes törvényjavaslat mellett Csapa olyan elmének és egyéniségnek példája, a kiknek mindegyike, volt legalább is olyan jó magyar, s a *■ közszabadságnak olyan hive, mint akárki a mai ellenzék tagjai között
Uj igazságügyi pilóta Nagykanizsán.
Itt jártak as Igazság így minisztérium klkfl döttel.
— S^it ktUUtf. —
A aok könnyet éa nem égy véna tragédiát látott Ódon igazságügyi pilóta fOMMt kimondták as héMet, melynek értelmében a nagy, porla-
-tffl-tt him -TgTifni\'t tirrá^ st lg még
kajiékává lenni. .
A kis Batthyány-Strattmann herceg tulajdonát képes! s as államnak vele kötött bérleti\' jxerződése már 1916 bsn lejár, amikorra az állam feleslegesnek tartja, bogy a szerződési megújítsa.
As igsxságOgyminiizlerium egy Ukflldött bizottsága a napokban városunkban járt k ZdvoJy Albin komi bíró kalauzolásával ellátogatott Viaey Z\'ígmood polgármcsicibcz is. A kiküldött bizottiág alapos helyizini szemlét tartott agy a postaépületnél, mi t a fogbáz Igiületén s a tapw\'altokal a legapróbb réssle-takig poatoeaa fe j-gyesték. Ebben az Agyban kérdést iniéz\'ünk V csey Zsigmond polgár\' mesterhez, ski a régi törvényszéki épület sor-A sáréi és ss iganágOgyminiaslérium kiküldőit bizottságénak a mfltödéeéről következőkép
pyilatkO\'Ott;
gyan ae oczctl.ki ngv. mini a kinek Masáe _ * faasony lehetne ss éd ssnyja. _______
— Büszke t — ktrdezte visszafojtott gnny-nysl. — Hogyan ? É« maga ? Magácika nam baszké ? ~ v«
— Éi? Istenem . . . én . . .
Ilona egészen elszomorodott. Beteg atyjára gondolt.
— Nos-? . ■,
— K rém, ne Is lésaék kérdezni, — felelte
Ikma. —Igen eiomoia dolgok esek—s_nem
sseretnérk jó szivét m-gbántani ----- —
Patak y (leget tadoM. Nem folytatta. esi a témát. SzoTorn dolgok nem igea érdekel* lék s veszedelmes vállslkosás Is volt azqk iránt
* felmelegedni. AX is rendesen anyagi áldozatokkal jár .. .
Megragadta tehát l\'ona kasét s kOrfltve setve a leányt a műteremben, megmutatta neki as olt levfl képeit és szobrokat.
— Milyen belyes as a bázlkö, as erdő szélén, — jegyezte meg lona egy tájkép elölt — Arié a milyea szép napos as idd szon a kép»n I As ember majdnem érzi a kliünő levegői I Mondja, kérem, mindig olyaa lllaszlnü as ég vidéken?
— Ham éppen mindig, da gyakran, — felelte Pataky. a kinek es a nam vári, öatadat-lan kritika miá fölött letaaatt.
A kővetkező kép OtSSS kaláasokat ábt%< sott, a kik tarka vitorláik javításával Ingtál-
(Potyt. kpv.)
— As lgsssá(Ogyminlistsnam egy ktkSI dött bizottsága, malynek tagjai Zémthy látván •casságflgymlaimM oaztáiytaaáeana éa Jah kmsky I. máitakl mátpitész voltok, tényleg jártak aálam is, még pedig azért, kogy as atca ssabályozási vonlát illetőleg as aj törvényszéki épület elhelyezése felfll tanácskozzanak Megkérdezték, kogy a szabályozási vonal esem pontjából a városnak nincs-e Idfagésa as aj épület elkatyaaésa allén. — U(y tudom, bogy as államnak a herceggel kötött ixerzfldése 1916-ban lejár. Tehát as igaxságflgyminisztérnek as a terve, hogy as n| törvénysséki épületet, mégpedig a póata helyén, a szerződ ás le* tériéig elkészl\'ie, még pedig ssért, hogy szerződéses viszony megás nlével ne kellfM a törvényszéki Wvata\'oknak ideiglenesen bérelt bdyieégba költöiködmök Ez asonbin még nam JatonÜ sst, hogy as a| törvénysséki palota 1916. évre fettéttonOi elkészül. A terv kiviteié-hez még nincs kellő fedezet i ettől függ, hogy az igaxságügymiiiizternek áll-e elég pénz a rendel kérésére eddig ss időpontig, melyben as építkezést el kdl kezdeni, hogy 1916 ra befejez belő legyen. A kiküldött bisottaágnak lekét ciakis az volt a célja, bogy a látottak sserial SS aj igazságügyi pzlola approxiraativ költség-vetését elkéssitsék k es alapon kérhessék a megfelelő összeget.
Beszéljen Berchtold I ¥
Mondom msgamban, nagy dolog lehet a hibora, ha Ilyen nagy dolog már akkor is, mikor nincs. Mindenki tele van Ligalommal, mindenki türelmetlen és mindenki ind vslsmit. Én pedig kénytelen vagyok szégyeini m igámat mart nrm indok semmit Iga*, hogy ezt a semmit ugyanilyen bizonysággal tadja például Tknro Wilsasáina őkegyelmessége Sren péter-várott, de es nekem sovány vigaastaláa, amikor Nagykanizsán a sarki arpuámns a pincér,. a sovány dijnok és mindenki többet lad, mint én. ők már legnspeőit mozgósítottak és hol nspntán újra mozgósítanak. Van egy barátom, aki Btciben hallotta a nevezetes tőr énetet, — hogv as oroez cár tegnapelőtt eale hamiskásan ráüfött a német nagykövet ángya térdszalagJárs, mondván:
— Hony sóit qul mai y penae I - És nekem pirulnom kell, hogy ezt s világ sxensádót nem Indom. Jön egy egéssen komoly ember és meséli:
— Tegnap jön Ztolnáról egy ar, as hil-lotts, hogy ott egy lejles poron gyslogezred ni szőtt át, megy a szerbek ellen, viszonzásai pedig egy msgyar gyalogezred niban van Pária
Borsasztó, gondoltam, talán már folyik la a háború é« én még mindig nem vagyak informálva. Elhatárostam,, hogy sürgőién beszélek Berchtolddsl. Machiavellinél olvastam, hogy a diplomácia mindenütt Jelenvaló, léhát fölmen-trm a Cssinóba, hátba oU len Berchtold. Vé> letlenül épen olt volt Odvözöltem..
— Jó aapol kollega ar.
— Micsoda kollega ar T — kérdésié. fU — Csak agy, mint a Deatsch Dóri és a Bittbyáay herceg, egyikük sem lad nadrágot csinálni.
— Talán éa aem Indok nadrágot csinálni 7 — kérdezte szellemes finomaággaL
— Sőt sileakazőtag i bizonyosan aaa ind. Da a diplomáciáimé aem éri ás ebben vagyaik ■I kollegák.
— Al atás — moadto — áa iijlgálitlra 7 . .
— Megbírható Informédékat taai — mart • Itvagfl tata van rémhír*.
kel de éa egyrészt aem ezeretem a túlzások*, máaráast Wk, hogy hltaleeea Informálva 4a fe. gyek tagalőazör Nagykaalzsás.
i— Tehát faterja ? \' . — fékét interjúi Elaő kéráéeea Iga* a, bogy már kitört a hábora. •\' — Nem Igaz. Legilletékesebb betyről oyert felhatalmazás alepjáa megírhatja, ho(y es lé|. bői kapón valót tanaág.
— Sióval as sem igaz, hogy Leagyeko. t tágban kikiáltói Iák a köztársaságot és begy • szerbek elfoglalták Budapestet.
— A legbstárosottabbsn tadom és kijelentem, bogy nem igás. Ifja ar| kérem, hagy a kOlügyminisster nem ia érti, bogy ilyes hírek miként kerülnek forgalomba.
— Nigyon örvendek. Él legyen szivei megmondani kegyelmességed, ha aincs hábora, hát less-e hábora f
Berchtold agy pillanatig elgondolkoztál és egy diplomata utolérhetetlen fiUkájával felelte:
— Ki Istenben bizik, nem culalkozik.
— Ne mondjál
— De mondom, mert es nagyoa saép mondáé éa igaz is.
-— Egyéb BótHumnióji ■incrr-^-
deslem.
Nincs. Megmondtam mindent, amM ebben a pillanatban ladhatok — felelte Berchtold és exsel a nagyérdekü és foaloe beszélgetés véget ért
Rldeae.
Szerb kém Zalában.
Járt Nagykanizsán is.
— Salát tadóaMóoklól. -» A hábora fenyegető rémével fekssaaek és éa ébrednek ma as eaúwrek mindenütt Európában. A balkáni Insa megindulásakor erósea hangoztatták a diplomaták, hogy a háború lokalizálva marad, de a sxerb őrület olyaa kinő-véaeket leremlctt, amelyek elsősorban Ansrtria* Msgya ország mélióiágát és érdekeit sértik.
Szerbia oroez biztatásra arat ellenünk fegyverksrt é» e készülődés isátoi már hetek óta átcsapnak Magyarország határsia. Hol tanán, hol onnan jön a hir, bogy aserb kémek járnak az orsságbaa
Néhány nap előtt a fehérmegyei Bicska község verdéglöjében a rendőrség letartóztatott egy gyaaaa embert, akiről kiderOM, hogy sserb kém. Amikor metmotoeták. Oyőr-, Veasprém-, Fehér-, Komárom-, Tolna-, Somogy és Zala-mtg)ik katonai térképet, löbb terepfelvételt, finom rajsolókéaxletet és egy aématnkvcgá bá-nyáasiskolai blzonyiiványt találtak nála. A gyanún idegea, aki németül éa eserbSI baaaétt, — előbb vonakodott nevét megmondani, később ast váltotta, bogy Nnbam Pereacaek ktvjék és bényéss Steiomsrktban. As Megan térf al, akit vadáasrukát vlaalt éa lalalMgani ember, a csendőrök bekísérték a aaékaaMkérvári kgydaa-ügyészség fogkáaába, ahol a vtsagálóblré saoa-nal kihallgatta.
A gyaaas ember aWata ariaden WeH-gtogadoét A hatáaág Stetamarkikaa fcdsktédmt hagy kakib-s n«y lába* a a« valaha agy Naabaam IVaac aavS káayamárank aa vo^ oly Dyna aavt embert «tt
1913 december 7.
g&m iemcrtfh M"<* Mt a. letart Aitatattai U^nntr- —K>nwrt. M*|d aatsl keadett Nda-begy niadea MIBaaeehb oh éa cái nél-|H itargstoti csak Mtgyaroratágban. E aioadta, fcgy jirt P\' cten. Bircaau, Oyékányeten éa jlgfkaniaeáa, ahonnét Budapestre asent. Mtjd toréba folytatta a |át Oy rbe, Komáromba, aiig rigrs Beákén letartóztatták. — Hogy a hato-stt IÉképakai aaira hiasnálta, arra a kérdéara aéodaa tö világosiiáet megtagadott. NyiHaa a jiattr asand ék aa állttól agoe Ncukaaernak, logy isatk kém, katooaliaat. Erre iaaiél csak ■eedygott.
Miaáen jel arra vall, hogy a leiartóz\'g\'oM sserb katonttiezi, ki bémkedée céljébái M i Dunénlu oo. A gyanúi idebent át dték a katonai hatóságnak.
Trappista. Kakaó Trappista csemege és iőzö csokoládé Trappista -Likőr Trappista-Tea.
Aa ára tkztaaágáért, kitűnő minőségéért eredeti csomagolásban a .Trappitta Atyák" neve éa ciaiarih szavatol.
laktál1 Magyaietiaág-
Schwarz és lauber
gyarmatáru nagykereekedés, Nagykanizsán.
Döntés felé.
A német kormány hadi kéaxülö-r Üm A flw^fila Javsslstok. — Poincaré Paiicihwu — Fsaia válasza. — Görögország Ín a Balkin szövetség. — Panicn a m5-vetnégeuekért. — Bulgária ás Törökország.
— Saját tudóaitónk telatoajsien>éaa. -
Nap-nap utin folynak a diplomáciai tárgyaiások, jegyzé váltások^, egy-mán érik a megnyugtató nyilatkozatok s et alatt az érdekelt államokat a harcra készülődés zaja tölti be. Németország s behívóit újoncokkal ma már nam végeztet Gelenksfibungot, nem tanítja őket Hészes vigyázz állásra, taanem a komolyabb dolgokat, mint például a tábori szolgálat, gyakoroltatja. A katonatisztek már átszOlgá Itatták lakásaik* második kulcsát, hogy síükség esetén
felkölthessék Okét Mig tehát k katonaságnál élénk fegyverkezés zaja tölti be a kaszárnyák jól bezárt udvarait, addig a diplomácia megtesz minden lehetőt, hogy s háború csapását lehetőleg elkerüljék. Mint egy római távirat jelenti, Ausztria-Magyarország, Németország és Olaszország hozzájárulnak aQrey-féle javaslatokhoz s máris Megállapodtak abban, hogy mindhárman egybehangzó vilaazt fognak adni, bár-Mit is határoz a londoni konferencia. Annyi, oly sok fii?. Javaslattal lépnek aló • kormányok, hogy az erősen gboayo-toH helyzet békéa «ggpldásárs nagy rutfnjlnk lehet. Legalább .egyelőre
js u^bj||f#8|s4ai lép
MLA
Európa elé. E Javaslat érteimében Albánia, maradjon török fenqhgtósá| alatt és az albán kikötőhöz vasútvonal épít tessék, melynek használatát Szerbia részére biztosítsák. Ugyancsak Pőfttcaré Jegyzéket intézett Pasicshoz, hogy az amúgy Is bonyolult helyzetet ne tegye megoldhatlanná és adjon már végleges választ. De Paslcs válasza olyan Ingadozó volt, mind mindig s minden komolyabb Ígéret hiányzott belőle.
Görögország és a Balkánszövetség ugylátszlk végleg meghasonlottsk s sz a hlr, hogy Görögország kilép a szövetségből, ma már tcokiolyfóirmát öltött Paslcs ma már erö en fáradozik azon, hogy ezt megakadályozza, mgrtezeset-ben bizonyos, hogy Bulgáris Törökországgal lép szövetségre, ami a háború eddigi gyQmölcseit Szerbiára nézve Is nagyban veszélyeztetné. Nem hihető, hogy Psslcsnak ebben sz ügyben készített javaslata megakadályozná a szövetség felbomlását és Bulgárlánsk Törökországgal való szövetségre lépését
Ma érttetett távirataink jelentései a következők:
A monarchia éa Szerbia konfliktusa
Bérűn, dac. 8.
A é..,, -.ff
s a trgujsbban bevorutt újoncokat nem a festet lépésekre, hanem a hadi szolgálatra oktatják ki A lisztek már a parancaaqkságaik rak beavolffáliatták lakásaik második kuktát hogy szükség esetén éjjel Ja lehessen ókat ét telíteni, bogy a kitdoll parancsokat azonnal loganatoeitani kell.
> Pária, dec. 8.
Poincaré, a bizottsági liánén elmondott beszédében ast mondta, bogy Orneaoraaég elé ujabb jevaslelot fog lerjetileni. Ast javaadja, bogy Albánia, maradjon meg TOrOkorazág leobaióiága fialt éa as albán kikötőhöz vasal ypuai epwte»á|>. milyet Szerbia hisza|litára Isblzlosiiuntk.
Béas, dec. 8.
A francia miniszterelnök bestéé* semmit sem változtatolt a helyzet feszültségén. Poincaré Paalcsboa fordult, bogy adjon mér végleges választ a ne trgye még bonyolultabbá, aót megoldhatatlanná a komoly helyidet Ptt!ef válaszolt. Váiaasa, mini Paaica eiábbf válaaaa, ingadoió volt áa minden komolyabb ígéret hiányzott belőle.
______Kóma, dec t,
\' Ausztria-Migyarorsiág, Olaas ia Német-oraság kormánvai között megiliapodáa jOtt létre, hogy a Orey-féte javaatatokhoz hozzájárulnak s s konferencián hozott határosatokra egy ön lel 0 válását sdnak.
Belgrád, ált.
Paaica Szerbiára nézve két Jmalatot dolgozott ki, melyeket Londonba kaidOit. A jivaatatok a bolgár-gOrOg békéa vlaaonyt s a meghódított terflietek mikénti Moeaááait tárlója.
Saentpétervár, december 6.
Még nem lehet fudni, hogy a cár mért nem engedte megSzoizooovnsu, hogy a.Dumában elmond|s expozéját. Annyi bisonyos, — hogy Sznszonov ezt az expozé asm kutatta meg i még bizonyot at It, hogy a belgrádi követnek, Hartwlgnak a helyzete rendíthetetlen.
Belgrád, december 8.
Kraáavtaeai éa átég egy nyakad tanaiét, kiket kémhedáeaei trade
A rzerb aajtó egyhaagalag megerfltlll e Próbánkéra vonít kotá táraimek híreit. Pro* béét ka üiikObből iéviralni adott W, melyben
f lénk, hogy Edl Tivadar Prliraudhe alaaott a (/nksbbea maradt.
titttt t Krakkó, deeember 8.
Néháay oroaa lap árteeliáaa eaarifrt jetar táitatták aa llleal oraiz barit pán aáhfchf -
A taagaráaaetl mlaliatu aUettéaára ab-háay maggat aaga leageráaetteaiet MertAstenah. Eteknek a atagaaraagu tieetesaek a kaUrtéaáa-táaa éa számlaeáéaá a legutóbb aitoftott éa fl»> kon flotta forradni ómmal van Heeaaflggáaheu
Oaáat, dac. ö.
A Bakarcéiból Oaiac felé Induló gyora-vonM eben Bralla böadlkan temetetlen tanewk niaiénytctcl követtek at A sínre uagv kStshlsl helyeitek, melyet atomban a mocdonyvcivtö idejében éesreveit ée a vonalot megálHtotte. A vonal ellen lm vezeti merényletet pdktatf boemnek vélik, mert a vatta1 on tbbb cMkdö politikus le utazott
Egyéb kirak á harctérről.
Belgrád, dm. é.
A aaerb kormány hiábavaló kliértetekat taaa a Balkán wflvetáég feuniartásárs. de sso-kst ss éles eiteniéieket, melyek Bulgária ia 0írögország között fennállnak, ddmkud nam indja. Eihatárosoti dolog, hogy QörtWnmég kilép s szövetségből, ami a bolgir-iOrOh ssö-vataégei vonni maga Mán. Eanek a asövataég-aek a létrejötte padig erősen veesályestette, kllönöaen Szerbiára aéeVa a háború gyB-mBIcidt.
Valona, dm. 6. As ideig le aee albán kormány átér mag-
a m fcnratáityhtfih l.aaaU H{g||
A kormáay tagjai kát katkollhua. kii ortodoá éa kél maaalmáa politikusok.
Athén, ám. 6.
A görög kormány rendeletére as Archipda-goat kormányzó válii ma aaabadoo bocsátották.
A kormány a táviratokra, levelekre éa egyéb közleményekre vonatkozó canaurát mn magnlnieile.
Konstantinápoly, dec. 8.
Noradonughlau klllgyminiaatar ma lemondott a helyébe ReaM paaa, as eddigi péuz-Igyminiazlar lépett.
Konstantinápoly, dac. 8.
Kiamil paaa. a török nagyvezir több londoni bankban 900 millió koronát vett let melyet a poéta javaalata szerint a hadsereg fejlesztésére fognak fordítani
A képviselőház ülése.
Lengyel Zoltán u konIIdó ellen. - Idái mdáettáek Idiloajtliallsi. —
Budapest, december B.
A képviselőház mai egykanguaéáel folyt la a abba légei caak a keeoiien csalódott flggiMausIgi poHHknsnak, Lengyel Zoltáaank kUskaééaai kosták, melyekkel aa egykori koeütióe kormányt apoestrofáltá, s amelyekkel esi valóeá-goe tetemrehiváara idézi. Vilóbaa a koabcáé zárásémadáaai, ka aaokal a Ház alá tmjeaaáa nék, cser azónokUiuál ia vesérdkkaél ékeeeb-bea bessélnéack mól a aok blurŐI, mrlyhaa rövidált0 koalidóa uralom mindvégig tévdy-get, a amelyek bélyegét enid mlaitenéiaa a nekik, a rakoncátlan hJeebbeégaoh lagililam kedni nam akaró haraOayra akarják ráaklaL As BMa lefoiyáaa egyébként ihalilillia a kb-vetkező volt:
TTaza lalvéa gróf ettbk délatln M II óiaker nyitotta mag aa Büm. Aa ettökt jalan-
I köeötl foglahntett aa, mgiy Oyörgy a lagajahbea Igaaotta mkijiltumtt.
4.
ZALA
1012. IMIHIu 7.
Nftgi* LéssM • SsetNába u*M mtarSá-MrvéayfavaHathos szólt, metyei beetáds alán a Mii sphannlag stfogadott.
Kávetkezst
a kereskedelmi tárca kOttség-\' • vetéaének
folytatólagos térgysléss.
Qkswtin Sisdor volt ai sliő szóaok, aki mai a bjetsaiessm kezdte, bogy szövetkezeti aHniéai tag Méra la kOtalcaségéaek érezte, bogy a nat lléaca réaxt vegyen. Hoeazaa be-azét a kereakedelaii költségvetésről éa agy la* dttváoyt lesz, mely ugy stól, bogy as ország Idegenfjrgalmdnak emeiéscrs a kereakadeiaü suniszieriumbaa idegenforgalmi központot láte-süssnek.
Lengyel Zolién szigora szsvskksl kritlzá\'js as sUsnsaaet éa nagy eusmsréseel etalékezik meg boldogult Hieronymi miniszterről, kinek ssettetae érvényeséi máig Is a kereskedelmi minisztérium vezetésében. M»jd újból a legsu lyosabb bírálattal fordul az ellenzéknek, bogy a koaUdé zárszámadásait terjesszek s Ház ele. Ezekből rengeteg bla fog a kolicióa arakra kldaritai
Beöthy László kereskedelmi minlsstar replikázik a szónokoknak ás kári a költségvetés elfogad zsát.
VégQI Httíai Ferenc, a kereskedelmi költségvetés elOidójs válaazolt as 0 mim pl beszéde eilco sibaagzou megjegyzésekre s kijelenti, — •* hogy ő csak jogos kritikát gyakorolt a posts
jg soaiit loibn- _
A kereskedelmi téres 1913 évi költsigve-tését a Hás részletei bee Is elfogadta.
fl. kivételes háborús tömények.
Hazay aadleaclája a király dőtt — Návay aggodalmait nos< latiak — Enyhítik a törvényjavaslatot.
-X_— —___
Budapest, december 6.
Bt ró Hazay Sima honvédelmi miniszter-ara isgaspt swstyt snaienasjuot kiszivárgott kr<k szsnnt s kiballgetásM nemcsak a háborús hérdtaekról, de más fontos dogokról is szó volt. igy elsVorbtn arról az edntátröl, mely s katonai köiöt költségvetés kérdésében ss osztrák és mtgrsr kormsnyok között fennáll. Az osstrák kormány álláspont|s sterint csak a kö-V sös kadseregre vonatkosó köitaígvetea lehet \\ körös a lét álltai bMH, míg a honvédség és csendőroé^ftrbel egyedái Magyarországot illetik. Ezsel szemben a magysr kormány helyes vAntifi S, htlifí lUivf szonrVs lörOl-ményskre, mdyek szerint esek (e honvédség és s cseaddre**) is s közös védelem érdekeit /szolgálják, tehát esek khdisii is kell, hogy a skét államot aráo/lagosan terheljék.
Budapest, december 0.
BnmiamaiSMsaBnspmaaasanaaBsnaanausmMa
fniCflM Mozgóképszínház 1
III Alin .SZARVAS\' SZÁLLÓD* ; HVINfH no kényelmes ou)tffitr,1 UffUUll pütOtt vARÖTOtCM m 1 msggtmmimtmmmásmmsmmmmmmmmgm
Szombaton és vasárnap
december hő 7-én és 8-án
bemutatásra kerál .A Nordlak Films Com- t pagnle" Ingsmiiiátlilnlili ujd mságs t H
Dráma i teageren
szenzációs dráma 3 felvonásban, a főszerepben Waldemar Pallander a világhírt dán mozl-szinész Izgal nas jelenetek egy égő hajón, a dán kinematográfia legsikerültebb újdonsága
Qaumont híradó.
flz újszülött baba, humoros.
bángoktól megtisztulna dráms I Duci bácsi csirke tol/aj hunt. J Dráma a iengeren,^^ fl nagykarimájú kalap, hunt. I
Szíitlz b Mm fim in I
HÍREK.
A váltók napja.
Hs van gyermeknap, Ha van —^— madarak ée fák nspjs, miért ne
legyen váltók napja Is? Volt Is Nagykanizsán 61 váltót óva o!Uk meg egy napon.
Szerkesztő ar, ön bölcsen tudni fogjs, Az órs és s váltó bogy lejár, 9
Hogy ^ u óbbi kési penifizetésre fis az elóboi felhutáara vár Et sápjainknak bus sseniáclójs, Cz Ihleti meg dslrs lantomat, Hogy hatvanegy zord vát ó< óvatoltak Egyetlen egy rövidke nap alatt. ,
Starkesi\'ő nr, kérem bslvsn és még egy,
S\'.svamra mondom, asép kis mennyiség,
Et régi tény, bogy bármif.\' e jóból
A sok caak sok, de sohasem elég.
A váltó Jő, mert pénzt sdiak reája,
(Pióra: azépen adnak, legfeljebb c«ak adtakl)
SzSmea forintot, rektá koronát,
Lévén ez oly dohig, mii a H rétnél
Még Lili ia sokkal jobban imád.
Sterkeesld ar, a kslettdáriumbsn Leu még vs|joo egy ilyen OnnepBnk? tgy ilyen dus nap akkor virrad u|raí Mikor mi már letflnilnk, nem leszünk ... De bárha ásás évig elé\'dsaélek, Fslednl nem fogom a nagy napot, Meri a fentebb megirt .óvatolt\' közölt Kögljsstelettil én Is ott vsgyok I
Idöjóalás.
U sssisstsiagtal teááast |ile iiiea.)
Budapest, dieembar 6.
VáHozékoey Wö nem válható Qp hőmérséklet O-rt.
\'■J A Zala r. i méff hllgjgSiaa. A ftfc MHepktadVáa ayomda MesiéajlárasaSg me aa. utéa 4 rrakor tartott isadkliMI bftzgyUésáa «*. lamtotta "*g uj tgufctóeági tagjait a Amfcf Eaő Igazgttó kivételé vet lémoadolt Igazgatéuta tagok helyeire, valamint a még agyáitaláa be aaa töltött Igszgst sági tagsági helyükre. E szerint» részvénytársaság igazgatóságának aj Isgjslal ki. ram évi megbízással egyhangúlag a követ kérik választattak meg : Epe\'Jesy Oábor (elnök), /sto-fiMécn Milivoj, tféft Jenő; Omdny Ármin, FLeád Lajos Poredus "Antal, Csillag Janó, dr. Qátlm Antal Rtlk Gyula, dr. tíutdzs Zsigmond, Stiaass Suidor (Csáktoroys), dr. Spüter Károly (Eágráh), Szalay Sándor.
— E luinyt főúri matróna Óráiból vesszük a gyasjfelemáet, mely szerint ott f, hó 3 an elau.iyt özv. mezőszegedi bátó S<-egaty-Ensch 1 nrená szfli. Ensch J jhsnna báróaő 88 eves sorábsn. A megboldogult édesanyja vnk a közeit I ikéu nemrág eihanyl S tégedjr Enick Sándor báróask. A gyaszjslentés alatt az előkelő lojjjpnság alábbi névaora áll i
Metóisegedi StegodyEtsch Ktroly báré; ennek ndváre, mezószágedi Szegedy-Eowb irma báró tő néhsi Rilisig Ede, nyűg. áilsm-tukár Özvegye, és gyetm<±ei dr. Rjtstig Eds, min. titkár, R;istig Antotnetta, Rsissig Lijos, cs. és ktr,sorh«|óhadaa>y, Rdssig Qaa, lókad-nagy a es. ás kir. II. hUézaresrcdoen, ennek nsje szilt, bzserédi Bizeredj loaa, gyermekek l>ma és Msrgu; nehzt mszóasegedi Siegedy* Ensch Sándor biré Özvegye ssfli. n*. Hjitsak Sirolta áa gyermeket É/a, Sándor, Önkéntes s 11. husztremdocu, Maria es István, kik édss-anyjusat, anyósuut, tugyaajtjusai, illetve déd-anyjutat gyaazo j tk a megbo.doguit halálában, kinek fóidi maradványait ma, S-án délután aaniaitk he Órásban, ahonnét W<tdonba szái-Itijaa, hogy ou Helyeztél OrOs a, unalomra.
— A pacáal nagyvAaár. Paosárói Írják: Tagaap vol. Pacsan aa országos vásár nagy napja, melyr; szokatlanul aagysámu állatot fojtottak fel. Emeliák a vásár nagy forgalmát a kQ földi kereskedik, kis kfllO iOiea a vágö-marbkkat vasáiol ak nagymen/lságben. Mint miuden nagy vásárnak, ugy a paciéinak Is megranaak az apróbb, nagyobb eptzódjii. A váaári loira|ok minden aikatmal megragadnak, nogy szívós ktisrtáaukat es szorgalmukat toag-muusaak. KttOaOsea sok sseb.oivsj operatőr mosódott a tegnapi váaároa a többes köd H/rvdth Jóitel pacsai gazdának 400 koronáját operai aa ki a zacbebdi. a tmteeetet szoabia sóbor cigsayok sepáoen sikerfltt elfogni, klkni a pénst hiánytalanul mjg is találtak.
_— Kerűl tl parancmokaág helyett a|
honvéd záaztóaljaTűoo Ízben kötöttük már azt a N«g)ksnuaai ia közvallenfli érintő bkt, hogy a székesfehérvári V. hon véd kerületi parancsnokság a tavasszal meguünik, ami érzékeny veasieságet jelent Siáaeslehárvátaat tár-udalmára ás kerested almára EoaekaUensatyo* sására, mint asékssfsMzvárt taddeliónk közti, a honvédelmi miniszter tagnap Mreánát intésstt a váraihoz, hogy SíékstfiAéeéatt átér aj ámraéé-timUalfat akar tUutyemd aa eeettiea. ha a varos geadoahedlk arrdt, bogy a moauoi boa-védlaMaayát maglalsHaa ááalahIMkOs még Ml sáasiéstj Nlogadásáia msgédiM ak endtaa laktanyát ápNM. As ej laMs^j ánsb 1915 él SMébar Idára tatjasea kéenmt hetiieaate. Síért Oyata lebáifÉri poáfárm«a*ar gp %y6mi hf bflaalehh nadklvau htt^Sáli hinrtliIIII feÉL
A képviselőház msl Ölése előtt Hazay Ssma báró hosszssan tárgyalt Lakáét Lássió ■imazterai nőkkel a—bon védelmi mietsatw tegnapi királyi iudienciá|áról. A tanáciknzásba későob bdevontss Székely Ferenc igsrsárüvy-mtnisstsn, Tisza lsiykn grólot, majd Ndeay -Lajos volt báulnOkOI. kinek, mint iameretes, agaodalMi voltak a kömény háború eaetére szóló rendkívüli törvényjtvsslstánsk ssigorusá gát IlislOlsg. A tsnicikosásbsn siksrfllt Mávsy aggodsiault teljeses eloszlatni
Badapest, december 0.
A munkapárt ma aala értekezletet tart, melyse s bábotas törváayjavaslatok módosításáról fogtuk tárgyalni.
Bécs, december 6.
As tÜgtrák kormány a Rdchsrat elé tor-jeszted rsndkivüli láhpras lörrányjavsslatok asademiását határozta el és fcamaoeea s hadi éhshpIOaMeeafél sadtA lOivéaysáhk aatgoraaá gán éhejl enyhtáenL » • •
•X elföldelt állati bullák kiáiáu miatt. — vivődik. Ezután öccse f -lé is talt egy lövést. 4 — Ahol nem kell könyv. Lapunk egyik A aáiik 4 család a kmtbelyi jtrésből, resiben de ez nem talált. A uörnvü leli után Kirm ddéki bataji u|a: E,y hőseit,* vó.egr\'b"**
Márton nekivágott as erdőnek él Pulán Időió fi™** ».t«egye. t-absn történt as eset, él s sagykimzui jtrásba éa B5r»öree kösaég . „ . bogy a körjegysó a ésre hívta óiaaa a községi
határéban telepedlek le. ahol nyombm Os.se Meségéhex meni, akinek mindent elmond oh. A fcg;iieMj(e,Voie at. A táigysoroial 10,01 s.ere-irsluk éa MeióeégOk megállapítása végeli ak csendőrség másnsp Eöcs község halárában el I p^ a j<rlM főszolgabíró azon w ddeta áa,
„ Mtrás folyamaiba tétetett — Ezen dgáayok a fogta és a tapolcai firttbíróság fogházába szál- nogy s MióbO rendeletek uerint oda uiail |a tóuégi elől|árőaig áttal IrtJelO t éa fcörfl árkoh 1Jtoj. - 1 \' .\'. V \' . ■ la közsegt képvmetdtea Oletct. hogy a jövá ed
■áiorbelyen laknak, ahonnét esik enged llyei • kel ségvdesben vegyen fal egy bizonyos ösa-
la meghatárosott időre távoshatnak és állandó-----—— As idd fürdóazeson a Balatonon, azegat és esen ösaaeegből az Ornig— Koi-
fdágyeW sialt Al anak. Két lo«ok és két ue A Balaton tomogyt psrt|in S im qvvármegre ^ fl^Ajfn Tsnlci in rkrisléif"-n —|j ^
- aátrük vaa. A tiaköhlei gyermkek izáma 7, slliplnjlnak htvo.ln jelenléte stetint az tdei j .Vasárnapi Kinyvböi* iendeijea meg buonyje
akik nem Járnak tákolábe, mert a községben fürdAszezonban 8069 vendég volt a aomogyi asámot éa azt a köaaég lakósal között osaaa
btacien Hanta, mnagail ei|átl» ellenflk ez ideig főnőkben. m<g n« előbbi évben körű belül I u^i ^ kőijsgyió kl Is talt msgáfiri ar i|tilar
— nem indíttatott Megfordul* még ezeken kívül 20QQ0kOiQl. vriui. makhem megdöbbentő ez ban hoky milyen besznos éi ókoa lUJnivatófcd kdi ha\'óság lerflletéa lakó 5 kóborcigány, akik a visszaesés, tü önösen na m ggind > jut, ho<y I arinlmaxi>«k esek a fOze ek a mennyire szOaaege közül 4 s Járás területéről illetőségi helyére io a somogyi part fürdőtelepet kgiAkéeteubbrk I van a fsiun népnek a mű velőd íire s,mjsi milyen wecoltatotl, egynek as illelöaége pedig N gy- a BHaon psrjain. A .Sjmog/i Hnap* a fflr ocsón jut ehhez a ftusi nép ni Most asián kmizss vároe tanáciánál még tárgyaiéi alatt áll. dővendégek ciökkenését abban la Ji, hogy a 1 j<y,i at erveiéi minél öregebb von a l fcepvi-
— A po\'gári lako si tanárok kong- P°\'íár emb«6* kiknek legöbb pvödeimük van, LmIÖ, annai jobban fuj a, minek es, nem ke11 Yeuzuia. Bud<pestről táviratozza ladőlitónk, k hJ"íflv\', .\'Ó >,kll"*\' minden ke- f nekünk, nem parasztnak való as ilyen, peraaa,
kogy a polgári iakőui tanáruk* régtorétág- "^A™int\' e«J,,xerfl,n ki"iPol>oxlAt " I h«*y >gy semmi aem lett .a dologból. S Mua kéz lenn ben oraságoa kongreeesmt tervesiek. bégeket. j U e<yik fis ai elöljáró, bogy iiyen somoty
Cigány Z-I án elnök által bejelentett progumm — Tanú nl végyó Iharosok. Szenigoti- I munkákus ttf kii humor le szükséges, eióallt
a követCező volt: 1. A polgári iskolai tanárok bárdról érd^ea jtlemes er«rzik. As odavaló J *? indítvánnyá : y
nyugdija. 2. A nyugdíj örvényre voostkoró iparoaok- ülni akartuk. MOvitségcl akarokk " \' IMondjt ki a képviielőteilület, hogy mi-
Kavulaiok. — A rendőrség a koagféaszns meg- magukbi nivni, smi nem szokott nigy vágya ul*n » \'« «óbb hatóság nyomása atai seny-
MrffUt nem vette tatoméról. lenni minden embernek. A ssetvgotinardi Ipa- tele i e»y biionvoa összeggel az O sagna
__*___rosok azonban vágyódnak éa sromjuhomak a Közmüve ódeai Tanácsot tara gatal, aiual a
^ . •■ ■ tudományra s uj bb dokumentu nmal azotgélnak. I lanti címre pl. 20 koronái szsal a megjegy-
—2----arra, hogy komolyan művelődni akarnak. A ho8r — ■ könyvek Budapesten ma-
yj^^MPJi^HB napokban Sperner Anzelm vezetésével a ssent- radhslnak, mert arra itt azűa.eg wr.es. Itt •
f. ^Br ft) got\'bárdi iparoaok kéo\'iseietében négytagú küi- na una müvdleég van 1*
—] — I Wm JM dotiléc kereste fel MatMasz Ar u^fő imná/tuni A< Inditványt a képviielőteilület bdyea-
fVm = "Irtit^\'ót. kit arra kén: tdmáeioji a lenári ^M*\' "tt ^.c*\'* \' soijqprző mutauiotta d
I I DAiAlü 1 kit dőlt ut s kívánságukat, bogy havonként ■ jegyzőkönyvbe való fölvételei,
ílj I r I egyiser komoly f.\'lolvaiait tarimn. aiámukra al — Dráma a tengeren cinen egy 3
|i ll|Rn9)Mini)^l tanári kir valamelyik tagja. A tisztelgii után a I fe vonáius asenzációt kalló gyönyörű drámát
|. rf|Wr \' I tanári kar kiátáiba is helyeztr, hogy váilalko- mutat be uj mütorsnak kentében, a/ombat éa
|}| lvl/ \' fV)M zik iz lparoiok kérelmének teljesiiéaére Az Jeő I vasárnap előadásain az Edison ma gó asinhés,
(][ jrl^j^ZjLMA i\'yes fdlolviséi vasárnap, december 8 én esie | e remek kép e világhírű .nordisk h.ms kom*
WyBEMS^SBf^^^^^^W 8 őrikor leai i azt Miihiáes Artúr ifasgsló I pagnie" kiadási és a főszerepet a nagyhírű
Xms&StiBi^^r valódi I tartja m«g. Weldemar Pailander alaki ja, azonkmttl a hét
■ — As aranypénzek b-vonáaa. A na- aaaményel. aktuális. Daci bacu csuka
I nAUCSUn-CIPOSAROIil gény «»bm mik éeirev..,, ami a ISU^dirrtaí^^tíf
I H0R07A 1 d<fn<k " lfll,lk\' Ul példÍUl ,öbbek fcÖ10" mü«" öesleállítással meglát bixonytiksijak
■ UWUVÍT \'. I ast la, bogy mostanában a lehető legritkábban azt, hogy ás Bdteoa adnhéa i ná kfl^aaág I lilllA^FíilF\'l lekd eranypéasl Mtoi. Igss, hogy a rendesKb- ,nck mindenkor a legjobbat éa leguebbet
■ raiHVWLUL g , rüla^ttyek Maölt aem lát a szegény ember ^^^ M ARAMY J - \'■Wwv f^á IBII viszonyok küaött a linai ^
V koaTbiaácáéiis kéiálsi rmáf kéorfl «S |te|k, tad5a?ita31 ÜajTaaSiIi m^?
------■ ___J aan a sááamány. bogy aa anaypéaaafc fokán- I Cta ápJai O n
tírt. MCMtt? 7. #
\' ^ kiagvazéa éa áibalyáMaffc a Deili 1 yaaataál. Lékf Jóssrt caahiaiayd déHvaati forgalmtuutaá a Dili vaaut iaasgaiósfca Rába ■amáitha kelyszte Al éa ott a* áikxnfeMaök * Sl végiéaévil megbízták. Helyére C«ák yxayára feárs DeasÖ forgelmi lisztet kalyedék M Székesfebérvánól Ugyancsak C á|tor gyáréi Batfipkatre a Déli vasút igufaléeagá koi bdyaslAk At tehwaa Ferenc locgalmi ysuinoeot, kinek helyére szunén Szekcifehér zártól Hettai Oyula áliomáikczelő került.
— Hány dgáay van ZalaaMgyéban gilivái megye shspénjtnsk a megyei kösg.t léüben terjentani szokott jelenteid mindenkor figjilmet fordítottak Zala megye cigá y ügyére. A hétfői megy egy ülésre készieti Jelentéé is Uigy fontosságából mért rendkívüli terjedelem ben foglslkosifc a zslameg>ei cigányügy áll uá „I éi jnegáltepilja többek közt a köveikéi őket
Zalavármegye területén as edd\'gi 86 tysit 72 cigány culád lsr>óikodik 483 helyett é9l családtaggal. Esek közül 23 csatád. 109 oaládlaggsl leknővájó 49 család pedig 382 caalédtaggal vándorcigány; a leknővájó cigá ayok lovakat nam tartanak, a kóboréigáiyok lovaiaak száma 38 — A nagykanizsai Járás tea 9 cigáeycsalád tar ó^kodik 34 családiig gal. Etek közül 1 caiiád II cs tadtsggd már régebbi idő óta tartóskodik NagybakOoskon, ■kol lllstóiéggil birnak. A csalid as 8 tova éa 9 nskere vaa, meri e cwiádfő, Lakatos SAn dor leiaóbb hatósági határosat íolylan kiadott Ipirigasohrány alapján lókctcikrdéas> I loglaiko-nk. A tanköteles gyermekek izAma 2, akik re a dnen Járnak lakóiéba. Hstóikgi eljárás 1 ci -g*"> ellen tett folyamaiba léve cnvargái miiit; as előző időerakban 1H cigány ellen indillalott meg hatósági eljárás — az elföldelt állati hullák kiéiésa miatt. — A Biiik 4 culád a keazthdyi járáiból, reaiben a picsái járás területén keresztül vándoroltak ét i aigyuaisui járásba éa Bsnörce község tatárában telepedlek le, ahol ayoaibin össze írattak éa Ulatóaégük megáltspnau végeit ak Siilrás folyamatba tétetett — Ezen dgáayok a ttuégi elöljáróéig áttal kiJelO t éa körű árkoh láorbelytn laknak, ahonnét esik engedéllyel li meghstárosott időre távozhatnak és állsndó fdágyetal dali Al anak. Két lovak éa két ue aáerük vaa. A tinköhlei gtcrmikak izáma 7 akik nem Járnak iskolába, mert a községben btaciea Mmn. KihágAii ei|árái dlanORarideig nem indíttatott. Megfordul) még ezeken kivQi Bái batöiág lerüleién lakó 5 kóborcigány, akik közül 4 a járás területéről ilieióiégi helyére to foecoltaiott, egynek as illelöiége pedig N gy-kimzaa vároa tanác iánál még targyalta alatt áll.
— A po gári lakosi tanárok kong Veuruia. Budapestről távirstozia ladőlitónk, hogy a polgári llkőlal tanátuk a régi orá"<ág-kéz fenn *ben oraságoa kongmesuit tervezlek ~*Zifány Zil-án elnök áital bejelentett progumm i követfező volt: 1. A polgári lakold tanárok nyugdija. 2. A nyugdíj örvényre vonstkoró Kavulaiok. — A rendőrség a koigreuzui meg-Mrfftát nem vette fadomáral.
©

PAWI4 tefV^i
valódi
RAUCSUH-CIPOSAROK-I DOBOZA, MINŐSÉGE^
A fi A^iy
_ZALA_
— C>aladlrtú fia. Tapolcáról köalik velünk :A szomszédos Ssöc községbmi régóta gyülólködiak egyataára Kant Jánoe culádjánsk tagjai. Napirenden volt kősóitok a verekedés, ami miau a legidősebb Ha, Jótaef, u óaasel Amerikába menekült, a kisebbik pedig, csak bogy elkerülhessen hazalrft), megnősüli. A mi-■\'P egyik reggelen a legkisebbik gyerek — szokás izerint — eltolta bátyja marhái elől u annivalót, ami miatt ez oly bsrsgra lobbaat, hogy öcscsét alaposan «-lver*e, majd a segítségére liető snyját li, uu\'áit paJIg elrohent és megfenyegette hozzátartozóit:
— Majd lát még ma édeunyám fatcu világot I ,
A fe\'dühMött fia beszaladt s tizenkét kilométernyire fekvő nsgyközségbe és ott revolvert vásárolt, ddlu\'án pedig hazsérve, beállított an>ja elé:
— No, édesinyárn, meg akar halni f . . . Moit leazámotunk I
A megrémült öreg Kireroé sikollosva borult le ez ágyra éa a uobában levő kisgyermekek it rémülve huiódtsk snyjnk mel é. Ksrer Márton pedig elővette fevolvrél és kösvellea közelről kétszer ax anyjára lőtt, aki eszméletlenül terült el a földön. K s buga látva a vérengzést, á ku\'ctolts a megvadult legény térdél éa ugy rimánkodott, hogy ae bántsa as anyját A l ét ei még jobbaa ftlbónitaiia, bagóra fogta
a revolvert és elsütötte. A ki.leáay a kslalld vívódik. Ezután öccse f.lé Utalt egy lövéet, de es nem talált. A szörnyű Idl után Kirer Márton nekivágott as erdónek és Pulán Idóió fileiégéhez meni, akinek mindent elmondott A csendőriég máinap Eöcs község határában el fogta és a tapolcai fárubiróság fogházába szállítói Is.
—As idd fOrdóeseson a Balatonon A Balaton tomogyt part|án S >m gyvérmegye -allsplnjknik hiv"l \'s jelenlése stetint az tdei lürdőazuonban 8069 vendég volt a aomogyi fnfitflbh»n wig m atöhhl <yhfit k*r» MH MOOQ körűi. y,rlui. msld iem metdObbenió es a visszaesés, ^ ü önösen na m gg ind»ju«, bo <y a somogyi part fűrdólelrpel kgiAkéetesebbrk
áoe illüaiiéaak aa oka a hé karara vissza. Akiaek vaa, aidagdoeu m amely mindig blatoaabb a yptrospénsaél a álli ólag u Oistrák Magyar Bhak Is B^meny-njrísegű aranypénzt vont be a kxgalombAL Meit ki tudja, aure ébredüak lel hoiaapl
— Pályául tönkrement emberek asé> ■tara. Hány millió éa auilio koroaa haver sá-löabötó aiapuvanyokban olyan kisOia.es msálait, metyesaek eleget lenw a legnagyobb fejtörést oaozaa. Vbliak amberbatáios, aaik dko-ayuló ettiük egy nagyasarünek veti gcutuaásal, valamit nagyot akanak \' tenni emb rtáriaisért, de valami kűiönöe ferde uemiéie>ak icheiett u éleiről éa az ayuatsvzik meg végiendciaezé-sükben is, melyben u émberooidagitaara asáal ö*uegek blOtt diszponal.sk. Ki tudja mennyit hiuna<hatíak volna, ha vagyonukat azzal a ie-beiőaéggd hagylak itt, hogy u elet naey ki-vanu^aiBos idomulva tudjon haunalm ? li»en eiteveazieu kiapt.la von uíguiób > a Kaaaelik-lék u; roppant öuzagek maradiak itt azzal a„ meghatirozaiaal, hogy as sispiiváayból teendő eegelyetésré csakis a mAvsl cbo ouiályuos tartozó ások s szemeiyck tarthatnak igény, akik belgazoltsn önhibáinkon kívül juo <ak olyan in.égea viszonyok közé, hogy as ai< p iváuyoan való aegélyesta nélkül maglikat fömaroni nam •udjtk. c eare a Kauelik-puuesre mon hirdeti ki az claó pályáuiot Vaszaiy Koioi von bclCcg-pnmas, aki kösséteszt. bogy mindszok, sem a yezeteee alatt Aito .Kaaaaiik Paanc ea EtuA-bel-al. piiváay*-ból acgelyt óhaj anak elnyerni, aetlöieg felszerelt ide<o,iaiko.ó toiyamud.agyaikat as dapiivány kincveutt gondnuisaganál, a helyidében (Buüspcs, V, sttm, IV. emelei) b.o>u| aa.ják
Btiaon partjain. A .Somogyi Hnap* a far dővendégek ciökkenéiét abbm la Ji, hogy a polgár emberek, kiknek leg öbb jVrödeimük vaa, kihtsználva Jjó alkalma, Itfő/ve minden ke r-sk dői ru int, egyszerűen kiszipolyozták a vendégeket.
■— Tanu nl v^gyó Iharosok. Szentgott bárdról érdt^ea j tlemea er*esik. As odavaló iparoaok\'mini, akarnak. MOv-íiségci akarokk magukba tstvni, ami nem uokoti nagy vágya lenni minden embernek. A isemgottnardi Iparosok azonban vágyódnak éa uomjuhoinak a tudományra i uj bb dokumentu nmal azotgélnak arra, hogy komo\'yan művelődni akarnak. A napokban Sperner Anzelm vezetésével a szent got\'hárdi iparoaok kéoviteietében négytagú küldöttség kereste fel Mathiasx Ar urfő imnáziuni gazga\'ót, kit aiia kéli: lolmáesoji—a—lenári kar dóit ut a klvánaégukat, bogy havonként egyiser komoly f.\'lolvnait tartson.srámukra a tanári kar vilimelylk tagja. A tisztelgii után a tanári kir ki átáiba li helyezte, hogy vállalkozik az\'Iparotok kérelmének teljesiiéaére At Jeő Hyea felolvasás vasárnsp, december 8 én taté 8 őrikor len ■ azt Miihiéec Artúr igasgató tartja meg.
— As aranypénzek b-vonáaa. A iregény ember\' eok mindent énreveiz, and a gu-dagnsk fal se lünlk. így például többek kOsOtt ast la, bogy aiotlanábin a lehető lagrllkábbaa lehet eranypéasl látni. Igss, hogy a rendes .bb-rülmények Meött aem lát a magány embm a\'sokat, fia a mai viszonyok kOnötf a Ünat ■égis koaibiaéctékrá kéaitet S már Itfif ás i ipbtaiki JavtaJkri aaa a vááaméay. bngy aa imayptaata fokom | Cta *prfu*a*
raanr
Oizclla ter 3
; — Ahol nem kell könyv. Lapunk egyik vidéki baiajt n|a: E<y lözeif>»k»ó, agyebesoan Jórava\'ó salamegyei l. uban tOnent as eset, bogy a körjegyző űéere hívta óiua a községi lépvuelöics üle át. A láigysorozal köiöi szerepeli a jsrsst főszoigabuő azon ret deleie ia, nogy a fclióbo rendeletek azerint oda uiaB |a a közsegt képnadötes üietet, hogy a JövO evi kel légvcteaben vegyen fal egy bizonyoe ösa-•zeget éi esen Ossseegből az OrizigM Köi-n ütelödéli TanáCt a». rkeasléaánf Mr|j mié .Vasárnapi Ktnyvbói" rendeijea meg buonyoe számot éa ast a köaaég lakósal koaOu uaaaa síét. -A-kófjegyaő-ki-tatatt magáén ai ojáalu-ban hoyy milyen hauaoa ée ókoe aunivatókd arialmaioak esek a füze ek a mennyire uűaaege van a faiutl népnek e mű velőd íare a.moai milyen ocsón jul ehhez s ftusi nép isi Most aztán jóit as ervelée, minél Öregebb voii a L képviselő, annai jobban fuj a, minek ez, nem kell nekünk, nam paraastnak való u ilyen, per aaa, hogy így semmi aem lett jt dologból. S tana as ezyik fts\'Sl elöljáró, bogy nyen somoty munkához e.y kis humor la szükséges, eióallt
Sf indítvánnyá : —*■—5--:—-—.. .
iMundj i ki a képviielőteilület, hogy miután a fe tóbb haióug nyomáu aia i kény-tele i e»y btionvoa összeggel az \'O. sagoe Közmüve ódeai Tanácsot tara \'gatal, aiuala fenn címre pl. 20 koronái azzal a megjegy-séaaal, bogy — a könyvek Budapesten maradhatnak, mert arra Itt azűsaeg mi.ca. Iá -na una eté^ müveit lég van I*
At inditványt a képnaelőtuiálet hilyea-léaael fog dia, cais a koi jegyző mutauiotta d annak a jegyzőkönyvbe való főivéielei.
— Dráma a tengeren cinen egy 3 felvonásoa ueniációt kellő gyönyörű drámát mutat be uj mű torsnak kentében, szombat éa vaaárttap előadásain ai Edison mo gó asinháa, e nmek kép s világhírű .nordtsk h.mi kom-psgnic" kiadáu és a főszerepet a nagyhírű Weldemar Pailander aiaki\'Jt, azonkívül a aét világ aaaményel. aktuális. Duci bacd csirke lotvaj, azenaációa amartaai bamoraatk as a^g tóbb gyönyörű dráami éa hamoros kép. Bstal műior 0uleállításul megint blzonyithsi|uk ast, hogy és Bdlsoa adnhta né widiaaég nek mindenkor a tagjabbai éa leg szabhat nyyjíjs.
— Bgyaáértaa aaak tbkai vma mb I hogy SZIVÖS-Mle Arák éa i ....... tgak a iff
v I
mtmamBBBBmlmBImamsMMmmmmamBBmBsmmámsmBBBmmBssaMaaaaaa^
. .. ^ "" ~ - \'m Szombaton éivasiímap," ISÍirévTdccember t\'és 8ln
UTán 1 a TI h Á 5! A hálókocai-ellenőr. JST.\'&S:
W dk Wr M A főszerepben Prtnce, Lange éa Lormln, pária kegjobb eaMeed.
■■BMgeBHHHBHBMBHBaaBHHHaa Ezen kivfil még 4 kitűnő Pathé-kép.
Nagykanizsán, Rozgonyi-utca 4. «^^T * toBW>otoB 3
Qabona-üzlet.
Távirat. -
Bndapm, december 6. Kéeiáw-tWet i
Váltosstlan.
Határidő-dalét i
12 OS 1053 7.77 792 II 22
Bua 1913. ápr. Roii 1913. ápr. Tengeri májusra Tengeri jnHatra
Zab áprílura
A inukmléséit Mdóc; Igazgató:
Gürtler latrán. Flschel Ernő.
A létért való kibdalint,
a uBatelen mnnkásaág idejekorán gyengíti éa felemás itj az idegeket éa azért tzflkaégdk van egy a modern korhoz alkalmazkodó regyarerre, mini dr. Rny Nnrvol jára, mely egy igazi és sikere* idegeróailő.
Bárhová is megy mai . nap as ember, bárkivel ia beasélOnk, mindegyik caak ast mondj<, hogy idegei meg vannak roneáíva éa képtelen teendőit kellőkép végeisi. Oondoun kell tehát a kővetkező jelenségeket figyelembe venni ée látni lógjak, nem e szenvedőnk egyik végy másik zavarban. — .Nem érzi magái bégvadtmk. lehangoltnak minden leiti és szellemi erámeefeszilés u\'án, ne^ szenved e
AiUidnoe gydngeeégben,_búskomorság
rfinT^dbnn. idegfájdnlmmk-bnn, ideget főfájásban, önbiiaiora és eaergii hiáiyábsn, ingerQltségbga, hirtelen herigbin, nivdobogáibin 7*
Hl egyik vagy másik jelenség mutstkris SnnéL ne mulaaui el, migát sionnal dr. Rny Nervol jávai kezelni, mely legróvidebb időn beifli «i idegingert megszünteti él az idegeket erőeiti
Ara 5 K a gyógyszertárakban. Póierakat: Török Jóisef gyógyszertára, Budipeil, VI., Király-aca ÍZ
Milló ember hasinál
KÖHÖGÉS
rekedtaég, katarne, elnyálkáaodáa, hurut ée göreeöe köhögés ellen kizárólag a jótzS
Kaiser-féie 9151
Mell-karamellák
(a károm fenyövei)
enknrhát — 0100 közjegyzőileg kiteleahen bizonyítvány orvoaoktői éa mngánorvonohtól a biztos hatásról, at Rendkívül ksüssem éa jótsS bonbonok.
Csomagja: 20 és 40 II1L, doboza 60 fillér.
Qgxtrák-mag^ar bank.
As 1912. évi decsember 4 én megtartott kisorso ásnál kisorsoitalott;
47,-os. 50 évea, foriairól izóió záloglevelekben
\' 1,S55.000 K és 4•/. os. 50 éves, koronáról szőlő záloglevelekben 581.000 K.
As 1912. évi deciember 4 én kiaorsoll záloglevelek 1913. évi április 1-étól fogva ury a jeliálogbitelpénztárnál Bécsben, vniamint valamennyi bankintézetnél ki fognék Hsettetni. " a
A f é. decsember 4 én kisorsolt és a korábbi kiaoriolásókból még lei nem vett 4\'/(*oe záloglevelek számjegyzéke a n:vezett pénz\'árnál éa valamennyi banklnlé-zetnél kívánatra ingyen kissoigéltstik.
A kisorsolt záloglevelek kamatozta á«a aa illető kiaoraoláa ntán legközelebb kővetkeső szelvény hsláridővel megszOník, tehát i f. t. deczember 4 én kiionall zálog-leeeiehd llletőlet 1913 évi áprflfa 1-én ____
Bécs, 1912. évi decsember 4 én. 9é08
ONZTBÁK-IIAGYA lt BANK.
3?opoTTÍcm
kormányzó.
TT^olfrurn
főtanácsos.
Fzasacmx
vazértitkir.
Csengery-utca 65. szám alatti
ház üzletberendezés-seTegyüü sürgősen
eladó. 9399
/ Bővebbet a háztulajdonos, Havelka Kaxollzmál.
Eljegyzési és eslcetéai meghívók, n Névjegyek Falragaszok, Korlevelek
ízlései szép kivitelben leggyorsabban készülnek a
Zala Nyomda R.-T.-nál ss ej Nagykanizsán, b b
Fényképészeti műterem megnyitás
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy iényképészeti műtermemet, mely a mai kor legmodernebb eszközeivel van berendezve, Kaaincny-Mtca 3. saáat alatt aaefayttoll—a.
FITOS GYULA, fényképész.
fl ■
1 ■
KWIZDA-rÉLt KC5TITVITIOHSPLMID anitli link uinin * fnltqilig
As advarl télállókban áa veneayletáaák-ban N áv óu haasaálataa, ertet kltáaá arásitő szar Sagyobb muaka végséea alélt ás Mkn, ingyWUtUUstaSl Ith. Tralalagbaa MlkklOalMtaUaa. nm
Kánon Irlsivsáb lagysa és kSraiantva.
Kánon arji
Fiiütii: HlOlfUEK JillS fiS$Sá&£££«y8

B I I 1
1911 december 7.
ZALA
7.
Helyi ipari* előfizetőinket e rovatba dl Jnenteseii mnlk fcL
H E LYII PA R.
Ni\'yl Iparút dttluNtaM ♦ i rovatta dJJowntsses vemflk fal.
Aistaltt ét Mtrkétilti t
Kts Kálmán, Magyar-utca. ívtfc Ltjos, Bazár-épület lektfi Ln|aa utóda, Kasinczynitca. Ifrsá Lajosné, KlniojNitci I LÍ^>t Cmft M tér X freatie József Bötvőa-tér 2, Yimici József Csengery-utca is, fpi A odrét tsstalqt Uiaoyéiu % iMbiat Ferenc Rlbócel Ki 4. I^intfo Jóstel ötfMer 18. ftloUár Sándor Kölcsey utca 15.
Ácsmester i
-,
Mlcger József T«My-«t 42. ffatetlft latrát Mt&tr-utca 128.
Vlssfásott áetmsttsr.
f^odrkb Ujot, Attila utca 49. Ootéát Károty, KUkaniaaa.
Agy hSlésst kétsM i
^Wémkt* Sándor, Magyar-utca 46.
aétoffti
Mik Mámé, UrélyHrtca 21, Hersiai Jórtef, Magyar utca L sz. ta| Ernő ki«ály-utca 40. tt.
Bérktttl tulajdonosi
| Döme Ferenc, Eötyös-tcr 18. Kováci Sándor. Vöröamarty-uica 1 Döme János KMtlody\'u\'Ct 22. Stmogyl József, Bajza-utca IS.
^4aos, Klniray ül£i lfl szám.
Borjúhús kimérés i
$tger Izidor, Erzsébet tér 14.
Bartély és fodrást:
ftród Iroác Kazinczy ut*. Bmb Qyala Cee ngery-u t 54. %kovics Jáoo- D**ák-tér 3. Rt<hofszky Sándor Ceengery-ut. ttfir Adolf. Erta*bet-tér, ltínrdtxr\'r József, Főút Tétk Lajos, Főst. lapletál Simon, Baz ír-udvar.
-Htolberyar Oyörgy, Kazlnnry-ntcafc____
Fottoi lóittf, CnméM téf {S2arvas-«álló)
Buku Ifnác Susrár-ut
%mö latrán, Főtt 17.
Bsioek Jenő, Fóut.
Isusner I-n re Eötvös t>r 29.
MiktOs Cttngcry utct~6P»-
" * Ödön frzaéfrst tér 14._
iQytít Sngtr utéöT
CsmsntAru gyén
Weits Soma, EntébeMér 4. fchmiedi Zsigmond. Magyar-utca. 13. Itfltni Ignác, Magyar utca 81.
Cím- és asakafasti *
"lÖő Péter, Zárda-u ca rt fadratcsiee Károly, Kölcsey-utca T«. haHm Oaskár, Kéte.sy utca 15..
Cipészek.
MBtényi Sándor, Pőut Menict Ede, Fő «t
J«llet Mátyás, Erzsébet királyné tár Jneenfeld Mikaa^Oeepgrry ut
ter Fülöp, Báthory utca. Németh Károly, Petőfi i tea 64. Nnrák Vince. Kazinczy utca 10, •/ "tx Antal, Király utca 23. ees Imre, i-őut 0. *
11 nic, Főút ia----J
8*orJánecz J *aef Kazlaczy atca 5. Varga Janoe Kotesth tér IS.
ClpéfsIsérSss-késslté J
My Káró y, Kőlctey utca 20.
CwIrrÉsstIt.
JJfksvfczky Q- ult, Főnt Váry Zoltán, Deák Ferenc tár.
Cserép én palaftáé. MarWtth Oyörgy, Király utas 18. Qiltaiatla. , Ifagyar-otea 71
Étkesde. Kifegyáree.
Magyar lettén. Piactér és Magyar a. 58. Kardot Sándor és Tárat, Sáemore utca.
ikueréss és arany müveit
Kugier A Kaziocxv-u\'ca. Beaésy József é* Fia, Pőut Hámbur* M k*a, Főút MifboHer Ödön, Pőüt
Épltómsstsrsk.
Oetzl Viktor. Kt\'inc/y utca. Bzuknay Lajos Józ ef főherceg ut Szánt Lajo^ lóssef főherceg ut Bölctfrldy János, Teleky ut 15 Palkó Pet", Kisk niz-a Somogyi Ferenc P töfi utca 7l. Ma- korica Mor, József főherceg ut. Bchshel Lajos, Kossuth Ltot téi tl. . Fttér Mihály, Otvőa ter 15. Vajda János, Király utca 23.
Pszék ss.
Bakó János, Vörö*marty utca 65.
Fényképész,
Mathea Károly. Bazár épület Vértet Antal, C<a*ge>y ut.
PérflssaMk.
Tölöty Péter Te eky ut 9. Kasfmann Mór, Kazinczy utca 6 Sőrloy Hiatuó János utóda, Főst L»ditt Miksa, Király utca 14. Csvetkó Ferenc Cőiyős tér 25. Sketlak J*no-, Hunyady utca 5. Mővrer Károlv, Kinlzay utca 55. Stern Ignác, Huazü tér 6.
érát és léttttriiti
Szívót Antal, .-Htarvat* épolttkes. Steiner M^r, Erzsébet tár.
Kéklssté.
Pollák Ede ét fia. Király utca 9 Rosenberg J ná«, Király atca 12.
Kovácsmester, kttilgfártt*
Btttó Testvérek Teleky-ut 6.
Kovsos.
Bo|tor Mihály Ka\'tnczy-utcsi major. Ho\'vé h J >zset Kazinazy uic* 8. Bujtor Kálmán, Petőfi utca 52.
Keesl^yArts és fényesé. Pécty Antal Kazinczy utca 29.
Korcemaroe.
Kovács János Lletingi sörcsarnok. Betver Adolf, P«-tőfi utca 23. Czár János .Va kapu* Klrá\'y-utca 26. B\'a»kov»ca János, Polgári-Egvlet Pinté l*ros, tZ\'»ld hordó) Hunyady utca. M g4ro| Kölcsey utca. . Ity. Sdiieslnger M »r Kazinczy utca. —^ -
8 ottner József, T«fl*-ky utctu Vida Lajos, Kazinczy u ca 2. Som« g>i Zsigmond, Ipartestület vendéglő Pe r ct Ferenc Király utót 25,
Órás ét véanllu Schanrlrffer Adolf, Bvtt\'bsHér 18. ;
Nél a zabé. # .
Báron Nővérek, Klniatv utca 8 Cs"tOA|^zs -fnA Sufár ut 2d Lehóczkyná Oomhert Kata &őMa46r 18, Hlrtchl Benőne Kai scay utce k Kol\'a les NőHfek, Eötvös tér 24. P*>llák M. é* Laura Zfinyt utca Sá R ci Mariska. Báthory «>tca X R ker Nővérek, Klrálv utca 6. Weitz Nóvérek, Főut lu. *
Rétmttvei.
Samu J tief. BÜM.
Mendlovtce | jjmL Király utet 43.
Ruhzfesső éa vsgytlsatlté.
Kiau^z Jozsrf, Knfona rzXÖo; Sügtr IC 18. Hecfce bcign Q őnsy
P**tres Ö lön Ctengery utca. Köő Józ-ef Főút 17, Oo dmann lgn>c Tel#ky nt 34. Badacsony rendégló Főnt Operncza Károly, Kin sy utca 65. Negy Károly Rákóczi utca 25. Mácsovtot István Artnv I umm útra.
4uná\'wn utta
Kurnánovica Pa , Főút, 15. F rom mer Jakab, Mgytr utca 31. Kohn Z I .mond, Zr ayi M. utca 30. Tóth Laiot, l>ák té« 10. P llermann Jánot. Magyar utca 31-Mflller Károly ^őut 19. Horváth Jitzsef Főút 17. Oft^b^cii Károly Sutrár ut 2. Németh Józ«ef Káióc/i utca 20. Neumann Jóxtef KM sy utca 21. Htnc-iot Uvörv y/KInlzay utca 72. W»*iaz J -z-ef Hunyady utca 23. Weitzen«iein Zs g uond, Huuyady-u. 27,
--Oépgyáirtt.--—
Wtiser J C, Sugár ut.
Gépéss.
Pi«chl János S/em re utct 8.
Odzmslsm.--
Tytni Lajos- és Fiai, Cton^try ut-
Géphsrlsnys kőiöde.
Priechmtnn Lipótoé, Klnlzty utca 37/
Mslysssrzó. Hirschl Jáno^né, Zrínyi M. utca
HusSrudAk.
özv. Adler M^t-né. Kazinczy utca. Frk Ferenc, Arpkd utca. ^ Xr-szncr A/*t a1» Ki rá i y mca 39. W^ltner Rudo.f, uíráíjT dfcf fT. Kardos VHmOi. Erzsébet tér 4. Re in Erné, Kaz-nczy utca. Ltckenbtcher Ádám, Erzsébet tár.
Hsntsssk.
Marton J4noe. Rák^c/i u. 67. és Főst 3. S/aló András Teieky u 87.
öiv. K ész JAs^efné (R zsa) Főút 13. Matchanzker Unác Caeuge y ut Púpot Oyörgy. Erzsébet tér 11 N*iscr L\'nác, Eőivöa-tér t. TAIot Fer nc Komuth Lajót tér 1. .Bárány" K rálv utct . Pap jánó" P-tófi Utca 8. Furmen Józaof M**vtr ulca 124. T th Péter ötvto-tér mi. nz. S»gi Janó- Telek i-nt 43. sz iiolzer Oábor Mi yar-u ca M. sz. Oyőr^r Deák Jánot. Király utca 11.
K0ttstrlts. "—Penaty Jót«ef Kirá y uiea 88.—
Kémüvee és cserepes.
Lencz Bo\'di/Hár, Petőfi U\'ca 22. Rddinger Oyu a Kisfaludy utca 33.
Kőműves maitar.-
Ködtwum Alajos öivOt tér 8r
Kötélgyártó.
Balinger Ferenc Te eky utca 4i S/abó Va« Károly Magyar utca 79.
K é ttény espró.
. Polin P4t»r Teleky ut 68. Mantusno Jrt/sefné, Te evy ut 18. _ Rátkai Lajos, Jóaa»*f főherceg ut özv. Mantuano Bdéné Zrínyi ál a. 42.
> " Kőfaragó.
Wei"2ber er Kálmán, C enge y nt Hild F. Piai, Király utea 4. szám. Erntt Ede KazinC£Í-u. 53. sz.
/MOvIrág és koszorú késsttd.
özv. Bmcz kné Kossuth tér 7.
Darvas janos, Deák-tér 9. és Petőfi a. 34. Lo^né, Kisfaludy u. es Kossu th tár.
JStékgyér. Spltzer Samu, Zárda-utca.
KáiyitéS.
te Hunyady nfea I
Baftónyl
Htrvátk ___,
tér X
Wvtact Itt van HM utea 38.
8t#«ttryér. lieél TitgMf j, Magytr ntM 18.
Tóth József Tel-ky-u. 30. Bogntr látván Kossuth Ujot tér 19.-Horváth Oergtly, Eötvös tér 20.
Kávéhézak.
Aranyszarvas kivéhái, Erzaébet tér. Fiume kávéház. Korona kávéház, Fönt Központ káv\'ház Főnt Bazárépület .Royal- kávéház, Főnt 15.
Kárpitos és tlulté.
Tatom Bált Klrály-utet 47*
POeser Albert, Főút.
Somogyi Ede Kazinczy u. I. •
KtdSr.
Onttmann Oyi\'t áe fia, Kaafsay Hofmaa Htnrik OestSNÉitt Késman Klek , H*++mrWí ti
Mú kerté ez.
Pelermtnn József. Fóut 1.
Mú lakatos.
Slmkovis és UJIaky, csoportház. Kohl Samu Magyar U\'Ca. Paizt József, Árpád utca. Saéctmiyl I-tván, K ^auth tár 13. Flachl Ittvan, Kisfaludy nUSh A
Műköszörűs és lléSM.
Májon Tettvérek Erzaébet tér.
Mérlegkésslté.
Frank iótaef Erzaébet-tér neoportkás.
Mésoskeisesss.
Horváti Oyörgy, Eötvös tér 7k Bárköti Klímát ZHnyí Miki s-s. ML tt.
Wtlheim Jánot, Ki rá y utca 14.
atrgyár.
Király Sörfőzde Rétavéuytárnatáf.
átttámtettfi
Lenk Jóseef, Zrínyi M«klót utea 87. Lodn»r Ferenc. Cfsengéry nt 28. Türk Qyu\'a, Magvar utca 73. Mihályi István, Főút 23. Viola Adolfné, Magytr ulca 41.
1 Pitdwr Bétő, Klttly a int 18L-
R menthal Oéza Eötvös tér. Siemer Ármin. Magvtr u ca 13 a. Rosenberg Ml«ea, Magyar utca 1L Klein Vilmos Pe Őfí Ulca Ö. Holmik 0>ula, Király utca 39.
8aálltták.
Arany Szarvas, Erztébettér.
Ko ona, Pöut ét Sugár ut.
Vaskapu. Király utca.
Hun áína. Sugár nt
kasocd. E zaébcttér.
Vida Lafotp Pefiér g ilttn,b Kazinczy ^
Sá\'h.psmtrsr UA# fis^s Ifc ^■lltnav MÉM
^Br ^^t^SS^BT SSSSP^t
SzsszgySr. Eiaő duuántull tzetzflnoaiitó r. t 8tlkvltgy*r«
Rottnfeld Alajos, Kazinczy a*ca. öav. S\'ejduiann atmune, Ma<var Saüca Fertuc, Magyar utca I4d.
Szállító.
Brück Márkus és Tárta. Erssébetlár. Lackenbtcher Ede, Erztébettér. Oünser Zsigmond, Csányi-sica 9. . Lidi t Satnu, Király utca 15. Szoinmer Kde. Zrínyi utea 16. "Weiw Józtef, Petöfi-utea 30. Öteinor Oáoor Magyar utca 56. Ofenbeck Tarát Eötyöa tér 25.
8a*jgyártá és nytrgtt.
Horváth Károly, Kazinczy utct, 2.
áatpptngyártt*
Pollák Lipót, Magyar utca. Kohn Fülöp, Király-atca.
Szúcsmsstsr. Robinaohn Oyuia CtengeQ utca 2.
•laő nagykanizsai temetk vállal at.
Hild E. L. ée HUd Fiai, Deák-tár 4,
Temetkezési vSllalat.
Brantín József Eötvöá tér 2.
Tágltgyártt*
Stern Sándor, Ctengery sí 87.
Oveifc.
Melczer Jakab, Kasincry ulca, Wtétz Jaash, Eratébet tér.
Ovtg slmtéfcls
Mosoda
és fényvaaalé lifté—ti Kaalsesy slts.
Ztlpttond, Kttintty nitt 4
May«r Klotild Főút 15 ét Kaaésttg sitt. Varréaée és ItsréknSr ^ Orttk plháty Bötvöt tár 80. mmwmmper fs
hrtat li-séNsnysdhu. lés BrsaábM Ikr. i«éd és Webee, Ikiillitá II
/UAS
1912 december 1.
nsoitL rdLő^ fú
T»m« Nagykanizsa.
Könyvkereskedés Iroda- és Rajz-Irógépkellékek .% szerek ::: Papíráruk i Zenemövek
olcsó ésjlegskebb
képeskönyvek,
ifjúsági iratok,
ajándékkönyvek, diszlevélpapirok nagy választékban.
I lik l-i hiAi-hi I IM
I „ H . . • za
I . alá. • * : i S —
II áib li|i- tinnltk tn -H I . , csisiártmrík —il
Kapható Qeltch és Graef
r>rft gftria"
y>
éa csemege osztályában.
KERESEK
két esetleg három szo-
Jbás lakást a város bel-
♦ftrűlfttán_AttnUtefart F. teHt alatt
W "WW". a „Zala* kiadójába kérek.
THE AMERICAN SHOE
COMPANl BOSTON
Amerikai és saját gYártm^ríYÚ cipők
órtáal véhaattthan Tannak raktáron. MMék i khriM: Mtaxlennemü polgári éa egyenruhásad cipók t$ csizmák.
Orthoptdlal ét kOlőnlegea l&bbelik
m0iiít Tsijes tisztelettel
Miltényi Sándor és Fia
lápltrsáiása, a séroa palotádban, Fftut 2.
fl csáktornyai uradalomban
: összeszaporodó :
dögbőroh
folyó év december ju an, narom egymást követő évre szóbeli, vagy írásbeli ajánlat utfin el fognak adatni. Érdeklődőknek felvilágosítással szívesen szolgál az
hWHtatft
A Blau±!? telken
=*= (a sóház mellett)
a feizhtlvek kl vaivtk jtfllve és nérvt
Kérem mindazokat, akiknek erről értesítést Ígértem, vagy azokat, kik i*yen telket veaai szándékoztuk, engem Irodámban meglátogatni, iától a tervet bemutathatom és további W> ununk vflágoettáet adok. ■ a a a a
BLAU LAJOS aagmaa.gyá*
3-4 és li szobás mim lakasok
(vízvezeték, fürdőszoba, villanyvilágítás és összes meJ-~~ Ifh hfly iségrh) december i -re
* KIADÓK. «
Bővebbet: CaengegHitca <nr/» szaS u alátt as elSöémle*H>. t—
Fagyos lábuk és kezek l^g
ka .Sahator fagybalzxamot" használ JdsüvegSöf, mgy LK
Tyúkszemet J
\\b6rkeményedést gyökeresen irt a .Satvator *yak-szem irtó. Egy Oveg8.Q fitt., vagy a .Satvator tyúkszem tapasz" egy évéi 30 fi Hír. jsrjsr
REIK G YULA \'^a\'valürU
kapható Nagykanizsán, ^mr
és 01
Nagyka^izu, VÁROSHÁZ ÉPÜLET
— December hóban —
minden legalabb 5 koronás bevá-
■ I. A .. -. » t *s W \'»•
a áriásnál 10 darab na^ykaniiiiÉi képes-lapot adunk Ingyen*
VWUId mik Msdmlsn 10 darsüi «ás lapot kTfiTf-
49. IÉT-
Ml
XXCX. érfofrat. . ... Nagykanizsa, 1A12. december S. p Wl. Mám.
SP gplS
flIrfoiHláffll 78. Jv I Nrt«l i«Mhllál«il
^JS^rr" POLITIKAI NAPlLAfe^
^^ j inWwtt iirtti fcttuziiiw Rti t iftfif j slwl\'r n^\'ii1 v"kL^
Nagykanizsa, 1812. december 8. —f*—p
NAGYKANIZSA,
PmUI hMIMM
Egy hór«......I.SO
Kpoycdéyre ..... 4JU
POLITIKAI NAPlLAfef^
■t BÉW \'< kiasiobivatai.
»»--!->- . t«- -I-J-- UJ.--------»- « J -t.— I
midin mm liTKiziüti m fi imtr. fid
kőkemények toronként 90 fillér.
KösiSnetnvilvin\'ítis 6 korona.
Fényképészeti műterem megnyitás
sil
V
Tisztelettel értesítem * nagyérdemű közönséget, hogy fényképészeti műtermemet, mely a mai kor legmodernebb eszközeivel van berendezve, jf. Kazinczy-utcn 3. szám alatt megnyitottam.
FITOS GYULA, fényképész.
Ki
Rakszölö, zöld Veltelini. Ezerjó, Olasz Rizling, Kecske-csöcsfl, Muskotály Lunel, Muskotály Ottonel, Oportó, Nagyburgundi, Kadarka, Ménest Rózsa, Sauvignon. mi
"Spitzer Ignácz Fiai, Kismarton.
A kocsizó közönség b. figyelmébe
ajánljuk a raktárunkon levő modern, szép, tartós éskönnyi cupé.\'féi-fedelü, nyitott, hajtó, gazdasági és egyes
Mr ruganyos uj kocsidat,
melyeket olcsó áron sdunk el. . Kiváló tisztelsttel »
BAZSÓ TESTVÉREK
Nagykanizsa, Teleky-ut 6.
kaaal-avArm,
Robinsohn Gyula
szűcsmester Nagykanizsa, Csengery-ut Z, volt Milhof-fer sorsjegyáruda helyiség.
Megrendelésre készítek a szflesszakmába vágó összes munkálatokat, u. m.:
uörmekabátot, boát, muffot, sapkát, a legújabb divatú Etole és Pellerin gallérokat úgyszintén városi- és utazó-bundát, lábzsákot stb. Iduiláfit <0 átalakítást nagyon jutányosán eszközlök.
Hogy raktárt tartok szármeáru éa kész garnitúrákban.
\' ■ mu Kérem a nagyérdemi közönség szives pártfogását. »»«
A Blau^!? telken
=ük (a sóház mellett/-—
i kázkilvtk klímák jeláiti tz >éns
Kérem mindazokat, akiknek errói érteeltéel Ígértem, vagy azokat, kik Ilyen tehet venni Szándékoznak, engem irodámban meglátogatni, ahol | tervet bemmathalom áa további fet-a n a a a rtiágnskka adok. a a a a a
BLAU LAJOS eogMM"gyAr.
Csengery-utca 65. szám alatti
ház üzletberendezéssel együtt sürgősen
eladó. 9399 \' Bővebbet a háztulajdonos, HaTT-ellca KZarollnnai.
THE AMERICAN SHOE
COMPAN1 BOSTON
fímmkai és saját gyártmányú cipők
órtáel válaattékban vannak raktáron. JHárték után kéaeSInek: Mindennemű polgári éa egyenruházati cipók és csizmák.
Orthopldial és különleges lábbelik
Tel)ee ttatetettel
Míltényi Sándor óö Fia
dpfláraháae, a város palotájában, Pórt Z
PifUi immun araar triiflii mm
Múl W
Kötszer és fflzö
készítő NAOXM^QZSA
Klráty-nten SS.
i$» STBCI- -\'S ~ C\\ "......
1 cBHic HIHIItc&a? J
A Nmeim m^w NINIIHI—- púder.
■ JBSh Imlllu llizíml rt|- U yM^^JJf Legelegánaabb toéleMe báli éa talon padar. Fehér, róaaa-
■ fl^H ______________________3 ^SJnEI min, ngf táv Vegyi lej analyxáhra éa ajáalva dr. J. J.
f ^Hl PUKOUll HlUH 7 J| a. POHL ca éa kir. »nár által BÉCSBEN, mmm
hpW 3 ggHM\\ [iinirIrnlitiIqiiMtimtl. mtiiNlidn aiilttifnrum
F^nnym oinpi, ) GOTTL1EB TAUSSIO
p P\'fl I.BWlH É HŰLI L m .ét Ur. ad. tallaet. mmtpum éa Matawr írlL rifOtt t L W*
^VjJ WNIIIIW »• VIV VII V Dili l - lii\'UMH altant, Tip u hw| Mh h MIM nlM.
aEW^V .i.i...i -V Ecjr dobat 2 K. 40 M. Kapható a legtöbb lllattrer-, drogui- kar akadéibaa éa |v«fTa*artár-M1 IIUIIII L baa. Nayhaaiuéa : Altét Böha, Krltti M. Mér, Krwatr Oyala éa0«4iek éa OrarfaégalMét. ---—----J--------továbbá Rtlfc Oymia g>épaaertérabaa._;__
I || BflRCOL/1. jj *
S^S^^Kírtíiiiíi^H
—-A-káváfaj keveréke A fl____ 7__________J
a Knrrlinsil j W JNémetalfőId-jKmerikai gőzhajózásiJ^észvéngtár* nh | f\\artítftal | YÁ saság JVCagyarországon bejeggzelt eég. í
j P?íg5lKÍ20é | E Rotterdam-Newyork j[
| n«poni« fnu pdrkoié. é I t Kanáda között
ÍSehwarz és lauber—?- JL - -Irodai Budapesten, VB. kar. TbOMly-ul 10. aa.------1|
-............. f Pjl___Jk
Szőlőbirtokosok!
Sertan d/erí x Ripar/a Te/eJc/
—a——n ii mi in. in m mii mm ii i—
STOCI- * Clfllí MHICIIIl
mm miéií m-muMUa Mail taM
■Mnal nnW
PdRCOLA
r
r t
A Legfinomabb
kéváfaj kererákm
Kardinal
pörkölt 4rfvé Ti kg. K 1.20 í
naponta friss pörköléa |J|
Schwarz és lauber — ~-r cégóéi. I
a bőr ápolására, az arcbőr szépítésére éa finomítására PÚDER.
Legelegánaabb tettette báli éa aakm pudar. Fehér, róaaa-atin, vagy tárga Vegyileg analyxáhra éa ajánlva dr. J. J. =— POHL ca éa Ur. »nár által BÉCSBEN. —■
iHtiff imiit i leim ii iiui ihtu Mimi ■hihihi wia
OOTTLIEB TAUSSIQ
Ery dob ot 2 K. 40 II. Kapható a legtöbb illataaer-, drofua- kar akadéibaa éa gy*gy*«tár-haa. Na^haaittéa : Altét BOhm, lelati M. Mór, Kmaer Ovaia éaOtlKh éa OrtaTíigalMél. ------továbbá Ralfc Oymta g>éc>aaartáfabaa.__"
émetalfóld- j^merikai gőzhajózási J^észvéngtár* saság JVCagyarországon bejegyzett cég.
Rotterdam-Newyork Kanáda között

Iroda! Budapesten, VU. kar. Thököly-ut 10.
Szőlőbirtokosok!
Berfan cf/eri x Ripar/a Te/e/c/
ajelenHor legjobb alanyvesszője Mielőtt szükségletét jímirikdivesszök és omnyokbán
beszerzi, kérje nagy képts q<* a rjegyjíekünkct é?C£ tl maly«» mindenkinek ingyen^
bérmentve kpidínk migifi
lELEKI ZS16M0I
{silótelepktzfUségt VHIAi*]
ZALA
1912 decamber |
H5CI1CL rdLÖPJTM
TaMaa fVS. Nagykanizsa, rit— ws.
Könyvkereskedés Iroda- és Rajz-Irógépkellékek • szerek n :: :: Papíráruk | Zenemüvek
Olcsó és legszebb
képeskönyvek,
ifjúsági iratok,
ajándékkönyvek, d iszle vé I papírok nagy választékban. I
Princii—ftmerikai Hajóvooal
Coapagaie Oénérale Trantatlantiqoe
rendes közvetlen gyorshajójáratok
HAVRE—NEW-YORK
ÉS
HAVRE—KAN ADA-ba
Basái (Svájcz) és Pária-on At.
UzpMtJ iraia: MiptH VIL lirm-tyli
HATÁR IRODAKi
Sopron
Klrál) b da (Brack) a vasutak-Fo\'sony Hál.
Citaeza H
4DO0R?*frM9ifc.
Nagykanixaa, \'IMS. december 8. vaaáraap.
.h^yan^ iidÉMifti i
üAGYMNUÍA, Talefop-tfxámt 78L
jfcJstáasW áa nyOi-tW
\'MMNfasf" szerint ven U a kliééttssml
li^ili
ifiirm.
FÖLITrKAI ItftPILAP.
_- -T\'ri\'fm
Ml. mám. aáasaass*m lrtl|
e#iis w* \'vv l Jwp •
\'\'{tested * í! * -jatr
láBii,. . ,
1|MI M( , a • > ■ |l— .
tsyea iiam
éhtUr.
i H1W IJ íinilSíi j • I j»g«
iMM iMfiWtlzHil ü I Mv,
Fel a incgyegyfllésre!
A kanizsai—leadva) vaaat segélykérvénye.
KSugagatásf bisorfcagl tngvnUs/tas.
Nagykanttsc, december 7.
(a) A bétfói megy egy ülés oly gtfiyen belenyúlik Nagykanizsa város érdekszférájába, hogy még városunk aegyebfitotMgi tágjait is keD, hogy bgalomba hozza. Nagykanizsának félszáznál Jóval töttb törvényhatósági tagja köztudomásszerint nagyon (ázik a megyétől és ennek k székházán rendszerint csak választások alkalmával
jeteaik awg. Megyeblzonságl tagjaink emttal e derék tradíció teljes épaég ben tartásival vehetnek részt a holnap-stáni megyegyűlésen, melyen való megjelenésük azonban ezúttal nemcsak tradíció lesz, hanem olyan miüaszthat-km köteksségűk is, amellyel minden porrikájuk tartozik e hátramaradt, stagnáló város egész jövő fejlődésének.\'A IftiigiigaUsi bizófaágl tagválksztáso-lon kivül ugyanis nem Jcisebb dologról határosa- raegyegyülés, mint arról a segély kérvényről, amit a nagykanizsa— aisólendvai vasút uj engedményesei, Bjetve az összes érdekelt községekből
/ÖÍÉKÖNT5/Ki.
SSL\'2 21 Drasche-Lixár AHréd.
— As saber nem hinné, bogy valami, a Síi o\'jraa foltosott és rongyos, mint az a vá-szoa, sitly síép lehel, — mocdis Ilona, majd "tWBTí: — 5 HBflHf "flflTeflBfé >
Uona est bizonyos áhHsttsl mondta. Pstaky telkawsed érintve, igent bólintott.
— Qyónyörfl, igazán gyónyM I — Jelen tette ki Ikma a moat már bátran átment a szoba másik oMslára. bogy aa olt légó képe ím is ssagssamMJe. Pstaky érdeklődéssel kö «stts s leányt. Ennek a gyermeknek a dfcté-rts régtslenll jól esett neki s S mi eddig ínég •eekinek sem sAerüit, azt Ilona önkénytelénSI, tedarlarnl, játszva érte el: ^Ikellelle Patsky pH rokonszenvét, — égy érzést, bÜelyet ez ii ember- és vflággyflMÜd ember jóformán nem • ismert.
Kgy képhez étek, mety meztrlen, vdrts-
aOt ábrázolt, a ki Jegesmedvebőrt* bf-•nvr, kieéiin hívogatni látszod vslskil. lefes •íT tett, mtalks észre sem vette volna s ktpei » teváMk ment. Ekkor asaabsn Hb»|t Patfcly-
— Háí az nem tetszik magának ? -\'klr-
- Pedig ez Is negyott szépl Csak
•sae mgg drágám est ia, — roppant ksflésa
aíákitlt végrehajtó t&otf&g\' tiifeBtt a I vármegyéhez, arra kérve ezt, hogy I szavazza meg újból azt a 300 ezer! korona segélyt e vasútépítéshez, kait évekkel ezelőtt egyszer már megszavazott, de aminek megszavazását _ egy miniszter azóta 4etyeáén indbkoWtlamil és érthetetlenül megsemmisítette.
Ismételjük: Nagykanizsa város összes megy\'ebizöttsági tágjainak lelkiismer etbeli kötelességük á\'WtfŐl\'áMgye-gyülésen megjelenniük, hogy leNomt-lásuk llhpbnáló tömegével, de ugy lehet: ttáváStatálkiflktfilAttkle ifchány számot kitevő többségévei tcteárjSiT annak kz életünkbe, vffcsi éxlszten-ciánkba vágó határozatnak megszfile tését, mely a megyegyűlésen fosztana meg bennünket ennek a végy va-vágyott és óbafNa-óhaJtott vicinális vlstitnnltnak megvalósulásától. Minden Nagykanizsán iakó megyebizottsági tag, aki e sorokat olvassa, tekintsen néhány pillanatra magába éa gnnrlnlja el, hogy éppen 0 M7 a n^mtflrflrifl, l^ffk ggavazata
EtfégjÜtd fa eakétési értesítések \' fiija 5 korona. ICftsaS—teVIhésdtás 6, Isnrote.
nálistól Nagykanizsa városa taláa néhány évtteedse szólóan Ismét elitletett. Minő lelkiismerettel, micsoda jóénBésftei Járna egy ilyen indolens megjreMsott-sági tag közöttünk, talán éppen az, aki máskor a legtöbb hangos szót szokta ejteni hátramaradottságunk, a közérdekek iránt való fásultságunk miatti
Nem egyszer \'Iftmatattimk azokra a szempontokra, melyek mind sftrgö-sebb érdekévé teszik NagykaitfaaAaák éa Zalamegye egész déli részének ennek a tranzverzális vicinális vasathkk mielőbb való megépítéséi Általánosan ismeretet i vármegye álui nvömar ama másik vuut terv, mely Nagykanizsa és környékéaek teljes kirekesztésével keresztül-kasul hálózza a megye egész területét, csakhogy az egéss megyei forgalmat a megye északi szférájára, Zalaegerszeg felé terelje. Nyíltan ki merjük mondani a kulisszatitkot, — hogy a hétfői közgyűlésnek e 300 ezer koronás segélykérésről szóló pontja talajdonképpen Nagykanizsának éa Zalaegerszegnek mérkőzését fogja jelenteni a vicinális vasutéit
Ki kell jelentenünk, hogy téve<t aki jut gondolja, hogy ha a megye-
azt hiszi, bogy engem rá ind szedni gzss! a. szemforgatással, nagyon téved I Isauwm aa efféléket I Iit vsa a járandósága, de fogsd)s mrg. s tanácsomat: kcwaaén magának máa fog-laíközási, Aert \'rtbez rtftics fckétségé l
Pbtaky tis koronás bankjegyet dobott u asztal kOzepérr, aztán ss sblskkos ment s idegesen as Üvegtáblán dobéivá hossza, ésea-toe n|jaival, elkezdett ffltyörészni. A jókedv oda vol*. ilyen libát még nem látott. — Balga teremtés |
I\'ona halálos félelmében, megtéMHaa, mintegy megkövrsedve állt a karszék a^tgOtt s rábámalt sz asztslon fekvó bsnkórs. Ugy érsste magát, mlalba valaki jéghideg kézzel a Kába-lébe markolt a szivét Összezúzta vohut. Basa a hangon még nem beszéllek vele I
Igy léhát vége volt mindennek I Nem la-dott izOleta segíteni I Szerencsétlen, sságysalós trrmésxete megfosztotta ennek aa embernek a jóindulsláió\', a kinek a tzimsége Mlyih, ka jól viselkedett voltu, ki tudja, még mennyi pénzt <tidott volns Szerezni I . .
Nem ia értette, miért volt wen msksss ésA^áhénl ™ { ..
tonfáltfPMM FS&KtiZ
még keltett volna, hogy a megyegyülés a lendvai vuut 300 ezer koronáját megszavazza, de őnéUtUe az indit-vány leszavaztatott, és a lendvai vlci-
a—
Ikma mdgé lépett, átkarolta a derekát és ridsgakktl yirszavitta sz aki elé. A Mny Ijedten igyekezett kiszabadulni a festó karjaiból a nagyon elpirulva, S^yoiijNt P# takynak »
— Kérem, kétem, eresszen el I Ez a kép nem latszik nekem I Éppen olyan ntálatoa, mint az a másik, nagy, ott az állványon I
— Miért nem, lkaiként .7 - kérdezte Pstaky, — még jobban átkarolva Hona derekát.
— Mert csunya, undorító, ntálatoa I Kérem ereaassn már el, igazán---mit
csinál--- . , .
Qe Palsky megragadta lejét a megcsó kotta. A mi ana következett, karc volt, — egyenlőtlen erflk visskedáss. — De a leányka fiatal testének rugéfeonysága végül mágia caak gyósótt. Egyetlen váratlan mosdalaUal szabad volt. •fr—.wJL .. .^iTL ^^
Mini ss n\'dftzött ós, ngy menekSN a mtt-térem máilk ssrkéba Kimertllten, gyorun lélegezve, vérpiroesn karszékhez támaezkodott. Szép szóké baja a Ináéban leibomlott a arany viseséskén lógott a nyskábs.
— Ezt mindjárt gondolhsilsm volna 1 Wbegfe renirgve.
—>" NsVWtéges, igazin láMblga 1
PMaky dSbOáan nézett a leányra. laégyOta a kudarcát.
-rluack jót lem Ide nM«iUfok » - pa-ns szkodon flotts
— Ufcyan ne komédMSSoa t ~ pMtaal\'fei Patbky. - Htas as egyszrravfi oetobeaég ?
[lelnek as •ia .i d>

