Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.89 MB
2018-12-06 11:20:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
35
277
Rövid leírás | Teljes leírás (14.82 KB)

Hiányzik: címoldal, hátsó borító

A Nagykanizsai M. Kir. Állami Fémipari Szakiskola értesítője az 1932-33. iskolai évről.
Tizedik év.
Közli: Inotay László okl. építészmérnök, igazgató
Nagykanizsa, 1933.
Gutenberg és Délzalai Nyomda
57695

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
FÉMIPARI SZAKISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1932—33. ISKOLAI ÉVRŐL
TIZEDIK ÉV
KÖZLI
INOTAV LÁSZLÓ
OKU. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1933. GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA
B76S5
I. Az intézet története az 1932—33. tanévben.
Az inlézel az idei évvel fennállásának lizeclik esztendejét löl-löLte be.
Az 1932—33. évben felvell tanulók száma: fémipari szakosztály 29 az intézet 431 építőipari téli tanfolyam 17 fennállása 106 továbbképző ipari tanfolyamok 12 óta_545
összesen 58 1.082
A beírások és javítóvizsgák 1932. szeptember hó 1—3.-án voltak; ünnepélyes megnyitás szeptember hó 4.-én, a rendes előadások szeptember hó 5.-én kezdődtek és fennakadás nélkül folytak a lanév végéig, 1933. jnlins hó 15.-ig.
Felvétetett a fémipari szakra 29 tanuló, vizsgázott 29, záróvizsgát tett 14 ; az építőipari téli tanfolyamra felvéletelt 17, vizsgázott 17 hallgató; továbbképző tanfolyamokra felvétetett 12, vizsgázott 11 hallgató.
Az első félévi összefoglaló ismétlések 1933. január hó 16.-tól 28.-ig, a vizsgák január hó 30.—31.-én; az évvégi összefoglaló ismétlések 1933. junius hó 13.—21..-ig, a vizsgák június hó 22.—21-én voltak; a harmadévesek záróvizsgája július hó 3.—4.-én, a záró-vizsgafeladatok elbírálása július hó 6.-án volt.
Meglátogatta az iskolát Nagy Győző főigazgató 1933. február hó 23.'án és 1933. julius hó 6.-án; dr. br .Kétly Károly szakotsztály-főnök ás dr. Gáspár Elek ny. iparokt. főigazgató 1933. május hó 20.-án-
Az intézettel kapcsolatos internátus fennáll 10 éve, be van rendezve 40 ágyra; ¡a menza fennáll 7 éve, be van ncnclezve 50 evőre. Az év folyamán elhelyezési nyeri az internátuson 13 lém-iparos (2 hadiárva), 5 építőiparos, összesen 18 ; a mlenzán 20.
i Tanulók jutalmazása és seffélijezésa.
A kereskedelmi tárca terhére
tandíjkedvezményben részesült 15 tanuló 225.— P
internátusi kedvezményben 17 tanuló 2.930.— T
tejkedvezményben 10 tanuló 300.— P
tandijsegélyt kapott 14 tanuló 216.50 P
tanszersegélyt 23 tanuló 517.80 P
tanulmányuti segélyt 29 tanuló 288.80 P
ruhasegélyt 12 tanuló 417.21 P
4
A belügyi tárca terhére internátusi kedvezményben részesült 2 h. á. tan. 853.50 P tanszer- és ruhasegélyben 2 h. á. tan. 300.— P
A soproni Kereskedelmi és Iparkamara Spiegl Sigfrid diját nyerte Levik Lajos III. f. 100.— P
A nagykanizsai 1. és 2. sz. postahivatal tisztviselőkarának diját nyerte Glavák Károly II. f. 5.— P
A Nagykanizsai Takarékpénztár r.-t. adott a menzaalapra 12.50 P
A Kereskedelemügyi Miniszter adományából könyvjutalomban részesült 12 tanuló 60.— P
Az összes kedvezmények, segélyek és jutalmak értéke 6.226.31 P
Az iljusági önképzőkörnek tagja az iskola minden tanulója, működik 6 éve, idei alakuló ülését szeptember hó 28.-án tartotta. Választott tisztikara :
elnök : Heltay István III. f. alelnök : Tompek József III. f.
titkár : Weisz Tibor III. t. .1
könyvtáros : Kiss Elek II. í. jegyző : Drexk'r János III. í.
ellenőrök : Mottil Béla III. f. és Weisz Tibor III. f. pénztáros : Prnkker Gyula III. f.
Legszorgalmasabb müködőtagok voltak Glavák Károly II. f- Prnkker Gyula III. f.. és Weisz Tibor III. f. Üléseit szombat délutánonként tartotta.
Iskolai ünnepélyeket tartottunk : szeptember hó 1.-én megnyitó ünnep, a rendtartás ismertetése é.s tiszteletadás a nemzeti zászlónak. Október hó 6.-án az aradi vértanuk emlékünnepe. 1933. februá...