Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.98 MB
2018-04-05 14:53:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
27
167
Rövid leírás | Teljes leírás (141.47 KB)

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
és
női kereskedelmi szaktanfolyam
értesítője
az 1927-28. iskolai évről.
Közli:
Balog Dávid igazgató.
Nagykanizsa, 1928.
Gutenberg-Könyvnyomda
44108

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

* 9oz
F3 Dg
a nagykanizsai izr. hitközségtől
FENNTARTOTT
négyéVfolyamű FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
az 1927/28. iskolai évről.


KÖZLI:
balog pavlp
IGAZGATÓ.


V
. ///
cMi

aT
^V/
NAGYKANIZSA, 1928.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
44108

a nagykanizsai izr. hitközségtől
FENNTARTOTT
négy évfolyamú
FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
az 19^7/28. iskolai évről.
KÖZLI:
BALOG PÁVlP
IGAZGATÓ.
§ . 5

Jf/

NAGYKANIZSA, 1928.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
44108
1.
Dr, Villányi Henrik.
Az érdemes munkás, a kiváló tanférfiu, aki 39 éven keresztül lankadatlan szorgalommal és kitartással, igazi rátermettséggel és alapos felkészültséggel szolgálta a magyar kereskedelmi szakoktatás ügyét, 1927 szeptember 1-én nyugalomba vonult. Bűcsuznunk kell tehát, Isten hozzádot mondanunk annak a férfiúnak, aki életének legszebb, legtermékenyebb éveit, a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola szolgálatában töltötte. A búcsú rendszerint fájó érzésekkel jár, jelen esetben azonban a válás perceit megkönnyíti az a tudat, hogy nyugdíjaztatása nem szakítja el iskolánktól, mert 29 éves eredményes tanári működése és a Jegnehezebb viszonyok között végzett 10 éves igazgatói tevékenysége maradandó emléket biztosítanak számára.
Dr. Villányi Henrik nem tartozott a szürke, sablonos tanárok sorába, mert nemcsak a szaktárgyait szerette és művelte, hanem uralta a kereskedelmi szakoktatásnak minden ágát. Magát állandóan továbbképezve nagy általános műveltséggel is rendelkezett, amelynek gazdag tárházából bőven juttatott a tanítványainak is, akiket nemcsak tanított, hanem nevelt, irányított és tanácsokkal is ellátott. Tanító, barát és szülő volt egy személyben. Ez a körülmény teszi érthetővé azt a tényt, hogy tanítványai mindig a legnagyobb tisztelettel emlékeznek meg róla és valóságos gyermeki szeretettel ragaszkodnak hozzá még akkor is, amikor hajójuk már régen az élet tengerén evez. Mint kereskedelmi iskolai tanár, kezét állandóan a közgazdasági élet ütőerén tartotta, megfigyelte annak lüktető változásait és tanítási, nevelési módszerét ezekhez alkalmazta. Az életből az életnek tanított és nevelt és ebben rejlett dr. Villányi Henriknek, mint tanárnak az igazi értéke.
Ilyen tanári mult után igazgatói tevékenysége sem lehetett meddő, sőt tehetsége, tudása e minőségében bontakozott ki a maga teljességében. Az iskola vezetését a világháború közepén, az 1916/17.-Í tanév kezdetén vette át és folytatta az 1926/27.-Í tanév végéig. Mennyi türelemre, hivatás és munkaszeretetre, mekkora önfegyelmezettségre és milyen munkabiró szervezetre volt szüksége ahhoz, hogy az intézetet e súlyos időkben minden megrázkódtatás nélkül vezesse. E nehéz idők számlájára írandó csupán, hogy igazgatói működése látható sikerekben nem volt gazdag, azonban neve az iskola történetének lapjain mégis meg lesz örökítve, mint hivatását szerető és az ifjúságért rajongó tanáré és lelkiismeretes, kötelességét buzgón teljesítő igazgatóé, akinek sikerült a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola erkölcsi .és szellemi tőkéjét átmenteni és megőrizni.
Dr. Villányi Henriknek az iskola és az igazgatói iroda volt az igazi világa, ennek levegőjében érezte magát legjobban, itt dolgozott és adminisztrált úgyszó...