ClWWStkY £

LM«as
4 í
Mak Á T3dm*}sb ZALA

gytlés egyszer már minden skmptilus nélkül megszavazta a nagykanlzsa— aisólendvai vasúthoz a 300 ezer korona negyei hozzájárulást,\'\' ugy semmi ok sincs arra, hogy azt újból meg ne tegye. Tévedés ezt hinni azért, vert akkor, midőn ez a Nagykanizsát és a negye déli részét megillető méltányosság oly simán érvényesült a megyegyűlésen, akkor még nyoma sem volt dr. Keresztury Józsej zalaegerszegi ügyvéd fentebb emiitett képtelen vasutter-vének, mely kézzelfoghatóan kontraka rirozzi a mi alsóieadvsl vasuttervünket A helyzet tehát homlokegyenest ellenkező azzal, mint volt három év előtt 4s mi nagykanizsaiak hiába járultunk hozzá egyenlő teherviselési kötelességünk szerint mindenkor a zalaegerszegi és a megyebeli összes vicinális vasutak költségeihez, a hétfői ikegyegyfllés e pontjának vitális érdekeinknek megfelelő sikeréhez csak ugy lehet kilátásunk, ha a nagykanizsai összes megyebizottsági tagok összefognak ez egy —izet és ét vényesitik az rejlő nagy erőt *
Amivel e sorokat kezdtflk, a választást kell még említenünk, mint a megyegyülés iránti érdeklődésnek nagykanizsai élesztőjét A közigazgatási bizottsági tagválasztások képeik a mi szempontunkból az említetteken kivfll még a holnaputáni megyegyülés fon-—toaaágát. Egy évet meghaladó idő óta . nincs Nagykanizsa városa a megyei közigazgatás e fontos szervében egyáltalán képviselve. Most az általános bí zottsági tagválasztáson e megtisztelő állásról végleg lemondott Bogyay Máté helyére pályázik dr. PUhdl Viktor nagykanizsai kjr.közjegyző. Megvagyunk arról győződve, hogy e jelölést egyet-len n agy kanizsai me?yebtzottsági^ 4ag. sem fogja fel pártpolitikai szempont-bólés minden ilyen szempontot magától -•távol tartva tisztán csak az eminens nagy-kanizsai érdékeket látja maga előtt. Dr. tPlihál Viktornak egész Nagykanizsa népe előtt nagynépszerűségben és közbecsülésben álló egyénisége ki is z$r minden ilyen szempontot, aminek ékei jele az is, hogy ö ?z egyetlen nagykanizsai jelölt a közigazgatási bizottsági tagságra, ahova okvetlenül be kell Ismét egy kanizsai tagnak kerülnie.
[
m
Mozgóképszínház .SEAkVAÉ" SZÁLLODA
SSO KÉNY CLMBS OUOHSLT, FOTÖTT ViRÓTEWM. a
Szombaton éa vasárnap
hó 7-én és 8-áa
benutatásn kerül mk Nordlsk FOan Com-papié" legmenaádóenbb ujdvnsága :
Dráma i tengeren
aaaaaádóe dráma 2 felvonásban, a Meae-repben Waldamar Psilander a TllágWrl dáa most-ezinész. Izgsl<nss jetenetek egy égó hajón, a dán kinematográfia legsikerültebb újdonsága
Gaumont híradó, teSiX2fl"
flz ujszulölí baba, Lángoktól megtisztulom
humor be.
—V
dráma
Duci bácsi csirke tol hun. Dráma a tengeren, SZ?* egyesükben fl nagykarimájú kalap, i,UB, | TMantmái
SzMiz is vlrilim fim 111
Eljegyzési éi esketéai meghívók, :: Névjegyek Falragaszok, Körlevelek
tsláaee acáp kivitelben leggyorsabban kéaaOlnak a
Zala Nyomda it-T.-oál ss m Nagykanizsán, m ■
fám ivaubiMi.
Mit katároaUk as lxr. Nőegylet gyfllésén.
-A •ébnnj taUyrit h„Tnlnk hónff*
** 1 felperzseli falak hirát. a balkáni
harcmezőkön elesett katonákból kiömló vár sxsgát s a halál rémületes feketesége telepedett le mindenhova, ahol eddig a vidám kacagás a darta boldogság tanyásod. Komor hangulat Ui meg a lelkeket a elhalt a kacaj, hogy sslsmeretlea-rám mindent megbéaitó rémületének adjon helyet. It a rém egy njibb, aagy ás vátcs -ttbsor - réme-, -mely- msrdoeaa aa. anyák éa hitvesek niveit. Szegények ... ók ka onákst aaOHek a hasának, férjeket a hitveseknek a moat, esetleg holnap, holnapután, tavaaasal, jövőre, vagy Us év muhra egyetlen távkát ellentmondáat nem tllró parancsára fel keH kerekedniük a férjeknek, a Idényeknek, fegyvert fogni a kiállani a gátra, hol tűzeső ontja a kérlelhetetlen halált, hol az emberi érséaekból kivetkőzött katonagépek tőinek egymásra a halnak meg szivükben as otthon melegével, de kezükben a gyilokkal, melybói ók is halált osztogattak, de mely által ók ia kimnUak. As itthon maradottak pedig gyászruhát Öltenek, köny gvül a szemekbe a elsiratják a holtakat, akik valahol messze, messze, ml as Aldaaán, kist len pnntákoa ásott közös sirvermekben alusszák örök álmakal. Sokan, kik két lábon mentek oda, agy lábon jdaaek viaaaa, kiknek eddig két karjak voü, exnUn caak eggyel Olelhetmk HaNU, caoad, pnsstnlás mlndsnlelé, a mndosó, szskgstó fájdalom minden szívben. Mert a háborús orsaágokhaa mindenkinek vsa halottja, mindenki odaadott valaha, aki nem tért viaaaa, végy ha fiaamMrt
^ SMWbbárs eeoakán, báaán. g aagy kfcéf lembea végkép kinyglaa.
A báborna ornágokban elhallgat s sans, csak a pnakagolyók aivitéea játsu a prtmst, melykes ee ágynk bBmhSláea esoigáttatja , tervet A bábomé ineiágnlhen efesanáasál , tánc, nwrt a hóa legények, a rsatseihoe a ha»áHéneot járják, Fatbotallamd maradaafe « paaagóa palackok, mart a kiömló vér sssg, elrontjs jókedvünket. A báboraa oraságokbaa csak a mérhetni lep szomoraság éa gyász feüe-gei nsxnsk ,a eHekar)ák a aaametnk sM s napot, mély jobb h ingatatra deríthetne. Niam egy moeoly as arcokon, ninca egy-egy edhn felcsillanó tSs a aiamehhae Qyáezolnak I A háboms országokban ninca bál, niact mnlalosás. Még nem vagynnk háborús ómig, da még leketkak. Talán iWiMaaaa. Tatén b-kerflljflk Nem ttsdjnk, caak aggódank. S aggó-dalmnakban már ngjr eaelekssOsk, miatka háboms arsság lennénk Most a farsang kBssó-bén már Ml váróéból élteseit Mr, bogy i farsangi bálokat aa idén nem tartjtk mq Ezekhez a városokban csatlakozunk moat harmadiknak mi ia, bár egyelőre csak félig meddig, de talán legközelebbi aaámainkbaa arról b beezáasolhatnnk. hogy egészen esekhes a vám-sok bor ceatlahostnnk.
A helybeli Isr. Jótékony Nőegylet;iegetóbbi mányi gyláaéB ast hstáwsla, hogy a idén, tekintettel a exotnora állapotokra, am fog nagynbbazabáan mulataágot rendesni Miad-öasxe néhány asolidjsilaga aaur az, mely az lsr. Nőegylet exidei farssngi programmjáo szerepel. As essmil as egyesület tevékeny elnöknője, Vidor Sinnraé proptgálla, s s választmányi tagok est egyhangúlag al ia fogad-ták. A farsangi programm azért nem meni üresen. A Nőegylet sokkal szebb programaMt tűzött maga elá. A azegányek és éhezők foko-aottabb mértékben való segélyaséaál a erre a célra miaél lóbb péaa összegyűjtését. A am ssivü emberektól nam kár többet, mfirtaasannyt jó aziwei adni tndaak. Minden krajcár egy így valakit megóv as éhev+sl/M áa a magbOléstól.
A választmány még alhalármH, hogy nyilvános kössöaetet asavaz mindazoknak, kft a legutóbb rendeseit virág- és gyflmölcskiái-táshos pénzbeli és lermésaetbeni adományokkal hozzájárniuk, ngyssintén köszönetei asond Frsm részvény társaságnak ax ingyen világításért
Tehát Nagykanizsán már akadt ap egyesület, mely as idén nem rendez bálokat Lehet, bogy nemsokára több ilyen ia fogakadaL
©
PA1M4
valódi

KAUCSUK-aPOSAROK
DOBOZA. MINŐSEGE: ARANY
Ült december 8.
ZALA
5.
Házlebontás
miatt kénytelen vagyok raktáros levő urt- éa aót-divaldkkckct, melyek
Karácsonyi és Újévi ajándéknak —
. . igen aduimnak. leuxállltott áron eladni Mielőtt szükségletét besze^ rezné, kérem * minden tekintetben dósán felszereit url ft női divatáru üzletemet vételkényszer nélkül megtekinteni. 9419
Barta Alfréd,
Gyárégés a Sugárúton.
Leégett n Weiser gyár fele.
- Salát todótitóoktót -
Ai éjszaka fél egy óra tájban hirtelen világot lelt aa égbolt a város felett és felcsapódó Usgok, hul\'ó sssrálnokok és fo| ó Iflsl mulat-Iák, bogy nagyobb szibásu tüz végzi puszi nó munkáját. FellevéiOnk nem csalt. A Sugár ulon levő Weiier-féle gazdasági gépjyár egy része UH lángokbán s valóságos türeaővtl árintotts al a fao^ttMoa bánik udvarai*, melyeknek épéieteil a szerte pattogó sziporkák szintén erósefl ittaálj estetlék A ifltról alábbi ludóii-tásank siói részleteten:
-Tegnap éjjel Jóval éjfil nián a Weiier-gyér felé aéálók a gyár egyik melléképületéből kitédu ó eróe füstölt vettek észre. Es a mellék-ápdtot a gyárnak az u ci 146 eső főépületére támaszkodik, mintegy 30 méternyi houzu tágban a a luisó vége a hatalmú gyárkémény —thaumurtaáglba tilk. A sétálóknsk tnég any-* ayi idejflk aem volt, hogy tflzre gondoljansk,
__aáádn jgyiam u rgévz épfliet lángba borult.
A felcsapódó lángok vörósre festették sz eget a forró, fojifc Mattel löltötték meg a környékei. Ugy látszott, bogy ar egén gyártelep lángokba hetak a menthetetlenül elpusztul. Szersnctére ■ aem következett be, mert a derék tűzoltóink megfeszített munkája megakadályozta IQz tovább terjedését és biztosította a szoauiédos épaietak épiégben msradtsáu Azonban u 30 ^émrkouinitgrTégt fusindelyes ep*et teljéién a lángok martalékává lett a itt minden maaka hiába valónak büonytfli, bár 1 katonák |i tazoiiók vállvetve dolgosul; bogy megmeni-áesaék, ami megmembetó. A munkát azonban ■•tyban iksdil/ozu, hogy a minden percben •ehaüé tlM gerendák életveuélJycl fenyeget-M minden közei állót i a nagy bőség és fflst ■lati rendesen megkOaelitenl aem lehetett u %0 épületet A tlz oly rohamos pnutiiáat vég-
Nagy karácsonyi vásár!
A legdivatosabb női éa fé li nyakkendők •ALGÓ IMRÉNÉL, Kaxlacxy-utca 3.
aett, hogy a fél egy órabor láthatóvá leli lángok agy órára már bedOatOtték a tetőzetet a a szomszédos a) gyári épület padlás ablakain bt-csaptak a u ablak faburkolatát lángba bori-lották. — Ha es az épálet is lángot fog ugy u egész gyárépület menihetetlenOI elvész. Sterencaére azonban néhány Jókor érkezett v ziugár elfojtotta a már-már nagy kitasztrófá-vsl feny$etó veszedelmet, mely ha átterjedt volna is égő épületrésztől lüzfsllal elválasztott nagy kitérj déiü auUloim A helyre, u?y a Weiter gyár az éjiuka olyah rémséges lüskslsulrófa itinhelye le t volna, minő u emlékezetei gős-mdotnégés óta neu volt N igykaniziitr.
Reggrl 6 óráig dolg.izott fiwlhi\'itlinul a tűzoltóié?, mig végre rikfiült a tüzet eloltani. Erafái megállapították, hogy mi esett a IQz áktotstául. A leégett helyilégben voll elhelyezve az esztergályos, a kovács éi a leg-kQ\'önböiőbb nigyértékü gépikkel le e lekiloa-icflitly. A h italra ti gépek mind megroigálód-tsk a teljesen haunaveheteilenekké váltak. Hitalmu, erői, lómőr vasrudak teljesen pira-bola a\'akra hajoltak meg a nagy hóaégben. Hogy a lüzel mi okozta, azt cuk a ma délután 3 órakor megtartandó lütvizagálal fogja kideri-t :ni, ha egyáltalán kideriihelö.
As éljali lüzvéiz ügyében kérdéat Inléilünk a gyár egyik tulajdonosához, Wetser Jinoi gépészmérnökhöz, aki kéidezőtkö élűikre a kővetkezőket moadia
— Hogy a leégeti épületet nem lehetett megmenteni, annak oka ar, hogy ez az épület már régi éi egy cséppel iem volt modern. Ezelőtt 30 évvel épült s buoty meglátszott raf\'a, hogy nem valami uikképzell emb:r épithet e. Hogy a tüz miképpen keletkezel arió egyelőre fogalmim linci. A gyárban a tüz keletkazéiekor nem larfóikodo\'t . o\'yan egyén, akire gyanakodni lehelne; tehát nem hihető, hogy gyujtogalái okozta volna a ize-rerciét leniéget Bár nigy kárt szenved Onk, éi i nagy puntiláit végzeit az Özem három hál múlva már ismét megindulhat Addig bizony paazélnunk kell.
.. . . —- És a mankhok ? _.
— A munkáaokról gondolkodás történ\', hogy ebben a három bélben ne lássanak ssflk-légei. Nem fog kOzülOk senki lem éhezni, mwt.mindegyikről egyformán gondolkodtunk.\' A gyár uázhniz embernek ad kenyeret ■ a száz busz eraberközöif nem fog akaőai egy it," aki pinuzkodni.
Eiután megiekinietiük a leégeti helyiségeket. A falak kormoun piukoian, tető nélkül merednek u ég leié s bent a helyilégekben lehullt megszeneudett gerendák, vakolatéi gép alkatréuek heveinek azerteazét.
Tehát a Weiier gyár bárom hét múlva újra Ozemképea lesz • a munkálok sem maridnak éhen e bárom bét alatt.
— Karácaonyi bevásárlásánál ne hagyja figyel aéa kívül S2IVÓS ANTAL aéórás és látszerész üzletét, mert ezen a téren ó érdé- j milte ki a le^na» yob > bizalmat. |
HÍREK.
Semmt . . .
s
Semmi . . . tokog a szél ■ Mákodon . . . Semmi . . . -cuk barna éj, cuk fájdalom. Mi halott emberek izivére Np A holdi nőké, tőid autoayi kép. Ma az utca, uivem, u éj, i rim «r illatos,\'szOki, édes nikotin, Ma ópium emléked s mini a més elhagyott é lel itivembe Igás. Ms koporsó vlgyok és tirhklom. Benl rgy ssizpny aröt: ,Ée la Siralom t" Ms ajemed i\'latvilorla lilán. Híjad, síivim, kinom az óceán ? Zugó par okra meuse sirnl von. S;mmi . . . zokog a izél ablakodon . ..
Kanlzu litván.
Időjóslás.
(A maiaorotogta! intézet jilaaiéeaj \'
Budapest, dtcambat 7.
Aa időjárásban változás nem várbaló. Déli hő nérséklel 0 8 C.
— Tanácaüléa Nsgykaniua várói elöl-JáróiAgi tegnap, péntek délbtn tartotta isméi e h\'.ti rendéi UnáeiOléaét, melyről aemmival láb-b»! n:m mond a hivatalos kommüniké, mint bogy ott .folyó ügyeket tárgyaltak". Akkurál ugv, mint ahogy a minisztertanácsokra nokott s.ólni a hivstsloi rtlerádr
— A megyéspüspök aranymiséje éa Nagykanizsa. A mgykinisui tzent Ferenc rerd mii mppil átiratot intézett a városi la-nictkor, közőlrc, hogy a Jövő bél keddjén f. hó 10-én leiz Vurprémban megyéipüipö-künknek, báró Hornig Károly bibotoenak ölvén évet pipi jabileumi alkalmából annak araay-mitéjamikor a nagykanizsai plébánia templomban délelőtt 10 órakor ünnepélyei hálaadó ia\'etttiute\'etel fognak latrtanL A kedd déleMtti Tedeumra a rendház meghivia a város területén lévő öuzei városi állami él megyei hivatalokat, valamint as Oeaaei iibolákat, melyekben a ntpon á lanilál izünetelni fog*
— Házaaaág. A közelgő Iiruog lllwfre li mindOuze cuk egy háuiaigot kötöttek Nagykanizsán elmúlt hétan Qflca litváala--katoi Farkú Máriával kötött hásauágot.
Legrégibb, legelőkelőbb márka %
Gróf Keglevich István utóda
COGNAC
BUDAFOK. a legbóto influenza
sabb szer mai
fertőző betegségek ellen.
■mí| Ifil a B - Szombaton éa vasárnap, 1912. évi december f éa Mn
J Tfí *n 1 fl S21T1 ilás A h«üókoc«-eUenőr. JSJEUZ.
W 4 MiaaküLvU kémmméummmwn/bá , A főszerepben Prlnce, laage ée Uxrain, pária legjobb ismáuai •
-..... | Ezen klvfll még 4 kitűnő Pathé-kép.
Nagykanizsán, Rozgonyl-utca 4, ^ ^^ ^ * >]
6.
1ALA
1913. áttmbm 8.
— Uj aagykaalsáal Iparotok. A vároai elöljáróaágoak tegnap délben tarlóit rtndtt heti tanácsülésében aa alábbi, Nagykaaiaaa várcs íetaleiére axóló uj\' iparengedélyek kiadására aáava határollak: nos Gyula fényképíaaitek (Kazinczy utca 3). Böjtét J4aicl kovácasak, ///át Mlhályné szül. Kováci Térés baroníikt-retkedének áa Seheiter Jáztef piaci dpóáruinak iparengedélyek kiadására vonatkozólag.
— Tárgyalják a forgó áramot. Tudvalevőleg a legutóbbi városi kórgyOléa mondta ki, hogy iáméi fel kell verni a tárgyaiét! a franz Lajoa éa fia viílanygyJroi rétzvénytársa-aággal azon ujabb kérvény alapján,. melyet a cég a vároai lanácaboa legutóbb intézett, u] ajánlatot léve a váróinak aton engedélyért, aMilyel a jelenlegi egyenáramú rendnert f rgó iraaiuvá változtathatná. A kOzgyOléa megválaiz^ tolta a lárgyaláaok lefolytatására delegált id hoc biaottságot. mely a-k oa, atombalon déia\'án fll é Arakor leai at eltó ülése.
Legjobb
gyártmányú férfi éa gyermek ingek gallérok kézelők éa alsónadrágok i.
SALGÓ IMRÉNÉL, Kaxincxy utca 3.
- A vidéki pénzintézetek takarék A vidéki pénztn\'éatteknek legbóségttebb viaszleszámoiai 5s a laka-
tétól.
hitelforrásai eddig a fékbetétek voltak. Aa immár tút nn \'gyhón ipia kásádé hitelviszonyok atl eredményezték, bogy a visaileeiáaiitotáaok ériáai ménékben csőiken lak, de riakarékbetétek ia fogytak, mert a megszorult adói, tia másképpen nem, meglika-rüott filléreivel volt kénytelen hitelezői\' kfizent. Ujabban valóságot hajsza »madt a vidéki ta-karék betétek ntin; fővárosi nagy pénzintézetek éa lagu\'óbb a Wiponti hileiiiöveikeiel érdekében mozgóéi oltak jelentékeny befolyásokat, \'bogy a vidék betéttőkéit a vidéktót elvon jik. A
tággal tapssztaljék, bngy viiailtaiátni\'o tat hi-IWeik rettringálata mellett iaatan huan azokat a nagy éa állandó jeltegO betéleftetkiiJik eróatn uttromolni, amelyeke, let Öletek éa Or vásyhatóiágok beyezek tl .iáiúH. A M gyár Pénzinléitlek Országot Si&veitége a vidéki la karé\' pinzláiak {betétállományán ik megvédétr, tót fzaporitáai érdekében a legmeitzebbmcnó akciót indította. Máhdy Lsjok, a Szőveiaég tl-aóke, megkeresi az óaaaea lörvényha óiágoka\', bogy a betéteiket s mostani tzeitttt helyi eben j vidéki Utal alapjainak bizioslÁaa étd-kében a vidéki takarékpénztáraktól ne vonják ki. Ha-sonló értelmfl megkérésénél fordul a Szövetség a kereskedelmi éa iparkamarákkal, bogy mű-kOdétDk kóréhen, tegyenek meg minden! arra, hogy a vidéken OsssegyQIÓ takarékbetétek mint a vidéki keraakedeiem éa ipar hiteligényeinek lagMitoiabb lámttza a vidéki pénzlntéz lek számára btatoalltaaaék. Btréftyi Pál dr., a SzC-vatség igazgatója kthvetlen érintkezésben a vi-
déki péasislátstckkei falhivja a kOrzaéak tóiaak tigyelmét arra, bogy a vidéki páasiaM-zetsk, Mhaaaaálva as flaaass tárisdalmi is egyéb éeazekötteiéaciket, biatoaitaák a vidéknek a vidék betéteit. Ugyancsak annak a kérdéssek még azéleaabb alapos való megoldása érdekébea s Saóvetaég igazgatósága legközelebb ülést tart és megkereai a kormiay\', baaaon oda, bogy a vidék hiteligényeinek biiloaittaa trdekébea s vidéki pénzia\'éietekfól a törvényhatóságok betétel ne vonaaunék el.
— Lópatkók aiáfltáaa Szerbiáiul Hogy Szerbiában asm goiáohik a lesteréI4j»re, hanem még mindig kezükben tartják a hősi frin-gitt, mutatja, begy még raott se tiQrstetik be a hadi azáliilmányok megrendeléséi. Tegnsp ismét négy vaiui kocsi tisdi éta ment át a kinitaai állomáson Sietba filé. Eryik német gyárvároiból lópitkót rendeltek a hidaeteg lovai rétzére és ezeket viüét most le Bécs— Nagykanizsán át Balgrtdba, ahol sürgősnek vélik a lovak megpatkolásál. Nsmeiorazág ve link tart. In szükség lenne reájuk, de azért nem korláioiza gyén iprá», hogy kW gye ré-azét a hidaere< arámára szQkaígelt szállítások ból éa míg caik át ae rak ak u közben az árui, j melyei a gyáröii német kocsikba raktak éa caak Szerbiában a hadi raktárhelyiségek előtt fognak fciraklárózM. Lovat azonban moal már né.n váálfoMáUál bálunk a Bidálóió felet; mivel a lóziviteli tilalom tok lókupec élénk fájdalmára raott már a maga iei|es ridegség*-oa t életbe lepel\'.
— A Kegtevich látván gróf utódai budaioki kony«tg/ar ve<eiOtege hazaiéit Iranaa-o.szagi bouzabo tanulmányútjáról a as olt tzerzett értekai tapasztalatok felhasználásával cognacgyart Özemet az eddiginél sokkal nagyobb terjedelemben lógja felépítendő modern berendezés 0 nsgyszabaau gyarielapén faiytatní.
— Marsoa Miksa Nagyhaaizaáa. Kai. Mtdóa atir pár én aratja « aagyobfaaál nagyobb aikerekrt Mtrwon Miksa, a magyar iiii maiét u 15 évea zongorámoréaz. Marson Mftaa kiváló talentama mflvétz, ki s budapetii zeneakadémián a Liüt Perenc Oizióndfjat is elnyerte. A jeles zongorsvir u6z már kilenc évet korában feltant remek játékával Liciifensíeln Aiajaasé hercegnőnek, aki gordoakodott róla, bogy 9 évea nOfén kellő kiképaéaban résrezDIjön s a.-óta állandó p ír f igájának szegödölt. Merion Miksa a ftípnkban N iayk ittiitára ia ellátogat a a ntgyobb azsbása zongora -hangver-eayt rtn dez. Legu\'óbb Olekber búgban ért el Órífili likéit;
->-" Hasaáraió tartalékos. Barcsról jelen ik; htes Pero barqji munkást, mint larlalé-kosl behívták f«tyvrgyakorlatra a horvá orizági Cabunába, ahol a 70 gyalogezred tllomáaoiik. Tegnrp lő I liica a kocamában katonitáraalt arra buidito\'ta, hogyha a háború kitOr Stsrbiá vsl, ne szerb tvs véreikre lójjenek, hanem a puska csövét ellenkező irányba fordítsák, a hazaáruló katonát a katonai őrjárat nyomban letarót atta. A Ijadbiróság fog i éikeznl föiötta.


JX/pa/
^ jtfif tat?rf ter t /veUZ- Zinín
iynmfitaA! tta- //\'^Ki^
átárSÁKidni\':
S20 > 20
cájdajp JÁcwxs-M AxAttvty&ituti * —t-\'jy/- -\'-—mms
n.t zXyta-clrA\'/Aai^rif
__________________Ti
iíat*. Jj Juwe/y&ytp iittn. .v-ÍMvy& ?IM.*J*ÍZ -eb A\'tftfcy, ái^uyyáujídai uísa, " -
"Kapható minden Jobb tózadáben. *

dilis senéd
fiatal erő föl-yétejkik
WEISZ MIKSA cégnél Nagykanizsa, Fő-ut 8.
— Adományok a Népkonyhának. A helybeli N pkonyba Egyesüld a .következő eddig érkezeti kegyes adományokéit mond báláa I0> nönetei: L^w : l: d J >íChtm Sinc 6 zaák burgonya, So r.m r Ignácné 2 zsafejjhurgonya, Sommer Stndorné 2 zaák bnrgonya, 2tkovitt La-jo.sré 3 zsák burgonya ét zóldség, Keleti Mérné 10 kg. Hsat éa tOlffer bab, Kellermanné 2 és fái kg \'uritfrir, R trh t id E1i»né 50 kg íehír bab. Somogyi G \'iní P-!:n 2 zaák burgonya ét 4 zsák répa. Epp. gfr Oyuiné 1 zaák burgonya, egy \'zsák tb Ch, S r#m Vilmosné f " zaák Unt K ein 1 ésné ö liter rtfrn éa 5 kg cukor, Tó h Józiefné Stnt, 1 kőtár bu *on/i éi 6 db tojta, Fcndler Hasóné I zaák turao* nya és vöröthagyma R iehenlc\'d Qyttiiná 03 kg riza, Sralicay Farkasné 5 zsák bnrgoDya, Breuér Vilmosné BÍnoksíenlgyőrgy 2 ziítbur~ go iya éi 20 kg bab, Kéri Jet óné 4 zsák burgonya, L&wi Stmuné^l zaák lurgöny/*, 12 kg bab éi 8 kg liszt, Llidler Anúlné 4 ztík burgonya, Licbtenstein A berlné Ct\'pt 2 zsák burgonya és 1 zsák fcc\'kápoula ét B\'umentcheio Vilmosné vöróahagyma és 10 fej káposzta. — Kéazpénudományok : B umensebein Vi moané 50 kor, Plachta Smdorné 20 kor., Szamek Lajosné, Piicher Ignácné, Fiicher JóiStfní, — Csizmadia Vilma, Porbáth Arlurné, Rapoch Oyuláné 10-10 korona, S^nik Antal Budapest 5 korona és Mandl Pélné Keszthely 4 katona.
ISID Ml
Nagykanizsa,
FO-TER
mm
1 Ml CS IIÉIH
Előrehaladt Idény mlátt raktáron IcvC női H gytfmeK felOllőhct, plflcch ét ezór merhet mügén leuálliton
árflkbon bocsátják • n. 4. vevdkŐtönség randalkeséaéte.

ZALA
7ta
Bof-
. . ___Jtndé-
04. MM* Y«^P|ilrtHh Taeetf* herseg sad«ám«áiu erdásag sf «* ittaa á^iapot-3»Tkaza • Ke*My 4a Hévta közti faká-aHtaB lévé erdészlakba éa kiménél aj att ^ ncwtMnréaekai tafl neki, ujjiawiaill Ha aajjtaak fogta pártját, aail jftm adsiaiaa bonta NaacH hon kbpii ^ (Mm ionon kgyvwéta aMaz* a mijén * tatán a Mára /At aöaét az gpq. arcát roncsom azét, a fisnak patüg a g^lt faiódott. A tiu erre H aprít a Unrteitérffl tp revolvert éa nataiflu apja «sáaik lf«y vertei folytathatta volna véres saakijtt, kdrtmszpr atyját a UtL a%|eaimélet-MII aantl öeeae. Aa taaaooyaak Rág vo 1 m*i ereje, bogy a köreiben, a bévW országúi aril«t levő téglagyárba vánszorgott, ahonnan éÉaaMták a ha óságot Naacb Tamáat, akinek mbÉu elég iniyoa, letartóztatták éa heeaálli-taatk a keszthelyi kósbásbe, lalaatgÉ áa Hál t (értléecikkci otíbon ápolják.
\' - A Zoltéa-féto caekansajolaj azért ftvmd oly nagy elterjedésnek, sert tlprel-Ma aagy a a gyeimének. valamim (alMtttk lumen veszik be. Párailán szer a gyermek-bnstséttk megeiőiésére, mert a ev^rmekek nrjt ti ellentiilö Mpcaaégál növeli Oveyje 2 kaeaa Zoltán B. gyógyszertárában Budapesten b a gyótyizertárakban._,, .*
— Haláioeáaoir Aacüio!l bétiaa nagy IMuu ínyaköny vi hivatalban a következő b* Sartcket leienlelték be; Siftci R válla lm. 88 bea, Mcjut jáaee 26 napos, Qtl lózssf la. 72 éri. ózi. .Szerte Józttfaé In. 87 évet, — Pntu Károlyné lm 56 éve*, Brurci.cs Józie, mjpártó 54 évea, S ilii Teréua 8 bánaporf JnBn Rozális 1 napos, Horváth Rozália 1 na ps, Mtjor Imre napexámca 27 éves.
— Kertész Tódor, m&ipiráiu raktáré, Bpapeat. Krisóflér nagy kepes árjegyzékei hgyea és bérmentve klldi a következő tárgyak léi: Táruijátékok. Orsmmopbon. Ricbter kő-MMmektéry Mozgó lénykép. Qyermekvaaat nWrmsk b\'cikBk. Babák.fraráceonytadiazek roatbali. Siobstornaeszközök. Korcsolyák. Teli •Wrtdtkek, szánkók, ródti ski, Vivóeuközák Vidásikellékek. Hideget és mejtget táró Aplot-ktna palackok. Revolverek. Riassló piá|tolv fctaeseneőfc. Borotvák. Oüette önborotváló.. Mráia. Dohánytóem közök. Broes, porcdián m Mn di\'smfiámk, Íróasztal kellékek. Háztartási otlak. TrfUs tárgyak atb. atb. 9412
Nagy karácsonyi vásár!
Legdivatosabb selyem sák* égbéaFtáakák SALGÓ IMRÉNÉL, Kanásscxp-atca S.
4
Jfóborus izgalmak
Ultimátum hire a tőzsdézz. — MI történt Proháazkávaű ? - Bécsi katonád körök sürgetik a háborút. — Paaica és az Adria. — Stürgkk osaárék mi«is*terpinök poasximisxtikus nyilatkozata. — A monarchia uj Dreadnoi^ghtjad. — Döntés a napokban
A háboms rém tokkal előbb, mial gon-dolhaiteh volna, mcgindali felénk s ha a helyzet eddig komoly éa válaágoa voil, moat bnlá-iossn komolyra fordult Nem baasnált lemmit Po:neué diplomatikusan ravaas beszéde, bármennyit is vártnak a már elére igyon reklámozott beazédlóL Ma a ló/sdén olyan Bécs bdl érkező birek terjedtek el, hogy a monarchia már kedden elklldi Szerbiának az uitimátomot Haas a hir kacta is, mindeneaehe igazak asob a — jelentések, melyek a hábo-raa mongoládáaokról és nyibukosatokiói beszélnek. Mindereseire már eddig ia jó csomó oh halmotódou fel, melyekért Szerbia megérdemelné art a leckét, melyet a monarchia már régtől fo^va számára tartogat. ŰszkObból érkezett hirek nerin^a Prizrendbe bevonult vad sseib katonák oly sérelmekben réazcailetléh Pr.báaaka konzult, mely eddig páratlanul áll. Esek ée a sajtó előtt elUtkoil okok hozták ma-gnkkal, hogy á bécai katonai körök iDrgeilk a bábomf, vagy a végleges dÓnlést, mait a fegy-
OroszfánsUs borszesz
^ menthollal.
Legjobb eredménnyel alkálmazható rheumaiiz-musnái, végtagok zsibbadtságánál, kösz vénynél, fogfájás, bágyadtság, hajhullás, keresztcsont és derékfájás, Koa éá JnhánninnlfnáL tejszággir tás, görcsök és még számtalan m^s esetnél; ,m«(t erő#fz i^kal éa az Ifettlj^, ftdk^eg hat az egész, teure és a szervezel ejlcnáfto1 képességét növeli. — Számtalan hálairat. —
rn: bMr Mr. * NMni um
An OaeaSáaaésborwaen áaa 4é «Már. Nkfly Sveg | kar 10 a|L - óriáai Iveg 2 kor. l
visaonleláfneVóknnk J#MM» Mffmtoj, rienkrt. *M ŰYUU ,9+**\' ayáDwertárábea
vii^.y Se^M aasa aaabnd MőbSá aagiX mM teljeeen Mháaill, Hogy padig Paslcs eeeft ez etán a MkéesSiéa ntén eddi nsag a "fb^f válgaaéL as ia Weooyoa éa mtedegM által eMt reiáthstó dolog. Paaica már mof jl^mrtgati jobbra Is kaka k, hogy Siarblá iimmteaaüf aam fog lemondani aa adriai hihölAkrót. még többet bOvetibmk, mlaá amim a mameedda csak gondolkodai la meráaaelae. Faaks klfMeo-tésfi, a ezecb kgyyerkeaésak hírei rendMvM hozzájárulnak hogy a helyzetet ^ötét«slnben IblSl. ^ bécai kereskedelmi íiapt . ebtől el kémák SkPsghb osztrák miniaateialoóköt, hogy bizalmasan értaakee ókat a beiyamrőf, A ké> résre SMifkh pgaaaimlestil nssn válaeaol*. A háboms vém közelségét matatja as le, bogy MontecuccoU tengerészeti felfigyeld njtbb ) Dreadaonghtu bér pésat a jSvé éai detefáctó-lói. Hs a pénzt nem asavanák meg, akkor hitelre fogják a hsjóóriásokat megéplttmal. Egy-bekangfó nrilatkoxaiok izesint a dőntáa már p^r nap cjilva megleaz, a akkor hlaonyeeeá válik, hogy a háború réme egészen nyakunkra Me, vagy pedig te jepn elmarad.
Ma a következő tAvkalok irbmtik a Znin saerkeaatóeágéba.
Nyugtalanság mindenfelé
n*^rrml áet 1
A tőaáén ma nagy nyugtalanság vob a 1U áMUásI mm véséttUík áanbiil nlfcHiál tdinyaltak, melyek BéesbH étkeztek Aegy a monarchia már kedden ntttmátnmal kÉtd SnerkM nak a Aa erre nem étkezik kiéiig hó válass, a legvégióbb eszközhöz fog folyamodni.
Bécs, de*. 7.
Szerbia nagytráeya előkésiÖleteket lesz a bábomra s mfat a bécsi eiókeió politikát körökben beszélik. a monarchiának nem szabad engedni. dk nem tz fogja megengedni, hogy Szerbia teljesen feUUszUfön. Esek nagyban siettetik a nagy színjáték végső kikjlódéeét a a döntés már 1 legközelebbi napokhan tárható.
Bécs, december 7.
Bécs! katonát körök eróstn sörgeBh a végleges döntést a a végső leszámolás mellett vannak. Meg vannak gyózódve arról, hogy Oroap-orszdg nem lámagólja. Ék nem la támogathatja Szerbia követüMt.
t - Béta, december 7.
A kereskedelmi kamara elnOtei ma délelőtt Stttrgkh gróf ots\'rák miniaaterelaOknál jártak éa panáaikodlár a kereskedelemre kétségbeejtő bt lyietről. Kérték bogy a mlnlaiém-einok bizalmasan értesHbe Skélz befSM asi-
ktqti ái Hsáról. Hit tzirlnt a mtnltitettínök nyilatkozata aöten pesszimisztikus vod Többek között ast is mondta a minisztereleök, hagy a helyzet nemsokára tisztázódni fof.
Belgrád, dm 7.
Paslcs kijelentette N|ilmiiaf előtt, kagy Szerbia ragaszkodik aa Aértáhoo éa at eda
Íttiő útvonalhoz áa abból npm is tag anéednt cerbla nemcsak Darazsát, hamm Anáam tgf részit It követelt, amely követeléseiért kélt kár-mtiy nagy áldozatokra. ^ ^ ^
A Daily Tetogripk i MontecnccoH oeztrák-nsegyar
nKi^ a......
szsvsznák, a hajMriltokal lllélba fogjá \'al-kéeslttatni. \'
M K-tát ksf^áva hkaaqk éa Mm cawawkj franko rn stvM^njiátiios si Ilit ia. dmb^
HemrntmS\'eeíyemgyár, ZtHs^
8.
ZALA
HU inmbm l
Pirii, dte. 7.
Polacaré ma fogadja a balkáni államok * fi
London, dac: T.
Albánli adriai partjain már évtizedek óta as oaitrák posta keiében vaa a uáUHái Joge. Montenegró nt moti macának akarja mar1 nperttani a a minap megtámadták a poaU-ImA a lovakat alvatták éa helyette moale-aagrói postát aaarveztek.
Bécs, dee. 7.
Edl Tivadartól ma méf nem étkeztek réuletea Jelentének. Ann*l atomban már la aagállapitkaté. hogy Piohdtzkdval o> sérelmek ukk meg, mely tétig páratlanul álL
Bukarest, dee. 7.
NlkoUJevIc; Mihály nagyherceg kedden Bakaraatbe érkezik éa a román királynak ét aya|f)a a cár állal sjándékoiott matachall botot.
Egyéb hírek.
Konstantinápoly, dec. 7
A porta közvetlenül Qőiöjorsiággsl fog tárgyalni a békéről a ez alapon ma Oörögor aaég ia elfogid a a fsgyverszOnetet.
A delegátutok ma utaznak Londonba, — kogy a béketárgyalisokat megkezdjék. Norado anghitn nem vesz létz réazt a tárgyaláaokon.
A legjobb gyártmányú-férfi ét nöi classe- ét szövöu-keszty&k, nöi- ét gyermek-koténysk, legaznbb niharlltzek olcsó ét szabott
árak mellett Salgó Imrénél Kazinczy-u. 3.
Samitn és Mchemed.
Ze BaWJi kla fial a klipoiiű téréi. A Badapaati Hírlap tatarvlewje.
- |a|M tedótHóaktáL — „ A Törökországból való awnekülése u\'án N grkaalzaán megie\'epídail Zta B «kd|C mint azt talán minden nlcánjárö ember Indja, migá val koita bájoa lalaaégéi éa két fezaa fiuca-ká|it, Samlmt éa Mehemedet la A két legifjabb ifjú löröknapokon át azaazáclé|» volt a város ucáinak, amiket a köiérdeklödéstől kísérve ró tak apjuk oldatáé. Moat már megszoktuk a kis törököket ia, akiket a kíváncsiság helyett moat már becézd szeretettel szemlét mindenki, ha néha-néha előjönnek Zrínyi Miklós u\'cai azép lakásukból. Nagy Sima, lapunknak a Budapaati Hírlaphoz távozott volt szerkesztője sotat beszélgetett még in Ktniaaán az erdekei lörök unfiueskákkii (perese to\'máes uján) éa lapjáaak, a B. H. nak mai számában egy pompás közleményt irt róluk. A cikk, melyhez nem keli több magyarázat, egéaz terjedelmében itt következik: ^
Samlan ée Mehemed. Hét éves sí egyik, kienc a maaia — ét m«r mindkettő emigráns Bitony ritka éa eaeményea gyermeki karrier er. Samlm és Mehemed egy tekintélyes konstantinápolyi kereskedőnek, Zia Bildji nak a fiai. Apjuknak cialédoaiól menekOlnie kellett Sitam ÜU1IMM, mert U OKlfll "áVároS belső politikai
a> Ma . .. || • ratM
iacobl antlnicotia
Nagybani eladás: Adolf & Aleac mder JacoM, Wien, Vili.
|AZ ÖREGEM
|U mindig Att mondta, hogy szeplők elQzétére, |valamint finom, puha bor ét fehér Mnt at-1 érésére éa \'megóvására nincs jobb szappan, imint a világhírű „Steckenpferd" liliomtej-j Kappan. Védjegye „Sleckenpierd", készíti [Bergmmn «t Co. eéf Tetteken a fc. Kapható | minden gyógyszertár-, drogéria- illatszertár t l minden • tltkmáha vágó Üzletben. Darabja lao Altér. Hasonlóképen caodálatoaan beválik 1 a Bergmann-téla „Mantra" liliomtejkrém 1 fehér ét finom DÓI kezek megóvására, ennek Itabu»a 70 t^rt mlndenStt kapható.
étlapotok közepette ót ia azzal gyanuiitottak, hogy a kormány ellen konspirál. Zia Baldji csalldjával honink jött Budapestre, a not neve nem ismeretlen, ö kslauiolia annak idején a török fővárosba leránduló magyar kereskedőket és ugyancsak ő vezette a konstantinápolyi ke reskedóket, a kik a látogatást Budapesten visszaadttk. Beszélni óhajtottunk a kei kicainy emigránssal, hogy beletéttuik a torlódó eseményektől megzavart lelkflkbe: vájjon hogyan tükröződik benne, a gyermek lelkeben a háOoru borzalmaa katasztróf íja, melynek kitérését kőzetről szemlélték. Sajnos, a kisebbik, Mehemed, a ki nagy, csontos és gömbölyű kop-rnyájávki hamiaitailan .bimbaai\' lipua valahonnan a azent kö tájáról, — egyáltalában aam volt arra bir* bitó, bogy nyilatkozzék. Beb utódot! egy sarokba. honnan félelmetes tekintetet lövell felénk ét egy-egy vad, tagolatlan hangot hallatott később aaonban, a mikor bátyja a bolgárok iránt való érzelmeiről nyilatkozott Mehemed is elökerfllt a sarokból és miu\'én néhány rövid szóval jeleste, h-gy az ablaknál álló széket a bolgár derékhsdnik tekinti, oly irgalmatlan pfl fölést vitt véghez, hogy e mellett Kirkilissze bevitele egyszerű nyírt hadgyakorlattá lörpOl A komoly éa kedvea S tmim aaonban kéazsé-geaei állon rendelkezésünkre és feszOII fi gye lemmel várta kérdéseinket.
— Tudod-e, fiacskám, miért vagy most III, miért jöttetek el hazulról?
— Óh, igen. Apám otthon veszedelemben forgott; meg a háború miatt Is.
— A háború I Váljon milyen as, Samim ? Ugy-a, pompás kalandokra ad alkalmat ? As ember kitüntetheti magát, hőstetteket vihet végbe ?
S\'amim rámssögate okos tekintetét ét mimhi tiizta gyermeki lelkéből tzakadt volna I V, — egyeli n -zöval válaszolt t
EISINGER divatáruház. Deák-tér.
0 nagyérdemű közönségnek tudomására hozom, hogy több csoportból álló karácsonyi a újévi ajándékul azolgáló cikkeket
u. m.: ruhakelmék, aelymek, barchetok, vásznak, kjínavász, dalain, karion ia más e szakmába vágó dolgokat inflytn leszállított árban rendelkezésére bocsátom. :: Pérflöltflnvszö veteket. nöl felöltöket minden elfogadható\'árért\'tl-árantom. Btv Ugyaaaaltt agy kmeM flmtésaal MréMlk. na
lepik aa mail ékaaek
•oraalanal ■** Amén igy t I ntrtu iiáaliá és | aa ateákaa. 6taaJ<«fáoéhea atakat, Slraak, jajgatnak, aiagéay^
■V P»* ....... MBH
Ci aaért la bomariól, min.
— Hoaf
— Oy eeaayák. oly piaahoetk.
— Mlndszl el fogod felejteni, tiséa, « Nagyon batámzoitaH aaoodja:
— Soha Tudja, hogy a bébenihea » gény Bektrnek la agyon>ÖMék az apját ? |a| a pajésom. Vatota Járt aa aog^ IsketÉa S legény fia I én aijöveletOnk előil neki if lám minden könyvemet és (álékomat, Vernék la velem Mrt éa moat dk egáasen itetéank mert mindenüket elvették. v«t aok cmiáéfl Indok, a melyiknek kakrtja van.
— Samtm, ha liy borzalmaa dolog a háború akkor miérl eslnáljék f
—4Nem ml keadtOk, — mondja Stsria élénken — hanem ások akarnak lölflnfc miodaat eltmnni, mi meg aem engedjOk.
— Ta aem engeded ?
Simlm komolyan ffad|a a kérdéit:
— Most mégigan. É i még kicsiny vagyok
— Sieretsz itt lenni minálunk?
— Igen, itt minden oly érdekes — vála-saolt a fiu. —• Ml most anyámon sincs Ittyel él as n cán k»l pot v aai. Az elaő napon •«( Is fájdait tőle a feje. v
— Dj le, Samlm. meg Mehemed ad> mindig fan hordotok. Ti nem vaaslek kalapot ?
— Nem.
— Nem is fogtok aoha?
Stmlm szilárdan kijelenti:
— Nem. Ml tftrnkftk maradunk.-
Mikor eljöttem, Mehemed caátájt mtrréf
elpihent. Bn gária la volt verve éa ciodHato* keppen azalmafonaiok lógtak alá a izerenctétlen országról. A bős ahtdt egy kereveten.
Pehelykönnyű efeQóna.
előnyeiről /nmdenki cneű von íjyűződva
A képviselőház fllése.
Elfogadtak ■
aódotltott háborút járatiatokat.
— Saját tudáttíánk teltfon jelentést —
Budapest, dac. 7,
A képviselőház mai ülésének aaenridéja az utcán kezdődött, a hol nagy tömeg atstua-táit a caendörszuronyokon keresztül a Hásha bejutni szándékozó ellenzéki képviselőknek. A* öntudatlan népet éa a renitens képviselőket azonban minden baj nélkül ultsaaaanntották éa visszaterelték.-
TUom gróf ixgelentése után, mely as««M hétfőn 23 jnaiitaalfaa vwwtkoaó kitUtáa M^
l^rwSif PdlAp aMedő tariasstett* kivételes hlböiroa törvényjavaslatokat ateea» doaeh lormábea, mint arrél egy mimik köalr ményünk aaöL Aiénlő bewédébcn « ia ktajr téti*) httgy « kaaflelé la teeUkaMlS %en ta*
lUt. decHEber S
SSLVATOR
kiváló bór- «•
llthlanKM v
n**7t<*TáM ■
5éa?*ia|»éalutn*i ■l|aÉa*l ttJ^^tStotei i^wiS imimj iÉ
vényjavaslat készítésével. Kizártnak tartja, bogy a kormány visszaélne s törvénynyel.
Giestmaha Sándor a népgyűlések botikása miatt támadja a köményt.
Lukács miniszterelnök nyomban válaszol neki, kijelentve, hogy az élet- és vagyonbiztonságot illető személyi -garanciák hiánya miatt kellett a betiltásokat. eszközölni.
A Ház a háborús törvényjavaslatokat egyhangúlag elfogadta.
Ezután mér két tőrvényjavaslat tervezetét terjesztették a Ház elé, mely azokat még déletán 2 óra után is tárjgraka.
Enyhítettek a háborús törvényjavaslatokon.
Bakába* csak aégyháaaptg érvényesek
A kátyúba Jutott ellsssxák. — Saját tudósítónk távirata. — _I___Budapest, dec. 7._
Lukács László miniszterelnök a nemzeti munkapárt tegnap esti értekezletében módosítást ajánlott a kivételes intézkedésekről stótó lőrvéaylavtilalokhoz, amely szerint a bábonts veszedelem esetén éleibe léptetett rendkívüli intézkedések, ha e háború tényleg ki nem tőr, empán négy hónapig tarthatók érvényben. Ezzel a módosiiáesal eloszlott az az aggodalom, bogy az a httolgiigatáenak adott rendkívüli ba-Ulom visszaélésnek lehessen alapja. A képviselőház már ma e módosítással együtt al la intézte a javaslatokat, ezenközben az ellenzék ki-nosan fetseag abban a szégyenletes helyzetben. amelybe vezéreiaek valótlan állitáaai folytán került
Ms reggel \'Ut előkelő lap szerkesztője bejelenti lapjábsn, hogy módjnkbsn Jvolt sajál nemükkel látni azt a minisztertanácsi jegyzökönyvet, amaly kétségtelenül tsnuskodik róla, hogy a koalíciói kormány ugyanilyen, tőt még -ratyoHb javastatokat óhsj\'ott előterjeszteni, — mini amely ellen ugysretek as urak moal bangóé akciót indítanak. Ezzel léhát elszakadt az az utolsó walmaitál ia, amelybe eddig kapuaz-kodlak; az ellenzék blinázaa olyan nagy, — kogy ebből menekvés nineten éa méltán érthető ez a nagy lebangoltaág, mely as ellenzék köreiben is eerre aó.
Gabona-üzlet.
, . — .Távirat, ,-í ~ _
Budapest, december 7.
Készáru-üzlet i
Változitlan.
tUtártdó-Asteti
Buu 1913. ápr Rozm 1913 ápr. Tengeri májusra Tfngeri jul u\'rs Zab ápriltora
1204 1054 7.80 794 1125
A szerkesztésért lelelős:
GOrtler István.
Igazgató:
Fischei Ernő
Jó karban levő .
EBÉDLŐ ÉS HÁL(X SZOBA BÚTOR Jtr
jutányos áron eladó, jgr Bővebbet: Jjartha §izdné, Xeienytn.
Jelentékeny magyarotszági sörgyár, mely mindé mütt jól bevezetett éa keresett cleflrenrifl mlnőeégil sört gyárt, —^—
sörraktárost keres
Nagytanizaa és körzete részére Agilis, jól szituált kereskedők szíves ajánlati! „Sörraktár" cimre Moasc Kudoll hirdető Ifódájába Budapest VI. -Andrássy ut 2. kéretnek e-— 9480
ífle^úij
vizsgázott lópatkoló, kocsi- és eke-kovácsmester Teleki-ut 84. szám, — Tessék a L közönségnek megtekinteni.
<j Kitűnően megvéd a
Ima ..........."tt*** 1
5574 tk. 1912.
I. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszák, mint tkkvi hatóság kózhirré teái bogy e Néptiksrék-pénztár végreh>jta;ó iák Síékeiyi Lsjoe és neje Rámán Térés pogánysscntpéteri tskos végre-hajtáat szenvedettek elleni 2700 K és jár. 2300 K lőke és jár. 860 K tőke es jar. 1500 K lóké és jár. vsiamint 78 K 30 fillér árverés kérelmi s a még felmerülendő köjtségsk iránti végrehsjási ügyében, a nagykanizsai kir. lör-vénvazék területéhez tartozó a a nagykanizsai 3867 & tjkben f 306 b 1. brssámu ház és udvar 14000 K bee-értékben 1913 évi január hó X. naplón délelótt 10 órakot esen telekkönyvi Mhóságnál dr. Krelsler József felperesi flgyvéd vagy helyettese kósbenjötlével meg-tartandó nyilvános bírál árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenlebb kilett bee tár, melynek felénél alacaonykbb áron as Ingstlan el nem adaiik.
Aa árveresal kívánók tarlósnak a bectár 10 aaátalékál készpénzben vagy óvadékképei papírban a kikaidött kezéhez Menni. A kir. lörvéayézék, mint Ikvt hatóság.
Nigykanlsas, 1912. október «,
UÓZONY a. k. j kir. Mrvéaywékt bité.
UJelsz SomaCST
Elváltai betdn, vnabatoa Mdak. építését, jár dák asztal tozását. Mozaik, graaltto laraaaó-tiurkolstok készitéaét. Betoa-esövsk mfcdaa méregben * éa saamat zaisdsly vaa raktáros
CLIMA
>vertDHMí H MwmNM J-Tt itf. RamamMi itvsMmM riX\'S
li|ai|>iaitu>
tlssinit Mataatt ják. OssMkat-•as lésrasfcéni i—a aa. AIMI-
ééss asvsrtetar Ins I — W«i
RatSaéevsSássk és ártanak t»ninni>.
Bachrich és Társa
batStltarsasS*
motorgyári fióktelepe BUDAPEST VI., Váci-körut 59/XX.
mmmmmmmmmm
Sümegen, a Fo-utcában egy emeletes HÁZ, kis letétteL -eladó vagy- bérbeadó.
Földszinten 2 vasrolóval ellátott üzlet* - helyiség: lesz, megfelelő mellékhelyiségekkel. Kávéháznak különösen igen alkalmas lenne, az emelet pedig 5-6 vendégszobának átalakítható. Átadás jövő
évben, megállapodás ______ aszerint. ° f
Bővebb felvilágosítás a gyógyszertárban nyerhető.
(GYENGE FÉRFIAKNAK
I alveutett erejük visszatér, ha a hirnevea orvosok által ajánlott
m.....i
tuusnálj&k. TOrványileg vádve ás szabadalraaxvs.
I A férttgyangaség, Impstancia atlaa, valamint a fárttarliMK a tagkéasab
karig vaM tanntartSaSra •clprdbSII, N N biztos asar Ml UH
irtani na rmtjáá. itaailáh tabu MM tba.
l korona 50 M
MMMt itánábl i hgjkitrábM MMpMrtn
rflpsktir Msgyarortság és Asattria réxére :
ÖRKÉNY HUGÓ «»
I „DIANA"
- Depot Ut
Budapest, VII ,1 ThÖMly-st I gyéBaeNbv Károty-kOrut
■ rendkívüli árleszállítás WM^L
az összeg női és férfi - i ^K^RJ/P
W Ja ruha-szövetek, jBH
(/^^^Ra .....N\' nőt köppetiyek és
A szőrme-árukban •
_ divatáruházában Nagykanizsa* — , „ __
■ m\\ \\WWmmupmm
r t . i
I
9L
f$ IttSa-tKn* <L .aí)
divatáruházában Nagykanizsa
: KLEIN J(t>ZSRF
( Amerikai áruháza, SzarvM nzáüoaU épület
Lm * -i11
í átorkodom a n. érdemű vevő kösönség b. tudomására juttatni t hogy rövid időn bel&i áruraktáramat megnagyobbítom éa minden törekvésem oda fog irányulni, hogy a n. érdemű közönség igényeit minden czikkben kielégíthessem olcsó árak mellett. — Azon jóindulatú pártfogásért, melyben eddig üzletemnek része volt, minden lehető kedvezményt nyújtani óhajtom vevőimnek. Caekis kiváló árukat tartok a legolcsóbb árakban I Minden nálam váaárolt cikkért garanciát vállalok 1
Minden nálam vásárok árut, .mely a, mosásban színét\'veazit, viaazaveazem áa a pénzt visszadom, úgyszintén meg nem felelő árucikket ia viaazaveazem, vagy kiese* rélom. — Bármely raktáron nem levő cikket kívánatra gyári áron beazerzem, minden haszon fölazámitáa nélkül I
Rábeszélés éa minden vételkényszer nélkül kérem üzletemet megtekinteni I Minden hónapban, ingyen szétküldésre megjelenik az .Amerikai áruház"
tájékoztató „UTMUTATÓJA."
Decembert kedvezményül minden vevőnek 10 kor. vásáriásnál 6 drb, 20 korona vásárlásnál pedig 12 drb vászon zsebkendőt adok ,ajánd4lcba.
Januártői kezdve minden hónapban f. ingyen napot rendezek
a n. érdemű közönség részére, melynek előnyeiről bővebbet mond a „Karácsonyi Útmutató," Tisztelettel
ZALA
rendkívüli árleszállítás
ruha-szövetek, nőt kőppenyek és szőrme-árukban
wa <to*n>« •

MLA
Mai
flttyi tféifs M»l»slJ»aBI
• üí® _
1ÜL
HEI
y M FA KP
M.
** 1T
AuMM ét
sesrttéi
SaMUC
StWi Lslsa a tód* Kazlnczy-utca. torsi l4i*na kmmmici %
Otoser LÍ x* CnMbH %*t 1
Omtiit jóssei BAtvőeMér X TSssafcs Jóssal Cteuf*ry-slce II, fka* A«uir*a a»zialot Lrt*uyén. KaofmSSS Ftrw»c Rákécsl-stca 4. IdMnUtt JótseL Qtv0*4er IS. Ü0loér Sándor iötceey «tca 11 £
áwiifr i
QtMtfttr Jósaef Tel*ky-ut 41 Hmm* litván Maéosr-stca m
VUtfAiott ácimttttr.
Csásdrich Lajos, Attila utca 41. Ottdán Károly, Ki.kaoi.it.
AcyhAlétat kéiUtl i
fauWi Sándor, Magyar-utca 41
ÍAdo(«ti
Mik Mónié, Király-utca 21. ■mán lót tel, Magyar utca I. c ToU Ernő kiiály-vtca 48. «*.
Bérkocsi UiiaJdonMi
(1 Döme Ferenc, EBtffli léc 11 Kovács Sándor. Vörösmarty-atc* 1 Döine János Kisfaludy utca 22. Somogyi JóoH, Bsjza-utca 11 ItlAn János, Kfnlssy utct II
fttkosSe. Ktfagyám
Magyar Istváa. Piactér éa Magyar a. 91 Kardot Sándor ét Tárat,
KéklltH, !
Pollák Ede éa fia, Király utca t Rosenberg J>ofcf Kiráty utca 11 < V
Ktváttmttttr, ktttigyána.
Baaaó Testvérek Teléky-ut 1 ..
Kovttt. -
Bojtor Mi báty Karioczy-utcai major. . Horváih Józssl Kazioizy utca 1 Bojtor Kálmán, Petőfi utca SÍ
W t Kocsi gyártó és fényesé.
Pécsy Antal Kazitcsy stca 29,
Koretmártt.
órás éa
és tranymflvtt.
Ksgter A. KaziaczY-utca. Berény József é- Fia, Fönt. Hámbunr Miksa, Fóut KJbotter Ödön, Főut
ft|Mmattortk.
Qsial Viktor, ts\'loczy u»ca. flkaksay Lapa, Józ*f főherceg st Seást* Lajos, lóasef főherceg itt BÖlcallUdy János, Telekj st 25. Palkó Péter, Kiskmi*a Somogyi Ferenc P-tőfl utca 77: ^f - -Markovid Mór, Jósaeí föhwrce* st Bchshet Lajos, Kossuth Laiot té- 11. .Patér Mihály, Otvöe tér 15. Váld| János, Király atoa 21
tathaa*
Bakó János, Vörösmarty utca 61
Fényképész.
Mathea Károly. Bazár épület Vértes Antal, C>eage»y ut
Fértlti
Álltai, j\'^mmewmm *
Mór, Erssébst tér.
Órát éa véasH fikSOrtSfir Adott, Mél
Báron Nővérek, Ktafrsy stsa l Csaté\' jóssefoé Sugár ut 21 Lohócsktiaé Qomhert Kata Eötvös lér Hlrtchl Bandáé Kazinczy útca 1 loüarka Nővérek, Bötvös tér WL foflfck M. ée Lénrn stca SÍ Rács Mariak*. Báthory V fotter Nővérek, Klrálv stca 1 weést" Nővérek, F$et 10. .
RézműVtft.
M.
Samu József. Főut. Mendlovics jósaef, Király stsa 41
TMsy Péter Ts*skv st 1 Kaufmann Mór Kazinczy utca 6. Sörtey JenÓ, Hlatkó János utóda. Főst Üdi Miksa, Király utca 14. Cctstké Ferenc Eötvös tér 21 Skeittk Jáno% Hunyady utca 1 Méuer Károly, Klniaay stca 51 Stern Ignác, Huaztí tér 1
Kovács Játot Uetingi aörcasrsok. Berger Adolf, Petőfi utca 21 Czár János. , Vaskapu" Király-utca 21 Blaskovtca János, Polgári-Egylet Pintér János, (Zöld hordó) Hunyady stsa. Major Károly, Kölcsey stca.
Schleslnger Mtr Kaiiocsy utca. ^ " \' Siujtner József, T4»ky utca. r
Vlda Lajoa, Kaaisccy stca 1 Somogyi Zsigmond, Ipartestület vesdégU Pe r»cs Ferenc Király stcs 25. Petrics Ödön Csengery utca. Köö József Főut 17* Qo\'dmann lgoac. Teltky ut 34. Badacsony vendéglő Főst Oparn cza Károly, Klslzay utca 6S. Nagy Károly Rákóczi stca 21 Mácaovios István Arsny János utcs.

Ruhafotté és vtgytl
_ayar Károly, Kölcsey stca. Wilhelm János, Kirá>y stca 14.
Mrgyár,
Király Sörtőzdt Rétz vény tártatág.
Stttómtsttr.
Borjuhué lilmérési-
Imger Uldor, Erzsébet tér 14.
lerkély ée fodrétu
Bkód lenác Kaamery-stea. Bem Qyula Ctssfery-ol 54. Káiovtcs JánoM Deák-nfit 1 Ptrchoftaky Sándor C^ngtry-st. Sstár Adolf. Erzsébet-tér. Sck«elU<*r József, Főut "
Zaplelál Simon, Baaár udvar.
Hltstlhtrger Qyőrgy, Kazitoay-utea 1
Fodor lótsef, Erzsébet tér (Starvat-tsáUÓ)
Baksslgnác, Sugir-ot
tmhó utvás, Főat 17.
Btiofk Jenő, Főnt.
Isisálilii Imre Eötvös tár 21
Optrtic/a MÍkiot Csenmy Utca BOc-
itatsz Ödös Erzsébet lér Ur----------
Véocze Qyula SugÁr st 40 c.
Cemsntéru gyári
▼tini Soma, Erzsébet-tér 4. Sckmiedt Zsigmond. Magyar-utca 11 Stöstc! Ignác, Magyar stca fl.
\\
CIv
C
ée sttbtftsti •
. .kó Péter, Zirds-u cm 14. Ssakatcaiea Károly, Kölcsty-stca 7. Saatler Oszkár, Kötciey utca 15.
Clpéeselc.
MUtéoyi Sándor, Pöut McfSkS Ede^Fö\'it
Kelltr Mátyás, Erzsébet királyné tér. Beetefekl Miksa, (3teof*ry st Stelser Filöp, Báthory utca. Németh Károly, Petőfi utca 64. Nóvák VloSe, Kazinczy utca 11 Tto Antal, Király utca 23, ecz tmr«, főut B. i U nic, Főut 10. tkortásecs J Kazitcay stea 1 Varga János Kossuth tér II.
Clpételsórénx-kéeslté. .
Sstty Káró y, Kölcsey utca 21
Cukrászok.
Mskovtczky O ula, Főst Véry ZoHan, Deák Ferenc tér.
Cserép és pelefeéé*
Horváth György, Király utat 13.
ClIsmtSIt.
Btknaji Qfbm, Magysrntttt 71 Horváth Józa*f, Hunyady stca 1 Tsrsk Qáta. Magyar stcs 10. Btdskovks Jótaet Eö<r#s tér 1 \' Ikrivakct látván Petőfi utas H
Beetajrér^
1 tthmledt ZaÍgmoát, Maffm «tm H
Krasts Jóosef, katona tzabé, Sugár s. 11 Heckenberger O örgy Kiniaay utca ZL
rsmóii li i Fá jFAut; IV _öiv. K-ész Jóssefné^ (R^zaa).Főut 13-
F rom mer Jakab, Mtgyar stca 31. Kohn Z> lemondj Zr nyi M. utca 31 Tóth Lafoa, D«ák tét H PnUermann János. Mtgyar utca 31. Mttller Károly Főut 11 Horváth József Főut 17. Ofenbeck Károly Sugár ut 2. Németh József Rákóczi utoa 21 Nssmann József Kfnirsy utca 21. Henc«iot Qyörg y, Ktnizty utca 72. Wtiti jimsáí II—yady utca 23. Weitzeusteln Zs gnrood, Hunyadis. 27.
Oépgyérea.
Weiter J. C, Sugár ut j
Oépies.
Ftschl Jáoos, Srem-re utca 1
Góamsiem.--
Pranz Lajos és Fiai, Cswery ut
ééfkarlsaya kétöde.
FH»chmaon Upótné, Klnlzsy utca 37.
Melyssersé*
Hlrschl Jánosué, Zrínyi M. utca 37/
Husérudék.
Lénk József, ZHnyl Miklós utoa ff. Lodntr Ferenc, Csengery st 21 TBrk Qyula, Magyar utca 73. Mihályi latvánTrőut 21 Viola Adolfoé, Magyar stca 4L Fiacher Benő. Király stea 11
özv. Adler Mórné. Kazinczy üld. Frk FereocrArpád utca.
r Sntai, Király utca 30. Weltner Rudolf, Király utca 47. Kardos Vilmos, Erztébet tér 4. Rein Emó, Ka/mczy utca. Ucksnbacher Ádám, Erzsébet tér.
Hentesek.
MHCMHíket Itffilf essugnry ut Púpos György. Erzsébet tér 11 Neisor limác, Eöivöa-tér t. Tálos Ferenc Kossuth Lajos tér !. .Bárány" Klrálv stca 1 Pap János Petőfi utca 1 Farmén József Magyar utca 124. Tóth Péter Ötvöt-tér 10. az. Sági Jánot Teleki*út 43. sx. Holzer Gábor Mai?yar*u<ca H sz. György Deák Jánoa, Király utaa 11.
KdteMréss.
Peritky Józief Király utca tt.
KAműves ée eeerepee>
Lencz Boldizsár, Petőfi utca 22. Reidinger Qyula Kisfaludy utca 33.
KőmOvee méétér.-
Ködbaum Alajos, Ötvöa tér 1;
KBtSigyárté. *
Balinger Ferenc Teieky utca 4 Szabó Vas Károly, Magyar utca 79.
■é
* Kéményseprő.
Polin Péter Telekv ut 61
Mantuano Jóatefnép Teleky ut ll--------
Rátkai Lajoa, Józant főherceg ft özv. Mantuano Edéné Zrínyi si s. 42.
^ Kőfaragó.
Weifóberser Kálmán, Caengenr st Hild F. Fiai, Király utoa 4. szám. Ernst Ede Kasincli-u. 51 ss.
gossnthai Qéra, Eötvös tér tisii Ai mit
-Mo
■CVS
Roaeoberg Miksa, Magyar utca 11, Klein Vilmos Pt őfi Utct 6. Holmik Q)ula, Király utca 30,
taálleSák.
Arany Szarvas, Erzsébettér. Korona, Főut éa Sugár st. Vssksfiu, Király stca. Hungária, Sugár ut Rákóczi, Enaébsttér. Vida Lajos, Fehér g4lam,b. Sohissiogsr Mór, Sörhás
e ss Ili
Marton János, Rákóc/i u. 67. ét Főut 3. ****** ü*«»oru kéeslté. Seabó András. Telekv ut özv. Bsncsikné. Kossuth tér 7.
Darvas Janót, Deák-tér 0. és Petőfi s. 34. Lotemé, Kisfaludy u. és Kossuth tár.
Játékcyár.
Spltzer Samu, Zárda-utca.
Kélyhrée.
Tóth Józáef Teleky-u. 30. Boga ár István Kossuth Lajoa-tér 10. Horváth Qsjrgsly, Eötvös tér 21
Kévéhéaieir.
Sstaagyár.
^ Eltő dunástull sr.etsfinomító r. t
aslkvlagyári
Kosenfoid Alájőé, Klftlscsy SICS. özv. Sitldmsnn flamuté, Magyar Szűcs Ferenc, Magyar utca 141
Szállító.
Brück Márkus és Társa, Ensébettér. 4 Laeksnbacher Ede, Erzsébeti ér. Qüneer Ziiposd, C*aoy i-stct 1 Lidiit Samu, Király utca ll Szommer Ede, Zrínyi utoa 11 Wéiaz József, Petőfi-u toa 30. öteiner Gábor Magyar utca 51 Ofanfcfick Tsré^KtrOa tér 25. __
3si|gyárté ée sysrgss.
Horváth Károly, Kasioesy utca, 1\'
asappangyáree.
PoUák Lipót, Magyar utca. Kohn Fülöp, Király utca.
Sstfesmeeter. Robinsohn Qyula Cssngeo\' stca 1
■laö nasytcanlzsel tsmatkisÉS vállalat. <
Hild E. L és Hild r. Fiai, Deák-tér 4, Temet késési véllsüst.
Aranyszarvas kávéház, Erzsébet tár. Fiume kávéház. Korona kávéház, FAut. Kupont kávéház Fönt Bazárépület „Royal* kávéház, Főut 11
Kérpitoo ée SI estté. ^
TsVm Bált Király-utca |7. PUczar Albert, Főut. Somogyi Ede Kazinczy u. I.
KáSér.
Outtmann Qyula és Ha, Karfnsy utca HéfseMkHssrik Utiurttl^slSi ft. Sasm filek, Ptíis»stek 1 SS.
Műksrtéss.
Petermann Jósaef, FŐut 1.
Múlakatoe.
Simkovis és Ujlaky, csoportház. Kohn Samu. Magyar utca. Paisa Jósaef, Árpád utca. Szécsenyl István. Kossuth tár 13. Plachl István, Kisfaludy utci 1
Múkötzörtto és késes.
Májon Testvérek Erasébet tér,
Mérlogkéusltő.
Frank Jósaef Erzsébet-tér esoportháe.
Mézeokaléosee.
Horváth Qyőrgy, Eötvös tér 21 Bárkösl Kálmán ZHsyi Mikl ^-n. 11 ss.
SSeesSs ée fény vasaié imtéset. RsAss Zsigmond. KastncW stsa 4»
Msytr Klotild Főst 15 és Kasftasy Slca. Varrés ép ée kerékpSt* Orbán Mihály Eötvös tér 10
FarhSt J^ééllsaylKu. lés Btstüet tér« Bród ét Web^ Bra^hetNr Ik
Brantin József Eötvös\'tér 2.
7áglagyáres«
Stern Sándor, Cstngery st 87.
üveges.
Me\'cser Jakab, KaSncry stea. Weisz Js»tb; Brseébet tér.
Oves elmtélale tssH
u
HOT
.£SnjflH9BE
lÁLA


í WÍD4 :? zmakfM
! T(
^ rCuAviuuiny p*"" w
A modern technika legújabb vivjnVnyainak alkalmazásával teiptefl\' hjonnan épült
hat emslétes izilWda 25* Mohával,
PmáSrmátm ia. Kereskedelmi utsiők ée vf*rtW*őkeak (jm alkalma. — A vonatokba* aaját aatójáistok.
«mm táülwla iíttdao Waybaa. MéraafcWt m. . ._ _______Pálléi 1 Ifflk&ft
pe*** - a hfabaa. Mrtfcnást k*t 1*11181 MIKSS,
Otlm ffni htMHz! n
3-4 és 5 szobái tiodern lakások
(vízvezeték, fürdőszoba, villanyvilágítás és összes mellékhelyiségek) decéhtUbr l-re
* KMDÓK. *
Bővebbet: Csengery-utca 27/a szám s alatt az elaö emeleten, v.
gjg
Komptoyristút
mtleg komptolriifanő, kl magyar, aémet éa borváiul beszél éa k, azonnali belépésre felvétetik =====
Reich Samunál, KIrály-atca 15. az.
N*gy választék
ssAnyeg, plOa és szOvet
[díványokban
TuRsa ia
kárpMns és dftZÍ)0Mt NAOY-KAN1ZSA, Klrtly-bfca 17. sz.
Készítek Mfe « !
.. mába vágd kOlön-
ok
SXEIválla
házaknál és vidéken v*ő tfftm-kálatokat, régi bútorok átalakítását =5=5= és javítását. ,

S
P So
í? 3 7
c e ti
fl
»f * •
Szivarka-hüvely^k királya
n.t az angol DEARLlNG for gentleman
gyári-ár dobozonfcint (120 drb) 36 fill. $ ftfMt tfytfH
M *f
rjIDO^UI CO^DOHÁNYTŐZSDÉBEN ninOOnLER W-ot, „Korona"-épölot
Sn&RSfiRa&SÉKRSBSSURS:
i?
n
t;
t!
tl 3 ■
■n
s
m
Értesíteni aa Igen Maalall nagyáWaaatl kÉeSneágetr-hogy aa Mel
szőrme-áfu bévS&örlásommal
abban á kellemes helyzetben vagvok, hagy a legfinomabb szőrmétől kezdve a legolcsóbb szőrméig rakfálon tartok éa azt az t*ea tisztelt rendélőimnek a legszolidabb árban fogom azimitani, úgyszintén férfi ka&iátb éléseket ia. TbVÉbbá raktáron tartok legfinomabb aaját készitésü karmantyúkat éa nyakbavetőket a legutolsó divat szerint éa a legfinomabb ittflnitéket A Valódi szőrmék fddolgftzáaát itasam végzem, mart azt csak szakképzen azOcs^tster tudja készíteni; és l»tgM \'sUaJiaa-gyári munkát, hanem elsérenda munkál azá\'Iltok. NŐI szőrmeiabnok a legelegtfwabb és fegtább kivitelben csakis nálam káartkicfc Eltagadok vadbőrOk kikészítését Is kMkíMséL — Szíves pártMgfct kér 0213
GOLDSTEIN ÁRMíN szűcsmester
Kazinczy-iitca 10. agám. (Caafnóval azembam) Jttf K«y |ot»b aaCcialWKA* ia«jasrtiatt laWtatlk.
■■■éibbbDBI teJSSSS* Gőzmos ódája
pivállalja
a- házíárlási fefiérnemltek lactitáaát IIm Qalléfok, léielők bécsi mintára. MM Nagy flggony tiaaMtáa. M Szép munkai Olcsó árak I m Ptatos la gyors klasolgáláa I
3W»«p4rif(JéAst kér:
flayer Klotild 18?
OyspMep: KsUeaay-utee a, u
IlMWBMf ll ■■■■■■■■■■■■■■■■■
ÉRTESÍTÉS
Az ipjUá idtn atmlmíbM bátrak »a-
[pmí „ratgpioti" .tm
KdS pata lytMqwbt alvaa Imhfti
■ A „TERRENOL" pala a lajjobb méO-aáyü aabaatböl áa ■ Ia|kitfla8bbaafc iSe 11 ■> Mocaái |i»i llamtii——thffi ■Éti«it«ki—nW eljárú uerat kánál áa MSlli.il gyilUm eljáráa követkaatábaa I— Aitm mfmímmm,
txiUrd, wHitímtBsm tfs MbUtM, Fa|7\'
pak, aApé aB«atát éa M *wr« MAír-Sbb laaz. A „TERRENOL" U*ik homá-■ nélkül káazől áa náJtal fOaÉtaa
ortiandcement-uürka Káéi iBaaddáa irtja. K éaritünk it lováa áflitunk aiüélisn fabár ia
í A „TERRENOL- aala I
iíonló íjriitaáiml rayaaa a raraaayt, mmm-
portla
tartja. K éaritünk áa Idráaatra káaaaáyrW
WMr és lkai fa. A „TERRENOL- aala
fcJvacz
ről as erásSy íítáim rtóebeo láj^att iraa \'Solt áa jalaatSa fsdáai ■iwkMk anliaiial a birtokunkban lavé hivatalos bbonVlatok áa
I piroa atáaa palái bánaaiy aáa ba-
italan aba»ar<: farát tSaukirodaak. VMS faafamlüaai bátorkodunk, fan kápyfawa tenkkel bárból aWtaidblá ■■aWlat.lra
KieuÜHi Káhnáa *at Najfykaúsitam, Királjr-a. 92.
m. bintuk nuv, U OfcUakrttaJ áa bármiknr kSaitMlI iw aaafaáka ÍML batf alwll 1 III l I
tá»i»faMBanili Ifcffat vewraaJt IMN

Mhkolczl At Táraa
MM*
mik
Pinka
1911 december 8.
ZALA
13.
Sirolin "Roche" biztos
gyógyhatást nyújt ka tarrhu soknál hörghurutnál, asthmanál, influenza után. Si(X>lin"Roche" kezdődő tüdőbetegséget CSÍrájaban elfojt. Kellemes íze és az étva* gyra való kedvező Befolyása megkönnyítik a Sirolin "Rodie\'-al valo4hosszabb kúrákat!
i^wiim
k A léazési
szervek
megbűleseit legbiztosabbans
Sirolin "Roche"_ a] kezelik. Ezért nélkü\'lőzhetetten ezen elismert és bevált szer minden betartásban.
Szíveskedjék a gy őgytárakban határozottantSirolinTRodie-1 kérni.
KERESE K
kót esetleg három szo-
bás lakást a város bel-
tornlofán AJ4nWotat J«"«e •<•<» leruioioii. § .Zsle\'kisd^ábs kérek.
I (tv l-l iiiiiki-lii I 2.
rrm
tizr
. 5.-
II Ma l«f. tómilek tn —, I .___, császiftcvtrsk —21
Kapható Qeltch és Qraef
1„Progeria"
és csemege osztályában.
8383
Aranyhegyi fehér bor
líterenkint 76 fillérért kapható Sáfrán József füszerkereskedésében Magyar-utca 74. — Kívánatra házhoz küldöm.
húzott drótszállál. Körülbelül 75*/. árammegtakaritás
Törhetetlen I
Magyar \' 8161
SIEMENS — SCHUCKERT—MÜVEK
Budapest, VL, Teréz-körst 36
a a at at ■ ■ Alapíttatott
i85a.
TELEFON
958.
B erteg ápolás
Az 0**ifs (yófykezeloi eszközök, a. m. sérrkfl Ok, "kvakOtOk, nmt-fircaéf-har«n]rak, efyene«tsrtr>k, te-tegvenész-ti gépek, műlábak, aékuok, kW\'Mtvk, te jes g ermekégya* fett -reiések, masszstó-——— és vtllaaygépek a tegmegbi/haioob ■indaégbsa c.akia ——.
Fischer Péter és Tsa R.-Í. céglíl
Budspsst. IV., Kossuth L*Jos-u. S. ssáni Sr-rezh-tők ba.
■MlllliH ItftUbb Mpae árjem-kal I .u aal kaujk.. — - \' —
Sima llwnln WaktarUa — - - SllS

UIG-RI1TI
W w w
az rgész világon. Rz eddigi világhírű mlhenrk ollrlol nélküli gyártása la- ♦
a légjobb cipókrém
í 8i Itmlirii* Wlia
9
la Ur. udvari szállító. 80 foea g«ári hnniMa.
01
I $
I
sjt
500 koronát
fizetek annak, aki Bartilla togslséuek ksss-sálata mellett, üvege 80 ML, trslaka tanét togtá|ást kap, vagy a szája bűzlik Bartilla Wloker Ed, Bécs 19/1. Soramergaaae I. — Kapható Nagykanizsán eslada i gy >gy-szertárban. ^ülönösen Oeltcn ás Oraef drogériájában Városkát palota. • Csakis .Bartilla* fogvtz kérendő. Hamtatások be-jelentése Jól jutalmaztatlk. " 8363
KÖHÖGÉS
rekedtség és hsrut elles sincs jobb a
RÉTHY-tále |!HtHfl MM\\1
-Vásárlásoknál azonban vig «éaasnk éa baUrozot-tsn RE THY-létét kérjSnk, isivel aok hus-iatslaa aiánsala vaa. Az ered -t »e» minden agyas > a-rabján ajta vaa s Rathjr név. 01M
I dobos ára 60 flll. Nagy doboz 1 kor.
■ ■ m asind.nütt kaphats. ■ g
taak akkar vattet, ha mtneagySi ea> b«a MOLL A. v«tf)aiyét as aJAIrtaae • ■■ tüntstl fal.-
A Moll A.-téle SaKIKs-yarSk tartóé Latsu a legmakacsabb lyomar- és aMaas-Santa imák, gyomorgörca, gyotnorkév, rOeaOa saakrakaSSa, májbáatalosi, vdrtalalaa, aranyét es a tegkeiOsMséto nSi kswsstask elles, e )sies názMwrask évtizedek étaaiiMMs nagyobb tertwmn sserzett Áia agj Ispesslea ereden dobosnak 9 ksrana.
BamlmJtáMok törrtayUeg fajrüftm\'k
r l^ OTFF E LE 1
SÓS*BORSZESZ
taak akkar val SN ka mindég* tk e*ey MoU Á. védjegyét IS iten Isi éa „A. Mali" felirata SnouttaJ »ao aánra. A Moll-Ma sóeboraeai Hmttara mini tá)da-wmcsiltapIM bedörxaO-léai sasi kSasvény, sswsésamaerhaias tfjrlb kOvetkezmínyei-séi legismertebb aép-sasr. Egy ónozott eredati Sveg ára 9 kirtaa,
MOU MszbipiiH.
S varrnak-*a hSlgyaaapaawt a NWokaaaaB ápoláaára gyermekek s MoAitsa rSeatra. Ars dana bonkínt 40 ttlISr. a darai
1 kor. 86 MHinin«HiHMiMi#iaiui
fin
Mail A. | által
VMSkl nftaadalSeak aaaoata aseSsstásv* wk lett t«l|aalttetaes.
»sa, cs.kar.sev,L_ taaa, Tuahlaabea S, aa
5Ta*s ftarar waprkankaSii
020101020202010201010100010200000000021002
6337401797554
ptaraKafj
^TTj^ ~T~r • - :.....* ■ ■ í______;
I ^ni t AA nfiilif ^^ bobaii
ii! f HV* IIIIílHu minden legalább 5 koronás bevá-
Püli
IILt üli UUlllfl sáriásnál 10 darab nagykanizsai HÉT.
Nagykanizsa, képes-lapot adunk ingyen, ma.
VÁROSHÁZ ÉPÜLET. VU« ma kMuIn 10 dttik Bk hprt bfMÉ. mmtmuu
§•* Megjöttejc a legújabb
Hanglemezek: B
üemonade eiredes, Asszonyfalö, 9 "3f
Etato* íáac, Medw lánc, Ew il<i K ■ ^ r^^MM^ttHHH HH
-Ii \'
5TR/ISSCR fWÍRTOMN/fU M 222.
mw NAGYKANIZSA, rrr I [ ■ ^ _
« HH|lri jnr tuilmu loMfUuWML í1 Pf \' " , \' " " r" ""—
»OLLA< funmktlunkgewrg.k (pr»»«r*» le».) | \' JB^^^ J^^Bfl^^jVJ^
gyönyörű képekkel cégnyo-mássat is azormat szállíthat a legolcsóbb árak mellett a
Kivadfttra mintákat bemutatunk.
fittutiip w w mmmmmmmmmmmmummmmmmmam
NvmméoM a Ha<m*maj<nww .Zala MlritpfetaM Él f%omto" IUawénv*iaa*g knnyvnytm»<lé}iban HagytanlaiAt.
IHBR Hl | U |


S^uui/man/i * c fiát

3cUfon 222.
ufuiniz&a
Kazinczy-utca 6.
/
iflfíL df—fctr 6.
{Nagykanizsa, VÁROSHÁZ ÉPÜLET
•Ü- Megjöttejc a legújabb
Hanglemezek :
üemonode eiredes, Asszony falö, 5akű# lánc, Nedűe lánc, Em it«t
Kaphatók:
5TR/IS5CR fWÍRTOMN/ÍU
mmm NAGYKANIZSA, rrn I I HHiI ri J»r BiilratM rairUftlttWMt. í
•OLLAi (unBiktlunkgewrg.k (pr»»«r*» le».) I
— December hóban ~
minden legalább 5 koronás\' bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai képes-lapot adunk ingyen.
VkUU mft kMaalra 10 darab maim lapot kafuá.
50.
HÉT.
HÍJ.
MMKn
XXXBL éWm._NngyhuiMi, Iptt.___
V i_ ITi\'I y i ^ . \' BXiramUi A«AI« ......
áao— bar 10. ksákL
HAGY KANIZSA, < \'.frirfau aaiini HiiKi
éi üjtünmi • • , 0tilk» *
••TíJÉLr u POLITIKAI NAPILAP
fttofeak. bál liiiiilulfeik áa m
k6iWaar«k toronként 90 (Bér.
HiiMié Mn MUzhm nti i inti, jteí
áa aakistéui értanUtusk dijn Kőjzönétnvi Iránit As 6 koron*.
PMtai ii (Hibtlli »l: ER hó,« . . . . LXk. nMiétat , • , • • áSD fllwti •
E,««t lm i V ; .\'.Oá.— ,
Egyes tiám 6 fflUr.
Ez is harc
Nagykanizsa, decetrber 9.
A minap a fővárosban járván, idót txakitottam magamnak, hogy meg-aészem az ellenzék kizárt és Id nem zárt tagjaink az Országházhoz való flvonalásák Az Országház-kávéházba ■gotem és érdeklődtem, hol vannak a kooatyák. A pincér megmutatta. Egy bosszú asztalnál dohányoztak, reggeliz-kir, beszélgettek, viccelődtek a ráérő gaberek. Justh Gyula a társaság kőzetén trónolt s mosolygott a vicqeken.
tata le keztyüjét és felöltőjét már u ajtóban s mikor a társasághoz lépett, élénken megéljenezték. Justh GyuJa lói h állt és~ igy köszöntötte „kedves Atoert"-jét.-Holió Lajos nemcsak fölállt, de mélyen meg is hajtotta magát. Mikor 6 — Holló — belépett, szintén volt éljen, de csak Sümegi Vilmos éljenezte, tfptben mikor Batthyány Tivadar gróf Bégjelent, akkor az egész társaság Mfcftcicdctt
Az urak beszélgettek, közben Justh Gyala karon fogta Szmrecsányl Györ-
Biboros megyéspüspökünk.
A tegnap felkeld nap aagarai biborazint tmáziultak a magyar tenger játszi ringástsi atllogó tetejére. Badacaony, Ciobánc, Tátika, SrtUlgat,Somló Kislaludynak tündéries álom-iMgábói loba nem látott lOrtéreti lényre no-totygó színben ébredlek fel, bogy Zl la, So-segy ét Veszprém vármegyék kitörő lelkete-éártől viaasbangaó örömünnepében egy Ott ör-tendjenék. A oagy vesrprémi egyházmegyének arinden poo jtn k<gyúltak aa őrömtüzek, bogy anrig-világnak birdesaék as ás Veszprém vádban Stlénendöket. A bakonyi azetld mtogve vitte tovább aa flnnepeég szivet átbató meleg-légnek letlobogó lángját
Pápai legálaaok jelenlek meg a püspöki palota diastermében, hogy X Pint pápa d Mm séfének aevében és képviefletében bibor-M ékesitsék fel a veszprémi egybármegye nagy-mcJlemü püspökét, báró Hornig Károlyt, akit a Wyé évi december 2-ikáa larlatt titkon couait toriamon kreáltak bibornokká
A veszprémi püspöki széken kiteles okmányok tanúsága eternit már nyolevsabét fő P*P kormányozta a azent látván király által alapit ott katalama egyházaaegyát, amelynek vál-taaalos (örtánete egybeolvadt a magyar nemzet ritaoatagaágoe malijával. Oh ette királyáé ked-wtt vesipréal várénak főpapján inbázta a Wrálysá kaacetlárjánsk magsa aeáMoégát. Vamprém pSspökai hoeonáaták meg a magyar királynékat; ha aa aertergomi érsekek kisállatét lettrt ia a veszprémi püspök klrályaí-iorená téli tógának etkobsJaln, alkest aem Ifltták. áa átfmtf köejegl atábáeág, emefy ftaeáaini-
gyöt és az aaztahrégen bizalmasan bggzélgetett vele. Sejteni lehetett, hogy a felvonulásnál az öles termetű Színre-csányinak valamely szerepet szánt a vezér.
Kint egyhangú a kép. A villamos sinek kereszteződésénél munkások javítják a sinek közét, emberek jönnek-mennek, a sarkokon egy rendőr, egy csendőr strázsál s csak a parlament képviselőházi bejárójánál van tömörebb rendőri és csendőri készenlét-
Az utca csendes. Hétköznap van, az emberek dolguk után sietnek, nem hogy a knmáill^iá,
folytán egészen hírnevessé lett Országház-kávéházban egy csapat felvonulásra készül. Bent a kávéházban á pár reg* geliző vendégen ktvül néhány újságíró posztol, az is csak síokásból és velem együtt még néliány jkiegpn, ugyanabból a szándékbői, mint én,- hogy vé&p- \\ nézzük a felvonulást
Tizenegy óra felé felkészül a társaság s meg is indul azon mód. — A sarkon—az—egy—rendőr,—egy csendőr lövább posztol, a villamos munkásai fel se tekintenek, egy lélek a
társasághoz nem csatlakozik, csak as\' újságírók és ml három-négy Ideges alkotjuk á steffázst
A Ház előtt egy 1 szakasz rendőr élén Pavllk, egy szakasz szuronyos csendőr élén egy csendőrszázadoa vár bennünket Mosolyog mindenki, Justk Oysla is. Szmrecsányl előre siet, ott-hagyja a társasagot és Héderváry gróf után be akar surranni. Egy rendőrfelügyelő útját állja, igen bartaágosas átöleli, mintha rég nem Ittott atyja-Hát fogadná, mire Szmrécsányi szó nélkül, igen szomorúan visszatér a társasághoz.
-Pavük szalutál, de sem saóli Justh
Gyula azt mondja;*
—- Hát ma sem lehet bemenni. Mintha kérdezné ezt, mintha megállapítaná, hogy nem lehet bemenni^ —i bajos megállapítani, hogy mi érez, amig ezt az őt szót kiejti. Htftügy öregedő vidéki kffnt cérnahangon mond vsiamit csendőrökről, rendőrökről, azután megfordul a társaság és elballag.
\' f y-
Hát igy volt Kíváncsiságon nem volt kielégítve, mert azt hittem, hogy
nak a köaepkorban legnagyobb püspökségét diszké éa máíff kör ismert viselőt k\'zöU a 1 (kiválóbb magyar főpapok kuliuráüa és hazafias mákodétét vonta be finynyel. Diplomaták, államférfiak, hadvezérek, tudótok éa hitbuzgó apoe\'olok érdemei aranyozzál be a vmaprémj püspöki kathcdrának kilencszázados dfcaŐ múltját.
A díszes sorozat egy háznagy jai között azonban egy aem volt, akitKk püspflki székét bíborral ékesitették fel. A XV. aiásad elején uiyan De O>tl!iione Brar.da pltcenzal biboroa püapök, a XVI. asázad elején pedig lavaliea Péter reggiót biboroa éraek jutnak a vesrprémi pQapökaég birtokába; de mindkettő O aaror-aaágból mint pápai követ magával hozta a bíbort. Báró Hornig Károly as elaő, aki veszprémi püspökből lett e bíbornoki kollégium tagjává.
Ahitatoe bála- ée öröméraéaael készült as egész egyházmegye nagynevű főpapjának közelgő ünnepére, aki immár huesonötödik kormányzati évében papjainak éa híveinek hódoló menteiével körlláraastva a nagy alkotások ssa-kadallan láncolatára tekinthet visaaa. Báró Honiig Károly december 10-án tartandó arany-mieéjéaek álialánoa határtalan örömét a eaent-alya caak tetáste, amikor az ölvenévea pipi jubileum aranytagarait bibotral fonta köill.
As aj biboroa egyhái fejedelem a régi eegf magyar főpapok dicsőséges szel lemé ben e hasai kait ura oltárán sohasem asflnik meg bd-kvaüen áldoant Egybásnagyi hatalmas mákö-déeének imposáaa magnyüatkosáialban a tudományért ás művészetért lelkesedő főpap maece-náat fenköft ascflemüeéga ritkítja párját, all aa
irót tollat még matg aem te.te le kezéből a aa Inéi vesrprémi kongresszusi a tudományoe kiadványok meglepő sokaaágával ajándékozta meg.
Scélcs Ismereteinek tárhását mél ó báms-lattal ctodálje, aki szerencsés köevetieaül ta-r—irfHa knareprlftla lelkének mladig mag kapó mrgnyiialkoaáaát Noha as isisei gondn-aeléa aa nj bíborost már hmminc évvel ezelőtt aa egyetemi ka<hidráról ée a Rdlgio aaerkeea-téaátőí, amelyek elévülhetetlen érdemek kosso-ruját ragyogtatják f< je felett, máa mnakaköröfcbe vezérelte, m\'gis a adós professzor katetóaaal-leme éa a leikea egyházirónak laakada\'lsa tevékenysége lépten-nyomon kiaárik Psdányi Bíró Márton vesrprémi püspök naplója de névtelenül megjelent cikkek a sz Önteten Sl irodalmilag munkálkodó agyházfejedelem aselleart termékei. A veszprémi egyházmegye Íróira öesaaa gyO| Ott a egyéb bibliográfiái jegyzetei valódi ircdtlml kincsesbányái síkot nak. Nincs naft amelyen aem vonulna viaasa a tudomány csendes világába.
A veszprémi püapökség római okfevéUá-ránsk fejedelmileg kiállított négy hatelmae kS-lete, amehrbrs évről-évre a költségén közzétett irodalmi ea (adományon munkák ttakadmian sorozata caatlakoaik, fényes Maonyaág, begy a veszprémi püspöki széken oly egyháafe|mfelmn ül, aki mindenbe fennen e eróteljeeen lotwg-latja a magyar kereasléay mátelfldáa anmdem aáaualát
Ifjabb nevee mávás isink kösStt nem agy van, aki áldó ajakkal dicsárt aa nj btboree aagyfelkOaégétA mávéaallM ^jámlími voan-premi aHkeeemáa. a Mrov*lemMoai plaááe ssl teli mmmmis4^ a hormányaá* palota W-
jjÍL
jálL
líR dacaafc* fi.
i iü
Nagykanizsa, VÁROSHÁZ ÉPÜLET.
— December hóban—-
minden legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai képes-lapot adunk ingyen,
Vlddhl mik kMfaúthi 10 darab rmim lapot kapnak.
50.
HÉT.
M1J.
Megjöttek a legújabb
Hanglemezek
bemonade eiredes, Asszony falö, ftakM tánc, Medw lánc, Em iiift.

