Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.8 MB
2017-04-19 09:22:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
110
546
Rövid leírás | Teljes leírás (26.71 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami Fémipari Szakiskola értesítője az 1929-30. iskolai évről.
Hetedik év.
Közli: Inotay László okl. építészmérnök, igazgató
Nagykanizsa, 1930.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
13060

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Ö O J .
F- #0?)
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
/
FÉMIPARI SZAKISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1929—30. ISKOLAI ÉVRŐL
HETEDIK EV.
KÖZLI ;
INOTAY LÁSZLÓ
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK,
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1930.
DÉLZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALAT
13060
& 0 A
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
FÉMIPARI SZAKISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1929—30. ISKOLAI ÉVRŐL
HETEDIK ÉV.
KÖZLI :
NOTAV LÁSZ
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK,
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1930.
DÉLZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALAT
13060
I. Az intézet története az 1929/30. tanévben.
Az intézet az idei évvel fennállásának hetedik esztendejét
töltötte be.
A 1929—30. tanévben felvett tanulók száma:
fémipari szakosztály : 79 az iskola fennállása óta 292
építőipari téli tanfolyam: 11 .. 54
továbbképző ipari tanfolyamok: 42 498
összesen 132 az iskola fennállása óta 844
A beírások és javító vizsgák 1929. szeptember hó 2. és
3-án voltak. Veni Sancte s ünnepélyes megnyitás szeptember
4-én, a rendes előadások szeptember 5-én kezdődtek s fennakadás
nélkül folytak a tanév végéig, 1930. július hó 15-ig.
Felvétetett a fémipari szakra 79 tanuló, kimaradt 3, nem
vizsgázott 1, vizsgázott 75, záróvizsgát tett 25 tanuló; az építőipari
téli tanfolyamra felvétetett 11, vizsgázott és végbizonyítványt
kapott 11 hallgató; a továbbképző tanfolyamokra felvétetett
42, vizsgázott 38 hallgató.
Az első félévi összefoglaló ismétlések január 15—29-ig,
a vizsgák január hó 30—31-én; az évvégi összefoglaló ismétlések
június hó 2—21-ig, a vizsgák június hó 23., 24. és 25-én,
a III. évesek záróvizsgája július hó 1. és 2-án, a záróvizsga
feladatok elbírálása július hó 14-én volt.
A tanév végén július 1—15-ig a tanulók rajzaiból és
munkáiból kiállítást rendeztünk. A kiállítást megnézték 72-en.
1930. június hó 26-án házi atlétikai versennyel kapcsolatos
tornavizsgát tartottunk a következő eredménnyel:
Magasugrás: 1. Petrekovits László II. o. 145 cm
Távolugrás: 1. Kolovits Géza II. o. 520 „
Diszkoszvetés 1. Czerján József III. o. 32 m. 40 „
2. Petrekovits László II. o. 29 n 25 „
3. Kolovits Géza II. o. 27 n 10 „
Sulydobás: 1. Czerján József III. o. 9 M 84 „
2. Golubits László III. o. 8 60 „
3. Kerber László I. o. 8 50 „
Gerelyhajítás. 1. Jakubecz Vilmos III. o. 33 75 „
2. Czerján József III. o. 29 n 50 „
Díjat nyertek az atlétikában és a szertornában elért
pontszámok alapján:
Nagy aranyérmet:
Nagy ezüstérmet:
1. Jakubecz Vilmos III. o. 18 pont
2. Jójárt Ferenc III. o 18 „
3. Petrekovits László II. o. . • 18 „
4. Czerján József III. o. 17 „
5. Szabó Lajos III. o 15 „
6. Simon József III. o. ... 15 „
7. Lovrek Ferenc III. o. . 15 „
8. Belloni János I. o. 15 „
9. Kerber László I. o 14 „
10. Erdélyi József III. o. 13 „
11. Fülöp Lajos III. o. 13 „
12. Kolovits Géza II. o 12 „
Kis aranyérmet:
Meglátogatták az iskolát: Ferenczy Emil főigazgató 1929.
november hó 29-én, 1930. március hó 19-én és 1930. júiius
hó 14-én; Pettkó Szandtner Aladár h. államtitkár 1930. március
hó 13-án; dr. Gáspár Elek igazgató 1930. június hó 5-én;
a csurgói ref. gimnázium 50 növendéke és vezető tanárai 1930.
május hó 20-án; Rajczy Géza,...