wmanu «-
\\>sa£ó
f/At

Kaphatók:
5TRA5SZR nÁRTOMÁL
mm NAGYKANIZSA, mmm t aMlkiri JKII ttiirn.1t tutrtiftliilijiiil.
_»OLLA« gummikfllünlegewígek (prcierva len)
éTcUfoit 222.
uficini&sa
Kazinczy-utca 6.
J
m
I
H i
Ii
i
ReMamnaptárakat
gyönyörű képekkel cégnyo-mássai is azonnat szállíthat a legolcsóbb árak mellett a
Zala HirlaDkiadé nyomda R.-T. flaovkaoizsáit.
= Kjvsiri&tra? rrlíhtákat bemutatunk, =
Nymmm a .Zala IHHapMwM ét (^aratta* IWa«v4nvH»»a**a hAnyvavomdKáhaa Nagjrfcanli
JPOOOL értokfm.
Nsgykaatsss, IÜ12 deeMdr 10. ksdd.
NAGYKANIZSA,
Tdhftiii ■■*!■» 7H
B*áásdml 4B fai kmsá ■II i1 mrmt vm y
"" ■ hlaélMialal
POLITIKAI NAPILAPfe | Wéé rtn KMzww bIi I htir f fter
uajtiiitíb AMAKI Élljt i i UAM MMi Bmt kára fi*/ff. IfM
"íbíttt «*..«r fr-" , <M 7t ||
PmM ulrtXliiil;
In Mn . . . , , IJ0 ím,
■ viMMt\'.....4JS .
FéUvfí . . > a , •.-» . Ilfk kta ; i , . U.- .
Egy «• uáa 6 fUlAr.
éa mtCakéd értwHéwh d|* KlaAMtavMafeli ti karoM.
kél H I II
OBávytK MfOOM^
teáask, kUid
Ez is harc.
Nagykanizsa, decéir.her 9.
A minap a fővárosban járván, idftt uakitottam magamnak, bogy meg-aéaem az ellenzék kizárt és ki nem sárt tagjaink az Országházhoz való ttvonslásk Az Országház-kávéházba ■eotein és érdeklődtem, hol vannak a honatyák. A pincér megmutatta. Egy bosszú asztalnál dohányoztak, reggeliztek, beszélgettek, viccelődtek a ráérő «berek. Justh Oyula a társaság közepén trónolt s mosolygott a vicceké^.
iwta^elkeztyüjét és fetöltó|ét már az ajtóban s mikor a társasághoz lépett, tünkén megéljenezték. Justh OyuJa fői k állt és" igy köszöntötte .kedves Afcerf-jétr-Hoiió Lajos nemcsak tóiáJU, de mélyen meg is hajtotta magát. Mikor ö — Holló — belépett,*? szintéi volt étyen, de csak Sümegi Vilmos éljenezte, díeaben mikor Batthyány Tivadar gróf ■egjeknt, akkor az^ egész társaság IfclkesedetL
Az urak beszélgettek, közben justh Oyvla karon fogta Szmrecsányi Györ-
gyöt és az asztalvégen bizalmasan beszélgetett vele. Sejteni lehetett, hogy a felvonulásnál az öles termetfl Színre-csányinak valamely szerepet szánt a vezér. \\\'»
Kint egyhangú a kép. A villamos sínek kereszteződésénél munkások javítják a sinek közét, emberek Jönnek-mennek, a sarkokon egy rendőr, egy csendőr strázsál s csak a parlament képviselőházi bejárójánál van tömörebb rendőri és csendőri készenlét-
Az utca csendes. Hétköznap van, az emberek dolguk után sietnek, nem Is gondolva arra, hegy a kofnétllázás folytán egészen hírnevessé lett Ország-ház-kávéházban\'egy csapat felvonulásra készül. Bent a kávéházban a pár reg* geliző vendégen kivQI néhány újságíró posztol, az is csak szokásból és velem együtt még:nélaáoy4Klfegj^iru«yanabból a szándékból, mint énr hogy Vég^-nézzük a felvonulást
Tizenegy óra felé felkészül a társaság s meg is indul azon mód.
A sarkon az egy rendőr, egy csendőr tovább posztol, a villamos munkásai fel se tekintenek, egy lélek a
társasághoz sem csatlakozik, csak as újságírók éa ml három-négy Ideges slkotjuk a steffázal.
A Ház előtt egy azakaaz rendőr élén Psvlik, egy szakasz szuronyoa csendőr élén egy esendörszásados vár bennflnkeL Mosolyog mindenki, Justh Oysla ia. Szmrecsányi előre siet, otthagyja a társaságot és Héderváry gróf után be akar surranni. Egy rendőrfelügyelő útját állja, igen bartságosas átöleli, mlnths rég nem látott atyja-Hát fogadná, miit Szmrecsányi szó nélkül, igen szomorúan visszatér a társasághoz.
—PavHk szalutál, de nem szól. Justh Oyula azt mondja;
,— Hát ma sem lehet bemenni.
Mintha kérdezné ezt, mintha megállapítaná, hogy nem lehet bemenni, — bajos megállapítani, hogj mi éres, amig ezt sz öt siót kiejti.
ágy öregedő vidéki követ cérnahangon mond valamit csendőnflMt rendőrökről, azután megfordul a társaság és elballag.
a
Hát Igy voü Kíváncsiságom nem volt kielégítve, mert azt hittem, hogy
Biboros megyéspüspökünk.
A lecsap felkeld nap iagarai biborssint nrázioilak ■ magyar tenger játszi rlngásisl cÉHogó tetejére. Badacsony, Csobánc, Tátika, •fcirlket,\'Somló Klrtalndynik iBtnmrtts lk» láégábói soha sem latolt lörtéreli lényre no-sotygó színben ébredlek fel, hogy Zala, So ■egy és Veszpréa vármegyék kitörő lelkese-áástfl visszhangzó örőmannrpében egyfltt 0r taadjeaek. A nagy veszprémi egykéi megyések ainden poe jtn k gyultak ss őrömlflzek, hogy •nzág-világnak hirdessék ss ős Venné* tré-dbsn Arténendókét. A bslortyl sieflő lusogvs ihte tovább es dnnepeég azWet átható melegítenek feUobogó lápját.
Pápai legátaeok jelenlek meg a plspOki palota dísztermében, hogy X. Pisi pépe d Mentségének ■ evében és képviseletében bíborul ékesítsék M a vessprémi egy bár megye nagy-■etleniO pIspQkét, báró Hornig Károlyt, akli a Wyé évi december 2-ikán tartott titkos consis Mámon kreállak Mbornokká
A vessprémi püspöki sxéken hiteles okmányok tsnusága aterlnt már nyolcvankét W P*P korssáayozls a ssent István király éltei StpMoM kaialassa egyházmegyét, smetyaek sál-leealos rörtánele egybeolvadt e maiyar aemset tbaoetegeétoe múltjával. OlieHs királyné ked-vdt veszprémi várénak főpapjára rsháits a Mély né kaaceMárjának magas aaéMságát. Vimprém paspOkai korooáatáí meg a magyar királynékat; ka as ssalerg\'jmi érsekek kísérletet leltek Is s veszprémi püspök kiráiyné-koroná SÉsI jogának sfkotizJsára, slkart nem írattak, ál aéStenM kOijofl méSáeég, amely ftnnéalut-
nak a kózepkor&an legnagyobb püspökségét disiité és mái/ k0>ismert viselői k\'sölt a I .(kiválóbb magyar főpapok kuli urális és bszs-flas mükódéséi vonta be fénynyel. Diplomaták, áHamfrifiak, hadvezérek, tudósok él hliburgó apeaiatok érdtmal arsnynaaék be a—vesapráml püspöki katbedrénak kilencszázados diák) múltját.
A disses sorozat egyháznsftjai közöli asonben egy sem volt, akinek plspOki székét bíborral ékesítenék fel. A XV. szássd elején uiyan De Csstlllione Brands plicenzsl bíboros pOspök, a XVI. ssázsd elején pedig livalies Péter reggiót biboros érsek jatnak s vesrprfmi püspökség birtokába ; de mlndketlfl O asior-aságból mint pápai kOvet magával bozla a bíbort. Báró Hornig Károly az első, aki veszprémi püspökből len a bíbornoki kollegám tagjává.
AhHslos hála- és örömérzéssel kéisBH ss egées egyházmegye negynevl főpapjának kö-_ selgő ünnepére, aki immár huszonötödik kor-\' mányiail évében p\'pjslnsk és hlvsinsk hódoló szeretetével köiaiárssztva s nagy alkotások ssa-ksdallsn láncolstára tekinthet vlssu. Báró Hornig Károly december I04n tartandó arany mteéjéash állalánoa határtalan Örömét s széniatya csak tetéste, amikor sz Ötvenéves pipi ja-bilesm aranyiugsrait bíborral fonta IBill,
Aa uj biboros egyháiftjedelcm a régi nagy msgyer főpapok dicsősége* szellemében s basa! kait ura oltárán eohasem szűnik meg bd-fcvsBss áldosnl Bgyhásnsni halaleus mákö-déaének impozáns megnyilatkozásaiban s ludo mányért és mflvésielért lelkesedő főpip marce-Sáel fánkon sieMmleéga rffkii|l párjéi, aki as
iiói tollai meg máig sem le te le kaséból f as ioei vearprémi kongresszust a Iadományos Idád lányok meglepő sokaságával ajándékosta meg.
Széles Ismereteinek tárházét méló báma-laltal ciodáljs, aki szerencsés kösvetlesll la-paazialnt riika konerpet^jn tr\'kének mindig assg-kapó megnyilatkozásé\'. Noha as Isteai goadviselés as aj biboroal már harminc érrel ezelőtt as egyelem! ka h dréról éa a R llglo szerkass-tesétől, amelyek dévOlbelatlan rrdemak koeso-rujil ragyogtatják f< j« letett, aáa mnnkakSrOUw vezérelte, m*gte a adós professzor kalStó SS04-leme és a lelkes egy hé sírónak Isnkads\'ha tevékenysége lépten nyomon kisérik. Psdáayt Biró Márton veszprémi plspOk naplója ás név-telanül magjelent cikkek a ezüntelenai irodai milag munkálkodó egyhizfr jedeiem assllemi lármákéi. A vessprémi egyházmagya Íróira fleeaaa gyü| ölt e egyéb bibliográfiái jegyvetei valódi ircdiimi kincsesbányát alkotnak. Nlacs nap, amelyen nam Vonulna vissza a tudomány csendes viláfábs,
A vesjpréml püspökség római oktevéltá iának tejedelmllrg kiállított négy hátatmee hS-lote, amelyhrs évről-évre a kONségéa kössétett irodalmi éa ladományoe munkák szakadattea sorozata csat la kötik, fényes Maoayaáf, hogy a vessprémi pOipökl széken oly sg|káifi|il>ilaai ül, aki aűndeaha fennen a erőteljesen lobag-le\'js a magyar kareasláay márelódás ssmétms sáatlaiét,
Ifjabb navoa mlféssalak MeSS mm agy fan, aki áldó ajakkal dicséit as ni MSarae aagy leik Őségé*. A mávénsitea ajátalÉntt vson-prémi mUMÍ á Mra|r-temaloai plsááe Ml téli pfiiMMeJpt a kormányáéi palota M-
ZAU
lfll deccfcibet lfl.
az a tapodta megismétlődő d sirácló legalább valamennyire kapa-■Aló. De »em tód benne semmi, ami arra emlékeztetolt volna, bogy u aUeraék harcol.
Elazomorodva távoztam a később tton gondolkoztam, bogy mért van ezeknek az embereknek mandátumuk? Hát ezek a magyar országgyűlésnek az aBtnaéki tagjai ? %
Azaz, hpgy mégis van abban a társaságban, aki gondolkozik^ Az öreg tgyn: Barabás Béla mintha magához tirt volna. Azt mondta az ellenzéknek aznapi értekezletén, hogy Izok a képviselők, akiknek a klzáratáaí tilalma már lejárt, talán mégia bemennének a Házba, Mezen a kivételes törvény letáfgyáfásánál talán mégis beazélnl kellene. Hazallaaan obstnialni..
Barabás Béla tehát magához téri De nyomban fölvilágoaltották róla, hogy nem Igy a többlek. Maga Déay Zoltán volt államtitkár törte öaaze Barabáa Béla szép lllizióját a az ellenzék egy-hangofag kimondta, hogy nem megy te. Weal New! Nemi
Éa nem ment be. A javaslatok ét-mentek, törvény lett belölflk, az ellen-sék pedig sir, hogy ilyen Javaslatot nincs aki féiretéteaaen.
Hát sirhat az ellenzék. De nem a haza aoraán, hanem a saját lebgnyaK Iftaán.
A parlament előtt végbement sajnálatos és siralmas gyerekjáték azt a (öltevést váltotta ki belőlem, hogy ezek az urak aem rázzák ám föl többé a
Utad ettl^aariMáge a egyéb monamcauiu epu-aények sere perenaui hirdetik a huaionfltávas pDspőkiág nagyszabású mfl ilkotáasit.
Bárt Hornig Kiroty btboroa püspök áldo-taikéaasegének emlékei haiánk határain Uű ia emelkednek. BoldogemlékO XIII. Led, a Mgy pipa, amikor a vaitkánl levéltárat at afáas vi Mg löflénetkt alól előtt megnyiti, csakhamar a llféMéfi IcviiHI flMHftt t Wtléícíifék iféviÉfi .büNMeca di coumttaaloae* néven kézikönyv tán átltion fel, amelynek egyik ráaaa a híres BibHolbeca Patattaáböl kerüli ki. A magyarországi maahdh áa oktevénárak a veszprémi pOipOk költaégén jutottak a Biblioteca Leoai-néba. Aa olaszországi, főleg a vatikáni áa ró aal levéltárak Mutatásaira kani tOrténeténk saámám papjai kőiül nem agyét koidött ki.
Ai aj btboroa fv| delad vonáaainak egyik Máin a kirátyhfl tég, amelyben oruágoa nevO nagy elődeivel hagyományos esetiemben mintaképe as unlkodóliáshas lörhetetlenOl kitáró ragaszkodásnak Oas k\'rályank nemes leitta az daziflle topslitái a rendületlen sztlárdságát ked veit lőpapjábsn nemcsak 1909-ikt veszprémi tartózkodásakor, hanem mindenkor nagy rtrt-, maráaasl tflntatie ki OldaágCbek óhaja ment tatjat edéabe, hogy az aranynriaés veszprémi piepBk papi (abileumál a bi bontok sugarai emelj ik.
Történetileg rl»ka aaamény lesz a tegnapi vesspréal ünnepen ktvttl — a keddi (december 10 én) aaHMar desőségnaen uralkodó király ank •rftme agj*eieg>M aiaU valóinak hoissanás Ml keeedésábe, amely kOsóit felhangzik esrak aj hént Eaee aartréai «Ml. ,.
8 aarck háláa MfltáMI ttaa wált W aa n| MbHua ag|bárti|adsMn fMttáért ., ,
Dt. UkdHaa Jóaaéf
nemzetet a Mzönyéböl. A maguk részére semmi esetre sem, A magyar jiemzet megsokalta, megette a játékot, azt a játékot, mely Idehaza rombol, kljeié pedig aevetségeMé teáz beatünk*
Aa ö lelkik rajta.
4HO
versenyt egy la ■isn p aaháa a eaarb mm M minmiü
asáaatékra
Mae 41 7§ aaáeatétfól Z7 IS
MbMbsn alkaréit ktoamtMul
Nlwetnftiág
üí.,|m
■■■••■II
Az Odol, mint ismeretes, azon szájvíz, mely a fogromlás okai ellen biztosan kQzd. Aki az Odolt következetesen al kalmazza, az a mai ismeretek szerint a legjobb fog és szájápolást végzi. 9Ú6Í
Ml ír i Bilkii «Uik?
Törökctzágban és lWSIki vártatan tor-radatom óv a vltionyok, főleg Mngaadaaági lekinletben, javulni keidlek. Aa alkotmáoyoa renduernek áldásai azinla kézzelfoghatóan nyilvánullak. Európai Törökországba való árn-kiviielünk 1901-ban alig 7 áa fát miIHÓ, l^Ofl ban alig 12 millió K értéket képviselt, ami 1910-bea 24 millió K ártákra szökON M. Asiai Törökcrazágban IMI-ban 411 millió, 1909-baa 6 és egynegyed mMMó 4s 1910-baa 1102 millió ártákfl magyar gyárt mányt.heiyee-tOn/ei.
Egy hivalaloa jdanléa azarint Saalooikl, melyet a lóróktót elfoglaltak, maga aaa|duam 10 millió.értékű magyar árat vásárol évenklnt. Hát Konstantinápoly t itt arával fordnttak mag Európa áa Essakameriha legnagyobb cégeinek utazói a mágia az ott letalepedati magyar kereakedók mintegy at mMlió korona forgalmit értek el hasai árokkal. A vilajetekben, ahol moat a rémes bábom meg a kolera szadi áldozatait, a legutóbbi években 5-100, sót az egyik legnagyobb albán piacon 000 azázalákkal emelkedett a magyar bevitel
A szövetkezett államok győzelme, agy Utazik, kedvezó bálás* leez a kuliméra áa gazdaaági haladáara, de a atláv t^halsltenaág nagy veasályehkei fenyegeti a Balkánon a mi ptdasági helyzetünket. A pánssetb esz ma as Adria mellékén akarja megvetni a lábét áa onnen ak»rja magának a tarai MataeHaai Datmádában, Horválomágban egész Piaatálg.
A legnagyobb ülköiőponl monarchiánk áa Sserbia kflat San Oiovanni dl Madna.
Szerbiába faló UvUalOak 1910. óta a^ra falieadBli. SasrWa havilala líbiai inaeág aukalilábit 191 l-ben 4T ée Mi mdHá tranhra ragolt, botolt 1910-bea K áa agjajtááSé ■UUÓt un ML A vámhábora alrtt eda be-
Bullába való UilMianh 1910 ben 9 áa NI mMÓ koronára rafU. QlUiginanáglii veM | tHbpanh pedig ) 9a tilaaad miMó hma«
mk mi kérdés, merre lam a háboraa ligafrihHl htvaaMl ni, UMÓieg Mm-e bábara BamhMial 4a a Balhén álMmoh asAvm-aágévei, vagy sem. Ha Igen. akkor a balkáni hmeebedelmanb aienlata l« háaooyára sMg nagy változási tag saenvdal. Hogy mekkorát, art még a legélesebb eaema dtpiomaU M alig MMml|s.
Kormányférftslnh hOlalmaéga, bogy mhh dan ráakódtatáanak eM|át vegyék. bnM a bábom nemcsak várba, hanem rengeteg pénzbe M karai.
Háboros bonyodalmak.
A hárman antanté flottmtOntaléM Durauó alatt. Hadüxenet a japakhaa várható? — Sffáayl gróf beaiáda a partaaantban. — Zatfkovica narb tábornok ataa^ táaa. Saarbia éa a londoni báka* tárgyalások. — Szerbia nagyban kfauflUiilk. — Oroesoraság Saarbia barcrakáns oltalauuója. — OláMzoraság áa SsarMa.
— Táviratok. —
Ma érkezeti jelentéseink szerint a nagybeteg békén már caak csoda sagilhet a orvosa titokban bár, de lemondtak róla, bogy aa életnek magaanlaék. Bár a tósade ma ayu(odl volt, mait a Berlinből érkssó bábás hirsk nyu-Ialomra lolctlél, tml imibw iit^Milvi ^ résokból JOmeb ások aa értesülések, melyek azarint a hármas enlenle már kedden Derazio előtt flotta tüntetést rendes, amelyre feleleiQI a monarchia szerdán, de legkéaóbb csOiör.öküa hadat éaan\'Sacrbiáaah. Hagy a helyzet m«y haláloaan komoly, mnlalja Serényi Béla gtáf lóidmiveláaügyi mlniasterneh ma a parlamentben elhangzott baazéde, melyben kérte a nyng-ialankodókat, hogy htomnak a neműi ertjéhm áh a hadteregben. Ha már caak a haéjeregbee lehel bízni a kell blznl, akkor erre a blulomra valóban nagy az&kaég la van. Kevés klveadó nt van a mostani savamé állapotokból a ea már kózetobb állunk e háborúi u bos, mint a békás áthoz. A VoaSlIcha Zeitung árteiOláee izertrt Zaifkovici azenb Mbornok már utaaUért kapod, begy heMdáltaMnal lépje ál BonauM határát. Ucyantty értelmB martiért kapott náhá* komitácsi banda is. Sióval ha aam nd kead-a lámadáat, - akkor handi Saarbia a nekünk aem marad méa bálra, mhalhngy a M-Mnk dobolt keriyat Mtvugjhk a Smrbláaak tlgyVMalak ereiével malaesuk mag a moaaiaha halaimél. Saabia bllltabaa mamik a aanaf-naembaa tammU pabbaadt ■agsairt^ aki ■ aaevb Mpobat aMaeaa, art Mfli bogy SaerbM agész Bmőféval aaeas akar vmmM A aaab Imrmáay - uja* m>ii|iii a marb nam Mtfa mm m ifiihával a I

.Pl
55ii"nÉlfcwl|t márt kt tfytl ta^á liih\' hásolkatók a delegállak, mini ■ .linliiml^ pStfesi a tzerb lapok egyébként álisndéaa
figk^vóbb módon imák a atmarcHkéi, Kaint mindi tokról a nagyhatalmakról, melyek üntokiak mr. ahogy Stetbia dadái. Hogy j^rtnj miért ílynn aaerésx. as mindenki által Hda« dolog Egyik bécsi lap péíervárí értesd-Ifcs ssarinl Oroszország Szerbiám | harcra kán leil|e áa okahnuóje. Brzei izemben egy dó Mó etem kp kijelenti, bogy Olaaaoraaág tiltakozik Dnrazzónak éa Meduának taarb kézre snló kerflláte ellen. ^^
Mai távkataink a követknók:
a monarchia 4a Szerbia.
Budapest, dec. & A Bertiabőt érkező békéa hkak am a téesdáa nagy megnyugvást keltettek. Basel ■emben in\'benUkus forrásból Ifibbek kfitótt előkelő munkapárti körökben híre járt, hogy k kémes ettetek kedden Dnrax 6 Ml Abdb-mntetM rendet, amire válásiképpen a monarchia verdda, de legkésőbb csütörtökön hadat ban
Sm limai
Réaziet Serényi miniszter mai ba-szédtből.
Ant s tba,« ta

lwtB o
Serényi gróf földművelésügyi miniszter aa a képriseióbázban elmondott bemédébea olyan flüanléaeiat tett, uielyek éppen aemanpdnek a békém következtetni. Többek kőaött a Mart* kezóket mood a t Kirem a becsBletea ujldl éa a társadalmat, különösen a p«pokat ét Uakókat, hogy ne izgasaák magukat háborua ■ hkekbel, hanem bízzanak a nemzet erejében ét n hadhangáén, mely n monarchiát minden hát ellen mepédakml.
" Bécs, december 9.
A Potitiscber Correspondenz tegnapi ni-aában egy Hat wigról tzóló intetwiev jelem mag. Karwíg belgrádi oron követ- ma távka-Mag kijelentette, bogy a róla éa láinaáaáiál tzéló közlemény leljeaen alaptalan.
Berlin, december 8.
A Voetitcbe Zeitung érfeaSMae szerint Mstfkmrks szeri Monttá utasítást hnpott, hogy t bosnyák határt lépje ál. L> Ugyanüy értelmű Utasításokat kaptak a komttácsl hundák soM i rmlrflcn ma már H azar szar* hamm tar*
Zlmtny, december S. Aki a merik topokat oleaaaa, agy Hlja, hagy Saerbia egén Európával össze akar veent K bébe várják a monarckia UneŰm tárgyeáá-kt s as ezt követő hadüzenetet - A loudmd héhaMigfaléaik rir csenek Ínyére a tserb bor-aánynak áa a ujtónak, mert Mt a Mleó beto-héa nagyobb, mint a sokkai seSUegeacbb éa pártatlanabb Mriabnn. *<•• »n A
r«umm i-ttvr -Pám, fiadat éa *b
Pfpolo Jtfn*jMj stfffáW tfh, hagy OtasnarsaágteJjaa iiíjlkih.tibabniki m
ellen, tofr Stella Darabot áa San Olovnnul dl Hadnál birtokába vagya.
Bén, december 0,
A fel. Correspondenz pétervári ludóeüóje jelemi. Jtm Oroszország Snerbtának hamakátz eátkmnnt/a. Ea aaoabee még ama ok arra, hogy Szatháa Oroenország jóakaratával vissza éljen a egén Európa böevéinaéoyét kibivja maga ellen.
Hírek a hadviselőkről.
^\'t-^M- - Athén. december 0l
Venireioez miniazterelnök hokwp Londonba utaaik. bogy a béketárgyaláeofeon jelen legyer.
Belgrád, december 9.
A balkáni államok detegáiuaai atásllást kaptak, bogy a tárgyalások beftjeatáig Londonban taitóakodjanak a a tarflleti megáll* podáao-kat azonnal köaöljék e kormányaikkal.
Konstantinápoly, d e. 0.
Bulgária ugytátssih nem tartja be a fegyverszünetre vonatkozó pontokat, márt tegnap iámét erős támadáet intézett Drin poiy ellen. Mintegy S éra hosszat tartott a harc, melynek végén a bolgárok rendettoafli viaaaavanuitak.
A török helyőrség Ssknlaribaa nem akar tadai a fegyverszönei ről a tagnap Urohanáat intésett a montenegrólik elleá, akik azonban viauanoritották a lötök eupalokat.
Szófia, december 9.
Bulgáriákén öaareaen 68 ezer lörök hadifogoly van, akik kOaött 350 tiuil rangot visel.
Konstanttndpoty, dec. 8. A kolera iámét erőnn pontit, tegnap hitratoltasaa 50 pegbBfagtdéat Waiieiteh be. jkik kós« 4S meghek. A» elmeit hónap alatt Símiaia~1f43faiagfeirgedáa történt, melyek köiflT57& halállal váqédált "
vBiaíCw
A mai megyegyfliés
Dr. PVbAt Viktor ■T-\'p gntáal btsottuági tag.
Megaaaunaéik n eeahad vaatJN> neur korossáját. f« ■ \'
Zalaegerszeg, dec. •..
Zalavármegye törvényhatóságának aaiküu-gybtén annak aagyhssiasM tagjai réaaáre mag-termelte n finánatneh világait, nmlh tgjeed lésük erejéből aarjadzottsk. Nagykanbn párt-külöubeég nélkül fehroMdt á m«jag|lléaie éa ott assreplám a aagyhaalaaai átdekefne^ minden vooalon való lajjea győualanével vágsődött A megye jpigkaagaláái bisotlságábs iámét ha-kartÉ aO kanizaai tag, m úttal dr. PUhdl Viktor kit. közjegy só rohonaaeavm asemál)ébea, a a asphsslffá i tiaótgndvai vaatrtépkás negély a-táisképpmi a megytfyIMa megnavaata a Ma hált 100 mgr korona honálámlágt Annál mág-döbbentöbb azonban Bosnyák Qézt oraa. képviselőnk győselemre jutott indiiványa, osely á 27 zalaibtgyel pénzintézet ellenábmr u\' java-aolta, hogy as égymillió batsaánur ÜóroAál kitevő aigyai gyámpénztári tőkét hagyják továbbra is ks Országos központi hitelssövetkb-zetnál elhelyezve Értbetale0 Boanyák OéSáÜtt ezen aaembehelyeskedém az egén megye pánfc-Ogyi világával a igy kOsvetve d|áái Zilamcgye kereskedői és IjpirM osstályaival éppen a mtt válságos idfiktic^ amikor a fővárosi bankok áa pénriatámáeé amúgy to ezerféle béklyóval )U-nkfák aág a vidék Mstoazdaaági Milktak sor-mállt mepetát! Többet vasiileit Bosnyák\' Oéaa n indítványával, mini \'amenkj¥ a mtiyé ayei azzal áÍB azázsták kamaliőbblettel,\' ameuayi-vel a Hitelbsak a megyei páaaiatésetokaél ma-
KááábS ÍÉá«at"ad.--" <■•t^
\'\' A megyegyüléet pantban 10 <mlm af-iotia meg dr. sjpaki Bálás Bála Uispáa\' alysa nnfoü teremben, atoiaÓI enk ritkán lehel Zala-egerszegen látni. A ItÓsyyfiJás iránli érdeklfidéa kél oknak tulajdonit ható : elaőaorban a gasgatási bizottsági tag válantáauak, asuUa pedig a gyám pénztári tékák elhelyesám bér-
Jliáiak ■ \'------ -a \' , \' „
A Éetdreud eHM AT*% István indítványára a kösgy^áa\' ■ fBÓgázgaláal bWfclgi tagságról végleg lemondott Bogyay Málé vok om. kép-viselőnek,\' á Wd^kMtol uftlopóe tagjtnak évtizedes Snaetton ée eredasáuyee müködéeeért legmelegebb köszönetét fejezte At
As, tlispáai jelentésüket egyhaagulag In-domáaul véve a küzgyülH a IIL oaet asolga-birói álláat egyhangúlag dr. OUay L^aaió IlL ont. aHmprióval eanek helyét pedig ik. Kim István kérfgmcMásí gyakornokkal\' I0lt6ttéá bi Következett a, Ifia^aigalásii MsOttsigi iagválaast^a, a bizottság tagjai sorából kilépi
1 . 1 r s
M*^"1 as i ut iMt a«v u |
nlamsaSJdmawi ynáapn 5 atounkkaA
agykanlzMfir -Rotf
Hétfőn és ked^n, l^éíj ^cembcr hó 9 fi 10-én:
kóiféle vér,
Kltlnó társadalmi ftiAimi | IpIvonáahAu, pária legjobb I j -alla HWáSSÉlrift aá un. «»ad ...«báv inat
m kívül 3 remek k4pí
*r
ZALA
Ifi* d
IOl
Ferenc betyeiaek betöltése. Oassesaa 337 nifh "W adlak la. melyek as alábbi siedméajt
A biiottaág tagjai lettek Mi évre eióló magbizáaeal:
CurtdH Károly 140, Ettner Zdgmond oraz. képviadé 103, Batthyány Jóiscf oras. képvi-velő 105 (aj), ár. Tmányt farak 10! és ér. PUAÜ Viktor ISI (uj) szavazattal.
A megválaaztottakon ürül legtöbb szava satot kapták még Kroütr Miksa salavári apát 138 és dr. Ha/ös Fcrsae Csáktornyái orss. képviselő 136 azavazatot. A válasstás ered-máaye, mely ezerint a közigazgaláai bizottság bárom 07 as és két függetlenségi érzelmű tag* bél alakalt aNg, álulánoa megnyugvást keltett.
A nagykanüsa—atsóiendvat vasat Agyét Berktvia József azepetneki plébános indítványára a tObbi közgyűlési pont előtt kezdték ekkor tárgyalni. A közgyűlés egyhangúlag eltagadta as állandó választ ad ny Javaalatát, mely szerint a nagykaaizaa—alsóiendvsi vasalnak aagélfsiéaén kilométerenként 6000 koronát, (vagyis Összesen 300,000 koronát) megszavaztak. Ennek fedezésére t názalék megyei pétadd kii atiiil állapították meg. » L . ■ Mait |9tt> a aagy négyen, a gyámpénztét pénzek elhelyezésére vonatkozó határozat atagssavasáss. As állandó választmány azt
egy millió pénzintézel
orss. kép-bogy azt
javasolta a közgyűlésnek, bogy az 600 ezer koronát a 37 zala megyei között fdoutra helyeszék aL
Bosnyák Oíza nagykanizsai viselő azonban azt Indítványozta hagyják meg as Qpzágos központi hitelszövetkezetnél, mert as fél percenttel magasabb fizet, mint a megyei intézetek. Hirtelendy Fer.nc főrendiházi tag, Vtkár Oyózö, Nedeczky Jsoö, dr Wollák Adolf, Nagy 4 Ernő, dr. H<jói Ignác és dr. Berger Bila fel-uó alátai és egy őrs hossul tartó vita után, melyben Mmondiáki -hogy—a—pénzintézetek réssáröi érdekelt megyebizoitságt tagok a szavalásban nem vehetnek részt, ezek kivonultak s teremből s ottbenn maradt po\'gári és psrantl elem megasavszta a megye kozgatdaslgi életére oly kártékony ellenjsvsslstot, hogy sz egy nilUÓ hatszázezer korons maradjon továbbra Is a Központi
Rdtk Oasstáf éa SzOassy ZoNáa elfogadjak a initsánatásl, mely alán Serényi gróf sawlke-dett szólásra.
Setényi : Senki sem foghatja rá, bogy 0 ipar és kereskedelem elleaeaen cselekednék mert iparunk és kereskedelmünk ssép fefleodfl lése rácáfol erre. A kormány magbtzdsábát — azokra a hírekre voaaikoadtag, — mely a háborúra voaalkosélag elterjedt éa melyek oly nagy -hátáét gyakorolnak, -- - bogy s pénzintézetekből egymásután szedik kl a betéteket, kije\'enti, bogy esek alaptalanok. —\' Alaptalan a rémület, mert a nemsatnek, van kiben bíznia a kérve kért is a becsületes sajtót éa a társadalma\', különösen a papokat éa tanilókat, hogy nyugtassák meg a népei a hogy bízzék a nemzet erejében éa a hadseregben. mely elég erős arra, hogy bárki ellen megvédelmezzen.
As ülésnek cssk a délatai órákban volt vége.
niREK.
Vasárnapi hírek.
Budapest, december 0.
— A Magyar Jogászegylet kOzgyDIéae. A budapesti agyvédi kamara székhásának disz-
A képviselőház ülése,
.. g Nem vett részt az ellenzék.
* - S*ü< tedésltóek teMoaJataatésa. —
* A legtöbb kizárt ellenzéki képviselőnek ms járt le a kitiltást ideje s mára mindenki ujabb koncertet várt s parlamentben. Nem, es nem következett be. As ellenzék ma nem volt diszponálva a ezért ugy határozott, hogy mindaddig, mig eiak egy kísért képviselő la vsa, nem mennek a parlamentbe.
A képviselőház msi ülését fél 11 őrskor nyitotta mag Tisza litván gróf
As elnöki jelentés msgtétde után jelenti adg, hogy s háborús tárvéayjavasialokal a Ház harmadszori olvaaáaban is elfogadta.. Ez-atáa a főldmüvdasflgyl (érés költségvetésének tárgyalására került a sor.
larlgg Nándor aem tsfcdl a magáévá Ttaat Ielfogáaát és asm logsdjs el a kOllaég-vetést, amlyet erős bírálat alá veet. Ssrényit azaal vádolja, hogy ipar és kereskedelem eile-neeea ssskksslh.
termében vasárnap délelőtt tartotta a magyar Jogászegylet ezidei rendes közgyűlését. As egylet est sz alkalmat használts fel arra, hogy kiváló elnökét, Nagy Ferencet, valóságos belső titkos tsnácsossá történt kinevezése alkalmáből üdvözölj -, bizalmáról és ragssskodásáról bizto-sitaa. A meleg ünaepaég, ás elnök bessámoló beszéde és % köUeégelőiréaysd betarjsaatáis után törtéat. Kenedi OSza dr. orssággyüléSi képviseld pompás, s helyen kint költői szárnya-láau beszédben magasztalta s ünnepelte ss
l

Mozgóképszínház
.SZARVAS" SZÁLLODA
250 KÉNYELMES ÜLŐHELY, rÜTÖTT VÁRÓTEREM. R
Előkészületben
Dagmár, a serfőző leánya!
Szenzációi dráma 3 felv.
Főszerepben a világhírű dán művészek.
cinAkot abbéi as alk^ombél Is. bUgy eaak a miaap iöltötte be 60 életévét Indítványára a közgyűlés Nagy Ferencet, akinek eiaöki Megbízatása moat lejár, egykuafa letkeiedáeeat ujabb három éne as egylet elnökévé váiaaa-fotia. A közgyüiésea a feminialék la 10 ta küldöttséggel képviaellették magukat, kegy $ női válakstőjog lelkes propagálő/iaak, a napokban elhunyt Márkás Dzsaő kúriai Miönsk d-parentáláaánál jelen legyeoek. As elhunyt kiváló jogiudós érdemeit flt. Ntgy Ferenc daök mái-tana lendüietea azavskkal.
— A Pet\'fl-táraaaág gyüléaa. A Petőfi, társsság vaaárnap délelőtt tartóim as Akadémia etpdetl üléetermében decemberi felotviaó gyg. lését. Nagy, jobbárs hölgyekből éllö közönség jelent meg s matinén/ melynek mfl tora mindvégig lekötötte a közönség figyelmét. Hereeg Ferenc rövid megnyitója után Pékár Oyuls mutatta be a két öreg fia dmfl legendáját, majd Kótoda Pál Revicky O/ula má mellől út tanulmányét olvasta fel. Nigyon letssattek ifj. Wlassks Qyuls vendég költeményei, melyeket Váráéi Antal azavalt. A programmot Pakots jóssal: Vendég a kaatélyban eiml novellája zárta be.
Nagykanizsa, dec. 0. iüöjóalaa.
ia rfiSSöröIöglaT lateaat ieieateea.1
Budapest, dreember 9 Fagypont körüli hőméraéktet, kevés, vagy ■mi caapadékkaL Déli hőmérséklet 3" C.
— A nagykanizsai ipari továbbképző tanfolyam. A Nagykanizsán felállítandó ipar-továbbképző tanfolyam ügye szépsa halad -a. megvalósítás felé, sőt három tárgy tsnfolysmiira máris snnyi s jelenikeső, bogy minden valósai-nüaég azerint plrbnzsmos tanfolyamra ia szükség lesz. Es s bárom tárgy pedig az üzleti fo-galmazáa — közfgaifktts — jógi iamerelek, ipari azámtsn és kalkuláció és köayvelés. E három tárgyra máris harmincan jelentkeztek, s mivel ss egy tanfolyamon résztvevők ssáms 15-nél kevesebb és 30 nál több nem lehel, ujsbb jelentkezések esetén párhuumos tanfolyamokat keli ujitanL A többi felvett tantárgyak tanfolyamaira még nem akadt elég jsieotkeió, a ezért az Ipartestület helyiségében löbb értekezletet (árunak, bogy a megnyitás módozatairól tárgyaljanak. Aa épitő iparosok gyüléaa aa hétfőn este 6 órakor, a cipész és azabó Iparosok gyűlése pedig holnap kedden este 0 óra* kor less ss IparteatOiat helyságébea. Ajáaliloe, bogy minden iparos résst vegyen esekea a gyaiéseken, mert bogy a tanfolyam faiéUitáaáia mily nagy ssflkség van, ast feleeleges mondani. A fentebbi három tanfolyamon miodea valóeiinO-ség azerint a helybeli felső kareekedelml iakoia tsnársl fognak előadni.
— A nagykanizsai kereseti ée Jővö-dalml adót kivető bizottság megalakuiáaa. A < pénzügyminiszter elrendelte ss általános kereseti és jövödelmi adók kivetésére hivatok bizottság megatakiláaéL A soproai Kereskedelmi és IpsrkaaMra as adókivető bizottság mer válaaatáaára nézve már magksiisis a osgf kanizsai Ipariealületet és a nagykaoiaaal Kereskedők Egyesületét.
W — Megnyílik s Jégpálya. A aagykaaUal korgeolyaegylet közli, hogy a mennyi bee aa Időjárás holnap Is a maikos kaaOolé len, akkor a jfrály-urj^,. végén tévő korceotyapályája kotnop kedden este 6 érakor mggnyMI. flaamíajagj* » drdgértábaa
1011 december 10.
ZALA
f
A lUMtiiif J6t Nőegylet ksrO-jiijl láiéija A aagykaalsaai Keresztény jétékoay Nőegylet szombaton ét vaaárnap tar fctta edd fi ksrác lányi vásárját, mdy as idén ép egy mint tavaly, tavaly előtt a lugusgyobb aérttkkan daartUt Aa a aagy néptömeg, mely áttaedéaa megssállva tartotta a Polgári-Egriét nagytermét, goadookodott róla, kogy aa ela dánra kartUt tárgyak közöl §601 ni ID|| M HUH rsdjsa. A megnyitás etöti agy nézett H a ki állítás, minika a aaartoek odrom alá fognák Nigykaalaaát éa aa ostrom idejére szükséges életaet a Polgári Egylet óriási termében hal mosták volna fel a a kiállítás végén pedig, rsislka egy kosszá o tromot állott volna U Nigykaaizaa. Q.trom volt es is, da nem t szerbeké, kanem a hatalmas közönség ostro aslti meg étel misserekkel és különféle dísztárgyakkal megrsbon sátrakat olyannyira, hogy kiszolgáló nrhölgyd> munkájs a Jótékony tál ellenére aem voN irigyelhető. Al alánaa fe\'iü nést kfttett Lonchy Bíláné káziíppri kiállítási, SMly előtt csodálattal állott meg a kiállítás minden egyes vendége. A u/p-n feldíszített sátrak értékét még Jobban emelték a bennük ethdye-zett bájos leányok és aastonyok. Az étke dében
Horváth JÉnoiné, J«eger Ferencaé, B ogén -r leder József ne, Pdrils Ferercié, Petrlts Irt Miska és Migda, Vámosv Ella, Híjek Ttnks, _Harváih Bflek*, Kftnedy Cnra, Okkcnfuss Osbl,
Jaeger lona, Palkovra Mtriska, Sckveitzer o\'án, kínálták az isietesnéf ízletesebb, aa olcsóbbnál olcsóbb ételeket a bonáiorban. Pákái Viklorné, Pábiái Zilgmwdaé, Vtoiz Fíre-cnérSchneil A f édné, Maycr Nővérek, Prack Etaa, Bencik Ella, U iger Oid, Bíró Sin, Nigy Matild a enkraazdábaa. Farkaa Vilma, Eöry Szabó Jenóné, Tamáa Jlnosné, Nsgy Erzsi, Török Oiidla, Kartky Bízd, Palit Wzsl, Bugenilcdci Lein. Seiegélyi Msnaaaa s faára és látéksálorbsn. Taboly Q/uláné, Pá fy Margit és Joláe, Kovács Böske, Otkenfnss Ilona, Kovács Isa, Fillér Miriiks (Murskeresztu*) csináltak nagy forgalmat macskái zsákban. Mártó Nándorné, P rcdas Antslné, Himfy Mind és Ksló, Kovéts Ily, Kslzenbach Melanle, Szilvágyi Irén árallak a baba sátorban. Rsbiat Ktrolyné, Harvátbjinny. Vécsey Ids, Pá fy Ella, Mair Margit, Perce Róssi a virágsáiorban. Lajpcig Antalné, Ríli Bözai, Ár»»y Manci, Tsieiiy Margit, Lajpcig Lolly, Övös Ela, Perddos Ela (Vásstó) Vajda Edilh, AnUI Qabris mrgosaoduk s jó ékonyiág nevébea A sorsolás istennője K.ffka József né, Schilhán
{iaosaé, Almáay Janoené, Saiy Óin, Milényi lővérek, Pisxár Mariska, Fabró Irén, Benedek Mariska, Berecky Annus, Kugjer Oizells, Fehér Msrgit mellé ssegődött s a terményeket Wusztl Lsjsané, O.oszváry Oyuláné, Zdsváry Mariska, Hsttar Anna, Riedeimayer Emília, Riinih Erzsi, Bogát! Mirgit, Dériek Ilona, a diszxflárukst padig JosMovő Mtllvojné, Pranger Karolin, Csizmadia Vilma, Köröskényi Piroska. Véber Qisella, Fatér Nővérek, Bonc Stri, Oizeszly Márta. . »
Délután 6 órakar, mikor már ezinle é\'et-veesályes tolongás keletkezett ss egyleti nagyteremben, elsőrendű zene és táncprodukcíókból álló kabaré szórakoztatta a vásár közönségét A zeneszámokat, melyek sikerét frenetikus tap-sok mulatták, vonósnégyes ssoigállatta. Ennek tagjai Qráf Jolán, dr. Krútky látván, Qtrtler ialváa és SamtmaHM Béla valtak, kik a műior legelső és legutolsó asámábau játszottak művészi IclétO magyar nótákat. A láncmntaiványok javarészét annivaló CSÖppeégek, nagyobbrészt etkaográfiei kasslBasókhe bujtaloli kisgyermekek produkálták. Egy qavolloM Ttmdt Duci, Sxaatstk Aaaaska, Dömét Sári éa Joti/ovla Kernéi Üttettek Igazi gyermekei báj|al. A lua-teppet partnerének váratlan fmgbetegodéae miatt Ktmixy Lujdka sgysdBI mautta be, da
annyi akttal éa ahtnaMaal, hogy igy agyadéi le á lagaagfetiti sikert aratta. Szép, nyalka paMáa kOsettteselt csatáé, melynek rengő ltoméival már aécy nagy kissuzoyks, La^cdg Basi, Rét* l\'oas, SatgM Bella éa Némi* Jolán gyeayörködtettek negyedórán kmessiM. Ezu\'án ismét ült bájos gyermek, Jodfovks Mid és Ptrctí Róssi ktpetfs ^pódiumra és egy diétás ló pírnak la dicséretére váló Igyeeaéted lejtettek al as érdalma tót táncok íözjy egyet. A .Zackm bleibt sa Grund* alva stopján a ■Osor végén következett ennek hét legjava azáma, a tarantella éa a balett Aa előbbit Árray Margit, Pálfy EUa éa Pisiéi Martaké staffagge-kiaérete melleit Lajpatg Lola járta olyan mlváazsttd, aminek láláaa elsőrendű tnOÍIvezetet nyújtott. A balettet egy valóságos csodagyerek, a kis első polgáriba járó Festői-hoftr Nóra táncolts agy, ahogy azt a mivé ásatnék cuk a leghivatottabb művelői tod|ik. Akárki megláaaa. színésznő, még pedig híres srinésznő lesz e bájos gyermekbőL Nem volna teljes tudósi\'ásunk Szabi István érdemelnek ailsmerése nélkül, aki as összes táacok betanításával ilntette ki megél.
— Zalamegye a kolera behnreolása ellen. A csstaldsaai ciata után tudvalevően az a rém kir terjedt d szerte az egéss Európában, hogy a bolgár és IQrOfc seretekben a kolera ée teriilei
W0 a
s pestis da*. Miu én terÜle i közelségünknél fogva fenyeget a veszély, — hogy a borzasztó vészt Magyarországba ia behurcolják, a belügy-miniwter e törvényhatóságokhoz intézett rendelettel inti a ha\'óiágokd óvatosságra. A leiratban — amely Zala vármegye törvény bsi óságában is megérkezett — a belügyminiszter közli a vármegyével, bogy a kereskedelemügyi mi nlsster egyidejűleg Ulasitolla a vitaiakat, hogy a balkán államokból JóvŐ utazok érkezését mindenkor kOzOljék az illető község, vagy város halóságávaL A rendelet élteimében Aivaf Lajos slispán utasította a járáai főszolgabirákat és járásonrosokat, hogy a azóban forgó terfllefrói igazgató érkező idegeneket Ot napig .helyezzék megfigyelés alá.
— Vándor bíróságok Magyarországon. Érdekes ujfiást lép.et életbe az aj. perrendtaN Ms. Elrendel e, hogy as egyei járásbirósáfok területén több kisebb törvénykezési kerti ad kell alakítani. Eteknek a kerüldeknek a központját azu\'án hetenkint élőre megállapított időben és napon feikertai egy-egy biróée tárgya-Iád napot tart. Migb.Ugatja a panaszokat, ki-aabb ügyese azonnal elintéz, rövid uton idézvén be tárgyalásra a feleket Ezek a vándor b\'róaágok 1914. Január 1-én kezdik meg működésüket.
Trappista Kakaó Trappista csemege és főző csokoládé Trappista -Likőr , Trappista- Tea,
Aa ára tlsztaaégáért, kitűnő minőségéért eredeti csomagolásban a .Trappista Atyák" aeve és dmerlk szavatol.
Ktoárótafoa főraktár Magyarorsság részére i
Schwarz és lauber
Nagykantoaáa.
— A aagyfcaaáaaai IpnitiafU | A
legalább tertatt ailimauil tanttéttl eáfétta pártoló tag gyaaárn Mtp a 1913. évtől haudva érni 90 kareae tagsági dtjm tteoL Ai Ipurtauttttal aaég aa IMI. - évi közgyűlésen el ha tárolta, hogy rmok mwádaa Javán • éven saáa komáét fordít. Aa IpartaaMM aa daó részletet udv be is fisette a a további támoiatáara m«gkarcaié « várost éa a\' bdybdi péndntéieieket, boaaaa a legjobb igérotok érkeztek. A vároe valóuiuüleg már a következő költeégvetáeébe állandó tétd gyanánt fogja felvenni.
— As uj vámügyi bizottság A híva tsloa lap tegnapi azé de közli, bogy a kereskedelemügyi miniszter a vámügyi bizottságot a következő bárom évre ismét megalakította a a bizotiságbsn soproni kereskedelmi éa Ipftrftanta-rát Unger UUmann Etek nagykaaiiaai toakedő fogja képvieelnL
— Iparhatóaági megbízottak A Nagykanizsa város tanácsa, miat
foka iparba ósíg éa a Járád főezoigabiró dsőfjka iparkatóság maiié iaoddt20—» Ipar-he\'ósági tag |övő évre ssóló választása a bő 19-én délután 3 órakor tartalik a»eg a vároebáaa tanácstermében. A választásról és annak idS-
már
pnntjtrlll rfriiy Tilgmnnil piilgáimedm értesítette aa érdekelteket
— Névmagyarosítások. Kiskora WetsM Béla nsgykanizsai illetőségű budapesti lakóa nevének alrsai" rs és kk. Sutit Sándor nagy-kaaizad illetőségű budapesti lakói nevének ,S tekeres* re való váModatáaát a m. kir. bal* ügyminiazter megengedte.
— A Balatoni SzOvetség Igazgatóadfi ülése. A Balatoni Saövotaég folyó hó 16 én, jövő hétfőn détután 9 órakor Budapemea a Magyar Országos Tüsolló StOvatség tanácstermében (VII., Rákóci at 38 szám HL IS. lift)
választmányi ülést tart a köratkeaó tárgysorozattal: 1 Tagok felvétde. 1 KőssttnS iratok bemataiása. 3. A földmívdéaügyi miniszter leiratai: a) a bilatonszemed csónakmenhafy kiépítése tárgyéban, b) a balatongyörökí kikötő tervek késdlése ügyében, c) a baiatoaarácd népház támogatása ügyében, d) gazdasági hád-Ipsri tanfolyamok és előadások ügyében. 4. Kereskedelemügyi miniader 2 rendbeli leirata a ba\'a\'oni körút ellő azakanénak mcgtpitéea tárgyában. S. Valláa- ée kö soktatás ügyi miniszter leirata a mű részi balatoni plakát ügyében/ 6. Somogy vármegye átiratai.* a) bejelentési szabályrendelet ügyében, b) a aomogyküiti-i zöldségtermelő-telep vízhasználati engedélyezés ügyében, c) vendéglők ellenőrzése agyébea 7. Veszprémvármegye átirata a telepengedélyezési tárgyalások ügyében. 8. Zala vármegye átirata kötelező bejelentés azlgoritáia ügyében. 9. A pécsi posta- éa távirdaigazgatóság többrendbeli átirata a kőrtdefon további kiépítése ügyében. 10. Világjárás U azád áa Menetjegylrod a átirata balatoni idegenforgalom Ogyébea. II. Idegaa forgalmi ée Uteaád Vállalat előterjesztése s külföldnek a Ba(|lonra való felhívása ügyéboa. IS. A m. kir. államvaaatak átirata a perroajagyak klsdtu tárgyéban. 13. Aa Oraaágna Magyar Kereskedelmi BgyasIMs átirata vasmű forgalom ügyé bon. 14 Elóterjsaztáa a győr—dombóvári vaaatvooal etsórsoguvá tétde tárgyábaa. IX A uámviaagáM bisoiiság jetamtéeénak kameMoláea a dólokl gáadagylMa aaámailéaalréi. Iá jelentéé a révMWff Cigány-ss^ék agyébea íf.Sld-
4.
ZALA
1911 dniÉi fit
Fenne betyeiaek betöltése. Ómmá 337 hiti "W la. melyek as alábbi arcdpéajt
A bizottság tagjai Mttk Ut évre i:6k) mcgbáiáscal:
Csertdn Károly 340, Bttner Zuftnond •na. hépviacli 193, Batthyány József orn. képvi aatf 185 (afe ér. Tarányl Fmmc 181 * ár. PUMl Viktor 151 (uQ sssvssattaL v\'^
A ■4g*ál«etiott#fc* Mvűl legtöbb aaava aM kapták még KroUer Miksa salavári apát 138 ia dr. /tydc Ferenc Csáktornyái óm. képviselő 136 szavazatot. A választás eredménye, mely szerint a közigssgstási bisottság hárma 67 « éa Ml függclleaaégi érzelmű tag Ml alakalt mag, áltaiánoe aygnyugviel kellett 4 nagykaairta ahókmtvai vasat ügyét Berkerks Jóaaef ssepetneki plébános laditvá nyár a a többi közgyűlési pont előtt kezdték akkor tárgyaiéi. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta as áüaadA vilaaztaUny javaslatét, mety aaariat a aagyhaalin—alsólcadvsi nnbil ssfálicséiérs hflomélcrcakénl 6000 koronát, (vagyis Összesen 300,000 koronát) megszavazlak. Ennek fcdaséaéra 1 ssásalék megyei pótadó kii aljait állapították mag.
Matí jött a aafjr szégyen, a gydmpéns-Éél péntek elhelyezésére vonatkozó balárasai magasavasáeer—Aa- áHaadó válaastmtay aat-|avaaolta a közeyülésnek, bogy az egy millió 600 eser koronát a 27 zslamagyei pénzintézet körött idő útra helyeizék el. _ Bosnyák Oha nagy kanizsai orsz. képviselő azonban azt indítványozta, hogy ast kagy)ik mag az Országos központi hitelszövetkezetnél, mert as fél percenttel magasabb kamatot fisai, mint a megyei intézetek.
Hjrtdendjr Feratc főrendiházi tag, Vikár Oyősó, Nedecrky Jenő, dr Wollák Adolf, Nagy Ernő, dr. Hrjöa Ignác éa dr. Berger Béla felsió alásai éa egy Ara hoassat tartó vita után, —tyhwi kimondták, hogy a pfruinláartek réaséról érdekeli megyebizotlsági tagok a szamáéban nem tehetnek részt, esek kivonultak s teremből s ottbena maradt polgári és psrasstl elem megszavazta a megye közgazdasági életére oly Urtékony ellenjavallatot, hogy az egy millió balszázezer korona marad|on továbbra la a Központi hitelszövetkezetnél.
A képviselőház ülése.
Nem vett részt az ellenzék.
— *Mát tadótitónk tetatoajilialin. —,
A legtöbb kizárt ellenzéki képviselőnek ■a Járt la a kltiftási ideje a mára mindenki ajibb koncertet várt a parlamentben. N«m, ez aem következett be. Az ellenzék ma nem volt diszponálva s asért ugy határosolt, hogy mindaddig, mig esak egy kisárt képviselő la van, aem mennek a parlamentbe.
A képviselőház mai B\'ését fél 11 Arakor nyitotta meg Tisza Islván gróf
As elnöki jelentés magtétele utáa jelenti még, hogy a háborúz törvényjavaslatokat a Ház hamadssori olvasásban Is elfogadta.. Csatán a fUdmOveissügyl tárca költaégveiésének tárgyalásin; kertit a sor.
lurtgf Nándor Na teheti a magáivá Tiaas felfogását ia aam logadja et a köitség-vetéat, melyet erős bírálni alá veat, Ssrénylt atsai vádolja, hogy ipar ia hamfceiilma dla-
Rátk Oasstáv is Stflaszy ZoKáa elfogadjak a knhiágvsÉlÉ, mely aüa Serényi gróf imalka dett szólásra.
Serényt : Senki aam foghatja rá, bogy ipar ia kereskedelem iHaaaaen caelekednék mert ipának ia kereekedelmünk asép feltendü Uaa rácáfol cm. A kormány m*H*kébH — aaokra a Urakra vonatkozólag, — mely a borara vonatkozólag aláerjedi ét melyek oly aagy bétáét gyakorolnak, — bogy a péns-intézetekből egymáinlán szedik ki a boáé-leket, kijelenti, hogy ezek alaptalanok. — AlspUlsn a rém0let, mert a nemsatnek, van kiben bíznia a kérve kéri ia a becsáletea ■ajtót ia a társadalma\', kBlönöaaa a papokat ia tanítókat, hogy ayagtaaaák meg a népet bogy bízzék a nemzet erejében éa a hadseregben, mely elég eröe arra, bogy bártd ellen megvédelmezzen
As fllésaak cssk a déiutsi Arákban volt
vége.
HÍREK.
Vasárnapi hirek.
Budapest, december 0.
— A Magyar Jogáezagytat közgyűlése. A budapesti ügyvédi kamara termében vaaárnap délelőtt tartotta a magyar Jogászegylet esidei rendes közgyfllését. As egylet est az alkalmat hssználta fel arra, hogy kiváló elnökit, Nagy Ferencet, valóságos belső titkos tanácsossá történt kinevezése alkalmából fldvözöJje, bizalmáról éa ragaszkodásáról biztosiba. A meleg ünnepség, as elnök bessámolA beszéde és V köKaégelőirányzat beterjesztése atán történt. Kened! Qiza dr. országgyOléai képviselő pompás, a belyenkint költői szárnys-lása beszédben magaaztalla a ünnepelte az
[

Mozgóképszínház
.SZARVAS" SZÁLLODA 250 KÉNYELMES ÜLŐHELY, rOTÖTT VÁRÓTEREM, m
mmmmmmmmá—m
Előkészületben
Dagmár, a serfőző leányát
Szenzációs dráma 3 fslv.
Főszerepben a világhírű dán fhűvészek.

¥
elnököt abbét aa alk^ombA! la, Mgy asat a miaap töltötte be 00 AlaUvAl Inditváayárs a közgy8Ma Nagy Ferencet, akinek eiaöM m^. blzatáaa motí keJSr, cgyhaaga lelkesedéssel ujabb három évre as egyíel aáaöhivé vitatottá. A közgyOtésea a feministák Is 10 tM kBldöttség|el képviseltették magakai, tagy , dőt választójog lelkes propagálói Inak. a napok, ben elhunyt Márkás Oa*ő kúriai kirónak aá-parenlá Iá iánál falca legyenek. Az clbanyl kiváló jogtadóe érflemeii dt. Nigy Ferenc elaök matatta lendületes azavakkal.
— A Pet\'fi-társaság gySliae. A PatöA-társaság vaaárnap délelőtt tartotta a» Akadémia emeleti Uéetaraéban decemberi fdolvaeA gyt-lését. Nagy, jobbárs hölgyekből álló kösönaég jeleni meg a matinén, melynek mámra mindvégig lekötötte a kösönaég figyelmét. Herseg Ferenc rövid megnyílója utáa Ptkár O/ula matatta be a Ml öreg ha dmO legendáját, majd Kóroda Pál Revicky O/ala mireirói ut tanalmányát olvaata fsL N igyon tetszettek ilj, Wlassks Qyula vendig köuemónyei, metyakel Váméi Aotal szavall. A programmot Rakott József: Vendég a kastélyban clmS niTsMi|a zárta be.
Nagykanlssa, dcc. 9.
_trtfljóslás._
ia m.Mofoiogial latéaM Haaieaa.)
Budapest, dreember 9 Fagypont kfirflli hőmérséklet, kevés, vagy imi csapadékkal. Déli bóraérsáklet r C.
— A nagykanlzaai Ipari továbbképző tanfolyam A Nagykanissáa felállítandó ipar-továbbképző tanfolyam Ogye szépen halad a megvalósítás felé, aöt bárom tárgy tanfolysmiim máris annyi a jelentkező, bogy minden valószínűség szerint párhuzamos tanfolyamra ia azflk-ség lesz. Es a. bárom lárgy pedig as isleti fogalmazás — közigasgstás----jogi ismeretek,
ipal Bárntan éa kalluilcló & könyvelie. E három tárgyra máris harmincan jelentkeztek, a mivel az egy tanfolyamon résztvevők száma 15-nél kevesebb éa 30 nál több nem lehal, ujabb Jelentkezéeek esetén párhuzamos tanfolyamokat kell ujilani. A többi feivatl tan tárgyak laabl/amatra még aam akadt elég jeieatkeiő, a csért sz lparteatalet helyiségében több érte-keslctct tartanak, bogy a magayiláa módozatai\' ról tárgyaljanak. As épitő iparosok gyOiéte ma Mifőa este 6 órakor, a cipész és ssabA iparo> sok gyálése pedig bolnip kedden este 6 óra* kor less as IpsrteátOlet helységében. Ajánl itos, bogy minden iparac részt vegyen esekea a gyüéaaken, mert bogy a tanfolyam falállitáiárs mily nagy uflkség van, ast fsieaiegcs awadaaL A fentebbi bárom tanfolyamon mindea valóstiné-ség szerint a helybeli felső kereekcdelmi iakots tanárai lógnak előadni.
A nagykanizsai kereseti éa J8vö> dalari adót kivető bizottság aicgalakaiéca. A péniflgyminisstcr elrendelte ez aiiaisnoa kereseti és jövödetmi adók klvctécérs hivstoi bizottság megalakítását. A soproni Ka likat st ml Iparkamara aa adókivető btnottság mag* vátssstására nésve már asaglmram a aagy-kanlzsai Ipartestületet éa a nagykanizsai Kereskedők Egyesületét. . . , ^ .
— Megagrlük a Hgpity* A aagykaatzsnt Knpolyaegyiet közli, hogy ámaaaylbea as Wófé-rás holnap It a malbos haaoalé leas, akkor a aiüte-utcf véféa íévö korcao<yapályáM éntntp kedden este t ónkor myym. WaJSgJ* •
áWgértábM
üti december 10.
ZALA
f
Mi -H*
- A Kmntéaj J6L Nőegylet kir*-Mrja. a aagykaalzaai Kereszteajr )|Xknf Nőegylet. aanmbatoa és viaáiaap tar tetta eddd ksrácaunyl vásárját, méy as idén ép agy attat tavaíy, tavaly dőn a lagaagyohb aéitékkaa siaeriNt. As a nagy néptömeg, mely éUaedóia megszállva tartotta a Polgári-Egriét miaratt, gondoskodott itta, bogy aa eladásra kerti! tárgyak közOl semmi mag ae me-rtdjee. A ■sgnjbéa atött agy nézett ki a ki-\' átttás, mlntka a sssrbek Ostrom alá fognák Nifykaaizsál éa as ostrom idejére ssfikségea delaet a Pelgári Egylet óriási termében hal mosták volna lel a a ktáiHiáe végén pedig, taiaiha egy hossza o tromot átlőtt volna U Nigykaaizss. Qitrom volt es is, de nem merbeké, kanén a halaimai köaönaég oitro-nelia meg élelmiszerekkel is Hlöntóe dísztárgyakkal megrakott sátrakat olyannyira, hogy a kiszolgáló úrhölgyek munkája a jótékony cél etianáre sem volt irigyelhető. At alánoa MiB néal keltett Loncfiy Béléné háziipari kiállitáaa, mely előtt ssodáiattal állott meg a kiállitáa minden agyas v^ndáge. A ss/p*n leldiazilett aátrak értékét még Jobban emelték a benn Ok elhelyezett bájos leányok és ássionyok. As étke dében
Horváth Jánoioé, J icger Ferencué. Bogén-rieder Józselné, Petrits Perere íé, Peirits Irma, " iiika és Migda, Vámosy Ella, Híjak Ttuka, arviarBBaae, KeuaUy Cura, Okkenluaa Qibi,
Iaeger lona, Palkóvi\'a Mirtaka, Schveitser etáa, kínálták as isletesnél Ízletesebb, ss olcsóbbnál olcsóbb ételeket a borsáiorbaa. PJhál Viktorne, Pábiát Zsiesamdaé, Vtoiz Perencnér Schnell Afédné. Mayer Nővérek, Pmck Eiaa, Benclk Ella, U iger Oizi, Bíró Stri, Nigy Maliid a cukraazdábaa. Fsrkss Vilma, Eöry Szabó Jenöné, Tamás Jlnosné, Nigy Erzsi, Török Oizella, Kflrthy Knsi, Pálit Rémi, Bogenrieder Lala, Seregélyi Marianna a faára éa Jéáéksátorbsn. Taboiy Qyuláné, Pá fy Margit és Jolás, Kováea Böske, Otkeufuss ( lloaa, Kovács Iza, Faltér Mtriika (Mnrakereaztu<) cunaliak nagy forgalmat macskát zsákban. Mártó Nándimé, P redui Antalaé. Himfy Miuci és Ksté, Kovála Ily, Katseabscb Meiantep Szilvágyi Irén árnltak a baba aátorban. Rubim K írolyné, Hezvátb Jenny. Vécsey Ida, Páify lila, Mair Margit, Perce Róssi s virágsáiorban. Lajpeig Antalné, Ríti Bözsi. Arvey Manci, Taasily Margit, Lajpeig Loliy, 0 vös E la, Ferddos Ela (V áaztó) Vajda Edith, Antal Qabris ssorgossoduk a Jótékonyság nevében. A aoraoiáa istennője Kilfka Józs<-fné, Schilitán
Íáaosae. Aimáay Jlnosné, Siiy Oim, Mil\'ényi lóvérek, Pissár Mirisks, Fabró-Irén, Benedek Mariska, Berecky Annus, Kuglar Oizella, Fehér Margit mellé ssegódött s a terményeket Wuazil Lsjesné, Ooszváry 0/aláné, Zaíaváry Mariaka, Hatfir Anna, Riedelmayer Emília, Rimik Erzsi, Bagáti Mtrgit, Dériek Ilona, a diazal árukat Ndi< JodforC Milivojné, Pranger Kirolln, Ctizeiadia Vilma, Köröakényi Piroska, Véber Otzella, Fatér Nővérek, Bonc Stri, Otzessly Márta. * 1
Dél atáa 6 órakar, mikor mér szinte á*et-tmélyei tolongás keletkesett sz egyleti nagyteremben, elsótendO zene és láncprodukciókból álló kabaré ssórskoztstts a vásár közönségét A zeneszámokat, melyek sikerét frenetikus lapsok matatták, vonósnégyes szolgáltatta. Ennek tagjai Qráf Jolán, dr. KráUcf litván, Qirtkr ■rtváu és Saatmaaa Béla vdtak, lik a mflior legelső ás legutolsó aaáaUbaa játaaottak mfl-»éazl lat éta msgysr aótékat. A láncmntatváeyok javsréssét ennivaló caOppségsk, nagyobbréaat •thaográfial keeatBasökbe bujtatott kiagyerme-kak predekálták. Egy qivottatt Ttmát Ond, Szántuk Aeaetka, Dométy Sári és Jotifmkz Kernét UJMHek igád gymmekei bájjal. A lus-teppet pertniráask vérdlaa ftegbetegadése viatt Ktminy Lafslka egyedBl maUlta be, ia
aaayt afthd éa ataganeáével, begy Igy agyadat le I lagaggyikb dkert aratta. Száp, nyalka psMáa kBvatheadt esutáa, melynek mgö ate-mdvni már négy aagy kisaseznyks, Lajfcsár Buai, Mn l*«u, AfM Bella és NémHM Jolán gyönyörködtettek negyedórán kenaartM Ezután tsmd kél bájos gyermek, Josiftrta Mid és Arad Rózsi lépett a pódiamra éa egy drótos ló pémak ia dicséretére váló Igyasaággd lejtettek d as érdebee lót táncok kftafll egyet A .Zeckar bleibl tu Orund" elve alapján a mflsor végén következett ennek két legjava ssáma. a tarantella éa a balett Aa előbbit Ánmy Margit, RMft EUa és Pitzdi Mariaka etaflagge-kiaérde melleit Lajpczig Lola Járta olyaa művészettel, aminek látása dsötendfl m8élvesetet nyújtott. A balettet egy vdóaágos csodagyerek, a kis eleő polgáriba Járó Fcssd-hoftr Nóra táncoNa ugy, ahogy ad a mOvé asdnek csak s leghivatottabb művelői tudják. Akárki megláaaa. sdnésznó, még pedig hires színésznő lesz c bájos gyermekhét Nem volna tel|es mdód\'ásunk Szabi látván érdeaMinek ellamcrése nélkül, aki as összes táncok betent-lésávsl tüntette ki magét.
— Zalamegye ■ kolera bchurcolása ellen. A csstaidzsai cists a tán tudvalevően az a rémhír terjedi d szerte az egéez Európában, hpgy a bolgár és lörök seregekben n kolera és s p\'rtii du<. Miu én lerüle i közeliégünknél fogva fenyeget s veszély, — hogy a borzasztó vésd Magyarországba ia behurcolják, a belügy-miniuter a törvényhatóságokhoz intéseit rendelettel intf a ha ótagokat óvatosaágra. A leiratban — amíly Zil a vármegye törvény hat óaágá-hoz is megérkezdt — a belügyminiszter közli a vármegyével, bogy a kereskedelemügyi mi nlasler egyidejűleg utaaiiolla a vaautikat, hogy a balkán államokból jövő utasok é^jséeét mindenkor közöljek az illető község, ,ngy város bdóságávaL A rendelet éitelmébea Aivay Lijoe aBapán utiiitotta a Járási főazolgabtrákd és Jáiásorvaaukat, bogy a asóbsn forgó területről érkező idegeneket öt napig, helyezzék megfí-gyelés alá. .
— Vándor biróaágok Magyarországon. Érdekes ajkáét lép.d életbe az aj. perrendtartás. Elrendel e, bogy as egyes járádtiróságok területén több kisebb törvénykezéai kerti stet kell alakítani. Ezeknek a kerületeknek a központját azu\'án hetenkinl elóre megállapított időben és napon felkeresi egy-egy biróés tárgya-Iáéi napot tart. M^h.Ugatja a panaazokat, ki-sabb ügye>e azonnal elintéz, rövid utón idézvén be tárgyalásra a feleket Esek a vándor-b róságok 1914 január 1-én kezdik mag működésüket.
Trappista Kakaó Trappista csemege és iőző csokoládé Trappista -Likőr f Trappista• Tea.
As áru tiaztaaágáért, kitűnő minőségéért eredeti csomagolásban a „Trappista Atyák* ■eve és dmertk assvstol. , ! ~
KMrótagoa főraktár Magyaroraaég ráasérai
Schwarz és Tauber
gyarmatára eagykmaabailéi, Nagyfcáahaán.
bogy a
— A aagykaalaal iparteetatot A sigihiilili
legalább tartett gyMéaétt idimegid tank ók ságéba pártoló tag gyanánt betép a 1913. évtől beadva «d 30 harsna tagaágl dtjd Beat Aa IpartaaMtat még aa IBII. évt Jnhttéda közgyűlésen dketatutta. bogy as ttaggaM fca* rotoi atadtt Javára I éven 1—5 saáa koronát fordjt As IpaitedBId aa daő réisistd mér tta Is fisatte a a további támogatásra magba* reete a várost és á helybeli pénzintézeteket, honnan a legjobb Igéntek érkeztek. A vároe valószinOleg mér a következő Ukeégvdéeébi állaadó tétel gyanánt fogja felvenni.
— Nka nj vámügyi bizottság A hiva-tilos lap tegnapi azáds közit, hogy a keraske-delcmügyi miniszter a vámügyi bizottságot a következő bárom évre ismét megalakította a a bizottságban soproni kereskedelmi és iparkamarát Unger Ullmann Etek nagykauizaai reskedö fogja képviselni.
— Ipnrhatóaágl magbiaottak táaa. A Nagykanizsa város tanácsa, mint fokú Iparhs ódg éa a Jérád főezolgabiró elsőfokú iparbstóaág mellé renddl 29—20 ipsr-ha\'óeági tag jövő évre szóló válasstáss a hó 19-én délután 3 órakor tartatik aug a vároekása tanácstermében. A választásról és annak Idő-pontjárót Vfcsty Zitgmond |iiilgáimaawa mii értesttette as érdekelteket
— Névmagyarodtáaok. Kiskora Wda Béta nagykanizsai illetőségű budapesti takós nevének .Irsd" rs és kk. Sztül Sándor nagy-kaaizad UidőeégO budapeeü lakói nevéaek .Szekeres\' re való váitostatásét a m. kir. bd> ügyminiazter megengedte.
— A Balatoni Szövetaég Ignzgatóaági ülése. A Balatoni Szövetség folyó hó lő én, Jövő hétfőn délután 9 órakor Budapeaten a Magyar Országos Tdaoitó S tő vétség tanácstermében (VII., Rákőei nt 38 azám III. 15. lift.) igazgató válaadméayi üláet tart a követkeső tárgysorozsttal: I. Tagok felvétele. I. Kóazönő iratok .bemutatása. 3. A föidmivdésflgyi miniszter leiratai: a) a balatonssemed ssónakmenhdy kiépítése tárgyéban, b) a balalongyöröki kikötő tervek készitéae ügyében, e) é batatoaarácd napház támogatáaa ügyében, d) gazdasági hédipari tarfolyamok és előadások ügyében. 4. Kereskedelemügyi\' miniaster 2 rendbeli leirata a balatoni körül első azakaszának megépitéaa tárgyában. 5. Valláa- ás köaoktatáaflgyi miniaster Idrata a mű vésd balatoni plakát ügyében. 6. Somogy vármegye átiratai ■\' a) bejelentési azabátyrendeiet ügyében, b) a aomogykilid-i zöldiégtermelő-telep vizhaazuáiati eagedélyesés ügyében, e) vendéglők ellenőrzése ügyébaa 7. Veezprémvárnmgye átirata a tdepeagcdélyezéd targyaláaok ügyében. 8. Zalavármegye átirata
kötelező bejeientéa sdgoritáu ügyében. 9. A pécsi posta- és távirdaigazgalóaág löbbreadbufl átirata a körtelefon további kiépítése ügyében. 10. Világjárás U szád és Msndjcgyiroda átirata bsJaloni idegenforgalom ügyében. 11. Idegen forgalmi áa Utaséi! Vállalat dőterjeaztése a külföldnek a Bddonra való fdkivéaa Agyéban. 12, A m. Idr. államvasutak átirata a psrroojagyak kiadása tárgyában. 13. As Orsságoe Magyar Ksreekedoiml BgyasBlés átirata nsati bwgalom ügyében. 14. ElőMrJeastés a győr—dombóvári vaaatvoad daőraagavé tátde tárgyában. 15. A iiámviaagálé btaouaég jateatáiáaak bsaatiláaa a siófoki tásdagyBMs aaémadáaaML 14 Jeáaa-té| a révtaiöpt Clgéay-aadék Bgyébaa IT.ltó-
Apoűo &B\\ gYertva
■■■■ll—w
^ISSiSa7 .ji,^., -—-- ■■■■■■■>BIBÍIhíü
AnMÉlflft: Tgj^K: | Nawkanta, .Ji}.
-Telvaj d^ w«ufcy a Kioiisi atcti 0flrtlef utváa. Fiactael Ernő legnigyoio bozmosoaaja
YBgyi-iele korcsmibzn ,együtt mulalott Ut is _ I ■ ■ \' ■■ * ..... "
■cmlen ember Sdrküzy Jlnoy cigánygyerekkel, \' \' I elvállalja as Oeene férfi 4$ női. valamiéi
lgj mataebanda prímásával MuMfá alárnsinr- I , , ■ . . .. J -III J—hálta itási fehéiiiliiMiÉ HgndMaM,
hármaa fáradtak Mvén, közöe szobát béreltek Eljegyzési és esketésl I km Qallérok, kézelők Mai nlatára. ma
meghívók, a Névjegyek ^ ^^r^^\'tLSS!
mmim Wttt wMM lg too.ll IBopoP. r,i° _____1, VX.I_.,»1»1» I \' f i
üvIMMtMirorlinMeitMi ralraga«ZOk,Körleveleit Sxto* \'Mfctfa* U>: >
nayer Klotild StrrSÍ
• ZrS^T.\'^!\'^: ."S.C." Zala Nyomda R.-T.nál H ^^p. K^^- ^\'lr-^
aS^íSSS!*\'" « « NagykanlawAn. « « j üSaSBSüBü ^mmmmammammmmammmmmmmmmmrnm<mmmm—— - • ni i itaiaaw—esi-----

-h/t 1 hlMtiaql iM.kra. fyni A
fewiliM aéhai 0|pta Minltia AtéXUH Tartata EgyaaéM éürrta n caangi M1MÓ helyek Dgyébca. 10. Kflgyétéa heljlaih ésMijimh ■agállapMáia 30i. Myó Igyak és Mdttvényofc.
; — Saab kém Lentiben. Ábótatdváról hBhlk: CiOtórtököa eafe egy ftyaaai\' vtaM-caak sserbll éa bafésal németül agyéi ataáolf Zala egei stég
MN Alsó
lasdva Iráoyábaa, egy harmadosztálya faikében A gyanat agyén tettflnt a kalauznak a figyelni beadta, majd figyel mertette rí a vonaton alaid csendőrt. A pasas hamar megneszelte a dolgot, anrt aaaak ellenére, bogy a (egye Mnraswrda-hefyig aaólt, Lentinél hirtelen megyzzkltotta Mját éa Masétlt a vonatból. áHg lett nonban Mpáat, a csendőr, aki figyelte, igazo uómotta fal, au|d mikor érre nem volt hajtasd*), a csendőr letartóztatta. A letartó* tafeif egyén kilétét aem iniita al «!(üak annyit tfüátlt róla aegtedni, bogy czerb alattvaló. Azt Másik, kémkedés miatt Jött vidékünkre a aaárt fagva tarifák. \'
— Tolvaj dgéaygverefo á Kiniaal n\'oai VBlgyi féle korcamébaa etyOtt mulatóit két is MIÉMlén ember Sdrküzy Jlnoy cigánygyerekké\', Igf iiiMa—édh prtméamL MnMMá élSnaimr hármas fáradtak lévén, közös szobát béreltek sül aludtak reggelig. Aa éjesaka folyamán Bánban SirkOzy óvatoeau Wkeh a Ji egyik ÜMeritfen ember zsebéből 10 koronát kílopol". A-megkárosvR eatber reggel aem fedezte fel e lopást, hanem uyuuodtan elutazott, Sárkóay pe d^ a koicsms tulajdonosa alóli eldicaehedstt aamencaés operációjával. Völtyi János azonban nem hagyM annyiba a dolgol, hanem a korcs Málliik iapullllll|i ád akiben a~rendónégen fejjelen lette a tolvaj aMMgbanda>pdmáa>.
■ wni—u—^f^—an>ia ifi M i "^ffatMUjiini y,
- Enrépa legrégibb diaaaztiija a Bm fáMMk álsáaad*ki. A ashwkahQvelyek köaöu t legJöbbTÉ Bkrkott kavety, mefy klkáMMg lenbW léke gyé Mé. A nagyUnimni kmdm agmfgi * dMávmMydraMUámt kérjea Bmboa bUvrtysbst áe álmástul tagja mivarháM azhrnl. Valódi tim-bon hüvelyeket azoaban caak a m. Mr. . ktUönle geaaégi és doháa)M«yánidábe-i vehet éubenan^ ként 40 fillérért. \'**ml* <Mt
«»a_ Aa élelmi éa étvuuuüulhfcehuéleMé aorban a nyersenysgok liastasága éa «<<iyértáa szaksat é eiiá\'ása fontoa Es okból a Trappista Páterek, csokoládé, kakaó éa likórgyártinaByai első belyea állanak, mert csak a legjobb nyera aayugUV a fBgpUndoaabban lesznek teldotgoeva. Oyirnge gyOmaaah évtizedeken ál élvezhetik ezen könnyen emészt beid, Ízléses ée zamatos gyártmányokat. A .Trappista Patetek" nem törekednek reália hasronra, hanem nevéhh I és cMvrflkkel ssaveloMik aa áru tisztaságáéit. — B-vásárlásainál kérfen Trapplala csohoMdál, Trappista kakaót áa Traplata likőrt, mely gyártmány ma már minden jobb Mater éa caemeg\' üzlet ben állandóan kapható. 9353
— Karácsonyi bevásárlásánál oa hagyja figyelmen hlvtl SZÍVÓS ANTAL méóráe éa iátaaeréea üzletét, mert ezen a téren ó érdeme I te hl n lej na* yobi bizalmat.
■14. de<errvbaií Ii
IS
ApoŰo
gYeríY&
A szerkesztésért fdciós: Gürtier István.
wpn Fisctael Ernő
■■■■IliUlHIIH
■■■■■Dhiimíi kX^ Gőzmosodája
Eljegyzési és esketésl meghívók, s Névjegyek Falragaszok, Korlevelek
Ízléses szép kivitelben leggyorsabban készülnek n
Zala Nyomda FL-T.-nál BS B Nagykanizsán. tB n
:kállai|a az öaene férfi és női. valamtal 1 ImllMiál. — ku Qallérok, kézelők bócai uafastdrá. un Nagy függöny tiaztitáa. ■ Szép manka I
Ml
Olcsó árak I p Pontos és gyors \'A Szfves ^rUogáat kér:
Pityer Klotild ^TSZ
Qyfljtőtelep;,, K^inezy-J|ea IpriM Mak.
■IMIPMÉIIIHII ■■■■MfiilMfliBaa
\\ JÓTÉKONTS/lQ.
Regény
P Draifii I ásár AMrédL
Közben fittek inteti s bcmárteMa tollát as alétM éHÓ tintába. Mennyit - kelMlt vesződnie mglnysik. aig néháay hatost ludoU izerezni. azzal s lársiztó, lélekőlő mua kával I m> t* it Mllett ő, szerencsétlen Blrtók Maaa t Rosazat. Most e M ndenhaió meghOnyö-léit rajlat alkalmat ayajiott neki arra, hogy agy szerencsés véletlen folytán annyit szerez-beSsen, hogy eszei jó naflluM a legnehezebb taadoktét megmenthesse, a Schleiinger-féle sdósságekst kifizutheme, kőolajai ét aaenet ve-baMit volna I S miadest maga htasUotta amg, órtit viselkedésével I . . . ,
Aktán látni véftr, hogy a bankjegyből, az ssztilon, Hz, bukszát dirsb lett, egy egész nagy halmaz, s látta, a mint nt atyja aovány, maikall kunit kitombolta n pénz felé s s be-Mg ember ueme ktdfUt, könnyezett s oly ne-beieS lálégzett, mintha, foJktgaBás volm i . .
— Hát miga még mit csinál itt ? — szólt ebben a pillanatban égy éurva, barátságtalan heng. |
, & llapa bsazerezzent, eltűnt as agyrém a ott Út a festő előtte.
Zavartan, saótttozoHti, ijedten izégezte flé azamét.
— Teaaák megboeaátani, kedves festő u*. da-ide •»-de — j. , „ ., -
\' Nem talált kifefetést arra, a mit érzett, a ddNUKMdabi akart Ot izet ette I kezét "a ietn uaáB Ibbbé aammit De Uty nargbaMan, ■ oly Mlihnu Hím MMatait fatnkMM hawan-rMt
Via fudMa lány? — híiémta alestő smeg-|| a mát aMbélg randeUn-
, _ i ser zaéveg ««Vim a
rr- Igan, -kérem, jUMbanÉnmy rr MM w» Ssiinlén. agyaasréen.^ Kérem, ne ha* ntgadjék rám, hlaa áu olyan nagyon IgyMtan
— No biasen mar nem ia haragatom. — mond a Pataky. Nem ia haragudott többé. Már
mityen aranystinü a h-jr. Milyen hsMros ellentét Zsosmnna koromfekete bajábozl AaUn micsoda profilt A legtisztább kiarszicitásI Eszébe iuto t, bogy palotájában, a mikor egyszer réfí iratokai, leveleket böngéeeett, elefánl-caonlm MeteU minisiürt táláll, édesaayja iiju-kod ál ckéjII. Egészen ilyen folt egag esmek. ■ > S önkánytclenOI, mini egy árnyék, ugy fuiotl végig a lelkében aajil gyermekkorának, édeaanyjanak emléke. Kisaé meg jtdt. Mit t 0 is valamikor gyermek volt, fiacska, rövid nadrágban, M<1éiazeai, nevelni, irtfálni, tudott ? S az ecv ée ugyanét at\' embm volt, at a fin laó? Ugyanét a vér IBkietett benne, mint abban a Hubán, régen, hoeazu, hohnu évek kel kzetőM t
fi — Ostobaaág I -r- mondta fen hangon. — A fejéhez kapót*. Mlnlha erőszakkal akarta volna elütni eteket at emlékeket.
Ilona nagyon megijedt, de Pataky meg BytittuBa."\' •
— Ne féljen semmit, kicsikém, -t- mondta barétaé|éáen> ^Hi iz tménr bengoaen go* dolkoztam, va«y talán atiikotódlam is. bát-ak akor át caalr bmnagamnak szóit. Dn maga eat úgysem éftjl Nem te> érthet engmlf senkMem ezen a világol . . .1
Eigondnlkotva at aaMMbor -lépett a kesébe vette a ra|ttömböt, a melyen. Ilona kar-colstszerü pértrali|a volt Sthogyaem volt awg elégedfa müvévé!.
. V\'^tlndok1\'iSt0rny0aág1 moMogálla. mlnfeUf nt»ábdfe ^-\'Wíg sem léhel latWiilT . mzrhaiobtflVs a\' rt|zot 1 r \'valósággM, astá» agy-kauőre leasedle a lapot a rsjasnl, ellépte a a\' kandallóba dobta. A pipirdarabok
ÍTa 3win*,* ÍRt^
fjérmIMái i ammMl jHana b»*»a>j ^
Wfcéfcf magAhkaeni n|eolMm t NlFwfeS a hettó hangulalom. RemáMm, boffy holnap alhartt I Oyaláaal , , . (Folyt, bbv )
Qabona-üzlot. \' • . ^.\'^TjfrMji\' \' " ""_1_
----------------------n^ntnptf. dccaiUbei 9.
Kéaaéra-űzmn Ötlet olcsóbb. \' \' J Hatarkló-aztoti Buta 1913. ápri 11.97 Rots 1913. ^r. 1047 Teageri májusra 7.78 Tengeri jut útra 7 90 Zab áprlllara 11.10
A Blau±!? telken i Uztolyik U inul Jdllfi ti Blm.
Kimt~oz3Jaw aa íjii mm ,-mm ^BMmmt
érem mind ltokat, ígértem.
MplHiWHHBHHHL^,. abal a tervel bémbielhaanm^éa- áovéhkí Ml-■Ma • m.m . vllágngMa idoh-na ama
K\'
BLAU LAJOS ~o-n*-
Jelentékeny magyarenaágl aOrgyár,. mely
Jól bametea áa kygT\'^n\'ll^\'W
mVrmktóroBt -heree
^nife\'kw uané^mlaM a a> NngykanliM áa btaeM Hhmkra Agéfe. Mi áh hanabadők mNa ajánlatai .MMhMr* Moeee BudoH hlrdetó maijába Andréasy nt S, "
mt in—in 10.
Jtiái rr~ —Hlljllllili.l.. S55
.i-*? , 1
ÉMLÁ
H YZY !:I PA R|)
• és
Rí U|ai Ssak-*£n£ BŰM U*» máéfc. KiiImij O
IWbMHkt > )iM< Csaogary-atos II. áaéris a—toe LimMj\'áé. ■a Pntai JtáÉéml ascs 4. já^jWief M. VQkNf vtcm n
Mwr lóaaat Tolatry-at 41 jEaaít Utváa MagjOr-ataa 12
VUlHÉWW UWMMf.
idrich Lajos, Alttá atea 48.
Karoty, Ií4múu Pivkl-alcs 19.
AnháltMl MmMi
Mfc SMw, MegjaTSIra 41
HlffH
ltóraé.Klrály*etca 21. hava* Jáváit Magyar atea I- as. ta* B rnüt ŐSly-atea «. sa.
■fttowl MH«mmi
t H« nme. Efltvaetér 18. T_.m Mik WiliW} Mm Jáaot KMaludy aica 72 IwnfjfaMtriijn^tea IS
Iáim, Klatssy atca 19. eaám
a«r|uhui kimérést
fctvtn. Piactér la M4Ém ai Ml Éliia»i>ai és íru^MVsii
fl&ttiBffMfntt: ^
Rimburg Miksa, Eöut Milboffar Ödön, Póut.
É»teln»eatsrafr.
Oslsl Viktor, Kazinczy alea Ö. Hriiiiisloi, Jásnal lltsisag at SsáaáA Lajét, Kxaef főherceg nt Sl. eeteawB Jieaa, Teleky ut 41 Palkó PM»r, Wsk«ni*»i VMMdl u. ( Somogyi Ferenc P«WH Utta T7. Maakovica Mór. Józaef tóh-rcag et Bcbubel Latot, Kossuth imm tér Sl. Felér Mihály, Orii Sár 15. Vqjda János, Király ntea 21
gsis0i(m áa Kárt*
KSUsstf.
NAtti 4a ia, Klrily atca 1 lktaM| J al*. Király atca IX
Kartssmasiar, kasilay^rm «H
öHm *•
sSmtMa^ttssGTtfe
Scfeeprlagar Adél,
áálnálp KBalacspMtcsl
Horváth József Kadnasr atca a Bo|tor Kiírnia, P*M. utca Sl CaÓVnfcSár rarcnc Magyar atka Sl
Kscatgryério éa téasy
Pécsy Autal Saatnczy atca 21
léraa.
Ssrkély és MrSss
ama leaác Ksz»oc«y-ut<». Sssa Oyula Q»engery-ut 54. ■Kálovlcs Maoa Deék-tár S. :Psíchof«ky Sándor Cmag^-M. lagtr AéaH EraaAUaS-Ur. \'Sdnreltzer jéaaet, Fóat Tea La|oa, Fám. Isglstál Simon, ftuár-sdvor.
Pssahaa.
Bakó János, Vlröimariy atca Sl
Flayaéplas
Mattira Károly. Bazár épület. VSM Aatai, Xaéagery at
rtrtlssaaéfc.
Tötöey Péter. Te«eky at a Kaatmann Mér. Kaataczy atca 4 Sört j Jenő, Hlatkó-Jinos utóda, Fönt. Liditt Miksa, KMUy atca 11 Cmretkó Ferenc Eötvös tér 31 Ihattak Mao*, Hanyady atca 5. Móger Károly. KltílzaJ Utca 35. Stera Ignác, Hturt) tér 1 4MHá)iaa, mrnas nshá. Kamáoovica Pá , Főút, 15. ffQMICP Mf^tr MÉO® 34.
Kohn Zsigmond, Znnyl M. atca Sl Tóth Lajoe, D»ák ré.. 10. PnOeeauaa János. Magyar ataa Sl MSBar Károly PÖut t*. ITorvfm Jfliset Fönt 17. Ofenbeck Károly Sugár at 1 Németh Józaef íuá>ácsl atea XX Neumann lOzaef Kint.ay atca 21.
Kéváes Unos Lieslngi sOréaamoh. Bemer Adott, Petőfi atca UL ^ftár Janóé. .Vs kapu- KttfjMtca 3 nPtaskovtcs Jinos, PolKiri-CgyleU -Ptaáár János, (Zöld hordó) Hanyady IIJ. Schleslngar Mor Kaxiiicqr kttea: Slattaar JéaMé, T«l«ky ut^a, VMa Latóa, Kastocry a ca 1 Somogyi Zatgmood, IpartaaMlat ttaáágW re Wc# Pprenc Király utca 81 Prttfci Ödbn Cseaeary utca. Koó Jöt»ef FAut 17. Oo dsaaim |mci TaMr nt- Sl. Badaeaooy vendégM Fflui Opara c«a Károly, Klui/ay ufcs áS. Nagy Károly Rákóczi utcá 21 Macaovtoa István Araav jaaoe utca. aa Beckeibergwr O Brgy ICfnitay utca ^ Orr. K-áaa Jónetoé <R zaa) Föat Maschanzker Ignác Ciange y ut. Pütioi tJJSrgy. rrnébet tér tl Ne)tor Iiíoác, EÓtvÓotér 1. Tálot Ferenc Kouutb L^oa tér I. JUrány* KTAN utca -\'7 Pap Jáno* Petőfi utca 1
Bárón Nósárak. KluUsy atm Pa, léaaaása Sufér as 21 <latmasawé ^stéan Kta t Hlrschl Beoöné Kas\'acsy utca 1 Sot\'s tea WávlNH cmvtia tér n Pi.tm M. aa faaip shayl Ma H t \'CS Martak*. Bsaosg utca ft Rjttdr Nővérek, K|rtfr esea 1
Sásmlvss.
Ssinu Inasat, Mm._
Maadwviet ] .ssaf, ttMly atm Sl
Riih fef#ft4
mnt nrety, entesay VIIMm Jáaaa, Király atca U
•Orcyér.
ITtély SOrlOsd*

Furtnen Jóiaal Mairyar utca 131 Kar Ötvöa-ier
aatáaiststr.
Laak jdaaat, Zrtnt SáikMa atea Lodoer Ferenc, Csaagery at SS. TBrk Oyula, áugvar atca flh Mihályt iatváa, Póat 23
Yioia A<t/Ilfaá. Uaayae uíqi 41___
Fiacher Baeó, Király ataa H Rosenthal Oéza. Kötrös tér. Steiner Armla, Magrar a ca ISt, Roaaabém Mi-aak, Mtfyar ataa (á. bála Vdaaaa Pt ófl ama 6. Iloimlk Ovula, Király utca 30. Neumau Samu Taleky ut 19.
Ssállsááki
Mar IW, eVlaftat ar (Starvaa-mSllú)
*Mk____
fa kas Ignác, Saeir-nt latbó latrán, Főét 17. kinek Jeaá, Pám. laMbarlmté Eétvés Ur 21 ttpvaica Miktóe Caearary atca Sl JWkac Oééa Braaábat tár II vtasas Oyah Skgkr at dl r .........
Cswsatár u gyén
VSai Soma, Ersaébat-tér 4. áchmtsm Safasaé. Magya^etea m Slámal Igaáe, Magyar atca Sl.
teatesiat Király, KAtcaey le* Oaakir, Kötcrty atci
U.
atea V. atca 11
í.
kUtéayi Sáadar, Fáat patsái Ed*. PBjt
\'Saller Mátyás. Erzaébet királyáé-tár Itaaafatd Miksa, Caeagwy Bt RHaar FSUSp, Bktbery utca. Hémaa Károly, Patótl utca 04. wvák Vhtaa. Kazinczy atca II Tha Aatat, Király atea 21 J/aeaecz Imre, Fóat SS. Af iraáe, F6ut 11 -merjáatca J >,«t Kastacsy ataa 1 VarjS J.taea Koaaath tár 11 nsamta Isteáa Patöfl utcs SÓM. ( HlraeS Eda KMcséy:utcs\'7. azáa-
MaWslaáiIss Meaias.
Sstr Károly, Katcaay atea 30.
• Cahrtaask.
Wll 11hallj Ovala, Páat Vásy Zoltáa, Deák PWcse Mr.
Wales Jostáí Huaysdy utca 21 Weieseeateln Zlfoosd, Hunyady-a. 27.
•ápnrtkrem.
Wsiaer J C, Sugár ut
Sápáas. BaaM Jánéa, SáeuMia alLa 1—
________ataamlam.
Frsar Lajos éa Fiai, Caangaqr uL
Oépharlenya ItáMa. ... Pritcfamaoa Lipót né, Klalzsy utca 37.
Halyaaaraó. Iflrsehl Jáaotaé, Zrínyi át alca
- tkitáwaá|.---
ösv. Adtfr Méraé. KSiinsay atea Prt Ferenc, Arpfcd atca. t>azher Antal, Király útefc 30. Veltoer Rudolf, Király utca 47. . Kardos Vilmos. Erűébe* tér 1 Rein Ernő, Kazinczy utca. iMksakarkrr Adám. Erzaébet tár. ön. Oombots Józssraé, Taleky utca 1
Haatssah.
Marton Jinoa, Rákóczi u. 67. Sasbó András. Teleky ut S7. Antal Jósaef, JósaeffShercag ut OB.
éátáfcayár.
Spltxar Samu, ZárdisvMea.
Kályháa.
Tóth lótaef Teteky-a. 30.
Arany Saarvs^ EmabattM. KoiOaa, Páat éa Sáfár ni Váakapu, Király atca
Tóth Péter OtvöB-iér 10. as. Sági Játras Teleki-ut ál SZ Motxer űáhor Ma. yar-u\'ca Sl SB. OyOny Deák láa«s Klrálv atea tt.
Reich Mátyás FMÓfi ntca 81. u_____ ,
Hajas Jdaaat H lei L. utáda Magyar-u. 31 SSjJÍJjgJS&it
KOtaa«ré«a. Viás La)oa, Fehér jéto>
Pertsky Jósaal Király ulca Sl
Kámlvaa é« tttraptt.
tanéi BoMtaáit Patáfl utca U Reldiager Oyula Kisfaludy utca 33
Kámlvss maslar.
KOdbaum Ala^oa, Ötvös tér 1
Ketélgyérté.
Bstlrger Pertnc Teleky utca 1 Szabó Vaa Károly. Magyar a W 71
Ké laéayssprá.
PoHn Páti>r Tetaky ut 61 Msntaaao JóaBaMl Telety ut 11 Mtkal Lajos, József főherceg ut Orr. Msntmmo Bdéné ZríajjA a.
/ Kólsragá. f
Weltzbarrer Kálmán, CaSBgU7 nt Hild P. Piai, Király utea éJmtám. Emtt Eda HaSlaCzi-u. 53/si. *
ttjaIM. rs aasuj a. , Sorhéa r SaaSp etán.
Soktesiogar átér
Saaaacrár. Csó dauáutaH aaaaaflaomttá r. t \' . amttr
Roaen teld Alajos, Kazinczy ataa. 0<v. Szeidmana Samuaé, Macyw Saucs Ferenc, Magyar ataa lal
naétllté.

n
Narrtth Oyérgy, IQrááy ataa 11 Cslsmseis.
Tarek OMa/
■agyar-atoa 71 Haayady alea 1 atea S3.
■ —I ámgym a Ssáakaales jw Eótröa tér 1 mtvalka btváa Pttófl ataa M. Tóth OyOrgyibton ataa IL ^Mnár jnSWItahy aTfSi Néssath Perenc áAagysr Ötck 9a. farkas JóaaM OMs tár 19.
Horváth Öergoly, Eötvös
KSvSMssa.1
Aranysaarraa kávéház, Eraséhat tár. Flamt kávéház. Korona kávéház, PAaL Koipont kávéház PBet BssárénSM. .Royal* kávéház, Pflul tt.
•ém H
Kárpnss én
VMáa Sála IMty-kém 47. PSaan Albert, Pont. Ismngyi aa* Saslaeay a. I.
KSéár.
■OÉNmm Oynla ás la, >SlnjkU Hataaa Hanrtk Caiaaall aSm a ■ l mi i km , Paták ntsa a m
Művirág éa kssasru kásottá.
éa Föat X özv. Beucaikná. Kossuth tér 7.
toaeraé, Kisfaludy u. és Koeauth tár.
Mdksrténa.
Patermann jóaaet. Póut 1.
Múlakatoa.
Iha kőris áa lAlaky, cséportháa. Koho Samu, Aiagyar atea. Paaa Jósait Árpád atca. Aemaenyt István. Caastl tár tl Plaeht fatvsn, KMatsdy atca 1
MűkOasOrüa éa kásás. Májon Taatvárak Emébat tér.
MéHoatsénnlté.
Frank ióstaf Eraaébat-Sár asoportMt.
Méaaakatéaaéa.
Horváth Oyötey, BAtváa tér 21 BárMW Kálmán Zriayt MUiI<mhl 11 as.
MaaaSn éta táayvssalá laaSéaat.
Mayar KloSId Pám Bk\'la Ortáa Hibáit BAtrns tár SB. Partms i.HSé tanyám-a. a és Samagyl ClyálánJ, Hússá tár 7. faáau
Brüek Márkás éa Társa, tacáootochsr Eda, Ersaáhatlár. -Günser Zsigmond; Csányl nam ♦■ Lidl.t Samu, Király utca 19. Szemmer Nda, Zhnyt utm 11 Wetas józaet, Patöli-atoa Steiner Gábor Magyar utca 91 Oteunack Taráé EótvOs tér 29.
■ailsyérté én nyerges.
Horváth Káraly, Kaalosay ataa. 1
fsappangyárss.
Pollik Lipót, Magyar atca. Koha FuiOp, Király atca.
SsdssssssSsr.
Roblnaohn Oyula Csangary ntca a
■Iné ssgcylsassisssl ássa
vállalat.
Hild E U át HUd P. PIsl, Daák-Mr 1
Tamatkasési vsnstas.
Brantin Jósaaf Eötvös tér X
Táglagyárts.
3t»m Sándor, Csangary at 87.
űvagaa.
Melczer Jakab, Kasfacry et Walaa Jaa*l Ersaéhat tár.
Ovag stnatéMs
VsrrSgá» és
11
*
VM
1912. december |a
Mii
Nagykanizsa, VÁROSHÁZ ÉPÜLET.
v. December héban—
legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai képes-lapot adónk itfgyem
VMéld mA Uváutra 10 darab más lapot ha|wak.
50.
HÉT.
uii
KERESEK
két esetleg bárom szo-
bás lakást a város bel-
tarillatán A\'t"l,t0>" J*"*,tatt
IP\' UIPIPII. á .Zda" kiadójába kérek.
litií Fi liiiiki-In TT
. iH.
2.21
I.
N Mi leff. timlik tn —.11 T „ , esásiértmrik -Jl
Kapható Qeltch ós Qraef
„Drogéria"
és csemege osztályában -
THE AMERICAN SHOE-
COMPANI- BOSTON
-ftmmnkai és saját gyártmányú
cipők
árit* véfcaztékban nmük raktáron. Mérték máa kémSlnek: Mindennemű polgári éa egyesruházati cipók és csizmák.
Ortbopldiai különleges lábbelik
Tetjea HsitctetHI
Miltónyi Sándor és Fia
dpóársháaa, a város palotájában, Fóut 2.
3-4 és 5 szobás modern lakások
(vízvezeték, fürdőszoba, villanyvilágítás és összes mellékhelyiségek) december l-re
* KIADÓK....»
Bővebbet: Csengery-ufca 27/1 szám :: alatt az első emeleten, n
Komptoiristát -
csetteg komptoiristanő, ki magyar, aépd ée horvátul beesd és k, azonnali betéptem felvétetik
Reich Samunál, Király-utcái 15. sz.
S9C3
Aranyhegyi fehér bor
Hterenklat 76 fillérért kaphalö Stfráa Jórael faszerkereskedésében Magyar, utca 74. — Kívánatra házhoz küldöm.
Ha köhög és rekedt: mm Stitgi ■rtlMtztülllfit Psfaszi a t Ha hürutos|_JriiclHil tiUittíhf. * Ef toto I hrm Ha náthás: MENTHOLINT- 21 tiHír.
ü,i,i, REIK GYULA
„Salvator" gyógyaaer-tárábasNagykaaiasáa
Robi nsohn Gyula
szQcsmester Nagykanizas, Cserik ery-ut 2., vo\'t Milhof-fpr,sorsjegyáruda helyiséf.
Megrendelésre készitek a szücsszakmába vágó összes munkálatokat, u. m.:
szörmekabátot, boát, muffot, sapkát, a legajabb divatú Etols és Psllerin gallérokat, úgyszintén városi- és utazi-bundát, lábzsákot stb. Jauitást és átalakítást nagyon jutányosán eszközlök.
Dogy raktárt tartok szőrmeáru és kész garnitúrákban.
■ Kérem a nagyérdemi közönség szíves pártfogását -a**5
PI5CHEL FQLÖF na
t*ifii m. Nagykanizsa, tsisiw na.
Könyvkereskedés Iroda- és Rajz-lrógépkellékek . szerek t: :: Papíráruk \' % ||| Zenemüvek
Olcsó és legszebb
képeskönyvek,
ifjúsági iratok,
ajándékkönyvek,
diszlevélpapirok
nagy választékban.
n
K *
Nyomuáon a táiiWld^aiaii .Zah ItlrtapktaiM ás P%o«fta MmMk

03OX
11.
^ykanizía.
g yjü^JLTSJTi
ir l
ZALA
adnnaóii Atikf
■i^Si* UiAn MMmi lyyUw . . . 7 . . Uá kii
PBf.::;:; ff r
Mk
POLITIKAI NAPILAR


itíBtí *. *. r. B^r
SET
Egytau sxám C fillér.
1 iwWi* iww fctMziiiii iiri i mbL j
a t mii -L Ui
ul Tj" hmUé » (Bér.
Emberi gyarlóság.
MoMm, deeembtt 10.
Rettenetes müfelháborodással hlr-jefle u elleazék, hogy olyan alkot-diy-ellenes merényletre, a kOxszábád-il| olyan végleges elUprására, mint tulnöt i kivételes intézkedésekről szóló Hnényjavasiai képvisel, csupán a Lakács-kormány lehetett képes. Mikor utta kisült, nemcsak az. hogy Ilyen Ihlhlii törvény minden mivelt állam-bu vaa, mert arra éppen az illami Hl legfőbb érdekében van szükség, kasén az la, hogy teljesen hasonló jsvaslatot maga az ellenzék la készített toM kormányon lék idején, s azt mi-wztertanácsban részletesen letárgyalta Éwagáévá tette: Apponyt azzai men-legetődzilc, hogy erról a tényről emberi gyarlóságból egészen megfeledkezett, s dtaeri, hogy ezzel bizony egy kis bhmáis "érte őt
A dolog azonban nem Ilyen egy-«ot Apponyinak az emlékezőtehet-«Két éppen nem ismertük ilyen gyár-Hsak és megbízhatatlannak. ÉS három elvégre la nem olyan nagy Idfl, hogy azalatt egy középszerű elmében
Is elhomályosíthatna valamely Jelentékeny eaemény emléke. Hit egy rendkívül törvényjavaslat, s az azzal foglalkozott minisztertanács minden adata hogyan eshetett kl ^mindenestül egy Apponyi memóriájából? Még csodálatosabb és érthetetlenebb, hogy a koalícióé kormány többi volt minisztem is ugyanilyen gyarlóságban leledzik. A legzagyvább összevisszaságban nyilatkoztak a maguk kivételes javaalatáröl; azt is mondták, hogy Bécsből ugyan
de ők ezt a kívánságot OQnther indítványára a limine visszautasították; kOIOnbőzö egyéb dolgokat Is mondtak: csupán abban az igén határozott klje-lentétben voltak egyértelműek, hogy ez aa ügy nem kerfllt a minisztertanács 82. IRost azután Itt Tattól* a hiteles okminyok: Maga a koalició kivételes javaslata s az azzal foglalkozott minisztertanács jegyzőkönyve, az akkori miniszterek — mai ellenzéki vezérek — saját kezfl aláírásával !
Hát ezek a vezető politikusok, ezek az államférfiak, ezek a közéleti nagyságok min<^ olyan rossz emlékező-tehetségflek, mint Apponyi. Valameny-nyien ugyanolyan emberi gyarlóságnak
estek áldozatul, ugyan ebben az egy kérdésben? /
Ha tgy van, ú fc baj. Mert vafjon Vezethetik-e az ellenzéket helyesen, a lehetnek-e hivatva ^ közhatalmat valaha átvefúl olyan fértlak, akik annyira szórakozottak éa feledékenyek, hogy rövid Idö alatt sajA nagy fontosságú tényflk is kivész a tudataikból? Az Ilyen foka emberi gyarlóság csupán az embernek lehet mentsége, de nem a politikusoknak; csupán az embernek, de nem egy ggéaz pártnak. At ityen ember, s még inkább az ilyen emberek caoportja, merőben alkálmatlan arra, hogy a nemzet életében komoly szerepet tOltsőn be.
Ha caupán emberi gyarlóság esett is meg az ellenzéken, mily szomorúan jeflemző az a mód, ahogyan \'annak a következményeit viselték. Elakarták terelni a közfigyelmet a fókérdésról, szánalmas vergődéssel azt kezdték feszegetni, hogy az o javaslatuk részletkérdésekben éltírt á kormányétól. Ahelyett, hogy férflaaan bevallva roppant tévedésüket a lényegre nézve, a meüékkérdések bírálatával az orazág-gyülésen Iparkodtak volna szolgálatot tenni a nemzetnék.
JÓTtKONTS/ÍQ.
Irta
PrtfW-l ái*r Alfréd.
i**ny jj
Hon arca kiderült
— Hohap . . . — suttogta boldogan.
. — Persze, kop holnapi De ifyckessék uttartnl tlőhb itt Jml, a mpok oly rövidek 1 Italii nem tudott hova (enni az OrBalAl. W tíhát nem esett el keresetéKN i a J6-"***> nemeslelkO festő csak agyan megbocsáj-m aekil
- Poatoaaa Üt leszek I — móadta Pataijaik, fürgén rend behozta a halát, feltefle ka IP > hebnjt kM kabátjába. főssé félénken JJ" • bankjegyhez, de asfán gyors elhatáro-
rtette a Pataky elé liptai. A i\'óf minden aaosdulaját figyelte. ^ ~ Kfiét csókolom, kedves festő ar, —
• ■egbsjtottf megél. a^jjjj^jJJ" yde, hta lányi Tehát holnap a
~ lgeais kér*m, valamivel korábban, -Maa, - felette Ilon* a altfla\'. íjtt^jW* «éf jó kkig náttú taána. <*»-I\'raét egyike aiókn.k ás árzehuek-2>Nttiatfr. « melyek etlenfétben voltak "tart hirteleaSI Indulatosai Mi
~ Ah mii, ostoba aág I MagJörtsWa a
szeméi a télikabátjához aletett a azt magár* vette. Pfihsjtotta f giilérjtt, fejébe nyomta a kalapot/eloltotta a villanyt, lezárta műtermét s leazal\'dt a kpcsőn. .
Étire aem ve te a kapu alatt leselkedő, megelégedetten mosolygó Spsczeknét. Bokáig hóban lipotva, sietett hazafelé. S nemsokára 0 is ecéezen fehér volt, valóságos hóember, mint mindenU, a kivel lalákoiott.
V.
A keresztény ünnepek közfll mégia csak karácsony a legkedvesebb. Már pedig éppen ar, a ml ennek as Onnepnek minálunk legalább megsdja sajátos Jellegét, a karácsonyfa — a pogány oki ói maradi ránk.
Ha nem ia a honfoglaló, pogány őeeiak-101, de a nyugat európai népek polyhelsts előd-jeNuL S ez a pogányoktól átvett kerestfeny fsrfcsonyfs ma már ai% hfányifk még a zsi-dáknál Mm, a kik gyermekeik kedvéért est aá ünnepet hallgatólag recjpláltik.
A zord; vlfiaroklalía BegyekMI CarálU goe, meleg ssobába varázaolt fenyőfa, csillogd ragyogó díszében, esetféle csecse becsével, ne* lyet Wdvrs nÓI kesék nsgy buzga\'otrfmslakasr tansk n ágalfs, Siámlflsn, as alkonyaikor tOn dVH fényben kigyulladó gyertyával, kébM illa. lévir — Máig a legridegebb emberre aéta marid méiyMb benyomáa nálkUI.
tv attószámyak a a gjmme-
wnn benvi kinyílnak
kefc vígan 4a mégis bizonyos flnnepiesaéggta vetik magukat a feléjük ári dó Mnyta^aM; modern életflnk minden realizmusa melltat lObbé kevésbé rr ind ideálisuk leszBna, ha csak rOvid időre is. Persse, ez la csak addig tart, mig égiek a gyertyák, vaty mig a gyermekek ke^> dik kifosztani s fát De a ia többet ér a saa-minél.
Kedves dolog a karácsonyfa- kultusz. De csak ízléstelen, régi divatú, merquia díszével, vlaszkaa gyertyáival. Nem tOri a modernizálás*, a villanygyertyák vagy a .stllaserfl", egyaziaü, unalmas dolgvkaL
S milyen Isgalmal, lótást futást okos á zöld vendég ilyenkor. Hogy magétéflkflJ as éita az utcám as Ősietekben. A közlekedés, kflWoö-aen akkor, ha lulságoaan sietnek as emberek, minduntalan megakad, de nem baj. Seoklaem haragúik, senkisem ideges.
Már sztán december kaszoenegyedikén, kniönöeen a délutáni órákban néha veszedelmes a helyzet. \' kinek van egy-kit awgtakari tott Nllétjü, sietve éa lagetottan befurskodik a fekete tömegbe, lökdöe, meg kas lökve, leU-szilva a járdáról, harcra kát óriási csomsgokkaL a melyek maguktól mozognak, etáíszor aaagál a kirakatok előtt, a ha végre aiagtsiiaa ast, a ■Ivar bokiálarloiólaak hadveehadai, akar, aaég nagyobb aleiségben- s nép izgatottabbaa, kia-csét magához szorítva, ralaUMBaMÍ . . .
(fklfí hbv.
\' TMa •>! a itta
Igy a munkapárti többség" maga végezte ef az ötfftsl felelősséggel Ékú törvényhozási munkái, elvégezte ffedig általános megnyugvást Iceltő módon ét a nemzet megelégedéssel látja üzemelt vezetését ennek a pártnak kgflben, nem pedig az ellenzékében, melynek fővezérei emberi gyaríóságulcra való hivatkozással kénytelenek mosakodni .
ZALA
a \'1 ia immmb laiiitniagiarfi van teteraafr ér eürgös segély mutfe mti ugyancsak —g^ahr\' akadva sva sterencséK
1912 dec«i
itoer ■Ml
II
Házlebontás ^
miatt kénytelen vagyok raktáron levő úri- ée riői-divatdkkeket, melyek
Karácsonyi és Újévi ajándéknak —
igen a kaJ maiak, iMsáltttott áron eladni Mielőtt szükségletét beszerezné, kérem, minden tekintetben dúsan felszerelt uri és női divatára üzletemet vételkényszer nélkül megtekinteni. 9él9
Barta Alfe+d,
Z&& CS SZ UJ ri a fü
Ntgykani
telefon központ.
-Néhány szó a telefon előfizetőkről.
Mért nlnca Kanizsán 300 telefon előfizető ?
- Sajtt tudóaitóaktóL —
A nzgykznizzai uj postapalota Ugye végkép elintézést nyert a egy-két év malva a Kiziney-utcát uj és disses épület fogjs szépíteni. Nagykanizaa város közönsége pedig uj és modem, sőt a legmodernebb telefan-kfli-pontnt kfvánji, noha erre nyelőre semmi joga nincs, sőt reménye is cssk kevés lehet. Ennek okát pedig nem kereshetjük a kereskedelemügyi miniszterben, mégkevésbbé a póstsigazgatóság-bsn, hanem igenis a kanizsai közönség indolenciája az, mely eddig a modern tekfoa-központ létesítése dé akadályokat gördített s es az indolencia talán az u) póitaépűlelben elhelyezendő aj telefonrendszer felállítását is meg fogja akadályozni.
Már egyik múltkori cikkünkben megírtak, hogy Nagyksnizsán s telefon előfizetők száma aem éri el azt a minimumot, mely mellett agy nj teiéfónrendaaer felállítható. Es a minimum a 300 előfizető s Nagykanizsán alig 290 embernek van telefonja. T«kát ötvennel hevesebb, mini smekkora azáma -előfizető mellett meg-ksphatjuk az aj rendszerű telefon-központot. Írről pedig nem tehetünk mi, nem tehet a \' kereskedelemügyi miniszter, hsnem lehetnek miadszok, akiknek bár szükségük, sőt nsgy szükségük van a telefonra, inkább a szomszédban koldulnak, hozy a telefont néhány pereire igénybe vehessék, de arra, hogy csekély pánsért nekik maguknak ia lehetne lalafon álleasáaak, nem gondolnak.
Nagykanlzss kereskedő váras. Nagykani-zaáa a kereskedők 00 asásalékáaak nlnca saját telefonja. Óriási aaám, kivált ha meggondollak, hogy ennek a 90 csázaléhaak miadaaayissor a másik 40 száz a Iák szlvcaaégéért kall kddafals, valahányszor erre asikségük vaa. Nálank as orvénak áa ügyvédek alig egynegyed rácsénak
len, akit nyav^Mfa éppan Ná0l*nizián ért utói Az 0«yvé<£kal ss ját érdepft axoro.igal-ják, hogy a tettmapparátust\' émd á Jak ba n el-helyezzék s méfta a lg aksd egy-két ügyvéd, kinek na ve a zöld telefonkönyvben szerepelne, a ksniaaai, ískOiákb\'n. óvodákhun S jagyéb fontos íelyckea szó siacs le\'efonról.
Amint a telefonkönyvben \' iapozgafunk, dériünk a K. betűhöz, olt is Kaposvárhoz! telefonkönyv Kaposvárt igy ismerteti: Kaposvár nyilvános állomás a pósts- éa távirdshivalal-baa. Éjfélig megkostzabbUott nappili szolgálat Tehát Kaposváron az éjféli szolgálat fegyc vég kép elintéződött s nálaik még as ia meglehet, bogy a három havi próbaidőn tal aem fog terjedni a fél éjjeli telefon saolgálat D: msa jünk tovább E\'őeiör is szemünkbe lüaik egy pár állami iskola telefonállomása. Alisai főgimnázium igazgatósága, állami el. népiskolák iiazgaláeágai mind rendelkezaek telefonállomás aal a a mi iskoláinkban egyetlen egy sinea Három kaposvári óvoda vaa felszerelve telefonnal s nálunk egyben sincs. Azután Bárdió Oyörgy dr. kir. közjegyző telefonszáma követ kezik a bármily azorgalmaaan kutattunk telefonkönyv asgyknnlzsai részében, dr. PUhdl Vftiór nevét asbol s.-m talállak. Nem akadtunk zoito toparaacfltot nevare, a reformálna lelkészi hivatalra, a plébániára, sem egyéb közemberek neveire. Elleaben sajnálatos és asomora felfedezéseket teltünk. A többek közül álljunk meg caak a V. betűnél. A kaposvári vároekáza csekély nyolc telefonállomással rendelkezik, mig a kanizsai városházán mindössze két telefon t áll rendelkezésre. Etek közül az ejyik közösszámu a polgát mester telefonjával, vagyis mellékállomás csupán, a másik pxtig fogyasztási hivatalé. Ha már moat valaki városi mérnöki hivatallal Mván beszélni, hosszss és szorgoa kutatás alán rájön, kogy a mérnöki hivstalnak közös azáma van a városi fogyass^ táai adókczelőséggel. De csak a detektív zsenik jöhetnek erre rá, mig. mis közönségéé halandó előtt ez örökre rejtély marad. — Hogy a fűtőházban, a katbolikut temjlőbea s öbb\'mái közérdekű kelyen nlnca teiafonállo-más, nem kiváaunk bővebben foglalkozni. Moat e cikk végén csak azt óhajijak felemlíteni, hogy mig Nagykanizsán a lelefoaelőfizctők számi a
MM ipSrl
WfU {yarOldözéa áwrlIiÉtM
jaaSetmord agy bánmtaraatgyOrgyi iagé»* \' elten, ^^
2 0-et sem éri el, addig Kap >s vár, mely Nagy-kaaizsa utáa mintegy 10 évvel kapott telefoa központot, 380 előfizetővel jár városunk elölt.
Tehát mégegyazer. Nagykanizsán kevés, aőt nagyoa kevés a telefon allfizctő a ily esetben mégetak arra a reményre aem leket jogank, hogy ujrendszeril telefonközpontot kapjunk. Hs Nagykanizaa oly alacaosy forgalmú várai, melyre annak idején 400 előfizetői azámitotlak a moat évek hoaazu során la caak 250 jelentkezett, akkor hiába való fáradság teljesíthetetlen reményekkel éa lervezgetésekkel állatni jnagnnkaf.
Előleges jelentés.
Gózmosoda megnyitási
{enuár havában nyílik aaag Bállat Ferencnek ludapestről Nagykanizsára helyeselt elaörendü gdsmoeodáln Deák Ferenc-tér p. mmám mímíI, ti A nagyérdem! kösönaég autvea párt-fogáéért esedezik mm ■ tui^|<a*«*a.
Hoaazu amerikai éadóaMái aaimul be qy bánaksicntgyörgyi magyar legéay kálváriájáról, aki végre is esküdtszék fgt kertit, ahol mlaoó-foka gyilkosságban mondották kl btaösnak.
As akrom aaktdlazék elölt magyar eeaba állolt a napokban. Tőik Jóaeal, aki 7atamagyé ben, BdnoiaaentgyőtgyÖH ültetett, hal év előt J&l öccsével, Tóth Károllyal Amerikába. N.béa, becsületet munkájával némi vagyonra telt azért s most bazakéntlődOtt.
JaHaa 4-én több magyar ember mulatoM Akronbaa Csorba magysr szalonna lalmébea A mulatozók között troli Tóth József éa öccse* Tóth Károly is, akiknek as itaiak megártottak éa mi ha aura bb tnlaágoaaa vigra lerdnlt a kedvűk. A mulatozók között azóváltáa, majd kisebb verekrdéa támadt.
A szslonos hiváaárs a rendörkocai kivo-nui| éa bár ekkorra a nyugatom már teljeset helyreállott, t két Tóth icaivért ée kél más i per liaialaaibari letartóztattak, — A readőrűk mejj kenésekor a meglehctöeca Ittas Tóth József a zsebébe nyali és egy üres revolvert vén elő, az egyik rendőr gyomrának szegezte. Ebben a pillanatban azonban egy másik rendőr hátulról megragadta ia egy pillanat alatt lehetetlenné tette azt, hogy Tóth Jóaaef a revolvernek kssznát vehesse.
A rendőrbiróság elöli a négy letartóztatok magyar közül \'csak Tóth Jóiadf ellen cmeliat komolyabb vádat, mire a többi három magyart szabadlábrs helyeztek. A fogva tartott Tóth Jó* zsefel, mikor mámorát kialudta, ajra a bitó alt "MHtf\'l H akkor az a mc^lcpetée irta, bog revolvere, amely az elfogttáaétor még ürm VOU, mér meg volt töltve, a melléoyzaebben volt négy golyóval. Két rendőr ast vallotta, — bogy Tóth agyaa elővette a révaivert, de aal nem próbálta elaOini akkor, amikor az egyik rendőrnek szegezte, csupán ijesztőcszköskátl haazmflta, A bíró a vallomások alapfda hajlandónak la mutatkozott arra, hogy kisebb blnte* téa ária fubd engedje a vádlott magyart, da ekkor beavatkozott a dologba Rockwell akroai államügyész, akinek kérésére a Mrd agy intézkedett, hogy Tóth jóaaef később as aaküdtak elé kerűL
A november 23-áa tartott aektdtszáki régtárgyaláson a letartóztatást teljssitő rcadőrflk már agyértelmMeg azt váltották,\' hogy Tóik Jó-zaef acmcaak revolvert fogott ez egyik rendőrre, hanem ast el is afliöitc, da aaeraacsére a fegyver csfltöráököt mosdott.
A védelem taaakat vonultatott fel. Mar elealck az esküdtetik előtt Oüatker Perenc ia Skoda Oyörgy Jóravaló, becsáletea, magyar fiatalemberek, akik cekt alatt vallották, - kegy Tóth Jóaaef ugyan tényleg elővette a revolvert, neki ezegezte a rendőrnek, da még ctak kísérletet aam tett ana, bogy aal alataae. Mar bishatóságakhos ssó aem fért s mágia abbaa a pillanatban, aattat a Tóik JóaeeMt naeató vallomás! bcfejczltk, Mkaagaott as aatliHialM tléetarembea Rackvsll akroai Igyéaeparaaaaai V— Börtönőr, fogja tl ée a Itt hankyi Hamin taaaeelMáia vádat legek atteaBk
*** ff— a — ■

.... \'>UMüj
A »«NN» •«•«•
^fcfcaiaflattaa* mhIIj, agy. fcQQli-
M Jf551**- IIIIII|| W ■t WP*\' * \' ,
mulilt taalasfraeSe váa MfeMMMk i
^ Mtrt »
g&MaS
Nagy karácsötayi vásár!
A képviselőház ölése.
Aa igazeégagyi költaég^miée tárgyalása.
_ j^H yiMM WatonletoatáM -
Badapest, deaember la
ai ellenzék ma iámét elsétált s partemente nuitidlák PsvUknak a mnltkariban f kép-ilMlfltiiThin tett vau jeli a rendben »«aaavo-sk. „ .
A mai 1IM Tftxa litván *i6! elnök fél
ii Arakor atUotta meg. Áz e\'nöli jelentés után i psrlamenli firtjjg szervezéséről szóló tőWVny-jmíUtol fogadta! el vita nélkO\'. Eiitín
Kentél tiéza, igaitsáfeé\'gyi jrBhsUvJwst llaerieti ét elfogadásra ajánlja.
Nemes Za\'gaond a jójgsiolRálfaiáa fátso-lágéról beszél éa rlíögádfa a költségvetést. Jariga Nándor nem fogadja el. ~ Az dnók berekeszti az áitílanoa víiSl • Síékety igazságügymimszier houzabb beszéde stin részteleiben ia elfog adták. Ezután ax Oiés véjtel ér*.


Láaas kés^lÓdéebén: ******
Az uj adótörvények.
— T/MraL — . . ... *
_ Budapest. diBfcnber 10.
A várOioi tgpvifiaeléi 8tá feik^resisk Lm* Ua László miniszterelnököt a kérték, hogy az a| rúriiOnrényeket elvetőre ne lépteuék életbe. Mi*>l i onban áa.vélemények ellentmondóak Wka*. a képviselőknek, ertdmérytce.Tfll kellet] ■votriot g így u uj adótörvények életbe kprek.
Trappista Kakaó t Trappista csemege és iőző csokoládé Ifappista-tikŐr Trappista-Tea.
As áru tisztaságiért, kttflnő minőségéért fedeti csomagolásban a ,Trappista Atyák* ■ere és dmerflk szavatol.
Klzárólagoe főraktár Magyarország részére:
Schwarz és lauber
gyarmatáru mfkutiÉMi, Nagykanizsáé.
Ldkács H Háráy
táttyálnalt k londoni io£
~f — táviratok. — A hetytetröl m« tiszta képet nyerni Innyivi! Is thklbb nehezebb, toert thlg a diplomaták és politikusok egész légióit adják a békés nyilatkozatoknak, azalatt oly események történnek, melyek ilaposan megingathatják bennünk a békébe vetett hitet Tegnap ette történt s ugy Bécs, mint Btidiápest közönségét lázba hozta, hogy Auffenberg és Schemua bukása nyilvánvalóvá lett Hogy ez mit jelent, hogy valószínűleg a helyzet rosz-azabbodását jelenti, azzal mindenki tlsz-tábán ván. Ezzel SZembett azonban Bérfthy Pál, a képviselőház klelnöke kijelentette, hogy e2 nem jei^rttí a helyzet változását, hanem Auffenbeig és
vannak. Személyi okai vannak a két vefeető ember távozásának, az bizonyos, niért nem hihető, hogy Ily válságos helyzetben, melyben ihost vagyink, a hadsereg vezetését olyan emberek ke* zében hagyják, kik eddig még egy pillanatra sem bírták az osztatlan kőz-bizalmat. Lukács Lásiió és Hazay Samu tóffltéíi nyilatkoztak a béléről éS remélik, hogy a háború elkerülhető itthon egymást érik k békét j^so(ó. nyilatkozatok, kjllfdidröl, főleg Oroszországból nem éppen a legbiztatóbb ertesitések érkeznek. A hármas ententeyegy diplomatája ugy nyilatkozott, hogy ha a monarchia mereven ragaszkodik Albánia függetlenségéhez, j Oroszország is kész felVetnl Bosznia j autonómiájának kérdését. Egyébként a nagyhatalmak londoni konferenciáján valőszinüleg tisztázódni fog a helyzet.
Mai táViratalnk:
ár aftbar wag volt jucséWv*. etMda • tráaMkQa akapkKa alatt lagatóbb ka|«fmi Jr aáetkoaáal Mattak 4e mit elő tqft, kétilln akkdr, aMőa Baka/estbe a alaip MM Aullaf-keK kuM ttnisiaéiifl Koe**«to< knitj(<> ki Aaffenb«| 4a Konrád a kkily alfcy# ■yilathoutát rOrtden, IwKMOawi vetkik. tehén a váratta* todat* ériMő latfjurtM^f. w, A Magyar Távirati iroda érteaflléM apf> fiat a kormány Anftenberg éa Sckiaai lávs<< aárftl kKaiaHi KoaaBnikét fo« Hadai. Hk asarint Krobatin láborook már Mi két óla ka-tyattesitl Aeflsnberget ^^ . rTt >>
Eale 10 órakor Beid«aM gról iililiaia afirgdaas magkaraala SOrgkk ■latk«laial|f>#t 4a éttílaUnig UaácskoaUk. A tanácikoaáa arad-ményéről mindeddig aaawaiMia kir nem aai-várgolt kL
Bécs, december 10.
_Ittrilfc jscrltt AttttHN^r^
vosáaa a Skoda ágyugyirral van BkakitBfctil ben. Auffenberg a már éttltbcn megrendeli n| randazerfl ágyak kdaaltésü megállltoMa S a szerződést tetboaloHk. Bécsi politikai körőkbaa ait mond|ák, hogyha Auilenberg aoaik tdefáa az 4gyuhat elkészí tette volna, axok ma mát rendelkezi , Onhtt állnának. Ez a kombi nácié arfia alappal bir a háborús laiálgalásokra ad alkalmat.
Ab, december 10L
Hivataloain megcálol|ék a sokat a telésrket, melyek BeicMold távoeáaáról azólaak. Hí Bítcbioid moft Hűm it, df a boiíjfodilíiiÉ végén bizonyára elhagyja helyéi.
Á monarchia készülődései.
Auffenberg és Schemua.
Bécs, december 10.
Tagnap délben udvari kűiőnhitAr Auffen-berget meghívta a\' királyhoz délután 3 órakor megtartandó audienciára. Ugyanez az advari falár kézbesítette a délután 4 órára aaőló meghívást Schemuának íj, A meghívó sem a had-Ogymlnía^crt, sem a vezérkari IflnOkOt aam találta eiőkéazflletlenQl. A kél vezető ember
Budapest, december 10.
Beöthy Pá), a képviselőház alelnöke ma M|é\'enlette, hogy a most tBrtént válloiáaoknafc semmi fontos íbbjelenlőaé^flk nem less. Auflaa berg és SchdMu tirozása ctalda usndyí okokra vezelMiő viasza a a veszélyes helyaat-tel nirrcs semmiféle kapcaoiatban. Tehát a kit politlkna katona távozása a békére való remé nyflnkat nem változtathatja meg. A diplomaták is erősen dolgoznak a béke fenlartáaáa, — át hagy az tiiö ágyúlövés mikor dirdül d, ka ugyan eldÖrdOI, senki sem tudja.
Buddpésí, december 10, HaMp Sama honvédelmi miniamar hu iiyiiiti(ánit a helyzetről a azt mondta, hagy véleménye sicHnt i legjobb ufón váfyáált. — hogy i háborús veszedelmet efWtljSk.
Lakács László miniszterelnök fa béiáa banga ayüatlmatot MN. Szeriata a monsrdUa
Uránia sániáz
Ma kedden, dec 10-én
tM.ijil óal» iA — Jtpy Máaiife ü«>in»i I

in i iwm myi y1 1
A kMáIft vár ci,nö azenzáclós (írássá . 3 qpfl SCIICIC »W ishr. éa a remek alkot
A hazittan leány ^ td
dráma 3 leív. lrU Oákl Orbán, A^maamapet NUaau MÉM-
Ezaaktytla rnö*flrl?ól iMtSelrtk a4g: ^LMj^néM^tSl)^. O\'V aaoáibft; ya^blái (faWyV|. ■
Wük *\' WMtef pmm
\'1,wv ",,,lcri iaa párUI cég kiváló aaana. sUgwdrl
örámái.
4.
ZALA
19I& dMMft* II.
............... -"f rtw ffT^jnfcgy*
a monarchiára ( M It( ota-tsrtil|k, r \\<yr Bécs, dec. Itt

Hajúi a kémek nláiL 1 A.TI ... rí ri cvJi^i. I W
héteáget ktaáróaa
gi\'-rsí
*í országban • bábom bábapáit kerekedett WflL
Belgrád, ám.- nfc i • K %öxkk
Iái uh IMMt \'lflf1 dipto>nt}kBií 9 Vilii, meiy « \' kO»«buá**p Ban**: Ha a •jadnfclglifr uttreveá \'"Bafarikedtk- Albánia %f m»lii éaá aaet» kikötök kirdéeé-. „Anik jöajá, ba 0 roízortrfg Wjetenti,
w eiérkmtttiek léje az Időt, bogy Boaseés ttWdibllabI MWM Mww. Erre rá krrfl! t sor, ba eaéttrg most nem ia, da
*bBaLfflutKj4 widn\'jutiA fnunfnt a Ifit aaaooo uizuuyerv.
.■MktsÉ jM i?Aoöm Zlmonp, átc. l(k ** \'A mértéke* hrtadőpirtí seerb lapok elfcesoredéaecJ izgataak a- mowurtbia «Raá. Bserbiáaak a írják — meg teT fulladnia a ■HM aéfküt, éppea átírt sántád esetve aem ttg belemenni abba, bogy fegyverrel éa\' véfltl esetten jogairól lemondjon.
,pr jsöjjfMib tííl Belgrád, dee. 10.
aUao, bogy a monarchián keresztfii niaaó aserb kereskedőket kéneknek nézzek a igy állandó zaklatásoknak tegyék ki Aket. asaí*1 Afc/j, december ia
A hadügyi kormány a Sirnate torkolaté\' \' Hl nár napok óta mozgósításaiéra hadgyakorlatokat végestet. A faüsgatott kedélyeket aszal a kilslsmássü csillapították la, bogy a katonák csak rendet évi kaJgyskorlstsikst végzik.
Bécs, december 10.
A nagyhatalmak londoni konferenciáján a . jae*Mip.kéfdéyk,ldai| fognak, bptámspij.,1, A sserb kikötők. 2. Albániáról általában. 3. Az
K
aegei szigetek. 4. Kréta kénlére 5. Szslontki aorta, amennyiben Oörögország és Bulgária között addig váglegaa megálflpodás nem jön létre.
Krisztidnla, dectmber 10,
A Nobel-dijat ss idén, tekintettel s letzOII viszonyokra, senkinek sem fogjikUadai.
s, Egyéb hírek, -r
Stalonlkl, deeembér 10.
Tegnsp este ismét 3 szer török hadifogoly érkeze11, kik kösött nagyszáma tisst ia.van. SisionUi vaiuti forgalma ismét bslyra állott
SIAÍMV. < laaAíllMMMrtlT^\'wj Wf\'WRtff\'ffWIK"
* qj|C iOk
frtoi] Mto#r««f#ám^gpaB 6gye#s ad. Naponb a\'nsank sserb femek vagy merénylők elfogá-kiró), kik as ország legkfllöabösóbb pon\'jain bnbkatiNái-éslaás fiinak csepdftkéirsy Nem-rí«j ben Nagykanizsán. veitek ópare egy dmjs al kol. f kiről azonban csakhamar kiderült a: tévedés lés a rendírkapltányaág etótt történt lirszolásSBl éegéilapiio\'ták, hogy é\' kémkedée-aél gytnoáHcat úriembernek, agy köaeH váróéban lakó mérnöknek éppen eaak a neve aserb. Ma as ásat a kanissai állomásán iemdődBUi. vileUenai( megint egy peches mérnökkel. ,
A Oyékéayes felől NagykanizUra tarló dfl személyvonat egyik másodbeátátytl IBllkétl-ben egy kamáanis úriember feftünt at\' egyik kelausaéh. A ksmásnia ur előtt a^y téritép veit kAaritvu, melyet goedossn lannhnáayoeoM. meMette pedig nagy csomó irás feküdt sz Oié age, A kalanjtqfrnck mostanában, szigora nia-silásuk vsn arra nézve, bogy akol egy gyanús gfskót látnak a vonalokon, ártól a legelső nagyobb állomás főnökségének tegyenek |eteti-w. A tettf^öiisi kaiawáaab \'mim wii-betett a Ki kópés úriember a midőn a vonat a nagykanizsai áBomásra beérkeaett, eisó doiga vnli megfigyeléséről az áUomátWnflkW értesíteni. A gyanús Idegent, aki ss étterembe léri ebédelni, nyomban figyelni kezdték és telefonon kértél a rendőrkapitányságot, bogy jöflönHas álloméira s gyanús ember kRélátasagéilapitant Dtik Péter főkapitány és Farnál János rendőr tisat egy sendőrtizedes kíséretében negyed óra múlva már as állomáson voltak. A főkapitány az étteremben odalépeti a gyanús emberhez, akinek bemutatkozva, azt igszotásra szólltolts fel.
A feissötitórt

gyártmányú férfl és gyer-
Legjobb ^ kézelők
és sisónsdrágok.
SALGÓ 1MBÉNÉI, Kaudncsy-utca 3.
Ügyvédi határidő napló
1013. évre. Szerkeeitette dr. Pajor Reaső. — Ars 3 korona éa mindenféle ügyvédi ayontatváay kapható
PlaclMl Fülöp Fia köayvker. ikedésében na eu au Nagykaatsaáa. m ée au
I
Tisztességei faluban. 90-40 év körük gyarmdrtaliB aét. — leket Oavegy la r-kwmm aaefts háztartásra, min válóperem beáa(fr Hl nyer, aaaááu «aat nme Ckn a M-----
Elj^flpBIt Id a tévedés. nyomban elŐazedte okmányait, melyekkel zolts, hogy ő Lávló S\'ndor szombathelyi mfiépBŐ, aki a kapában nem la térképehet hanmn épület tervrajzokat tanulméuymott és QsleQ útjáról bssa Szombalbelyiv kémül a délutáni gyorsvonattal visasatésaL Az iráfoe igazolást saegerősltette a kanizsai állomás ifibb kalauza Is, akik a mérnököt személyesen ismerik. Esek után. a főkspitány bocsánatkérések közt hagyta magára n szerb kémnek nézett mérnököt, aki megfogadta, hogy eaentul eaak imakönyvet fog a vonatban olvasni .
Itt lartjnk megemlíteni valónak, hogy a közelben sok hasonló, de aam egy Ízben eredményesebb kémfogás történt az utóbbi nspokbsn. A gyékényes! hslánendőrség már számtalan Ízben fogott el atoatsnában olyan gyanús embereket, akikről kiderült hogy eserb kémek. A gyékényei! határrendőrségnek, mint as ország délnyugati réesénsk egyik ekaspenált határállomásénak élénk éberséggel kell afosi ügyelnie minden Idegenré, ski Oyékényeeen átutazott. Éi a gyékényes! baMnendőraég igy Is foils föl eme válságos napokbaa komea-séjgét
Est a azigoru elleaőrsást eaak helya-aeibatjük, mart Uyanbor még a ttüsott, v«y aamieg alaptalan évalosság sem árt, sőt aagk-ságas. A minap a laáéőtség lai1nlBéaáHlwm, begy Oyékényeeen ét egy sserb ataaft. A laaihaág a vonatán ayombea puhalnMlaott a MIM\' Is tg| betgiédi kereebedlt, aki
ÉR0ÜV wábatabaaett.

Wa\'gy\'itariícjJony^ iráaAríj
kngdáwmmbba ne^am-miak áa /ttáat tésua ipilinAnfWtM^MaH i|| Hun li
Tv i
Jllim:
helye MsgvéanAspökBnk, báró Hornig Károly
rft^jttié jAifrolf sraufiHhíjéka\' áér Mbomeié
vsló falavatáaára kémük eaáai piapöki véne az egés^egyháMaipe, melyhez Veszprém, Zala éa Somogy megyén tartósnak. Nagykanizaáa frts tfélelőtt fO őhtkor volt e Ssént PereK-itÜdlek temp\'omában a bálsádó ünnepi nagy-mise. ugysiábbka\' az érában, amelyben la vsazprémi pzékesegyMz szentélyében a ma 90 fve pappá szenteli Hornig\'báro tartotta araay-m^séjét A nagy miién a városi és megyei hlrs-falok képviielői éa ugy a 48. köiöa, mini a jQ, boavédgyilogi)tre4ek tisztikarai magjelentek.
A Vsazprembfl a r^gu|ókbí napokbm lefolyt aagyrzabáia Onneptégekről ez aa eredeti veaspréral tudósításunk szó!:
A pápa nemes lestőre, amint ezt mát megírtuk, pénteken délután Veoprémbe érkezei, hogy a bíborossá kreált Hornig Károly báré püipBknek a pápa nevében máansp a biboratt jelvényt átadja, a Jelvény áladáas szombstoa, fényes ünnepség keretébea történt meg.
Qileiótt 11 órakor a gremtalis papéig és a klerikutók ttizlefgéaél fogadta Hordig báró biboroa. Ez alkalommet Jtédey Oyula dr. ka. aoeolL ááaynJtotts ast a riissalhumnt, amily ss eyybáamrgyei pspaág kódoló föltrstál a mindéi egyes egyházmegyei pspnak návaiáiráaát lar-ralmaasa. A papnövendékek üdvözléséi KornM Dezső spát-kanoaok tolmlciolta.
Honig báró biboroa igen ssép beszédben válsssoli a megjelenteknek.
Lello Nifcola OnM herceg, n pépei od-vsr nemes! testőre, déd 12 Örskor diasruhábae jelent w*t a püspöki resideacta fogadó-termében, kezében as olasz nyel.rü pápai lráaaal. — Néhány pillanat múlva Megjelent Hxnig Károly báró, fején mág most püapöki, vtoisazinü ka-pucinummal. Orsin! herceg fölolvasta a pápa üdvözlő szavalt Ulána jelentette, hogy nini a pápa futárja jelent taag itt, hagy az uj bíborosnak tudomására borra a december 2 in tartott koazisztoriunnak reá vonatkozó madstényéf és elhozta a pápa állal küldött Mberosi jchréayt, a zucckeióL
Miután Hornig báré est átvette és fMeaa-féite a vkriaszinü kapudmammni, ugyaoassk olasz ayeivaa hosszabb beasédbea arandott a pápának asért köszönetet és kijelentette, hogy a pápa éa a pápai saák hámi háaége éa as»> rvtete reudltbctutlenfil szilárd.
As Baaepoégee aktna mán Ilimig Bárt
bamatatta Orsim barasgat a magjelent alőhrié-—>■—^
tes—Hn—
b DflBtta I áreher a pBspBki palatébaa It teritákfl diaaebád volt — Aa elaé Islbfliihhtt N#Hg Király bári ma a á itta á pápára * I hMtyve. Utána /ftáé? %U« 4a.
Hü ieceaber II.
ZALA
S.
« efrbáuasfyéoek H^s—■ pápa áa annak küaala
— Békefi Ramtg zirci ap*. töttéaaM „antantokra támaaxkodva aai csalié ki. — nr taéfmU kmd\\ t i**K-yUod«Pi-•iitg Hsai állott ■ veszprémi püspökséghez,
rdm ttjftayowieio-iMÉi
^^ pott, antkar 4, veszprémi ptUpök V J^ kisfiám n-jr-r^-1 a bíborosok mr
^UMM r
A tmpféwi Mborift pitpOMI fényes W-aiiamAtól »ok soí* ezren üdvözölték BtfifcM.1 iTt^"^*" f\'* ol^i között :
,|g#MHÍMr f Vkarcag, Lakáét LHstó au<k*z-*rtfatr, Klw+HiUeriéry Káró* fióf. Lthy ftaaa ffü, ÍÉh^ainíkif^ "^jlamegjo t rta/hatólágá nevtben <k. up:ki MjJdi 84a IBtpfa wm f tuflnagu lávám tban fldv&aQUc I Übrros- pilpmv. • toaivíiy rmr HtijíIi Klrdiy báró öi boros-pfl<pö» boi-aVp feácibf Vazik \'éa piÖiÖrlÖiíJn mcgjel^flík I ktiiif ^öij, ijijiez, | papj QlfCtía molgálai-laaó bimaiáasai MUd» aá a b»bor fö«igsi. Az tgykán Mftifltmí a királyi Fmdbtémi
ktaOlOtQs lod/k kipvi»aio» ® teszi a
biboro* Ljír- a bíboron "lövegei. .\'\'
m Wöjóaiaa. tíM |
JA. m»Marata|tai tátftMt |itniteaj
~ Budapest, áícembei 10.
kfi hrtmértAát vtrbaló. U WlMHIiMi^K (>(6vfH^9m
-^"Sztrájk a budapesti tőzsdén. Mivel az uj tőzsde reformokat a kiskereskedők ellenére akarták keresztül-vinni, ma a budapesti tAzsdén sztrájk Atött ki. Csakhamar azonban sikerült a kedélyeket lecsillapítani, kötés azonban. * Jfész nap nem fijrtént Te fiát zifó-ktirxu sok ma nem érkezhettek, * igy ftaokat mi sem közölhetjük.
— Vaklárma ■ ni^fualnai schar-Ue-ijarváayról Mir rúpia ójakertng váróig szerié a hfre anaak, íwgy N^ykiniisán as ts-kaUigyermekek azQióineh ttme, a (ciiariach Jtrványimaen lejlép Ht Mtat a ár annyisior, •
fíti moSls alftugyobb mérfikben luízotinak kao«)uH. Ma atámiiSsiaok « (Magnak a po>-íírmesicn hivatalban,; hol á járványok betegsé-kateieiö bejstetfésének hivitafa van és.njyta-ttkok, hogy as a nagy aggodalom, arcly a ka-aksai síülóket mostanában iiaét érte, m\'a|d-ieljéfeh alap alan. Mindössze /tdrom tanár-\\tatkoa megbategedéa történt az tgáu városom, < % azek közül ia egyik egy UtnötL Mivel azoa-kaa az ófatoaaág ilyenkor aokaaem fölöiiegoa, Sutira jözacf fflorvoa a kSaegSasaégagyi : Mottaág elnöka holnap, azardáa deiulán 5 órá ( Jlri- özuahHrU a bixoUaágot, melynek 01 tata khárólag a .vörhany elleni idtáikedéaekrfil" \'Iqpak kiUrozai.
— Caáay Ltazló szobra. A Magyar Patea htatolaö kimuUtáaa azerinl Ctány László wobrára addig 33015 K 94 1 gyflH agyba. A Oobor-buoitaág m SMaMM II órakor Zala-á|arssagea a városháza lanicatarméSae gyflMal
■tárton. I
Jll .
A Ugjobb gyártmánya HA ét tM fiasia áa asOrOtl ksastyak, aöi- áa gyermek kOU|sk, Isgaaabk mkaillawfc aieaá áa aaatad árak MMaM AÖgé larfall ICaakisar a 4.
Eakflvá YkSWP kMNt htaasságot a
k—\'^gakatá—, Atata Mn*}> dáttvaaaU ai\'onRNtaiel® KmexlvLimM)\'b*ri a
ádóájinybk a WMilx áá
hál karátaönyfajar nífkaí}• rnektt biiMNML\'|fVW zicgínyház lakóínjif\' alMfflK^ fafit esek áMtrtj^V IflSiiiQyor\' IMmMI » Pútri$ Ut\'tstáw^^yo koron <.
X**kt Lina urM\'gytái 10 k ^rooa es ttoil* opása me»ler\'4t2 k(«ja». A2 la ím taazlAságtar* »a«M lorovóbb a lanti
otaaiár. Hl/ék Emóafli 2 kqnwa ét PmUtky jóaatliól 2 korona. A aMMrsavA ad«ka«ók<iak •af tan •o«d#Mk Wnl>ta ; a kórdtav á« aza-gtaybáá ksrácMayta raAáaaói. (a , * \'
hkiA — Zalai*cgy« aawdávl tflafcu-a. A •ármevre Hkoss 1911. an utuuioi hó elsejé\'ől ok óber 31 éig clóf rdu t tta***** száma 36 volt. Az .clh|iriiUQ.\'l ér\'év 103 454 K 00 fillért képviselt, Bizlotításra 58TÖO K >r i«k \'érfll ai-g; ny a azarvedan i «u 43 274 K ^f^A-|flzet a ot Hfj^i -.viwcaMok adatai azariai 8 ecetben gyermüfek játéks, 4Í esel ben tnmi\'oti\'á^ 3 etelben tonditianiag, 5 asetbeti vütmciopjs ok^s\'s : a ilu KeMkaa-aáaak tokf 14 jgjjjjadjL |
Ai uj adó. U| ívkor eay u| adónc^a lép álabe ; a vedel mi adó. J0»Bdelml á4KU mindenki tartozik fisetni, Un«k ón |öreds|ma a 800 kownat maghaladja. As a#fia adóiéttlák ajiövatkazdkáp lenek megállapítva : 800 kor. (ttl ÖDŐ\'W. 13v«árl<a^ foo . . 1000 . , A íooo . i|i}|iw!9» • . 1 1100 » . 1200 . _ p 8 íaoo 7 FUJf *.\'\'\' \' w • ff"
1300 . . 1400 . , 10
1400 .> jsoa,» i V ? I I11
1500 ; 1660 4 \' ) \\ V li^
1000 ;. , f170Ö - . 14
nóö . - ; i8oo ^ örr\'; 3 i« 1800 , i9oo" * --rr
4900 . , 2000 |B MM . M »
2000 25oo . - ..... a
22Ó0 . \' . 2400 .-—36
2400 . 2600 __, \' ■
2600 ^ m 2800 , _ » 34 2800^1 . 1000 . , 38
pJO . , 3200 . A . . 44 3200"% 3400 , ; II 99 .8400*, 8800 u • M
3600P t-j ^ 3800 ^ . 1 62 3800 . , 4000 . 88
4000 n . 4400 . ^ ™ * W
- Harcszerfl célIBvéaxtt A nagykanizsai cs. és kir. 48. gyalogasrek a hó 18—20-án Kiskanizaa, Bíjcsa és Szepatnek községek kOzöU elterQifl helyeken harciséra fcülöréizetet tart, amikor la k-közelbea tartózkodás életveszéllyel fenyeget.
— Váltóhamlaltó földeagaida. Ala<V-kndváról Írják i VtkiM Jósáét battyándi (aitira-ssombaii járás) löldtnives a mp^kbtn egy 530 koronáról saóló vál ói sHmitoÜaiott la a Mu a-aiombati Takarékpénztárnál, melyen ebft ka-aeakánt as Beat, Vukáa Ferenc nava iierítpsM. Vukáo a váltó benyajfásakor azt állilotia, hogy as 6ceaa tartozik neki 6300 koronával a asért akarja fehraanl azt as fleasagel Namsokám as táa kidarilL hogy az öcott aláirtai hsmia. Vukáa azoabaa a halótág bOalaM kasa alól m^gasökOII-p mint sikár Bit magáHapltaai, Abó-laadva ft\'á vatta o|át. Ktzrakaritása Igyában a asombathalyi kir. törrtayaaák visagálóbiröja alfogatáai paraaeaot adottiki a aal aa alafllaaS val asaadflrlri magkapva, kSrSHaltaláatw •rtMi a magasnhntt vtli«hamlsM atla.

— ááarcaa, a haha, awg a páraa hamrfl. (gyik helyhall Wa Niimftj
mntnwfh I iiwfiw "viHis,^
hUtap a/aodezóaág, |T|f
ktsm
lií^W,
izámljao pegjaientcs as lámpával pwnil kwí||[Ílotl UndmmtMÉ.\'
Miresi E a M U. apra a Hm »r»s-JlDj^ t\'óC Vég harcsa roil UyitatáááS^i vaUmcaayf k8|M, n^rt váííia. w in| liner kan dó 0«lán 4 tOftiíiK iátlWna^aHkk havi fizetáaébf is belakerfllhateti) víilteli, áW-éa felfOnást keltva VwlijWaá$l köjré^en, $óyil, Mircia bódhott. A8^n| bálm (órmaatertfll lelelé) csak magjelant a bált kaljrl-aégben. as raind a Mucit kegyeiért eseogtá\'a nem t^y akadt közöttük, aki a jó vacsorák tamépyiban iriég szeicl nat is vaUotl MtrcsS-nak. Mircu aynban hideg marádl éa kaméof, mint a moaglyaival sem bánt valami p>sh pii, keiyeit éppen smméMPjtn oaztogttU. A végset a ionban közeledett. Jilenleg a vé^sat nem mjrdig balta szerepi! egy nyalka oaka-ayerek törótte be, aki. elegánsan meghajolva Marcsa eMMt igy asólt:
t«»oíSzahad kérem klaaaaaéay egy qusad-lófk* ^ \' 1 ■
.1 .A — óh kérem vHél nr, magával ssiveaan.
Dl lltssuony mfcghül, ha ebben a mdag kandAben táncol, majd ellássam valahova.
Ezzel a baka, akinek nevét Miaeaa nara tudja, aiép^n ndvartaian leaegttatía höttye vállairól 4ff pirM krfidát I anat as ürügy-gyél, Ho^y Vklamt bij os helyre teszi, wtnt vele as éj bomil>ábtn. K qo^ndró mrík<sfijö döU a ááarcaa hfliágasan vlrtz lovagjU. inkább MPQItaff, 4 quirdrö toetsfasfldott t a »ka
u
Müzgokópszinház
.SZAKVM 350 KÉNYÉ PQTŰTT 1t
t^fSULLmK toJawOtom\'XY, ""TSitaB
Ks
Szerdán is feűlWf ön,
, J ff december II. éa lléa 1 K dán UnenatQgiaSa legafaob remeke :
Dügrirlárj
a serfőző leányai ff
\'Sxensáciáe dráma 3 felvonásban A főszerepeket a leghíresebb dán mflvéaaek alakítják.
Egy nap rionteuídeobon.
Gyönyörű term. kép* Jéllábon. Rendklval humoros
R rémuralom Idejéből. fr£T
liemke éliíuní Hatneroa.
iHMr. i nrtbi Itím
Támadaiari dráma 3 khtmitbam.
IMh Murai I iniii
*i ■ V*m * I sM Kw»i ■
BJ-ffi cSSaJ Ünffi^v
■■RWTI mannn^ mHWW

KA
mi mm* 11
Oétt Amm
ST. g várt-várt tlrttfad.
tgwfei^ ttttii, rtresa tgftiSUk I lOadÓnégre tépted, 1 Mp pJiBI w mMn tUm.fiMudórség ptdij; Mm méltányolva a bdlaáofcáltatáeakfól sxóló Wfnjsbb törvényt, u^elts Intéskedéeeil ll Mgbuluuil.n táncos kéxrekep fésűre
- Mibe kerflt egy flrdózés 1812 bea ? Hagj mekkorát vihaítak i vHionysk nem le egészen uh év alatt, rratatjs a Bencés rvrd tthanrt könyvtárának ag{ kéziratos * köleté, amelybe aa arfori fBrdgvcVidégth paaaazalkat áa indítványaikat jegyezték be. ;Ak rfyik be-fagyáét eserinl egy pompás be orral eüilott aeobi jultus hónapban 48 krajcárba . került, a kg. l-sö napiától pedig tták 24 krajcárt kelted érte ftzetni. Ügyeitekkor tizennégy tál átl irs 48 krajcár vo». Míhdett pedig ss (IM A ízért jegyezte be á pebastkOayrbr, mert elAte Stahó Dirid dr. ar Irágáttoda a bála\'onflredi ttrd^letet Hej, ka szegény Srabó Dávid dr. leitámadná. de nagyol néíiie, mikor napjálnk-baa 3 fogásból álló ebéd la b lekerOl legtete-•ebb hal koroaábil fciljren igazsáftalsnok la Udtíi lenni neméi e\'ódeinkl
Vasáéiaaer encsétlraség Bndaciouy tornajoa Keszthelyről Írják: A mail htien Eadscsoortorna| állomáeon tolatta körben Kotaí Péter fékeid a vasúi kocsik OtköiA közé jutod éa oly kulyós térOlétekel izénvedelf, fiogy még ásaap a keszthelyi kórházban, abovi szállították, meghalt. A vizsgálat fogja kideríteni, Hogy kii terhel a«felel6séi; a szerencsétlenség miatt..
— Karácsonyi bevásárlásánál na bmr|á figyelmen kivál SZÍVÓS ANTAL máórfc éh látaxeréss ázletét, mari ezen a iéren ó érdeme fte fii .a lef aatyobb bizalmat
HUM NnJMamrsi anói gySöki fÓalujóáikMónek
UtaMnwn —latiagjriHie A Wmmlsiltefrji m. Jlr. Jálutáilit aavamber
Í3|EJb"1"
htaeifomEBaja
égét hoer Maion a termetét attéstttse
_ — Degttár, A aarfSM. Médfa • cübaa ■ ■Hsor-moei mutéi be ety ) l.liQUtlH társadalmi drámát, meff a vMgMr* din fttvé-na déedááéVsl kerfll bema«atáára A kép •ktlfé oly Crdékeft, kovv a bM kénjein elismerni, hogy ennél szebbét rfem látod. Aronklvtt: Bfar nap ktonlfvkknbin, látványos. A rémaralom idejéből gyAnyörO Ibréaetml dráma éa ínég áaámoe humoros kép. — Azért ahraaétah Bajaiméi fcikivjuk as Edison mórt mai hbdeléaéke.
GOrtlbr István.
Flschei Ernfl
(rtr f-i Imái-In I [
. taft . ili.
2.21 l-
10 éeka lagf. tírmoták In —II I . . császáfkesarák —Jl
Kapható Qeltcn és Graer
^Drogéria"
és csemeqö oszt&iyábaív
9054/tk. 10IX
I. Árverési hirdetmény.
4 Mtykaataaal klr. IBMéymái. rnmt katóság közhírre teszi, hogy Bolftwenár Férem ée Ibi btván végrehajtató kaMk fiev. Ssauter Q^ komé azSI - Tóth One végrehajtói eam*edeu elleni 300 K 7 Blér Iflke, ennek 1910 évi W. hó 22. appiálól Járó f% kamatai. 82 KJSO fitt per, 24 K flO\'i, végrehajUs kérelmi, 30 K 30 1 irveréskérelml Ja k még teOberiMdó kflteteé kinti végrehajtási Ogyébea a aagykaatmalfe tOrvéaysaék tertileiéhea tartozó a a u^jtmlimi 7130. satjkvben f 784ft. hra*. almi Wfed kwka nizsal ház, udnr és imt 1M2 K be^sértékhei /A/J M janüar hó í. napján délelőtt 10 iri-kór étén tkVi hatáságnál dr. Málék Llazló felperesi Ogyvéd va|y hetyetteue kezbeajonéiel aeg-tartandó nyilváaoa b rrtl árverésen eladatni tag.
KlkááUáel ár a lentebb kitett becaár, mely aek felénél alacsonyabb áron ac lugaSaa el aea adatik
Aa ál\'tráékál kívánók tartódnak a becaár 10 % ál kémjiékabeu vagy óVadékképea pepirhan a slkoldott kaséhea leteaai.
A kV. tórvényaaék. mint ttvl hsláság
Nagykanizsa 1011 évi ok hó li án
Oó/ony, S-. kár. törvényszéki btró.
0423
Eljegyzési és esketési meghívók, a Névjegyek Falragaszok, Körlevelek
Ízléses szép lanteibeu Icggyofksbbin készülnek a
Zala Nyomda R.-T.-nál rnm Nagykahi2is6n. mm

mm
ReklaffinaMárakat
gyönyörű képekkel cégnyo-mással is azonnal szállíthat
____1 jíj .U\' «> ■ > -v - \' ^\' \'< \' -■\'-.*• - ____1.
alegolcsóbb árak, mellett a
Zala Hírlapkíadú nyomda R.-T. ffaoykanizsán.
S01 kiMánatra mintákat bemutatjunk. sas
Ittl d^Mfc. ZALA £
Baijlfe US -- ■
- ^j^^j^j^^jjjjjpjj1------- - - ■ — ......* *
rendkívüli árleszállítás
az összes női és férfi
ruha-szövetek, 1 női koppenyek és ■
\\ szőrme-árukban
% IiIíz Miksa \\
_ divatáruházában Nagykanizsa. — ——
2 ■ —— ■_ ■ —— ■

0n»pyérdymfl közönségnek tudomására hozom, hogy több csoportból 4116
karácsonyi s újévi ajándékul szolgáló cikkeket
u m.; ruhakelmék, selymek, barchetok, vásznak, kanavász, delain, karton és más e szakijába vágó dolgokat mélyen ^leszállított árban rendelkezésére bocsátom Férfiöltönyszöveteket, nöi felöltőket minden elfogadható árért kiárusítom-HT Ugyanitt egy tanonc fizetéaael felvétetik.
A Blau^ü? telken
\\- (■ sóház mettrtt) —:—
t UztotiU U miak Wlln H atm.
Kérem mindazokat, akiknek erről értesítést ígértem, vagy azokat, Hk Ilyen telket venni Lastadékomak, engem irodámban meglátogatni, akol a tervet bemutathatom éa további fel-a a a as e világosítást ndok. a nu n n
BLAU LAJOS copac-|yár.
Elegánsan bútorozott *gy vagy két szobás lakás >&r kerestetik. J&C
Cineket n kiadóhivatalba kérek
EISINGER divatáruház, Deák-tér.
24660/1912.
wF -S
Hirdetmény. |
Nagykanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhitré teszi.
M ■
Nagykanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhit ré teszi, hogy az alsónyiresi töigyerdö keleti részén a szántóföld mellett levő 44 darab tölgy, 8 drb. nyir és 41 drb. égerfának eladása
I tárgyában az 1912. M december hó 14 ik napjának délelőtti 9 órájakor a helyszínén nyilvános szóbeli árverés tartatik, hol a fák a legtöbbel ígérőknek készpénz fizetés mellett eladatnak. Nagykanizsán, 1912. évi december hó 6-án.
Vécsey, polgármester.
rendkívüli árleszállítás
Ulleisz Miksa
divatáruházában Nagykanizsa.
3-4 és 5 szobás modern lakások
(vízvezeték, fürdőszoba, villanyvilágítás és összes mellékhelyiségek) v.
* KIADÓK. \'
Bővebbet\' Csengery-utca 27/a szám :» alatt az első emeleten. ::
ZALA
ruha-szövetek, női koppenyek és szőrme-árukban
tXLA
IÓI1 decembr,
II.
PISCHCL rdLÖP\' PW
Nagykanizsa. ti
Könyvkereskedés Iroda- és Raji-IrógépkeOékek . szerek ks Papíráruk | Zenesnövek
Olcsó és legszebb
képejlcönjrVek,
ifju»%i iratök,
ájándékkönyvek, diszlevélpapirok nagy választékban.
KERESEK
két esetleg három szo-
bás lakást a város bel-
területén.
■ .Zita* Hkdójábs kérek.
THE AMERICAN SHOE
COMPANI BOSTÖN
jfonepikai és saját gyápímányu cipők
MM sétaaatékbaa vannak raktárt*. Mérték l Martinék: MindennemO polgári éa tgjmt-rtkáxtti cipók éa csizmák.
Ortkopldiai éa kOIOnlefca lábbelik
—TVjas BsstaieBri
Miltényi Sándor ópFia
rfróárakáaa, a város palotájában, Póta 2.
SS SS SS IS B SS SS SS S
íSSSS" Gőzmpsódája
Elvállal|a as Caazaa lérfl és nól valaaatat , káataíttsl lehérnemflek -imtitását. —m |n Gallérok, késsiók bécsi adatára, mm Nagy fBggöny ttataltáa. ■ Ssép mankal | Olcsó árak I ■ Poatasáa gyors kloolgJUéa ! Stam VSogást kér:
iMaycr Klotild &ÍT?
OySjWVriep; Kataacay-utaa 8. axiai
Bhiiubiimií ■■■■■■■■■■■■■■■
teálő grfe tol gyökeres uesszőh.
Rakaiflló, söN Veltellnl, Ezerjó, Olasz Rizling, Kecske csAcsfi,\' Muskotály Lu^el, Muskotály Ottonel, Oportó, Nagyburgundi, Kadarka, Ménesi Rózsa, Sanvlgnon. m
Spitzer Ignácz Fiai, Kismarton.
K
D
*
Érteeltem as iga tlasidt aagyérdsmo kasflaÜgta, hagy as Mai
szőrme-áru bevásárlásommal
abba a kellemes hdyaatbea vsgvok, hogy a legfinomabb aaórmétól kezdve a lafolasdbb szőrméig raktáron tartok éa azt az Igen tisztelt rendelőimnek a legszolidabb árban lógom számítani, ugysziatén lérfl kabátb éléseket ia. Továbbá raktáron tartok legfnimabb m-|át készítésű kamryukat éa oyakbavatókta a lagatotaó divat szerint és a fafflaoaubb azórméket. A valódi azórmék feldolgozását magam végzeni, aaart ast csak mak kép—t szQcsnester tudja készíteni; és Így netn selejtes gyári muakát, hanem eMreodO munkit szá lltok. Nól sadraMfeabétok a legelegánsabb éa legjobb kivitelben oaakta nálam káasatack. Elfogadok vsdbórok kikészítését éa kltOméaM. — Sztvss páitfugáta kér 1213
GOLÜSTEIN ÁRMIN szűcsmester
Kaztnczy-utca 10. sx*m. (Caslnúvai ssemban.) HT Kgy Jakk msCcb.11 UN UÁS mg/mauU 1*1 véltalik.
Fagyos lábak és kezek
ka .Sahator fagybalzsamot\' használ. /Os Bveg 50 /., nagy 1 K
Tyúkszemet
és börkeményedést gyökere• sen irt a „•Safvator tyúk szemirtó. Egy üveg 80 fül.; vagy a „Satvator tyúkszem-tapasz" egy :ei>éi 30 fillér
n TFTJf /~Y XTTTT A nSalvator" gyógyszertárában f XIJJjIJx IJT I U L/Ji kapható Nagykanizsán* JV |
üli és ROHM
Nagykanizsa <
Városház &PÜLEX

— December hóban —
minden legalább 5 koronáa bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai
képes-lapot adónk bgjlPi
VMÜri mik kltiatlu 1« éwdb tall tartat ká>lÉk
50.
HÉT. tm
NvuttiMotl b UuUHHUIihMM „Zala HUufiUM la HyiHWh" IMaailmlliaaal, M.,a.|»aaill|l.aB Na,1
XXXIX. éWohm*.
Nagykanizsa, 1912. daoentbtr 12. ea« OrtOk.
m mám.
it UJA-* I
jomby^apizta,
Tulefnm wf— 78.
ia i ilsstn* is ni-tanl E* Mht n> W «Mamiiul
®tLA
POLITIKAI NAPILAP.
aortznia áhaki
IWytM HÉIII ......
WB*:::::
E»*^*vr«.....„
pMtal MMUMÍMI:
En Mm ..... . IJCkA
.....ii .
RaSvr*.......».- .
e*** *w» ia- .
Egyen szám 4 fillér.
^ntt^SJ^Srt^ IIMMI iMa Mttlzwnsh i
.—...........- \' III I .(flilll
S Ráront.
w__Jkl eaketéei értesítések <%
orou. KószSnetnyílvinftífi 6 ftörmub
Lesz-e háború?
Nagykanizsa, decetrb r ]|.
L
Magyarország több mint 20 milliónyi lakosságát hetek óta foglalkoztatja
0 s kérdés: Lesz-e háború? Avagy ■em? Már tudnilllk lesz-e háborúja Ausztria- Magyarorszgnak Szerbiával éa
1 kis állammal való leszámoláa révéti asm kell-e majd Oroszországgal is Oasxemérnl fegyvereit ?
Szerbiának kihívó viselkedése, Hartwig belgrádi orosz köyetnek szü-aetet aem Ismerő caelszövényei, a kon-taiok ügyének máig is felderítetlen volna éa a pánszláv mozgalmak a hivatalos orou politikára növekedő súllyal való nehezedése elegendő okokat szolgáltatnak a legkomolyabb aggodalmakra ia.
A béke barátjainak megnyugtatása céljából azonban azt is konstatálnunk lehet, hogy igen súlyos éa talán még a háború valószinQsége mellett felhozott okokaál la tontoaabb érvek a béke javára szólnak.—
Mindenekelőtt figyelembe veendő 6 felsége t Ferenc Józsefnek kimeríthetetlen békeszeretete. Akik caak némi-
leg ia tájékozva vannak arról a nagy^ tiszteletről és Nt tekintélynek arról a méjv^u melynek öreg királyunk a dinaazHIk, az államfők közt éa a diplomáciai világban, de bízvást mondható, az európai közvéleményben Is örvend, nem ok nélkül látják az uralkodó személyi presztízsében a világbéke egvlk legnagyobb erkölcsi biztosítékát. Ósz királyunk hOségea barátja, Vilmos a Rex imperátor la legutóbbi nyilatkozatával személyes presztízsét veti az ide-oda ingó mérleg békeserpenyőjébe.
És bármennyire ia intrlkál Hartwig ellenünk, a pánszlávizmus befolyása hiába nő szemlátomást, noha az orosz diplomáciának nagy érdeke, hogy a teljes önálióságre továbbra Bulgária helyett legalább Szerbiát éa Monteneg rőt megmentse a maga kizárólagoa befolyása számára, mégis bízni lehet abban, bogy az oroaz -cár elég erős lesz, hogy érvényt szerezzen legalább az utolsó pillanatban a maga akaratának.
Oly nagy kockázattal járna ez a háború—Oroszországra—nézve, hogy valóban csak az elvakult faji azen-vedély késztethetné az oroazokat a szerb pretenziók érdekében viselendő r« megkockáztatására.
vi)ágháj>or
* * Oly nagy érdeké) forognak kockán ennek a nagy birodalomnak a távoli keleten a annyira még nem erőaödöt! meg Mandzaurfában, Perzala éazaki részében* éa Möngollában as oroszok uralma, annyi mindenféle megtepeftéa érheti az elaö jelentékenyebb vénség után az oroaz hatalmat a kaukázuai mohamedánok, a japánok, a kínaiak a a többi elnyomottak vagy érdekeikben fenyegetettek réazéröl éa európai Oroszországban la annyi belső ellenaég leselkedik a kedvező alkalomra* hogy halálos csapást mérjen a cári autokratla-muara, hogy az orosz birodak>o\\ sorsáért felelős tényezőknek nagyon ia meg kell gondolniok: vájjon szabad-e s főleg oly alárendelt jelentőségű ügyekért, mint a azerb kérdéa, Ily kocká-zatoa vállalkozásba bocsátkozni? Éa célazerfl-e a Romanovok uralomra jutás*: nak nagy jubileumát au niaaaakéa szlávok esetleges vereségével tenni emlékezetessé épen olyan időben, amikor a Romanovok caaládjában az oroaz trónörökös szerencsétlen sorsa miatt * trónöröklés kérdése éa agy legújabb meszalliáns házasság a viszály csiráit hintik eL
De ha Oroszország mindezen te-
JÓTÉKONTS/ÍQ.
Ma
Drascha-Uaár AUrád.
fcféay M
Radésy Sáriaak is kellett karácsonyfa. ur\'rmekkorában nem hatott neki a jézoaka, *_** egyihe vott azoknak a dolgoknak, a "*r*het aobasom ledől megbocsátani szSiei Hk- NfiHaa meg is aMMdia volna nekik, ha Wáhaiábaa ismerte volna őket. Se nem tudta f*»dák, aaa la látta dk# aoha. At as .anya,\' •Wwl egyan lakott, s s ki bátlsrtását vetette,
^agyéb agyaiéra .stinpodi mamánál." , persze, mikor Sárika még iameiet-
7" » ha fel ia lépett, aég nem saerepeh ""Magon, ea Ilyen mama luzuaát aem enged-ZT ®«a magáaak. Mikor később Jobbrafor-«»"• t la megbarátkozott m örökbe ^(aaáaoak ama; a aarpas jaria állal a*yoa ÜJ*1*^ ^ lányieg tétesd a színészek «aaa kedveli laiéaméoynyel.
Hilbrader Jozefa, — vagy a mint iaha y."* mákdddae atotaő idegében ismeretlen \'arnaaSi t Turéetepény Beppa, aj rokon-& Uklntattm, a MlybeRadócy, aaatfrt E52& Sárival kartUt. laanondott addigi Bele Mpáat káedbb sem Mnte ^^JMBiléaa ragaazkódolt Bröhbefogadó
>*5hlie kiaebb fleaaetasánekldi, melyek
nel párnak, székek, kendósöszelencés vagy papucsok voltak a fegyverek, igen jől léitek meg eeymáa mailelt. S etek a jelenetek kfliöa-hen is caak akkor sdiák elő magukat, ha a Turóslepény, a mlut Jozefát ilyenkor mamához nem illő módon kegye len 01 nevezte, elrakta Sárika harisnyakötőjét, lOkröi tört el, vagy pedig S rika leguj<bb párisi toalet\'jére kávé f diókat csinált.
Ilyen jó egyetértés mellett esek terméeae-tea vott. bogy Sári mamája Idejekorán karácsonyfáról gondoskodott a azt felállíttatta a szalon kOzepében. December 24án délután pedig aaáken állt a la előtt s aranyozott diói, meg mindenféle édességet akasztott at ágakra.
Radócy Sárinak aa Andrásay-uloo, első emeleten volt szép lakása, mely rózaatzinO kralon-hálóból, kék boadolrból, mahagóni ebéd-léből ée rokoko szalonból állott. Ezt s kis fáeehet Oavrileakn Vo|k herceg, agy előkelő laaaáa világfi váiaaziotta ki Sári rt szára, miyal a mávésznő előbbi otthona szerinte amqain éa aam elég eomme ii faat volt. igát, hon a herceg legtsebb emlékei fflzédtek Sári régi lakásához, de esárt mégis jobb szerette berál-nőjének ezt at ujabb lakását, mert a máaikban, japán fény képtártól valéa olcsó ayomaiaival, mindig át vott az érzése, hogy faló kaland aa egész.
Aa a| lakáé asonUvél kötelet) b la roll aa|át háaáhos, a mely éppen aaemkOat állolt a « mggei, ha öhözhfldött, caak ál kaliatl
néznie az Aadráesy-aion, hozy beá.aon a ml résznó «blakain.
Oavrileakn herceg e«alédi körülmények miatt nem tölthette as Innepeket berátnó|a lánaaágában. Kénytelen volt oláborsségi birtokára utazni, a mi évente iObbstOr eiőfordnlt Azért, aaotgáletoakivflli d p omalához il-lően,- — legu óbb Teheránban voR kOvelaégl tanácsos, g mi némileg eJkrdvellenilrlie — még ehttatáaa előtt gondoekodott karácaonyi " ándékalról a meglepetéseit Marton, BiChraeh, Arvay és más jéoeva cégeknél már |éval et Onnepek előtt rendelte meg.
A sstmlák kifizetését — Teheránban szerzett tapasztalatain okulva — a tárgyak panlee szállitásáiól tette függővé, a art magangtdbe telt éagáaah, mivel kii nő anyagi vlaaoayatt mindenki iineftc.
Itf történt aztán, hogy aa aap, a illlaHai órákban, é*v csomag érkezatt a másik aláa Radócy Sári dméra. A mama átvette e a*e-lyeale ókat a karácsonyfa alatt, még pedig tat-bontallanal, mart a mévéaaaó azmelte a meglepetéseket.
Ezalatt Radócy Sért boadottfábau tette meg vendégeinek Pataky Ervin |róf ée D moboe Bálint lniddbÉi a aafát saamélye idill aéra vonatkozó előkést átmehet Patakyt Inkább caak láláeból ismerte, Domahaei iifáhmaa éa talán |ebbn, semmint g bercag idillt.
(Pebl. k»v.)
t
ZALA
1012 dcceaWr It
kíntetek mellőzésével mégis a háború felé hajlanék. Franciaország érdeke, hogy szövetségesét ettől s lépéstől erejének végső megfeszítésével vissza tartsa.
Franciaország, mely Oroszországban már is rengeteg összegekkel vsn érdekelve, csak az esetben bocsátaná rendelkezésére az ó(OSZ kormánynak az ajabb milliárdokat, ha Oroszország Németország ellen is akarna háborút viselni. Mert, bogy az északi szláv kolosszus esetleg kapható volna egy Ausztria Magyarország ellen viselendő háborúra, az még csajt elképzelhető. Ámbátor ez sem olyan könnyűszerrel, mint a délszlávok hiszik és a legújabb sfltetfi magyar ajkú szláv barit politikusok azt remélni látszanak. De, hogy Oroszország, a baltiskiportí találkozó után háborút akarjon kezdeni Németország ellen, jóllehet erre semmi tárgyi ok fenn nem forog, azt még az esetben Is bajos ^olna elhinni, ha a szociális forradalom réme nem intené legnagyobb óvatosságra Európa két legkonzervatívabb dinasztiáját
8 itiMi-iJíiM vasiL
Engedélyezési tárgyalás a minisztériumban.
Közeledés a mozgósítás felé. A.
— Saját laéUUsa. —
A osgykanizaa-alaólendvai vasat újjáéledt jekwtflsnéHalaatósebb Itsíaal szinte száguldóén gyora egymásutánban bBvetik egy-mást. As érdekeit községek erejlk hátáráig elmenő áldezstkésraégének megnyiialkozáaa és a vármegyei 300 eser koronás segély megszava-záss alig aéháuy hét alatt követték egymást a tegnap már a nagvkinizsa-alsólendvai vaaat engedélyesést tárgyalása is mag volt Dudspes-tea a kereskedelmi miniszteriemben, aminek sikeres kleszköilése egyik legfőbb bizonysága volt annak a legmagasabb helyeken is elismert erkb\'esl és szakmabeli tekintélynek, amit a vasat nj eradmanyeee, Sitin Miklós mérnök s legkfl-KVnbötóbb danántuii vasalaknak 35 éven át való építésivel szerzett. A tegnapi engedélye-sési tárgyalás ugyan sok olyab körülményt derített fel, melyek a mi szerencsétlen vicinális vasalunk megvalótuláslnak u\'jábsu igen nagy akadályokként állanak, de bixva az Sgyet referáló dr. Halászy Lajos min. oaztálytsatcaoa- | vasat
aak a tegnapi tárgy slisoa\' nyomatékosan megnyilatkozott jóindulatában, dr. Zalán Qyula le-tenyei és Fan Nándor alaólendvei orss. kép
sleetflkaek párttagé támogatásábnn, végfll Sitin átlkJóe méraOhaek kiváló szakképzettségében, liálntétjlhan ás SaaaakOWatiaalhnn, — btsvást remélbetJSk, hegy esek az akadályok mind leesnek kéritvn ée e tatmai uemponlohhál (L alább) Igen nagy fontosságú nagykaaiaaa-alefllandvai vaaat épitéeét talán már a közelgő tavasszal meg fogják kezdeni.
. A aak Jé kilátást nyújtó engedélyeséét tér gyaiáaré! aa a résnletea tudóaitáaunk sz4i :
A nagykanlsta - alsóltndral gőzmozdonyu vasat tárgyában tegnap, kedden tartatott n az engedélyeaéei tárgyalás Budapesten a kir. beresbedalemBgyi minisztériumban dn Halán? László nainiazieri oeztá ytenáeaoa elnöklete alatt
A tárgyaláson réeztvetuk a m kir. állem-vasutsk éa a D«M Vaspálys-társaság háromhárom tagja állal képviselve, a forgalmi, keree-kedeimi éa pélyalaatartáai oastályok egy-egy képvieetójflkkel, továbbá e cs. kir. M«0s hedSgyminierterinm, valamint a m. kir. KMd-miveiésflgyi miaiaatenam, a vaaaati én hajózáai fólelflgyetóség ée a Danántnli h. 4 vaaat láss vénytársaság egy-egy UkflldOttjakkel, azonkívül jelenvollak as e^^dályesek részéről Sitin Miklós mérnök ás Dr. Wessely Tibor flgyvéd, as érdekeltség nevében pedig megjelent a tárgyaláson dr. Zalán Qynla éa Foss Nándor orzz. képviselők, továbbá Nagykanizaa, Leteaye Alsólendvs vároaok kikOldölt végrehajtóbizottsági tagjai, aUk közölt Nagykanizaa vároeál dr. Rothschild Jakab ügyvéd éa Knortzer Oyörgy takarékpénztári igazgató képviselték, minthogy Véeeey Zsigmond polgármester halasat-hatlaa hivalslos leendői miatt a tárgyaiáaon sznmélyesen meg nem jeienbetett,
Dr. Hslászy Ltazló min. oeztálytaaácaos rövidea ismertette a terveseti negykenissa— alsólendvsi vasút addigi előmuakálataira vonatkozó iratodat, nujd réeslstes tárgyaláa alá vette a vaaat éplléai éa Ssleti berendezésére vonatkozó teltételeket. illetve a kiadandó engedélyokirat egyes pontjait. Réasletes kalkulációra! a nagykanizaa—alaólendval vasul ténylegee épilési költségét as államvaaalak éa a Dili Vsapálys-társaság MHal kívánt éa főleg Nagykantlss állomásán létesítendő nsgyobboérvü kibővilé-sek slspján 5 mtllió 863,000 korona Végösszegül ben állapították meg ezntán.
Az épilési végösszeg megállapítása után az eloOkiő min. oaztálytanieaos felhívta ez engedélyeseket, hogy igezolják előtte azt, bogy az építkezési költség 35*/. s, vsgyia 2,092050 K elsőbbségi részvények által bizloiitve van. Ikkor Síéin Miklós mérnők kijelentette, hogy Zalavármegyének 300000 koroaáa hozzájárulásával egy Bit az érdekeltség részérói addig Baszseeu cssk 60.4000 K bistaeittatott ugyan, de alepns kilátása, van arra, hogy a tervezeti tán fekvó nagyobb kOzaégek éa
máé fog Baoaekoanl; — a még Ményzá 20*/,-ot, vágyta I millió 172^00 koronái psdlg állami éa poataeaáHKáei kossejiralás által kért blitonWntttl annál is fUkább, mert a vasat kOtt-aégét aránylag igen alacsony Bsasegbea állapi. Mik meg, máeréevrói padig e laiTeaeU vaaat csekély javOdetmeaéeégBaak miaósiiiatvén, an-aak finanszirotása külömben ia augyea aaeg van aebankve.
Erve aa elnOkM miniislert tanáesoa ktje-lantette, bogy ne érdekeltség által kilátásba helyezett 900 eaer korona törzsrészvényt n^yon kevésnek találja ngyen, mindaaooáMal sa enge-delvesek kávéimét a miniszter ÓMgfméUósága Jóindulatába fogja ajánlani.
Kiemelcndőnek tartjuk még,• hogy e kOsQs ksdügyminiszter képviselője eyometékoaan hang-aalyozta, bogy a tervezett vaaat hadászati áa katonai ezempnntbói ia nagyobb Jeleatóeéggel fog birni, kBlónöeen ha a kalárisét! vasa lat Rsdkersbnrg—Faahring között ia kiépítik.
Esek atán dr. Zalán O/nle erek képviselő Letanye ée vidéke nevében a vaeatboz Iflaődő fontos érdekeket loloaécsolta lendaietes sssvakkal éa fslkérte az elnöklő mia. tsnácsost, bogy legyen ssóisó ója ennek as elhagyóit vidéknek a miniszter ar őuagyméltóeágáuál, hogy as engedély mielőbb megadassák.
Végtl dr. RatschUá Jikab agyvéd figyet-naébe ajánlotta az elnöklő min. tanácsosnak Nagykanizaa vároa érdekét is, mely a Diaán-tnlnek egyik legfontosabb városa és emely ma agyedOI áll as egées országban ugy, bogy a m. kir. állanavaautakkal semmiféle bekapcsolása nineaen.
As elnöklő min. lanáeaee erre kijelentette, hogy mindkét falazólalást JsgyadkOeyvbe vesd és a miirtezter figyelmébe fogja ajánlani.
Ezzel a telJee hét érán át tartott engedélyeaéei tárgyalás befejezést nyerréa, as érdekeltség jelea volt összes tagjai aaaa reményteljes benyomáaaal tdvoztek a tárgyalásról, hogy mérvadó körök jóindafata biztoeltva van .éa moat már a vaant engedélyezésére e legszebb kilátásaink l-b«n-fc.
aagybirtokasok a már megauvasott összegeket lel fogják emelni éa hogy es tton az érdekeltség résaéról legalább 900,000 kon-

jfi)_______
PAIM4
"valódi
NAUCSUK-CIPÓSAROK
DOBOZA. MINŐSÉGE-ARANY
Uránia ssinhás
Nagykanizsán, Roztronyl-utcn 4.
Sl^\'m a hazátlan leány ffiSU \'Süí
dráma 3 Wv. Irta Oád Orbán.
A clmsnerspet Asta Nielscn
Ezenkívül e műsorból kiemeljük még ! 3m£ a gggjg xx4*nru.tozx
Péntek, szombat, vasárnap: Sherlock Hőimen velétytáme
Nirk WinlAf ■ rtlágtitra detnktlv-asiaéu, Patté Pré _ 7 01» <ea pártol cég kiváló snens. sláger drámái

aANka

iiw A
Ufroa István holnap ípJUk At Belgrádban n nonwxUn jefjrséMt. — jfrtia szfittg|At^|# jrMfc A Mmmnftmg AHitttf
Diűazzóbnn é» Vafcnában. kegyetlenkedések. — Prohászka éf
ja*fc«vécs tábornok.
-V n Mtm & ^^auörnacniGtf i
A helyzet képe tegnapra *ftr| t* I jm Jtfou látant jtfoLJf .
gyet változott a na már ott tartant, } Hrpdláló^pvlsdí azzal vádolta Auffenberget ligy szombatra birtokéban hetünk
Sierbra elutasító, vagy meghajló váfi-Btái^tk. í/^rort István belgrádflfy vetünk holnap nyújtja át a szerb kp^^yngjc • airaarchiji jegtzéWt* melyben 48 óra lífcrfása alatt váíaá2t kér Somától s haei a válasz a monarchlát {lein elégíti k>, ugy a legerősebb fegyverek fog-art ikciőba lépni. Most már több, ■kit btzonyós, hogy Szerbié teljesen Izolált marad s a jegyzék szigphi hangjától és telje? magárahagyatottságától megijedve, meg fog hajolni a monarchia akarata előtt Ez a jegyzék tehát sem jelenti a helyzet rosszabbodását, rtt azt jelenti, hogy Szerbig végre valahára kielégítő választ fog adn£ Hogy Oroszország nem intenzi
ren a szerb követeléseket, az ipár a kpflfllkiu? ejpjén bizonyos volt s most ariadezekhez hozzájárult az gpgol kormány egy nyilatkozata, pielyben kijelenti, hogy Anglia szimpátiával viselte tik « monarchia irányában s nem lehet qászófója Szerbia jogtalan ktveteiései-nafc Hogy a hármas entente Durazzó dftt fiolái demonstrációt rendezne; — ■ára megcáfolták. Ellenben epy másik táyiritunk arról értesít, hogy « hármas-aávetség állama már a közeli napok-bw benyomul Durazzóba és Valónába. Hogy Szerbia követeléseivel alább fog hígyni, — ma már erősreményünk •rtet rá s azok a kegyetlenségek, — melyeket a szerbek eddigi ellenségeikül — az elfogottakkal — véghez, vlt-újból nem fog megtörténni. Á Pro* Muka ügy elintézése Js békás tormák kfafttt fog megtörténni annak ellenére hogy Prohászka megcsonkításánál Ww volt Jsnkovics tábornok Is, kl a %gcsonkltás után dürvf és sértő sza-vpkkal illette | monarchia grizrendi ^pviselőjét.
A mai nap eseményeiről a követ-k«ő távirataink szólnak:
Mié* bukott meg Auffenberg ?
Bécs, december IJ,
Hlvalaloa kSrOfeb<M Mulvárgott MiMM Aaffeobezg lározáaa már akkar elhelá <Mq« vqH, mMn aa oealeáh hermáay
bo0 wíiniaj wi^mw* zése útin 43 ezer koronf kötttégfel átalakít tatta, nohi tudta, hogy aa újpalota nemaokára kéaeen tesz. Ez az átatakkta KrmUaaUeew aan aa 6 köMégén történt. Auffenberg háton kteca-táH aatoooMk tartott saját rendalkeaéaén. aaoa-kfvflt minden javaslata nagbUkoM. \'a osstfák 4a nagyw kormányok rossz néven vatták ágya poHttkf j« s hogy iWadbb UtBatatíaban mlnisi-tarafcga alatt agysaar aera részesült. Krobatia IHwfmrwo pénteken taszi la as wkSt ötef sása Irtaiba.
Bécs, december II.
Ugrón István belgrádi kOvetánk holnap fogja átadni a szerb kormánynak a monarehla Jegyzékéi, melyben a monarehla 48 árán belU választ két Szerbidtál a vtlds kérdésekben Ha Sze bla válasza a monarchiára nézve nem Jffg kielégítő akkor a monarehla a legerősebb fegy vetekhez fog folyamodni Ahfst már bizonyos, hegy Szerbín teljesen izoláltan marad s ez arra Indttfa, hogy követeléseivel alább hagyjon. Biz tova vés ik, hogy Szerbia a legteljesebb elégtételt fogja a monarchiának adni.
Mozgóképszínház
.SZARVAS" SZÁLLODA ISO KÉNYELMES ÜLŐHELY, f ÜTÖTT VÁRÓTEREM
5/erdán és csütörtökön,
december II. éa 12-én a dán kloematográfia legújabb remeke:
Dagmár,
a serfőző leánya.
Szenzádés dráma 3 felvonásban. A főszerepeket a leghíresebb dán művészek alakítják.
Egy nap Pfontamteotan.
OyöayOrfl terra. kép. léllábo^ Rendklval humoros.
R rémuralom idejéből. fí£ Uemke életunt.
Dillilr, i M Mm.
TiraaSalml 44ná 3 Meaaásk^
iMwrtrtlinil H(lítifftn!
.sála
As sngal harmkax jpsutfc, ítgy Ánj-Ha iitiuáMitn^ W^rsttk a. anMMÉja MM f mami mmjmjmj2m#to ap T tája a mirMSton
■aki áa^m a^ k a aagj>fc»^tá
Ituk AíWÍt A jfcati|i Btr»n, ML \' j A jtf ál lantot rjcuíiM-\' # nsla jáa - AUMMüM mmrn MM van étfMMMaai aáaa)Ék nafOáoKa aat « MV hogy a hámaa amante államai OpspA fMW flotta áana«»Háay« ikaraaá napost „
Nápalybál ézbazaU énaaSMaak aavtat* hármas saflvata4g áltanai más a ÉkÉ aapak-ban lliÉlÉkil Oarazzóba éa V li^lhi
Orda, Arc. It.
A TageaWa* érusfllésm szacliU a Pr«-háazka Ogy v^sgálals még oan Hfofa H E4I koaral Prtzrendben két Aap koeott Jsnkovics tábornokkal, majd | láias htvaiaiaokait hallgatu kL Ai^g Jtc-kovka tábaraok tanaja vek Prokáaaka ftog magcara^Xáaáaik ganyoe mosollyal szák a földön vergődő konzalask : JaigataA ezt k«A-nak, s .svábok\' aságaáijáaak.
Budapest, dec It.
Dr. Woij katoaaorvoa, U f f^jgráitl Vörös Kerafataaak között vak. ratkoatff 4al-fokai basáéi a azerhek kajj wtlmks tlA^li (II A szerb katooák még a hallék kartik is SkOdk a agyán igy tannak az alfagottakka] is. A hatottakat SjbAI magölik s rettrnaleaea nrgeton-kltják őket. Kfliönösen az átfogott albánokkal béanak at aaOrafk kegyetlen módon « kMttk sokat lasaa kalállal végeznek ki.
Pám, áaa. tüzérséget
10.

A bancta tábori _
ágyakkal asarailék kl. Ezek n || %|Ék\'aak-kai kiaabbek. mint aa addig kiazaáiUk a mlndSnze 000 kitogranuaot nyomnak. TeljaaMA képesaégBk ia jóval nagyobb. Eddig aűategy S0 tttagat aagrgUak faL
Prága, daa. 10. - At Bgyéiaaég rendeletéra na raggal at* kobozták a Prager Tag blatt és nág h4t lap mai azámát, mart a caapatösszevonásokrál több jelentést tettek k^zzé.
Szerb készülődések
Zlmony, dea. II.
SaarNa bármikor kéaa arra, hog); a moaarchiáaal a harcot felvegye. A Londonba kflldött dstagátasokat ntaakotta, hogy TQrtlk orazágoi bírják rá a balkáai azövatségba vatá belépésre, mart nam akarja, kqgy aüg 4 a közvetlea szomszédjával visel kádat azalatt Törökország hátba táaudja. A káboras párt éléa nost már Péter hftály áll, akt trónját MM agyatlan raménye Qmasorsaágbaa vaa. A aatrb közvélemény nakacaal ragaaakodik a káborakoz a tömegesen gyülekeznek aa Okkéa-tasak a zászlók alá, naly*ie ,fiaiéi Ausxtrtárs* .Vllágsalávjsl* felírások dtsaai^aak. ROpl. rátok eerérel áraaztják el a nerb Mváiaat. Szerbia tigyvarakkat Mváp ai vaa látva, a |a rá|fak la, mint egy uerb slökeMaég naadaéla - veszélyesek leesnek aaárt a szerb kunakik kezében.
A tépvfteJóbáz ülése. j * ■""WflrfCT él r ^^■\'"\'rr -f
I Lakám UoM miaietionfcOfc tűkére Mgt- _ -zts VT ** 00i| rotéhea M étfd Bécsbe ataaott, hagy Horalg — Stydr tndóeitónktái. -
( 0 , \' ■—,- -- in-t- II..-I MM h—tatiifci /éaal wg* AroUfaalewfcÉr, LJtiÜffi ga^s, \' „.b,-^
\' ■ " " " [ Mai mm mmí ooiliikai M0m dm L rffl* ÍVv A\' TJ l|Mlllt
iMWÉto msiákfc* a láii—iianÉ ~ T^r >TT TTT^ T— 1 laat? <*» naaycdsaáaaSea»t Jépitsiora. iw
b-inZwJ!^*™.^ «» * » ; wJZZ
még aiaee vége I boiaap folytatják. A mai I w £ . . \' ífn£?f* AkluittiljMéih»ttnsdik tvfodu\'óját A« araay-
iipuk imMihM wmmi, koir bit- ff OűlOlOnf öilIflíIlOSinflOM. | misét B*»bsn moidatta el V--szprém fópámáora,
■IÉIÍI rthsaflilia M i*#**> a pmtumuuM I __I mert ■ pápa kagye a bíborral ékesítette béré
őreág nemaéetrél aaóió iöi»tay|ainalstc< a I Néhány hét MOlva üzembe hely esik. \\ H"*li Károlyt éa aa arinymMa főpapiak •
aaaaj aa rihiilk iiattlll rég kép kivették a I \' í. ■ - I hlboroei blretam á vitatóra B csbe bettenussnie.
alpot, tfabot, trombitát, as allenzáhl kápstaatflk A Balatont Saövstaég nagy eredményei. I Itt érte -r mint aakflak Jsiaatik — aa
kedvűit bangeeerelL I \' _ ^ , ,. nf ... _ / .1 araaymMéa Mpipot, kJ cafltörtóköa vaaai At aa
A MpiXtii Ml ülését Mi II érakar . „ . . . u ^ I araikodé kezeiből meltóaágs egyik Jelvényét, a
nyitotta meg Ttsso litvéa gróf elnök. Aa elnöki ***** király meleg* .ngu irata, mely a ritka janisa,
leiaatéelétai atéa a Héa kanaadaaorl olvaaás- « • ,ratM0^ .lkaiméból igy b.ngsik:
boa k atfüfadta a parlamenti őrség ateireaéeé- d>r»áu|rbaióeág. buotleága mindig
_ ... 1T . batkaiói lémogalóii volt aoaak a nsgyarányu Kedvet bál
rol szóló BrveeylstraaMiot, mety ataa i " • .... . , . . __I . _ ......
Kammerer Cmó ismertette a kultusztárca bmUm^ "•H* 1 b*Moal Meni Oondvi
kőltMgvmé* éa elfogadásra sjánlotta. I T* I ön Aldozirti
Oktntb, Séador boeaisbbaa beaaél arról, érdekében fejietl ki. Oxdri Pa- beéölthetae.,
taazminiaxier figyd-ét kogy -r éppen . -B- pakormü kérd^ ogot. demekröl, mg
laalékb idei. leaae u iakolal biróaégok felüli- A Biltlöni Ilflret>é« trón éa a haa
íéaáaak. A Mltaégvetéet aem fogadta el »Majkflaaile a Motoai kikötök db teljesítésben
UmotltJtdi, a balatoni kő/telefont és a tavaax- I ___ h__u ,
Mértanit* Mértoa aaarial a HriritHII . .__^ \' . . 7. _ I nom, nOgy a
manoiyjj miwb ■ szal ismét csak i sxóvetség tevékenysége nyo- . ^
ftjlődéséeek Apponyi sokat ártott éa semmit Lto W . ^^ uv^ eUó ^uakasa Wl köZhMZr aem bassaélt. Hoeaaabbaa baaaéi Apponyirói s a ^^ H Balatonfó.dvsr ktoött kenyaégét mt
-kOltségvetéet stfogadjs. Hogy Jobb legyen és aieióbb legyen as hassa.
/n/fro Niador sst fcjtcgeU, begy a nem- zOldiégítrmeló telepeket áililott be Kelt Bécxbi
istiségi iskolák s kaltasxlárei mostobagyermekei. ^ , Wk mellett levő kiU.ü telep aa a minta. hó Wn. Kéri, bogy a aemsstiségi vidékeken a aiiáv aiM(rUk alapján a magyar városok élelmezd-
ayalv taao áaa kMeieaávé témsaék éa a poiao- ^ ^u^tte a kormány zóidaégtermeló Ml , __.
ayl egyetemea agy «*» katedrát álütaanak fel. |dtpdl f0iáJuutít aegélyezi. ^ JÍ^Í
Fari* Pál polemizál Jarigával éa ast tpCl a balatoni viliamoa kfispoot Aszó- V<
kangostaija, kogy oálaok a aemzeüaégiek * \\ Um tn cuk hetek kédém már, kogy megindul, I legcsekélyebb elnyomatásban aem résaesOinek. I y<M, - Ez a ssóvetaég addigi tevékenységének ^
TParku Pil az géez Qlést kibesiü s s )eshatalmasabb aikotáaa. De nemcsak kieezkO- ^
kaltusztársa költségvetésének további tárgyaié- ) ^ . kSrtelefoat, baaem gondoskodott arról •át holnapra julasztották. ia, hogy minden balatonparti kOsaég megkapja ~ "tó
— a maga körteltfoojit - Már caak abg néhány ^ Mpviat
Az uj adótörvények. község van hátra. I r4ro• köíha"0B
Badapatt, december 11. • "o^- J^TSS
^^^ magjobbiláia ügyében állandóan tevékenykedik. "orva"t . f0\'e<y A képvtaelóbáz folyoaóján ms szOnelkóz- eifl^jesztéséra adott
egy kis hsjót a föld ml ve- I ..T\'?,.
boa er asgyobb munkapárti képviselőcsoport „úaiuiu és moat ad egyet a kereske- i9Óomí
tsaácskozott as uj adótörvényekről. Arról volt ^mi miniszter, bogy a balatoni hajósáé kér- ff ^ f??8^. ssó, hogyha az aj«lótörvényt lanaár 1 éa életbe ge la ascrencaéa megoldási nyerjen.
léptetik, a városok aem válaestaaak ISbbé mnn- Nagy vonásokban ezek ások as alkotáaok, El,e t rárort kapirU képviselőket Heltai Ferenc Is részi vett I aaikm a Balatoni Siövstség elvégzett és as ed-
a tanácskozáson, melyről Lukdti Lászlónak is digl munka sikere arra fogja buzd tani, hogy A biboroai bit
hirt akart vinnL Lukács azonban nem volt la- I a jobbén még erősebb tevékenységet fejtaen — mint már Jelestől
látható sehol, mert Bécabe utazott. Crután a kl 1 balatoni kuliau fejlesztése érdekében. délelőtt 11 órakor
péazkgymi*isztert^keresték lel, aki azonban ast I —---—— I udvari templomban
válaszolta, hogy mintán a miniszterelnökkel ma I Csmllló, titkos barna
már aem beszélhet, csak holnap adhat érdem- l Jrappístü Kakaó A báró Hornig veezpn
"" - 5 *\'*>?\'?> rzte éa "
f iőző csokoládé 4 Bécsbe érbastak áa i
Budaptsi, december 11. 1 Trappista-Likőr } Uká-. Ma dálaMtt ll
A költségvetés tárgyalásai pár aap alatt t - T { I nanduit, aki a látog
véget érnek a ezután as approprádós törvény- J rapplStü• 1 ea. « nozta.
javaslat tárgyalásai következnek, mellyel szoa- I C As áru tlsztsságáért, kllOnő minőségéért V A biialam f<
baa röviden végesaek. A főrendiház S jövő I * ««ds« seomsgolásbsn a .Trappista Alyák- á király ktpil|i»m>M
hétaa fogja Márgyalai a parUmeul állal aaár (f MT* * d"*fih "Ir*toL b örökös fogja végaaal
etvtgaaU anyagot a 18 én már atolaó flléaét f Kbáiéhmw Mraktár Magyarmwág rémárai J napaágoa a magyai
tadla a Ház. Ekkor kesdödik ugyanit a karé- ll p t, x rr i V I l*kém Urnáé mis
caoayt aahaet, mely febraár végéig tart. Aa1a f OC/iWG/7! 68 l dU06T 7 Jáaoe vuttéa- éa M
tervbe ven vére, hogy aa élteméből hinbaaa J gyurmaliii asjuhauÉhadti, Nsgptamfcaéa. f I Mlh a eétbói ma sst aaék, áe erről még aem hetfcaalah. I ^t^ j-\'i-h.-c-jr\'l^jf I licsbál jataata
A tépvftelóház ülése.
V»ká nsts.1 vqámtot foiis sA
Mj|
HUÉt
\'li .tvft , " " • imáit II \'I
w ranatxwü
bHINIliatÉia. >Hl« napirendrs. A lárgyaláaaafc még aiass vége a holnap folytatják. A aapaak aavesetseuhk mummifma, bogy\' bar ■adsmri dfviitihia la sMngaáat a puelamaad őrség merveséaérdf aaóló törvéayjasaalatot a aasel as rihailk kenetből végkép kfvellék a sápot, dabot, trombitái, aa attaaaábl btpelaaiJk

aasö.. éuiod^
retéhea as étjei Bécsbe utaaott, hagy Hondg 4 kaÉiattiÉii ifin iaijm Awfliimiiidbár béoat tfaaáaáaab aamml poktihel hédern ninan »ert még aybenetára aem log latealbesnl
~mmmmm~mmm—mm TnJnu .
R balatoni oillamosmOou.
Néhány hét aolva Özembe hetyegik. A Balatoni SaOvataég nagy eredméaqral.
ranymisójo.
— Saját tadáfáónktói. —
A bépihdflbái mai aiéaét Iái II érakar miatta meg 7kes iitváa gróf elnök. As elnöki jaáeuáéeláiai atéa a Máz hsrmadsaori olvaaás-haa le elfogadta a parlamenti őrség uiinaéat iát szőlő tth»éii)Ji*aalelnl, mely atéa
n—msili Ernő ismertette a kultusztárca költségvetését éa dfogadáera ajánlotta.
OfcliBifa Séador hoaatibbon beacél arról, Irgy ia iokoták aem fektaiaek elég nagy aalyt a Jellem képzésre. Ezt már s IsnMóképzőkbea kellene e növendékekbe vésni. Felhívja a kai bmzminiszter figyelmét arrs, hogy már éppen a lagfább ideje leaae as iakolal tdróeágok felálii-tásáaak. A költségveiést nem fogadja eL
Mártont)y Márton szerint a kOsépiafcotáh fcJMdéséaek Apponyi sokat érfolt és semmit aem használt. Hoeazabban baaaéi Apponyirói a a —költségvetést elfogadj i.
Jmtga Niador ast fejtegeti, bogy a nemzetiségi iskolák s kaltniztárei saoslohsgysrmekei. Kéri, bogy a asmzstiaégi vidékeken a aiiáv ayalv taaa\'áaa kOtaMidvé témsaék éa a pozao ayl egyetemea agy saMv katedrát álUtaanak fal.
Ferim Pál polemizál Jarigával áa azt kangostaija, kogy nálunk a nemzetiaégiok a legcsekélyebb dayomatásbaa aem részesülnek.
. rarkaa Pál as rgéaz SMat Ubéáaáll I á kattussiárss költségvetésének további tárgyalt-sál holnapra halasztották.
Az nj adótörvények.
Budapest, december 11.
A kápvMelóház folyosóján ma azflnathöz-ben egy nagyobb munkapárti képviselőcsoport tsaácskozott as aj adótörvényekről. Arról volt ssó, hogyha az aj adótörvényt |anair l én életbe léptetik, a városok nem válaestaaak többé mnn-kaplrti képviselőket Heltai Ferenc ia ráazt vett a tanácskozáson, melyről Lukátt Lászlónak is Mit akart vinnL Lukács azonban nom volt laláiható sehol, mert Bécabe alazatt. E salán a pénzagy minisztert keresték M, aki ezoaben ezt válaszaHa, hogy miatán a miniszterelnökkel ma már nem beszélhet, csak holnap adhat érdem-lagee választ.
Utolsó tárgyalások.
Budapeti, december 11,
A költségvetés tárgyalásai pár nap alatt véget érnek a ezután az approprádóe törvény-Javaaim tárgyalásai következnek, mellyel szónkén röviden végesaek. A főrendiház a Jövő héten fogja imárgyalai a parlament által etvtgaaU aayaffat a lS in már atolaó flléaét tartja a Ház. Ekkor kesdódlk ugyaaM a kará-caoayt mSaat, mely febraár végéig tart. Aa le tarrho vea véve, hogy aa flléemahat aaék, áa erről mén am
A Balatoni S\'öveta^ eliam téil érdemlő máUMéat l^t ki a balatoai knHara érdekébea. Zalamegye törvény hatósági htsollaágB mi ad tg halhalál támogalóji volt annak a nsgyarányú munkának, melyei előbb a balatoni viUamoe mérek, ma|d a körteiefoa éa sö.daégterma 6 lelop léáesiláss érdekében fejtett ki. örári Pa-reae dr. orss. képviselő, a Balatoni Siővolaég elnöke most asámol be arról a mánkéról, a mellyel a B ilakmi Siövatség r agyon fontos éa nagyoo életbevágó gyakorlati kérdéseket oldott már meg. A Balatoni Siövetaég összeköttetéseinéi fogva kieszközölte a balatoni kikötök di-lamoettitdl, a balatoni körtekfont éa a tavaaa-szal iámét csak a szövetség tevékenysége nyomán épül ki a balatoni körűi első siskassa Siófok és Balatontö.dvár között
Hogy Jobb legyen éa afe<óbb lagyea az élelmiszer, zöldségtermelő telepeket áililott be éa a Siófok mellett lévő kiliiii telep aa a minta, amelynek alapján a magyar városok élelmezá-aéaek aegitaégére a kormány zökfaégtcrmelő telepek föléllitását segélyezi.
ípfll a balatoni viliamoa központ Aszó-főa éa csak hetek kérdéte már, kogy meginduljon, — Ez a esövetaég addigi tevékanyaégének leghstafmaaabb aikotáaa. Ds namaiak kieszközölte a körtelefoal, hanem gondoskodott arról is, hogy minden balatonparti község megkapja a maga körteltfoojit. — Már caak aHg néhány
rl van hátra. ^
A poitai közvetítés, a vssuti forgalom megjobbilása ügyében áUandóan tevékenykedik. Előterjesztésére adott egy kis hajót a földmlve-lés flgyi miniszter és moat ad agyat a kereska-dataii miniszter, bogy a balatoni hajózáa kér-dáee ia szerencsés megoldást nyerjen.
Nagy vonásokban esek azok as alkotáaok, lkat a Balatoni Siövetaég elvégzett éa az eddigi munka aikere arra fogja buzd tani, bogy a Jövőben még erősebb tevékenységet fejtaen kl a balatoni kuliau fejlesztése érdekében.
Trappista Kakaó Trappista csemege és tőző csokoládé Trappista -Likőr Trappista-Tea.
Az áru tlsztsságáért, kltflnő minőségéért toát esoougoláaban a .Trappista Alyák* aevs éa dmarék saavalót
fbáiőhmw Mraktár ll^irnili rámérni
Schwarz és Jauber
Báró Hféf JBsfc, egybásmegytaknek közel ^y ndgyedssásadon ál fiptaztora, isgnap ÍM meg az WléM \'diáávMelée\' kegyeiét bőt áhfüaái sdjégsk ö venedik évfo du\'áját. Aa areay-miséi B^Cfban motdotie al V.-eaprém Mpéeetora, mert a pápa kegye a bíborral ékeaiiette báré Hornig Károlyt éa aa arinymiaéa főpapiak a biboroai biretum á vétaléra B cebe kelten u\'azaáa.
Itt érte — mint aakflak |e!aattk —. m aranymMée Mpipot, ki cafltörtőköa vaaai ál aa uralkodó kcaaiből meltóaága egyik Jelvioyét, a király metagnsagn irata, mely a ritka juDilsam alkalmából igy hangaib:
Kedvet báró Hornig bíbornoki Az Isteni Oondvlselés megengedte, hogy ón áldozárságának Ötvenedik évét beiólthesse. Örömmel Qdvózlöm ónt ezen Annep alkalmából. Szivesea emlékezve meg újólag azon kiváló ér-demekról, melyeket ón az egyház, a trón és a haza Iránti hfl kötelesség-teljesítésben szerzett, szívből kívánom, hogy a Mindenható kegyelméből kOzhasznu és érdemdús tevékenységét még sok éven át folytat-, hassa.
Kelt Bécsben, hó 9-én.
1912. évi december
Ferenc József. Mint Veszprémből közlik velünk, es aranymise alkalmából Veszprém város képviselőtea-tfllete tegnap rendkívflü közgyűlést unott dr. KomJáUry László polgármester elnöklésévei A tanács ladltvényt lerjaaatett elő báró Hornig biboros püspöknek bíbornoki kinevezéee alkalmából való fldrőzlése tárgyában Dr. ótéry Ferenc orss. képviselő méltatta a odapöknek a város kösbaaznn éa ku\'lurália intézményei körül hozott éldosstkéssaégét és érdemalt. Dr. Honrátk Béla főjegyző fsiolvaala az üdvözlő távirat saövagét, melyet a közgyűlés egybauga leikeeedéeed ladoauanl vett ée a jelenleg B.ca-ben időző püspököt táviratilag fldvöjöiia, ki a közgyűlés üdvözletét táviratilag köszönte meg. Este a. várost kivilágiio.ták.
a
A biboroai biretum ünnepélyes átsdása — mint már JdestUk — holnsp, csütörtökön délelőtt 11 órakor fog végbemenni a béctt udvari templomban. Mgr. Caccia Dominioni Ctmilló, titkos kamarás, apostoli legi us, aM báró Hornig veszprémi pflapök kioeveztsárs vonatkozó pápai brévét hozta éa Ortlni Letta herceg, apostoli fu:ár, pápai nemesi tsMár Bécsbe érheztok 4a az Erzaébet-ssállóbaa vett* Iskást. Ma délelőtt fölkeresték Mgr. ScaptaeM nundust, aki a látogatáat még déMőtt viszonozta.
A biialam feMéteünek iiertertéeát a király kiprliililikia Futom FQrélmiud tréa-örökös fogja vágaant Ráazt vaaaaak as fla-a magyar horaMny bflpvtaaMtéhea mlalailailaflk éa gvM ÜMr Jáaoe vattáé- la kflaiklaMaflgjl aühlmim la, aük a sálból am eete Möeha alaaaak.
Í Kérő* mmm
itti %mm*r n
ZALA
ftl Í*Mm ÜL ......,,.
jt^ta bárért*/* tfboroe paepAfcat Harag IftaiCM főudvai Mtar ét NtptUá itfwl btéét**. sdVari I—éifW IfiqiM b meg* Ugatták « biboroat.
MfljéilÉa
Ifi ápmt, december I).
ftgyamw MUaWM HHHliaii t)É bóméraékte^ (6* C.
— CaaS\'aák kittóe - táblabíró Rég M^daadl kliáataláal köeöt • hivatalos top kptóbbi számának egyik KrjnMnM királyi Mritt. melyben sztmoi bírósági Mwwiéi kMM at leglaHatlk. hogy őfelsége n Igazság-ggyaiaisalcr aáőtcrjmstósére firmái Miklós sagfkistsbl M»»ásgsiáll Mróiik a* Ítélőtáblai krtt cismt 4a |«ii«fai adomlayozta. As a aagy Sápaenáiég él általános rokonszenv, melynek Casasaik MiMto iwciil Nagykanizsáé, hanem ■ agáaa nágfáhtia, afli unck kittrila tul ia léasste, árthsiővé tsszí, hogy aa a totBrietéa a lagstáiesebb körbea a legnagyobb örömmel la Mttoaoa.
— Jegysö válás itáa Nagyradáa. Nagy aái kOaségtna ej körjegyzőséget ascnreztck a • kOtjegyaőí állást tegnap UMiö lék be. A községben már napok óta megbhelőa izgalommal aáiiek a tegnapi rüiutii elé, amlyból — mint paeesi tadóaiidnk Írja — 23 isóiDbbaéggel Mméts Sáador gaiaai sljegyső kerSlt ki győz
•a.
— Útlevél tilalom. Zabagursssgról írják: •á ■ottani állapotokra jellemző rendektel kkl-éött ma a baMgyaüniszter Z«la vármegye lör-vénykatóságáaak. A belügyminiszter readelate ártelaaében a ami aaptól kodra 50 éven alóli yánsknak naai subád kamudra iióló útlevelet kiadni. El a rendelkexéa addig marad árráaybaa, attg a belflgyainiatlcr máskép Dani intézkedik.
— Ogyéazbő törvéayazékl elnök. A khritaloi lap laga óbbi atéailoak kfialéaa szartál a király Jtratztk jiaoi veszprémi Bgyéstl a raszprémi törvényszék eleökévá nevezte ki.
— A korcso\'yaegylet közgyűlése. Teg-aap magkazdódfill a fig sportélet a Nagykani mai korcsolyázó egyesfllat légpályájáa, a ássd feltámadt á szárát rí kán hallató Korcsolysegy-let egyesfllat működése is. Mlol agyanis reJQnk

köslik, a Karrsotyáaé Igyeattat as M \'Has|Hbát áHamhn 12-án, as at
mm ■# *«*" taatfa i
kb U«Aca <rmébea, afejtfa as njsaliti t^atat esaáoa kivja mag as einókeég. — A köagyálós tárgyalt 1. Aa éfrt jllialli, 2. A tbetikar meg-* ál ásítása la t A tagsági áa bdépáttifak msg-áilapitása.
— A ishiilibsHIik kábám mtli. A péuteaéaakeÉL országos tgyMáMs a nagykö-söneég magayagtatása végett khrlevéfoee hang* salyozzs, hogy a takarékbetétek hábar« esetén sincsenek veazélyesietvs, sót a hágai kanreueó írtaiméban még a gyóskea eUeafélaek aaaa áll fogábaa kasát s nép tsksfébbekétetrs rétaaai.
— rokme kék a kaposvári színház Allnm segétyet A kaposvári színház tudvalevőleg 200000 helyett kM 400000 korosába kertit, meiy haiaháiéanah körbe néau aagy gajdot okozott a hsposvmi IbaPnaégaik, mivel w 4000 korona élbmasgályt aa kapták mag 1911* re (mart a sziaház slkéeva ápaa b) áa a4tC0 korona évi államsegély megtelelő fölemelése érdekében lelt lépések b eredménytelenek maradlak. Aade nincs olyaa miniszteri álléipml, melyei Jó ásóra aaegváltoilalnl ae lehetne. Így nrtáat megfelelő kOzbao]írásra, hogy a mialss tar a kapoavári uhbáz részére már kbiaM, da még föl aan ratt cbfl 4000 koronás államsa-gétyt már 1011. évre aogedélyszle, 1012 re ás 1013 rs ujabb 4000 koronás áliamaagéiyi ad, 1014-51 kezd re pedig as államlsagélyt évi 8000 koronára eme l föl. Eisal a vallás- áa közoktaláaflgyi miniszter nsgy gondot háriloti e< s kaposvári közönségtől, melynek érdekébea Makfalvay Oba főispán, Márffy Emil főrendi kási tag és Nagy Ferenc dr., Kiposvár orsz képviamflja aiodlg egyflU buzgólkodnak, még pedig aiol az elmondottak mutatják, — arad menyesen
— összeesett az oltár dfttt Pácáéról irja tudósi,ónk: Szarka Antal salasasolaühályi piábáaos tagaap a plébánia lemplomában mi aét edabrilt. Midőn a mise már vége felé Járt, a plébáaos agyaserre csak ssiváhas kapott Mettelerifll tarait ai as oltár lépcsőjén. As oda robaat ki vek azonban gyorsan életre kellették s lakásán sÁWtoiták, boi most bebgea fekazik
— Aa adókivető blzotUágok. A aop roni kereak. éa iparkamara rendeletére a megyében e<yatf iirán alakalnak meg a jövő évi adó kl/etfl bisotfngok. Miat Pacáról írják, ott va
Orosz ánsósborszesz
menthollal.
Legjobb eredménnyel alkalmazható rheumatíz-musnál, végtagok zslbbadtságánil, köszvénynél, fogfájás, bágyadtsig, hajhullás, keresztcsont és derékfájás, libák és inbántalraaknil, fejszaggatás, görcsOk és még számtalan más esetnél ; mert erősíti az izmokat és az Idegeket, flditöleg hst az egész testre és a szervezel ellenállóképességét növel. — Számtalan hálairat —
IMI: IKiír Jhhr » Mliáultt Wi
Aa OroaaláaaÓsbofasaaa ára 44 fillér. Nagy Ivag 1 kar. 10 flll. - óriási Bvag 2 kor. VI
naMatelAi aattákaUk főraktár: REiK GYULA
.SsMar1 gyéjsasrtáráb—
•ánup laibtták a paespi, adékbatá huo<uá# tegnk Moiautt a a pacarn Jécáal %sifsgabi ali||áióaágl Slájta ftf hnéb Páa luadn bga^ 1»MW Kálmánt pedig gáttap) ^iknnalág JcMba as adflhbsKI Miottaágba. , , -7 Zanbtnivnjiaa a páncnai, Hbiáb György oá gyékényest petaaatesas—y a arat hetivásárra bahoaU tmméniatl s asohat ísa koronáért érkákaallarte. A pénzt agy feheáa bőrtárcába haiyasta. majd ssakáki mpve aá-indult, hogy bevásárolni valóét eOágeaie Amiat agy löldön áro\'Aaál a vett árucikket kiakarta Sauln^ rémfllleu vatta ássn, hogy ersaáuya saép Asssega tartalmával egyStt attáni irin* vbaaó asoonal a retitMieágia sásM S\' aa bakt-r etlen lettes ellen a \'(\'jelentést mag tette. A magkároaiiott aasaany egy 40-45 óv körSK
* — ... — » * J - - . --I^^JI
aoaeptermure eoam starse aagyuannunu mtsm uóru gyanakszik, aki a vásáron éttmidóaa nyomon kOvette s midőn 4 a földöoáruióval alknóoiott, egésaan közelférkősött hassá, ahón-ben hövethe te ai a lopási. A lendfreégaa aal hiszik hogy agy notóriaa asshtobaJaB követ-hatta el a lopást a s reméHk, hogy a tattaet dámtánra már kérreher«hellk.
— Egy manakglt tőrók ttast édaaaayju. A Kaposvárra Interaáll török tlastek ás bgáuy. sál, bármily Jól folynak b dolgaik, süg várják már, hogy nyálba flsaék a békél, kogy lámát visazilérhaaaanak megszOkfllt hazájukba. Natfrf pisa, lörök vezérkari kapttáay, aki snovtbasári sandisákból Jutott el magyar fóldra, a napokban levelet kapott édesanyjától, melyet Nadal maga matatott meg bisslmssabb kórban, miat tanúbizonyságát annak, miat gondolkoznak a tötök anyák. íme a levél:
.Kedves Ham I Örömmel olvaalaa dal, noha azt hldam, hogy még ott VUKf a csatatéren áa egyáltalán nem b goodottam arra, hogy mint manekaii, idegen orwág kegyence lágy. Birmeanyire b örti ök aanak, hogy életben vagy, mégis Jobban szerettem volna, ha as én fiam, mini hós, hazánk mar-tirjs. ott asik el a csetatérax Jól tudom, hogy as én fikm nem lehal nrávs, da abgb Ujul fog, hs m«|d, mini foglyot hasnak km áa számon kérik tflted menekülésed okát Tudom, hogy a gyávaság vádji alól tiastáanl fogod ms* gadat, de as embereket as aam fogja mag-győtni, ladni, hogy as ón fiam nem volt gyáva, hogy kénytelen volt meaekátai. — Scomorn-•ágban élflnk Itt Oyáss ás gyász mindenfelé, öcséd a k\'rkekilisszei c tatában elesett áa a roaoaok közfll nagyon aokaa pnastaluk el a háborúban."
Ezeket mond|i el a hőe török anya, akinek egyik fis ott eaatt cl a harcmezőn és fél a vád\'ól, a gyávsság vádjától, amivel majd hasaérkeztekor Kaposváron lévő menekBli Hát, Nadal vesérkari kapitányi fogják vádolni. ** — Újságírás. Egy közeli vidéki kb hah lap hírei közOtl talál ak est:
Uj honpolgár. Neumann József arat, kedves neje rlsroacaak Margitka, egy erös, egésiaégea fiúgyermekkel ajándékozta mag. Ugy aa anya, mint a kb újszülött Jól ársÜk magukat. Oratulálaak a szOlókoek, nagymamának éa Vilmoa nagypapának.
— Aa aj asáakoronáaoh. Daeembar 23 én kerülnek ki a forgalomba as aj asáiho-ronésok, amelyeknek kék ayomásáhaa vörOa Ntok vannak, hogy a bankjegyek hsmlsitéaa magakadáiyostauaáÉ. Aa n| aiáshnroaáanhaak a szövege a rigi, da rajza al ás Ifua rtbrtk.
A nővéi uaáattt. AlaOt«®dvérót kjt In. voaaom. nansai jvmeer ■■sMmaavvi ■■r-•áibgéay vaaárup déluÉáa átráaduk P< kos kösságSe ée aa
iimjlmi Miiiitvi-
■ * íjbiu\'i \'UtadiLaituj
■mi nmtiri csis, mh iwiiii
* ><« J kM ■ V 4éÁÉÉL»<AL*Í\'
mts ■■ m nn un mrtor, 1 mr mttm.
MMI «7 HlliTII llfIT BITI es mm
Jlk. Int \'.a * t- r ■..• UI \'kV jukiiT.
w^T ■»" 1 KfHCTtl ■■jlTal
• - <» J i^jJ
W SMR UnMIR; lt)o WttMMI tCTSTT
ni 11 ut hH^r "fy tdftM Mjyta
Hor
réiho/,1 kd0 es HM MM ftaM^ éeéméleé" « állapotban amin n«M, mígnem így Mfl utas M uum atedte tontfifi ét hasa áÉMjr Ifcialti Mm nt eljárt* m*in-
^■i- ifh \' éíkvWi \'oV*. *
JSttí_
mint a ii|IMHiiMi BBWII0 rHUWMII n büa-»nS tnTttjwV a ,f iw
magadé BggkadaéM Mukaé na*
I*

- Aa éMnri éa étmsatf alUatoM eJafi a éJMaiíjftgei thstssags és~a gjMás a* áhéiása tamoa. Ba oaból a Trappku m ■ MM éa IttMlMMi Maő kajytff M#Mk. nsft caag a küobb nyers mBmgri kgpoQdossbosa lesznek fddolgqtva. öfnt\' tfSbM éwizedrtwo át élrabetik ilMÓ, kiássa ba aamato A .Trappista Peténk" nem |b ÖMm| reália haszonra. hanem nerftkk I éa dmaifikkcl áttolóinak az irn ikzlsságéért — Bevásárlásainál kérjen Tnpptala caokottdéi, "hippiéin kakaót éa Trapéau Utón, makf gyári atfap aa már minden Jobb Manet áa ceameir-éyjnbea ájkndóau kapható 9353
— A poata karácsonya. A pécti int-
Hiltont ttkinteuni fi tynácfonykor lgjTt"t kafván.ozotíabb caomagforgalomra, a yhflptég réaaért fgyelmezletéai bocaátott ki, gM^gpnn felsorol |a miadazokal u intézkedéseiig; ntlyp|ei a küldendő csomagok biztosiiá-ifra meg keil lenni. Nem mniaaathatjnk el, hegy a póstaigazga óságnsk e figyelmeztetésit kösri adjak a egypttai a közönség figyelmébe ag ajánlj"*. A póetaigazgaóaég figyelmeztetéae a kővetkező:
A karácsonyi éa újévi rendkívüli csomag forgalom ideje alatt a küldemenyaknek kéaede-laaa nélkll való keteléae eaak ngy butoaiiható, ba a hüsöaaég a saonugolásrs éa dnuásre vo-aó pos al aubályokat beiar ja. KMnOeen szem előd tartandók a követ M
1 Pánt, ékasert, más tárgyakkal egybe aacaiai nem subád.
2. Csumaguttsrs IsUdá, véasafibOi loot vipaana, vagy ilizta közönséges váaaon,
kisebb áréM ál csekélyebb tniyn tárgyaknái padig erős csomagoló papír bassnátandó.
Vásson vagy p>pirbarkoJattal bíró aoma gpkat gőbnélkOli zsineggel többszörösen éa já szorosan átkötni, a zsineg tsreutesési pontjain padig pecsét vissazal kell lezárni.
J.A pecsétsiésoéi vésett pecsétnyomó használandó.
3. A címzésnél kiváló gotd fordiiandő a címzett vezeték éa karesstnevének vagy más megklllönböztető jelzésnek (pl. ifjibb, idősb, OeVrgy stb), továbbá\' a címzett polgári állásának vagy I gtslkozáaáaak és lakhelyének pontos kfiékMie; a Budapestre éa Wienbe szóló kai dsmények dmirsiaibM- ezenkívül a kerület, trea, házszám, emelet és spojdhás stb. kitaendó. I A rendeltetési hely iflietoz jelzése (vár-ügyi) a ha ott poéta nincs. u utolsó poata pon oe és otvkaható feljegyzése különösen azük-aéges.
4. A ebnet magéra a burkolatra hall inti, de ha es aem lehetséges, ugy a éim fstábiáes-hfln, bőrdarabra vagy erős lemezp»pirra Írandó, melyet lartócan a esomaghos kstf köni.
A pipirlapokra irt elmeket {mindig egész terjedelmáben sell a burkolatra Mrágatttanl.
Iklgts kívánatos, hqgy a tfladó nevét és IskMki, továbbá a eisairall|eazís Ritáit fal, ffiréTö naéirtrp tegyen magában a csomagban H tllatyem arra as esetre^"bőgy hé • barka-latén hívd daairai leesnék, sianahae* vagy pe üg otvaabatlanná válnék, a küidemépy btaott sági MhMláajtllán s \' ,irWmégls Ifafl
MKííTiW CW>
cmmmmio
KMéshábs továbbá, hogy »" kiadó aalál nmét él- MMmBi a mnmagnn simiuM lelté ráaén Is Uütataaaa
M^w wt Wfa
adaég émmmmvis# asmtot kiksmta .jpt. o»
tapaa Aftu J #«v»kp 3 JM\'* %i«ir h* aO)),
A firtatom ily rvkzimes merj-iö\'fcín a fo gyassMsi adó kivetése asemponf|ábói \'tHilni énn gpomhéÉhsÉltiiS lln^áii i sMmandltJa.
Irnlpi ... .... ............. aiyA
karnak éMawdáia A sshnrkm»ei»*. h«*
imzpá ^f^f\'ssgy^nfrsal\'H llöFrtföjfe^^t JüMilMf ténddmiti léi jen DdnWn MwjHftt éa él mntil fogjs aetvarkák mtmi. kbáMf ^Inr. bo>\\ MMyaknt anqnNm cm| a m. ky. WW és dokánynngyáruaába i veket doMmon^ n síi


Fiacbcl Ffl Op FhMBnyvkere
lligpkmtasán. na
9332
iigteiíHMi^^
ngyttmen mv üutvs anttii. munrna es létaaetéee lilaMt, mert ezen a tárást é énde-<m« ki p Mimhaah^ biznimM
lHOUr^WM. ,;
Aa ««n rbv»tb»n ktaetv. könyvek, folyóiratok »ib., Naiylsiiissak r>»«h«im<o* rt> könyv■ ksr*sk*aés«k«n SaakatáS. — Vidéki i I4>ek Moaasi diaté<4st nysn^k
Uj hOüjivik t
KenetU Oéza: Anekdoták a m^gyír
közéletből, fűzve Uj mesekönyvek gyermekek réstéte: Benedek Etek; Caodatámps. Ptroa
metckOnyv. kötve Nagyapa: Meaék. kötve Forgó bácsi: Rántó Pál viaeit
dolgai, kötve Gombot AÜáin; Hájss Muki kalandjai, kötve
3.—
6 -1 20
4.—
Qabona-üzlet.
Budapest, d< center 11. KéazénMUtM>
5—10-zel o\'csóbb.
HatárMÖ-Oziet
Buta 1913. ápr. Róza 1913. ápr. Tengeri májusra Tengeri ju< uira Zab áprilisra
11.94 1044 7.70 7 87 11.12
szerkesztésért felelős:
G&r^r Istv. n.
kazgató;
Flachai Ernő
HOCI-ElílK-MUICII11
kmMu MMiiml MÉ-Mt pilitkilln MMil lllllli
mum
láiltanl uMMJ
m ib91vi i^mwf
MKCOUl.
J! yh>ir>jb SymhuH r -
nH HQTt»wa-
oi^ágt^já(i eí^tjó c^y júka/bgn leyö
Ház, bázbeltyöj,
és h^zzátprfoid *
nagy kertté!
Ván fájt kqrcpmahelylség Jlaímér^i föt»f>al, s hán>orjövcdeléti évenklnr loop korona, yételár 11500 Koróha, melyre 2000 kordná lefizetendő, mig i többi maradhat megegyezés szerint
Minden bővebbet a megbízott;
Kondor Adolfaál,
Nagykanizsa, Arany János utca •< Internrbsn-telefon: 123.
Ruhiatisztitást
a legoks bb árbaa fogad cl as ebó nsgykankasi tulipán gózmoeó éa lényvaaaló intézet Eötvös-tér 29 m.
Szíves párfogást kér: O\'blri Mihály
1834/1012. tégrh. szám. 94M.
Árverési hirdet mén)\'.
Alp|iro\'< birórágí végrelií j ó az 1881. évi LX t. c. 102 § a «Tteirn«Kn ezennel főzhkré teszi, hogy « negyk*tnissai kir játráabtróeágaak 1012. évi SpJII 651 3 asamn vég.éne követ-kez ében di iiatdn Qrula nagykanizsai Bgyvtá A|t«| képviselt Vidi Jói* t ptcasi lakói javára 1950 K s Jár. erejéig 1912 évi november hé
ragaajfítírfióli" Ptláügai KágíKhailéa állán
lefoglalj és 1Ö30 kor. becsült teba aazta\', ven-, imoerendezés, szobabuorokbói álló ingó-I nyilvános átverésen ei<datnak-Meiy árverésnek a nagykaniusikir. járát-M éság 1012 évi V 1001/i. máma Mgsáss folytán 1950 K tőkekövetelés tarnak 1911 évi november oó 3 ik napjától Járó 1% kanalai, \'/a\'/* válló dij és eddig öaazesen 118 K 90 lk-lerbcn bíróilag már aMjgáUepÜon kökaégak erejéig a fizetett öeaseg levonásául Pacáén (a Sas-Iák vendéglőm I) leendő eszközlésére Í9lJ. M december líd 21 Ik napjának délutáni 2 ótijn határidőül kiűzetik és ahhos a venni aséadé-kojók oly magjegyséeael hivahmk meg. ba» ás érinted ingóságok ss 1881? évi LX l-l 107. ás 108. | s értelmében kliiplaiisalái mellen, a legtöbbet igértak becséron sinl k el Ipgnak adatni. A mennyiban aa atámtezamlő iiMW|"kat ásások k la- és fotUfac\'aMaáUk é^ azokra kleiéettáet Jeget nyrrmk volne. amn ár-
rs az 1881: LX. |. a. IMI ft a éa if | i érteisMhaa esak JsvéSa k ahualpMlu \' Keh Hagy^mlpsla, t»»2. MWM Ma,
Mnakmatka OyOrgy ktíTSfr. végrekajtó.
lift d«ce*bcr
ZALA
f.
mjj fparoa eUrtartóltk*
i rtvttbs dljmsuíaeen
vesasák M.
H E LYI-I PA R.
Hétyt Ipstrsa ntMn* * \'\'\' vüannSk flaft


V—
tuttiM ét Martat* laa*a. Mimi-ita.
.___UK Ba*r-ép4M.
Sm UH utód*. Kailocay-ntea. Sm ujoael <Nw «ifi I-íj .ai e ■it\'i m i
(Miit Joaert Eotvöe-tér 1 fSUSm M Cttngary Mw 11 ta* Anaiia * altlaa g^cai Farenc Rákőo&utta 4.
jáeart Ötvöa-tér 1 jjjjalt Sándor Köicaey alca II
Auowtor i
iMm" J4***1 Tal«ky-«rt 41 CtváaMagjar^ian IS8.
yui|U«tt tiaaiaata*.
C^dtich Lajos, Attila atea 41
Mka)4a.
Magyar Istvéa. Piact«r éa Magyar a. M
ÉMnssréns éa ariayaiIrN.
Xficlar A. Kazioczy-atca. Bsreay Jéaaaf 4a Fia, Főst. Hámburg Miksa, Föat. MilhnOar Ödön. Főut.
Kpltémaatarak.
Oaásl Viktor, Kazinczy utca 41 Ssukaay Lajo«, Jóa<«f főherceg at SeAató U]o», lósset főherceg ut 51. Bölcaförrfy János, Teleky nt 15 Palkó PaW, Kiskanlz«t Varaaedl *. 63. Somogyi Ferenc Petőfi utca 77. Maskovica Mér, lót—l főherceg at Schuhel Lajos; Kossuth Latos tér II. Falár Mihály, Ötvös tér 15.
Karoly. KblMizaa Plvárl-utca II Vajda János, Király atea 31 ágyháláaat káasltl t
Sándor, Magyar-utca 48.
aáésissi
PMkk Mérné. Klrály-útea Sl. g^M* Jó/sef, Magyar ntca I. sa. Vsf Ernő kháty-ulca 41 »s.
Ut rkocal tu\'ajdonoa i
a Döme Fenne, Eötvös-tér 18. I gtán Sándor. VörHeaart) ntca 1 (Has jáaot Kisfaludy- atca 33. jMOgyi Józaef, BaJza-ütcij II " i János, Kinixsy atcí II
Mar|wtMSS klméréa i
Utdor, Erzsébet tér II
norbéty éa MrUS
I Mé leaác Ksi\'ncqr-atra. Ma Óvnia Csa ngery-ut 54. I IMrtcs Jáaoa Deák-tér 1 htckobrky SánddT*C nngsey-at. Ur A\'iotf Erxsáhet-tér. [ íckarelU-r József, Föat I Tnk Ls|ob, Főnt. 1 Ztpletil Simon, Bazáratfvar. [gur -|[ r György, Kaziaecy-atea 3
Fasekss.
4 Bakó János, Vörösmarty utca 81
Fáayhépáasi
Mathea Károly. Bazár épülst. Vértes Antal, C»a*gary ut.
FérSssskáh.
Tölösy Péter Taleky ut 1 Kaatmann Mór, Kaataczy utca 8 Söriny Jenő, Hlatkó János utóda, Páat Liditt Miksa, Király utca 14. Cavetké Ferenc Eötvös tér 35. Skeiták JAno*, Hunyady utca 1 . Móger Károly, Klnizay utca 56. Stera Ignác; Hűsíti tér 1 Krauaz József, katona assbé, Sugár a, Kumánovics Pál, Főút, 11 F rom mer Jakab, Migyar utca 31. Kohn Zslmoud, Zrínyi M. utca 30. Tóth Lajoa, Daák téi 11 Pndermanu János Magyar utca 31. Miller Károly Fóut 19. . Horváth József Fóut 17. Ofeobrck Károly Sturár ut 1 Németh Jóaset Rákócal utca 30. Neumann József Elnlrfy utca 31

s 23.
Kstagfái ss.
, Kardos Sándor ás Társa,
Kéhtaatá.
Potlák Ede ás Aa. Király atea 1 \' Bosanharg Jmi*, Király ntca 11
Kavássaisstot, kssslgyárss.
Baaaó Tettvérek Teleky-ut 4
Ktvats.
Bojtár Mináty KatinCxy-attti major. . HoraáHt\' lóaaal Kaslsasy alea 1 Bojior Kálmán, Petőfi atea Sl CsavalcaAr Ferenc Magyar atea 57.
Kssslgyártá ás táaytsl. Pécsy Antal Kazinczy atca 21
Ktrssmársa. Kováét lános Uealngi aftteaarnok. Berger Adolf, Petófi atca 31 Caár Jinos. „Vá«kapu* KMtyHitea 38. Blaskovlcs János, Polgári-EgylaL Pintéi János, (Zöld bordó) Haayady ataa. Ifj, Schleainger Mór Kaslacsy utta. Siujtner József, Teleky utca. Vtda Lajo«, Kazinczy a\'Ca 1 Somogyi Zsigmond, Ipartestdlet vendéglő Pe\'iica Ferenc Király atca 38. Petrics Ö>lön Caaagary utca. Köó Józaef Főút 17. Oo\'dauna Ignác Teleky nt 31. Badacaony vendéglő Pőut Opsrn cza Károly, Klnlrsy atea 41 Nagy Károly Rákóczi utca 31 Mácsovlos István Aranv Jinos utca. Heckeiberger O.önqr Kluiaay utas 31 II özv. K-ész Jóssefné (R saa) Fóut t3 Maachansker lirnác Csenge y ut. Púpot Oyörgy. Erzsébet tér IS. Neisér Irnác, Eötvöa.tér I. Tálos Ferenc Kossuth Ujos tér I. .Bárány* Irály utca Pap Jánot Petófi utca t. Purmen Jóaset Msuyar utca 131 Tóth Páter Ötvös-tar 10. az. Sági Jánot Talaki-ut 41 Ss Holisr Qábor Matryar-ulca 88? aa. Oyőr<ry Deák János. KlrAlv utca II.
Órás és tétaaarS
SS rés Antal, .
•Mar. Brneáhtt tár.
ós és és sésatés.
Schaprlngar Adott. EtaH-lkS 81 ■ 0 •
MM sstkái
Báron Nővérek. Klaiaay ataa 8 Oa*ta (ó*s«faé Sugár ut M. -Lehócskyná Oomhart Kata EOtvSo 4Cs ÜL Hirschl Benőné Kazacay atea 1 KoIIaHcs Nővérek, Eötvös tár Sl ruáák M. ét Laura Zrínyi atca H R ici Marlaka, Sátkory atca 1 R.itter Nővérek, KlrélrJesca 1 Weist Nővérek, Fóut f>, Lgria Sánáoraé, Ssem«rn-utca 4/a.
Hásmlvtt.
iama J ssal Pőut. Mendlovtct jússef, Király atea ál
i István, Főtt 17. I Mrk Jenő, Pőut. fataábg Inrt Eötvös tár 38 l^fwsica Miklós Caeaatry atca 80. Ödön Erzsébet tér II I Oyula Sugu ut to c
Cswsatáru gyári
Valtt Soma, Erzaébet-tér 4. ttsüedi Zsigmond, Magyar-utca tl kás-l Ignác, Magyar atca II.
Cint- és saskaftstá.
IMA Péttr. Zárda-ntea 14. lakatcsiea Károly, Kótcsey-utca 7. ántier Oaakár, UtO^T atca 11
Ctpésssts.
ayi Sándorr Fóut ktflics Ede, Fő it \' Uar Milyis, Erzsébet királyné ■ i KútofAiil Miksa, Cseogery at. Mdtér Ptlöp" Báthory utca. Nstth Károly. Petőfi utca 64. ■srsk Vince. Kazinczy atca 11 . Jh Antal, Király utea 31 I fssecz Imre, i-őnt SE á» Ltác, Pőut 11 [ Jotjineci J%ael Kazinczy atea 1 i brgs J no> Kosaath tér 11 [ ntasic. István Petőit utca 36/a. Hbscb Ede Kőlcsoy-utea 7. saárn*
Ctpéfalali Saa Ménstté.
Mf Károly, Kölcsey utca 30.
estsré
Rshsfssáé és vsgyt
Mayer Károly, Kölcsay ataa. Wiíheim János, Klráiy utca 14.
Mrgtyér,
Király SOrlósdt RásavéayUrsanág.
Satáwtstsr.
Ltok Jóastf, Zrínyi Mikiét ataa 17. Lodaer Ferenc. Csangary nt 38. TBrk Oyula. Magvar utca 73 Mihályi latváa, Póut 23 Vtota Adolfné, Magyar stca~4t Pischar Benő, Király ataa 11 Roaenthal Oéza, Mtvös tér. Steiner Ármin, Magyar a ca IS a. Roaenberg Miksa, Magyar atea tl Klein Vümoe Ps őfl utca 6. Holmik 0>ula, Király atca 30. Nauman Samu Tsleky ut ll
SMUIstlAás.
Arany Saarvea, Ersashattér. Korona; Póut áa Sugár at Vaskapu, Király utca.
, —_ Relch Mátyás Petőfi Utca/81 ,„„_. __
Weisxnntteln Zsigmond, Huayady-a. 27. Hajas Józan! H Ici L atóda Magyaron. 34. HumtáSal SuSűr ut
Plncatnger Mihály, Kaslncty-utca 51 aa. Rskéczi. ErzsSsitér.
Qépgyéroa. Waittr J C, Sugár ut
.] gápáak. Ptsahl Jánot, Szem*rs utca 8.
OAzmalom.
Frtnr. Lajoa éa Piai, Caengery ut Qépharlanya kStöda. Priachmana Lipót né, Klnlasy atca 37,.
Halyaaaraó. \'
Hirschl Jáaotnl Zrínyi M utca 17. HiasSruSék.
Mr.
ösv.\'Adlar Mórul Kazinczy utca Prk Ferenc, Árpád atca.\'\' L»azner Antal,. Király utca 30. Weltaar Rudolf, Király utca 47. Kardoa VUmoe, Erzaébj^lér 4.
utcaT
hktvlczky O nla, Fóat. Hqr Zoltán, Deák Psreae tár.
Cearép éa pslsfséé.
knráth Oyörgy, Király ataa II
CatamattMa.
Oyórg), Msgyar-utaa 71 J»r»áth Józaef, Hunyady ataa 1 Tsrst Oéza. Magyar utea S3-jMéavics Jóssat Eötvfla tár 1 ■rtvslics István Petófi atea at Játfc Oyörgy Petófi utea IL ™Wr János Ttlsky ut 66 fjsitib Ferenc Magyar uns M. \'•ttss József ötvös tár tO.
asetgyár,
**»\'»át /*tga«aé, Magyar atsa
Reia Ernó, Kazinczy Lsckenbacher Ádám, Erzsébet tár. Özv. Oombots Józsefné, Teleky utca 5.
Htnttttk,
Martot Jánot, Rákócsl o. 67. Saabó András. Teleky ut 17. Antal Józaef, JösseffÓhtrceg ut 68.
Játákgyár.
Spltsar Samu, Zárda-utca.
Kályháa.
Tóth József Teleky-u. 30. Bognár István Kossuth Lajos4ár 10. Horváth Oargely, Eötvös tér 31
Kéwéltéask.1
Aranyaaarvas kávéház, Emébet Mr. Plumt kávéház. Koroaa kávéház, PAut Központ kávéház Pőut Bazérépfllet. .Royal* kávéház, Fóat 11
Kérpieno és étastsá.
Taksa Béla K|rátyniMa 47. naser Albert, Pőat. Ssmtgyl Eda laalaeay a. I.
■H s
KOtyaaréaa.
Psriaky Józaef Király utca M,
-Kám8vas és
Lencz Boldizsár, Petőfi alca 8> _ Reidinger. Oyula Kisfaludy utca 33.
Kéművss nasstsr. Ködbsum Alajos, ötváe tér 1
KSt«lcyértd. Balinger Ferenc Teleky ntca 1 Saabó Vat Kár ily, Mtgyarulaa 70.
Ké ményssisrA.
Polln Péter Taleky ut 81 Mantuano józsefné, Taleky ut 11
gátkai La|os, József főharteg ut izv. Mantuano Bdéné Zrínyi M u. 43.
Kátsrsgá.
Welszberee\'r Kálmán, Caaagery ut Hild P. Fial, Király utca 4 szám. Ernst Ede KaxInczMi. 51 ss.
Művirág éa ksnssru kéaatté. és Pőut 3. özv. Btacsikaé. Kossuth tér 7.
Loserné, Kisfaludy u. éa Koaauth tár.
aaoksrtéss. Pelsrmann Jósad Póut 1.
aaatskstss. csoportház

H
aa OyMa
Henrik CtastrtU-aMs aa glefc, Psták ska g
aa, Kaslanotoa -ataa to
Slmkovis és U)laky, Kohn Samu. Magyar atca. Paizs József, Árpád utca. Szécsényl litván, Kotsuth tár 13> Flschi István, Kislalady atca 4.
MOkOaxdrUa én kéasa.
Májon Taatvérak Erzsébet tár.
Mértsa^séssrité.
Frank Jóasat Enaébet-tér seopordMa.
aaéssoksiéssss.
Horváth Oyörgy, Eötvös tér 31 HárkAsi Kálmán Zrínyi Miklös-n, II as
aasssés éa tényvaaalé latáatt.
Mayer KI08M Páat 18. áe <>rb*» Mlháiy Mtv6a tár tt Farkas J.-eá Hssysél a. létBn Somogyi Oyuláné, Hutsá tár 1.
Vtda Lajoa, Faoér giiam.b. KaMaoy n. Sohisalngsr Mór, Sorhés KaMncgy atca.
Isstagytr __
Első dunántull samflaomMé t. t
SMkvIagyák.
Rosenfeld Alajos, Kaslacsy utca. Özv. Széidinauu Samuae, Magyar utca. Sadca Ferenc, Magyar utta ifi.
•sSlllté.
Brtick Márkus és Társa. Erasébattár. Lsckaahtshar Eda, Bwetéttér. OUaaar Zsigmond, CsAnyi-UR* 1 Liditt Samu, JClnáUy utca II Szoiumar Kde, Zrínyi uian 11 Wsias Jóasat, PntÓfi-utoa 30. Steiner Qábor Magyarautca 51 Ofenbach Teréz Eötvóa tér 31
IsiJgjrSrtS és sysrgss.
Horváth Károly, Katinczy atea, 1
laappangyárss.
Fóliák Lipót, Alagyar utca. Kohn Fülöp, Király utca.
tsdssmsstar, Robinaohn Oyula Csangary utca S.
■laA nagykanlaeal ta matkeaSS Vállalat
Hild B. L ás Hild *. Fiat, Deák-tér 1
Tsnaslássséul véllslsa. Branttn Józssf Eötvös tár 1
TágiagySres. Stera Sándor, Cseogery at 87.
Ovegas.
Malcaar Jakab, Kaslaery utca. Waáss Jaaab, Erwébat tár. •
Ovtg stmlákk tsseé.
Mas letgarond. KsMassg ataa 1
Vsrrággp és pksraapár
•ráá ás Wskar, MssáhatMr ll
s
ZALA
1912. december ij
9
lés ÍM
Nagykanizsa, VÁROSHÁZ ÉPÜLET.
— December hób^n mm
minden legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai képes-lapot adunk ingyen.
Vidéki mft kívánatra 10 darab má» lapot kapwak
50a
HÉT. mi
Teljesen uj hálószoba és különféle konyhaberendezés
wMfr- elköltözés folytán dndő. =
cím: RiEOL, Teleky-u 43.
vendéglő.
keresek:
két esetleg három szobás lakást a város bel-
torülpfán Al4n,,totat F-
lOlUlDtOll, a .Zala* kiad sjába kérek.
8338
literen kint 76 fillérért kapható Sátr n J0\'S«f füszerkereskedtísében Magyar utca 74. — Kívánatra házhoz kflldőm.
Eljegyzési és esketési meghívók, s Névjegyek Falragaszok, Körlevelek
Ízléses azép kivitelben leggyorsabban készülnek a
Zala Nyomda R.-T.-nál H b Nagykanizsán, m m
THE AMERICAN SHOE
COMPANI BOSTON
jfaizerikai és saját gyártmányú cipők
Mindennemű polgári é» ruházati cipők én rstnaák
Ortbopldiai éa Mlönleges lábbelik Teljes
Miltényi Sándor éő Fia
ekWlánitiésn, a váron pnkaájábnn. Főni 2.
3-4 és 5 szobás modem lakások
(vizvexeték, fürdőszoba, villany világitás és összes mel :: lék helyiségek) ::
* KIADÓK. *
Bővebbet: Csengery-utca 27/a szám u alatt az első emeleten. ::
elegánsan bútorozott egy vagy két szobás lakéi Jdr kerestetik. ^
i a<nehet a kiadóhivatalba* kérek
I lihr l-i Jaeaiks-lM I \\ ~ I . Inf. .. . Ml
i. a . . . s-
N iái Iqf. Mik m -1 1 . . eaászárkamák —.21
Kapható Qeltch és Qraef
„Drogéria"
és csemege osztályában.
m-*
<M/7ig/l/k L A
fczfartyaftó
m\\
1 m
i m
i
i ■ü ■ M6n 222. Wof yta™***

J
I
riscncL rdLöF rm
Toioeaw rre. Nagykanizsa. Tato«aw na.
Könyvkereskedés Iroda- és Rajx-IrógépksUékek . szerele m ti r. Papíráruk | u, Zenemövek
Olcsó és legszebb
képeskönyvek,
ifjúsági iratok,
ajándékkönyvek, diszlcvélpapirok
nagy választékban
Hyiimntnllva Wndftalsjitnans .Zala HMnpkiaáá ás Nyit*
wvtáiaaaég hOnyvayww
vC
09727387
XJOBOL éetolpia
»
Nagytuurtsaat, lfll. iiiiaikii 13. péotek.
ii \'A jBSf?
TitfoMáai 71. M I J J-A \'tlmttMM:\'
IMM áa ayOMml ^ ^ ^^^ A gk
^■SStT*-" POLITIKAI NAPILAP, S^^Vm^
"tahjsjsaaftia^ 1 w** M* MIMIÍ at i
Lesz-e háború?
Nagfktmhm, december II.
II.
E cikkünk első részébea tegnap azokat a meggyőző erejű valószínűségeket összegeztük, melyek főleg Oroszország magatartását illetőleg a kritikus külpolitikai heizetnek békés kimenetele felé mutatnak. Az alábbiakban a többi európai nagyhatalmaknak hdyzele van vázolva, mely mind arra ■tal,\' hogy a mai hirek szerint legalább Is teljesen dodázottnak tekinthető háború egyetlen európai államot sem kecsegtetné annyi jóval, mint amekkora a háborúban- rejlő veszély kockázata lenne.
Talán még Oroszország kockázatánál ia nagyobb az a veszedelem, mely háború esetén a francia köztársaságot fenyegeti. A francia köztársaság leglaposabb ismerői biztosra veszik a rcpnbfika bukásit, amint kitörne a háború, mely Prandaországot is magával sodorja. A mai bourgeois köztársaság nem élheti tul a háború bonyodalmát ezt épp oly jól tudja Miilerand hadügyminiszter, aki csodálatos energiával iparkodik most helyreállítani a
JÓTfcKONTS/ÍQ.
___,__Ma b-
K^ny 25 Draecbe 1 árár Alfréd.
QetrBsakU Vojk Misé féltékeny lerméetetQ ember roa ét a vBsgévt aem vott atabad megtudnia, bogy baeégae Sárikája mim kés*ait ka-rlceooyeetén Da bUten Bukarestben, vagy talán még távolabb volt a fea-Sári nem is ám vsáaasi jÖ lábon a földrajzzal, annyit mégis tudott, bojn Román Is nem otytnféle kiráaduló-fcdye a magyar fővárosnak, mint lettem Pumát vagy Nagymaros.
A mflvétznól kOlönben sem hánlbetta a lei kiismer e)e. mert aznap vi lóban nemes caa-lekedatre kéttdlt. Már napok óta fogWbontt emel aa ideával Eredetileg negyatahéta, nyii-vánoe bengveraenyre gondolt, a melynek liazta bevételéi Bartóknénak, volt társnőiének akarta jnttatai. De az sok tteltdgáiáeeal s egyébb kel-lemcfteneéggel járt voiae a igy elbetáraata, begy baráti bőrben rendest a hangversenyt
Mikor a mama meglódít, mire kéatfll Sári, bBaayekig mrg voB batvs.
— Iliábv, le nem vagy ólyen, mint a többi, — mondta — A szived nagy, da jó I loaeta aam ia aefMte, milyen lói Jatle-maeta enet a dnsziikus mondással Sár*. Mert ea a ad, a htt éppeneéggrl nem tahi lelt er-Mlcahdeaőnch aeveaai, a Ua ágat keváabbé
hadseregben oly erősen meglazult ren-def-és fegyelmet, mint ahogy tisztában van mindezzel Polncaré ur, aki igen okosan éppen a béke biztosítása körűi azerzengá érdemeivel jogdmet keres a köztársasági elnökségre, mely méltóság tudvalevőleg jövő évben válik újból vakánasá.
A béke nyomatékoa biztositékául tekinthető a hármas szövetség megújítása, továbbá Ausztria-Magyarország imponáló hadi ereje és hard készültsége, valamint a monarchia lényegesen megjavult dfplomádai pozíciója Is. Ma már aligha szenvedhet az kétségét, hogy Németország épp oly aziiáidan áH mellettünk, mint állott 1909 ben.
És ámbátor Bethman-Holweg nem beazél niebelungi hűségről, szavából mégis az egész világ megértette, hogy, a mostani kancdlár egy hajszálnyira sem tért el a Bülow által annak idején annyi plasztidtással mégrajzolt Iránytól. S a míg az annexió idején Olaszország magatartása még talán némileg lngfc-dozónak mutatkozott, mostani viselkedése, az albán kérdésben\' a a szerb kikötő ügyében vallott érdek szolidári-tása már rfílnden kételyen felfii áll. De megváltozott a helyzet Anglia
kányezteietl társnői iránt mindig szeretettel viselkedett éa segítette őket, a hot éa a mikor caak tudott. Ha volt pénze, adott éa eoha visz-aza nem követelt egy garast sem. Azokat pedig, a kikkel jóban volt, igatáu szerelte t be néha olyan lérfl szerelmi vallomáséi, könyörgését la maghi Ugatta, a kinek — aem voU Joga bottá, többnyire azért lette, awrt nem •tudta belátni, miéit ne eterezsea agy boldog pillanatot valaUnak, ha abban a pillanatban a másiknak, a — jogosultnak, nem volt rá atilkaégcr
Ez as életfelfogás, bizonyos, bogy koholt-morál vott. De nem ebből a fajtából volt-e ama Magdolna is, a kiről ás Ur mondta: Sokat szereti ... \\
A .mama" éppen tt utolió gyertyát Ittste a tára. mikor Síri, mélyen kivágott ruhábaa, megjelent a ttoba ajtijibin.
— ja de ez/p et á fa I — mondta a művésznő örömteljetea. — Est ttláa ismét jól csináltad I S ez a rengeteg sok csomag I Ez óriáti I Roppant kivár cel vagyok, mondhatom I Vájjon nem feledkezett-e meg Va (kocaként aa egyezőtől ?
— Türelem, türelem, — nyugtatta meg fontoahodva a tOriH pongyoláját Igazítgatva Halbruder Jozefa 8éi|M. Májd bizalmatlan pislentáeeal hotzáleUs | - Cseh arra vagy oh Wváncai, hogy a vendégeid la awgerélhttiék-e
magukat?
tekintetéből la. Az anaexid idején az angol kormány még az orosznál la jobban biztatta ellenjüláara Szerbéit áa mindent elkövetett, hogy nemcsak minket de Németorazágot la világháborúba aodorja, míglen most — valószínűleg éppen B meglepetéaszerBen előállott balkáni események következtében — Anglia inkább csak várakozó álláspontra helyezkedett a nemcsak nem zavaija előre Is már cirkul uaaánkal, hanem Németorazághoz való viazaayát la — éppen ebben a kritikus ldőpoat-ban lényegesen megjavította.
S okunk van hinni, hogy nemsokára, talán már a londoni béketárgya-láaok idején a Balkán némely államához való viszonyunk Is előnyösen javulni fog. \'És mégis, ámbátor a béke aánazai szerintünk jóval nagyobbak a bábom eshetőségénél ér máardast nemcsak harci készültségünk olyan hatai-mas, amilyen még sohasem vott, diplomáciánk pedig teljesen kielégítő, moat válik Igazán kérdésedé a béke és moat leaa részünkről szükség a legnagyobb óvatosságra. Éa nemcsak, bogy még a londoni követségi reunion előtt kél szövetségesünkkel kell tisztázni minden bennünket érdeklő kérdéat, hanem a
— Domokoe b zonyárc. Tettől talpig gavallér. A másikról nem tudom. Aal mondják borzasztó fösvény I
— Nem ia értem, Saaa, ádas I Hogy hívhattál meg Ilyen firmát ? Az ember még atólaB ia aajiáqe, a mii el log fogyaastaai I
— Ezt már ctak bizd rám, — MaBe Sári nevetve. — A vacsorát illetőleg padig egén nyagodt lehetsz. Nem fogét megrövidhlni, a beMMflm aeked e porciódat a szobádba. A gróf ar pedig meg fogja adni as árét aaaak a vacsorának, arról kezeskedem I Hála jótéhouy-céla előadáaomról teljesen megfeledkealát ?
— Igazságod van, — hagyta ti a mama, e ellágyult. — Hiábe, le nem vagy olyan, — mint a többi, mindig caak azt óraadóm I Te egy nemea lélek vagy I Tőled taműhataa akármi\'yen, igazán gazdag ember, akár nidó, akár gróf.
Sári nem tiltakozott a aaig a mama be-acélt, benézett as ebédlőbe, módban van-e mindea f Mikor vtseujött, Halbruder joaeáa már .aaa da Lahia\' l caBpBgtmeM agy ttzd aeáalspátta t igy föetölve rohant egyik seobá-ból a ásás iába.
Blég vott, elég I — mondta Sári, hősével bepétédzva; — aa arai aal aam aneaeMh.
— Már hagyna saareiaáh ? — MaBe a másik a mamid atebéiea a aa iámból afabb aim amott a lapátra, éa Ryca Baam péflm
Uaeaa osatt mmámm a «m.

r ti" 1ALA
ÜM. Iiliittti W
baJMM eipefcet <ér mindenekelőtt íUer Mit kellmár eWzőieg határozott ««ín-vaUsra késztetni. Hadseregünkre és diplomidd pozíciónkra támaszkodj már most, vagyis még a londoni tárgyalások megkezdése előtt megfelelő biztosítékokat kdi szereznünk az ellen, hogy Szerbia avagy a Baikinszővetsé-gesek bármelyike Is Törökországgal egyetértésben avagy Törőkország ellenére Is kérhesse a londoni nagykövetségek közvetítésével a hatalmak hozzájárulását oly megállapodásokhoz, ame iyek csorbát ejthetnének érdekeinken. Mert amily szükséges, hogy minden fccnnAaket érintő kérdés dolgában föltétlenül már előzetesen is biztosHaaunk keli szövetségeseink abszoiot szolidaritását, épp oly Mzoeyos, hogy az en-teote-hatalmak á Baikánáilamok és főleg Szerbia érdekelt fogják a leghathatósabb diplomádat támogatásban része-siteni. Diplomáciai támogatásra joggal számithat Szerbia egész az utolsó pillanatig, ám mivel a cikkünk dején kifejtettekben nem látunk eiég okot fennforogni arra nézve, bogy Oroszország egy világháború veszedelmeit zuditsa magéra, hinni akarunk a béke fen tartásának s lehetőségében.
De mivel a legügyesebben kigondolt és a legnagyobb céltudatossággal keresztülvitt diplomáciai akció is csak akkor vezethet megfddő eredményre, ha a harckész és győzelmekre vágyó hadsereg a kellő pillanatban elfoglalja a maga óráilomását, még a londoni konferenciát megelőzőleg kell megten nünk — épp a béke érdekében — a kellő előkészületeket.
ISI
MazgttfctfMiáz
.Sl»RVAS* SZALLOD* ko kényelmes Obohblv, rüröTT vAuöteusm.
—tciHlnirtmn az orrukat s ttur mindjárt jókedv Jk támad I
. (Hogy Hilbradár Jpzefa miként ejtette ki a „puida* szót — megírni lebstetlea.)
Nemsokára rá megszólalt a csengetyfl a ph perc nntva a szoba teán- bebocsátoua Pa-takyt és Dmrakcet, kik aiindkctlea nagy cao ai^okat szorongattak bónuk alatt.
A mama sietve megugrott, a háziasszony psdig nyájia nosolylyai üdvözölte. vendégeit. Skrt. ttyensor oly kifogástalanul viselkedett a agán klnéwe is olyaa volt, hogy pom pisán beillett vétaa a legaMkeldbb szalonba is.
— Szép magától, kedves gróf, hogy elfo-
fedte a megbivást, dacára annak, hogy csak lomokos barátunkat kértem lel annak átadására a nem Írtam kOlöa. Rímélem, nem fogja megbánni I
Síri kezet fogolt Patakyval, kOsbea padig oldal pillantással meggyősódótt róla, hogy a mama már — etillant.
— Bociénak* kérek, — telelte Pataky,—én kflesBnöm, hogy rám gondolt. Ha (él tudom, ta-Iátkoztunk la mar vagy kétesarháromszor t
— Milyen jól emlékszik I Tényleg agy vaa Ds asaán többször is láttam.
Doaohoe, a kii a mOvéaanó még eiótte vtáó nap megbista volt a karácionyla klvilá-gtttUávat, elvette barát|itól a csomagokat, a matyshat mág moet la gfliceOaan szorongatott a béna alatt a odarakta ókat a Iflbbi ajándék matti (folyt. Mv.)
Ma csütörtökön
december hó 124a a dán kinematográfia legújabb remeke:
Dagmár,
a serfőző leánya. 4
Szenzációs dráma 3 felvonásban. A főszerepeket a leghíresebb dán müvészsk alakítják.
Egy nap Monteuideoban.
Oyönyörü term. kép.
Téllábon. Rendkívül humoros.
fl rémuralom Idejéből. üemke életunt Humoron.
m, i serfizt Iliim.
Társadalmi dráma 3 felvonásban.
Hifilia tíritirii! Jtnitltfi!
Tilos a kivándorlás.
Két k ormányrendelet.
Feltartó; tál jak az ntaaokst.
— Saját tudósítónktól. —
Szerényen meghúzódva a hivatalos lap atttodik oldalán, tegnap kél nagyfontosságú kormányrendelet jelent meg, mindkettő óriási leieaUSségQ az egész országra nézve, da foko-o\'.ten fonloa itt Z ilamegyében, » nyugati ha-lárazélen, a kivándorlás lermésstes utvonalán. A kormány tOrvényadta Jogánál fogva beszünteti as útlevelek kiadását és egy évre eHiNJa s védkötelea férfiak kivándorlását. A mai fesafllt és izgslmis helyzetben teljesen érthető és meg-okoll es a két rendelkeiéa, amelyre vonatkozó két konnányrendelet szószerint igy hangilk:
A magyar kir. minisztérium .a fegyveres eró kötelékébe tartoró egyének réasérr, ez 1903 VI. t.-e. 2. § ban nyert felhaUlmaaás értelmében útlevelek kiad teái Id igleneaen egyáltalán beaiOnteti.
Ezen rendelet közzététele napján lép életbe.
Budapest, 1912. évi december 0.
Lukács László t. k., m. kir. nrintsatefetnAk.
A m. kir. minisztérium a védkólelesek nagyobbarányu kivándorláss folytán sz 1900 IX. t c 2, | a b) pontjának alaó bekezdésében megjelöli védkóialaa fáiflszemélyek ki< vándorlásit ugysnesen törvényaisksaz b) pontiénak harmadik bekezdésében nyert W-balalmazás értelmében ágy évre általában megttlja.
Csen rendelet kOgiéiétele napján lép életbe.
Budapest, 1911 évi december €.
Ltkám LásnU s. k* m. kir. mlnli*i«r*Wt>k
1* J^jrdsM tagnap —nHanaás, aaágt^. nap fieftttte lépett éf ajtf fcöv4bca»*,v M lett. hagy a reggéH pcigerbofi asamét)im * tanait, a létflakat Ctáklocnyán leftertéitettéh, MsnMHetták a vonalról bekieérték a h Mártsad őrség laktanyájába * láttatták vetik, hogy az ország határit vád köt siet f .\'rfisseaélynsk átiép* Wos. Htsoblóképea járt ei a soproni ka*-ifdőreég Is a Btcs leié igyahvó áittsaul alakokkal
ttnMHit ssartnt eddg kanlrsaisáktt még nem tórtént mrg Ify kellemetlenség, d« tekintettel arra as élénk ösaiekótietésre, melyben városaiknak főleg nagyszámú keresktttfl népe Béeeial ds a etefr, va\'amint lirol városokkal áll, bennBnket ia igen sok keHemeics> ság kilátáeéval kacsaglel a különös tilalom. Mert bizonyos aa, bogy as eljáró hatóságok bánásmódban aem Iadnak különbségei leaei bűnösök és ártatlanok közölt és MtnM hej* szólva fantoeMdnak még as l(aeolás u in tt. Nyílván ebben a báaáaaaódban keresendő a a n»gy elégedetlenség, amely a htiársséien a U> vándorlási aaklatáaok miatt uralkodik. A aa magjelent rendelei aaonbas a kivételes viszonyokra való tekintettel ai erélyes eljárást lg*. aofja és csapáa a kivitel módja az, amely európeiehb elbánást Igényel a hstérszéli kfize-gektól. A rend eleiről most már ludmásl feg saaiesnl a kóaOneég éa aki nem akarje magát kitenni semmif :te kaUemetleaségnek, oithoa marad, útlevelet aem kap. a kivándorlás pedig útlevél nélkül szigorú aa tioa. Az ország tllu-gyáeái csak kivételea éa alspoesn nragokok esetben engedik meg, csen a téren szonbaa szükség volna a stájsr haiárssélen és á bécd óessehOtletéeban állandóan érdekek kereskedő\' ink érdekeinek védekaéról, hlazeo egy grád vagy bécsi fialetl ut korántsem aoroahiló a kivándorlás fogalma alá.
Mit mond a batárrendőrkapltéajraág?
Mintás Z tlemcgyében és Nagykaníziia igen ugy érdekek fozfdnek hozzá, bogy ea a kormányrendeletet értelmesen értelmezték, mert sz goruan véve azt fa megakadályoshalnák inJ-buzgó emberek, bogy kanizsai kereskedők, akik évtizedek éta Járnak a bécei tőzsdére, moat Bécsbe mehessenek, telefonon érdeklőd Onk a soproni hatémadéeaéai kapilánységoo, melynek alárendeltségébe a Csáktornyái bslárrendőriégl kirendeltség la tartozik, hogy ott miképen értelmezik a rendeletet:
— Védkótetee férfiak nem mehetnek át a haláron — mondták — Bícsbe vagy Práger-holba aem, ha feliépéettkből és visdfccdésükbél gyanítható, hogy boassabb tartózkodisrs akarják elhagyni az orsságot
— Szóval a halárrendőrök bslátéaára vaa Mm ennek megitéiéae — kérdeztük.
— Igen. De nem fognak eenkit mnlaaa tálai, akiről nyilvánvaló, hogy cssk OzMi ügyekben és rOvid tartózkodásra n\'aalk Bécsbe — voll a válasz.
— De legjobb lees agy a, hs kanéit dőlnk, akikel Bale:l ügyeik vieznek Bécsbe, asl agy halósági básonykváoayal igazolják ? — kérdettük tovább.
— Ez lees a Isgahasebb, mert eszel bizonyára elejét yassfll minden seetlegee m ellenségnek.
Nagy karácsonyi vásár!
Legdlvatnaabb eelyem sálak ée kézi táahák AALGÖ IHnÉlrtl. taali szj .In 1
012. december 13.
Há2letMÉtttáfe
* mtat kényteten nofotnktámikri Hl- éa nóMBt
Karácsonyi és Újévi ajándéknak —*
»«iMHlnÉ. IwilaWIwa riadni Mielőtt szüfc»*gtaei bcny-rezoé, kérem, minden tekintetben dúsan febzerrit ari éa női divatára üzletemet vétctkényaacr aélktt mas-tdrintenl. Ml 9
Barta Alfréd,
Békejelé.
As aj vezérkari főnök nyilatkozata.
— Tisza látván gróf a helyzetről. — Oroszország intelme Sserblához. — A monarchia és a konferencia. — Szerbia tovább készülődik. — Edl Belgrádban. - Elégtétel Prchászkáért
— Távirat. —
A helyzet tegnapröl mára határozottan békés fordulatot vett s most már könnyebben meg lehet találni a békés megoldást, mint tegnap, tegnapelőtt vagy a múlt héten. Az eddig leadott összes nyilatkozatok mind békeremé-nyekkel vannak tele s ha ezekhez bozzávesszQk Oroszországnak Szerbiához titokban intézett, — de mégis kiszivárgott intelmét, hogy Szerbia ne rohanjon meggondolatlanul kalandokba
— azt kell hlnnflnk. hogy a béke ha még nincs is biztosítva, talán már hoF nap, holnapután ismét [ól fogja magát érezni. —\' Gróf Tisza István a Daily Express egy munkatársa előtt ugy nyilatkozott, hogy a helyzet bár még elég komply, de korántsem annyira, mint előbb volt. Végleges döntés csak már-dúsra várható, de mindep jel arra mu-
\'tat, hogy a döntés békés,lesz. Hötzen-dorfi Conrad ís nyilatkozott, de csak azt mondta el, hogy mi a jó katong kötelessége, a helyzet mikénti állásáról azonban egy szót sem árult ei. Az bizonyos, hogy jju monarchia a londoni konferenciáról azonnal visszavonulóba olyanok lesznek a körülmények, hogy •vissza kell vonulnia. A monarchia tzr zei fogja dokumentálni, hogy azok a dolgok, melyek a. monarchia érdekelt
__
sértik, nam tartoznak a konferencia hatáskörébe. — Szerbia készülődései ellenére is, ugy látszik, köpönyeget változtatott i Edl kouilnak, aki jelenleg Belgrádban van, a szerb kormány kijelentette, hogy a Proliászkán elkövetett sérelmekért Szerbia a monarchiának • legmesszebbmenő elégtételt fogja adni.
A nemzetközi helyzet
Badnpnt, dec. 12.
A Daily Express agy mnakatársa feike-resle Tina István grófot, aki érdekesen nyilat-koaott a helyidről: A bábotu veszedelme —* szerinte — még nem mail el, még mindig mai van, de korántsem oly fenyegető, mint amily knyegelO volt még agy háltéi ezelőtt. A helyiet csak március bu fog döntés elé kerülni, amikor is reméli, hogy a bonyodalmakat békás atoa intézik d.
Bécs, dec. II
HBtsandotfi Conrad. as uj vezérkari főnök egy ajaigtróval beszélgetett s kijelentette, hogy bár Örvend.- hogy a közvélemény kedvezően fogadta vesérkari főnökké történt Unevssésél, a helyzetről nyilatkozatot nem adhat. Hogy lesz-a hábora. vagy ama, es még titok, esélyről beszélnie nam szsbad. ól nam ■sért áttették e kényes és nebés helyre, hogy fecsegjen, hsnem jó katonához méltóan ball-Kásson és cselekedték. Nem becsüli tul as értékéi, mert nem lehet tndni, hogy a legjobb katona is megtelel-e ama reményeknek a hábora ban, melyeket bossá f znek. A helyzetről asonban agy szól sem.
London, drc. IX
A monarchia londoni delegáltjai azonnal visszavonulnak a konferenciáról, mihelyt ott olyan dolgok merülnek fd, melyek a monarchia érdekeit sértik. Essal Ikaiják doh nmén lálnl, hogy mindazok a kérdések, melyek a monarchia érdekei! sértik, nem tartoznak a konferencia hatáskörébe.
Szentpétervár, dec. 12.
Jól informált kOrOkben as a hir terjedt at. hftgy a« osoaz külügyi kormány barátságos figyelmeztetést küldött a szerb kormányhoz, hogy Szabta vigyázzon is ne kezdjen olyan vakmerő kalandokba, melyekből aligha len haszna. Oroszország pedig Jelenleg hathatósan támogathatná Szerbiát.
Belgtdd, december 12.
A belgrádi polgárság körében as hir terjadt el, bogy a hadügyi kormány a polgárok ét nők közOtt 100 ezer puskát fog kiosztani,
feoar>aMBDk| ti |«| 11 ni iMik agy aáátft | Ják. Ztonay áa Belgrád
nraajnam, rnmgy w haaM a habárat már
...... IX
Egyik éBUfi prágai kp ddtt a szerb kormány agyik tagja, agy ayflat-kozott, hogy a báhára kflátás van TalAa sikerül a moaarchta és Szarbla között koaspro-mtoeramol knahusiil oly tormán, hagy agy a| vasútvonal épgtna as Adrián, mely agy Sanr-mint a monarchiának agyeaió jogotmt
|l|l i, \' - - . - I .. _ ^^^ L.l
KiaaraaHR lemmes tavim a ssezo isp politikában váMoaáa állott ba. Hogy aa • vál-toaás miben áll, agyaiéra nem laM Mai csak sejteni abbéi, bon Paalca as ntébbi napokban a belgrádi arass tövetaág titkárával Otskébba átoson.
Belgrád, doaambar IX
A legjobb gyártmányú férfi és női claaee- éa szövött-kesztyQk, női- és gyermek-kötények, legsaebb ruhsdiszek olcsó éa szabott árak mellett Saűgó Imrénél Kazinczy-a. 3.
Edl oestiák-magyar koosal togaap Pris-rerdből Belgrádba érkezeit, hol a aserb kormány (adatta vele, bogy a katonai hatóságok által Prohésskát árt sérelmekért Szerbia a kg-nmszebb merni elégtételt fogja adni a me-narckiámk.
Egy cseh vezető kápvisslő tagnap Belgrádban járt álütótag azért, hogy a monarchia külügyi koraOara éa SaarMa kösött öasse köttetési keressen.
Bécs, daaambm II.
Az osztrák kotmtay fél, hogy a radikális és szláv képviselők nam h*yják asobstrakciét. A kormány al vsa tökélve arra, bogy isükaág esetén Isloaslalják a Rafehsrstat.
Egyéb hirek.
Bécs, november IX
Konstantinápolyból érkező jilsaltsik szarint as AnaiéUából érkező kord katonák ratta-. netas kegyetlenséget visznek végbe. As ntjnkba eső török-bolgár lakosságú Iáinkat felégetik a a lakosságot a legválogatottabb kínzásokkal végzik m. A török ksdvesolőaég már intázka-déseket tolt a lehetetlen állapot megszüntotéaáre.
Konstantinápoly, dec. IX
A kornyéken a kokra mai lett már a pestis k felütötte a fajét Bddig 3 peatkaa haláleset fordnlt elő
„Astmol" asthma-por mindent felulmull
Ezeren mondják ezt, kihal as Antmol a nehézláiekzéstől megszabadított. Haláea maglepő ás kellemes, nem olyan, nrint aséa feldicsért szerek é, melyek inkább ártanak, semmint haszná Inának
As Antmol asthma-por ára s K — a gyógyszertárakban. Főlerakat: Török József gyógyazertáre Budapest. VL Király-ntea IX
. cnrCltörtökörj., dLmomro omx :
Uránia sdnhás "ttSr
- —--------1HIIIII.IJ___BzankJvttl a műsorból kiemeljük még: VáTT T\\é(toTMtoag.
na , - Péaásh, saombat, tmaáraap: Shmloaft Hotoma vatnytáraa
MagykanteirtrRozganyhutca 4. Nick Wlnter ^^ta^^tag
IM.A
wu
13
■Épek* 4s mindenekelőttfzer-Mlf "kefl már előzőleg határozojfafn-vafiéara készteénl. Hadseregünkig da diplomáciai pozíciónkra támaszkodva, már most vagyis még a londoni tárgyalások megkezdése előtt megfelelő biztosítékokat kell szereznünk az ellen, hogy Szerbia avagy a Balkánszövetaé-gesek bármelyike Is \\ Törökországgal egyetértésben avagy Törőkoxsaág ellenére Is kérhesse a londoni nagykövetségek közvetítésivel a hatalmak hozzájárulását oly megállapodáaoldMn, ame iysk csorbát ejthetnének érdekeinken, álért amily szükséges, hogy minden fccnnAaket érintő kérdés dolgába föltétlenül már döaetesen la biztosítanunk kall saövelaégeaaink abszolút aaoüdarl-tását, épp oly Wzonyoa, hogy aa en-tente-hatalmak a Balkánállamok éa főleg SaerMa érdekelt fogják a leghatha tóaafcb diplomáciai támogatásban részesíteni. Diplomáciai támogatásra joggal számithat Szerbia egész u utolsó pillanatig, ám mivel a cikkünk elején kifejtettekben nem látunk elég okot fennforogni arra nézve, hogy Oroszország egy világháború veszedelmeit zuditsa magára, hinni akarunk a béke fen tartásának a lehetőségében.
De mivel a legügyesebben kigondolt és a legnagyobb céltudatossággal keresztül vitt diplomáciai akció Is csak akkor vezethet megfelelő eredméayre, ha a harckész és győzelmekre vágyó hadsereg a kellő pillanatban elfoglalja a maga őráüomását, még a londoni konfeitndát megelőzőleg kell megten-nünk — épp a béke érdekében — a kellő előkészületeket
Mazg6kfctfli*á2 ,SI arvas* szAllod a
s50 kényelmes ülőhely, pOröTT VASOTERBM. ■
Ma csütörtökön
december hé 13-* a dán kinematográfia legújabb remeke
Dagmár,
a serfőző leánya.
Szenzációs dráma S felvonásban. A főszerepeket a leghíresebb dán müvéanek alakliják.
aMgcstetemtoaaa as urtukat a aaaor jókedvük támad!
(Hogy Halbruder Joiefa mikánt ejtette ki a .parfüm" siót — megírni lehetetlen.)
Nemsokára rá megszólalt a- csenget yD s pb pere maira a szoba teán* bebocsátoua Pa-iskyt ás Djmokeat, kik mindketten nagy cso magokat asoroagattak hónuk alatt.
A máma sietve megugrott, a háziasszony padig nyáj is awaolylyal üdvötöké vendégeit, Sárt ilyensor oly kifogástalanul viselkedett a agán kinázáse Iá oiyan volt, hogy pomplaan beillett vetna a legetóselöbb szalonba is.
— Szép magától, kedves gróf, hogy elfő
(adta a meghívást, dacára annak, hogy csak lotbokos barátunkat kértem fel annak átadására s nem Írtam külön. Rímélem, nem fogja magbáani I
Swl kezel fogott Patakyvat, közben padig oktalpiliaatáaaal meggyőződött róla, hogy a mama már — elillant.
— Bocsánatot kérek, — felelte Pataky,—én köszönöm, hogy rám gondolt. Hs |ói ludom, ta-lllkoztunk Is mar vagy kétszar háromszor ?
— Miiyen jól emlékszik I Tényleg ugy vsa. Da azaáa többször ia láttam.
Dosmhoa, a kii a mOváasnó még előtte vakó nap megbízta voit a karácsonyié klvilá-gltá.ávai, elvette barát|álól a csomagokat, a metyakm még moat la göicsóeea szorongatott a hág* slett a odarakta ókat a többi sjwááfc * (Folyt. kÓV.)
Egy nap Monteuideoban.
OyOnyÓrO term. kép. Rllábon. Rendkívül humoros.
fl rémuralom Idejéből. TtS.
üemke életunt Humoros.
fipír, i sulizí iiíiiii
Társadalmi dráma 3 felvonásban.
iíWllBMil! litirElfltVE!
Tilos a kivándorlás.
Két kormányrendelet
Feltartó; tat jak az utaaokat.
— Saját tudóaÜónktóL —_
Szerényen meghúzódva a hivatalos lap második oldalán, tegnap két nagyfontoaságu kormányrendelet jelent meg, mindkettő óriási jelentőségű sz egész országra nézve, de fokozottan fontos itt Z\'lamegyóben, a nyugati határszélen, a kivándorlás lermésstes utvonalán. A kormány lórvényadta jogánál fogvn beszOn-tetl ar útlevelek kisdását és egy évre eltlNjs a védköteles férfiak kivándorlását. A mai feszOlt ál izgslmas helyzetben teljesen érthető és megokol! es a két rendelkezés, amelyre vonatkozó két kormányrendelet szószerint igy hangzik:
A magyar Hr. minisztérium a fegyveres erő kötelékébe tartoró egyének réazérr, az 1903 VI. t.-c. 2. § ban nyert felhatalmasál értelmében útlevelek kiadlaát id iglenesen egyáltalán besiönteti. -
Ezen rendelet közzététele napján lép > életbe.
Budapest, 1912. évi december 6.
Lakács László t. *., m. klr. miniszterelnök.
A m. kir. minisz\'érlum a védkölelesek nagyobbaránvu kivándorlása folytán u 1900 IX. L c 2, | a b) pontjának elaő bekezdésében megjelöli védkbialaa K-rflsiemélyek ki váadorasát ugyanezen IBrvényazakaas b) pontiénak harmadik bekezdésében nyert fel-hstslmasás érteimébea egy évre általában megtllja.
Ezen rendelet közzététele napján lép életbe.
x/ Budapasi, 1912, évi december 6.
Lakán IÁtaU s. kH m> klr. mlelsatafelnSk.
A gtndetei tegnap aeaal\'leaiÉa. még tegnap ÜeflMl le lépett és M^ köejtaeum-aye as lett, hagy a reggélI Mgarhofl íremét; luaat utsnalf, a férfiakat Csáktornyán fcHartóitatték, limi—ullii a vonattól, bekísérték a kHárrsad őrség laktanyájába fs tudatták Vefík. hogy aa ország halárát védkOtoles ffrfisaaméiyoak átlép* Hlos. ttfseelóképen Járt ai a soproni határrendőrség la a Bfcs faié Igyekvő déMvaauJ alakokkal.
áttesawsaui szerint edd g kanlrsslakksl még nem tórlént *wg fly kellemetlanaég. da teklatettel arra az élénk öcs leköt letésre, melyben városaiknak főleg nagyszámú kereskedó népe Béastnl és a alaj", va\'amint llro I vára* kokkal álí, bennünket is Igen sok kelleme lenség kilátásával kaeilgtet a különbé lilalom. Mert bizonyos as, hogy as eljáró hatóságok bánásmódban nem ludnsk kfllónbaéget team Mnősök és ártatlanok között és bttnösi haj> esolva fouloakndnak még as igasoláa u án Is. Nyilván ebben a bánásmódban keresendő az a nagy aMgedetlanaég, amely a baláraséten a kt> vándorlási saUatáaok miatt uralkodik. A ma magjelent rendelet saonbia a kivételes viszonyokra való tekintettel ai erélyes eljárási igazolja és csupán a kivilel mód|s az, amely európatehb elbánást Igényel a határszéli közegektől. A rendeletről most már tudomást fog szerezni a kOaOneág éa aki nem akarja magát kitenni aemmil:la kellemetlenségnek, otthon marad, útlevelei nem kap. a kivándorlás pedig útlevél néfkOl szigorú aa tios. As ország c Rügy áeái csak kivétetea éa aiapoean megokolt esetben engedik meg, ezen a téren asonbau ardkség volnra stáj:r határuélen és a bécsi összeköttetésben állandóan érdekelt kereskedőink érdekeinak védelméről, kiazen egy grád vagy bécsi flzleti ut korántsem sorozható s kivándorlás fogalma alá.
Mit mond-a határrondőrkapltátajság?
Miután Züamcgyében és Nagykanizsán igen nagy érdekek fazídnek hozzá, bogy ezt a kormányrendé lelet értelmesen értelmrzzék, mai as\'gornan véve art is megsksdályosbatnák lut-buzgó emberek, bogy kanizasi kereskedők, akik évtizedek ÓM Járaak a bécsi tőzsdére, most Bécsbe mehessenek, lekfonon érdeklőd őnk a soproni baáámodésaigi kapitányságon, melynek alárendeltségébe a Csáktornyái határrendőnégl kirendeltség is Isrtozfc, bogy olt miképen értelmezik a rendeletet:
— Védköteles férfiak nem mehetnek ái a haláron — mondták — Bícabe vagy Práger-bolha sem, ka fellépésükből és viaelkedésflkból gyanítható, hogy hosszabb tartózkodásra akarják elhagyni as országot.
— Szóval a határrendőrök belátására tan bízva ennek megilélése — kérdeztük.
— igen. De non fognak senkit molees-látni, akiről nyilvánvaló, hogy csak üzleti ügyekben éa rövid tartózkodásra u\'azik Bécsbe — volt a válasz.
— De legjobb less ugy a, be kerseke-dóink, akiket Ozle l ügyeik visznek Bécsbe, ezt egy hatósági bteoayitváoaysl igazolják ? — kérdeniük tovább.
— Bs lesz a legokosabb, mert aaaal M-zonyása elejéi veszik minden aeetlsges m ellenségnek.
Nagy karácsonyi vásár!
I egdlvatnaabb selyem sátok és kési táahák &ALGÓ nnilltl, Faali iái aUan S.
tt ia december ,13.
Mi*
Házlebontás
Liaa^^ ^^^ »- * ■. m
mm mCBjwcn vi|jii ruuras kvo
mt- a a* imciadid
Karácsonyi és Újévi ajándéknak
Igca ilülMuk. IlMdnWilláw 4 dedni Mielőtt nShaégtattl berniemé, kérem, minden tekintetben dHM Msirrrft erilta női divatára üzletemet vétetkéayaaer nélkül me«-tekinteni. ^ * 9410
Barta Alfréd, "•■gS1—
Béke^felé.
As aj vezérkari főnök nyilatkozata. — Tisza IstvAn grót a helyzetről. — Oroszország Intelme ScerbiAhoz. — A monarchia és a konferencia. — Szerbia tovább készülődik. — Edl Belgrádban. - Elégtétel Prohészkáért — Tártra/. —
A helyzet tegnapröl mára határozottan békés fordulatot vett s most már könnyebben meg lehet találni a békés megoldást, mint tegnap, tegnapelőtt vagy a múlt héten. Az eddig leadott tazes nyilatkozatok mind békeremé-nyekkel vannak tele s ha ezekhez hozzávesszük Oroszországnak Szerbiához titokban intézett, — de mégis kiszivárgott intelmét, hogy Szerbia ne /obanjon meggondolatlanul kalandokba a7« lr»lt hlnnflnk, hogy a béke ha még nincs is biztosítva, talán márhol-nap, holnapután ismét jól fogja magát érezni. — Gróf Tisza István a Daily Express egy munkatársa előtt ugy nyilatkozott, hogy a helyzet bár még elég komoly, de korántsem annyira, min? előbb vott. Végleges döntés csak\'már* dúsra várható, de minden jd arra mu» tat, hogy a\'döntés békés .lesz. Hötzen-dorft Conrad is nyila tkozolC de csak azt mondta el, hogy mi a jó katona kötelessége, a helyzet mikénti állásáról azokban egy szót sem árult el. Az bizonyos, hogy „a monarchia a londoni konferenciáról azonnal visszavonul, ha olyanok lesznek a körülmények, hogy vissza kell vonulnls. A monarchia tv-zel fogja dokumentálni, hogy azok a dolgok, melyek a- monarchia érdekeit
* sértik, nem tartoznak a konferencia hatáskörébe. — Szerbia készülődései ellenére is, ugy látszik, köpönyeget változtatott s Edl koaznlnak, aki jelenleg Belgrádban vaa, a szerb kormány kijelentette, hogy a Prohászkán elköve tett sérelmekért Szerbia a monarchiának a legmesszebbmenő elégtételt fogja adni. ;.
A nemzetközi helyzet
Bndnpnt, dec. 12.
Laí A Daily Express egy nmakatáraa feike-raata Haaa Irtain grófot. aki érdekesen nyflat-kozott a helyzetről r A bábom veszedelme nrrlata — még nem moll at még mindig a San, da korántsem oly fenyegető, mint amily BnyegaU vok nég egy Héttel erelőtt. A betyxet csak mirctasbaa fog döntés elé kerfiliri, amikor Is reméli, hogy a bonyodalmakat békáa álon intézik ei.
Béét, dec 12.
HBlxandotfi Conrad, aa aj veaérksri főnök egy ajságbóvsl beszélgetett a kijelentette, hogy bár örvend, hogy a közvélemény kedvezően fogadta vesérkari főnökké történi klasvsaásH, a helyzetről nyilatkoaalot nem adhat. Hogy laas-e bábom, vagy sem, ea még tikok, melyről beszélnie nem szabad, öl nem saért áttették a kényea éa nehéz helyre, hogy fecsrgjan, hanem jő katonához méltóan ball-gaaaoo éa cselekedjék. Nem becsflli tnl aa ér tékát, mert nem lehet Indni, bogy a legjobb katona ia megfelel-e ama reményeknek a háború ban, melyeket hotsá f znek. A helyzetről anonban agy uk aam.
London, dec 12.
A monarchia londoni delegáltjai azonnal viaaaavonutnak a konferenciáról, mihelyt ott olyan dolgok merőinek tel, melyek a monarchia frlfrklil alillk. End akarják doknmentálnl, hogy mindazok a kérdések, mdyek a monarchia érdekek sértik, nem tartósnak a konferencia hatáskörébe.
Szentpétervár, dec 12.
Jól informált körökben at a kir terjedt d, bogy as orosz kOldgyi kormány barátaágoa figyelmeztet éjt kOldött a szerb kormányhoz, hogy Szerbia vigyázzon és ne kezdjen, olyan vakarni kalandokba, melyekből aligha lesz haszna. Oroszország pedig jelenleg hathatósan támogathatná Szerbiát.
Belgrád, dectmber 12. A belgrádi polgárság körében as hir terjedt at hogy a hadügyi kormány a polgárok éa nők között 100 ezer puskát fog kioestani,
HMM* agy vdd|ék iák. ZkMmy és Belgrád kősöét a hajija al már
A legjobb gyártmánya férfi és női rlenr és szövött-kesztyűk, nőt- éa gyermek-kfltéuyek, legaaebb rnhadiaaek olcsó éa azabott ármkmellett Saüyó Imrénél Kaztnczy-a.\'3.
Egyik alőkalő prágai lap ikllraa előtt a aaark kormány agylk tagja, agy ajkai koaott, bogy a békán kilátás van. Talál sikerül a moaarckia éa SaaMa között kompromisszumot létrehozni oly Ibvmáa, hogy agy a| vnatvonal éptttna -as Adrián, adf agy Saa*-bIának, nint a monarchiának agyaalő jogokat biztosi tana.
It■ i.fc II . . .\' * * ~ * ui
oaaraaaan peremes szsnm a sxern bu-politikában váNosáa állott be. Hogy aa a vil-toaáa miben áll, agyaidra nem lakai tadal csak aejteni abból, hogy Paalcs aa utóbbi napokban a belgrádi eroaa követség Utkárával O.akSbba átázott.
Belgrád, daaenber 12.
Edl oaatrák-magyar konanl tagnap Prta-randből Belgrádba érkaaatt, hol a aaark kormány ladatta vele, hogy á katonai hat Óságok által Prohászkáf ért aéialmekérl Saerbia a ieg-mauzebb menő elégtételt fogja adni a monarchiának.
Egy csak vasaló képviselő tagnap Belgrádban járt áltkótag azért, hagy a nonarehia külügyi kormiaya áa Saerbia bOaött öaaseköt-tetéat kereaaen.
Bécs, december 12.
Aa osztrák kmmáay fél, bogy a radlkátta éa ssláv képviaelők aam hagyják as obstrateiét A kormány al vaa tökélve arra, hogy szükség esetén feloaslatják a Rdckaralat.
Egyéb hírek.
Bées, nevanbw IX
Konstantinápolyból érteső jilantáaak szánni az AnatóUából érkező kard katonák rettenetes kegyetlenséget visznek végbe. As aljakba eső tOrtk-bolgár lakossága falakat felégetik a a lakosságot a legválogatottabb kínzásokkal végzik kL A török kidvezaiőaég már intézka-déseket lett a lehetetlen állapot magiiBiilaKséis.
Konstantinápoly, dec. 12.
A környéken s kolera mellett már a pestis 11 tdMWs a fSfit Bddig 3 pasttaaa haláleset fordult aló.
„Astmol" asth ma-por mindent felülmúl!
Éteren mondják azt, kiket aa Antmol a nebézlélekzéatől megszabadított. Hatása asag-lepő éa kellemes, aam olyan, arint más faidicsért szerek é, melyek inkább ártanak, semmint hurHm^fMtk.
Aa Áatmol aatbma-por in j K — a gyógyszertárakban. Mlerskat: Török Jósaaf gyógyasartára Budapest, VI. Király-afea 12.
, Ma carCttörtölröia, dmcmm\'omx ÍTÜ éav
TT-rt ~ : m - A hazátlan leány fflf,ÜStrSffliSr
U rania fZmJ±M A_ Asta Nlelsen ^
^^^^^^^^JimítíáÉ^mÉkíbiÁsmammmmiam^m^n Ezenkívül a műsorból kiemeljük még: nAnmnitriii
Péntek, aibtabat, vaaánsap: Sknlu* Hotasaa lekéblÉaa
Magyfcantttirt? RozgonyKutca 4. Nick Wtatcr,
ttí^íSJilL ti
1SXJL aecenMc 11
1 IlülJU5 1 \' . MIUIUl !«
AképvMlhac flíéM.
wí «#{<,.! a :yt\'jU j fl a A baavédahnl tárca >flllil|ieláSf
Parinpraf, dsce^ber 12.
. 4 WgriaiMJUx mai üiéee tfíÜ Mf dtea tftj bépriaaiók magint fdátM»U|iá Uaded azin-jálékakai » ooláa vizaaajpaajt§k»m;jn , . A aui Slést Iái ti Arakor\' oittotta - meg Hm litváa gtóf előtt s aa sb0kl jelenlét atáa
Ktntdi Oása dr. előadd a bonvédelmi Hm bWaágvetéaál iamertaöe i elfogadásra •iáoioiU.
A költségvetési a Hát ugy állalánostág-haa, aúal jéattetriben vita nélkül qeiuiruu. Éiatáa a raenlelmi Ágyék következtek Faijak Ferencnek 12. jariga Nándornak 2 mentelmi űgyg karéba tilx (lé, tzonkirül vita aélkfll kiadták Désy Zokánl.
A mentelmi ügyek elintézése ulán a legelőbb beérkezeti 320 kérvényről határoztak, maid a holnapi Biéa napirerdjéoek tcgáJJa-pmts uiln az Blét véget ért.
As qj adó örvény.
Budapest, december L2.
A parlament folyosóján ma aal kolpor-tálták, bogy Teleszky pénzügyminiszter eJatasitó válafzt adott az aj adótörvényre vonalkoió kérelmekre. Bael nemben Lakáét László kijelentette, bogy majd meg fogja taftlni a módját, ahogyan a kérelmeket tefjéailéni lehe. "ti A folyosón égy negyobb caopirt tanácskozott aa aj adótörvényrőt a Tisza látván gróf kijelealetle, bogy a mar szentesített törvényt nem tehet tatba dobni, de ázérl a kérvénye- ! idktól majd gondoakodás fog történni. E percben megszólalt e csengő a az ülés ismét kezdetét vette.
Auffeobérg bukása éa á magyar kormány:—
Budapest, dec. 12.
Az ellenzék legutóbbi vetzőparlpája aa a aaaáe volt, bogy a magyar kormány mit sem tudott Auffeaberg lemondásáról Ezzel azt ktváaja bltonyitani, bogy a magyar kormányuk ni cien befolyáia és beleszólása az ügybe. Ezt a htzudozásl ma agyonüti a Peater Loyd köt\'ése, mely szeríal maga. á Király tudatta Lakica M«ttó»aJ, aki) BeftfhWddalj együtt azzal fogadott körveflenOl AuffeflMrfc féfmetf-lése eWty, bogy a bidOgyraicrizztr távozása befejezett lény. Hogy mennyire tisztában vaa küfotftréfl Európa közvéleménye atxbl,\' bogy
^í íJTv
t a \'külföldi
léáaf káz( p«M># a BtMfcf LoMUHÉIlH"1 mafratt jaltai (a. iir.no: itiB g ff. Ictso ,A* moodjéh; hogy Arfbatbaat a mo>-gyarok áldozata, atyk a véderójavaaialok be-teljesítése óla legélesebb koniliktoaban vf*. tsk váe*.
j f\' Sokai beszélnek paMlltof körökben fisdíl János grófnak, a főrendiházi bizottságban VI19 tegnapi iraajktHtiljyaycn p.\'ftéffl, Ap ellenzék-nek száz öka lett volna, hogy óriási felsülésével Immár m\'cgfsputfon. Hadik tegnapi etcep-
I . - - --I--- II I II Jkl^l^aj. ^^uilá^iLyla . —
fese azonosa meg risitooonn mrgviiugszowi ív daicukal i
Nagy karácsonyi vásárt
A legdivatosabb bői éa térti nyakkendők &ALGÓ IKRÉNÉL, Kaxlncsy-utca S.
gyártmányú férfim gyermek Ingek galléréi és alsónadrágok; SALGÓ IKRÉNÉL, Kndsscayntca S.
gyanmanyu rem es gyer-1 prr íonn mck tegot gallérok kézelők ^SJ""" éa slirtiiariiámér
Az uj százkoronások.
Ur
Félhivstaloean jelentik nekem, bogy at uj ttázkoroaáeok december 23 án kerülnek forgalomba Ugyancaak félhivatalosan jelenlik nekem, hogy a kormány 125 millióé liatla aranyköt-caöat vett M a Ro schtld csoporttól & aal te é>eoiill nekam félhlvetaloten, hogy at gazda-aági erőteégdnknek biztos éa nagyszerű jele, mert ba a töke bitik bennünk, akkor aemtul baj.
Hit jó, mondom én, hanem akkora IÓN blaék bennem it áe a Rotscb ld-cioporl adjon nekem te kólcaönt. Nem te muszáj tiszta arany-bin, nem te kell éppen 125 millió éa nem ia kelt kedveiö fellétetek metietl. Mondjuk elég lett tiz millió papiros pénzben, fltelek utána Ut százalékot sőt az első öt évi kamatot mindjtrt e\'őre levonhatják.
De én hiába vagyok ennyire iu\'lna, a Roitchtld csoport tajnoa nem csinál ilyen Üzleteket éa nekem be keil érnem a megnyugvás-aal, hogy a magyar kormány hitele azflárd és erőt. A kereskedőink nép lattan tönkremennek, 30—40 fitetéaképlelentégel jeljnienek napiban éa akkor azt mondják nekem félhiva-lalotan, hogy ninct semmi baj, á kormány kedvező feltétetek mellett kapott 125 mffliőt tíaaia arányban;
Ninct temml baj, mondják tovább fél-hivatalosan, december 23 án forgalomba kerülnek at ti] uázkoronáaok, melyek eziitrí^ éa rajtra tokkal tetszetősebbek lesznek e most forgalomban lévőknél. Meg kell vallanom, nekem a mostani azátkoronátok te nagyon tetetettek, as alakjuk vonzó, a rajtuk tevő hölgy eslooe ás kedves, egyáltalán nem értem, miért kell uj százkorosásokat forgalomba hozni. Aoaál te. UfkáBb nem éttém, mert én a régiekei um iátlsm forgalomban. Volt egyszer egy hátam átmenetileg, azon ugyante vettem qp átmenet^
jAtm&tiKun
tál^ Tlgy ekdSF
mh kéeMli teatttter egvéttaitei

Mflft iWIbá^^pi wRiMH" "■nak áteipakhite ^éa^fleaiiieilkU a régieknél áa t Eymtyr U án, ^Ozvytlenül karácgpny
(UbidM fwm
megayng. mora vtt édaca páaa a tf$t ba aáhem « <»ép egyszerű #>•1. hsnem Mpban a büa-
éa aa a áHpdai, Bóby\' MMMjft\'MfiU\'r au*dúk
mmm
dhmoohé ia, akik csOndeaebb ____
•seo a Musaieies aery aeien oa ifnu aaracanufn
KbocuK irarBviito*, rpw oritirfi, hagy
holdag legyen ez as ország, togg kmtesoay éji*akáján| éiléiknT el^MÍkM egy tyaboC egy %ázf nngehétd tytfo^ Miissfra éa karácsonyra minden ~nrmyirnah egy uj tzáz-bdrania ragyd^fftt ■rf tajydlMlklí ■
Hz M^cá riportot csioál.
Háborút világ van, to* mindenről nem szabad Írni, amit azelótt könnyen, játszi egy-kedrüséggel vetellOnk papírra. íi mégis, ha at utcátt megyek, megállít egy Unterósöm, ■agyaaerSen van InforaMiva, bemond aakea agynéhány rzénzációl A legközelebbi ismerősnél már caeréviesonyba léphetek. És adok neki agy pár átírt, 4 ad nekem. Már a harmadik itmerőeOmei valósággal bámulatba ejtem eriesü-Meeim kincsesbányájával és a negyedik már engem tart a titkot veaérkari főnöknek. Ma tt atca a hírforrás és mintha éi utcának meg volna a maga külön, mindennél érzékenyebb tetegráfji, at u\'Ca egyik végén mond as ember egy hitt éa mire a vétik sarokra érkezik, ott már jobbap tudják ugyanezt
A legkülönOaebb a dologban pedig az, hogy amíg máskor engem, mint vérbeli ujaág-
Trappista Kakaó Trappista csemege éa íőzö csokoládé Trappista -Likőr Trappista- Tea..
As ára ttetfaaágáért, kitűnő minőségéért eredeti csomagolásban a .Trappista Atyák" neve ée dttterflk szavatol
Kizárólagos főraktár Magyarország réazére:
Schwarz és lauber
gyarmatáru nagykereskedés, Nagyhaaizsán.
H5CHEL FQLÖF Plfl 0Icsó « ,
5EET8Z NagykanizBat, I ^ f jW |
Kíaw*a*dl, lrod»- Ü f ^^idfikköwwck. L
IrójfípkdUkek i Memk fitf M . w-íyno
r{flB8E »Zanaaflvék mm* ■ «MMM^ WMMBltSlMHIv"*
tl i^écexak ,i.ie!
----VÜ ii
f^QHVT wWWm^^Pv I •»
, a s\'lM\'rasá sitdMs.ai
AJ/vi

lü.llÉm hegy.: aem irh* mnaát a** m
«|gMtyhagy MMMji Mf flM átfcehf yHMf Ahá* mert *a ilyea kóaza, alaptalaa nmb etmoodáma Midi «a at nmber kanná, kiaf inammá MM, tahmflesmih él lao-(mitikunak tetazenének. De igy, as atea aaata, mn* htUílÉial aaa>aiÉa>| ezek arfintaszti-Mt IhMl |i.iéél»É» rifVoaalakai ülllanákt $
éllXl
aak, szállnak\' í TÖek, f njfóWkriW\' f?fel§
rémÜ!dÖz& 6 börtön^*, Őrön és dteseredff. \\ff ctiaéi npartoáu —
li |éiwenn>a
Időjóslás.
(A — tsosologttl latáail jstentáaaj
Budapest, december 12.
Enyhe id$ sírható, elvétve csapadékkal. Dili bömírwfleí 07*0.
— Képviseióteet Bletl választások Zalaegerszegen, Nagy munkában van moat Zaia-Cgeuirg népe. Arvay Lajos alispán f. hó 14-re, szumbztra iOxte ki a városi képviselőtestületi váltsxiásokat, melyek elé érthető érdcklődés-sei tekint as egéatvároe, mert nem cskfi a Belépő 17 taf helyébe tCrénik választás, hs-jem\'móg 20" uj fagolis Kell yálaizfani. A fl-hastáti előiéizűietek aagy italomban un ák tiliagmiag városnak minden társadalmi rétegét.
— Nagyváradra megy a hoavédzmn-lar. As utóbbi napokban mi ia több Izbea loglaikoituik a székeifcbérvári V. honvéd területi zenekar éthelyezéiínek dolgával. Ugylálszik á lakéi váriak társadalmi mozgalma, mely arra
Íteyn\', hogy Ntg kanizsán la annyira népszerű Nvédzeaekart hagyják fehérváron, nem fog épülni, meri Nigyváradról ezt s határozott hirt vesszük Fricaay Richárd jeles kstona-^andájanak immár befejezett tényként siló á<-
MytiéaéTŐI:________________________
A moat mégStékeakhirvároa működő V. fconvíd kerületi bonvédtenekar, mely Fricaay jtchárd karmester vetélésével mirtdg mű részit prodattR, ée s rigi koroaltö városban meg-kedr eltette a filharmóniai zenét, márcija végén, JWwna wüertafjth aa V. honvéd kerületet, Pl üTomishelyéra, Nagyváradra érkezik, fhól bitvéd hadrtztáiyl állítanak ÍM éa igy oda ■atgt a honráJ zenekar It. A zenekar mos .50 jóból <H ét azt Nagyváradon a Ralikowjky-mJ bonréd katsirnyában helyezik el. A nagyváradi tanéi életben et kUfinÖ; magas irinvonalon illó zenekar, hamarosan tényezője lesz a zenei tíetnek ésitt a nagyváradi pezsgő élet köze-petle anyagi boldogulása is biztosítva lesz. r
\' — Kereskedelmi és Iparkamaránk közgyűlése. A soproni kerületi kereskedelmi la iparkamara december hó 19-én délután 4 órakor tartja rendea kőzgyflléaét. Tárgysorozat:
\'i f ,a i\'sC te w t t Ihpl étinkén* toateS4^>.UiBgr«hTŐl. 2.
XNkári )a<«M4s a§ QgytoegaifmriM fésülj
istankfl a kamarai péuftkr ée nyoadtfel\'p áll* ptxáról. 4 Ksasarai képviselőnek fit Oioároe Kőzinkndáai Tafiácsha va\'ó kjkükléae. 5. K<
■wi Mmk^i
való l^flldéfM. Az áüalánpa Jmg utónak és a jlvedeiemadóoak kivetésére bivalpu (.dó-khretf) bizottság ok iparoe éá kernafcdő latjai roersálsastás*.. 7, TörvényJzva§U^lervezet at épitőipír gyakorlásától. £ A Magyar V mpo-liliksi Kőtpoaibcs való csatlakozás Ugye. 0 lalatyrmm r. t város kámtttátp ágya 10 A Balatoni Szövetség, a zalaegerszegi nÓl kereskedelmi tanfolyam, a kőszegi kereskedő taoorciskola, Hsnicz Irma ndi szabóiptri mester tanfolyamot végzett mosom lakoa aegé y kéx vényei. í), ö ■ziőndijü<yi lo ya nodvánjok.
— Tanfelügyelői látogatta Szalay Pál dr. Zalayármegye tegtdianlcOgyaiője tegnap azerdán Nsgyksnlzsán Járt s az isaoiákat meg láipgatta. A tanfelügyelő a iálotlaá felett a leg nagyobb megelégedései fejes é ki.
— A közkórházi blsoitaig ülése. Holnap, péntek détn án f.l 6-0takor a képvi.e ő testflmt Mnkórkaii biro sági Itest tart. nmiynek iar<ysoruiata a kőveikezó: Sumlák niaiványo-zása, rubak átvétele (a agyáo targyak.
— A nagykanizsai Irodalmi áa aafivé-axetl kör Eótvd>-Ciklaaa Vaaátoap, f. hó 15-én dé n4n 4 órakor a Njgykanizaai irodalmi <is művészeti kör lámát megkezdi feloivató délutánjainak sorozatát, md/ek valamikor oly tokai asámitotak Nigykanisaa város aaailami éleiében. A kör legutóbbi igazgatósági Qlétqi ugy határozott, bogy tekintettel báró Eötvös Józsefnek 1913. évi századik tzüietéai évfO\'du-djára, fe olvasásait Eötvös ciklussal fogja hes-deni, mely mintegy bárom eiősdáara terjed. As idei irodalmi kör felolvasások beWpSdijaibao is l<en elóryös reformot alkotott 4 kor > inöktége,
amennyiben a fciolvsaiaokon__ezenlui. a kör
tagjai éa a középiskolai tanulók td|eaea dij a-lanul Jelenbe\' nek meg, mig a közönség egyéb része csupán 20 fillért fizet egy-egy Jegyért. As elad felolvaad Kovács Aaial pisriata tanár, aki Eőtvőet mi^t regéryirdt választotta, közér. dtkO elŐJdátának tém\'J\'ul. Kivüle közreműködnek még az első Holvssó déhitáomi Hof-rkhier Emma, dr. Krátky ia vén, Oürtler István ét Sauermann Bíia, kik Hiydanek 79. oput-tzému gyönyörű vonó:négyeiével Ígérnek a felolvasás közönségének magaarangu műélvezetet.
T
1 p 1 ! sa
, irtaná ^^ÍF*)/ Mi
rofteá agm«áa< asiA i~4 évrei au
Ügyvédi határidő napló
1913. évre. Szerkesztette dr. Pajor Rezső. — Am 3 korona éa mindenféle ügyvédi nyomtatvány kapható
Fischel Fü öp Fia könyvkereskedésében RRH Nagykanizsán. RRR
mftk0d*4|y h<V \'dhh gyexmg|Wt, kOztlL gdn RWwrtel mcgoientmi a társadalom uámtp a káUtabOző ipuágskbaa helyezta ti JUT Dfágáa Róbert a Kőapooii káváházbf krn^g píccoló bonak a azóta aaptftl tiyii láiin|., a Róbert gyerek amrgelmat és igya)^^u4i|Éf[ Mtdda 4 p^trooáu egyesület Róbcrtaá *fh* lyezta, agy tttözet rajával bocaMotta u jára j| kis pipcé^af, aM most, middn már 4 év tag felsxabadu I a kis pénzhez is Jpt a patronára egyestlet jótékonységál s ma (UJ-eótt sorgót héielemmfl jelentkezett Vicsey Zsigmond polgármesternél. Drágán Róbert ka-sebea 10 koronát tzorongato4 1 azért jött, hogy moal A év után, leltzabaéuláas napján triSfW* fizaaaa az egyeaüicionk a mha árát, melyet ig* nak idejáa tóté ajándékba kapott. 7 RóbetJ derék f<u, Jd pincér a ez az ntólagos h^tyjk aem azért ssep, mert 10 koronába kerüjt, hanem mutatja, hogy a patrooáza egyesület to-raény éa fárasztó tpunkája milyen Stáp fyflm^-csöt termel. Róbert példáját vaiószinOÍeg kivetni fogja as a tOqbi megmentett, kik . lépik át g féiftkar kOaaőbét, Uastáa a tflijfl érintetlenül a akik tlaalaaágakal és bOaMeaN" güket saját magukon kivftl a palrooáza ágyesi-tetnek köaaánheuft.
— Szinéaaarer/Cdéa. Jdkó AmáUát, Nigykantzsáiól való távoaáu ÓU Krecsányi Ignác szintársuiatánsk bdsndjét azerződietie Aimáaay Endre tzraedi azinigazgató.
— 77 HJlér egységárban kaghald egy selyem nyakkendő Alt éa Böhm eígnei.
— Tasitól kinevezések. A megyés püspök Hnkk Sándort Ktsgörbőre, Oyormalky Kálmánt Nemcsguiácsra káfliorUnilókká, NémetA Lajost Zalavárra ea Scitmidi Sáodoroá 1 Macág Rózát Monoalorapáliba oazláiyianuókká kinevezte.
Py A salam egy el gazdasági agyeafllat kö/gyűlése. At alábbi szövegű meghívói val* tűk: A Ztlamegyei Oizdaaági Egyesület foJyd évi dicsmber hd 28 áa d. e. 10 drako^ Z*la-egerszegen, as egyesület helyiségében rend-4ivűü közgyűlést tart, melyre a t, tag arak ezennel tisztelmtel meghivatnak. Tárgyaoip^t 1. Vándortaaiidi teeudőkkel megbizoli segéd-titkár vábs^áta. A közgyűléat megelőndMf délelőtt ítlleim ét fél órakor igazgató-váltaal-mányi ülés fog tartatni, melyea a b iptpá^ választmányi tag arak minél nagyobb iiámbaa való megjelenését kérjük. A g/űLés, illetve 4 válaaztáa befejeztével Scbüller Ztlgmoad ar a Magyar Magtenyéaztéti Riu vény társaság igaz- _ ga\'ÓJi s magtenyéaztéaről éa magnemeiilésről eldadlst fog tartani. Ztlaeganseg, 1911 ÍM december hó 3 án. Sárközy Viktor g. & titkár Hhtekndy Ferenc g. e. elnök.
— Megérkezett a Uttla Pich I Tették ss Alt é« Boom Fő-ut) kirakatában megnézni! Eltőranró látványosáig I
gi, itmtmm lulL itüi^lü 1
" »> iiagylMiiiiw^
-
MUl
— December hóban —
mindén legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 díarab nagykanizsai
mái vtvá Úwám&m 10 émU nála tapt
50.
HÍT.
r
ZALA
Ifi 2. u «
13,
— As Ipssá|i|j4 taiMyui bttrj^* aéw. Péearéi trfflks A pécsi Ur. NáMMbMn tár* ÍM november M X éa ■mllii iga* ■(101 snesottazn UMjnsi m sípos bsw-jmtotiáa, azt a mí aappal kiadódott s W na tartó vizsgákkal zárja aa ina UnsM bt-zottaég. Tanfotyaaua jelentkezőit Basaaaaa 33 sgyén, akik hfleéf időhözben vteezalépiM 3. — Vhlgáunl lat a 30 tontolyimimagtté. még pa» tfig Btléra Jóraet Igaauftdayua pécsi boavédaf-tkst, Bartók Oergely -pécsi Ur. Jálálbiiéiégi bodltkzt, Berényt Anaa szekszárdi törvényszéki díjnok, BermdtM Mihály csáktornyel Ur. járásiké Sági lmok, BUf Brts agyanottanl díjnok, Caompó József gyönkt járásblróeági, Ptoia Péter picii kir. MáléiábkJ, Oaál László pécsi Bt vényszéki, fítárdk Antal perli ki járásbíróság! Kárpáli Hapécsi törvényszéki Írnokok, Kaasény látván pécsi Ur. főügyészségi aéóHazt, Kaliasn Vilmos pécsi tör vényszéki, Koslncxky Klro\'y kaaslbelyt járásbirósági dijnokok, Löff-lar István pécsi járásbíróság* irodaüszt, ifja LatMg Aital pécsi Ur. Bgyéssségf dijnok, Má\'ik Sima pácai Ur. ügyéassági trodattszt, Márka Antal szekszárdi járásbirósági dijnok, Manrar 0 Jön sziget ráil |bMaági Írnak, Náday Sándor pertaki jlráabiróaági dijnok. Nagy Károly pécsi (bírósági irodatiszt, Perget Bála sagykaaizsai járásbirósági dijnok, Ptroee Antal pécsi járásbtróaágl és Sdnfy Oésa nagykanizsai Bivényszéki dijnok, Ssss Ferenc pécsi törvény-néki lmok, S\'uramer Lsonlin Matild pécsi Ur. Igyáesságl dijnok, Szalay János Sándor és Szántó Béta paksi Ur. járásbiróiá(i dijnokok, Szilágyi Peraae picii Ur. járás birósági frodslkst, Tímár Jánoa szekszárdi járásbiróaági áa Várady Sándor marcali járásbirósági dijnokok. továbbá a Ur. Ítélőtábla állal tanfolyam hallgatta oélkOl vtzsgárs bocsátott-- Armtmks Ilés kesztbe\'yi, Braaa Jánoa kapoavári kir. jtráabirósági, Gerea-asér József és OamUét Mihály nsgykanizsai, Habán János szekszárdi, Kertén Ignác pécsi pt^npifrt tnwkfrk. Hktw imtstirrt. Mw*imi István pécsvársdi járásbirósági irodatiszt, Rózsa Lajoa kapoavári törvényszéki traok, Szalay Józaef agyanottani irodstlszt, Horváth Ferenc nngjkanhisl és Vitkovits József szekszárdi IBrvtnyszéki irodstisztek. A vizsgák köznapokon dálntáa 3-7 óráig tartatnak s a jelöl ek arra négyes csoportokban (vasárnap pedig délelőtt 9 órától déli 1 óráig) 2-2 órai idén bocsáttatnak. A vizsgálóbizottság elnöke MantMM Jánoa dr„ a m. kir. igazaágügy-miniszteriuraboz berendelt kir. ítélőtáblai bitó. A vizsgák ssinbeiye a Ur. Ítélőtábla Il ik Itnáeiáarma s azok nyflvánouk.
— Zalaegerszeg virl\'iatál. Zalaegersieg városának legtöbb adói fizető golgáral, kik az ottaai város képviselőtestületének is tagjai, a legújabb megállapítás szerint a kővetkezők : Qrót Mikes János püspOk, Legáth Kálmán, HsjQi István. Oránet Oésa, Zalaegerssegi tsk. pénztár, Piachar Pál, Dr. Kaazter ÖJön, Dr. Párat Béla, Dr. Czinder látván, Dr. Qránar Adolf, Dr. Berger Béla, Schüts Sándor, Komlós Miksa, Szanyog Béla, LOveaetein Jakab, SeWltz Frigyes, Toich Károly, BtfcMer Jakab, Lö-veaatato Ignácz, Ötös Qyőző, Dr. Szigeti Elemér, öev. Dervarita Lajosáé, Botcháa Oynla, Dr. Zarka Zsigmond, Dr. laté Jáaoaná, Dr. Thaaar Oábor, Paaásh Ls|os, Q rangé Sándor, Spttzar Hágó, Dr. Hsjés Ignálz, Kroaatz Oynla, Kaazter Sándor, ösv, Hagymáii Oyu láná, SkabHcs latra, Isr. hitközség, Dr. Ihasay Krtatái Kammm Oynla, Kaeslar Mór, Dr.
Orénrdé Soma, Sir, Koaia Hséstsá R*tob Sima, Kbváee Parme, hzv. COaeaáh Uh dóráé, Öev. ár. Obaraon Méraé, öev. Paaglar Mihály né, Henmaik József, OyeraNfr Vilmos, Deufsh Peroné, Peatz BéMaé, Bertá Kálmán, Dr. Kok Antal, Spiegel Zsigmond, Ján Peraae, Hefaffck Viimos Osv. Pengé BéMaé, Dr. Keraaztary Jóeasf, Dr. Hitász Mftsv, Osv RikdMr Oyntáné, Zslam-gyel kOzp. takarék, Slnger Lajoa, Zslsaegyd takirékp, Rosenberg Zsigmond, Kaiaer Józsefné, Dr Jámbor Márton.
— Neas naéat Syhrester-eatét as IKSE. A fekete fsrSMg szomorú eszméje folytaik hódító u ját a kanlasai egyesületek hfliOtt. Ma aa IKSE, a nagykankiai Ifjmágl lOr sport agy tele kübli velünk, hogy a S/ v.szter esére tervezeit láacmnlakágél a nyomasztó kösáMspotokn való tekintettel nem tartja meg, Illetőleg ast jobb időkre Mhaliaslja. Reméljük, hogy esek a jobb idők mér janaár hó folyamán Itt ksaoek.
— Szélhámos képügynOk. BUu Henrik fénykép-nigyiió esetén mintegy négy hónappal magjelent Hoker Mórné Is kásán azzal, hogy szép nagy fényképel szállít egy kk kép helyébe. Holcerné gyannttannl adott át Bkn Henriknek agy kisebb fényképet a előlegként 13 korooál
napról-napra várta, bogy Bian aákéazitae a képet. Holcerné mindmáig türelmesen várt, da kép még nam héezOlt el, sőt mint atóiag kiderült, Blaa Henrik IdőkOzban megszököit Nagykanizsáról s jelenleg ismerettel helyen tartóskodlk. Holcerné ms i szélhámos képügy-nököt feljelentette i rendőrtégen, mely megtette i kellő intézkedéseket Blso kézrekerilésére.
— Aa eltOrOlt ünnepek éa a bíróságok. X. Pina ptps a .Motu proprio de diebus festis* címmel kisdott iratában tudvalevőleg fölmentette a híveket i misehsllgatáa kötelessége és a szolgai munka tilalma alél űrnapján, karácsony, húsvét és pünkösd másnapján, gyertysszentelő bo dogasszony nspján (február 1-án), gyümölcsoltó boldogauzony napján (márdos It) és UssvwAtty nspján (szeptember 8 áa). Mivel ssonban a napok ünnepi jel\'egét nem nüntette meg, u igasság-ügyi miniszter airendelie, bogy a megjelölt napokat as igazságügyi hatóságok Ogyviiak s\'empont.ábói továbbra It ünnepnapoknak kell tekinteni s a királyi biróságok és a királyi ügyészségek réeaéra kiadott hivatalos naptálban vörös belükkel kell Kitüntetni.
— A vonat kerekei alatt. PécsrOl Írják: A legntp este fel 8 órakor Pécare érkező gyors-vonattsl egy idősebb a iszonyt boztsk a p\'csi közkórházba. As suzonynah a vonat kerekm keresztül mentek mind a két lábán. A szerencsétlenség ugy történi, mlot azt a vonat Useté vasúti alkalmazóitok beszélik, hogy ss illető asszony DöbrOköt állomáson U akart szállani l vonatból, akkor mikor még a vonat moagás-ban volt A kocsi lépcsőiéről azonban megcsúszott s mindkét kba a vonat kerekei alá került. A kerekek mind i két kbát- lemetszették, ngy, hogy csak ■ bér tartja a törzshöz. As vssssony kilétét eddig nem lehetett megállapítani, mert i szereocsétiea lapunk zártakor k eszméletén ki-vül bever kérégyán.
c — Megszökött tolvaj fin. Horváth Mihály snirarévi (bottteai) kkóa ■ napokban be ment Akólead vára g búcsúra. Még otthon a ma Hányi aa ebébe tett 000 kotoáU, hogy saoo agyaimást váaároljoo.A fia, a 17 aazéendöa Miska amint aa apto anltetetla a zöld haaa bankókat a addig addig aettenkadan kö-
rllölte
\' T*\'
nam a bukók as zsabába váa-
♦ to*
pám, éa a fláaah addágns wi | UMm MlptóMM 90 HnÉto MHI M AMMP^ H^^MjÉVii^ fll\' láma vcáL A eutyoaaa káraam vén a»aaaaaha aagy tmfM a moly moet orüyaaan nyomon aa anyvaakoé tn. haaontaéil barátja alén. Do eddig m^^ tetonai. \' 1\'
f- Karfeaaayl h ivásért és ánálaobagyto, Bgyalmaa klvál SZÍVÓS ANTAL aaééeáaán láliaaráaa áltotét, mart mm a téran A érdemelte hl a kgan^yob} bkatasot *
Qabona-Ozlet.
Bmktpem, deaembm II /Klisém halat i 5-tel olcsóbb.
7.06 7.7® it.oa
Bna 1013b ápr. 11.01 Ron 1913. épr. 1042 Tengari májnara Tangert jol\'nm Zab áprflkra
A aaerkrartéeért kkMa: GOrtler István.
Flschal Ernő
I fvtar l-i iinito-hi K 2—
I w W. . . . 2.21
I * ilÍ na a S.—
II Mi Itflf. tirulík tn -II \\ n n csiizirlmrik —.21
Kapható Qeltch és Qraef
„Drogéria"
és csemege osztályában.
Megjöttek a legújabb
Hanglemezek <
bemonade ezredes, flsszonylalö, Sakac tánc, Medve tén^ Eoa AA
Kaphatók: S.
5TM53CR nÁFJonnÁi
MM HAOtKAHÉSA, hasami l rttofhirl JIIT lagMÉ spátk^^Bké. •OLLA. gaamtltninhinméim i.rvaUw l
I ^tdwwibé\'rtl____" • .v g • , J _^............JL
I fnffOfiHHBTVtl \' "r \'
1 ^ mm »■>- atnraefflakat x T . x r T T ík a - -rv \\* nrji i|Mm min—i
I • rovatba dljmsaheaa | L_ II. El ^ \\ /_. _ I- II 1J II I • ravatba Ojwaataaaa
■l-y- rM J qf^ ii Yniihitiy K.; — |J
I jmMnOMMmMi 1 Ü\'ftjUUt. Í^ I 6rés és lássssráss.
I fiaw WlwÉji MmP+le*- Magyar Utr&. Piactér és Migyar u. .ÜxTQj»# fluftcf éa1$v4 atea. Sdvós Askl, .%arvaa« áaBlekm.
I KttttyBKácó -^ IA - iv^ 1 W ^AaA m*, É..**, tárTT
I ütelKhMal Kugkr A. Kazinciv-utca. PoUik Ede én Sa, Király utca 9, i °rá" *\'
1 Omaer Li 1 Barésy József és Fim, FSut Rosenberg i mi*. Király uhu 12. Schaprtnger Adolf, Brzsébóttél at.
1 Bw* AadsSe Mika Lseaayéa. ----- -.......,-BáM Tfrtvérak TcUkyat S. 1 |m Nővérek. KWm atca •
■ litew r«r—c Mhácal-etca 4. * , ___ ^ __A lózs-fsa Sugár at 36.
I Smw Ifcsef, Ölrnrth 18. Gekf Vtttw, Kazinczy utca 45 Kovács. íabóczkyaé Oomffert Mm* KMvfla-Mr ÉL
I Habár Sésdor Kölcsey »«!» ti f!2£S"í era*.1?: Boftor Mihály KaMnczy-utcal major. Ajrachl Benőné Kai acty utca X . *
I á.*M«e.r. SJü^-Wi.^! löheiceot 51. Horváth József Karinazy utca X IoHa<ics Nővérek, Eötvös tár 24.
I V - j*?^, &jí. « Utraán; PrtdH utca 3X foÜÜt «. áa Lasra Zrtayt Mca SX
I fliMwtr Jóssal Tskkymt 41 PsíW PíW, lOsk-alM V»ra«dl n. SÍ Gmralciár Ferenc Maayv utca 91. . | c,; Mariska, Báthory utca 1
■ Ca irtván Magyar-utca 138. SSüSlfTS^J^L^JJ« « iái fa i nitt Liter mrér«, Klrá|< a tea X 8 . aksOsstcs Már. Jömt Wkifteg at »aeat|»sns ss wim fu^ tgliJf b*^ „T
I m-**r SrtMml^l^Lro.té.Sl. Pécsy AMal Kmlacsy ska 2X w£sca 4/a.
I - | i aiot atüta oki ifi. Faiér Mihály, OtvOs tér 15.
I KároV Kl.kwil««Pi»áH-utcs 19. Vajda Jánoa, Király ntoa 23. Korwamároa. RssastM|á.
I ^killH l.ill- Oo«tá- Sároty, WÍ. ker. Pirtai utca ifl. j^rtg^Un.lollaer Jtaas, Hanyady utca L
i ~ I Md Sándor Mssjsi Hl 46. . .,„ . Ciár J.noa \'va-kapu" Kirá\'y-utcs 26.
I Bakó Jáaos, Vőrttstoariy utea 65, . BUAoyfe jfoo,. PolKári-ECTlot.
I 1 Fényképész. jPtlé Wno^ (ZMd hordd) Hunr^T «te».
1 MU Móraá, Klrily-atrs 21. u. , IB. Wrtilialansr Mar Kazímcry utca.
ZTm.^I, M^yar atea 1. í^.^rJ^ Al^JtegX T4pky atca.
I vSf Ernfl ki.ált-otM 40 «. - VérWi Antal, Cwngery «t. \'WURHafal utca 2.
I - - Rtoa 0/ato KuJncy^t. 3. Somogyizkigmond, Ipartéstfilet veadigKI
1 ■éikeeal leta|aa«aat pérfluakék. Pa r\'es Ferew: Király utea 2&.
I Borfiahaa kimérést ^ Mfeovi^ütván Arsnv tUiös etek.
I Vagsr Izidor, Ensébat-tér 14. T "" W\'y^tl^ ^
I irtd lenác K^czy-utc g^utca 31. Efi If^r ^
I Ra. Oy-lsjOae^ery-»t 54. Kefea Zslitmoad, Zrínyi M. utca 30. Tát^F^nt\' t^suth lIíos tér I
I Kátorlca íánw l»ak-«r 3. Tófi UJos,Dpák téi 10. í0?,!"™^ JM
I Pa.chofsrkylSindor C-egery^rt. Pnllemann János. Magyar utca 31. KT? pViab .
■ Sarir AHr-ft, Er^bet-tér. Maitor Károly Fflut 19.\' F^uTw ÍJ^ir .tca 124.
1 ídiweitfr Jóísef, Fóut, Horettt Jdsaef Fflut 17. í^^l lW^ lO ^.
2 Tátk L»jos,.Főut. OtMbfck Károly Su<rár ut 2. « ÍÜUlMl«k. i ^T^fckii S^tifen^íSt Aony Sz«v«, ErzsíbalMr.
I ^fct^her l-we EöWto Wr 29 ____Kltaaaréaa. Viűa Ujo*, FStiér^law^niÉia^r fc;
I • MlkMto Caearery mlca 60. OéWyér«a. ^^ " Sohtoslnger Mór, &rháa I-to^ etea.
1 Vaiáe« Odfa Kraétwt tér 14 Welaar J. C, Ssgár ut. Perlaky Jézsat Király atca m*mMgr*\'-\'
I 8*«" Mt >0 c--------------------tffHWhras ál MSffWM- BMHMhidUrtülgikl ---
>—--Caeiaeláiii gytn Fifchl Jánoa. Szén re utca 8. Loncs Boldtsaár, Petófl atea 22. _aitam-.i._•_
1 V*a Soma, Ensébet-tér 4. G6«m«l«m. Rsldlnger Oyuia Klslalady utca 33. ff _ 4 " V\'I„ L
S^Lfeíra^iT11 Fiaas Lajee éa Fial, Ceengery at, ^ KSmá^ n...^, gTsSd^S^\'áU^r te
I lasSalaatá Sápharlsnya kötöd*. KOdbauos Alajo*, Ötvös tér 8. Safica Ferenc, Magyar utea Iák.
1 abi»ba,.. iiaju^ viiiiMuiita 17 KlttlcvárSÉ, Szállító,
I Hlkf> Péter. Zárdi-u\'ea 14.
I Skakatcsica Károly, Kfilcs^-utca 7.
■ Jkatter 0»kár, Kölcsey utca li.
\' Ctpé«z«k.
\\ ktilléoyi 9á*le% PflaL -
Ümia Ede, Fő it.
i tjl> U.M. PnJU MM Ur
Piactér ésMÜgyar a.1 mr ma&tnü v«é.
|éasat Talahyml 42.
Plrári-utca 19.
fUSkk Mórn é. Király-utca 21. Hennán Jo>aat Magyar utca I. ak. Ve* Emö kl-ály-utca 49. sa.
•érSMMt IsiaiaiaMi
a Döaw Fame, EtM«4a4ér 18 (náci Sándor. VlfiBemarty i\'cm i. De«e Jáae* KMaiudjr utca 23. kiiij\' József, Bsisa-utca 13.
Jioo*. Uateay utca 19. azám
amjekes kMaaéréai
Siagar bMor, Erisáku tér 14.
Sirttly ás taéráas
Irád toeée lUrtcxy-at"*. lm Orsla Oaagery-nt 54. ItttTtca JSoa* Drsk-tár X Vs>cho(nkySiDder C«!ngeryMit. Sar*r A<lp|f, En#t<et-tér. Untlor Játtsef, Fóut T*tk Lalos^Föut.
falijyilnia kidiftia . gm* Mla»l>yg»T Oygrgy, Kealiiusj utis 9
Kifuss JAzaef, kstoka pxabó, Sugár u. 18. Kumaóriea Pá\', Net, 15. Freaawr Jakab, M igyar utea 31. lofea Zsigmond, Zrínyi M. utca 30. Tdtt La|oa, IWk téi 10. Pnlle mann János. Magyar utca 31. Maitor Károly Fóut 19. Horvát* József Fflut 17. Offlöbeck Károly Sutrár ut 2. Németh József Kákúczl utea 20. Neumann József Klnfrsy utca 21. nwNiioyargy. M^MSHt\'
Veim J"»ef Hanyady utca 23. VaksaaslelD Zs g nond, Hunyady-u. 27. Boc^al Jássefné Árpid utca 83.
Oiasytras. Weiser J. C., Sugár ut
tfecember
. .Jé
»M>e aUfle g rovatba dljmei veaazSk HL
rovatbo dtjmm veaazSk fel.
AsaMM Ss kstirhaeaHát
sg^ftttgy,
Im«a Wa méás, Kaatacty - utca TM> Ümi Klnls^Mitcs l
oawar ti-at%prfs* Wl
Sraaila járnál BlUöa Hl 1 _ i tSta M Cingiry tem tt. % kw Aaérte amutoa leáÉg^n. i^ran r*r*pc BShécdkwbe 4. ItaM JémcL OtvOMár 18. IWak Sáador Kflics^ 15.
Oatol Viktor, Kazinczy utca 45. Seukamr Ujon, Józ-et (flbercag ut SaáaH Latoa. léssel fóheicefc ut 51. BMceMMy JéaAa, Tatoky ut SS Palkó Pétor, Kisk-nlz>a V«a«adl u. SÍ Somogyi Ferenc, Petóft utca 77. Maakavlci Mór, lótwf Maáeeg at Sctmbel Lajos, Knaauth Lvae téi 81. Palér Mihály, Otvöa tér 15. Vajda Jáaoa, Cir >ty utca 23. Oozdáa Károly, VI. ker., Pivási utca 19-.
Pasahaa. Baké Jáaos, Vöröimer\'y utca 65. Pénykápáss.
Mathea Károly. Bazár épület Vértoe Antal. Ctengeiy ut Fitos G/ula K»zlncy-u. 3.
FértlswSák, TöHJay Péter Te eky ut 9. Kaufmann Mór Kaxinczy utca 6 Sörley JenA, Hlstkó János utóda, Föut. Liditt Miksa, Király atca 14. CziemC Ferenc CAtvOs tér 25. SkeiHk Hunyady Mca 5. Móaer Károly. Klhlzsy utca 55. Smn Ignác, Husztl tér 6.
áS^Maé.
i yv fk
Pollák Ede és fia. Király Mca 9. Rossoharg Jtaás, Király Mca IX
By^sawsaf > kamlgyi
ami Htoérsá Vstekral S
KOVáOS.
Bojtor Mihály KatlnczyHrtcal JttoTáih Józsel Kaslnsty utca 8. Bo|tor Kálmán; Petőfi utca 92. Csál^icsár Ferenc Maxysr. utca 9g.
í BiéalgVárté éá Pécsy Antal Kaalacsy utca 29.
K ee*sns4r**e Xosács JUna Ltoaiagt aörcsarnok. MáeN, IVtöfi utca 21
órás és laiasarám.
Srtvde Antal, .Murvás* tsBlefcm. Stainer Mór, Erzsébet tár. ,
órás éa vtsMfc.
Schaprinfer Adott, Rraasbattár M.
. Nél ssské.
Báron Nővérek, Klulasy utca 8 €sete fózaafoé Sugár ut M. Inhóczkyná Oomhert Kam BMv Sétái Ék
chl Benőné gaz nczy utca 6. loita toa Nővérek, Eötvös tér 24.
t ás Lasm Zrínyi utca SS t^cz Mariska, Báthory utca (L •tter Nővérek, Klr«l\' atca t faies Nővérei, FŐM l«. tnría SásdorpS, Sa*m«r»«\'ea 4/a.
RssssiavftC*. ZoIIner Jtaas, Hanyady atca 1.
Résmüvss. Samu Józsel, Föst
ét
vscySsMNt,
|mf Káioly, Kölcsey atea. Wllhelm János, Klrá y utca 14.
P^tér j«n<w, t^id\'hőrdófSinyady atea. SUodtovTai {óasef, Klréty utca IC Wrtilsalaum Mnr Kaatacty atea. T _ . . JUMtitní Tsáeky utca. ^^^^ nunsrwaa aa va«r«i •vláa Lapu, Kázlncry utca X Somogyi Zaigmood, Ipartestület Pe r cs Perese Király utea 25. Petncs Ödön Csengery utca. KÖŐ Józ-et Fóut 17. Qo dmann lffn»c. Taleky ut 31. Badacsony vend^M Fóut j£ j>,l jm m cz&JKámty, Kinl7sy \'utca tX PKtíOttRttócsl atca SS. lovitfi Mlván Arany Jtaee utca. HflSíénbeníM\' O hrey Kinicsy utá: 22, 0<& K eaz Józsefné (R zsiQ FM 13
feakm Ignác, SseirHit amhó Is ván, Föat 17. tűsek Jené, Föst. *>u«arnr I -nre Eötvös tér 29 Skvele a MikMa Csesvery utca 60. SaÉásx Odfls Erzsébet tér 14. —mese OyUh Saf »r el <0 c-
-Csmswtéru gyárt
Wmss Sorra, Erzsébet-tér 4. Sb\'.aiedi Zai(mosd. Magyar-utca 11 StSasd Ignác, Magyar atea SL
Clm- és saabafaatá.
Psrtrt Péter. Zárds-s«cs 14. Siakatcsica Károly, Kölcs^-utca 7. SasOtT Oszkár, fllc ay utca a
Ctpésssk.
MHlényl Sánío-, Föat Mtrsics Ede, Fő it
Keller Mátyás, Erzsébet királyné tér IsMsfeld Miksa, Osesgery si Stetoer Fülöp, Báthory utca. ÍJéareth- Károlf, Patőfl atca 64. Kovák Vince. RScdnczy atca 10. Tik Antal, KMlr trrcm 21 •Jmcrcx lmr», Fflut 0. Ae< knác, Fflnt 10. 8t*|heez jA««af Kasiaeay utea X Jar«a J no, Kosmith tér 13. V rraamlcs Istváa Petófl utca 36\'s. Hlrsch Ede Köicsey mca 7. «zám-
Clpéfstséréss-kéaBiea.
SaSy Károly, Kölcsey utca 30.
Cahrkmih.
Mskofterky Ovula, FflsL Viry Zottio, Deák Faresc tér.
Cserép és palatsM.
Horváth György, Király atea IX
CsIsmsuUa.
B*oeyt Övöm, Bagyar-stos 76. f»Wk Jóiséf, Hanyady utea X Jorsá Oáas. Magyar atca SX Sedokavics léaaoL Eöi vöa tér X ■atvsHcs látván Potöfl atea SX Zátk György PstflS utca II. már Jáaos Tat eky ut 66. S*aMth Pamac Magyar mca M. >wkas JósM átv6a tar IX
Pirchl János, Szeai re utcs 8.
Otímatom. Franz Lajos éa Fial, Caeugery ut Oéphartanys kötöd a. Prtschsaana U pót né, KintzsMutca 37.
MslysssrsS. TSimM JtlBseé. Zrínyi M. utca 37. Huaárssdék.
ö»v. Adtor Mónié. Kazinczy atca. N Fitt Fareec, Árpád atca. Laazser Anui, Király utca 39. writier Rudolf, Király atca 47. Kardoa Vlmoa. Erzsébet tér 4. Reia Emö, Kartnczy Utca. LaekeUbaOMr Ádám. Erzsébet tér. Osv. Oomhots Jóraefné, Teleky utca 5.
Hsntsssk.
Martos Jáaos, Rákóci u. 67. és FŐM X Ssafcó András, Teleky ut 87. Antal Jéeaaf, Jóssetföhercef? ut 68.
éátékgyér. SpMaer Samu, Zárda-utca.
Kályhás.
Tóth Jómat Teleky-u. 30. Bogsár István Kossuth Lafoa-Mr 19. Horvith Gergely, Eötvös tér 26.
Kávéhássk. Arsnyssarvm kávéhát, ErssébM tér. Fhfrse liáalTiS Keross kávéház, Föut . Umal kávé hái Föst Basárépökt. .Royal" kávéház, Föut 15.
Kérptess és aissita.
Ne\'iáw IiSáC, Eötvös-tér 1. Tito* Fer«sc Koeeuth Lajoa ttr X .Bárány\' K rály oka 2. Pap Jánoa Petőfi utca X iwact Jóssff Mauyár atca 134. iT^ta PSter Otvös-tér 10. «a. Sáal Jáno* Telek i-ul 43. Ss. Hotzar Gábor Mairyar-atca SX az. ayfiCirv-Osák Ján«a. KUdv utcs 11.
£eich ksiyáa-Pctófi utca &L. ___
27 Hs|aa J >zsel Hilcz L. utóda MaeyaML 34 \' Piscri^er Mihály, Kaalsaay ska SX aa.
Kétsssréss.
Perlaky Jés*M Király atca SS.
__irthsárei éa sssataasa.
Lencz Boídlssár, Petőfi utca 22. Rsldlnger Oyuis Klslalady ufcs SX
Kémávsa msstsr. Ködbaum Alajo*, Ötvös tér X
K0t*tffy*rt0. Bsllnger Ferenc Teleky utca X Ssabó Vss-Káfuly. Magyar u Ica 79.
----;-mprli
Pofin Péter Teleky a\' 6X Mantaano Jézaotné, T«le*y ut IX Ritkái Lajos, Józsel főherceg ut Ozv. Msutuano Bdéné Zrínyi M. a. 42.
Kőfaragó.
WeMbefkef Kálmán, Ceengery ft Hűd F. Fial, Király utca X arám Ernst Edé Kazlncd-u. 53. ss.
Művlrác és koassru Ozv. Bmcz koé. Kossuth tér 7. Loserné, Kistalady a. él Koeeuth
Tat* Béla K|rájy-utoa 47. PSeaar Allisrt, Föut. Soswgyt léi Sailarsr s. 1,1
fckHiét Zeigassné^ Msgym aka IX
Oatkiaiia qyato éa Sa, Ksatasy M Hoksaa Bsmtk CsajwedHrtm kb.
Htok, Patér-aka X aa.
Pelermhnn Jósset, Főst 1. « \'
Mélskatss.
Slmkovis és Ujlaky, csoport (láz Kohn Samu, Magyar utca. P>ias József, Árpád utca. Sécétsyl Isttráa, Kossuth tér IX qacu István, Kisfaludy utca X
MűköazörUa és késss.
Májos Testvérek Erzaébet tér.
MérlsgtkésaNS.
Frank Jóaaef Eraaébit-tét csoport ház.
aaésssksláéass.
Horváth Qyflrgy, Eötvös Jér 2X BUpél Kálmán Zríayl MlUdaHk IX
Slsseda és téayveaaé lakaah
Msyas Klotild Fém IX és Kmkaay aka.
Sérsnrér.
Király SArtéada Rámvéaytémeákg.
aasósasstsr.
Cenk József, ZHnyl Miklós oka W. Dodnnr Ferenc, Caengary nt 38. Türk Oyuia. álsaiar utca 73 Mihályi látván, Fflut 21 , Viola Adolfné, Magyar utca 41. Fischer Bnnő, Király utaa IX R isénthal Oéza Eötvös tér. Motr Ármin, Masvar a ca IJa toaenberg Miksa, Magyar atea Iá. Klein Vilmos Pe őfi utca 6. Holmik Otula, Király utca 39. neumáo Samu Teleky ut IX
SaéUlséák.
Arany Saanraa, EraalkaMéi. Korosa, Fóat és Sugár ut VSakipu. Király atca. Hsa/ária. Sugár at. JUhéest. £\' zsébettér Vids Lajos, Fehér g<la«> Sehtoainger Mór, Sorház \'
Siaasgyér.
- Pa6 dunáaluTI axaiBnoaihé r. t-
—•\'ignrar.—
Roaenleld Alajos, Kazinczy utea. Ozv. Sxaidmann Samuaé, átamwr aki Safics Ferenc, Magyar utaa tél.
Szállító.
Brück Márkus é. Tárna EnsébsMár. Lackenbacher Ede, EraMkltér. Oűaaer Zaigmood, Caáoyl-sks X Mjl jjáiia Ifi llj utca 15. Saommer Ede, Znnyt ntoa IX Wakz Jóaaef, Patóh-utee 30. 8teInor Gábor Magyar utca 56. Otenheck Teréz Eötvös tér 2X
Szíjgyártó és nysfgss.
Horváth Károly, Kszioczy utea, X
Szappancyároa.
Pollák Lipót, Ma*yar utca. Kohn Fülöp, Király utca.
BaOlésznd.
Boldici Lá.zlóné Magyar ulca 49. Portelek! Ferenc né CsaagsrjHit 60.
Saáeamaater.
Jtoblnsohn Gyula Caengary atea X
■laó nagrykantssal tsniathaaé vállalat.
Hild E. L éa Htld T. Flti, Doák Mr X
Tsmstkssésl vállalat.
Brantin József Eötvös tér X
Téglás yáresi
Starn Sándor, Casagwy ut SX
Ovsgss.
Mslcser Jakab. Kmánery atea. ~ Waáaz Jasaó, BreaébM tár.
Oveg simtaais
Orhás MII
Vnangyi QyvtSai.
Mlkáw Bötvöa tér 89. J.-Sállaayadl-a
(V^Bis Mat téa. Husgti tér 7.1 \'
Jfarrégég éa kssékpér JssM. •réé éa Wahav, ara.MsIlél IX
ZALA
1912. dtc«*btr 13

rendkívüli árleszállítás
az összes női és férfi
ruha-szövetek, női koppenyek és szőrme-árukban
Ultis; Miksa
divatáruházában Nagykanizsa.
Ha köhög és rekedt: nm fam «llwzElMat Mm tt f. Ha hurutos: „Irucfal tafottikif. j fo Mtz 1 htm. Ha náthás: ALENTHOI.INT. 2i üt
Kapható: REIK GYULA
„Safvator" gyógyszertáriban Nagykanizsán.

THE AMERICAN SHOE
COMPANÍ BOSTON
Amerikai és saját gyártmányú cipők
óriási sál—Iákban vannak raktáron. Máriák után Itéaalllnak: Mindennemű polgári áa egyenruházati cipók éa csizmák.
Orthopidini és kflIOnleget lábbelik
Teljes llartiliHsi
Mii tény i Sándor és Fia
[ g^|lrn*rfmir a véne palotájában, PM 2,
IIIIIIIIIIIB
3-4 és 5 szobás modern lakások
(vízvezeték, fürdőszoba, villanyvilágítás és összes mel-:: lékhelyiségek) ::
* KIADÓK. *
Bővebbet : Csencery-utcs 27/s szám alatt sz első emeleten. ::
lllllllflllll
Eljegyzési és esketéi! meghívók, u Névjegyek Falragaszok, Körlevelek
iüéssaatép Uvkdbea leggyorsabban toelllack a
Zala Nyomda R.-T.-nál « es Nagykanizsán, es n
KERESEK
két esetleg három szo-
bás lakást a város bel-
tamlatán Ajánlatokat P. jelige sieti leruiöien. , 2ala- Hadijába kérek.
■■■■IIIIIBIIfl IIVIIBWIIHIi
Gőzmos adá ja
elvállal|a as Oaazea férfi ée nói. valahai L háatartásl febérnemSek \'inaáitteát. im Oallérok, késelók Mari ■hlilB est Nagy függöny ttsaMtás. m Szép aiaaka l Ölesé árak I m Pontos éa gyna Salvae ^trtfcigáet kér
Mayer Klotild llt
Űyájtótetep: Kaalaaa) alaa S. mám ám.
umwmummmrnmmummim
Nyomatat! a MadótMle|4n«as .Zala Hktapátefé éa Nyaradé* IMawáwvttnasás bOayvavemdéÉékw rtM.h..».i
ffXVL értotyo-
Nagykaaíase, 1911 dec*14. ssombat
ÍAGYKAN1ZSA,
\' J^utorn —ám i 7®. ******** **
15 MrU v«n lel
ItwdótoveUl
ZALA
POLITIKAI NAPILAR
íTfrT
1 MttWwít itrtu HTtt/iitn níi I
_m
nimmte Altfi
■ iljtia ----- Mm
sysurrr:: íS\'r
fan T. . . , tC— ,
PMUI ■IMIMMÉ: fa>Mn.....i IJS
\'WeST.
Mm áem . . . . .11.- . Egyw ttáa * ffillár.
éa wkV&ri ártusltósek dij* KIWInHiiifl>tillli 6 korona.
^.ipt báb himn»atáeak éa u^-~ Vöilrményck soronként 30 fillér.
Megfogyva, letörve.
Nagykanizsa, december 13.
Igazán nem olyan Idők járnak, Io0 az embernek tréfálkozni való kedve volná. A ml kedélyes ellen-itkflnk azonban minden józan logika ileaére még ma is nap-nap után ko-médlát látszik. Reggelen kint össze-siedeiödik, tizenkilenc vagy egyhljján kaa kitiltott harcos honatya és miután kellőkép támogatta az országháztéri kávéházi ipart, hégy öt suszterinas és lKérpincérlegény „tömege" kíséretiben oda tolong a képviselőház elé és néhány homormentes viccet sercentvén Pavlik acster felé, ugy s hogy Jött, azonmód visszafelé ballag. Legtöbbje szétszalad ■agándolgait végezni, olyik a minisztériumokban előszobázik, egy kis ital-■érési jogot, trafikengedélyt, vagy a ttkortese fiának valami áliásocskát ksayoráiva. És mindezt ők ugy neve-Ük, hogy .nemzeti küzdelem". Az tfenzéki képviselők java része már hosszabb idő óta részt senp vesz ebben ■ oktalan és meddő küzdelemben, inkább félre vonulva odahaza duzzog itfamennyi, s egyre növekvő aggodalommal kezdi észrevenni, hogy a vezé-
rek botor taktikája minő dicstelen zsákutcában vitte bele az ellenzék összes frakcióit, amelybőt csak egy,, kivezető ut volna, viaszaforduini. Visszatérni az alkotmányos rendhez, rálépni a parismenti normális küzdelmek ösvényért. Erre azonban holmi álbützkeségból nem akarnak rátérni, a ki nem tiltott képviselő urak, mert ugy látszik szé-gyellk bevallani, hogy amit eddig csele-kedtek, az hiba volt éa megtévelyedés.
Igy azután marad minden a régiben. A vJUasztópolgárság* pedig Idekint mindinkább csalódva látja* hogy sz ellenzék s maga elhibázott taktikájával nem tud boldogulni és képviselői nem teljesitik azt a hivatást, amelyre őket a mandátum kötelezi. Kivált ilyen komoly nthéz napokon, amikor mindenkinek oi kellene lennie a maga helyén. Et a csalódás viszont azt eredményezi, hogy az ellenzéki képviselő urak még a saját híveik bizalmát Is kezdik elveszíteni. Az értelmiségét már végkép elveszítették és mindinkább erösebb zúgással hallatszana* ki afféle kifakadások, hogy ha a képviselő urak aem tudják, vagy nem akarják igazi ellenzéki ellenőrzői kötelességükül a parlamentben teljesíteni, hát akkor na komédláZzsnsk
már tovább a meddő strájkolásssl, hanem vqnutjanak végképpen vissza. Aksd a kerületekben arra való ellenzéki érzelmű férfiú elégendő, akik nem lévén semmi obllgóval odaláncolva egy kiaebbaégi elhibázott taktikához, minden affektált álszemérem nélkül ezaba-don és felemelt fővel bemehetnek a nemzet törvényhozásába és élhetnek, nem síppal, kereplővel, hanem értelmes emberi szóvsl, a kritika és számonkérés jogával. Vagy pedig s mai súlyos külpolitikai feszültség Idején akár ugy is tehetnek, amint azt orosztörők háborúkor, és a boszniai okku-páclót megelőző Időben Iránylék és aa skkori ellenzék többi vesérel cselekedtek, midőn egyenként felállottak és ezt mondták: .Moat pedte fegyveres beavatkozásról lehetvén né, bárminő nagy véleménykülönbség választ la el bennünket a kormánytól, éber figyelemmel kísérünk ugyan minden mozanatot, de egyelőre pihentetni kívánjuk törvényadta kisebbségi fegyvereinket, mert a külpolitikai bonyodalmakat nem akarjuk még belső egyenetlenséggel súlyosbítani, és elvárjuk a kormánytól, hogy kényes és aok tekintetben nyilvánosaágra nem hozható te-
JÓTtKONYS/lQ.
Draerbc I ártr Alfréd.
f*g*PT is
- Tisaáslt uraim és hölgyeim, — mord Is ■án — most mér méttósiasaanak ismét el-pawnini, mert |0u a krtazikindH I As énekcs-aonek pedig bisslmsssa angta a főiébe:
- Siaém.édcs, behStetted e már a pangót? Pema, bogy I — letelte Stri és mo-
"r°ra kurta as afcót.
M% Domokoa a fa UMI foglalatoskodott **atofcaa, Sári, a ki egyedei nteradt as ebédben Patakyvsl, mindért etköretett, bogv meg-1 v6k* Mtasólagoe jékndvében. Rásas-P» wép aagy azemét, csupán, bogy aumd-* Wlsmit megjegyezte : _ ~ M«tft agg utói a lxin házban I Miért,
hu uZlif állhafom a aalnbáaat, — M> *H Pank, kaboaáa aáttSL - Uatat. Hja, ba «yedsi Bihdaék a aézótérea, agy mint as a 22Jj La|oe bajor király tette f De igy ? Kö-7™\'* Idrgen, MáHbalaHeu, kalliaiatfan am E^víí* balbaiis ott Bírt aaen an saaagyis gyönge mulateág. Aa egyik sseas-embernek idegesen rágatta a lábéi. Lt*"! bádfla a som, aa aH a kttaak
BÜ l\'ZL^!*1^* "f*- «*r...*"taean « "lauiatm, méattm eéMaa valua
i ka at embernek véletlen01 nagy szsrenciéjs nincs, olyan hölgy mögé kerOl, a kinek a frukrajta M lekeletien a sslnpsdrs látni I Nem, nem, akkor már inkább otthon maradok.
— Ja| ba kltanóen mond|a eteket I Igasa vaa, as ilyesmi Ignn gyakran eaik meg as emberrel. Da mondja csak : miért nem megy páholyba?
• Erre komolyan sajnálom a páasemet, — felelte Palaky nyá|ataa a hogy máéra tenl|e a beaaélgetéat, agy a lalon légé ptsslsiiképrs mutatva, kérdezte s
s — Et eaak aam maga akar lenni ?
— De igen. Osvriltstkn herceg agy kon-fltáraAvnl faatetett la nemrég. Nagyoa gyOnga kép, ladom, kOlönbea maga ast lobban érti, mini híres mester — —
Palaky Wtekotoil a bók ellen, — de % ssomsséd mobébsn celüngelás tudatta, bogy a karáciooyfs gyertyái mag vannak gyújtva. — As sjtásaérnyak kinyíltak a Pataky éa Sári
btláplsfc.
— OyöuyörO I Msséa I Mennyire emlékas-Ist mindez s gyermekkoromra I
Igy fakadt ki Sári s msgdOrssONa a mamát. Bátran teltette, mart sem Pataky, aem Do mokoe nem sejtettek kngy voltak dolgok a világán, a melyeket Sári toksism tudott megbontani a aaBtekmh . . .
— Hál a — — mama hol vau t — bér-dsala Domokoa.
— Ssagénynek migrénje van, am héti mentsem ki Bt aa araknál — felelte Sért a hozzálátott a kúlönléte csomagok fetbontánáhoa.
— Jöjjön hárem áa ssjptssn, hadvaa gróa, — saólt Sari Patakyhoa, a fii rneglehmóa kö-zönyaycl ss s lóban álh a éppen alhalárosta, hogy Qavtlteazka nagy ssaater.
Sári mcgaaólitáaának engedve, maga Is at-kasdte bootogainl a caomagoket.
— Hát ebben v»JJou mi van t — mondta Domokos, egy hoeatnkát, puha csomagot megtapogatva. — Jézus Márta: agy gytimah I
. — Ugyan három, na Hamsa mag aa aaa-bed I — kacagott Sári éa pejhoasa magienys gatte Domokost.
Néhány pillául alatt atiaden U voltpak-kolva éa Sári vslóaággal uaaott a boláageág ben. Da vok is rá oE Mart aaai eltárolt alóla, atyan volt, mint agy meayssaannj hatangyrta. Aa évnsh és a napnak aainden aaaka aaámán más-más toalettek, selyem ataóaaoknyáfc. asám-tataa pár hartanya, kastyg, hat kain, badart tebárnemS, ezflst IsshliaM, agy órtáel koa-bonniéra, a várva-várt tagyanfl. agy aranytnr-gna és még saés ngyéb apaéalg. Dimrtma ssáp halaptSt boaott vott magával, rtert bmafet Qthíguel. valamint seJM vereetMl k«t kötetet, mte Palaky hét Ma ililsataiáninial eeját gyártmánya vett — a nááteay hs Ivart iá Hl a viaáÉgiisritl mf
(Prty. bSv.
ZALA
1112 dtCMWi U
eadőinek fontol kötelességét hazsflss lelkiismeretességgel teljesítse*. ~ Ek komoly és a helyzetkes IDŐ beszéd volt akkor. Az lenne ma is. Képviselőnek ilyen időkben nem as utcán, hanem a parlamentben a helye a kinek joga van hozzá, menjen be oda. Aki pedig nem akar bemenni,
adjon másnak helyei jr - . 1 \'"■ ■ - --------•
A megtiltott kivándorlás.
Mit mond a tOrvény t
A rendőrség Igaaolváayokat állit ki.
• A Zala tegnapi cikke, mely a kát Iriván doriáat eitil ó, tagnap ategjeiaat éa nyomban é"e betépő kormányrendeletet rep odnkálta, a tegsrétesebb körben kellett éMak feltűnést A nadalitak tslán aa egész oraaágban Nsrvk*ni-isét és Zitavámegyét éríatik legkös-\'ebbról. mert itt a katáméien a gaadasági élet biao-syos foaatkosésbsa nem ismer orwág^stárókát és tsoroa és állsndő nekaias van a sala-meeyei Ipar és kereskedelem éa a stájer és osstrák kereskedelem között. A rendeletek padig szigoruaa kimondják Magyarország teljes önállótágát és ks értdmesésükben c«ak egy Ua borair+ság vezeti a végraVj á\'akkal megbízott hatásági embereket, egyszerűen töakiebéaiiják ezt a fejlődő gazdaaági életet.
Ezt ajra hangsúlyozni kell, mert ssjnos, ktnonösen a stájer katár felé nem a legtöbb jóindulattal kezelik a rendeletekei és a krtár-tandőraég már as elad napon a legkíméletlenebb vok a végrebsj\'ákbsn. A soproni határ* rendőrt égben már sokkal több a belátás, ott nem s rendeletek betCj?, hanem értelme éa Intene lója szerint járnak el és ngvsnene az eljárásra kioktathatnák a nekik alárendelt ciák-tornyai kirendeltséget is.
Hogy világossá tegyflk, mennyire egyszeri a kormányrendeletek intecc ója, hivst-koiaak arra a két törvényié, melynek alapján a rendeleteket kibocsátották. Az első renddel, mdy az útlevelek kiadáaát egy általába i be-nlateti, aa 1903 VI. törvéaydkk 2. § án alapazik. Es a paragrafus igy hangzik:
A miniszterin n felhatalmazunk, bogy bátora esetén, vagy ha az állam vagy valamely részének vagy valamely állammal szemben a viszonyság megkiváojt, az nllé-vélkötelerettréget as állam egéss területére vagy bizonyos részére, illetőleg a határszélre vagy ennek valamely részére ideiglenesen elrendelhesse, úgyszintén, bogy az ntievelet valamely külföldi államba való átkeléshez a fegyveres erö kö-elékébe tartozó egyének részére atlevelek kiadását agyáltalában ba-ssSntease.
Útlevél léhát nincs a fegyveres erő kötelékébe tartozó egyének részére, ami a mai vlaaonyok között lerméazetea is. Poatoaabb ás jalsatőasbb a második kormányrendelet, melyből azt mayyarizzák ki, hogy 18 lói 50 éves kora férfinak tilos elhagyni as ország határát. A rendelet az 1809 U I. c. 2. §-ának b) pontján alapesik, as a paragrafus Igy hangzik: Férfiasa mélyek non évi jinuár hó 1 Ml kaadódóiag, melyben 17-ik éietévttket betöltik, addig, mig a véd tör vényen (.lapuló állítási vagy szolgálati knialiailtalg alak álla> aUk, esek betngyaebdealeflMb a boavé-Adná 1 miniszterrel agiaáárVHag írásban
kiadott sagsdálys al»pj»n vándorolhatnak ki As aagedély cpk akkor adháté mag. ha fakaraodó S aeiagymlalsalar Mai 100 tói 1000 K % terjedhető Sasssgbaa megállapított óvadékot magyar koroaaértákben sMzeteaea leteszi.
A mlalszterina a védköteleaek nagyobb aránya kvéadoiláas esetén az eaaa pont alsó bekezdésében atarjettlt férfissemélyek kivándorlásét agy-egy évre áltatában vagy agyas tönréarhatóságokra nézve megtiltha ja E tilalomról na cxaaággyűléenek jelenté* kell tennie
Ko-retalálni kívánjak, hogy a törvény ártalma éa eddlil gyakorlati alkalmazása *ae-rint a neveze\'es r-ndelkezés csak azokra VO-nrtkozhatik. akik 18-23 évasek vagyia még sor alatt állnak, továbbá azokra, akik .stol-gálati lö\'elesattaég" alatt állnak, vagyis tarta-lékoe vagy póttarfalékoe katonák. Esek tettek la eddig biztosi ékot, a n pfö kelők azonban nem, tőlük csak skkor tagadták mag az alleveiet, ka nem fisették meg kadmenteaaégi adójakat. De ilyen időkben kár volna a törvény betűje, htendója ás gyakorlati al\'almszáss fölött vitatkozni, mikor a magaaabb államérdek parancsol ás as erőhatslom uralma veti előre árnyékát, Igazán meddő éa céltalan minden vitatkoaáa. De viszont ml egyelőre egy békés állsm békás po\'gársi vagyunk, akik mindent akarunk, csak nem menekütni e főidről, nem vehetik el tehát tő flnk azt a jogot, bogy gasdssági fejlődésünk, sőt cark a megélhetésünk érdekében egy napra át ne léphessük *z ország határát, mikor nem is megyünk kü földre, hanem as arőhatalml aiempontból egységes monarchia határain belül maradunk.
Mint értesülünk, a nagykanizsai rendőr-kapitányság ss Aasztriábs és Steierorsságba utazni azándékozó nagykanizsai kereskedőknek készaéggel kiállítja a szükséges igazolványokat, bogy őket a moiesztáláaok kellemetlenségétől megkímélje. Reméljük, a hitárrendőraágek figyelemmel lesznek as elmondottakra ás az igszol-Vá Ufókra.-—-
\'Oktala|írni betétek il
A betétek nlncaenak veszélyben.
As a nyilvánvalóan asláv részről eredő tendencia, hogy a nép a pénzéért a takarékpénztárakat megrohanja: Zalamegyében ia jelentkezik. A könnyen hivő, naiv falul nép napok óla nyugtalan a takarékpénztári betétjd miatt, mart egyes lelketlen sgitátorok elhitetik vele; hogy a kormány háború esetére elveszi a takarékpénztárak pénzkészletét ás a háború céljsira használja fel.
Ez a hallatlan merénylet a jámbor, asor-galmaa magyar nép nyugalmát máris megzavarta és Z\'lavármegye egyes takarékpénztáraiban sok falna! gazda felmondta a betétjét, sőt ki Is vette az intésetekből n pénzét.
Mivel a lelketlen, gas tendenciája agitáció folyamatbsn van a mivel bőségesen akad könnyen hivő, kishitű ember; márif előállott a betevőkre és a pénzintézetekre agyként áldatlan helyzet.
A közönség megnyugtatására kijalaal|Ok, hogy senki amáar Jlánok takarékpénztári betétié semminő vmtedtltm nem hnyegttt. Aa álam kormány teljesen tudnábaa tan tdsllniglaak abban as aaatban Is, hogyha ceahngyaaf
a kákára, amíg aaaabaa aa béaoaytaiea. aéétg as HMMm bizonyos, kegy akár fasz hébert, akár nem lehs; a kormány semmi ádrS/méa/eé MaM sam nyal a takar ék pintérek áaMjWáo, mert ezikréglelett módban van egyebünnen beszarton!.
A betevők tahát a legnagyobb amgayag-váaaal hagyhatják bmt péazaikat a Ukuék-pénatárakbsn, mart ha klvaasft, Oamagakaak éa aa fl\'ető Intézeteknek okosnak kaUametlea-aéget. önmaguknak aszal, kagy nem lesz nyugságuk pénzűk adatt, nem tadváa, hova tegrék azt, — a pénzintézeteknek azzal, bogy ladokolatlanul megfosztják késrpétukész\'e flk fli A népbolondkó gyanna alakokat ál kall adal a halóságnak.
Ismételten kijeleatj k, bogy senkinek sincs semmi oka ayagaimi elvesztésére Bárén történjék: a monarchia kormányai él a kideró megfogják védeni a lakoaeág aaamély- éa vagyon biztosaágát.
A magyar kormány megbiiásából Serényi Béla gróf fftklmlveléeügyl miniszter a képvisc ő-ház hátlői ülésében megnyugtató nyila>fcosa>ot tett a ezakad<t>anul felmerülő rlaaató álhlrekkel szemben éa ünnepit}aa kormány nyilatkozatban kijelentette, hogy aggodalomra nincsen ok. a közönségnek semmi oka nlnet arra, hogy a pénzintézetekből bttétjeb kitegye, mart aavttaá* ges feltevés as, hogy még bábora aaetán is esek a betétek veszedelemben forognának. Igen helyesen hangoztatta a miniszter, hagy a társa* dalom miaden egyes tagjának, etsőso\'ban a vezető intelligenciának arra kell lörrkednie, hogy a népet az orazág arrja és gazduági erős helysete iráat megnyugtaaaa és bizalmát fokossá.
11
Mozgóképszínház
„SZáRVAS" SZÁLLODA 290 KÉNYELMES ÜLŐHELY, FŰTÖTT VÁRÓTEREM, r
Szombaton és vasárnap
december 14 éa 15-én bemutatásra kerül a dáa kinematográfia legújabb remeket
n
bohoc bosszúja
című gyönyörű artista dráma 2 felvonásban, a főszerepben Wsldemár Psllander, a világhírű művész.
Bálna uodászat, «rcdeti wvétd. Réger nő hozománya, ham. fl bankár fia, fí^iT* támadás a felhőkből, fl bohoc bosszúja, "Tg™ Polldor reklámozza magát,
if A" f *f] rendkívül hai
MkéaaMatbaat A gyónta* Halál «a-kéntaaet, Nagyváron haramiája. Tttek-sataa blntény, aaéna. detektív alágarak l
ltu étemén 14.
ZALA
A képviselőház ölése.
A tnttasstáma >8 tjé|rtté»
Bndapest. december 13.
A MpvtaelóUl Mi B»Ml valamivel 11 m slótt nvliotte meg Tta> lstváa giéf elnök. A, tjoóki |elen»é» magtétel etán a kn\'tnsstárcs IDil, illilrr folytstólsgos tárgysláaa követ
Pop ffH bivin benti a köKségvetéa-A et\'ene beatéi, mrjd \'bér a tárgyéi.
Xfsta Ili vén (röf figyelmezte*!. bogy tér-|ta a lányra, mart moat a kal*oasUrca költség ,mif-" v»n szó éa nem aásró\'.
Pop Csksá kérésére a Hti engedélyi ad, l^y eMéibeaaca a tárgyéi. A románok helyse gll beszél a erflaen kri bá\'Ja a minl.nemek liemáa bkn\'tt körül kifejteti lénybedéaéL
Sitgtsta Jóaaef polemixál Pop Cs. litvániai a *at (ejtette*i. bogy a magyironzigi román htottk eemml követelni valót nem hagynak Mlik mén. A (örög kaibolikua papaág k^iraijáiól baaaél a végül a költségvetést •Nádi*.
Púi Alfréd a ratén vallási ágyékról tart lonssbb beasédet, melynek vígén efogadja a kákitfiifr Ern\'án s tnl anrárca kóMaégve-Miét sifogsdiák a Zichy Jtnos gróf kaitnta-■Hazier beeséde következeti. Arról besséi, kegy as á laai éa fe<ekeseti tani ók fizetéie kötött fennálló kl ö a beég rövidesen el fog Kosi. Továbbá,hive az egészséges Iskoláknak ll gondoskodni fog róla, hogy a nemzetiaé-giakaek ae lebeaaen okok a legcsekélyebb panaszra sem.
Etatán a következő ülés napirendjének aagállapiláaa következeti, - tíely ntáa as Ölés Ugat ért.
" * Az uj adótörvény.
Budapest, d. c. 13.
A képvlieléháa Wyeeófáa ma (óbb képviselő rgMUt as aj adótörvény ellea. Hegtdis Qjala ast mondotta, hagy nem adóalany az, akinek egyik zsebében a kalnaai bekivó, a másik zsebében pedig ss idóköoyv na. Sándor Pál aaeriat as ^ adótörvény mm és helyette leljen ajit kellene bocni Sándor PáMal aaemben Madinei Beck báró as ■j adótörvény mellett nyilatkozott.
Lakács Bécsben.
Budapest, december 13.
Lakáét Uariá miaiaslarelnök a mai 441-sMMOt a magyar házba a I öli ölte s délráa ♦tosatárt Bndkpcstre
csak ttevetleal Matt. hhét áe
Hlatt ■étoTtakiot
fiuithüitlm
* K-441 kasdve Meeok áe tsljse coilBwik.
ár síinken kistm e^8Hye.-Oaaáag jnr fdntaeallcfllé lésl^MH^al. —
Henneberf selyemgyár, Zürich.
mniiiiiiii miü
aak elsőrendű alkalom Unálkoaik balártaiaa jövedelem atfréséhas egy konknrrereia nélküli, eMren«a, uabaditmázott tömegcikk átvétele által. Fontos\' velogyatosoknak éa kereakadóknek A vállalkozás nagyon reália ás egéea Némefcrsiágban Orömera! f «*d<ák éa nagyon fl vsi terjedve. Elsórendfl referenciák áll* * n»k ramt-ikesésre. Síükséges lőkn: M 1000 -1500 korona. A szsbsd.lom 8 Zalamegye, eseUeg agára Magyar- ® ország réméra el\'dó.
VásIlM .MN" JMHn i IMttmtiQi kárttaH.
Változatlan a helyzeL
Német csatahajók az Adrián. — Szerbia folytatja hadi Készülődéseit. - Felszerelték a belgrádi várat — Felhívás a szerb tartalékosokhoz. — A berlini béketárgyalások. — Edl konzul visszatér.
— Táviratok. —
A mai napnak diplomáciai érdekességei nincsenek, ami történt, találgatások egész sorozata, semmi más. A helyzet tegnapról mára legalább a nyilvánosság számára semmit sem változott s még éppen oly feszült, mint volt tegnap. Bár tegnap békéről lrtank, — hozzátettük, hogy a béke kilátások ellenére is feszfiltnek látjuk a helyzetet Béke kilátásaink ma nem homályosultak el, de nem is növekedtek. Má minden olyan mint volt tegnap s a háborús veszedelem—még holnap is oly nagymértékben fog kisérteni, mint kísért ma: Az Adrián és Földközi tengeren cirkáló német csatahajókat nem rendelik vissza rendes állomáshelyeikre, hanem továbbra is az Adrián és a Földközi tengeren maradnak. — Ez kétségtelenül azt mutatja, — hogy • béke ügye még nem dőlt aem jobra, aem balra, de sokkal nyugtalanítóbbak azok a készülődések, melyeket i szerb hadvezetőség napról-napra mégtesz. hogy Szerbiának egyelőre nincsenek békés szándékai, az bizonyos s ezek a*~ készülődések is mutatják, hogy követeléseivel égyhamar nem fog alább hagyni. Szerbia a londoni kon-ffetándán is még tesz minden lehetőt,
hogy követeléseit érvényre juttassa. A ■ewncsétien, megcsonkított Prohászká-ról holnapra már tudnnk bizonyosat, továbbá azt Is diegiudjidr, hógy a azerb kormány kináft-e valóban, a ha kínált, mlnö elégtételt kínált azért a hallatlan sérelemért, mely Projláazka megcsonkításával Ausztria-Magyarországot érte.
Mai távirataink:
Hogy áll a helyzet
Zlmoay, december II
AM^k k I, aata-i- |,|ni ■--__
fxero KonBiny Ttwviurov \'ipfi M
azt Írja, hogy Szerbia a teadool konfer—Hón minden befMyáeM érvényeskeni fogja, begy Swrbia a magbédSett laWIetekaei. kösttt Dmramtnak la birtokában maradhasson. Mo-nssatlr áteagedéaéról szó aem lehet, és Szerbia rajta less, hogy Monaaztír szerb birtok maradjon. Erőeen Ükei bogy a monsrchla is Olaaa-ország között Htkoe megegyezés |0tt ütre ss Irásl, hogy Albánia ftrtleti épsége lelett miad-két állam eróeea fog őrködaL
Lénám, december 13.
ááegbisbaió angol poSilkal körökben aaa vélemény vaa ek erjedi ve, bogy a monarchia és Oroaaorsaág köstl viszony nemeokára llsitá-sódni fog s a aMmarckia és Oroeaorsaág további jébsráiságái easntal semmi eem lógja megmarni.
Betűn, dac. 11
Ások s aémet ceatakijék, melyek a Földközi tengeren éa aa Adrláa cirkálnak, átég aem tértek vissza áltomáibelyeikra, sót egyelőre nem is fognak vismtéral, mert bevárják a bei)ast jobbralordulásál.
Belgrád, dec. ISI
Hlvatalea körSkből nyert értssSlés szerint Szerbia pénzSgyÜeg kilünően áll. KOrSIbeM hát— ÜÉÜÜ slsslhst báborii anéHttt, bogy csak egy para idissl|nt Is kellene calaálala.
A kirmadlk lartaiékae korosztályt mát felszólították, hogy minden esbetéségre lágyénak elkészülve, s ha a körülmények agy kívánják, minden pillsnslbia megkaphatják a behívókat. A belgrádi erődítményt már laljeaae felaaerelték a 80 igyaval látták sL A porta m érlesdeUa a axerb kormányt, hogy sincs ki* gása Darazzónak éa San Oiovaani dl Medinák szerb kaaskba való kerülése ellen.
Batgráá, december 13.
Sándor szerb trónOrthOe a napokban a harctérről vliaza fog térni, hogy a Karegyer-lisilsask agy családi Banepeégán részi vegyen.
Paatee miniszterelnök Oszkabból Belgrádba i.„... .. visszaér acaen.
Bécs, denembm 13.
A hadsereg Rendeleti KflilHaji—k holnapi számában már aMg fog jelenni KrnhaHn
Uránia szinház
kanizsán," Rozfifonyl:utca 4
9Hmmm
Péntek ffzombat, vasárnap 14,15-^n
Sherlock Holmes vetiytáraa
NI0K WINTEJB,
a vBágMre iaaakUvm^pe — Isenkfvil az érdekftMltft slágerei a sor ...
4.
* ZALA
tft* IlMÉV 14,
Mylanlia
várják, hogy « kidIgyi mieiazter.am alsó osz-lllyáaak Hkn i főnöke.
Edl kossal ntja.
Belgrád, december IX
Ed Tivadar oaztrák magyar koaiul On-kflbből te*n»p Belgrádba érkezett. ko" kocssabb ideig értékeseit Ugroa litván belgrádi követtaL Edl aa Bécabe a aijk.
Edl Tivadar áWtólag aiegállapilolta, bogy a prisrendi koaxali palotában a sserb ksloaák vaadáii Banké Jak kOsepetle elpatrl oiták Fenne József olajnyomatu képét ia. A szerb kormány megkísérelte, kegy aa osztrák-magyar konzulátus néhány kitebö hlíatalnokdt pénzzel megvesztegesse, kogy a kihallgatásnál tagadják le és ne mondják meg at Igatat.
Bécs, december IS.
Edl komat bolaapuián Bécabe érkezik a S kttflgyminissterina a kötönaég táazére aa Igy mikénti állásáról kivaUlot kommünikéi fog Hadai.
Egyéb blrck.
Konstantinápoly, dec. 13.
ggy hirlapirónak alkalma volt beszélgetést folytatni egyik t*rök béke követtel, aki a következőket mondta: A török sereg helyzete x aiár javait s moat batározottaa fölényben van ellenségéi fölöll. Bizonyos, bogy nemeink Drinápoly, banem D:deagici áa Kirkkiliaae ia török birtok marad.
Naaim pasa kijelentette, hogy a londoni béhalárgyaláion a görögöskei Törökország ca*k agy álflut szóba, hi előbb a görög-törők fsgyverizflast létrejön.
Szófia, dee. 13.
A bolgár követség titkára Stancsev ezredes ma agy nyilatkozott, hogy Balgária Drinápoly átadása nétkll hallani sem akar a békéről. Ha ezt Törökország vonakodnék átengedni. a háborúi tovább fa\'ytatják.
Stófia, dec. 13
A figyverssflnei értelmében ma reggel iadu\'t el az első éldmisier izálliió vo íal Matztifi-Pasából D/lnápotyon át Csstsktzsába. A vonatok, melyek a bolgár katonák élelmét uáUiiják, tömve vaanak élelmiszerekkel.
Konstantinápoly, dec. 13.
Két török torpedó üldözőbe fogott egy görög torpedót s rövid tüzelés után elfogta. Megillipilható, hogy a lötök flotta a görög fölött óriási túlsúlyban van.
Pérts, dec. 13.
V
Veaileloix görög miniszterelnök ugy nyilat-hozott, hogy a balkápi szövetség fenntartására minden lehetői el fog követni s reméli, hogy a szövetség épaégbea le msrsd.
Bornyilvántartás,
bevétel-kiadás egy kötetbe kötve. Kepkntó:
Fischal Filip fii UqibmMiiibi
" \' N Nagyfcantmáu. mnmm
HeMtt i üilnil míM
Nem felea óvatoauág a aartah alatt
Az éiatmlazcr keresk dók cselédjelaak vizsgalata.
— Salai maoswontiat — Kőtől lk azt a mindenkit megnyugtató információ hat, bogy a nagykaaliaai satlahjárványról városszerte elterjedt hírek teljesen alaptalanok é« túlzottak voltak, mert mtndöeaze három sariihos megbetegedést jelentettek be as uóbbt nvprton a polgármesteri b vriainsk és e bárom eset kö.OI li az evyik felnőtt egyénre voaatkozik, akii a kö (kórházban ápolnak erő-ssn ragályos veazétyestégfl betegségével A ka-n\'zssi aartahjárványió keringő luUott hírek dr. Szekeres Józsi I közkórházi ig izg«ió-főorvoshoz is e Ju oitak, aki bár megismertedéit e bitek reális alepfávsi, éppsn nem felesleges ó ratot aágból Jóiak látta aa elnöklete alatt A M városi közegészségügyi bizottságot ecyb hivői, bogy annak javaslatot legyen arra nézve, bogy a még cuk hírében létező sarlahjárvány na váhtseoa cukngvsn valósággá.
Tegnapelőtt gyűlt egybe á közegészség\' Ügyi bizottság, melynek dr. Szekeres Jóesef elnök sz* javasolta, bogy a városban előfordult löbb sarlahesetre való tekintettel ssOkséges elővigyázsiosságból, de meg a Jeenlegi egéas aégtelen, nyírkor időjárás mialt ia, mely a kia gyermekek egészségét mindenképpen veszélyezteti, indítványozza a bizottság a vároii tanácnsk, hogy a nagykanizsai ovoddkat 19i3. évi január 15 lg zárassa te. A javaalat kétségtelenül igen üdvös, a a vároe összes sittlőinek brlye lésevei utálkozik, nem fir kéiaég tehát ahhoz aem, bogy a tanács azt a\'ceptalni fog|a éa sz ővodikat legalább az \'indítványozott lermir uiiv zárva fogja tartani.
A közegészségügyi bizottság illésén még egy igen okos Indítvány hingzotl el, melynek felvetője a hzottiág egyik taajs, Darvas Jlnoi városi képviselő volt Art indilványotU, bogy a városi Unáci a aaitaa a városi tiszti orvotokat arra, bogy az élelmiszer gyártásul és kermkedéssel foglalkozók c.eiédeil legalább két ht»oflkéot vegyék tzigotu egészség ügyi vizsgálat alá, mert igen alapos feltevései vannak arra nézve, e vizsgálat hiánya mUtt a legkülönbözőbb fertőző betegaégek terjedhetlek el az élelmiazerek uijin.A bizottság nagy helyesléssel fogadta az Indítványt éa végrebaj áa céljából ast ia a Unáes elé terjesztette.
Juli néni a háborúról.
Mi kell a szerbeknek.
Furcsa időket élünk. Minden embert leköt a hábora gondoUU a bábomról h ittunk a korzón, a moziban, a korcsolyapályán, főleg a kávéházban, hol már a quinteket aem a gutaüté-sig, hanem Belgrádig rebegik be. Ily körülmények közölt nem leu érdektelen, ha a Juli néni vélekedését Is kösreadjuk a abból levonva a koahehvenciákat, a kibékülés legaimább a>Jára lépünk.
Jali néni moeóné a a minősigében aza-varén aralkodójt a moeókonyhiknak áa a csodálat glóriájával körllfonl alakja a konyha tla-áéra\'i\'Uk. Dl JuU néni lóulvl, lelket la Ikto-aatra béaa hoaUáag la, M aaarinl ha a bábosa kifli: Inglobb elbújni a mángorló alá, M agy
tea kertel egy sserb katona aem. fchiaMbl Ja I néninek a mosókonyha la vidéke bBefll sserietl fél szásadoi tapasztalataira, a legkomo-lyabbsn sceeptáinaak ball bötee tanácsét | szükség áttal eeetéa aam azabad vtsesariadiuuk, hogy a mángorlókat fellegvárakká alakittak át, bármekkora áMoaaikéazaégel igényelnek Is m átalakító munkálatok " ,
Tegnap nálunk volt Jali néni a a kékítő, keményítő la egyéb vegyszerek őrlési tömege közölt ráért arra ia, hogy a nagy nyilvánosság számára nyilatkozzék. Mikor elmondtam neki, hogy moat meginterjúvolom, nagykomo yaa meg őrölte kezeit, felült agy iujoi bordó (ete» |«ra, melyet európai magatUintk gondolt ahá-mutatós jót értesüt ségget kezdte meg a helyzet mai állásinak^logikai magyarázatát
— A caata Budapesten fog kezdődni. 01 leu a legnagyobb ljy mondta\' a Orünboiboé nagysága it, at pedig tudja, mart mindennap elolvassa a Prias Újságot Pestről Kanizaán jön a caata, as án In lesz. Persze most, legjobb dolga van a fiatal Weiaznének, mert ő legalább Letenyéi van.
— Hát Letenyén nam lesz cuU? - kockáztattam mag a kérdési. Oőgőeea végigmért tekintetével, mintha ast gondolta volna, hagy én sohasem fogok odáig felemelkedni, hogy ilyen komplikált dolgot megértsék, hojy éa a le-goe bordónak nevetett enrópii m«gi»la ra sohasem fogok fetkapaukodhami, azután Ny latta,
— Már bogy lehetne Letenyln catta. Ola ár nem mehet, mert In ott Umerem a bírót,
as pedig be nem ereszti, m it nsgyon jó bíró, Cuk oda próbáljon menni.
— Kiesods?
— Hát s bábom. I — Aziin sai ia tudom, bogy n szerb egy
kis vízért akar verekediL Hit édes istenem érdemes egy kis vizér ? Hiszen hs kell nekik; basok én a ka oo reggeliéi estig egyálló egia nap, mág a forintom st ia elengedem, csak ma-radjsnsk békében Hál 19ért nam szóinak nekem. HM érdemei ?
Mi yen rotuak az emberek. Jnli néni alkalmasint ugy képzelte a dolgot, bogy a tterb király nagymosást aktr tartani, mart már elfogyott a tiszts febérnemOje, da közben elromlott az ráveri kut, és most a magyarok kutjáböl akarjt a nagymosáakos szűkítget vizát meríteni. E gyanúmat Jali néni iga-zolu it, miként alább kitűnik.
— Hátha a szerb király ku\'jt elromlott; miért nem ctinálUljt meg, hiuen ugy ludoa, hogy elég jó fizetése van. Dá mondom, bogy In húzok vizet, amennyi esak kell. Cuk est nem értem, bogy hogyan jöhet ide be, mikor itt este bezárják a kaput.
A harcteret hirtelen \'a mi advaranhba tette It a jó aaazoay a caant belli-ként a artkuank szerepelt.
— Hát nem la jön htrteUa — válaszoltam — hanem előbb a kémeit küldi a ttok megviszik á hírt Szerbiába.
Jali nini kétkedve rásU l<jét a alaázóleg motolyogva válataoH:
— Ksnlssa vissunuradl hely, Ma aam |0a Mm. Hanem bál moat dolgom van, atrt ezt a aok ruhái még aam amtam ki. Hálcait moadjt meg Ihar, bogy áa iiliálbn baaok d-tet akár iagyea ia a aamb király fligimnaáTf bot, caak Ma aa JOtfea*
Siávai jul nlatalt a világ a _ ul kezdődik 1 « ifiMaail végaódtk.
«t december 14.
ZAJLA
f.
HÍREK. Báré Hornig bíboros.
A biborot! blretum átadása.
■MM. -
Megyéspüspök 0 k, Veszprém bíboros jgspöke, báró Hornig Karoly, miat tegnapi \'rövid távirati tudósításunk közölte, tegnap vette |i sí a\'Stkodó képviselőjének. Ferenc Ferdinánd tésörököenek keiéből nagy méltóságának ■módik jelvényét, a „berótta porporata" t, swl\'H IBtOn apoetoü követ hosott el B ctba a királyhoz, mintán a bíboros kapuciamot már nétketyáa. megkapta a pápai futár utján. A bborkstepot közvetlen a pápa kaséból fogja a Irealtóiói i zárni*ott egy évea belül tartandó tonzliítoriara alkalmából álvennL
A bíboros biré um átadása, mial azt i arai déli lapok röviden kötiik, fényes szertár fások között ment végbe tegnap a bécsi ndrari plébániatemplomban. As alábbiakban részletes tadósi\'ásank azámol be a pszar fényességű ctiamó liakról, melyek közölt mégyéspfli pöknek a legmagaaabb papi kiiQnietés jeivéoyévei faló talékesiiéstt történt.
A aaertariáa azzal vette kezdetét, hogy átr- Cactla-Donúnioni K milló pipái liikos kiosrss, e pápának a btretum eikozatalával ■e<bizott külön követe, a fóesertartáamesim kiscrciében átvette s Bargbsn a pápai kineve tési brévát ás a birétumot és azokat araay-Utcikoa a temptombsn a maga számára fea tartott helyen dhdyeslr. A papai legáiua ezntta adrari fogatokon a bíborosnak az Erzsébet-Mállóban lévő lakására hajtatott, udvari biztosok kíséretében. Az nj biboroa és kísérete: dr. Ktdry Qrula prelá ut nagyprépost, Niger A(oaon protonoiárint, dr. Rada litván prdamt talonok, dr. Simon Oyörgy apá, oldalkanonok, dr. Rjd*inyl Vitior pápai tb. káplán; püspöki thkár és dr. Vegeit I »jos szents^ jqtfg? valamint Mar. Caeda Dommioni, apoatoli legá-tai és Ottlni Leiio herceg, pápai nemesi testőr as advari fjgatokoo bijtattak a Burghoz, shot a bíbor Jet megérkeiásekor a bnrgörság a szo-káras katonai tisztelgéssel fogadta. Az ntolaó, hstlom udvzri disihlntóa a biboroa Olt a pápai követ kiséret ében.
Időközben 11 óra előtt a> advari méltó* aágok as advari szertartás-teremben gyülekeztek Hjea díszben, a liikos tanácsosok, kamarások áa atttalpokok peJig a titkos tanácsosi terem
PAIM4
B!S!S
valódi

HflUCSUK-CIPOSAROK |
DOBOZA. MINŐSÉGEI ARANY
boa. MagT. Smipimlll dk Legulgno R fael bécsi apoatoü naodaat megérkeztekor agy advari bia to» agyeocaea a templomban számára featartott helyre vezette. As flnnrpieaea feldiazltdl temp lomben. efeol a diraboniteetóraég sorfalat állolt, icen előkelő közönség gyűlt össze. Magyar részről jelen voltak Xnkőa László miniszterelnök és gtóf Zkky Jinoi vallás- és kóaoktatáai miniszter.
Hornig bi boros kísérel ével a nagyköveti lépcsőn haladt fel a titkos tanácsosok termébe és amikor megérkezéséről jelentést tettek trónörökösnek, az udvjrí menet megindul! Bug-letnp\'omba. A bibornok Közvetlen a .menetben u ollónak haladó Fetene Ferdinánd trónörökös előtt hatadi és a lemp omoaa aa evae-géliam oldalon a trónszék mellett elbdycsett kü ön térdeplóbOz men\'. D. Pflűget felszentelt püspök állal mondott csendes mise a án, melyet a trónörökös és a bibornok is téidelve hallgat lak végig, Msgr. Cacda-Dominlonl apostoli legátus as aranytálcán átnyújtotta az ardkodó képviselőjének a pápsi brévét, melynek Idol vasására a trónörőköe .L-gdut" szóvd adott engeddmet A bréve f:lolva*áaa után a legama a bibornok kisérdében a tiónazékaez járult és annak alsó Irpoőj\'n letérdelve álnyu|olla irónörököenek a birétumot, mire e kird kép-viselője felállott és a birétumot a legfelsőbb lépcsőfokon térdelő bibornok fejére bdyezte Ekkor a btbarnok szintén felállott és a biretun-mal fején viaszaiért bdyíre. Pflüger püapöh a Te Deumot intonálta, melynek vegedévd Hornig biboroa a főoltártól áldási oszlott.
A szertartás végeztével a trónörökös kisé retével visszatér! a belső leimekbe, az uj blbo ros pedig a titkos tanácsosok lermébe meni, hol bíboros dissruhtba öltözöl! éa azután kihallgatáson jelent meg Ferenc Ferdinánd irón Örökösnél.
A Hornig bíboros Hszleldére a Hofburg márványtermében legntp délután rendezni szár* dékuiott udvari ebedet a bajor régensberceg dkunylé miatt lemondották.
— A pécsi Itélótábla jövő évi azak-tanácsai. A nagykanizaai kir. törvényaaéket is keiflletébe fogljó p\'cii kir. Ítélőtábla szak-tanácsaí 4013 ra következőkép atakutak meg: Polgárt ügyek szakosztálya: Feifliviatgáitd tanács: Ernők: Balog Károly kir. Ítélőtáblai enök. Elnök h.: Kiufoann Nlndor kúriai biró. Bírák: Vasa Antal dr,. Huszár Sindor dr. Szavazók: Neusiiedler Antal dr., Oajári Bíla dr., Knorr Kálmán. A jegyzői Iroda vezetője: Móritz Ernő dr., bdydlese: O/armaihy Miklóa. /. Polgári tanács. E nök: Zubokorszky Ferenc. B\'irák: Kaufmann Nándor, Holica O/ula, Neutaiedler Anlal, Knorr Kaimén. Szavazók: Vasé Antal dr., Jobazt Béta, Hnazár Sindor, Oajári Béla dr. it Polgári tanács. Elnök: Zubokorszky Ferenc. Bírák: Jobszt Bélé, Oajári Béla dr„ Holica Oyula. Szavazók: Vasa Anlal dr., Has zár Sándor dr., Nautziedllr An\'al dr., Knorr Kálmán. Tanácsjegyzők: Oosstonyi Qyuls járásbiró. Oyarmathy Miklós, Varga Jóuef, Mórilz Ernő dr. Bünteti tanált. Elnök: Balog\'Károly. Bírák: Nábráciky Lajos, Varga Négy lelvén, Kita litván dr., Módly Béla. Saavatók i Jobizt Bála, Neaádedlar Aattű, Knorr Kálmán.
— A aagykaalzsal IpaHeatűlet a ka* raakedelail mlnlaatcrhas. Aa Ipadedületck Orsaégoe laBraUága BeUky Léaaió kereaks-dalml mialszlerhee előlerjaaalésl lett sí Ipllö
Ipari tOrvéoyjgyeelat tárgyában. Enoeh aa alá-trrjeaatáaaek kido>gosásábaa nagy réasék van a he ybdl építőmestereknek la, atn*naylbaa a 4—6, 9. II 12, 21—22 ée 28 § okhoz Nagykar itt í is hozzá\'zólott a ed e Boztásaótéd aa Ipafaa fllatek 0 * tátfos S<öveteégéaek es év onóber 20 án Szegeden tartott közgyűlése al is fogadta. A jtvaslat ayélbe Otéeébea nagy résae vott Zkger Ferencnek, a helybety Ipar-testület jenyzójen. k.
— Ki vándor Iái Nagy ka nl iáéról ÍSlJ-ben. Abot a hagy Amerikába való késiflletkaa — mei/ «z E*yeaü Alaéiok intéző kérett is komo\'yan gondolkodóba ejtette — Nagykanizsa váron ia hossajMa\'. minden évben egy Ids ct<pit at, nen is szólva átokról a járásbeli kóiséaa\'rdi,-melyekben a kivándorlás napról-napra nagyobb mérvekéi ölk A nagykanizsai rendőrségen ez évben IS en kértek útlevelei Amerikába. E\'ek közül két katonaköideit elutasítottak, 9 k vándorolt, 3 pedig caak moal kéttQiődik a aaay útra. Atokoak a száma, kik u<>evi nélkül men\'ek a tengeren lulra,mintegy háromizoY ekkorit lehet — A háborua helyzet miatt moat szigorúbban óraik a hitárokat a nemcsak a kivándorlás, hanem a külföldig, aöt a köseli Bécsbe utasát ia rendkivfll meg van nebezi ve. Ezért napról-napra nagyszámban jelentkeznek atok, kiknek a külföldön akadt ütfyet-bajot dolgaik ellniététe végett kdl aa u levél a a rendőrség naponta löbb ilyen a\'levelet állit ki. Természetesén ezt csak azoknak, kikről a kivándorlás tiem tételezhető fal.
— A kórhát éa atagénybáa karácsonya A kó hát főnöknője érteti! bennünket, bovy a kórházi éa szegényházi betegek eddei kar, c onyára legújabban az alábbi nrm \'auivQ emberbarátok juttattak kezéhez adományokat: Bélai Lajos gyógyszerész ét ötv. dr. Tubotf Qyuáné 10-10 koronái, özv. Véber Károlyná pad t 2 koronát
— Aa eső magyar aastalléraaaág karácsonyi jótékonysága. C«endben, minden rek á n net*űt, de annál hstékonyabban mii .0* dik a jótékonyság terén a nagykanizeai Vaekapa >eid-giőben székelő Elsó magyar aettdiária-s g, m ly minden esztendőben Ilyenkor tará-caoiyt-j 20 dbagyott éa szegény gyermekei kokott jó meleg iéli ruhávd ellátni. A legne-meeebb bumánut cd étetekében alakult aaa-laliártas^g ezidtn it hü marad iradlctój >h íz éa megjnt fel fog^ 20 ttegény gyermeket rubátaL T unap tárgyalta at tsrallársatág ad a rea-ge-eg kérvényt, melyek írói közül a 20 légér* de.r esebb ét legszegényebb pllyázÓt kellett kiváiatdaniok. A jótékony aszldiáriaság tagjd köreben a minap nagyobb aránya grfljtéai akciót indított meg, mdynek edd gi ered máaya •
1 Trappista Kakaó Trappista csemege és iőző csokoládé Trappista-Likőr Trappista• Tea.
Aa áru tisztaságáért, kitűnő minőségéért 1 ereded csomagolásban a s Trapptata Atyák* | neve és dmerflk szavatol. i
Klzárólagna főraktár Magyaroraaág réasimi ]
! Schwarz és lauber j
gyanaatáni japhareahadás.
í
ZALA
1912. tfecn
U
• lévmkeaó: Kondor Ado\'f 10 koronát, Daidss Dávid 3 koroiát és ~ a Wiener Fléischfiseer Vereinlr ing Fráger Ferenc nsgykanizsai mészáros a ján 20 koronát adományoztak, melyekért éza on mond hálás köszönetet «s asztsltárss-ság elnöksége.
— A kereseti adók tárgyalása Nagykanizsán. A pém ügy miniszter rendelete folyttá aa ex évben keletkezett OsJetek kereseti adóját még az idén le kdl tárgyalni. Esel a tárgyalások Nagvkanizaáa e tó I* én és 19 én leásnák és pedig a vidékre vonatkozó tárgyalttól 18 án, N, gyksnizia terűit tére vonalkái ó tárgyi luok pedig 19 én lesznek m-ghstározva, melyekre kincstári elóidóként Mérő Oésa pénzügyi Uikár küldetett ki.
— Névmagyaroaitáa. Kk. Klein Mihály. Klára és Uoos nagykanizsai lakósok, nevüknek ,KüVics\'-rs kért meg változtatását a belügyminiszter m<geng\'dte
— A behívott tanítók fizetése A ne-táai bábom esetére nem kell félni attól, bogy gs itt hon maradottak kenyér nélkül msradnsk. A kormány atyailag gondoskodni fog mindenkiről, sót már gordoekodik is. Most a tanítókról van RÓ. A fővárosnak van egy tza-báiyrendsiete, amely agy intézkedik, bogy az Onkéatosi szolgálatra behívott tani\'ók fizetésüket csak károm bóntpra, lakbérüket pedig egv acgydévre ktp|ák A minisztertanács most Srrs átatitotta a fővárost, hogy olyan határa-tatot ionon, mety szerint kstonsi szolgálatra behívott tani\'ók, az egéss szoigá\'sti idő alatt tnffca fizetésüket megkap|ák s cssk a helyettes javadalmazásra vonjanak la tőle nyolcszáz koronát íme, Igy intézkedett a kormány s Mvárosi Uni ókról. Bizonyos, hogy a vidéken sem lesz as más|épl
— A bohóc boacojn Waldemar P-ilsn dm a dáirtand mBveaz, # moett MtngréM} aflnaég hédéaaaa aiaU\'fn á ^ rsn miiktr eaombat áa vasárnapi eiöadí-ain bemutatásra kerülő .Bohóc boazuja" cimü 2 felvonást srtiits drámában Iigalmaa mrae szövés, efsőrvrsu játék <ts ragyogó Wvéwlek AaméivM\'a Bankár fia dránm. .Támadás a Whókbő * szenzációs amerikai humoreszk és még száma* lennéeseti és humoros képegéezi\'i ki e gyönyOrüed ftsszeálH\'otl mQaort. Olvasóink figyelmét ezúton is felhívjuk as Edison színház hirdetésére.
— Karácsonyi bevásárlásánál ne hagyja ügyeimen klvdl SZÍVÓS ANTAL máórás és ttlazeréaz üzletét mert ezen a téren ő érdemelte kl a let na, yob > bizalmat j .....
Jávirat ós telefop.
Időjóslón.
(A malaorolofftal mt*nt |alaatéea.)
Budapest, drcembor 13.
Váltoeékony Időjárás várhaló. Inkább enyhe jelleggel éa sok hetyütt csapadékkal. Déli hőmérséklet 5*7 C.
Uj titkos tanácsosok.
Bécs, dec. 13 Ó fel lége Datwtdty ksbi netirodsi osztályfőnökrek és Halkr Jtnos gr/f udvarhely megyei féitptansk a titkos tanácsosi méltóságot adományozta.
Dartnáry Oézát, néhai Diraváry Alajosnak, a Kúria másodelnökének, a nagyhirü jo-gásznsk fiát, aegyvenbst éves korában éri a legmagasabb királyi kitflntetéa. Fényes pályáját adni ügyvád kezdte, majd as igazságügym\'-nisztérlumbs, onnan pedig 1899 ben a külüeyi
szolgálatba lépett. MM boozal IBbb oroszországi és bsfclni á fomáton képviavNa g monarchia érdekalt, a *>ig lft09-boa tzolgáhak tételre á legla aőbb kabinetirodába rendelték g csakhamar negtéfyfénOhhé nmnék kl Irodalmi munkásságából Mkmelaadfl ,A menlelmi jog. rél" szóié munkáik.
Halkr János gróf, ktséietünknek igen érdemes alakja, a ki kjvátt közigszrsiási tárni lünt ki, s egyike a foi>ptnok logiégthb ás legkiválóbb tagjslitak^ Larróbb Mafótvásé*. hely várót, Maroelords* éa Udesrbetyvár\'**. gvék főispánja\' volt, s as állásáréi nemrág korára való tekintettel lemondott. Bt a aaty királyi kitüntetés évtizedeken ál végzett köz-életi munkálkodás jntalau.
Hulesman dr. betzéda.
B/cj, árét 13 As lg*zr ló bi\'O\'iság te*, nspi ülésén Hnlesman dr. képviselő este \'/41G órakor kezdett betűdébe a c«ak ma reggel & órakor f\'jezte be. Hulaaman doktor at obttrut-cló\'ót beatén.
Qabona-Ozlet.
Budapest, dráember 13.
Kánaára halit i
5—10-el olcsóbb.
Határldó-ázMi
Busa 1911 ápr. Rozs 1913 ápr. Tengeri májusra Tengeri |nt\'\'uara Zab áprilisra
1143 1039 7.59 773 11.03
A szerkesztésért fdeiőe:
Oürtler látván.
Igazgató:
Fischal Ernő
ReKlamnaptáraKat
gyönyörű képekkel cégnyo-mással is azonnal szállíthat a legolcsóbb árflk mellett a
Zala Hirtapkiadű Ityomda R-T. flaoylcaalzsáH.
tftyánatra mintákat befnujqtunk =
1*1 december 14.
IMA
1$
Hctfl IparM alAftxrtAl.ka* • matti üjanteM
rtMrik M.
HI fiT H PA R.
1 \'. \' ......i ii .......a■ ■ ■»\'■\' ■ *


Aut^M é« MtmtMiii r Oh « Káksás, Mttyir atcm. ^ r«to Ujot, Baaár-épaWt
Ut|iA utóda, Ka*ínc*y stca. ja bH«é mnitmiict 1 f U N Eri^Uf 1 _atia Jóaarf EMvÖa-téf 1 fjiflPCl J<*a+f CaengTp»BtCS II, M A«* fá*. Ml^Oi VfjNIjkéo. faufe>asa Fmc nMcd at i l Scsanai JAtirf, 0if0e4er 18, 5 Motaér Sándor Kölcsey rcm II
Awwtifr i
Odtazer József 7W*ly*st 41
István RbvjiHVci 191.
. yiitfiaott é^hiiiHi,
^tedrfch Lajou, *ÖÍÍ* 41 Oozdán Karoly. Ki-knaisa Purári-stcs 10.
Agyhálécat kéaalli i
Veiaeteie Sándor, Maicyar-stca A
Badogati
ftfák Mérné, Ktrály-ufca 21. Herma Jósef, Magyar utca 1. 7eH En>ó ^J>ly-utca 40. »s.
Bérkocsi tu<aJtfonoai
H. Dómé Feresc, EftífWéf 18. Mer Vö«ö*m*rty-s\'ca 1
Mme Jk*>- Klafafedy u»ca 71 Jtmoryi József, Bajzs-»tca ll IiÍt János, Kinizsy utca 10. szám.
Borjúhús kimérést •
Soger Uldor, Ernából tár 14
Borkély és fedrász
tréd l /nác Kaz4nczy-utí*.
Itai Qvala Cve ngery-»»t 54
SU\'Ovícs liBA* tvak-^r 1
h chdssky Sándor C-»ngery*st.»
Satrar A<Mt. Era*het-tár.
"Sbweit^ Jázsef, FŐut
Tmk Lsios, Főst
Zapleti) Simon. Bszu advar.
Híts*ihe*ger Qvőrgy, Kazlnety-utai 2.
Fodor frzaef Et»éM-lár (Szarvas-szálló)
Baku Ignác, Swrár-ut
lahe la ván, Föat 17.
Wötfh Jenő, Fóut.
Inuéh^i-1 nre Eötvös t*r 20
IV nic a Mttróe Caeturery utca 00.
Halas- ö lön Erzsébet iár 14.
Ylocxe Gyula Sug* ut 40c
Camtntáru gyári
fjoma> Eriaákai tár 4 sSrnífi MngjamUcu-H
%ö«z i Ignác, Magyar utca tl.
Clm- és ssokstsst*.
tak* Péter. Zárd*-sta 14. Snkiidin Károly, Kö\'cvstca 7. Siatler Oszkár, Kölcsey utca 15.
Clpétiau.
MlUényi Sásds% Főút M-rsics Ed cl F6 t
K-ller Mityás Erzsébet királyné tár. _ . Roasnfeüd Miksa, Csengery ut h Stein«r Ffliöp, Báthory Utca. Németh Károly, Petőfi utca 64. Nórák Vince. Ka/ioczy utca 10. Tjftz Antal, Klrálv utca 23. JuK»ecx lmr«% PŐut 81. Ac- I akartat 10. SkoriáUtcx J tM Kazinczy utca 5. Var* a J no* Kossuth tár 13. rrancstca látván Petőfi utca 36\'a. Hlrach Ede KNcseftfctiT azám-
Clpótalsőréaz-készlté.
9uSy Károly, Kölcaey utca 20.
Cukráaaek.
Makovfczky O ula, Főnt -Vary Zottan, Deák Furesc tár.
Cserén és palafeáé,
Horváth öyflrtf, Király stsa 11.
Calumania.
Bakon)i -Oytag)» Hagyar-stea 71 Hon áth Hanyadr {s 1
Tnrek (Jfia. Iwaryar utca IX BtKSekovica J^-f, EO\'vöe tárt.
I^mm PttflM utas A Tóth Oyör^Mtőfi tiksa II. PolKár Jánoi TeUky ut 06. Námeth Ftf»sc Magyar a<oa 01. farkas JáaKl OirS tár t0. #|) >
Mtgyár.
Icksrft* 7«lg*iert4t MsgySI
tak
Magyar latváu. Ptsctár áa Magyar u. 91
tJwueráaa és aranymlvea.
KutW K Kaaincav-stcs. Bsrány J<Vtaef é« Fia, Föst fUmbín; M-kea, Föut MUboffar Ödön, PöuL
Cpltómsstsrsk. OeUl Viktor, ka/inciy utca 45. 8cuknay U)os Jás m <6hsrcsg ut Saást^ Uyo*. 16aaef főherceg ut 51. BOksMrty Jáuna, Telekv ut J5 Puikó PéW, Kiak nftt-s Vara«sdi u. 61 S^srfYt Ferenc P tőfi utca 77. Maukovica átér, JóW HVhercsg ut Pchsfeel Lajos, K\'Hiauth, L\\ oa tá« 11. Fatér Mihátv, OtvOs tér 15. Vt)da János, lir*hf utca 21 Guadán Károly, VI. ker.f Pívári utca 10.
Faiakaa. Bakó Jánoa, Vör6*marty utca 66. Pényképéss.
Mathea Károly. Bazár épülőt Vért** Antal. Csenge y ut Fltoa O/ula Kaalney-s. 1
Fárflaralák. TOöay Péter Te\'ekv at 0. Kasfoann ÜA\'. Kazinczy utca 6 Sfrrlcy Utk\\ Hlatkó Jafioa utóda, Fóst L.d tt Mlkaa, Király utca 14. Czvetkó Ferenc Eötvös tér 25. SksrUk Jáso% Hunyady utca 5. Mótfer Károlv. Kinizny u«ca 55. Sterti Umác, HOazU tér 6. Krm«z jAttH, k»tona nabi, Sugár u. 16. Kumánovica Pa , Föut, 11 Frommer Jakab, Magyar utca 31. Kohn Zal^mosd, Zr nyi M. utca Tőül La\'os, D*ák téi KX P He marni János. Magyar utca 31. Miller Kárul > Fóut 10. Horváth J*zaef Fóut 17. Of^nb^ck Károlv Sutrár ut 1 Németh Jóa«e( ttá\'Acs.1 utca 2a
Nesman i J^taef Ki nl sy utca 21. Henc-tea (Svórüy. Klntzay utca 71 W-iez J \'iseí Hunyady utca 21 Weiaano^iéln Za g nood. Hu ivady-n. Boc kai Jozaefoé Árpád utca H
6ápgyfroa« Weiaer J -C, Sugár ut
Qépéss. Flachl Jánoa, Szem. re utca 8.
Göimalom.
Triüa tafga ár Fiair Csusnary ut
Oéliharianya kltlái.
FrifChmaon Lipót«»éf Kinlzay utca 37.
Halyaaaraái
Hirschl Jásoegé, Zrínyi fi. utca 17.
Huaárudák.
Ö/v. AdW Mómé. Kazinozy utca.----------
Frk Ferenc, Árpad utca.
L^ezner Antal, Király ut» 30. ^
W(»ltner Rodoif, Király utca 47.
Kardoa Vllmoa. Erz»ébet tér 4.
RHu Ernó, Ka/*nczy utca.
Lackenbacher Ádám, Erzsébet tár.
Osv. Qumbots József né, Teieky utca 5.
Hantaaak*
Marion Jánoa, Rákóc/1 u. 67. éa Főst 1 Szató András, Teieky st 17. Antal Jóaaef, JAaaeBŐtaerceg ut 66.
Játákfyár. Spitzer Samu, Zárda-utca.
Kályháa. y
Tóth Jóaaef Tel-ky-u. 30. Bognár látván Koaauth Lajoa-tár 10. Horváth Osrgsly, BOtvOa tér 21
Kávéházak. ArsfTysasrvaa kávéhát, Ersiébat tár. Fhrais kávéház. . Korona kávéház, Föut Központ kávéház. Főst BaaárápAlet JRoyaé* kávéház, Főst 15.
Kérpltos éé ailssftó.
Tskas Béla Urály^itna 41. Pü»ze» Albert^ Fost. MSOfyt Ede Ksaiscay u. 1.
Kádár.
Outksaso Oysfa áa fta, ftsahicy sten tt. Hsfcsss Hsurlk Gae«rstMrtM Al mak^Éji ama 1 aa.
Mafagyáraai Kardos Sándor áa Tárna. Szsmore utsa.
KélafSStó.
Pollák Ede éa 6a, Király atca 0 Roasnberg 1 sáf, Király utca H
Kaváaamsatsr, kaaalgyáraa*
Baaaá Testvérek TeJ*ky»st 6
Kováes.
Boftor Minálv Ka*inc*y-utcal major, Horvá h J v-set Kaiiiao utci 1 Bo]tor Kai mái, Petőfi utca SÍ Caavuicaar Ferenc Ma yar utca 57.
Koeslffárta és fonyaaá.
Pécay Antal Kazinczy utca
K orctmároi. Kovács Unna Lfcsingi sörcsarnok. Barger Adolf, P^tőh utca 21 Czár János .Va kapa* Klrá\'y-stca 26. Blaakovics János, PolfárUEgviet Pinté J%noa, (l<Md hordó) Hunyady stes. Ifj. Schienluirer M r Kazinczy utca. 8\'uftner Jót rf, T*l ky utca. VkU Laj hi. Kaiinc y a ca 1 Som«g> í Zsigmond, Ipartestület vendéglő Pe rica Farrnc Király utca tt. Petrica Ö iön Caan«rt>ry utca. K6Ő Józ el Föut 17. Qo dmann lir^-e TsMty <*t 34. Badacsony vendégé Főst Opars cza Ká"4v, Kin ay utca ál Nagy Karol v Rákóczi utca 25. Mácaovioa István Arau« I rnoa utfs. Heckerberger O öwy KTsUev utca 21 Otv. K ész J*a<efné (R zsa) Főst 11 Maachantker L-nác Csnuge y ut Púpos Oyörgv. Erzsébet tér 11 Neiaor l/nác, Eöivö^-tér l. Tálos Fer nc KoM>uth Lajos tér 1. .Bárány* K rálv utca K Pap J4no« P.-tóf» utca 1 Furmen Jőse^f M«.var utca 124. T«>th Péu»r Öt^\'ér »0. aa. Sági Janó* TfMí-ut 41 az Holzer Oáb -r Ma yar-u\'ca 26. az. Ovör/y Deák J »n«»s, Kiralv utca 11. Reich Matyá* P tő5 u«ca 61. 27, H«)aa I *a«et H lez L utóda Maayaj^u. 34. Pinczin^er Mlhá y Kazinczy-utcá 55. «s.
Kötszerész.
Perlaky Jó»>ef Kiráy utca 18.
K6m0va« es csarepaa.
Leocz Boldizsár, Petőfi u ca 21 RddiUgsc. Oyu a Ktafalsdy utca 33.
KámOvaa montsr. A Kődbaum AlajoaT^t\'őa tér 6.-
K^t«igyártá. Balinger Ferenc Te eky utca 4. Szabó Vsa Kár* >ly M «gyar utca 70. »K é tiésylsprá*
■"* Polin Páter Tele <y u* 61 Mastnano JóaaeHii T-letry ut 16. RáŰui Lajos. J«Vs«\'f főherceg It . < Orr. Mamuano Bdéné ZriOyi M. u. 42.
Kófaragá.
Weiazberm Kálmán, Oesga v at Hlld F. Fial, Király utoa 4 szám. Ernst Ede Kadnczi-u. 53. sz. .
Múvirág és koszorú késsltó. özv. Bancz kné Kossuth tér 7. Loserné, Kisfaludy u. éa Kossu Ji tár.
Múksriéss. Petarmann József Főút 1, Mű lakatos.
6ráS és ISHBBTÉ— ■
Szívós Antal, J ftaarvsa* ápftla^as. Steáner M ^ Eragábst tál.
Órás és vásnlk.
Sebspringer Adolf, Krza^uéf tt.
«Ml saiaké. { 1
Báron Nővárak. kioiiiy traa 6 Ca te táza-fsé Sugár ut 2d. lehócakfaé Oomkst Ksts EOllOs tél tl Hirschl Bssőoé Kaz sczy utca 1 Kotta Ica NÖVérek, Eötvös tár 24 PuSák JA. és Laura Wsyi stcs SÍ R c< Marinka BatÜbiy utca 1 R ttsr NőváfS< KUal Uiea 1 Wetav Nővérek, Főst fK Lsna Sásdorsé, Sz«m r^-u ca 4/1*
MaasalCvágé* Zollher Jáaéa, Hunyady stca 1.
Réimttvaa. Samu J zsef. Főst Msndk>f«oa | >zsel, Király stca 41
Ruhafeatá és vegylaantá.
May«r Karoly, Kölcsey utca. Wtlhalm Jánoa, Kirá y utca 14.
largyár.
Király Sörfőzde Rési vén ytársaaág. Stttáiiaitar.
Simkovis és Ujlaky, csoportház. Kohn Samu. Magyar utca. PaizS József, Árpád utca. Szécs&yi István, Kossuth tár 11 Flachl István, Kisfalsdy utca 4
RAúköszOrüs és kéBM.
Májon Tsstvérsk Erzsébet tár.
MérlsaPcéBfllti*
Prank Józaef Erzsébet-tér aaoportház.
Mézeakalássoa. f
Horváth Oyöny, Eötvös tár 21 Sárközi Kálmáa Znayi Mlkl s-u 11 aa.
és fényvsMlé Intéaet
Mayer Klotild Főst 16 áa Kadnczy stcs. "Orbán Mlháiy Eötvöa tár tt. Farksa J.-sé Haayadl-fl. 6»éa Brsiábat tár, Somogyi Qyuláné. HumH tár f. anáa, «
Lenk József, Znnvi MHóa stas 17. Lodner Ferasc. Ceeogery st 21 Türk Oysta, Masvar stca 71 Mihályi István, Főút 23 Viöta Adolfné, Magyar staa 4t Ftscher B^nő, Király utas 11 R sesihal Oéza BőtrOa tár. Sietner Ármin. Magvar s ca 11 s. Ro^enberg Mi<«n, Magyar staa R Kt«4o Vilmoa Pe 66 stca 6. Holmik Qvala, Kii£ly stca 31 Neumsn Samu Tefeky st II
liálladáa«
Arany Szarvaa, Erzs >bettér. Ko ooa. Főst éa Sugár st Vaskapu. Klrálv stca. . Hsa ária. Sugár st Rákóczi, E zaéöeitér. Vida Lajos, Feaér g tlam,h, Kaalsay S» Soh.eaingar Mór, Sörház Kaaánczy a Ica
laaaagyári
Első dunántull asessflooatftá r. t
Bslkvlscyar.
Rosenfeld Alajos, Kazinczy utca. Qzv. S\'^idmann Isattsé. Magysr stcs. SzOcaTarsec/Magjar um 141
SaállltO.
Brück Márkus és Táraa. Ersaábetlér. Lackenbacher Ede, eraaebettér. Oünser Zsigmond, Caányl-stcs 0. Lidi t Samu, Király utca 11 Szóm mer Kds. Zrínyi stsa 11 Wetsz József, Petőh-utoa 30. Steincr Gábor Magyar utca 51 Ofenbeck Teréz Eötvös tér 21
aai|gyártá és mymrgmrn»
Horváth Károly, Kazinczy utca, 1
izappangyáros.
Pollák Lipót, Magyar stca. Kohn Füiöp, Király uica.
Ssűlésznő.
Boldics Láaslósé Masyar ulca 41 Porteiejd Fernscoá Ctengsry-ut 60.
asússmoster.
Robtnsohn Gyula Cassgary utca 1
81 sé nagykanlaaal tematkeaé vállalat.
Hild E. L. áa Hild r. Fial, Dsák-4ár 1
Tametkesé sl vállalat
Branin Józasf Eötvös tér 1
Tégfagyárea*
Stem Sándor, Caaqgery st 67.
Oangas.
Mslcsar Jaksb. Ks^scry stca. Weiaz Jacabr Bmaáhit táv,
üveg slmtáUa
Reiaz Zsigmond.
Varrésép és
Bséd áa WIMit
14
a
ZALA
1911. december 14
ri5CHCL rdLöP m
Nagykanizsa.
Tatafia m>
Könyvkereskedés Iroda- és Rajz-Irógépkeilékek . szerek - - -Papíráruk | Zenemövek
Olcsó és legszebb \'
képeskönyvek, %
ifjúsági iratok,
ajándékkönyvek, diszlevél papírok nagy választékban.
keresek:
két esetleg három szo-bás lakást a város bel-
tQri"|latán Ajánlatokat r. Jelige a latt ierUieiöíl. a .ZiU\' kiadójába kérek.
Eljegyzési és esketési meghívók, » Névjegyek Falragaszok, Körlevelek
ttéses aiép kivitelben leggyorsabban kéazftloek a
Zala Nyomda R.-T.-nál bub Nagykanizsán. B B
J~eljosen uj hálószoba és különféle konyhaberendezés
= elköltözés folytáa eladd. == ~~
Gra: R\'EDL, Teleky-u\' 43. veadégM.
THE AMERICAN SHOE
CÖMPANI BOSTON
jfaizepikai és saját gYártmányu cipők
driflaé trálaartákhan vannak raktáron. Mérték máa Waaitaek: Mindan nem 0 polgári éa eayea-rakáak cipők éa eafamák.
Ortbopldlai és különleges lábbelik
Tdjaa tisztelettel
Miltériyi Sándor és Fia
a vároa palotáikba*, Föut 2.
I lítif li Iiuikilii It—
l\' „ W „■ . . IA
I . Ili. > . - í.—
II iúi luf. timlík tn -.11 I , „ esászártmrík —.21 Kapható Qeltch éa Graef
„Drogéria"
ós csemege osztályában.
3-4 és 5 szobás moisrn
(vízvezeték, fürdőszoba, vO-lanyvilágitáa és összes mel-:: • lékhelyiségek) ::
* KIADÓK. *
Bővebbet: Csengery-utcs 27/a azám ;: alatt az első emeleten. ::
I |
I
I
KWIZDA-féle korneuburgi marhapor.
tlreaSI mr iiul. uimnirlák a Jilil részért.
90 ér óta s le. töl t) Istállóban ha«a-aálatbaa éVrkryt laanág, ro«sx améaz-t»j javítás. r» s a tejelés fen
l\\i dobsz in 1141. lil iibaz 70 ílllir.
Képea árjegyzéket Ingyen éa bérmentve.
finttir: Mi Fmc ]üu
Fagyos lábal és kezek t^Jl
tar „Sahator fagybalzsamot\' használ. Kis áveg 50 /, nagy 1 K.
TTi m/% r //. n/v/i/wi /i/ ^ bőrkeményedést gyökere-
lyukszemet zAréSMt
vagy a BSahator tyakszem-tapasz" egy lenéi 30 fiUér. ^arjtr
• II 7? 7? TIT r<VTTT. A »Sahat0fM gyógyszertárában
II £ÍHj11\\. VT I ULtA kapható Nagykanizsán. JT
Ml
Nagykanizsa, VÁROSHÁZ épület:
— December hóban —
minden legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai képes-lapot adunk ingyen.
VMáW Mrásatra lg énrab ailk<apit >a| ak
50. hét.
ina.
XXXBL évMfi*.
NAGYKANIZSA, Tilrfw Ti
_NagykantoM, ltll. éttfbf 15. yabiraay. Ml.
^ ^ ^ - wLÁmzrrtm Amak>
r^^^m i^k ■ MrkM Uén kmét
7 A A BEfilíSf
^^^^ H iimiiMtod:
ii L^ 11
POLITIKAI NAPILAP. Egyes szám t fillér, j HnMnftitriHttttlmwBli i irrtlf | flsg

éa ajrflMarat nrht «w hl HeééMr—I
Saisnn itüi
SE^sr-
rendkívüli árleszállítás
az összes női és férfi
ruha-szövetek, női köppenvek és szőnne-áruli&an *
Mm
Miksa
• » m \' m\' t \' " \' *
divatáruházában Nagykanizsa.
K
iuáló erős hazai gyökeres vesszők,
> Rakszőlö, zöld Veiteiinl, Ezerjó, Olasz Rizling, Kecske-csócsfi, Muskotály Lunei, Muskotály Oitonel, Oportó, Nagyburgundi, Kadarka, Ménesi Rózsa, Sauvignon, Mi
Spitzer Ignácz Fiai, Kismarton.
KERESEK
két esetleg három szo-
bás lakást a város bel-
f Arii IftfÓn Ajánlatokat P. Jelige alatt teruieiöll. a .Zala" Idadójába kérek.
ri5CHEL tQlöf rw
T«if — ti9. Nagykanizsa. T«>t»w ot.
Könyvkereskedés Iroda- és Rajz-Irógépkellékek . szerek :: :: Papíráruk | ZencsnQvek
Olcsó és legszebb
képeskönyvek,
ifjúsági iratok,
ajándékkönyvek, diszlevél papírok nagy választékban.
2
ZALA
1912. december 15,
Hl és U
Nagykanizsa, i VÁROSHÁZ ípület.
— December hóban —
minden legalább 5 koronás bevásárlásnál 10 darab nagykanizsai ^képes-lapot adunk Ingyen,
Vidéki wwSk kMutara 10 énk mám lapot kapaálr
51.
HÉT.
ina.
ST8CI-COfilBC HHICIIIL
Hiliiu HimM MÉ-M piiltllUil iMllllt tapkiü
CBM1S i. STOCR
Hilnai nMál
PARCOL/I.
THE AMERICAN SHOE
COMPAN1 BOSTON
jfcmerikai és
saját gyártmányú
cipők
ártáai választékban vannak raktáron. Mérték után Waaftlnck: Mindennemű polgárt éa egywu-rukázati cipők éa csizmák.
Ortkopftdlal és különleges lábbelik TelJee tiaztdettd_
Miltónyi Sándor és Fia
dpdárnkáaa, a vároa palotájában, Főnt 2.
fraicís—flaeríkaf- Hslfevsul
Compagaie Oánérale Traesatlaatlque
rendes közvetlen gyorshajójjiratok
HAVRE—NEW-YORK
ÉS
HAVRE—KANADÁ-ba
Basel (Svijcz) és Pária-on át
Uzpsaü trtü: liHapttt VII. BimMirtt.
HATÁR IRODÁKt ,irV
Sopron
Klrályhida (Bruck) s vasutak Pozsony nál.
Csacsa M
J^émetalfőld-^merikai gőzhajózási J^csz vény társaság JVCagyaroFszágon bejegyzett eég.
Rotterdam-Newyork Kanada között
Iroda: Budapesten, VII. ker. Thököly-ut 10. ec.
Hatanlrirtü liujdjáiatolc
Értesítem as Igen ttaztelt nagyérdemű közönaéget, hogy as idei
sxőrme-áru bevásárlásommal
abban a kellemea helyzetben vagvok, hogy a legfinomabb azármétői kezdve a iegolcsőbb szőrméig raktáron tartok éa azt az igen tisztelt rendelői saaek a legszolidabb árban fogom számítani, ugyaziatén férfi kabátb éléseket la. Továbbá raktáron tartok legfinomabb aa-ját készítésű karmantyúkat ée nyakbavttőket a legutolsó divat szerint ée a legfinomabb szőrméket A valódi szőrmék feldolgozását magam végzem, mert azt csak aaakképzatt azoca-neeter tudja készíteni; éa igy nem eetejtea gyért munkát, hanem elsőrendű munkát azá\'lltok. Női azőnnekSbátok a legeiegánssbb és legjobb kivitelben csakis nálam készülnek. Elfogadok vadbőrök kikészítését és kltőméaét. — Ssivea pártfogáat kér 0213
GOLDŐTEIN ÁRMIN szűcsmester
Kiuinczy-utca 10. száa. (Casinóvai szemben.) w Egy SfctfesnUKKAS uffjamott felrátatik
I
m i i i
S^a/ij^ria/i/i ^^fíói
févfi&bafió
aam
oícfcfon 222. ^f^nUtöa |jg
^^__v Ktxinuj-wttm 9. j|
xxxix. érfotyam._W^ytMta*. ISIS. «««—bf 15. tMármy._
7 A I A B^srlT
T«l«f on-nsámi r 7«. ^^ ■ 1
--^-r M-j 1 m. 1-sz m> fcüuiST
(fafetésdu* éa nyilt-twt __Egta á*ri . . . . .
^yJSir" POLITIKAI NAPILAP. E«y«.«un*.
^tac^^S|iwWrtltiiyMUziiiwct«Iirilit.|
A város és a falu.
Ntigyhaafiwi, december 15.
A földmlvelésl költségvetés tárgya-lása és a városok kongresszusa megint aktuálissá tette a városok és falvak viszonyának kérdését
Az agráriusok ellenszenvének okát a városi fejlődéssel szemben abbeli aggódásunkban kell keresnünk, hogy a városok fölvirágzása a vidék lakosságának a városokba való tódulását fogja eredményezni. Ezért nézik rossz szemmel azt a városi szociálpolitikát is, amely a szegényebb osztályok sorsának javítására törekszik. Ugy gondolkodnak, hogy minél jobb sorsa van a szegényebb néposztályoknak a városokban, annál nagyobb mérveket ölt a vidéknek a városokba való áramlása. Ennek következménye pedig a vidék elnéptelenedése. I\'yen körülmények között untán minden erélyes városi szociálpolitika agrárius részről ellenállásra talál. És ez az ellenállás érezhető is valahányszor a város tervelnek keresztülvitelénél az államra, illetve a kormányra és a parlamentre szorul.
Kérdés most már, hogy az egészséges városi politika és a vidék elnéptelenedése között valóban oly szoros e az okozati összefüggés, mint ahogy azt az agráriusok állítják? Kétségtelen, Bogy az alsóbb néposztályok^ kedvező helyzete csábit a városba való vándorlásra. "Éa mégsem ebben található a bevándorlás oka, mert a lényeges az, hogy mekkora emberkontingenst képes a város munkával és a megélhetés alapföltételeivel ellátni. Ha egyszerit f munkáskézre többé szükség nincs, ugy | a bevándorlásnak önmagától meg kell I
szűnnie. Meg kell szflnnie különösen ama szegényebb osztályok bevándor-lásánsk, amelyeknek munkaerejét agrárius részről nélkülöznék. Az erős városi szociálpolitikának és a szegényebb néposztályok helyzetén való orvoslásnak éppen az a határozott célja, hogy a városi munkaszükségletet a város saját kebeléből födözze; vidéki segítségre pedig ne szoruljon. A szegényebb néprétegek társadalmi és gazdasági helyzetének emelkedése pedig csökkenti a halálozások számát s kő vétkezésképpen önmagából gyarapítja a város lakosságát A kedvező gazdasági és társadalmi helyzet a halálozás csökkentésével és a munkaképesség növelésével a munkaerőt mennyiségileg és minőségileg gyarapítva odavezet, hogy a városi munnbztkségletet a város nagyrészt saját kebeléből födözheti. Azért csupán nagyrészt, mert a társadalmi és gazdasági helyzet javulásának eredménye az lesz, hogy bizonyos durvább, alsóbbrendű munkát városi Ésankás nem fog végezni. A vidéknek a városba való tódultai azonban a minimumra-fog csökkenni. Igy tehát a városi szociálpolitika és a vidék nép-tetenedése \'között tényleg találunk őssze-figgést. ám azzal a különös esettel állunk szemben, amidőn a látszólag ellentétes városi és agrárérdekek egy-mással megégyeztethetök.
Természetesen, hogy mint mindenütt, ugy itt is lehet ellenvetést tenni. Például azt lehetne mondani, hogy az •alsóbb néposztály helyzetének javítása csökkenti ugyan a halálozás arányszámát, de csökkenti a születések számát is, továbbá hogy ez a gazdasági és társadalmi emelkedés növeli ugyan
a munkaképességet, dg csökkenti a munkakedvet Nem tagadjuk, hogy az ilyen és hasonló élveket figyelembe kell venni Nem is célunk ezt a nagy és bonyodalmas kérdést néhány sorral elintézni. Csupán arra a körülményre akarunk utalni, hogy az egészséges városi szociálpolitika, amely agrárius részről teljesei egyoldalúan a vidék elnéptelenedésének okául tekintenek, közvetve bár, de éppen aa ellenkező célt azolgálja. Ennek a kérdésnek közelebbi megvizsgálása különben nagyon kívánatos. Feladata lenne es nemcsak a tudományos köröknek, hanem elsősorban a városi statisztikai hivataloknak, amelyek a városok gazdasági és szociális helysete és a vidékről való bevándorlás között való kapcsolatot hitelesen megállspithatnák. Ezen az alapon vonhatók le csak a végső következtetések és ezen az alapon állapitható meg a városokban céltudatos energikus szociálpolitikai program.
I PiíMW iM Iliit
— Levél a szerkesztőkét. —
A Nagykanizsai Patronage Egyesült! humánus mfikOdését nam sxok\'s a sajtóbsn, adat mondani szokás, a nagy nyilvánosság aliM szellöstetni. \' Csendben, minden várnai saj éa reklám nélkül végzi msgssztoa hivatását, abban a keietben, ahogy azt a fiatalboruakról iatéa-kedó novella és ss alapszabályok korvonalazzák. Eseteiaket, ha még oly aaápek éa meghatóak is, a cél érdekében — elhallgatjuk.
A Zala jól értesüli riportere becses lapja csütörtöki ssáaiáhsn átadta a Zala nagy nyilvánosságának a ni derék pák kólónk esetét, ■int lapjuk Írja, a patronage agyeaglet hciaáaj és lárasstó munkájának saép gyhadWcsét, én padig szl mondom: egyesüMIak családi örömét
J3aba~ és játék-áru mesés olcsó árért egyedül
HÜ Deutsch és Eichner f§lg
Továbbá olcsó árért kaphatók mindenféle áruk u. m. I fTI Minden Icé&lúbh 2 ko-selyem nyakkendők 30 fillértől, női és férfi fehérnem üek I I áf 2 koronától. Harisnyák, ernyők, kesztyűk,\'zsebkendők, II II bevásárlásnál SZÓp
= és minden e szakmába vágó cikkek. ■ 1I I dísztárgy üt adtmk ingyen.
s
kapaaa mm ms*nm m el—i.
4>
1011 ****** ii.
Y\'VyWwfl f*** ■ cuk
.házi 9HÉÉA Mnlbcn* «oku HmM As andmánybeg s mankája igazijaiéi ■Él. 8 ha e torok hu néhány ezóvai magost-Mkexfink egyeslietOak működéséről nam ai a tél 4a nWlt wÉril, bogy ezzel agyotM*-tgak eredményeire ráma ateunk, hanem tán sikertUai fog vele a .nagyközönség* indokolatlan atOtléttát elotalainl
Ctodálkaaai fog t Szerkesztő ur, bf ut
állítom, bogy a lagaigfobb etőitáittteJ Itlálko-zik a Patrosaga igya iáiét a*.emberteitvérekért folytatott küzdelmében Nta ia ealitoa tzl, amtt padig aM helyen keMcae eaiitenea, füy nehéz a mü\'ödétünkköz izQkaégct anyagi erői aegssertfaünk. Mily atrtttégu éa értke-tetlea illílétokkil térnek ki egyeeek aa évi két koroaa fiaatéti kötelezettséget jelentő tsgbelé-pét elől. (Pedig aiat az egyeatUet páaz\'árots airól nagyoa aakat ■oadhataék.) Dí rá kell aaiatnuik a tok aekizstgra éa akadályra, faival vádemeiak elkelyezíte jár. M:g ktll callicpSak, meatyire huiódoznak tértedtl-auak aagy rétegében a pirtfogói tisztség elválUlátálőI. Sjiálittal kell leszőgeinllnb, acanyire helyieleall augyarászák egyetek a patroaage tevékenyaég céijtü.
Etetekkel ladnéa dokumentálni minden tgyea élliiátotul. mindegyikre kűlöakülön példát hozhatnék fel éa ezt csak azért nem teszem, meri tartok tőtf, bogy egyetületünk * irdemea claöke Vktey Ztigmond polgármeater ar nem helyeselné e torok tflreimeilen hangját él ezt mondaná :
— jJNe báaituk kérem közönségünket A palroaage intézmény még alig néhány éves ét ■ég tokai kell dolgozattak, míg a lárndalom miadan rétegében megitmtrik a pi\'rontge-tevékenység otgy borderejét A közőniég dicséretet lelkesedéi tel karolta fai eddig la az egye-tflletOnk éltei rendezett gyermeknapok Ogyét.
^Munkálkodjunk csak tovább it egyesOle Ónkért éa kőzőoaégáak érd klődéae fokozódni fog".
liaéttem. vilóuinüleg ez leaae flnőkOnk vélttta, ha Indít e torok megjelenéséről. S bár mtgsm it belátom, bogy a társadalmunk felvi ár oiultibb rétegeiben lasaaokint népiztrüví válik a pá\'ronfge tevékenylég, mégis .ait kell mosdanom, sz ilyen célú egyesületnek a tártadalom melegebb támogatásában éa érdeklőd f-Uben kel\'ene részesfl nie.
A Nagykanizsai Paironagt Egyesilet nem Qz neméig ksiinszt Az egyesület egész liizli-kara és választmánya aem személyes embició-
ból, közélel I hiúságokból dolgozik. Aa tlmikar cuk 4f Mért fárad, daj|g||k S Ma-beeeett éa a btaMshtz közeiéi* mgykoro áa fitiilkoru embereikért. 0 mdoskodU srról, hogy a fiatal komákat migauglee a züliétlői, kiemeli azokat, be aiükaégét látja a roeaz kör-oyesetből. A Palroaage uárgyai alá vaaai tzijlók aéikül, vagy lá\'lölj környezetben nevelkedő fiatalkorúakat éa eszel gondolkodik a tár aadaiom békéi rendjétől Eh szárnyal alá veszi ál est tokán Mrsmegytrizsák, uokál is. kik már vétettek a támdalmi rend és eszei a tör-vény elles ia. Nem ferdal al irtózattal a bű.ibe-caodoklől tea, hutom nagyon belyeeea tzere-tctiel fogtdjs Védelmébe éa aem engedi g fogházakból, bőrtönökből izabiduHaktt az ntszé-len fetreogai, mint a táratdakun izámüzOttjeit, ktnem visszasegíti őket a tártadakunba éa igyekszik — erkötoti éa aajrayi támogstáaaal — beiőlOfc kttznot polgárokat aevelnl
Ez u cgyciüUt lárttdtlom békét módjáért dolgozik. Igaz, nem karhataloméul és naa paragrafusokkal kanem a humanizmus ás á szociális halidáf jeltuvával. S mi hiauük, hogy a közeljövőben a piironage egyesület táborában lesz a kulturális haladás min Jen bsrálja.
Gáspár Bála.
Házlebontás
artatt kénytelen vagyok raktáron levő uri- éa nől-divatdkkeket, melyek
1JT » Ll* £ II* »_•
Karacsonyi es Ujevi ajándéknak
igen alkalmasak, leaxállltott áron eladni. Mielőtt szükségletéi bcaze-* rezné, kérem, minden tekintetben dúsan felszerelt uii ée nőt divatára üzletemet vételkényszer nélkül megtekinteni. 0410
Barta Alfréd, Na,|
Ügyvédi határidő napló
\'1913. évre. Szerkesztene dr. Psjor Rezső. — Ara 3 korona és minden-
féle ügyvédi nyomtatvány kapható
Fischel Fü öp Fia könyvkereskedésében rrr Nagykanizsán, rrr
A Főtéren Neu és Klein cég mellett levő
É üiülÉ W\\ DISDSZBOik
■ 9 naat ■■
Gyári áron lesnek którosNvA
a raktáron levő Oeaaea női színes és fekete kabátok, valamint leányka éa tyormok kabátok, boák, muffok, blúzok éa poagyolák, bundák,
r$yid és hot^zu tkijskhv plQsct kabátok.
r I . 4 Ny
A j(|vö évi eeküdtek
Kikből aoraolják kl a aagy kani zaai aaküdt-bfróaág ISIS. évi aahBdtjait r
A mail hónapban sorsolták ki a aagy-ksnizaai tőrvényszéksn Csesznék Miklós üétő-lábiai bbá elnöklete alatt a célbál alakult hl-aolleágban a aagykaniaaai kir. tőrtéayssék jövő évi asküd\'joM abból a miategy 3000 aoval tartalmazó jegyzék BŐI, melyben a uagykaaizaai törvényi zék eaküdibliótági tárgyaláuira kötelezeit aeküdtbirák vannak fleasefoglalva. A mintegy háromezer név köfAl miaden év vége felé 180 nevet szoktak kisorsolni, melyek viteléi közül a jövő évben aa eaküdteket minden aaküdtsaéki cikJul előtt küiöe sorsolással állapítják meg. A 180 esküdt, kikből msjd a nsgyksnizui kir. lörvényaaék 1013. évi asküdl-bírátt fogják az egyea ciklusok előtt ktaoreoini (ninden dktnara nagy van nagyiméi a e nagyvaa közül minden tárgy aláai aapoa még ujibb sortba látási 13—IS-st) a véletlen saeuélye szarint u stábéi névsorbaa került kl ft urnából A csak minap nyliváaoetégra jutott o4v-jegyzék a következő:
A nagykanizsai adófizető polgárok kOzüi; Afti\'áéier ignáe plnzflgyaök, Aéek Józtál löldaflvea, Aaék József föMmüeaa, Aimak Náthán magánzó, Aiawib Séador keraakadő. Alám Róbert kereskedő, A{g Jiaoa bertocti ml., Baa Józacf kőfaragó, Bsgoayal Jósaef tOidmüres, Bsgonysi József földműves, Pagonyai László földműves, Balázsi O/örgy fürdő-tulajdonos, Bilogh Pertnc fáidmaves, Btrtál Károly földműves, B»yer Vince ■sgáaaó, Bargar Ignác kávés, Blau O.tó migáozó, UiandiaoTer Antal Éa Elaő magy. ált. hitt. tárt. cégjegyzője, Dr. Baa Jenő ügyvéd, Bswom Peraoc lóid-oüres, Ciete József keitéts, Csóka Perdioánd háztalajdonoa, Deli litván fö.dmflvet, Diuucb Hermán magánzó, Dtóeay Bála kereskedj Dományot Ani»| földműves, Dflrr Vilmos kávégyári lg, ,E ek Ernő földbirtokot, Falét Ferenc földmüvet, Fü tdler Hagó magántttztv., Fekete Qyöcgy löídművet, Fuchtt Ernő kereskedő, Frank Manó keraakadő, Freyler Adolf ügyvéd, Oellért Hmrik ikpzl. igazg. Orünbnt Henrik kereskedő, O/crgyak Oyörgy fö dmüvet, Dr. hajda Q/uia ügyvéd, Htimler József gép-kereskedő, Heltai Józaef gabonakereskedő, Herjavec Fenne földműves, Hild László temetk. vállaik., Hirsckler Miksa dohánytőzsdts, H Jicer Jtkab ny. főkalant. Horváth László földműves, Horváth Petnvec Bódi földműves, Irmla iózstf magéuzé, Jick Frigyet órát, Jelemet litván ly. mozaonyv, Ktiter Ernő m igánttsziviselő, Ktafer Jíztef mészáros, Ketlér Mátyás ctp^sz, Kömives Izidor háziu\'ajdoooi, Klem Igaác kereskedő, Kiortzer O/örgy takarékpénztári igazgató, Koch Oergő István földműves, Koch Józzál földműves, Kolozsvári ÖJöa migáozó, Koztnyák Jinos tzsbó, Köhler Antal keretkedő, Kugler Antal éküerész, dr. Lőke Emii ügyvéd, Ledotizky Ernő keraakadő, L plin Sándor földműre^ Lodaer Ferenc pék, L^wmleid Jjactiim bérlő. May Mátyáa magánzó, Mendiovict József rézműves, Metzgar Ferenc kanak, flgraök, ááarkli Jánoa vendéglőt, dr. M kiói Dszaő ügyvéd, Minényi Sándor cipész, Muztkár Vince flUtslos, Nedkotizky Józaef gyógyszerész, Néiqetk Imre bognár, dr. ODoa Mór ügyvéd, Oisko Péter nf. áilopéfl, BMWlJómcrkOl-tmrétx Perneszf Islvátt tzatóct, >under BoJ dizaár földmávet, Po»4k Jót«f bőrkereakedfli, Rotenbtrg Efnő magántuzi viselő, SiáMbar Jáuaf magázó, Simodfct Láazlá f Hdafkaa, di Taama Unaa ügyvéd, Toioh Itnaa kalapot, Wtlur Józtvf gépgyárot, WOdi fmadc takarék pánstári tisztv., Zmrammaaa OautáV d. V. |áv. eüeaór, ZsAner Jéaaa llimllidgl.
A nagykanizsai törvépyu^aak Na
asa tfárasáb -kivtjl eeé «réb laráietáa Mb AlABiiÉá r^Hf*^ VHiil ss aHAblskkA iné-
IMI deceatber 15.
ZALA
f.
soi|ik m»|d 1013 b«n at egyes tárgyalások (outve egyes tárgyalási cklasok) esküdtbirátt
BazaA József föld®. Ujudnr, Bendekorlcs János ny. pénztáráé Kesrbety, B nedikt B is kereskedő Cttktornya. B rényi B 4a kereskedő, Bozzay BaUnl vendégióe, dr. Boeiav Jón f Sgyv*d es Bőhra Károiy kereskedő K u h y, Braíer Vilmos földbirtokos Binokszrntgyörgy, Brazilo<ics Jóaml ny. vas Üsztv. C<«ákror ya, Bncher J nos vend ■rIŐ» C>akathurncr Hermán kereskedó, Ctágoii l»vín molnár éa dt C«a» Ap<d lapszerkesztő Kcmhety, dr Cwn p >i Kannán; ügyvéd Leiemé, C«essa|k Jómf Md-. birok vs Patztamagyarőd, Ceoma^A tat föld-müve* Pacse, Diyákt ÖJön "gaidisz Caktor oya, Doi schait Audér erdőmestér Btokszem-gyórg . Éjuri Nirdor főgépísz éa E gel Pat bérlő Keatbety, Eisler K*roiy msgennsztvisetó Muravtd, Farkas Ferenc msgámiis*. P cm, Pe jár Jenő tkpzt. tisxtv. Csáktornya, Fuan Viktor - kereskedő, Foreter Béla ny tábornok Frhch Samu eksatriaa Keszthely, Ondóéin Mirk ny. lókaiauz N gykanuan, Qozdan János földművé* Keszthely, Qtáner Mór kereskedő C-aktornya. dr. Oiasa Qyula Qgyvé<P*Pcrl*k, Qysrmaiby Lsjo* háztulajdonos, He cz Aladár marató es Henci Lajos ny. tanár Keesinel?, Hirmán Ji nos Puuá, dr. Hídvégi Miksa ügyvéd ée HttiCftSJhn Ernő kcrcski dó Csáktornya, Hiricb-aokn klissa kereskedő Pertak, Huffman Arnod birtoaos Kessiaety, Hcbrener Dad aridilmi kasznár Nagyrada. Hir«caler Roeó fSkereskedtl At«ódomoaru, I «re F.rmc l«>idm0vai P csa Ketsei Andor arad. mienór áa Kelemen Js oi kereskedő Csaatunya, Kenyeres Józael birtokos Keszthely, Korain Lpn seretkedo P.cie, K> vacs Mtt lltéi, Kuaimer Mibaly gaid tiiaár éa Knuat Imre Keszthely. Kn i Ernő gazd. Zalavár, dr. Lakó Imre ügyvéd La enye, L*b József ben lee Keaatbaty, Lsb Ls|us asóliőbinokoa Q/e-nesdtaa, dr. Láailó Boa ügyvéd Caasiornya, Lőae Lajoa maganttiztvisciö Alsódon bora, M lerewtt B l ■ kereskedő C áoorry., dr. Menüi Imre ü^vid Kcsstbtly, ááraz Jcnó keres kedő CsSaiornya, Nagel József magánzó Készt h-ly, Ncnmsnn Róbert kereskedő Csáktornya Oigyti L J j* arad. aaámt. Le>e»ye 0 tay OuMÓ lotdotr.oaua S«eaigyőrgyvár, Pály* M hé y takarékpénztári igazgató, Pecsornik O ó v-ndíg lős, Patkó Jenő gyógyszerész és Pe iic» Q>óió •Sió CaSamraye, di. Pcbier Oyula ügyvéd es * PosztVccz Qjörgy aüő Pcrlak. Prsger Tividtr kercakcdó Keuioeiy, Reiscbi R cbsid nagybérlő Zitsvér, Ratl Jiooe fotdmüves Korpsvár, Rua-sm Ferer>c lóetdees V »li u*. dr. Sebwzts Z<tg-J mond ügyvéd és Scbwetger Sindor szűcs Kcsst-kely, Senyi Jóaaef saóiióbinokoa Oycnesdiáa. dr. Sason Ernő g ógyszeresz Keszthely, Sem Bertalan fötdbinokoe Stenudorján, S rtnu Sándor kereskedő Csáktornya, Sromazky Ernő bérlő Pola. Sniyos Qyula gszdaitazt Becaebeiy. Sietne Qd m gyógyulása Periak, Swrdabelyi Jenő g*p.sz Kesaibtly, ilj. Tatács József báz-
•al«|d<nna C«ákiorny<i, ifj. Tbaaay Imre föld-binokos Feisóralk, Verly Ernő ny. Hashrteeió Perlek, Vida Jenő kere«kcdó éa V doefelvi Ernő számiartó Kesnhe\'y. W Ide Ferenc nv. IVrdéaa Lefenye, Zimfct Slndor ny kArjegyió éa Zitter-barik Kálmán cutráiz Kesz-kety.
Ezeken kívül kisorsoXsk még a fólajstrom-ből 00 cttpa nagykanizsai polgárt póteeküdlek gyanámi kik kőiül egy egy lárgyaláai ciklava csak 10-10 ei Borsóinak majd ki
Nagy karácsonyi vásári
A legdivatosabb n"l éa férfi nyakkendők SALGÓ IMRÉNÉL, Kaxlnccy-ntca S.
Bornyilvántartáá,
bevétel—kiadás egy kötetbe kötve. Kapható:
Fisdul Fiiip Fii kúivkiraüriísíkii
■. Nagykanizsán. ■
Reivlilsriás i límllzii
A karácsonyi rnbakiosaláa.
- Safét todéakMrtéL -Nagykanizsa város képviaelóleaiülele a isegény gyermekek felrnbázására minden évben bizonyos összeget ssokott megssavarni s ss ezen vett ruhákat mindig karácaony felé ossla\'ja ki. A ruhaklosztáera ma került aor a a város-názs elsőemeleti fotyosói már a kora délelőtti órákban megteltek izgatott, nyugtalan, főleg a leghihetetlenebbül rongyos rubéjn apróiágotk«l, kik kózótl, midőn odaértem, már élénk caere-kereakedéa volt folyamaiban. Oyerek III; gyerek ott, gyerek minden aulban. Nyüzsgés, lárma, kiabáláa ssji veri fel a vároabáza máskor rideg, cserdes és komor folyosóit, melyek a mai nap min ha megélénkülni « kedvesekké, nyájasakká látszottak volna változni. As Öreg Is lakról minlba állandó derfl sugárzott volna a\' teljesen eltakarta azt a rettenetea nyomort, mely ennek a gyerekhadnak a háta mögö l aOtétlett. ^ Midőil felbaladlam a lépcsőkön, már a Kpcsóbázban Is onpa félmesielcn fiakkal Islál-koitam, ktk a kapott ruhákat, csizmákat cserél-
gették egymás közöli. Egy OliOset rabénak például >agy pár nj calama és ItsanM gomb volt aa ellenértéke, mig a moat kapod csizmá-kat, cipókei pofon 01 dkráb üveg-golyóval éa tiy kabátkával caerékék k^ As átöltözés hamar meni. A Jancsi Isknata a csizmáit a mire készen vök vele, a Péter is félmeztelenül állt és ezoigálat-készen nyújtotta ál ss aj ruhát ás s 13 gombot, mint ellenértéket. Így történt aiatán, hogy Jtnoenak msmdt agy mess cipője a agy asép ruhája, mig Péter továbbra la a rongyos tubában diizélgdt, mellyel a vsdonal aj csizma élénk ellentétet képesati- Közben azombaa János megbánta a cserét a midőn Páter nem volt bajlanáó kincseitfii megválni, János két jól irányaolt pofonnal fejezte ki HMakosésát a atqtuiquo megóváaa érdekében. Feljebb haladva a csendesebb csoporttal találkozunk, kik még csak ezután terülnek /sorra. Olt állnak ssép csendesen és várnsk, mig réjnk kerti a sor. Mikor azután egyik-egyik már megkapta a lázasan várt ruhadarabokat, a többiek irigységtót ciillofó szemekkel báanriják boldog társu-ka», ki azalatt már valabol a kapa alatt láp csere viszonyba pgy másik boldoggal.
A ruha kiosztás Átt József tanácsoa hivatalos helyiségében történik, hova a tahira váró fiukat, leányokat agyanként engedik be. A bivataloa helyiség moat tele vaa kloestásra váró ruhákkaV melyeknek |óvendóbeli bo\'dog tulajdonosai a f >iyosón ugy létezik már megunták a várást s mos s hlrslalos hely leéget össze-tévcaaive Szkularival beves ostromot Intéznek az a|ló ellen, mely azomban erősen ellent-áll a hódító törekvéaeknek. Bent a helyiségben éppen egy szőke fiúcska próbálgatja a nekiszánt ruhát ElóasOr lenti váaioakabáljái, mely iéli kábáiul izolgál, -a ez alól agy másik vászonkabát bukkan elő. Ea ia a földre kerül, mely után kOIOmbóxő vaatagságu paplrrétagck kerülnek napvilágra, melyek vaióninOlet még a téli OllOzethea tartoznak.
— Hát ez a sok pipir mire való T — kérdeslem.
— Mert jő meleg, éa igy sohasem fizom.
— Téli kabátod nincs?
■v \' r- Még sohasem volt téli ksbálom.
— Hogy hívnak éa hány éves vagy ?
— Pista a nevem, W éves vagyok.
Szóval Pista 10 évea le még sohasem
volt télikabátja. En a nagy fényllzéat Özvegy édesanyja nem tartja megengedhetőnek s valószínűleg nem azért, hogy fiából derék, edzett katona legyen. Így máaik kia fia, -cssk akkora mint as OklOm, mértföldes csizmákban trappol a ruhásszekrény elé. óriási dilemmában van. Ruhája szakadozott, azaz pardon as már nem is ruha, hanem a rongyoknak a legnagyobb mfivésialiel összeállított lömege. Szóval ruha és cipő kellene. Mindstettót azomban nem kaphatja meg. Rnha pedig kellene. Híszea s csizmája még nem rongyos, de hát csak mozogni lehelne benne. Minden lépésnél leesik a j >bb, vagy bal lábáról a csizma. Végre hoeasaa
EISINGER divatáruház. Deák-tér.
0 nagyérdemű közönségnek tudomására hozom, hogy több csoportból álló
k arácsonyi s újévi ajándékul szolgáló cikkeket
u. m.: ruhakelmék, selymek, barchebrkv,vásznak, kanavász, delain, karton és más e szakmába vagó dolgokat mélyen leszállított árban rendelkezésére bocsátom. :: Féifiöltönvszö veteket, nOi fd öl löket minden cifogadhat(S árért kiárusítom. gpfc Ugyanitt égy tanonc fizetéaael felvétetik.
Uránia színház
Szombaton és vasárnap, december hó 14 és ISén:
NICK WINTER
a világhírű detekllv-sziaéez. Psthé cég aaenzádda detektivtörténeke. ■ Ezenkívül az érdekfeszítő sl <germüsor. s=-=
Nagykanizsán, Rozfironylrutca 4. A sátán sziklája Ttí^S^
6.
ZALA
101t rtocaabar 15
Mail a tán megállapodik egy zö\'d ruhánál miközbaa vágyódó pillanláat vet a csizmákról aióló utalváayok falé, eltávozik.
A fiakkal hamar végeznek, hanem a leánykákat nem leket ily hamar elintézni. A baboa kendék, piros szoknyák óriási lömrgé-bea képtelenek eligazodni sa válogatásnak se vége se hossza. Egyik kislány például lesemi skáara fakadt, mart agy neki tetsxó kölötí kendéi társnője kapta. Kislányok ISsflU nem ismerik a csere fogalmái, II mit kap, -alázatosan msgkOezOni s basa rtsii.
Mikor eltávoztam a ruhakiosxlás színhelyéről a várakozók csapatából többen kíváncsian kérdsslék lólem: /
— ifiur, maga is rnkál kapott ? A színes képeknek egész raját lehatna egymás mellé sorakoztatni, melyakból a nyo mor, a rettenetes nyomor szinte kiabál. De aem lehel, lapunk minden sora a nyomorról beszélne. Hisz oly sokan vagyunk szegények.
(«• a)
A legjobb gyártmánya férfi és női clasai és aaOvOn-kesztyOk, női- és gyermek-Wtények, legszebb ruhadiszek o\'csö és szabott árak naOett Snlgó Imrénél Kazinczy-u. 3.
Legrégibb, legelőkelőbb márka
Gróf Keglevich István utóda
COGNAC
BUDAFOK, influenza k
mas
fertőző betegségek ellen.
Kiflii liliru Ü I llltikíl.
Érdekes kalissiatitkok ■ kinevezésről.
- Saját fééslténttél. — ,
FöKéUtaül megbizható és igen Jól éttesOll helyről nagyon érdekes részleteket közölnek vaúak arról, bogy mikép történt Rómában megyét püspökünknek, Hornig Kiroly báró veszprémi pQapöknek b.borosiá való kreálása.
>iek uerint Rónában nagy fejtörést okoz u illalék ez körötaek, mi" indíthatta a pápát arra, bogy a december 2 én tartott konzisz-. lábúmon Hornig veszprémi püspököt, a» egy ház lubólyaival ellentétben, bíborossá nevezte U, anélkül, bogy erről a kinevezésről a többi bíborost agy hónippal előbb értesítették volna. Ml több, auga a pQipók sem kapta meg a pápai kancelláriától a kiaevezést jelző okiratot, amint az addig szokásban vott.
A koaaiszlóriumban vslóaéggal klnea Ja tanai támadt, aminl a pipi, a bíboros! kioeve zések szokásos beterjesztése közben, hirtelen azzal a váratlan kérdéssel fordul! kardinálisokhoz, vájjon kozzájárulnak-e a Hornig pkapók kinevezéséhez. Az fly kérdés termésssteaea tisztára formális Jaleniőségü és a felelet rá aa, hogy a kardinálisok, hozzájárulásuk kifejezésére, leveszik fejőkről a blréiumdl. Ez alkitommal egyesek Igen lassan éa késedelmeskedve vetiék le fejükről a kalapot, mert a pipa fölötte kaik szavát álig értették és arra, hogy uj biborosi kinemésről lenne sző, egyáltalában gondola! sem mertek.
Oiasz papi körökben az a vélemény, bogy a kinevezés Peront József király haláto Ott tí véuáfára történt, akinek figyelmét Magyarqr szágon fölhívták arra a körOlményre, hogy Samassa érsek halálával és Vsizsry hetergpri más lemondásával (ahi ugyan bíboros marad, de kolostorba vonul viasza) a magyar püspöki kar egyáltalán biborosok nélkül marad, ami pedig nem kívánatos. A pápa léhát, bogy a király óhajláaának eleget tegyen, a hagyományok teljes mellőzésével bíborossá kreálta Hornig püspököt.
Hogy a király részéről történt-e személyes intervenció, azt Rómában nem ludják pontosan Az azonban egészen rendjén való, hogy a király figyelmét fölhívták arra a tarthatatlan állapotokra, hogy egy akkora katolikus ország, mint Magyarország, a szent kollégiumban, az egy Vaszary bíborost ieizámitva, képviselet nélkül maradjon.
A Vatikánban mosl egy kis neheztelés uralkodik a kardinálisok közöli. Mindazok a vatikáni elemek, amelyeknek érdekük as uj bl-boroú kinevezéseket befolyásolni, bangoa kifejezés^ adnak elégedetlenségüknek Hornig báró\' kinevezése kapcsán, amely precedenst teremt a rOgtöniött biborosi kieevezésekre és ecál al mindenféle befolyások érvényesülésének meg-ftátlására.
Tel
to PAIM4
valódi
fl&UCSUIt-CIPOSAROIt DOBOZA. MINŐSÉGE-\' ARANY
:<ars«aKBBi
1
Mozgóképszínház
\' - SCAKVAS* SZALLOD*
ISO kfefYtLMaS OUMBLV, /ffrsrrf váróterem. ■
Szombaton és vasárnap
december 14 és 15-én bemutatásra kerfll a dán kinematográfia legajabb remeke t
II
m n
clmfi gyönyörű artista dráma 2 hlvpnáakaa, a. főszerepben WaldemAr PaJtander. a világ* hírit művész.
Bálna oadászaí, Wví1e). Déger nő hozománya. ham fl bankár fia, támadás a felhóhból, fl bohdc bo-szuja, Pol dor reklámozza magát,
rendkívül humoros.
BókészStatbeni A győztes, Halál öo-kéntaael, Nagyváros haramiája, Titok-zatus blntény, azenz. detektív slágerek
HÍREK.
A förgeteg.
A Budapasrt Hírlap mai aaá«ábóí való as alábbi élaarajsu szezonkép, mely alatt veit arar-keaziőnknek, Nagy Ss-munak névjelzését ládáztok fel. Meg vaaytznk arról gyótódve, hogy annak reprodukáláaátmiadaa olvasónk örömmel éa élvezettel fogadja.
Elfogyod a levegőnk; a tikkasztó mozda-tatteneágben pusatuléara hajtja le fajét e mesei virág, sazaliau zsugorodik Ossza a rét fa re; a magasan fénylő azúr tengerből kébultan bukik alá a madár éa az embar munkaereje, étatoner-giija ia ellankad. Minden életnek Évér pangása, visszafejlődése, csődje, ez a halálos mozdulat tanság, melyből csupán egy msnakülés vaa, egyetlen megváltás: a förgeteg. A természet erőinek utolsó, röppent nekissánáaa ez, mintha a mi jó, életrevaló még van benne, — mind összefogna, bogy egyetlen heves, nakibozdaűt kitöréssel úrrá legyen a züllés, a pusztuléa elernyedt szellemén. A merre a szágu\'dó vihar
11 és
flffi

Nagykanizsa,
FO-TÉR
■MM
Női confactió és divatáru házal
Előrehaladott idény miatt raktáron i«vő ösuas díoolkélmékel
női confectio és szórme-árului! rendhíuQil olcsó árban
bocsátjuk a n. é. hOlgykősőnaég rendelkezésére.
Karácsonyi és u|éui a|4ndékokro Alkalmas kelnék mélyen leszáMtolt árban kaphatók.
iáit.
15.
ZALA
■apnk te Mm m-
HtMlI, Mp Ii Mi M
alm* lagyertraeégteL -de miau ika • WbtaMüaak. a| étet Urna-
. , ■ E\'fug|otl I kMHl{ I assilali\'lanaágbia már rég pwiHIHti hajtotta b szép M*á hitűakaek, ■ létek |án vaié tflisáiéeének, dm mkM« vfrége, mér fát Miau siáhafUa, skiket Ka* szeretnénk MM • Hajló magaeeágbaa, büszke repülésben ét •est W tsigédaeh a hátkösaiplaág. anagyéai-ttkalg. i mi\'dra wkáifcb tea délet taló Ml srikka porában. Manka akrcs, ppula, eiitcan vetangő dologtrvés, caak MaysartM robot. Ahogy a bOmÜcali Oomte nsgjslaafn aMM való Mél jettaaeztéh: „Nmes hűhó, csak MRlA bók taaatja, oiaca Ko\'amboa, cssk ssás ar| asáa porahajós kspháay, eBátva stl ■inieMlteil. Mgsalyaérflattl, ufók limai ás százttatt bi va\'yho* páatét ómmal; Dwif sjiheras*. sem Chiiaa. havam egy cromó áiyca psrltmcnH áfásé; nincs prófftaée azent, cssk kittül MtMtek; nincs tadóe, csak indós láissaágok". Am jó; a kivételes, é nagy, Mm aárayalé áa ialcMIÓ egyéniségekre sincs mia dig azékaég áa a readee, kedvvel, bittel áldott, bétközaapi polgári lét még n«m fatemii aa erők pingisát, ss élet eiposváayooodásél. Csakhogy hol «savunk mi attól a polgári élettói, amely-aak kedve vaa a munkálta* Igmi, mintfen ka ané Orömtót mentes jóttttve magéhoe, a aejál Htiéhei ; amelynek ktta vaa; akár a valMsébaa, akár a tudományban; komoly hite a trávéaza-tekbea, vagy a polltikébia; hazája jövójében, embsitáruiaaft iérsva\'óeégában. Mi aa, amit n a polgári Mt komolynak tart ? Nénénk %a-táa a nemébe ... Caak (gyet: — magéi a koaatytataaaágot.
Est a kőrWÖtttak kavargó, lélakfdó, ujn és criltagó tlitet csak egyképpea hatá-mshatjak meg: es a viccbe két majgaédó. A »lec áa aam tréfa, nem knmof, még aaak aem ia a caflggedteég sksn ófabuarora. Vicc as áe mami más; "a mely viccnek látja a maga éleiéi, viccnek a (adományt, a nsű«észetei, a köz-ételnek minden oyilváaaMaéf. Vicc as, bogy hér a pé nekr iaie fttigstsgs téaaa gasdaaági éleiflnk oszlopait, zsúfolva ran Badspestnek minden lötséga szórakozóhelye, minden kávéháza, mórija, kabaréja, orframja; vicc tiralmaaaa jó vicc a konókaa pompázó min-daa nói kalap, a mely Mér a térj háromnapi jóvcdefmévol; hangulatának Ily keftaaes irrilá-láaét keresi as as embercsoport, mely aapoaia
_ . _ _ gyártmányú térti éa gyer-LegjODP mteh^dkpsIMrok kézelők
éa abónadrágnk -
SALGÓ IMIIÉNÉL, Kadacsy-atm S.
eM éa ad aftfay haraáay éljennel, vagy abcag-fal hasát matti; áe aa a aaáeik, mely teie aaéflal ront aaki
■imilflflMak — *------s- - -- * ■ «-t « - — s.
■1M1M, HiaMIfM, IffWI MUMlylII,
■ M a MBl ssahságeeeáge toll alánk a föaaáUó taad alapzatáéi; vicc a b, mert hbaa Ml tudja, begy aa ó m Idáiméért! ea a htstoe alap aaág nem szaladt ki alélnak.
Vica, aa vaa, éa vaa még valami. A Heine Henrik Mte, a U francia eyetvl vtza-gájla te c édh-aah toadiotta a la ráhgkm-t. Nekéak niaae reügióak, — csak kredttéuk, aisos kkflak, — caak MMénk Ei s hitel ss alapfs ennek a kavargó, csillogó étetaek, ezen épéi Éí ée a tisztán knditen emett élet cau-eaáa iMliliM, miat a reves Ma e Htfárc. —\' a vice: a semmit -r Mgkevásbbá magát — komolyan nem vevó vicc.
Is ém a ad aagyvároal éktflakaak káat-kalabaB pangása, ceódje, erkölcsi takilidM aég* a mely levágja as embert, andarat, virágot, fii abból cak egy menekülés vaa, dgyoBaa megváltás: a förgeteg, aety zuhata-gával, menaydörgésévst, kénes kOveM possttt ■gyen, a merre eiezáge\'d, — ée UaaW b. Most itt vott. — talán még Itt b vaa — a köaatOakbaa, már hallottuk közeledd moraját, mér látni véMBk a kénes kövek Wlvillaaó Magját, ta, agy-e, ana az iüaminlcirtra, a háborús vessedelemaek aaak távoli morajára M belénk vágott annak a bizonyossága, hogy aa élei mágaam vicc, hanem halalmaa éa igu koaenlyaéf, hagy as élet a legkoaolyabb komolyság. Jó szerencsénk csillagzata távostaaee el fejünk felOl a háború izükségesságét; tatáa saayirs aaa vágynák még, bogy csak a aaá-galdó éa Irtó förgeteg a* a mely a ad leve-megtiazti ihatja; hanem dobjanak bár néak: gyakran vaa as as áraáallnk, hagy ételünkaek amgleacktett, sivár lehetetlen-a á"itja, aimajane a forgatagét, mint a lankadt virág az MBS nyári eeót.
■_ tt-
Ilii
lm ut in Mt i
nek etefireadB alkalom kínálkozik haláztalaa jövedelem eléréséhez egy konkarrencia nélkOli, elsőrangú, ssabadalmábdi lömegdkk átvétele által. Pontoa veloiyárosoknak éa aereakadBkaák. A vállalkozás nagyon reális éa egén Németurarágoan örömmel fogadiák ás nagyon el vsa terjedve. Elsórendfl referenciák áib-aak rendelkezésre. Szfikségee lóké: 1000-2500 korona. A etabadiiom Zalamegye, esetleg egén Magyar-- ország részére eladó.
WiiaM „mi" jiiiin i mHinmito tírmn
IdójóalAa.
14.
Váhoeékony, aaoMs MB rii|ii1M»it MI kflmftiihtel 94 C.
— A legaap* taaáesMte Nyk mbii
város eföljáróságának tagoapi Uaát iMáiti fll m átég a megszokott stereotip jslnatáet aam lakai hanoi, moly aaaiat ,a taoéea folyó ágyak d> intéoéaéval foglalkozott" volna. A tegnapi te> aánséiésnak ugyani* mlatfóasaa a navo volt mag, •mennyiben aa alatt a ét pere alatt. aaa% M tartott, csupán néhány lagaéigdwbb nimfát utalványoztak ss arra oly nehezen váró vároai napszámosoknak. A tanácsülés rendkívüli rövidségének oka egyébként a volt, hogy innak aMgaaokott idejében a póttvtalékba klvtehané újoncok kérvényeit ellntéaó bizottságban voB aBogtaiva Véemy Zsigaaood pajgármaater áa a bizottság alánét ia a tnaáaatarambao, ülé*«k pmcÍm Kdyén tivtoNi*
— K fMlnaloa ujamk tolákha h atya a ás a ITaftewaeAáy Béla ZMo-vánaegye főjegyzőjének elnókléa alatt tagnap reggel 9 óra óta polgári éa katonai vegyesbi-sottaág ülésezik a nagykanisai városház la. aácatarmébao. A bizottság annak a Mintegy 410 a egynéhány kérvénynek eRatéaéaévd foglalkozik, amiket a legutóbbi sorozáson beaorozott újoncok adtak ba a póttartalékba leendő helyeztetésük érdokéban. — A bizottság tagjai a megyei főjegyzőn kívül Kdesey Zsigmond polgármester, Vlott Ferenci járási fő-azolgabiró, a honvédség éa kóaóe hadserag részéről agy-egy őrnagy ée megtelelő sagéd-személyzet. A bizottság, mely aaa saombat délután fejezi be munkáját, a kérvények legtöbbjét trljeaiteodőnek találta, a azok közül alig néhányat utasított el.
— UJ lakola Folsórojkoa. A kóz-igazgatáai bizottság erélyes intézkedéseinek ugy-iátssik, vármegyenerte mag lesz az eredménye. Sorban épülnek n uj éa modern iskolák a mint pacaai tudósítónk írja, Felsői-ajkon ia elhatároe-ták egy uj iakoia épitéaét A felső raj ki róm. kath. iskolaszék ugyanis ezer Q-ól területű házhelyet vett, melyen mir a tavasszal megkezdi a 3 tanteremre tervezett uj tafcoia épitéaét.
, — MogBroaodott kBrorvool tflltfo. Pacaai tudóaitónk írja : Dr. Ptóss Sándor távozásával megüresedett a zalaapátii körorvosi állás, melyre a minap már pályázatot hirdettek. A megüresedett kör orvosi állást január 11-én fogják betölteni választás utján.
Nagy karácsonyi vásár f
Legdivatosabb ae\'yem sálok áe kézi táskák SALGÓ IMRÉNÉL, Kaaincsy-atca S.
n
Btéaa, 1010, szeptember.
Basd, Marlenhaa, 1911 oki 2. Arvahdt, Pépinvilleben, 191 f VU1
Sirolin ,Roch8"
értékelése
A aztnidei gyermektelep Mell iának lezárásakor az aAliiit egyesOteti veieiőáég indíttatva érzi r,*gft arra, bogy tlaztelettei közölje OaaeJ hálás jmnűartét, amiért a orvosi heseMa alatt levé gyermekeknél a On Slro Kaja a aflaidel telepen oly kedvesé hatást ért el.
4 értnnl Utnldei telep Dttott-adga Orott l/lkrtdotléan.
te Oa SireMmfa mér régóta tea aahem kttBaö szolgálatot hunit, ayak-lájdalom te influenza ellen. Nagyon aaeretaém a Oa kHOnő készítményét aaegény oeteg. khes b eljuttatni, akiint betegápolóaól mlnóeégemben kezelek a aklkaek sgásieágfl a ön kattan gyógyszerével visms tudnám
Ó. n&rtr,« Szent Kemztril
al------^ « mMt ^Jíi
aflWOTMW aOB|||f|WIV lllf jll.
Báto\'kódunk önnel OOoimal kttsölel, kogy a Siratta .Rotéf aal gjaiaa keinknél jó eredményt értünk el, emt-ért legnagyobb megelégeiMeaaket nyit vánltjuk. Jó haláét tett gyerasetetnk kOhOgésa a nyak fájdalma atta, ami ■agy enyhülést áa ■ a^Üa ajsh létéét szerzett nekik.
Mdrta Leo,
/jraiélraaatfgl Moöknő
fl
ZALA
1912. december ll
Atkelyazett ügyész A hivatok* lap aui ■ iáménak küiliaa asertat as igazaigflgy-miaisater Ciajdgky Károly laliageremgl kár. agyáért saját káralmára a veszprémi kir. Bgjésa-s ág kas helyesre át.
— Haiaiosás. Klager Sándor soaaogy azantmikióai kereskedő ma dél Mtt Nagykanf-aaáa 08 évee korában alkonyi r elesége. továbbá gyarmabd > Klagar Mari fari Oojduana Ignácné, Kiugar Regina fárj. ltiáa A ónná, Kager Kálmán,\' Oaa. Oizella-ái Erzai gyá-woiják. A megboldogulj lemetéen b*Mn délelőtt 10 inkor leai az itr. temető hatotieebiiáhól,
— Elfogott vásári zsebtolvajok. C HMU asáaumaoan aacgirna, bogy Szknkt Györgyná gyaááayaai naasony ismeretlen mima mtan MJdaaiéai tett a mndóraégea, bogy a szard si aeil rásaron 158 korona páozt tortal-
•mazó bőrlárcáját zsebebdl kiop<-. Silavicsné gyanúja agy mOrea kendőbe buikolt, alacsony fcnsü ama irányul\', aki a vasáron állandóan nyoatoban vofc s akt többször melléjt lerkó-aöü A rendőrség a megkárosított asazyny sza mély leirtsa alapján Zsvotc F. rrncná azflL Topta* Kati anáónaaváearl tovjra ismert, aki már tObbazOr von a nagykaaizaai fogbáz lakója. Azonnal megfigyelés alá vatták agy a nagykanizsai, miit a marakarannri állomást, me lbizonyos volt, bogy Zivorc Ferencié á jó zsák máay után saonasl s páro og Nagykanizsáról. A megfigyelt áiomáaokuo azonban a zsebtől-vajnőt nem találták, mert mint utóbb kidsrfllt, Nagykanizsáról gyalog mrnt K ttzabtdkáig a caak Üt Bit vonstrs a u azon Csáktornya felé tiay Oyörgy rsndőrtipi ány azonnal intézkedett, bogy Zavorc Ferencnél a Csáktornyái rendőrség Nsgykantzaara bozza, a amikor ez meg lörtént, azonnal ktbailgaita férjével együtt. A Maöe asszony tarmésze e>en ugsdott a azt állította, begy d a hetivásár napján nem ia vott Nagykanizsán. A Csáktornyát csendőrök azonban megáll puotlák, bogyZivotc Ferencaé azerdán | irt Nagykanizsán, még pedig a sért, bogy egy egy íteletet, melyben agyancsak lopásért hm havi foebázbflnietéal mertek ki rá, nmgfaiebbezzea. Hogy az ide- oda a azáa éa a fsiebbezés kőltségcli valahogyan behozza, bál egy ajabbi zaebtolvajiasaal segiiett magán. — Azonkivfll a meg motozásnál, ugy nála, valamint férjénél aok pénzt taliltnk, melynek ere-detérői azonban számot adai nem tudtak..— Egyébként minden bizonyíték ellenük szól a tytiMtr ellenére ia kétségtelenül meyállspM-
ható, ugy Zsvotc Ferencné, valamint férjének bűnössége. — A deiék báiaspárt a rendőrség már átkísérts sz ügyészség fogházába, honnan moat már aligha szabadulnak hat hónapi fog házbüntetésaeL
ásásáé
— Meghiusult betörés Kiakaaizsán. Ratenberg bera tiskanizaai kereskedő ma aszal a panasszal élt a rendőrségen, bogy az éjszaka folyamán temetetlen tettesek lakásába betörést kíséreltek meg. A rendőrség azonnal megejtette a helyszíni szemlát a megállapította, hogy a tetterek eiőeiör if az kdvari falat bontották ki Bt a munkájuk azomban kárba veszett mert lovábbbaiadátnk u jába egy hatalmas tötyy faszekrény állt, melynek eltolásátrai nem boldogultak. Ezután az ablakoa akartak behatolni, Itt asonbaa a kettőa vasrács zárta al ttket álmaik orsságátői. A betörők most már látva, bogy nemea munkájukat itt agytem fogja tikét koronázni, ott hagytak eredménytelen szereplésük ssinbeiyát. A rendőrségnek as a föltevése, bogy a betörést hárman kísérellek meg i most a nyomozást ia ily kánban folytatják.
— Esküvők. As almait bélea a következők kötöt\'ek házasságot Nagykanlzaán i Bedekovict József csizmadia Ctatl Teréziával éa Hanptnógel Frigyei d. v. kalauz lkai Paulával.
yummlőarfo* előnyeiről
mindenki meö \\jan győződua
— Oy ászrovat. A nagy kanizsai anyakönyvi hivatalban aa elmúlt béren i következő halálozásokat jelenteltek be: Siokoty Mtrta 1 hónapos, Bogdán Imre *aknővájó 77 évea, Lukca\'cs Aana magánzó 60 ém, Pardán Anna 9 napos, Msyfort 0>nla pincér 69 éves, Erdélyi O\'Nmti 27 éves és Kiuger Sándor kenakedő 67 éves.
— Itt van a tél, nbbea as időben a katbarruannk különösen asak vannak kitéve, akiknek hajlamuk vaa a légzdasanrek krónikui megbctegedéaelre. Azokra nézve, Uk nincsenek abban a helyzetben, hogy éghajlatunkat a me-legebb éa azelidebb iájukkal cseréljék fel, való aáfoa szerencse a „Strolia Roche". Ennek a kitűnő, kellemea izü szirupnsk taridiabb haat-ná\'ala a légzdazervekre Jótékony hatású, meg-azünteii a köhögést, kellemea köaérzést teremt és fokozza as étvágyat.
— Megérkeztek a Clgarlllos azi varok. A nagykanizsai dohányosok örömére városunkba is megérkeztek a Cigarillot szivarok. A dohány nsgytőzadébea már ma kaphatók egy korona lefizutéaa ellenében. As aj — nem Iá uj — szivarok Budapesten oly nsgy kelendőségnek örvendtek, hogy a boldog vidéknek is juttatnak a dohánygyárak. A Cigariilos csinos dobozokban 20 darabonként kapbatá egy k^onáfri.
— A Legényagylet tdacerjrakorlata. Vaaárnap, f. hó 19-én a Uahiylgylst azoká-sos közös táncgyakorlatát ismét megtartja a Polgári Egylet nagytermében este. fél 9 órától fél 12-ig. Belépő-aij: ssanélyjegy 90 fillér.
— Allatm;éiiiégltj. A pacaai járás-ban lévő Zalatilaj községben a sertés-orbánc járványosán lépett fel, amiért a. járási állatorvos a községet jónak látta sár alá helyezni. — Zalaapáti, Eaztergály, Vörs éa Szentpéterur községeket, hol az eddig\' járványoaan uralkodott aertésvész megszűnt, a járási állat orv oa előterjesztésére az aliapán a zárlat alól feloldotta.
— Tartós gyógysiker. Fájdalmas eauznál, J a sós-, derék-, testrészek éa a forgó köszvénym I bántslmsinál a .Moll-féle borszesszel vsló bedör-| aaölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára K 2.— i Szétküldéa naponta utánvétellel Moll TL gyógy-
azerész, ca. éa Ur. udv. azállltó által Bécs, I., Tachlsuben 9. Vidéki gyógyszertárakban éa anyag-kereakedéeekben határozottan Moll-féle készítmény I kérendő az ö gyári jelvényével éa aláírásával. B
.SALVATOK
klTáló bór- «a lithlumoa % gJÓ§7forrÚM
apvk

— Aa étaáaat áe átvazeu cikket** stsó a aimaanyagah ttmtieági ás a gyárt* g eiláutaa foarea. Ea aabdt e Treppéae Páterek, csokoládé, kakaó és lihórgyártmáeyaf elad heíyeri áBaaab, mert eáak a legjobb nyma-anyagok a legpondofabban leeaaak leldelgoeva. Oyenge gyomrusk évtizedeken ál élvesbmft enen könnyen aaiánalhsiő. iatáaas is zamatot gyártmányokat. A .Trappista Páterek* ami g$-tekednek reália bsatonra, hanem nevükkj áa thaerikhel szavatolnak aa ént itaetaaágáéri —. Bevásárlásainál kárjen Trappista csokoládét, Trappista kakaót áa Trapiata likőrt, mely gyárt, máay ma már minden Jobb fűszer éa csemege-üzletben állandóan kapható. 83SJ
\' — Helyreiga rltáaok. — Adom tarok a Népkonyhának cimfl minapi köaleméaylakbe hiba causaott be. — Ast ártak urvsniá, bogy BUmumkdn Vilmnaaá urböigy 50 koronái adományozott a Népkonyha jivára. Moat aa* nak a kOzMeér* kérnek fel bennünket, bogy B amiseiéin Vlmosná nem 90 boroaáf, hanem 50 baazorU vöröshagymát adoaUnyoeott Népkonyhának — Aa alad magyar aazialtár* aaaág gyűjtését azlatéa ayug\'ázmk te?n*pi számunkban a ast Írtak, hogy Kondor Adolf ado* máeyoaott a tárevaág Jótékony céljaira. Annak hetyreigBzitástra kértek fel benn Beket, hogy a 10 koronát aam Kondor Adolf, bt aem Kiador Józaef ajándékozta.
— As aayák büazkeáge a a táp él egészséget gyermek, hagy ez elárheiö tegyen, igy ék nwnd-n gyermek a hidegebb időezskbsa állandóan Zolién .féle csuksmá| Hajat, molynál kiválóbb készítmény nam létezik, mart táparéjt nsgy, azara. ize ninca éa köanyaa emászksiő. 0 regje 2 kor. a készítő Zoltáa Bála gyógy szertári baa Badipesten és a gyégyesertlrakbaa it.
— Karácsonyi bevásárlásánál na hngyja figyelmen klvttl SZÍVÓS ANTAL mdórés és látnanréaa irletát, mert ezen n téren é érdemelte hl a Ingaa^yob) bizalmat.
AZ Ó^EGEM
Is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint finom, púba bór éa fehér leint éré»áre éa megóvására nincs jobb azappan, mint a világhirtl „Steckenpferd" llllomtcj-asappaa. Védjegye „Steckenpferd", k£>zld Bergmana at Co. cég Tetscban i/E. Kapható minden gyógyszertár-, drogéria- lllatazertár a minden a szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fi Dér. Haaonlókápen caodálainean EevütlT a Bergmann-féle „Mineri" IlUomtejkrém fehér ás finom női knask meKÓvksára, annak tubusa 70 t-árl mindanfltt kapható.
H képuiselöhóz ülése. =
A pékzügyi tárca kOltaégvatéaa.
— Saját tuááaiMnk talatoujslansáss. —
Budapest, december lé.
A képviaelöház mai Bléaét pontbaa 11 órakor nyitotta mei< Tisza Ittváa gróf elnök. A kormány részéről Lakáét Láatló, TeUszky, Székely éa Joslpovies miniszterek. A koiisegvetéa tárgyalása következett a
Hegedűs Lóránt eldadó a piasttgyi tárca költaégvetéaél iamartalla öt percei beszédben a elfogadásra ajánlotta.
A Háa a költségvetést Hegedűs Lóránt iimertetéie alapjáé miadan bozzáazéláa nélkül elfogadta, ezután
Teleszky pénzhgyminiazter terjesztette elő jövő évre ssóló appropriáctóa tösványjavaala-tot, melyet a Ház a hizotlaágnsk adott ki Ea-után a következő Biéa napirendjét, majd lékjét hétfőn déli 12 órában megállapítva, a mai Biéa véget ért.
Az uj adótörvény.
HL
A munkapárt a pártbalyteágben ma dih után negyei I órabér értekezletet tartott, ma* lyen ékylldayl Imre báré etaékON. Aa irtaim latén Laáám Láaató mlaliatmelnOk am ladtt> váaycsta, hagy a párt aa aj aiiUtviagre vw-
Itt? december 11
ZALA
0L
.utóié revtgié a® zárkózzék é. A lörráay^k Miiflr MIM Wl lépni* i ha a kOsflaoég aefgyőtódik róla, hon m jó, hogy aa aa ^ rtjfféar * Ma érd araival allénk ex it, akkor ■sjd helye leai a revíziósak. Mni egyelőre dtk-aa •( törvénr elhalasztásáról vaa a 6. da .na revizoréi Kkmtn Héde>vdry Ktroiy gróf a yaopa hal éa inpoMikai helyzetről haazél éa Hj£ k így a kormány működére elé, mely lr-a\' H la bázalomasal van etetve, ae gördi aenek ,j.bb akadályokai. Ttíesséff n uj adó örvény ■etted beszél éa k^e lenit, hogy ea a kla ezia-icneiák előnyére fog szolgálni, mert a 10 ezer k rona jövödelmen alóliak a» addiginál (óval kevesebb adót fizetnek az a| adótöhréay éneimében. Ezután Heltat Ferenc éa 77zzn Irtván gióf szóltak még hozzá a tárgyhoz. Aa llléa csak a káeő délutáni órákban ért végei.
A kereskedők Vázaonyinál. ~ Budópist, december 14.
A budapesti kereskedők száz tatra b\'iott-liga ma délben magjelent Vdstonyt Vilmos Ukásán és elismeréséi fejezte ki Vázsonyi lé fias magatartása fölött, mellyeí as adó<ör-Vény élé\'betfpfefésa ellen liltako/ott A kü\'dött rég további küzdelemre kérte fel Vázaoaytt.
A főrendihez Bléae.
Budapest, december 14.
A tőreadihás ma déla\'án 4 órakor á\'ést Ur.\', melyen a háboms törvényjavsaiatokről és a parlamenti őrségről fognak tanáeskotni. Az hirllk, hogy a főrendiház ellenzéke heves ti isdásl fog a kormány elten intézni Eddiv Desseffy Aurél gróf. Hsdik Jtnos gróf és Pobássks Ottokár püspök jelentkeztek sró\'ásra.
Döntés felé.
A HüOgy minisztérium rendkívüli követe Belgrádban. — Bulgária a bármasszöve sédben . *. ? — Az orosz kormány, a háborús hírek elljn. — Ellentétes bire* Ohsz országról. — Probászka konzul sérelmei. — Jankovlcs tábornok brutalitása — Táritat. —
A végiagea döntéaiöl nem állunk messze "s a kOlügytninisztenum külön kövcllel adta tudtára a szerb kormánynak akarva megmásít-katatlanaágál. Esnek a külön követnek ped g válássá t/fT\\adni, y f» *ár a Isgaitgrrfrfr ravaszsággal sras bojbetik ki a szerb kormány kfliftnöiea akkor, bogvba a párisi Figsró érte-adtését, mely szerint Bulgária a bármaaezOvet-r*;be arándékozik belépni, megerősítik a ez a
kOrwásyaik hivatalosan tudomáaára jut A Pináid aiiaótag JeUéUoaai maihiiiisté és eléhalé. forrásból ayarta ♦rttslláaál a ha as igaznak bizonya. agy Szerbia egyik iagfőkb töményében. Bulgária sági aggéban mér Csalódott. Hátra volaa még Oroeeoraaég, mstynak kormánya éppen ma mtaö«itatta htiváay lóza-éamaaóvmraek aá Oroszország készfllóöéséról a b*o«ai asáadékáról elterjedt hitnkaL Oroszország, a kormány áUttáaa szerint, nem akar báb mit a a monareiiávsl való békáé visaooyt igyekezik fenntartani. Szóval Sterbiáaak as oroaa áa bolgár lámogataaba va.ett kwa erősen m»g<emmi\'fl Ö6en vaa, s ezzel a bitlel együtt talán a káborusak még agvelóra fenyegető réme magas nmi»ai A monarchiának egyedül Olaszország megbízhatatlansága okozhat némi goadat. Egyik értesülésünk szériát Olaszország ftottsjU állandóan készenié ben tartja agy eset-leges ftorta Ontetésre, mkstk éne* ülésünk szánni 0 aazország a londoni konferencián a ■onareniáv-l szembe helyezkedik a követeli a szerb kikö ék Ogréaak letárgyalását is. A londoni knnlereoaia aipji még messze vaa s 0 ssaorsiággal eddig talán e pontra vonatkozólag la egyezményt \'nl léire hozni a mo-nsrcila külügyi polítlkájt. A londoni koole-r nciin akár tárgyalják a szerb kikötők ügyét, akár nam, Sutrbla a monarchia Irányában su\'yoa feltételű elég étellel tartozik. Ez Prohtsska "érelme. Ma ismét o\'yaa sérelmek derültek ki, melyeket a moasrehiának enyhe feltételekkel, vagy egyetért parádékkal nem szabad elintézettnek tekinteni, hanem a J»n-koves tábornok féle b\'U\'sli\'ásokat a monarchia tekintétvéhez méltó eiég>é*ailel keli meglorolai.
Mi a köv.-tkeaó \'áriratak áa talelon|elsa> tés.-k érkeztek :
A helyzet
Béts, december 14.
A snlyoe helyzetben nemsokára döntő forda\'*! vérh tő a a kfl flfyl kormány rendkívüli követet kM\'dOtt Belgrádba a monarchia legújabb Jegyeikével A ka a^y miniszter átért nem

OroszliBsús borszesz
sas
menthollal.
Legjobb eredménnyel alkalmazható rheumatiz-musnál, végtagok zsibbadtságánál, köszvénynél, fogfájás, bágyadtság, hajhullás, keresztcsont éi derékfájás, izom és Inbántalmaknál, fejszaggatás, görcsök és még számtalan más esetnél;\' mert erősíti az izmokat és az idegeket, flditőieg hat az egész testre és a szervezet ellenállóképességét növeli. — Számtalan hálairat —
U: lili* Mti — iiMtt kspfeatt-
As Oroazlánaósborazaaz ára 44 fillér. Nagy áveg 1 kor. 10 flll. — óriási Bvag 3 kor. 291 Vlecoutelárnsitóknak tetemes kedvezmény.
POraMr: REIK OYULA .Salvator" gyógyszertárában Nagykaalasa.
££ ,mi<rtvm,\',f%» Wt fiflbálrti
^uuS^íeecaufó
sjeo&t* jza/tau
l^fMUtf
vtáltuftáJtaM AcMtív
wW űytftáArtM J^Mtt^-M
SÍmmt;
M/ztiaJ* #M6><«e>vra,
bízta e Jegysék dtadduit Ugrón István belgrádi követre, hogy külsőségekkel te ktkjesm a mo-narchta szavának stlyát és elhatározásának ren-dlthetetlenségét. A rendUeéUl követ már Belgrádban van s végleges fordulat már ttok órák kérdést.
Ssen\'péervár, étcember 14.
At orosz kormánv k\'jelentette, bogy mlnd-ssok s hirek, melyek Orosaország készfllődéeeá-rői szólnak, nem egyebek rul tésidemsnőversfe-nél Bftsben Ját tudják, hogy Oroszország nem akarja a monarchiát megtámadni sót mindent elkövet, hogy vete i\'ívlszonyban maradjon.
Mlkadó, december 14.
A C->rriere D\'lla Sna érteaflléve szerint s tsrsntói kikötőben kát páncélos éli indalásra készen. Paranca esméri a hijóá kifuUuk a kikötőből, bogy merre, nem szivárgott ki.
*- Kóma, december 14,
M ugy ladják, ho»y Oiaszorsság Dnrassé előtt flotta lOnteiésra készOl s nem lehetetlen, hogy ez már a nspokhan be fo^ következni. Az összes cssiahajóh állandóan - laén» lásra készen állnak.
London, december 14.
A Diily Mtil értesülése szerint O aazor-stág szembehelyezkedik a moaarehlável -a a londoni konferencián kövelelni fogja a szerb kikötők kérdésé3ak letárgyalását.
Párls, dac. 14.
A figarónak biztos forrásból vall éráaaS-lése szerint Bulgáris lépéseket, Ml, bogy a hármasszövetségbe belépjen.
Budapest, das. 14.
Bárey István dr. Badapeat polgár mestere ma Lukács László miniaanretnöknek bejelentette, hogy tekintettől a nehéz éa aulyos helyzetre, as eddig viseli töpoigánaosterbetyettoti tientéről leköszön.
Zimony, dac 14.
A belgrádi lapok háborút hamu cikkeik kel még nem hagytak alább. A Tribaaa azt ttja, hogy Szerbia nam tűrheti a monarcaiának vele azemben tanúsított magatartását a követe léseinek semmi esetre sem fog engedni Ssertta nem provinciája a monarchiának, begy as aat parancsolhassa, ami jól aaik.
A szerb kormány egy népekaptaina öasmt> hívását tarvazi, mely előtt áa matynah részvételével as adriai kikötők agyéi Is Márgyadutná.
Probászka néreliM.
14.
Bdt Tlvadsr koncai jetentéee mikor JanhutUl tábornok imajSl ÉÜS
6
ZALA
1012. december )f.
— Áthelyezett agyén. A hivatalos lap ■ai iiáménak közlése szerint aa igazságűgy-miaisster Csajégkf Károly lalaageraasgl Ur. ügyészt ssjét kérelmére a veszprémi Ur. igjész-sághea helyem* át.
— Halálozás. Klagtr Sándor eoaaogy sasain ikiáet kereskedő na dél DM Nagykant-aaéa 88 eves korában elhunyt Felesége továbbá gyakat: IQufnr ááari férj. Oo\'dmann Unáené, Kiuger R«ioa férj. É táa Aonné, Kager Kálmán, Oaa, Oizella éa Erial gyámnak. A megboiqpgnft temetése hétfőn détefflrt 10 érakor lesz az izr. temmO bstot-aeházábót.
— Elfogott vásári zsebtolvajok. C tétérték! aaáaaaabaa megir as, hagy Stkntet QyOcgyaé gyekáayeei aaezony n meretlen lenes eBtarcljtleaiést tau a rendőrségen, hogy a szardii badváearon 158 borona pénzt tartalmasé bőrtárcájál zsebebői kilop e. Stlavicsné gyannja egy eaflree kendébe burkolt, alsceeny tarmeia aóre benyúlt, aki a vasárun állandóan nyomában vok a aki többször melléje laskó-xött. A rendőrség a megkárosított asaavny ue-mélyleirása alapján Znöre Ferencié szüL Toplak Kati notérmaváaari lo v.-jra ismert, aki mar löbbeaOr von a nagykanizsai foghas lakója. Aaoaaai megfigyelés alá vették agy a nagyta-nizsai, miit a murakereaz uri állomást, amtbi-aoayoe volt, hogy Zivorc Ferencié a jó zsák mány után azonnal e párotog Nagykanináról. A aMgligyeit áloasáaokoa azonban a zsebtol- J vajnót nem találták, mert mint utóbb kiderüli, Nagykanizsáról gyalog ment Kaazabadkáig a cssk itt kit vonatni a u ázott Csáktornya felé Boy Oyörgy rendórtapi ány azonnal inlézke-dett, boav Zavorc Ferencnél a Csáktornyái rendőrség Nagykanizsára kozza, s amikor es megtörténi, azonnal kihallgatta Iírjével együtt. A bünöe aaezony terméssé eren tagadott a akt állította, hagy ó a bettvásar napján nem ia
—vok Nagykanizsán. A Csáktornyái crendórök azonban megéli p otiák. hogy Zsvotc Ferencaé szerdán jtrt Nsgykaoizaán, még pedig azért, bogy egy egy íteletet, melyben agyencsak lopásárt kat havi foebázbünicteal mertek ki rá, magfeiebbezzea. Hogy az ide-oda u ssás és s felebbezés költségeit valahogyan bebazza, bál egy njabbi zsebtolvajlással segített magán. — Azonkívül a megmotozaanái, ugy nála, vala-mint férjénél sok pénzt te) ittak, melynek eredetéről szonban szamot adni nem tudtak. — Egyébként minden bizonyíték ellenük szól a tagadásuk rllenére ia kétkégtelenűl meváliapit-haió, agy Zavorc Ferencné, valamint férjének bünöeaége. — A derék báiaapárt a rendőrség már átkuérts ax ügyeazség fogházába, honnan most már sltgka azabadulnsk hat hónapi fog kázbOntetéisel.
Pqtxrtykörnyö cTeődni.
Tartósabb fnbn bop.
— Meghiusuit betörés Klakaniaaén. Rostnbtig be.a kiskanizsai kereskedő ma azzal a panaaaaal élt a rendőraégea, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek lakáaába betörést kíséreltek meg. A rendőrség azonnal megejtette a helyszíni szemlét a megállapította, hogy a latte*ek először is az udvari falat bontották kL Ez a munkájuk azomban kárba veszett. mert továbbbaladázak u jába egy liktalmaa tölgyfaszekrény állt, melynek eltoiásá-vsl nem boldonultsk. Ezután az ablakon akartak" behatolni, itt azonban a kettőé vasrács aárta et éket álmaik orazágától. A betörők mozt már látva, bogy nemes munkájukat itt ugykem fogja siker koronásni, ott bágyták eredménytelen szereplésük színhelyét. A tend-óraégnek as a föltevése, bogy s betörést hárman kieéreHék meg s most s nyomozási is ily iránban folytatják. r
— Esküvők. Ax almait héten a következők kötöttek házasságot Nagykanizsán: Bedekovics József csizmád is Csntl Teréziával és Hanpinógel Frigyes d. v. kalaas Ikl Paulával.
előnyeiről mináenki xnefj von Qyöződva
— Oykszrovet. A nagykanizsai anyakönyvi hivatalban ez elmúlt héten a következő halálozásokat jelentelek be: Srokoty Mtria I ltónapoe, Bogdán Imre \'eknőváfó 77 éves, Lukca\'ca Anna magánzó 80 éves, Pardon Anna napos, Mayfort 0>nla pincér 03 éves, éves éa Klager Sándor
Erdélyi 0<borné 27 kersekedó 07 éves.
— Itt van a tél, ebben as idóbea a kaikarntanak különOsen aztsk vanaak kitéve, akiknek kajiamuk vaa a légzőszervek krónikus megbetegedéseire Azokra nézve, kik aincsenek abban a helyzetben, bdgy éfbaj\'atunkat a melegebb ée szelídebb tájakkal cseréljék fel, való sáfos szerencse a „Strolin Rxhe". Ennek a kitűnő, kellemes ixü szirupnak tartósabb hass-ná\'ata a légzőszervekre jótékony hatású, meg-azünteti a köhögést, kellemes kBsérsést teremt és fokozza as étvágyat.
— Megérkeztek a Clgarllloa szivarok. A nagykanizsai dohányosok örömére városunkba la megérkeztek a Ctgarillos szivarok. A dohány nagytőzsdében már ma kaphatók egy korona lefizetése ellenében. As a| — nem la uj — aslvarok Budapesten oly nagy kelen-dóeégnek örvendtek, hogy a boldog vidéknek ia juttatnak a dohánygyárak. A Cigarllloe cslpoe dobosokban 20 darabonként, kapható egy koronáért.
— A Legéaysgylet táaeyyakorlata. Vasárnap, I. hó 15-én a Legény-Egylet szokásos közös táncgyakorlatát ismét megtartja a. Polgári Egylet nagytermében \'este fél 9 órától fél 12-ig. Belépő-dij: személyjegy 50 fillér.
— ÁliatMémisdtttary. A pacsai jaraa-ban lévő Zalatilaj községben a sertés-orbánc járványosán lépett fel, amiért a járási állatorvos a községet jónak látta zár alá helyezni. — Zalaapáti, Eaztergály, Vörs és Szentpétenir községeket, hol az eddig járványosán uralkodott sertésvész megszűnt, a járási állatorvos előterjesztésére az alispán a zárlat alól feloldotta.
Tartós gyógysiker. Fájdalmas estisnél, j a sós-, derék-, testrészek és a forgó köszvényes I Hatalmainál a „Moll-féle borszesszel való bedör-| asölés sikerrel heszcáltatlk. Egy Qyeg ára K 2.— Szétkflldés naponta utánvétellel Moll A. gyógy-merész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I., Tachlauben 0. Vidéki gyógyszertárakban és anyag-kereskedésekben határozottan Moll-féle készít wény I kérendő ax ő gyári jelvényével ée aláiráaával. B
SALVATO&
kiváló bór- ea lilkinmoa . gyógyforrás 1
"tt ii nttyailiiilwil Hairtai^l waliariilniÉpH iMnagsil, iatlu
aj—. . ..a.—i -i a.,r„,l *-a-—i— — .
swisamwtzam wnmaan—aawaass a—BimaMIMümawwa
• ia ■ miaj4llKaii8 \'i * . __
— Aa Matif fr ——** *i i kaél steé a aymaaajagaÉ tteataaága ás a gyért* i ellátása lomot Es aabói a Tmpafate Páterek, csokoládé, kakaó éa liMtgyártmányal alaő helyett állanak, mert csak a legjobb nyer*, anyagok a lagpoadoeabbaa leesnek feMotgosva. Gyenge gyomruk évdaedekso ál áávsaÉettb eeea könnyen emészthető, istenéé és sémák* gyártmányokat. A .Trappista Páterek" nem törekednek reális haszonra, hanem oev0kh.| és chnei kkkel szavatolnak ás áru tteetaaágéért. « Bevásárlásainál kérjen Trappista caokoiádát, Trappima kakaói éa Trepéma likért, mely gyártmány ma már minden jobb fOsser éa caemrge-üzletben állandóin kapható.
— Helyrelgazltáaok. - Adomáayok a Nfpkonybanak ama minapi kösiemánySnkbe hiba eaaeaort be. — Azt irtuk jHKÉSáifc hogy Blumentthein Vilmoané urbOigy 80 koronát adományozott a N -pkonyhs jsvára. Most annak a közlésír\' kérnek fel F<e*aüaket. bogy B\'amenscaem Vilmosné nem 50 boronát, hanem 80 koszorú vöröshagymát adoakányocoM
Népkonyhának — As első magyar aaztaltár-saság gyűjtését szintén ayng*áz\'ak taeaapi számunkban a azt Írtak, hogy Kondor Adolf ado* máeyozott a tátikáig fóléttoay céljaira. Annak betyraigasitáeira kértek fel bennünket, bngy a 10 koroaát nem Kondor Adolf, hsaem Ktador ózaef ajándékozta
— Aa anyák bBaakaséga a azáp éa egészséges gyermek, hogy ez elárbeiő legyen, igyák mlnd-n gyermek a hidegebb idéezakbaa állandóan Zoltán-féle eaukamájjtajat, aastynét kiválóbb bésxitmény aem létezik, mert tápereje nagy, szaga, ize nincs éa kAanyaa cmász ható. Dragje 2 kor. a készítő Zoltéa Béla győgyuer-tarában Badspesten te a gyégyesertirakbas is.
— Karácsonyi bevásárlásánál ne hagyja figyelem kivét SZÍVÓS ANTAL méóráe te látszerész üzletét, mert ezen a téren 8 érdesít* ki a letaa*yob3 bizalmat.
AZ ÖREGEM
la mindls ast mondta, bogy szeplők elűzésére, valamint finom, puha bor és fehér tolót sí-érésére és megóvására nincs Jobb szappan, mint ■ vttfcrhiirtl „Steckenpferd" -llllomtej-szappin. Védjegye „Steckenpferd", ké>zlU Bergmano et Co. cég Tetachen a/E. Kapható minden gyógyszenár-, drogéria- Illatszertár a minden e szakmába vágó tfeletben Darabja éP tttlér. Hasonlóképen csodálatosan bevtlik a Bergntann-féle „M a d • r a" lilloatsjkréa (éber áa finom női kesek megóvlaáia, ennek tobasa 70 t-ért miadenott kapható.
H képuiselöház ülése.
A pénzügyi tárca kOltaégvstéea.
— Ssléá tudót i lóik WMw|lllltllt. —
Bmdapest, december lé.
A képviselőház mel ülését pontbaa II órakor ayiiotta mer Tisza Istváa gróf elnök. A knrmány részérói Lakdes László, Tdazky, Szá-ketf te Josipoirta mintazterek. A kölisegvetés tárgyaláaa következeit s
Hegedit Lóránt előadó a ptexflgyi tárca költaégvetéaét iamartaila Oi perces beszédben a elfogadásra ajánlotta.
A Háa a köhaégvetést Heged Be Lóránt ismertetése alapjáa minden bozxteséiáa nélkül elfogadta, ezután
Ttleszky pánzflgyminisster terjesztette elé jövő évre aaőló approprtéctőe töevényjevaaia-tot, melyet a Háa a bizottságnsk adott Si. Ea-utáa a következő ülte napirendjét, majd H-t* bélfőn déli 12 órábaa megállapítva, a mai ülte véget ért.
Az qj adótörvény.
Btdaptti, december M.
A maakapért a párthaáyieégban ma éét-után negyed I érakav ártekeztetet tartott, moly en Okyttéayl Imre béré aánSköi. Aaértahm léten lakért LáaaM mtalaakmalaOfc ast vásyrma, hagy a párt aa aj
Iflll december 15.
ZALA
0.
„^,„4 ravfelá jtSl zárkózzék el. A tőrvéaynek Atibe befl tépnie, • tat • kbaoaaég LmyŐiődik róla, bon nem Jd, kin a te T#Tvtay ■ Ui érdete«»el eUenkezft, akkor nild helyt len I revíziónak. Moet eryelóre :*5sb é« oj M)r«éar elheleeatáeától vei t ó. de ■•a revirtőcől Kkutn Hédcváry Kir oly gróf a tanpst bel éa kOlpoiittksl belyterWI beatéi éa MrL hogy * botaUny mütödáse éli mely lr<r * ia bizalommal van el\'dve, ne gördítenek gj,bb akadályokét. Tekssky aa a| add Örvény oeiteM bénél ée Uteieati, bogy es d kH exia-IgtcMk előnyére fog szolgálni, mert a 10 ezer kunná Jővödnlmmt atotlak at eddittpél jóval kcvetebb adót fizetnek aa aj adótrtrvéay értel-nébcn. Ernán Heltai Ferenc éa Tisza litván HÓf tzóttak méa b >zzá a tárgyhoz. As Ólét nak a bánó délutáni órákban ért végei.
A kereskedők Vázaonyinál.
Budapest, december 14.
A budapetii kcratkedők ssás tava bizoit-jiga ma délben megjelent Vdztorryi Vilmos bkátáa éa elismerését fejezte ki Váxtonyi K-fiat magatartása fölött, mellyel as adótörvény életbeléptetése élten Hftakoiott A kPdött-iég további küzdelemre kérte fel Vázaoayit
A Wrendih Sz Oléac.
Budapest, december 14.
A főrendiház ma déla\'án 4 órakor O\'éit tir1, melyen a háborús törvényjavaslatokról ét a parlamenti őrségről fognak tanáeikoini. Az fiitiik, hogy a főrendiház ellenzéke hevet tá-nadást fog a kormány el\'en intézni. Eddiv Oesseffy Aurél gróf Htdik Jtnos gróf és Piobásska Ottokár püspOk jelentkeztek szó<ésrs.
Döntés felé.
A . kfl\'flgymlnlszterium rendkívüli követe Belgrádban. — Bulgária a bármasszöveségben . . . ? — As orosz kormány a háborús hírek elleik — Ellentétes hiren OI«az országról. — ProbAszka konzul sérelmei. — Jankovlca tábornok
brutalitása.
— Távirat, —
A végleges döntéstől nem állunk meetze s a kűiügymihisztenutn külön követtel adta tudtára a szerb kormánynuk akarata raegmásit-hatatlanaágát. Ennek a kPlön követnek ped g választ kell adni, a ez alól mér a legnagyobb mvasztággal sem bujbatik ki a szerb kormány kűtönöéan akkor,, hogv ha a páriái Figaró érta-tüléaét, mety azerint Bulgária a háraueezövei-r\'íbt szándékozik belépni, megerősítik s ez s
eserb kormánynak hivatalosan tndomáaára jut. A Flaaiá álldóteg iaUéttaaSI megbuhtté éa előhelö. forrátbói nyerte Irtealléaél a ha aa Igasaab biaonyu , agy Szerbia egyik legfőbb laméayébea, Battéria aati aégébea már csaió-don. Hátra volaa még Oroaaoraaág, melynek kormánya áppoa m* miaötilado hitváay tőze-demaaővaraek aa Qrotaarsaág kétsülődéaérői s hiboiat taándékáról el erjedi hlrakaL Oroszomig, a kormáay áltitáaa szerint, nem akar bábxat a a monarchiával való békát viszonyt igyekezik lenntartaai. Szóval Stertdáaak az oroaz áa bolgár támogataabe va ett hite erőeea aargsemed\'O őbea vaa, a ezzel a kittel együtt talán a káboranak még egyelőre fenyegető réme magas nmbOl A meaarchiáaak egyedül > Olaazorazág megbiihatatlansága okozhat némi guadd. Egyik értesülésünk szerint Olaszország Ilonáját állandóan késsenlé ben tartja agy eaet-legea flotta\'üntetéare, mtaik értés ütésünk szarint 0 tsaország a londoni konferencián a monarcniáv»l asembe heiretkadik a követelt a Sterb kikő ők Ogyéaak lettrgyslását ia. A len-doni konferencia aspji még messze van s 0 aazersiággal eddig talán e poatra vonatkozólag ia egyezményt \'al létre botni a monarchia külügyi politikája. A londoni konfe-r actáe akár tárgyalják a tzerb kikötők ügyét, akár nam, Srerbia a monarchia irányában tu\'yot IsitéielS elég éiellal unozik. El Prohttaka "érelme. Ma itmét o\'yaa sérelmek darül<ek ki, melyelut a moaarchiáaak enyhe feltételekkel, vagy egvacerü paridékksl nem esabad elintézettnek tekinteni, kanom a Jia-köves tábornok féle bratoli\'áaokal a monarchia lehiatétvékes méltó elég\'é*ei|el kell megtorolni.
Mi a kövrtkeaő tártratak áa lelefonjelea-tét.-k érkeztek :
A helyzet
Bécs, december 14.
A tulyoe helyzetben aemeokára döntő fnrdu\'*t várh \'tő a a kü\'ücvt kormány rendkívüli követet ki\'dStt Belgrádba a monarchia leg ujabb jegytikévei A külügyminiszter azért nem
OroszJíisís bsrszesz
^(nenthollal.
Legjobb eredménnyel alkalmazható rheumatiz-musnál, végtagok zsibbadtságánál, köszvénynél, fogfájás, bágyadtság, hajhullás, keresztcsont és derékfájás, izom és inbántalmaknál, fejszaggatás, görcsök és még számtalan más eselnél; mert erősíti az izmokat és az idegeket, flditőleg hat az egész testre és a szervezet ellenálló-képességét növeli. —\' Számtalan hálairat. —
Iteltl: tollár Sándor. * Mindenütt bpbiíi
As Oroszlánsósborszesz ára 44 fillér. Nagy üveg I kor. 10 fffll. — órfáef üveg 2,kor. 20 f. Vlesoatelárusltókaak tetemes kedvezmény.
FőraMr; REIK OYULA .Salvalor- gyógyszerárában Nagykanlata.

4 m .\'n A m m Arn A. /• P /s/KX^A

vé^/atooatAMM ./t*ntc>-M Axmía
i \'
M
/vet Aw\'w r atttadhiCf. éwwa s* x da tífn\'T^U\'lmtm »\' máMlka
én\'-V^r <5 i*Tr,rtVlf\'"T Jum.ru UBm
mjr^ \'^■■iwv Avaf « t^/rO^^Ep - •z^prattniPaJ
ni. AiioJ^i/TzrtaJtt
Kapható adadaa Jobb feaáábta.
bízta e Jegyzék átadását Ugrón litván botgrééü követte, hogy kaisiiégekkel Is kifejez* a monarchia szavának súlyát és tlhaiároxátámk ren-dlthetetlrn-égét A rendkívüli követ mér Belgrádban van a végleges fordulat mór mak óidk kérdése.
Ssen\'pétervdr, dacomkor 14.
At oroaz kormánv k\'jelentette, bogy mindazok a hirek, melyek Orotzontág készülődései ről ssólnsk, nem egyebek rnt tőssdemsuővefab-néi Bfcsben Jól tudják, hogy Oroszország nom akarja a monarchiát megtámadni tőt mindent elkövet hogy vele jáviszonyban maradjon.
Mlkadó, december 14.
A Címere D\'lli Sít* értoeüléve szerint a tarsntói kikötőben két plncéloe áll indalátra készen. Parancs eseté,< a bijós kifulnsk a kikötőből, hogy merre, nem uívárgatt ki
Róma, december 14.
Li ugy tudják, ho*y Ossz ország Durazzá előtt flotta tüntetésre készül s nem lebetel-it?n, hogy ca már a nspakSsn—be fo^ következni. Az össz\'t entshéjók állandóan iada-láara készen állnak.
London, december 14.
% A Diily Mtil értesülése ssarim Oittzor-szág tzembehelyezkedik a monnrebiával s a londoni konferencián köveleiai fogja a tzerb kikötők kérdésések Wáigyslátfi.
Pórit, dec. T4.
A Figarónak bizloi forrásból vett érteeá-lése szerint Bulgáris lépéiektt, tett, hogy a hármasssövetségbe belépjen.
Budapest, dee. 14,
Bárcy Irtván dr. Bedtpesl polgármestere ma Lukács László minissMreinöknek bejelentette, hogy tekintettel s nebéz és tulyot helyzetre, az eddig viselt főpolgármaelarbeiyaltari tisatérői tekötzön.
Zimony, dac 14.
A belgrádi lapok háborai banga cikkeikkel még nem hagytak alább. A Tribana azt írja, hogy Szerbia nam tűrheti a monarcaiáaak vele nemben tanúsított magatarlátát a követeléseinek semmi esetre som fog engedni. Sserbia nem provinciája a monarchiának, hogy ee azt parancsolhatta, ami Jól esik.
A tzerb kormány egy aépokaptalna öaasa-hiváaát tervezi, mely elótt és mety nak léatvéta lévai as adriai kikötők ügyéi ia ^tárgyalhitaá.
Proháazka aárelntd.
14.
Bdl Vvsétr konaul jtlealtn aUkor Jaakoviaa Ubontok
.10.

jk *-—-
bMHdoknah iinM|Mi 1 M vob IM|Uk44 aki arra hadsegéd* A hoazul vieszaawr.te, (Wtt NI
lábortnk «MM léidet hajtani, kmbevtas km i köwe^rf paládba lövag *
iBiitlÉi wf Mfc. ffuldkiia aa.......
igifi rfta a «na iMM, lét fankoHes aanlWHÉ* t fcp kmgyta. aa* Bágráábót • konzol txakito* bottá
Pitaasa«>a^azagmn ktMPMtiMMH jSalM tetekfal.
laioa Miíikv tagy a aaaaaiTHi kmm&o
A hadügyminiaztervaitc iái a hivatal©* lapban.
Hat királyi kézirat.
. 1h4íii|ií<ii" il —
Mkor már ax Cfész közvélemény napirt tért a kadvaafetáaégben minap tórtéaft aaaazácirte változásokról, a hivatalos Budapesti Udiajr eaak aaa fogUDumk azzal, közölvén kat rövid kiráijri kéziratot, melyek a hadügy-miniaitaawéhaaáma m—lknansk A vezérkari Itaiki állásban történt változásnak azonban ■sir bűca nyoma a hivatalos lapban, akol a fcgujabfa notHkai, sót kSlpolitikai szenzációnk • réaaénae valószínűleg egyáltalán nem laaz ayoaaa.
A hat királyi kézirat közül az első kettő éacAktf gr ót külügy Miniszterhez van mténej\' a azokban Auffenberg lovag hadügyminiszternek Szolgálati állásitól „saját kérelmére" való leimentése éa lovag KrobaEn Sándor táborszernagynak hadügyminiszterré való kinevezése foglalkozik.
A harmadik és negyedik királyi iráa Lukié* László miniszterelnöknek szól ügyen ezen tartalommal.
Az ötödik szószerint igy szól: \\ Kedves bvag Aaffenbtrg gyalogsági tábornok I
Szolgálati állása alól leendő felmentése Iránti kérelmének helyt adok és ezen alkalomból Önnek raakorooa-rendem !. osztályát díjmentesen adományozom, fen tartván Magamnak újbóli alkalmazását.
Keit Bécsben, 1912. évi december 12-én Ftrtnc József s. k.
Gróf Berchtold a. t
Végül az utolsó királyi kézirat igy hangzik:
Kedves lovag Krobatin táborszernagy I
Kinevezem Ont hadügyminiszteremmé.
Kelt Bécsben, 1912. évi december 12-én.
Fenne Jóttef a. k.
> Gróf Btrchtold a. k.
isiterv álto-

9255
JÓTfcKONTSdQ.
Draaaba I ánár AOród.
U, aa igfaaaagan áSaa In Mt nem aáfl atiQl 1 tai*i|s ilyen "" aai nam tana a sért, hogy I
Sári Mkaaan aMgköeaönta
hMlaM ■ UBÍMIMI SiátlAnill M
njjnwn w IÍHWII iir\'i 7 —* > . T
nem la saáMboH
Hatbrad r Jozefa azonban, a ki a Mcs> wk k
4i r Mr H
uamisé—«s, IBÉ
A
áMoani éne » msOaJbrss am eg pénanat la fhft* teMnient, As Bv t»rt iBhnMlaáÉn auau*ici<dm
szór nem.
vaeaocktA), ^ * fogja Nyomban atbeUkíag Hntot Ing
Írm<at lan-
. „, I jr—af «r%
UegíSÖéítdól. -- ntátod-W küs.V
Qabona-Qzlet.
Bnáapttí, deetabar M,
Változatlan.
HaUkrMÓ-kalct t , •oza ttlS. épr. 1189 . Rrazs 1M&. ápr. Tengeri májuara Tengeri (aiaara Zab ápHMara
10 43 Ijtt TTI 11.10
K lankiiailil l héslüe: Igaagaéfl:
OArtler István. Fiathal Ernő,
r
rérfiaic!
1
fl legbiztosabb gyógyulást
folyások
gyviladáaok ellen nyújtják sx örkény-fé\'e
KASANTOL-
gyöngyük Nőknél lehértolyáa, férfiaknál hugy-caőáoyáa eflen a leggyorsabban ható szer. Orvosi azaktekttilyck által kiváló és gyors-hatésu sumák eüstnerve.
Ovegje 3 korona, kizárólag
Örkény Hugó e^E^ü1
Budapest, VB., Tkököly-ut 28. és „DIANA" gyógysamtái, Károly-körút 5. — Depot 115.
fynkoa At luyliln a szaéankan eaeméuyekut, máéként vetekadaét.
— O/alázat, mormogta magában — skaalitam í Virágok, versek a kél bootfn kép P«aky a társa fcsunAnygyártMH a kalap a |á a párisi nagy ániházból való I Seetentee, bogy még Domokoa még aal a peaagjh knidf, mart IMostni a Is Mohéra Mvtam votaaaaagi Hogy aaonban es a grét ityen rassz tréler, am mégsem kWem volna f Ha átég aoká ránAzek, roaaznt lessek. Pikél
Domos Ismét eloltotta a gyertyákat a most a asobacka, a Ut Pataky dsAt érkezésekor |őakaral6lag észreveti, jelezte, bogy talAtve van. Erre a kts társaság az ebédlóba vartl, a kol Sárinak velaazliatatt fókedva ás Domo kos boraoe megjegyzései C quot Özvegyével egyetme bea csakhamar Patakyval la eg«m|W-ték, bogy telíjdonképpen embergygMŐ
V.csors atáa, S»ri f-lszóMtAsárn, Iámét a anionba vonattak ■ Domokoa, a kJ aal áttt-(otta, bogy .szárazon* nem had Ilirtelni, fával vitte a pengőt Is. Sári pedig babona a pobarakaL
Pataky azonban ma azon törte az aaaét bogy asikénl szabsdultistas 1 sasét kOnnyü szer rel attól a szerinte már unalmn mulatságtól Szemhunyorgatásul jelezte is ebbeli szAndtkAt barát ának. ds ez ugy tett, mintha nem venne észre Miamii aem.
Domoboa sa nem látóét, sa nem hallóit Iszenyu jó kedve volt a ugy bolordozott Sári val, akár egy csintalan gyermek. Minden oato basát fölBU majd megaukadt a nevetéstől s egyszer tréfából le la esett a székről, ngy hogy Sári már közei volt a síráshoz. Aztán körülfutották a szobában, aiig Domokos végül Mrokba szorította as énahnaőt a óaaae-aiaan csókolta.
Jjukcr kissé nunkban tértek. Sért elővette Domokos egyik verskötetét a ast lipoagatta.
— R aaéletn, tiszteletben fogod futani ii a. u . var 9 • L L Jt il
MHiMt: WCIM iviiurttuimm
a vsskonbb kötet egyike aaoknak, a eselyeket 1 Németországban kooliskáltnk, de agy pár pél dányt likmütt megmentenem. Légy oly jó s olvassál nekünk valamit belőle I
— Eszemágában sincsen, — tiltakozott a művésznő. — Hisz,\' tudod, bogy nincs jó elfl-
Sdáaom, mert folyton nevetnem keik ka verse-et olvasok, nem komikus dolog a ? De nem tehetek ellene, s mér sok kelleasetkniégeni volt e nalatt. 41a agy tatsiik aionbML aláuaketek néhány dali, s ebhez a neslenégbes ártek. — Bálint, te nuld kisérsz engem, jő lesz ?
Domokos fö.ugrotf, kiürítette poharát s a zongorához Btt.
— A legnagyobb öföfllBtll dféfÍB| ™■ mondta, nif|d mintha csak most jutott volna eszébe, hozzátette: — Igaz, ez lesz az a te Mrro jőtékonyeélu hangversenyed, a mit rea daziri akartál, ugyebár?
Palaky megtíörziölle a innét. Hl Még az Imént lalár kissé álmocnsk érezte nisgál, kát moat hirtelenül magához tért
— Miféle\' jótékony cél n hangversenyről regéin te\' Btt — kérdezte Donokostól, njtre a legrosszabbat.
— Kedvas gróf, az agy kis Meglepetés akart leaal a maga számán, — felelte Sári, a zongorán levő kangj-gyeket lapozgatva. — Vaa agy szegény, aonBIdözŐtt társnőm, a ki valami ostoba házasaága ctinált a aaost a leenagyobb nyomorban él. Ezaken a szegény eMbarekan akartam aegüeai s ezért számUok kedvas veadégeim aobiTiiáaárs. Elének lem n»gnknak japaabb dalaimat a a alt érte, azt odaadoM a bsrátnőmnék Az legyen Majd az é karáéioayi ajándéka, krlsatkin<fti|a I
— Mosoda naeaés Ida I — nők Dana
Jó kárban levő
Utazóbunda Lábzsák eladó.
Bővebbet Stokker Ferenc szQcsmeslernél Teleki-ut 3& axám. 9440
Rövid Ideig hasaséit modem, világos
GARZON BÚTOR
(égy, szekrény a éjjatl aaekrény), továbbá különtéia Más kaazaák bútorok, azflnyeg, függöny olcsón aki Jók. **»
A „Gólya"
rőfös és rOvtdári flzfet — Erzsébet* tér 1. — értesiti a n. é. közönséget,
hoqg & lutóetimiii és u|-M ünnepekre tetemesen leszállított áron árosit.
Vételkényszer nélkül tessék erről meggyőződni
Ugyanott kitűnő FAJALMÁ minden mennyiségben kapható. 944\'
kos Pataihoz fordulva.
Magéban
ikan Mondod — felelte a lépre ant MlsaMag a legnagyobb nyagalonnal I azonban
ízt kiVi
pukkadjon mag ^fOfttM\'.
ánta Kz
Domonkosnak, volt
Csengery-utca 20. az. házban vitágos Máraz üres pjnce.helyiség,
továbbá raktárhelyiaég padlással
(műhelynek ia alkalmas) rendelkezésre váló és kezelésre használható MlAn udvarral, azonnal bérbe kiadó.
Ugyanott használt, da )ó karbaa Hvó üres raktári boroa hordók eladók
Felvilágosítás ayerbetó; BeWhelm éa Outh vaskereskedésben. §43"
1*1 Owglfeer
yjM ixyo* MBHneállaNá
MH8HBwaP *
2eh:
- —S""."1" • " nm> j dta > • - » • \' •
_ - J \' _ ____ __-_\' gAfa^MI^HÉ:
HELYI-IPAR. ^W*
jlaaéalee éa ku«art|»as*té i
Élkai««, K«f«cy
Magyar U%r*n. Piaci* éa Hw I ■ Ft-jt Béptflff if Tárat.
Laké wóéa. Kizmeey-Lajnfaé Kloliev-atca I. irt UN tmfc\'l Wr 1
iJMEMitH<rl>
• Jóataf Csengery-utca IS. András aaztalos Uasayáa. Ejtmma Ferenc MmPmi tk lct«M> Jánosi ÚMa« tl £2eár Sándor Kölcsey atca 19b
áMaiaatari gaáaisr Maeaf Tsleky-et 4B. Btaieth István Magjtr-utca 181
awaliitiantá vállalat -Csapó lirtván józaef Mhercac ut 2/b.
Vliagtaatt anaasnolay. Madridi Lajoa, Attila afca 41 Sarki Kiről;, KMuuilaaa Pivárl-utea 10.
ápbáláaM kéaattéi WaBHtala Sándor, Magyar-utca ál
Sánacaaí Mák Mórué, Király-utca Sl. Hwbmi Józ*aL Magyar atca l. aa. TáH Ernő kliáty-ntta 40. aa.
BáitNá^i tui^ámaai M. Döme imkAirlilÉ foto Sándor. VOrösmarty-uten 1 Dáma Jáaoa Kisfaludy atca 22. Somogyi Jássef, Bajza-utca 13. Mám Jinos, Klulasy ntca IS. mám.
Barfrakua klaár^t Singer Udor, Erseébat tér 14.
Sartály éa tedréaa Má lenác Kazinczy-atca. Bsns Gyala Oaa ngery-«t 54. RáWvtca Jáao« DAk-Mr 1 Pa-eéotaty Sándor Cwegery-el. Sazár Adolf, Erzstt>et-tér. teweitw Jázsef, főút Tata Lajos, Főút Zapletál Shnoa, Basái udvar. ■tseUtargas Ovörgy, Kazino*y-utea 2. Fodor József, Erzsébet-tár (Szarvas-máUó) taksa Ignác, Sutrár-ut febó taván, Fóat IT. ■atark Jenő, Nut ^ awiltfci Imin Eötvös tár 20 wa atca Mlktóa Csenray utca 60. falasa OóAe Brzsébet tér 14. aooae Oyula Sugár at 40 C
CsaisnUtru ggárt
Vtáaa Soma. Erzsébet-tér 4. áckarfeál Zeigrrord. Magyar-utca IS. Stflaart Ignác, ááagyar atca Sl.
Ctsaa- áa ssabafaatá.
fsAA Péter, Záré*-u>ca 14. Baakaertas Károly, áttoysla T. Isattar Osskár, Ketoey atea 15.
áktasfésa én aruiynlvss.
KngW 1 Kazlncxv-atcz. Bárány JóJet é. Fia, Főnt Hámbünr M\'kta, Fóut. MílhoOfr Ödön, Fóui
Ipliámaatarak. Oelzl Viktor, Kartncty utca 45. Szuknay Lator Jóe-ef főherceg nt Sgágt^ Lajos léssel főherceg ut Sl. BoiCafKliiy János, Teleky ut K Palkó M»r, Kitt ntz«s Vwa«dl a. 03. Stwn«gyi Ferenc P tóti utca 77. Maakotics Mór, lózmf fflíh-rceg at jkaultl Lajos, Kossuth La.os tár 81. Fatér Aktív, Ötvös tér & Vájda János, Király utea 23. dudán Karoly, VI. kar., Pirin utea ».
Fasskas. Bakó Jáaoa, Vörösraariy utca 0&. FényképSss.
Matfaoa Károly. Bazár épület Vártad Antal, C«engey ut Rtos Oyula Kaiincv-u. 3.
Fértlaaabék.
Tölösy Péter Te\'eky ut 9. fiafiáann MA\' Kazinczy utca jk priMjenA, Hlatkó János utóda, Főnt Cditt Miksa, Király utca 14. ezvetkf Ferenc Eötvös tér 25. •u|b Jáno*, Hunyady utca & Móm Károtv. Klniaay a\'cs 55.
•L/ Káklaetá.
Potlák Ede áa klKirály utea 1 Rosenbarg Imin, Király atca 12-
Ksváasaisstar, am
Baasó Testvérek Teleky nt g.
KSVáSS.
Böjtor Mihály Kadaczy-utcál Horváth Jóaei Kazinnsy-utea 8. Bojtor Kálmán, Petéd utca 52. ;Csavnicsár Fwac Magyar utea S7.
KsssIcyárM áa ftay^aá. Pécsy Antal Kaataczy utca 2fc\'
K orcamar oa. Kovács Jinos Ltsalngt sörcsarnok. Bernsr Adolf, Petőit utca 21 tiaár Jmos. .Vaskapu* Kirá\'jHitca 26. Blaskovics János, i illfáll Egylet Pintér jinos, tZ«M hordó) Hlnmdy ItL Scjiiesingcr MAr Kazinczy litca. Siultner József, Telrky Utca. Vlda Lajoa, Keataciy o<ea 1
Satvéa Ansat, . .... ^ ltoc. arnaéMttér.
*t»aatlé«| Adolt
Báron Nóváraát, Kialasy ataa 1
Qaate lániitaa Sugárút 24_
faMqdhaá Qomhart Katit BMtSa tál t% Hirschl wnéná Bimcsy utca SL Koliatfcn Nivnd^ratvOa m St Pollik M. 4a Laura Zrínyi ntca SS. . Rápa Mariska, Bátkory atca 1 Rntter Nővérek, KfrtJr utca ft. Wejaa Nővérek, Fóut 10. túrta Sánáorná, Samum atea áfa.
(letaallváiá. Zoilner jinos, Hunyady atca 1.
Sáaalvea. Samu Jóaaef, Mnt Mendloyics József, Király ataa 43.
Ruhatastl Aa vsi|Bsatltt. Mayae Károly, Kfilcaay utca.
■t La®_ ________ ■___ ^
Somogyi Zsigmond, ipartestület vendéglő Wtttntm jánot, Kráty utea té, Pe r cs Ferenc KlrUy utca 25. Petrics OdOn Caeneary ntca. KM Józ-el Fóut IV. Qo dmann igsK, Teleky nt 34. Badacsony vendéglő Főnt Oparu cxa Károly, tOuirey utca fi. Nagy Károly Rákócxl utca 2& Mácsovios látván Aranv Jiuof utca. Hecka <berger O Árny KtninaV utea 22.
nbő. Suffár u. 18. ^ Jó^fné\'^f Fórt S Kra^st jAzsef, katona szabó. Sugár u. IS. ^„.nXr^ntc Cs0ugeryut.
Púpos Qyb«cy. Erzsébet tár tl
Kumáhovics Pá, Fóut, 11 Fromtasr Jakab, M-ryar utca 31. Séfen Zsiirtnond, Znnyl M, utca 30. Tóth Lajos. D»áa té. 10. P\'iltfcviflann Jáaoa. Manyar utea St Málhr Károly Fóut 19. Horváth Józaef Fóut 17. Ofa^aék Károly Su«ár ut X Németh József Ri\'ótzi utea 20. ffíamim J%sey WnPsy ntca tl. Henc-ica Qyöre y. Klnissy utca 72. Weiaz föz\'ef Hunvady utca 23. WeWrtkftil Zs g nónd. Hu ivady-u. Bocvkai Józaefná Árpád utca 83.
Oápgytraf. Weiaar J. C, Sugár ut
aépéu. Pbehl János, Szem r» utca 8. __;__aiaemtan.
Franz Lajos és Fial, Caeugery ut Qéphartanya kttMs. Prtsekmana Upótné, Kinlay utca 3|.
Király Sörfőzde RéuváujUraaaá*.
nttséwaoaf r.
Lénk Jóseet Zrtayt MikMa ataa CL Lodner Ferenc, (atW nt 28. Tflrk Oyula, Magyal atca 78. Mihályt látván, fSut 21 Viola Adolfnó, Magyar atca 4L Fiachér Benő, K|raB ataa 10. Roaenthal Oéza. gőtvöe tér. Swiner Annin, Mfecrar uict IS a. Rbaenberg ááisaa, Magyar utea IL Klein Vilmos Pa ófi utca ti. Holmik Qvultu HlP 21 Neupjn Stuntf Teleky ul 11
Nelaor Iirnác, Eötvös-tér 1. Tilos Ferenc Kossuth Lajoa tér I. .Bárány* K\'rály utea 1 pap Jáno* Petőfi utca 1 • Furmen józsnf Mairyar utca 124. Tóth Péter Ötvöai-tér 10. ss. Sági Jinos Teieki-ut 41 sz. Holzar Oábnr ááauyar-utca 86. as. Qyörsry Deák János, Kiralv ntca IL Reich Mátyás Petőfi utca 81. a . . ,
27 H íjas jjnsaaá ftlai L utóda Maaryar-u. 31 HnttltáHa, Sugár nt \' Pincslnuer Mihály. Kaxlneiy-utoa Sl aa. Htktoi, Enaébattác-Esstain Natkáai as .Ipar.-hoz Ötvös-tér 4. Vlda Lajoa, Psnér g«lzin,b, Ka/incqr % KMsMráfS. 9—-«»Mór,Aentafcmn^nt^
aaétloatk.
Arany Saarva% EmébaltÉr. Korona, Főnt áa Sugár nt Vaakapu. Király atca
Halyasaral •aá. Zrtavl kt ak
Clfénnnk. HStéfBXl Sándor, Fóut. Mtrsica Ede, F5 -t. " KaWMiiyis. erzsábat ktrátyná táv. Reaaafaid Mtasa, Csangary nt Stsiner Fatöp, Báthory utca. Németh Kiroty. PetóS atca 04. NoséC Vince. Xailaczy utea 11 Tta Antal, KlrUv utca 31 Jias isi tssfa, Fául ss. Aa. Irnác. Fóat 11 Skeajáaecx J »aet Kaslacsy utea 1 -Varsa Jáno* Koarath lés 11 Franoslca István Petőfi átc« SO/a. Hlrsch Eda KOIcsey-utca 7. szása-
Ctpéfnlsé r éaz-k éaalté Ur Károly, Kölcsey utca 30.
CukTászek. Mak m lukj O uta, fóat. váay Zohas, Deák Parsnc tát.
caanéa 4a wiaMá.
Heevátk Oyörgy, Király atea 11
ástsmaeis. Btaoayt OféMt, M4) " i*aa M
^oHírför1
Bsásksika VmHC Bbtvas 1% X Shstvaüea latytn PmáS man 88.
iwma. tahuslsét Jám\\ isi. Mm ntsa ml
MraaM Jtnoená. Zrínyi ki\'atca 17.
Huaéruééls.
Osv. Adler Mór ni. Kastaaay ntns MFaroac, Acpad utca.
feíítner Rutof.^ívMy nféa" 47. Kardoa Vilmos, Erzaébet tér 4. Reln Emó, Ka/inczy utca. Lackenbacher Ádám, Erzsébet tár. özvt pombots Jóxaefné, Teleky utca 1
Hentesek.
Marton Jinoa, Rákóc/i a. V>. áa Fóut 3. Szató András Teleky ni 87. Antal Józaef, JAtstHöherceg Ut 01
Jéáétqgyér. Spitser Samu, Zárda-utca.
Kélytsés. \' 4 *
Tóth Jóaset Tel-ky-a. 30. flkflkr István Koaaath Ujoa-tór U Hornttk Oargaty. látváa tár 21
Káváháaal Araiyssarvaa kávéháa. Emébat tár. n«sa káváháb KoroA kávéház, Fóut KSspent kááráfeáx. Fóta Mniéréq^f .Royal* káaáház, ^^
Kárpit.^ éa aitaMtft.
wfflÉgr
Perlaky JAz-el Király utca Jü
KAmUvaa én sssraass.
Lenes Boidizaár, Petófi utca 22. Reidlnger Gyula Kisfaludy utca B.
Kámllvss msstsr, Ködbaum AlaJo», Ötvös tér 1
Kntatcyérté. Balinger Ferenc Teleky-%lca 1 Szabó Vas Károly, M»gj«rutea 71
K é ményanprá-
Poiin l\'.Uer Teleky u\' 62. Mantnano Józsofne, Teiesy u| 18,
Ritkái Lalo?, Jói Ozv. Mantuano
nt * K a 42.
\'aartk CiitasM ntsa A. Klek, PitlS ataa 1 aa.
né ■
Káfarsfá.
Welszbereer Kálmán, Ceengery at Hild P. Fial, Klrily utoa 1 szám. Ernst Ede Kazinczl-u. 51 sz,
MAvMg éa kosssrs kénalté, özv. Bencsikné. Kossuth tér 7. Loaerné, Kisfaludy u. és Casauth táe.
Műkartéaa. Petermanu Józaef, Fóut I.
aaatnkaeaa. >
Simlrovis é« Ujiaky, csoportház. goha Samu. Magyar atca Psiss Josael Xrpád utcai Síécs&yl Irtván, Koasut* tár 11 Fischl István, Kistatfedy utca 1
MűkaexArOa éa kéaaa. Májon Taatvérok Erzsébet tár.
MérlagkéMltá. Frank, Mssef Erastbet-táf aafportfcás. ,
Mémaakaléaaaa. \' Horvátk Oyörry, Eötvöa\'tár 3».
Zrtayt ááUtloín. II aa.
Msm» éa láayvfsa^l laséaea,
Farkas J^at Hssnák,! áwBrMáknMtr Somogyi Qyaláat, 7. ^^
aaaaacyér. Eleó duaáatuii nsaaaftaoaMó r. t
Satkvtasyar. Rosenfeld Alajna, Baziaczy a cs. w Mitaa ttaijiTiain nknu Saucs Farnac, Magyar utca 14».
aaélilté.
Brück Márkus áa Társa. T ill.llt Lackenkacher Eéa, gnatfeatsáf. Owaaer /shasonét Caányl tuca 1 Liditt Samu, Király utca 11 Szómmer üde, Zrínyi staa tá. Weiss Jóeaef, PiW»mtoé 10. Steiner Oibor Maiwar utca 56. OTenpeck Tfréz Eötvös tér 21
amJcyérté éa a^araaa.
Horváth Károly, lastacay atca, 1
Issupangyárss.
Pollák Lipót, Magyar utca. Kohn FillAp, Király utca.
anai
Boidlca Láaalóná Magyar utca 41 Portelein Ferencoé C^agaiy ut Sl
Isüssiasster.
Robinsohn Qyula Csangary utca 1
■laé nastykantxaal tematkaeM ^ vállalat.
Hild B. L. áa Hild t. Piai, Deák-tár 1
Tamatkaaénl váltaüai
Branlln Józaal Eötvös tár 1
Táglagytrsfi
Stera Sándor, Caaagasy at BT.
Ovsgtti
Melcxer Jakab. Kaalncry atea.
vrsMi j a^a®! ^w^^^n^^a
aeaaia tsatl a#«eay atca 4.
vveéatép aa karétsaar |MBB%
10.

HHl
H
iKIM
aam Ml hajlandó aki un kidfiMD A komat rtimhnH
___ __ tábornok aiött (érdet hajtaax.
babáin srm a Mrw^d palotába lovag.* rn Pfmáakk mtsd MN* madnN in ml tárttal, aátt faakatks igy kagyló, mlg BtlgrádUt 1 a Imtual ssakmtoo boáé
A hadügyminiazterválto-sás a hivataloa lapban.
Hat királyi kézirat
Ifikor már m egén közvélemény aapi-randre tárt a hadvaaalBililen minap történt ■■ifciii véltaaásofcróL ■ UvaUloe Budapesti Köziöay enk ma foglalkozik azzal, közölvén kit rövid királyi kéziratot, melyek a hadügy-■inlsilasiáhaaáni ntadkamial A vezérkari főnöki állásban történt változásnak azonban ■itr tincs nyoma a hivatalos lapban, ahol a kgtjshh poétikai, a6t külpolitikai szenzációnk a rásaénaa valós ainflhg egyáltalán nem len
A hat királyi kézirat közül az első kettő B&chmM gróf kittgyminlutrihfi van mtázvu, a azokban Auffmberg lovag hadflg y míaiazter-aak szolgálati álásától „saját kérelmére" való khnrnti\'ni éa lovag Krobotin Sándor táborszernagynak hadügyminiszterré való kinevezése foglalkozik.
A harmadik és negyedik királyi írás Lukács László miaisrterclnóknctc szól ugyenezen tartalommal. \'—
Ax ötödik ssóaserint igy szól:
Kedves lovag Auffenberg gyalogsági tábornok I
Szolgálati állása alól kendő kimentése árán ti kérelmének helyt adok éa ezen alkalomból Önnek vaekerona-rendem L osztályát dijasentesen adományozom, fen tartván Magamnak ujbófi
Kdt Bécsben, 1912. évi december 13-én Ferenc Jésatf s. k. —nkj^íbakiáfsHcr" Végfii az utolsó királyi kézirat igy hangzik: Kedves lovag Krobatin táborszernagy I Kinevezem Ont hadügyminiszteremmé. Kdt Bécsben, 1912. évi december 12-én.
Ftrtnc /ősa«/a. kr—\': Gróf BerchtoU s. k.
2STÖ3C!
9255
férfiak: f
R legbiztosabb gyógyulást
tSTh^e* folyások
gydbdások dtea nyújtják as Örkény-tée
KASANTOL-
gyOngyOk Nőknél fchérfolyás, férfiaknál hugy-caófoyéa eben a leggyorsabban ható ezer. Orvod nallifcbléljU által kiváló és gyors-elismerve.
i
Ovefje 3 korona, kizárólag
Örkény HligÓ gyógyszeréasad
VB., Thököly-at 28. éa „DIANA" Károly-körút 5, — Depot 115.
JÓTtKONYS/fQ.
—«*iJ
Diaaita I áaár Atkád,
Stn lettesen amgaoesoMe vesmegemes ügyeimét s ismételten hangsalyozla, hogy aa aam k számltot i.
Hdbiad^r hsett azonban, a kl a kn\'cs-fykon ét amalake a nstanben régbsmanfl
^ittimMb^ oiáakiot m álmka ij^á
cvcuüHfciei, BMW TcffRam.
\' — 0,s léset, — mormogta aagébea — akaadeiam i Virágok, vernek a bál koala kép Pataky áa táru fceiménygyérábél I f a e kalap a |a a párisi nagy áruházból való I Szerencse, bogy aség Domokoe mág ad a pezsgőt kOid-r, mat ktloabea ót b uto*jén hívtam volna meg I Hogy azonban a a gróf ityefl rassz fráter, ad mégsem hittem vohm I Ha még soká ránézek, rosszul leszek. Piká I
Domoe bmát eloltotta a aaityékat a mod a aaobadca, a kk Pataky ma árhaáa kor jóeksretóleg éezrevdt, jelede, begy tatáira vaa. Erre a kfa társaság a ebédlőbe vorol, e hol Sáriaak vdeszáletett jókedve és Domokoe borsos megjegyzései C qoot tbvegyévd egydemben csakhamar Patahyval b elfelejtették, bogy tulíjdoaképpen embergyOialS . , .
ViCsors etán. S»ri MszóHtására, ismét a snkmba vonattak a Domokoe, a kl aal állította, hogy .szárazon* nem tad ttrtelai, magával vitte e pangót b, Sári padig bsbosta a poharakat.
Pataky asoaban már azon tOrte a eszét, hogy artként szabadulhataa Ináét kOnnyfl szer • rd ettől a szerinte már unalma mulsteágtói. Szcmhunyorgetáeai jelezte b ebbeli szánd(kd berái ának, de a ugy lett, mintha aem venne ! észre nmmit aem.
Domokoe a nem látott, a nem hallott. Iszonyú |ó kedve volt a ugy bolordozott Sári val, akár egy cdntalan gyermek. Minden oato baság főlSU majd mcgszsksdt a nevetwől a egyszer tréfából le b esdt r székről, ugy hogy Siti már kőzd volt á síráshoz. Aztán körülfutották a szobában, atig Domokoe végBI sarokba azorilotia a énekesnőt a öeeeo-vbon csókolls.
Mikcr kissé mankboc tértek Sári elövdte Domokos egyik verskötetét a ad Irpoagstta.
— R:mékm, tbdddben fogod tartani a veradani I — mondta a szerző nevetve. — Ez
vakoeebb kötd egyike aaoknak, a melyeket Németonságban konfiskáltak, de egy pár pál {lányt siketül) megmentenem. Légy oly jó s olvassál nekünk valamit belőle t
— Eszemágáben sincsen,.— tiltakozott a művésznő. — Hisz\' tudod, bogy nincs jó előadásom, mert folyton nevetnem kell, In verse-kd olvasok, nem komikas dolog a ? De nem tehetek ellene, a már sok kdleaadeuséeem volt e miatt. Ha agy látásik aonbaa, elénekelek néhány dall, a ebhez a mesterséghez értek. — Bálint, te najd kisérsz engem, jó lat ?
Domokoe fö.ugrott, kiflritdte poharát s a zongorához Olt
— A bgasgyokb örömmel, drágám, — montfa, m>jd mintha enk mod jutott volna enébe, hozzátette: — Igaz, a len a a te tdrea jótékoayeéla hangversenyed, a mit rea deztri akartál, ugyebár?
Pdaky megC&fzzölte a szemét. Ha má| a im^nt talár kissé álmornsk érezte magát, kát most hirtelenül magához téri
Miféle jótéhonycéla hangversenyről regéin te tt? — kérészts Domokostól, ajtve e bgroanbbai
— Kedvű gróf, a egy kb meglepetés skart lead a maga számára, — felelte Sári, a aoagorán levő ksngj*gyekd lapozgatva. — Vaa agy szegény, sordUdözött társnőm, a ki valami odoba háraiaáget cibált a most a legnagyobb nyomorban ál. Esaken a szegény embereken akartam aegrteni a ezért számítok tedva veadégélm aobililásárs. Eláneklem a>guknak kpaabb dabimal a a atit kapa* érte, ad odaadom a barátnőmnél. Az fejéren majd az é haánoayl ajándéka, kibstklndtijof
— Mtesoda aaak klal - asótt Doae ka Pataki hoz tordal va.
- Nekem mondod — felalfa a lépre anpt
■ jameai
UMéac, látszólag a legnagyobb nyagahNaaál msgábsa azonban ed kkáata Domonkosnak gdkkartjna amg asnaaal. Ez atái aam eol
ttik a egysasdtea áttas szamtatetnég ttop. a tafk aaa nártetlóiiVacaoritóf. 4e hm batátja ií/an alávaló móda* tk fogja empS ad mm tette kl idfc. Nyomtum aSdárosta azért, hogy Isten aavébea ötveff forkant kg áldozni erre a auiabáara a est egrattd pénznél b Aa)« tekinteni, Az Dveamli vHa csak egyszer lehetett metcaiekedni. ~ má«od-szor nam. iPofyt. köv \\
Qábona-Qzíet
Etmdapest, dfttmber l< ttéaaéeo időt i
Váltnaatba.
Határtdő-űzlct i
Btzza 1913. épr. Rnas 1913. épr./ Tengeri májuua Tengeri jatasre Zab áprtbre
1189 1043 7.63
m 11.10
GOrtler István.,
Igazgató:
Fiaahai ErnO.
Jó karban levő
Utazőbunda Lábzsák eladó.
Bővebbet Stokker Ferenc szficatnealernél Teleki-ut 36. Mám 9440
Rövid ideig használt modern, dlágos
GARZON BÚTOR
(ágy, szekrény ée éjjeli szekrény), továbbá kűlönféb más haaznák bútorok, szőnyeg, függöny oksóo da Jók.
Ikthkt: Weiss ümbiaUidla
A „Gólya"
rőfös éa rövidára flzlet — Erzsébettér 1. — értesiti a n. é. közönséget,
hogy a karácsonyi és újévi Ünnepekre tetemesen leszállított áron árusít.
Vételkényszer nélkül tessék erről meggyőződni
Ugyanott kitünö FAJALMA minden mennyiaégben kapható. 9442
Csengery-utca 20. az. házban világos
flrw pince-helyiség,
továbbá rahtárhelylaeg padláaaS (műhelynek la alkalmas) rendelkezésre váló éa kezelésre használható kftKkt udvarral, azonnal bérbe kiadó.
Ugyanott használt, de jő karban levő ftrea raktári boroa hordók eládék.
Felvilágosítás jyerbető: BetüBeitn éa Outh vaskeréskedésében 0437

im

****** mimuim
■HHHB^^B\'. . i
il ÍB
H E LYI-I PA R. ■"M31&*
a
áosaolee ^twItfMllli
Lant* mm, lotmeuy.
■.WtS\'Sírrgv^
lf? nw snpvwnf
jrib jdmöf ewsömér 1 Ftlidn Jomaf Csaegery-utcs II. gm* a ura* iktfrf Lamajáe. gmfatáha nMKnulMn 4.
Jánadl OtvOs-kr 18. Mor U
(Raloár Sándor Kölcsey utca IX
Aetmtatar i l^ai Jóaaot Tstaby ■< m. fNuatk imán Magjar-utca MB.
álsiakttssttté rtlfcUfc C«pó letvás József tflhercag ut 2/b.
Vliagtaatt taaoiaatar. Sdaibfrk Lsjos, Attila nica 40. ladb Károly, Kiafcaslme Pivárl-ulca 10.
A|yMMaatk4aaMl wiéhiiii Sándor, Magya^atca 4X
Báa«i*ai PaMák Mórué. Kirilynrtca ti. (Mmk* Jó>sef, Magyar atca I. aa. TatlEroŐ kliály-utM 40. aa.
■4rhaaai f\'^áüiii i hl Döme PaaaiC Eötvös-tér IX bifci Sándor: VOrftamarty-otea X Ma* Jánoa Klatalodjr utca 22. 1— ónt Msaef, Bajza-utca tX Mé» |iao»Ü Klnlzsy utca IX aaáaa.
S*r|uhua kimérés i Sin|«r Wdor, Ensébet-tér 14.
karkély és taartaa: M Irnic Kaskczy-atea. Bem Gyala Caengery-at 54. tMra Jáao* Deák-iér X Pa-eáotu ky Sándor C\'aagary-nt Sacti A-I olt, Erm*hM-tér. tksoitcer Jéasot, Fóut. Tétk Lalos, Fflut Zapletál Simon, Bacár-udvar. Bhoalbaigar Qvörgy, Kaslaeay-utca X . fodor lózad, Eneábet-tér (Szarvas-aaálló) -Sokas Ignác, Suirár-nt Wbó l« vén, Föat 1T. iloxh Jenő, Fönt. itaesgr Imre Eötvös tér 20 M alc-a Mik■ Csensery utca 00. laláat Ödön Erzsébet tér 14. lóca* Gyula Sugár at tO c
Cawaatáru syéri
Vaks Bobul Erzsébet-tér X {ckmledt Zsigmond. Magysr-atca IX ttöaael Ignác, Magyar atca II.
Clss- és ssskslssté.
Parkó Pítar. Zárdai Ica 14. laakatcetea Kársly, Köloey-utea 7. •tallér Otxkár, KOIc.ey atca IX
9HH
MHtényl Sáwtor, PfluL Meraks Ede, RPi£ MFTeaew. EfzaétJet királyáé Mr. Ka*asf*td Mikaa, Caengery at Steinnr FSIÓp, Báthory utca. KénMth Károly, Petőfi, utca 64. Nóvák Vince. Kazinczy utca IX Tik Antal, Klrálv «ca 23. Jaacaeea kar*, Pfluf ». - , Ac- Irsác, Föat 10. Skorjiaocz J <«a*f Kazinczy oka X Varga Jánoa Kosiuth lés IX Francslcs látván Petöl Utca 36/a. Hirach Eda Kölcsey-utca 7, szám-
Clpófslsóréas-késslté. ktr Károly, Kő^caoy atca 2X
Gukfáawk. Makovlcxky ok, fi£ Váay Zottaa, Oeáfc farasc tár.
css»és» éa RfkIMá.
Horváth Oyörgy, Király utaa IX
flákmuaki B*oayt Oyörgv M<|) u aka 7X k^u jiii HMt^r vm %
Torok Ga*a. Magyar ktea D. Bedoáevico JóuaeC BDtvao fel tkrivolka latrán Petői ateaIX
laaígyár. SahatfoM "* ikn \\ (
Othaad*.
Magyar is^ás. Piactál, éa áájgyat a. ■
Mkossgéss és araiaynaBvss.
Kagkr X KaslaczvHiica. Bárány Jöael én Fia, Fflut Hwnbanc I to, Fflut Milhoffip Ödön, Föat
ppltámaakrah. Oakl Viktor, Ka«lac>y utca 45. Bcoknav Lajos Jóe el fflherceg ut Mii\' Lgloa, lözael tflherceg at 5.1. BOlcaftidyMánn*, Teleky at K Palkó Flkr, Kiik nis«a V»\'a«adl g. 0X Sn»<gyi Frreac P iflfl atca 77. Maakmka Mör, J^z««f töhtcog at BC|M Lajos, K»*auth Uoa tár tt. Patér Miháir, Ötröa kr IX VgjdB Jtnoa, Király atea 23. _ Óozdán Karoly, VI. kor., Ptvérl otca M.
Fssakaa. Bafcd Jánoa, Vörfl-mar-y atca 0X Fáaykégáaa.
Mathea Károly Bazár épéki Vártae Antal, C*ago-y ut Ptoa Dfula Kazlocy-a. X
Fértloaabék.
Péter Te\'eky ut X ,nann MAr. Kazinczy utca ft lay jenö, Htatkó janoa utóda, Fögt >dig Mlkas, Király utca IX rratké Ferenc Eötvös tér 2X _jerl«\'jAno«, Hanyady oka X Móget Károtv. Klnisay utca 55.
Mvéa Xská,j ■■ ^ Mex va^het kr.
Kafaiyéraa.
Kardog Sásdnr éa Táros,
Kthkalá.
Fóliák Ed* áa ha. Király atca X Rosenhárg J->u4a, Király után IX
Ksvássssstsr, kssslgyárea.
Beaeö Testvérek Takky-at X , •
Kevtke.
Bojtor Mihály Kadacty-etcat major.. Horváib JAzsét Kazlnszy utca X Bojtor KáWáá, Petőfi utca 52. Caavuicaár Ferenc Macyar utca S7.
Kaoalgyktá és fényssé. Pácay Antal Kasiaczy utca 2X. *
Keresmárss, Kovács Jánoa Lkohigt aöreaersok. Bergor Adolf, Petöli utea 21 Osár jAnoa, .Vauapu* Klrá\'y-utca 2X Blaskovics Jáaos, Potgárl-Qmet Samu JóeeeL
Pinté Jánoa, (Zöld hordó) Hünyady utea. Mendlovics lOaaai, Király utca 41
UJl\'&üf w***1^ Ruhsfsaté és vssytásatlté.
Sluitner József, Telrky utca. . -, - - — ^
VMa Laloa, Kazinczy mca X Majror Károly, Kökaey otca.
Somogyi Zsigmond, IpartcsttUel vesdágtö Wtlbatm Jtnoa, Rtréiy utca M.
Wkaptiagm Adott,
Báron Nővérek, Klskey ska I Caata lózaafné Sugár at 2d. lahóatasé tkgmhert Kata eiálls tk 1% Hirav\'hl BenönS Kswacsy itt X Kotla rks NOeánk, HörWJa ifi fá. Pollik áX áa Laura Zrínyi utca IX racs Marlak*. Báthory utca X--RoHér Nikitek, (Mr utca X V*ka Nővérek, Föut 10. Lsrk Sásáorsl, Sumeré utca 4/a.
/ giiaillvágé. Zolloer János, Haoyady mca 1.
RáaeiOva*. Jöaaet, PkL
Pe r cs Ferenc Király aka IX Petrtcs Ödön Caengery atca. Köó Józ-él Főút tf. Oo dmann Ignác, Teleky ut 34, Badacsony vendéglő Föut Oparn csa Károly, Klnirey utca (X Nsgy Károtv Rákóczi utca 2X Micaovloa látván Aranv Jáooe utca.
Sutrár n 18 K^gf g^jZ il E^Vföti!*\'** Maachaníferlguác C^ugeyV
Fromiríer Jakab, M>gyar atca 31.
Kohi Zaiirmond, Zrínyi M. utca 30, Tóth Ujoa, D«ás téi 10. P^léteann Jáooa. Magyar utca 31. MOlkw Káiuly Fflut 10. Horváth József Pflat 17. Ohtfmi Károly Sugár ut 2. Németh Jóaset Rákóczi utea 20. tliiisak Józsey KlrtPáy utca 21. Hencilos Györe y, Ktnlssy utca 72. Valag Ií>z.e[ Hanyady utca 21 wSfcn-féfc a-fSSÍií llh^ady-u Boc .kai Józaefné Árpád utca 81
Oépgyérs*. Waiaer J. C, Sugár ut
Qépéss. n.|kl Jáaos, Szem ra utca X aásmalsm.
Oépharlanya kötöd*.
PHachmaan Upétná, Klntzay atca 31
Hslyaasraó. MtroeM JinoasX Zrlt^l M> aka 17.
HuaSrudák.
Prk Farenc, Árpad utca. JsWUtt AnUtl, Király utca 30. WeRnér Rudolf, Király utea 47.. Kardos Vilmos, Ersaébet tér 4. Reln Emö, Kannczy u\'cs. Lackenhacher Ádám, Erzaébet tér. Ozvt Dombok Józaetné, Teleky utca X
Hsntsask.
Marton Jánoa, Rákóc/i u. tn. éa 9sat ó András Teleky ui 87. JMat József, Jóssettöherceg Ut 8&
Játékgyár. Spltffr Samu, Zárda-utca.
Kélyhés.
Tóth lóaaet Teleky-a. 30. Hpigar István Komuth Lajos-t^r Hdtmth Oarggly, Eötvös Wr 20.
Arsnyssarvss ktvéhái, Ersaébet tér. Flana kávéház. Korona kávéház, Föut Kaapmé kávéház, föm ^ziréudkt
Ignác Caeugeiy i Púpos György. \'Erzsébet tér IX Nalaor lírnác, Eötvös-tér t. Táloa Ferenc Koaanth Ujoa tér I. .Bárány* Xrilv utca 2. pap Jánoa Petőfi Utca X Purmen Józant Mairyar utca 12X jtor Otvöa-tér
Bgf gél
Király Sörtöada Réasvéaytársaaág.
•Wémestsr.
Lónk József, Zrtayt Mifckk utaa IL Lodaar Ferenc, Cgasgaty n t 28. Türk Gyula, MiaW utca IX Mihályt István, Mm 21 Viola AdoUné, Mggygr aka 4L Fiacher Basfl, tttea IX Roaeuthal Géza, SótvOs tér. Steiner Ármin, Megyar a ca II a. Boaeefeerg ááisaa, Magyar utea IX Kiéin Viimoa Pa öfi utca X Holmik Gyuiá, Bkály titea 30. Neuman Sámu Teleky ut U.
Sséllsééki
Arany Szarvas^ EraaébMMr, Korosa, Föst éa Sugár at Vaakapu, Király utcg.
Tóth Pétor Otvöo-tér 10. az. Sági Jánoa TokM-ut 41 az. Holzar OábaeéUuyar-utca ML aa. Qyörxy Deák János. Klrálv utea IL Relch Mátyás Petőfi utca 81, , _ ,
Of lt>jaa Josáat Hdc* L utóda Magyarnt 34. Hsartsm, Sugár at \' Pincaimrer Mihály, Karlnc».y-utca IX sg. Kakócú. Erzaébcitér. Epituin Ntiháa, sg .ipar.-hoz Ötvös-tér 4. Vida Lajoa, Feuér gilam.b, tulncsy X
KötsxaréfU. S°WW,D8W **
Perlaky Jóuel Király üteg IX
KAmUvsa és sssrspss.
Lenes Boldizaár, Petőfi Utca 21 RHdinger Óvnia Kisfaludy utca 38.
KámOves rfisstsr. Ködbaum Alajos, Ötvöa tér X
KM* tcy érté. Balinger Ferenc Xajeky utca X Siabó Vaa Károly, Ma^fgrulca 79.
Ké mény sspr 6.
I Potta Pétéi Takhu m OK Maatuano Jóssafna, Talaky ut IX Ritkái Lajos, JéMei (őtwréag ut Ozv. Manluano Edéné Zrínyi M. a. 42
Kátaragé.
Weiszberor Kálmán, Camgery at Hlid P. Piai, Király utea X szám. Ernát Edia Kazlnczi-u. 51 az,
IX
.Roygl* káaéház, FÖ Kérptta^t
aaMCt
OMMmaat Osuk és Sa, Kaakmr H*hsao tioartk ünMMu Ik
PtiN^iiiK 11 Ma
P^j 3, MávMg és kssssra kéaatté, özv. Bencslkné. Kossuth tér 7. Loeemé, Kisfaludy u. éa Ksasuth tér.
Mdksrtéaat. Pelarmann József, Fóut {. > Mű lakatsa. Slmkovia és U|kky, csoportház. Kohn Samu, Magyar utc* Palm Josaet Árpád utca. Ssécanyl I#án, Koaauth tér IX Flschl István, Kislaludy utca X
MüköaztfrUa és kéSSS. Májon Toatvérok Ersaébol tér.
Mértsskéwdté. Franj|f| ^fasef ErsséhaH^ esoportház. SSéssakai ásass.
Maf és fényvspastjá lakast.
Saassgyár,
Ekó éasástsM suaaaflsomttó r. i
SstkvtBKyár.
RossskM álajoa, Kasiaczy u\'cs. Ozv: likikBise Haarau*, átagyw Saucs Ferenc, Magyar utea 14X
•matitté.
Britek Márt US áa Társa. Biasébettér, I arkanbsehsr Eda, EraaaboMár. Ouaaar ZsigaMod, Csanyl-atea X UdlU Samu, Király utea IX Szommer Itrie, írieyl utaa tX Wetsz Jóasa^ POMfcHitoa Jti. Stelnor Gábor Magyar utea 56. Ofenbeck Teréz Eötvös tér 25.
Szíjgyártó és ayargss.
Horváth Király, Kskaesy atea, X
éaappangyároa.
Pollik Upót, Magyar utea. Kohn Filióp, Kirity stca.
SsSkaaná. •
Boldica Láazlóaé Magyar Mca 40. Portél*bt Feraocoé Caasgsiy at 80.
Saa*oaM*t*r.
Robinaohn Gyula Caeugeiy utca X
■laó nagykynlssal tamatkagté vállalat.
Hild B. L. éa HUd f. Fial, Deák-tér X
TanatkaiéaI vállalat.
BranUn Jónál Eötvöe tér X
Téglagyárán
Stem Sándor, Cassgiry ut ST.
Ovsgea.
Melczer Jakab^Kadnery atca. |
aka IX
. y ÜT*.-ni\' n^^
Somogyi GyMási Huaf f^ 7.,^. ftf
II ; ZALA_ , 1912.
Aranyhegyi fehér bor Tj / M V \' I I ÜMIV MM IMfKfeH I\'lfl I
IHerenklnt 76 flUéréit kapható Sáfrán [A yrfSpfc) tMMl IMÜétfi
Jáuet faszerkereskedésében Magyar- I A A ^mSW I^B 1, .
tttca 74. — Kívánatra házhoz küldőm. | &L (tój ÉWK frfflh. Vtl III J/JI
Hl* P L\' J 11 01? MR Kötszer éa AtA-
- 3-4 es 5 szobás modern ■ ■ IL ff NA0—SA * lakásokl-*!*- \' y z±_
** — IHrwM , _____________________ j
(vízvezeték, fürdőszoba, vil- 11 JaaVbi aatlaí oatta
laayvilágitás és összes mel- I f ^^ ^áTTTd^Tá Alr«adar\' ff ■ , -IZI EB
s — w<°\'- Nagy választék
* KIADOK. * f — • «■ o»o ■ ^ rthro. p«.4.»O«
| 4 Legfinomabb | díványokban TS!
mmmmá TflkSflSÉ
f/á B\\1 T norííoít líávf> T I Mmitfla él dllziMlltél NAGY-
1W *7) ^^^yjlS É ^ J. | KANLZSA, Klrály-alca 17. aa.
vff 55/ ? ^ kg- K 1,20 I Készítek SSfLJJSt
tfC^I WSSfcgZ^ á naponta friss pörkölés Éj ----■4bi *
■^auiMBiL^ Schwar2 és lauber ^Elvállalok
Wefsz 301110^2!? M1 - céflnéL f |
DrálUl betoa, vaabatoa hidak épít Vt, Jár |L . jj| 1 M
dák aazfaltoaáaát Mozaik, grasMa tarasó- | ■ -
bwWatek kéazitését. Betoa-ca&vek aiiadea
méretbea ét mmmt aaiaddy ni raktároa mm^^^^^amm^a^mm^rnimmmmmm^^m^mmm^m
500 koronát"! ! """ Betegápolás
• __ D Alnnlttati tt \' Aitam rrógykexeMal aaakAsfik, a. m. »4r»ke\'4k, kuMMk, «■■■»-
Haatafc ........ ikl nai 1111a tngrWnrk kmt IMI - Aiapiuaiun g««aéi*haifinyak, agytatimMk, taatat/anáMati gép*, Aüit,
aálata mellett, üvegje 10 flIL, valaha iáméi IT 10RC ■akarok, kötierek, t*jw granaekágvaa tats.ireláaafc, nnw«ál»-
logfájáat kap, vagy a^azija bQzlik Bartilla- 11 ,ö00» - <a Ttilasygépak * Isgmagtotikaiafo ■tiiliágtiaaaafaa-
— Kapható Nagykanizsán rainde n gy gy- telefon I Fischer Péter és Tsa R.-T. cáfiál I
azertárban, különöaen Oeltch éa Oraef II Bua^kit, IV., KmhA LiJm-u, a. iaám wimtiti> ta.
drogériájában Városház palota. CaaHa || • 958. ggL. —JOtt* «-*■«•«• mmüi ......
_ _rfsrtllla" fogviz kérendő. Hamiaitáaok be- Hl ^ ~__~_~ ~
jelentén jót jirtalwaTtatiL Ott I 111 m^^mmmm^mu i ......Íwiiijlju___________ . miiiib
s^ Megjöttek a legújabb I
^rr^: Langen & Wolf
bononade ezredes, flsszonyíaló, I Ö T v
Sakafi tánc, Medoe tánc, Era tb tl I Wisn x;a Laxanburgeratraaaa B3-BÖ. azám.
—■ •- _ II \' Mérnöki iroda: Pozsony, Stefania-dtca 25.
■ r "II1 8?73 A monarchia legteljesebb motorgyára.
, mmjvjm
Kaphatók: TmSE^^B^S^ Dfcsd-flle nyerMlafmoforok.
ítraücr n^RTONiulL s legmodernebb szerkezet ás ágö
hmm NAOYKANtZtA, mmm WA/./JL+*\'* anyagok legkisebb fogyasztása.
a mm mw mt**; rji
•ÓLLÁ. güMwiiainalip|»lg|bk (pmnaHw.)
Üterenklnt 70 fillérért kapható Sáfrán J&uei Mszerkereakedésében Maeyar trtca 74. — Kívánatra házhoz kQldönt.
KOttxcr éa ffizö
héazltö NAGYKANIZSA
Klrály-«taa M.
(vízvezeték, fürdőszoba, vil laayvilágitás és összes mel-3 lékhelyiségek)
Nagybani dadái t Adolf A Alenadar JacoM, Wien, VIII.
Nagy választék
azfoyeg, plfla ét aaOvet
díványokban 7ÜÍ.
\' KIADÓK
Bővebbet: Csengery-utca 27/a szám ü alatt az első emeleten. :
A Legfinomabb
kávéfaj keveréka
Kardinal
pörkölt kávé % kg. K 1.20
naponta friss pörkölAa
Schwarz és lauber
M cégnél.
■ kárpitot éa diizildnél NAOY-
■ KANIZSA, Király-utca 17. as.
Készítek
SSStElvállalok
házaknál éa vidéken való munkálatokat. régi bátorok átalakítását . és javítását. i
Aa Amim gyógykaceMal aaafcSiflk, a. ■. i#rltl<tk kMbOISk, paal-gntetér hirUnyak. igfieiilaiMI. teetegyaniasetl gépek, -alláhak, ■•karok, köt-,erek, taijea gransekágyaa Ms<aroMÍMk, miai«álé-- éa Ttllaaygépek a legaagMihaiAM* ailpliágtiaaMkla -
Fischer Péter és Tsa R.-T. cígiíl
SvéaAil, IV., KMHtk L*|oi\'U. «. aaáki MambatAk ha.
Alapittátctt
1856.
Bulit .......... aki ffaiHlla tngrWnrk haaa
aálata mellett, flvegje S0 flIL, valaha iámét Máján kap, vagy vizája bQzHk Bartllla-Wink\'er Ed., Béca 19/1. Sommergaaee 1. — Kapható Nagykanizsán minden gy gy-azertárban. különöaen Oeltch éa Oraef drogériájában Vároaház palota. f—Hf .Bartilla* fogviz kérendő. Hamiaitáaok be-jelcaléai jól jntalaattatifc. S302
TELEFON
a^ Megjöttek a legújabb
Hanglemezels:
bemonade ezredes, flsszonyíaló, Sakas tánc, lledoe tánc, Eua ti st
Langen & Wolf
Wisn X 3. Laxanburgerstraaaa 63—55. azám. Mérnöki iroda: Pozsony, Stefania-utca 25. A monarchia legteljesebb motorgyára.
Benzin, Benzol, Petrolin, Nyersolaj, világitógáz és szivógáz hajtásra, több mint 111.600 d b, egy mfillö lóerőn felül forgalomban.
Diesel-féle nyereola|tnofefofc.
A legmodernebb szerkezet As ágö anyagok legkisebb fogyasztása
Kaphatók i
5TMWCR nAmonnAi
mmm NAOYKANtZtA, rrr
i mm jut mmm: rntmm^m-
•OLl*A\' f wlkaioaln«ylg>k (írnia fiitav.)
Ifit. december |5.
ZALA
II
| tor li Imiki In 1 l-^
I • W- • • » 2-20
ft » n m
M iát W. Mit tii —M I . . cttutriiiirtli —il
Kapható Qeltch és Qraef
„Drogéria"
ét csemege osztályában.
Subád. tálhrrtMtt gAtS
LOKOMOBILOK
Woll »m4*U unluitt* lO-lOO Utorlli lUvmalr lr|*llartMkk k»«||t|
Robinsohn Gyula
szűcsmester Nagykanizsa, Csen ery ut 2.. vo t Mllhof fer norajegyáruda helyiség.
Megrendelésre készitek a szflcaszakmába vágó összes munkálatokat, u. m.:
szörmekabátol, bolt, muffot, sapkát, a legaiabb divatú Etols és Psllsrin gallérokat, úgyszintén városi- és utazé-bundát, lábzsákot ttb. Javítást és átalakítást nagyon jutányoson eszkBztök.
Hagy raktárt tartok szőrmeáru és kész garnitúrákban.
Kérem a nagyérdemi közönség szíves pártfogásáL
\' — imi « « > ■ i^h i\'ik^i. >1 ■ —■ "
A kocsizó közönség b. figyelmébe
ajánljuk a raktárunkon levő modera, szép, tartós és könnyi cupé, fél-fcdclfi, nyitott, hajtó, gazdasági és egyes
ruganyos uj kocsikat,
melyeket olcaé áron adunk el* Kiváló tisztelettel
BAZSÓ /TESTVÉREK
Nagykanizsa, Teleky-ut 6.
Szőlőbirtokosok!
. Őerfand/erjx Rtpar/a Te/ek/
jelenkor legjobb alany vesszője ^
k*«*l- » SHr*r»f ^
Eljegyzési és eaketéai meghívók, s: Névjegyek Falragaszok, Körlevelek
ízlései szép kivitelben leggyorsabban kéaeSInek á á
Zala Nyomda R.-T.-nál tss n Nagykanizsán, es a
1171 Éli!
M i<hW káváit ilw 4< MM k a i m. Hm • k MMMntNaM jele* kaayaw M\'l dl rak._
A. Chltrry balzsam
Mk ■ UM Wáa «S \'|e<mel "Ml Tkn, <M
M Mk kimliltti, uláaial mám MmmI maaM iM mmei nM eladál krMayl-le kidDxteilk áa szlgoniaa dua-ll tteUk. Altalánoaaa ia «| k*. U « iu » Mgzbuanrtk kai ■Htieliaaálniiill. I BbOgfe, MnkMMMMhlJMII ar-ru«, ntlIMIáa, tou bajok, Ml» nO»»n UnnialL yomortM* jóknál, máj- á« i ípgyaladáa knal, mgi a\'anaág, aaaa MWk ■ k ekedáa. Ulllliu k»l azájlájáa knál, ■MIHW
Tat HMM, WilíaiS lib, kl un S uijr kuiUnleoa-c aládl kvt* kl I a
Ai A.TNiBRnr arófy awiu Mis cgysdűl vaJM
crntlfolla-keiőcs
H*#>
mn&XAf t* n re líst
í» áÉttSutcd
A fi|3alm»a perácís
■JSMMacn.
IA lilmitiil a mr • UO» «*-murak emlltájdalinalaál, a < n ÜMML a kebel iMftoSMl, •-Mncall, láb-ée csontiéba «íl,cai»« ■ál d pdt lábaknál, -41 • eiaat-uun I a, — vágni, Mit, HM — I a aaaott aebe aáliidMa rtaiek-faek.aant eg, i*álka,l» l» k^art « K frfiMkkS tM éftároIItíliiSSl ■ mindenféle laMr, 4auu , karbmkit\'SMil l l rl a da aa>l»aál t»: körOmméreg él, *a aa TM > ál. vdr-t Mw a I, im«rtal|«M*l ka orrsebeknél >lb alb. Síit\' küldéí nlánvéltel van a pé>.z elSre vali feeU—M
alaatbm. J ára S kma SS MU>. Cl mi Schutsang*! AssllMkS Ut
THII
USaeh.
FŐRAKTÁR : Török József gyógyszert iribao Budapest. Kapbaó R\'ik Gyula gyágjraeur-tárábaa NscfkaatssSa.
hSSSSSSBSSSSSSSS
legnagyobb Gőzmosodája
pivállalja az Oeezee férfi ée nót. valaatot L háztartási fehérnemlek fiactftáaáL — mm Gallérok, késeiók bócsl mdat&m. mm Nagy fttggOny tisatftás m Ssép ekankal Oleaó árak I m Poatee ée gyors Hskiilfálái I
Salvee, \'trttogést kér:
Mayer Klotild Üm fj
OySJMtdep: Kásás saj-uten S. mám aML
SESSSSSSISSSSSSm
14
ZALA
1911 december jf
BSPPIMflBF
0UDAPE5T-
Z3I0M0ND UTCZA Ti
— IMQT
J szAuobá
■wil-LikáM *% C(áaUrf7Íff7(IH«kk«i Hfakta. (Rózsadomb parkot ^övében.) A aiodara technika legújabb vívmányainak alkalmazásával teljeaea ajonaan épüli
QRAftD HOTEL
hat snilafes szálloda VZ^ÜST 250 szobával. Bg^""1**
BKron Mm b Mti\\ n
la. — Karaakadatet atasók éa — A voaatakkoz aaját aatójáratok.
fBrééoékaa* Igaa
Vkaoa kS>lafca4áa mimóm Maykaa. polgári árak. - Uri- «• aOl fodriaa a >Wa»
u\\ry
Sztra Mrtiogáat Nr Pállal Miksa,
wwwwww W
$
#
V #
$
I f
fl $
$ $
MTCUtlIT
a legjobb cipőkrém
U rféaz világon. Rz eddigi világhírt wlksnrk vitriol nélkül gyártása la.
ít* Im«Iu<t9 Wm lük
M aa. ét Idr udvari szállító. 80 étet ggóri Irnnállát.

1

ir *
5 0 n
i! a • c «
5f
!| C a t *
Szivarka-hüvelyek királya
tn az angol DEARLING for gentleman
gyári-ár dobozonkint (120 drb) 36 fill. ^ laphaté tgytriAI
LIIDQrui cddohánytőzsdében
nií\\OUnLLr\\ Fő-ut, „Korona\'-épület
Í3
RlSSSS
X.;
ÉRTESÍTÉS.
Az építési idény alkalmiból bátrak vagyunk szabadalmazott „TERRENOL" tetS-\' fedő pala gyártmányúakat szíves figyelmébe tjpplri*
A „TERRENOL" pala a legjobb minőségű asbestből és a legkitűnőbbnek elismert bea csini portlandcementből szabadalmazott eljárás szerint készül és különleges gyártási eljárás következtébe* rendkívül rugóimat, szilárd, vuáthatlan 4» MsMzfos. Fagynak, me\'egnek elfentáH és évről-évre szilárdabb lesz. fA „TERRENOL" festék hozzáadása nélkül készül és ezáltal fterméiszetes portlandcement-szütke színét állandóan megtartja. Készítőnk és kívánatra készséggel szállitunk azonban febér és piros szmű palát ib. A „TERRENOL" pala bánnely más Hasonló gyártmánnyal felveszi a versenyt, amiről as ország minden részében végzett igen sok és jelentós fedési munkánk, valamint a birtokunkban levő hivatalos bizonylatok és számtalan eüsmcrö-lcvcl tanúskodnak. Végül megemlíteni bátorkodunk, bogy képviseletünkkel bárhol előforduló munkálatokra
Kremsier Kálmán urait Nagykanizsa, Király-u 32.
az. bíztak meg, Id árajánlattal és "Mákkal bármikor készséggel tog szolgálni, kérjük tsbát, hon adandó aRcalommal nevezett képviselőnkhöz szíveskedjék hnldU.
Magunkat szivea jóindulatába ajánlva igyunk Wráié tlsstaUttoi
Minkolczí éi Társé Pinke.
Ház és korcsma-üzlet eladás.
t
Nagykanizsa egyik legforgalmasabb országútján eladó egy Jókarban levő
Ház, házhellyel,
%m éa hozzátartozó
nagy kerttel.
Van rajt korcamahelyiség italmérés! joe?al, a házbérjövedelem évenkint 1000 korona, vételár 11500 korona, melyre 2000 korona lefizetendő, mig a többi maradhat megegyezés szerint
Minden bővebbet a megbízott:
Kondor Adolfnál,
Nagykanizsa, Arany János utca 2.
Interurbán-telefon : 122.
ILDL i TZ^EP*
Maii akkor valódi, ha mlnaagyNi aa. kaa MOLL A. védjsgyét és aiatrtaaá i. fllntotl tol.-
A Moll A.-áále SaHUNa^arak tartán ayánr-Utáaa a legmakacsabb gyomor- áa iww lorgfirca, gyomorhév, itaM •fiMnwon. vértotol**, aranyár áa a legkűIönbözöbb n4t aetege****
bántalmak, poaoi Éaékl ahf a#T) Bál
ellen, a jeles náziaaaroak nagyobb terjedést szerzett.
eredeti doboznak 3 korona.
évtizedek éta adódig Ara efy lepaoeétoa
BsallfláMk tOrréayilt l»nylt1MM»k
mou\'s
riroLL-fele I
SÓS-BORSZESZ
e oak akkor trtl\'\' dl ha mindegyik üveg Moll 4. védjegyét ID itcti fel és „A. Moll" feliratú önozattal van zárva. A Moll-iéle aósborazeaa nevese teaen mint fájdalomcsillapító bedftrzsft-lési azer ktssvény, esut áaa magtitUM egyéb kSvetkezményel-ael legismertebb népszer. Egy ónozott eredeti
í;
a aoro—h
MOH fiytrittotimji. íJt^^ss
ay ormok- éa liélw aaaaaaat a Mr«wá ápolására gyermekeks letoAttok rásaára áwat boaként «0 fillér. O darab | ^ g0 fttl.
Ms évaa vnatappMI
Moll A. ayépiasráss, eaklr.aa*.aMBHt
álul BOao, Tailtaakia •» mm. VMáki ■unaáiltoak naposu inat—Mai«lMá»
lett ril)iimiTaili A lawareákaa ftoo* AaMmaááaa JSOU A*
öttÉwtttsf * látaiiáal Sikár
Raktar Naa>kaalaaéa
tt a ktadMutajdoma .ZalaCHtilapkiadó áa Nyomda" Htoavénvtátaaaáa kna)iajiSMiti|ákaa
Jfffi. _WNOrtaa*—t frlJL ébaaUr 17. teád. aaá»
7A| A illf
^yJgUr" POLITIKAI NAPILAP. t^^t^ tef* | BwWwt iWti WMZHftt Ptl i
liteoiflRfivédlél 0 $MMNM|flfe
A fővárosi puccs
MmÉnina daeemhar 16.
A főváros szombat délutáni közgyűlése nagy szótöbbséggel bizalmatlanságot szavazott a kormánynak. Az ok elég furcsa. Oly furcsa, hogy vidéki városaink semmi esetre sem követhetik ezúttal ezt a fővárosi példát A koalíció által alkotott éa a mai kormány által a nyáron kiegészített, tökéletesebbitett adótőrvények életbeléptetéséről van azé és Itt az a furcsa Jelenség állott eiő hirtelen, szinte váratlanul, hogy nem a szagényak, nem a proletárok aorakóztak a „nem adózunk" Jelszava alatt, hanem a főváros tehetős elemel — nem egy- igazságtalan, hanem egy igazságos tőrvény ellen. A nemzeti munkapárt szombat déli értekezletén jól jellemezték ezt a fejetetefére áttttott akciót Lakées László minisztereinők és gróf Tisza István, hogy itt voltaképpen eaak arról van azó, hogy Vázsonyi Vilmos és B^rcy polgármester azáltal akarjak megaranyozni kopott népszerűségükét, hogy egy a kincstár ellen Intézett rohammal elakarják terelni a közfigyelmet i főváros pénzügyi gazdálkodásában már szinte aggasztóan Jtlentkező
JÓTfcKOMTS/fór
Ma *
—*«y 28 Draaahe-Uaár Alfréd.
Mialatt Pataky Ilyetén magába fojtotta a mérget, a hangverseny már rég* vatta kez-daték_:-v
Mikor aztán Domokoa aa ellő asám után, a melyet Sári aok érzéssel a elég kellemes hanggal adott eW, észrevette barátja lebaagott-ságit, igy szólt hozzá:
— No ml ez ? Nem la tapaolaz ?
— Pá| a kezem, — letette Pataky ká-táfólag, — De igazán nyóayösfl . . .
— Ugy látszik, maga tényleg nem élvezi manrf nagyon az én énekemet, — jegyezte mag Sári, szinlelt apprebcnsióvsl.
— Dehogy ia nem, — hazudozott kellet-laaOI Pataky. — Ma a ráadásnál tóbbat iiiaa lJ£r*J fcjemba szállt, azért vagyok talán Hsáé hallgatag ...
Sári még kél dalt adott aló, aztán minden ceremónia nétkot Ua bamntartéval kasébea •léayérezoU". A hangverseny ha volt fejezve.
A mOvésznó Domokosnál kezdte a Joss-tofaléat". de ez Pafakyra mutatott s pokoli attaoBysl Igy szók:
á .T.80?^ ^f ■ Akáamk
la adnék, mindig eaakátyaág volna aa á 14-kasaségéhas képset, tekét előbb A, aztán éa,
repedezésektől éa hogy evégből túlhajtott Idegességbe izgatták bele a fő? város közönségét és annak egyébként kétségtelen Jóhiszeműségével visszaélve\' oly kormány politikával akarják szembeállítani, amelyet ez a közönség eddig támogatott, helyesnek Ismert és amelyet, ha a Vázsonyi-puccsból kijózanodik, iámét Idkeeen támogatni fog.
A vld^k azonban még egy pillanatnyi eltévelyedés útjára sem követheti a fővárost, kivált az adóreform életbeléptetése kérdésében, amelyben mindan mástól eltekintve, a főváros és a vidéki városok érdekei éppenséggel nem azonoaak. Mit akarnak Vázaonyiék? Nem az életbeléptetésnek, az id adótörvények alttflka való adókivetésnek egy félévvel,egész évvel való elodázását, hiszen az elodázásban a kormány tekintettel\' n lendkivűN ga dasági helyzetre, önkényt és helyes szociális érzékkei megy bele, hanem az egésa adóreform, módosítását az ő érdekükben Vázsonyiék alapeszméje nem olyan adótörvényeknek alkotása, amelyek a korszellemnek megfelelően lehetőleg öftzhangba* hozzák az orazág összlakosságának érdékeit és kötelezettséget az állammal és kincstárraAzem-
ben, hanem olyanokét, amelyeket a maguk önző osztályérdgkÜkben mindenképpen kUeheaaen Játszani, amelyek u ő váltaikról a\'szegényebbélre hárítsty sz adóterheknek aránytalanul nagy részét És ez az, amibe a kormány nem mehet bele semmi körülmények között
A 9unkapárt szombati értekezletén Teieszky )inos pénzügyminiszter hatalmas beszédben szembeszállt eziel a tendenciával. Es a beszéd a maga száraz tárgyilagosságában plaazttknaan domborítja kl az adórefbrm alapgondolatát : a szegényebb néposztályok adóterheinek könnyítése adómentea létminimum, valamint a másodosztályú kereseti sdó eltörlése Utal; tisztességes adómorál inangttrálása az adókivetésnél, agy, hogy ténylet vallják be as emberek a Jövedelmeket Enoek előfeltétele pedig sz, amit a Vázsonyl-puccs támogatói ezúttal nem Igen mutatnak : nagyobb Onfagyelmezettséget, a haza és állam iránt nagyobb blzal* mat és hazafiságot, több Öazetlenséget a kevésbbé tehetősekkel szemben.—
A vidéki városoknak egyáltalábaa nem áll érdekükben támogatni Vázaonyiék mozgalmát Ha Vázaonyiék áUáa-
mert alisagyslném magamat, ha tmlságoaan lefűzne.
Palaky már kasábtn tartotta azt az öss-szaget, a melytől el kellett yálala a a mikor S*rl hozzálépett, vadonatúj százkoronását savanyúan ítayujtoila a mOvészi flnek. Da roaszul számítol\'. Sári megdöbbenve ránéaett a bankóra.
— Mit ? ötven forint ? — iroodta cso-dálkozv*. — Engedelmet kérek kedvea gróf, agy látszik, nem ludjr, mirói vaa szó ? Egy szerencsétlen művésznő sona foroe kostán, aki a legnsgyobb nyomorban él I fis maga, Magyarország leggazdagabb, legbőkezűbb mágnásának a fia, maga Ötven forintot akar adni egy szagéey művésznő részére, — az én kon-eertemén ? Köszönöm. Inkább nem kérek sammit.
Pataky maedarmedl. Mintha reggel borogatták volna. Ds moat már benn a volt a ba|ban botrányt nam esinálhalott a igy azt felelfe:
— Pardon, nam jóll hallottam, miről vaa szó. Egy szegény művésznőről ? Parsza,— mimha már amiitatta volna I Valóban sajnálom a félreértést, az Ménen más I Hogyne — egy szegény mflvésznónak I
Még négyszáz koronái vett a lő pénztár-oéjábdi a tattá aa ősssegat Sári kamatariójárt, de Mvszaramind viasza ralis as aióbb adott izéi goroeál.
Sári magkajtolls magát a gróf alfltt.
— isian ftaamq, moodfr, ameo vtaaafr-■ent Domonkoshoz, aki aagyaaaiBen matatott as eset fOMtt.
— Oyars csak, gyem cssk, kis bépA, te I — mondta Domokoa a két darab szá»-koronást nyújtott ét Sárinak. — Az egyik a barátnődé, a méaik a Had lagyaa I
Ezekkel a szavakkal Mugro*, magMaHe Sárit a agy belékapaaakodett, bogy egyensúlyukat elveszilvr, végigtántoroglak a azobáa.
— Ez már mégsem Járta, — kiáltotta Sári és hátba Bt ötta Domokost, a kJ as énekesnőt af-eresztve, Pataky hoz aiatatt a azt azintán mag akarta ölelai.
»- Hozzán aa nyuij, te botoad — morogta a gróf fel háborodva — a agy maglSkla Domckoat, bogy az majd aem aieaatt. De Domokos nem engedatt a éppea ajbél rá akarta magát vetni barátjára, mikor MrtehuBI vérsllau látványban ráazeaSIt a társaság.
Rózaaazinű kálóköatösbM, betakart hajjal, valaad láthatatlan azfnfl alsószoknyában, baria-ayában a egy saáN p? pacacsal, mtetba agjaaa san as égMl pettyaat volna, rimáukadva ott állt a mama a asoba kflaepéo.
— A barnai I A harag I-M a herceg I Oyoraaa I Siessenek t A isikUSjBl I As ágy Hál Ohmmal A haresgl A hmeagl
S már megint kial la vatt.
Sári aképedt, Domokos aam lagte la-asarjAbaa, Abratf vaus még, vagy alaate-a a
14
ZALA
1911 dee«iiifct» ia
QRrfNfc MOTEL
BSPbflNflDB
—— IWQT ) 5Z/ÍLLOD/1
HIDAPEJT
ZSIOMOND-ITTCZ*
•i»a(-Liká« ét C»áMár K7éi7flHékk«l aa*»aabaa. (Róxaadomb parkos* tövében.) A awdera technika legújabb vívmányainak alkaliaazáaával teljeaea ajonnan épült
250 szobával MlMw\' J,<■*ü•, *aMta
Int emilttes szálloda K
Bsinp ira u Mttzl
Wk«0) kS>lekadáe aMaa béayte*. fl pofid árak. - Un- ás női fodtte a UOn.
II
rUlaafriláctMa, liftek. kUfta wm^
raaiiéraailaaw it — Kereakedalari ataaók éa «ré8alkatk
A voaatokbo* aajét aatójáratok. m -
IBB Srivaa Nrtfcc** Mr Pallal Miksa, JgZ
1TIG-HI1T
a legjobb cipőkróm
U tgét: világon. Hz eddigi világhírt vikanck ailriol nélklli gyártása ia.
®t, Im«lult9 Wtei
fa kir. ndoari azáOiló. S0 étet gyári fennállás.
BBsaai
$ $
w $
*
í w
f
i $
W
mm
áo ,« k _
I?
Sí lt 9 E
C a
Szivarka-hüvelyek királya
mtt az angol DEARLING for gentleman
gyári-ár dobozonkint (120 drb) 36 fill. * IipliM HfilM
UIDOOUI CDDOhAnytözsdében nir\\OOnL-Cir\\ Fő-ut, „Korona"-ópQlet
íi
■ ■______
■ ■■■■■■IBiatlSiBRlIMIKdHálIRlBia
ÉRTESÍTÉS
1
t,ufli.\' \'Vi.1111111i.iíniu111i11ni)in.«inn.iiü.iHH:i t
TÉRRENÖŰ
Az építési idény alkalmiból bátrat var mak szabadalmazott\'„TERRENOL" tetőfedő pala plrtaúfakit (aivea figyelmébe ajánlani
A „TERRENOL" pala a legjobb minő-ségü aa beat bői ia a leg kitünőbbnele elismeri beoesini portlandcementből szabadalmazott eljárás szerint készül ás különleges gyártási eljárás következtében rendkívül rajta/mos, szilárd, viliikatlan ém tűzbiztos. Fagynak. mekegnek ellentáR és évről-évre szilárdabb lesz. „TERRENOL" festék hozzáadása nélkül készül éa ezáltal természetes portlandcement-szürke színét állandóan megtartja. Készítünk és kívánatra tkészséggel . szállítunk azonban fehér éa piros sxinü palát is. A „TERRENOL" "pata bármely más hasonló gyártmánnyal felveszi a versenyt, amiről az ország minden részében végzett igán sok és jelentős fedési munkánk, valamint a birtokunkban levő hivatalos bizonytatok éa JM srámtslsn elismerő-levél Végül ^Hf
megemlíteni bátorkodnak, bogy képvisel©-tünkkel bárból előforduló munkálatokra
Kremaier Kálmán urat Nagykanizsa, Király-u. 32.
« «
I «
bíztuk meg, Id árajánlattal éa -^AVil \' :«l \'or szolgálni, kérjük lehat, hogy adandó aflcalomatat navaaatt képviaelőofcho
Miakolczi
bármikor kéasséggal tow szc tehát, kogy adandó aluloa
szíveskedjék fordulat. Magunkat sstvae jMwlalatába ajWva agyunk kiváló tkatal allal
■ab aat na ant-pala-gyára; piMLA
aaMM Tásaasta .. I ia£KO,

H&z és korcsma\' üi\\et e\\adás.
Nagykanizsa egyik legforgalmasabb országútján eladó egy jókarban levő
Ház, házhellyel,
és hozzátartozó
nagy kerttel.
Van rajt korcsmahelyiség italmérés! jogeal, a házbérjövedelem évenklnt 1000 korona, vételár 11500 korona, melyre 2000 korona lefizetendő, mlg a többi maradhat megegyezés szerint.
Minden bővebbet a megbízott:
Kondor Adolfnál,
Nagykanizsa, Arany János utca 2.
Interurbán-telefon: 122.

_
LSXLDLiTZ-POft )
oaak akktr valódi, Ha mhMlafy* da-kW MOLL A. vddjasydt ém ilttriitl - tUntatl fai. \'
A Moll A.-tété aaldlltx - párok tartóé 0*0-Latiaa a lesinakacaabb gyomor- éa anaw
kantalmaik, gyomoreörca, gyomorbév, jrftnOá
májMntalóm, véríofuHkn,
an*krsk«d*a, mijl
i ran yér ia a legkfilOab&Abb aéft»ha««aw ellen, a Jelea liáatacarnak évtizedek óta mtadtt nagyobb terjedést szerrett. Ara «fy IapeaaSM eredefl dobosnak 9 korona.
Ham! ti tárnok törvényileg fenyiltotM**
I MCTirC^F E LE 1
SOS-BORS/ESZ
aaak akkor vat\' at ba mindegyik üveg Moll 4. védjegyét ttt-iteti fal éa „A. Moll" felirata ónoiattal vaa tárva. A Moll-iéle aóaboraxeaa nevezetesen miat tt|da-omcsillapttó bedörzaO-léai »zer kDsivsny, eaua éaa magh u I • a egyéb\' következményeinél legismertebb népszer. Egy ónozott eredeti
MOH firtnMtalHMjl. ^TS^SS
gyarmak- éa hálcyawappamá a Mrdaan t|iiilá«áia iinniáil ililafliiii láaéii liw Maw banként «0 fillér, a darab j fcor 80 fiU
Mail A. gy*ayasar«aa, aa.Mr.adv.aM által i«aa, Taiblaatu 0» aa.
Vidéki M|Htdlléllk MMHl BSSlMSlÉMÉtfl
tan miiiUitaA. A watMraaSaa MM áiUnntM JKIU A" aáMaaaaaf t» *Hhgytot ttiAt*tt 8 "" "
Raktár Nagykaniaaén:
l%iaaa>att a Maddtulaidoaaa .Zab<H(i lapkiadó éa Nyomda* Maavénvtéiaaaé| kflaj lajaaiUjétiai
3? 7 A I A ^ü
^yjaLT" POLITIKAI NAPILAP,
I KÉÉlWHMMZWWiBŰ 1 jtf
A fővárosi puccs
Ngytoiftaa, iMBkn II
A főváros szombat délatáni köz-I) ülése nagy szótibbséggel bizalmatlanságot szavazott a kormánynak. Az ok elég furcsa. Oly furcsa, hogy vidéki városaink semmi esetre sem követhetik ezúttal est a fővárosi példái A koalíció Utal alkotott és a utal kormány által a nyáron kiegészített, tökéleteaebbitett adótőrvények életbeléptetéséről van szó és itt az a furcsa jelenaég állott elő hirtelen, szinte váratlanul, hogy nem a szegények, nem a proletárok aorakoz-tak a .nem adózunk" jelszava alatt, hanem a főváros tehetős elemei — nem egy igazságtalan, hanem egy Igazságos törvény ellen. A nemzeti munkapárt szombat déli értekezletén jól jellemezték ezt t fefetetejére átütött akciót Lakács Láazló miniszterelnök és gróf Tisza István, hogy itt voltaképpen caak arréK van szó, hogy Vázsonyt Vilmos és Bárcy polgármester azáltal akarják megaranyozni kopott népszerűségükét, hogy egy a kincstár ellen intézett rohammal elakarják terelni a közfigyelmét a főváros pénzügyf gazdálkodásában már szinte aggasztóan jelentkező
JÓTtKONTS/fo.
^■y 28 Draeshi lásár Alfréd.
Mialatt Pataky ilyatáa magába fojtotta a márie», e hengveraeny már tégea vette kez-dstéL
Mikor aztán Domokoe aa elad azám után, a melyet Sári tok