Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.21 MB
2018-04-10 10:17:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
23
156
Rövid leírás | Teljes leírás (149.47 KB)

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
fiú felső kereskedelmi iskola
és
női kereskedelmi szaktanfolyam
értesítője
az 1929-30. iskolai évről.
az intézetet alapították 1857-ben.
Közli:
Balog Dávid igazgató.
Nagykanizsa, 1930
Gutenberg-könyvnyomda
48858

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

a
40
NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
NÉGY ÉVFOLYAMÚ
FIÚ FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL.


AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK 1857-BEN.
i ö^-* 3r ¿Kf.
* * > > /

/ ;.
KÖZLI:
BALOG PÁVlP
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1930.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
48858
-. \' , • - ■ . ¿ .....
■Xi
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
NÉGYÉVFOLYAMŰ
FIÚ FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL.
AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK 1857-BEN.
KÖZLI:
BALOG PÁVlP
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1930.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
48858
I.
A nemzeti zászló tisztelete.
Az évmegnyitó ünnepségen elmondta: SURÁNYI GYULA.
Kedves Tanuló Ifjak!
Midőn e mai napon átlépjük egy új iskolaév küszöbét, s midőn a lélek természeténél fogva készségesebb és fogékonyabb minden szép és nemes eszmével szemben, nagyon időszerű lesz, ha felidézzük a multat, a megpróbáltatásában, sokszor gyászában is lelkesítő magyar multat, hogy eltelve annak nagyszerűségével, soha nem lankadó erőt merítsünk a jövő érdekében. Mert szép ez a magyar mult, akár a mesemondó legendáit, akár a komoly történetíró megállapított igazságait hallgatjuk. Szép ez a magyar mult, melynek ezeréves krónikájában szerves egészet mutat a hősiesség és szerves egészet mutat a magyar rög megtartásáért hozott véres áldozat. S ha volt idő, mikor e nemzetnek szüksége volt arra, hogy visszafigyeljen a múltra, a Trianon után itt maradt magyarnak kétszeresen is át kell éreznie, hogy a jelen a múltból él. Hová lenne a szellemi közösség az egymást követő nemzedékek között, ha nem szállna át drága hagyományként a nemzeti érzés ? A multak emlékeit nem lehet demarkációs vonalakkal elhatárolni, felosztani; a történelem halhatatlanjait nem lehet fegyverrel megölni. A nemzeti tradiciók egységet visznek a nép lelkébe, folytonosságukat nem semmisíthetik meg a halál és pusztulás hatalmai.
Temérdek nemzeti emlékeink közül ez órában különösen egyet: a nemzeti zászlót állítsuk szemeink elé ! Azt a nemzeti zászlót, melynek piros, fehér és zöld színből összevont egésze nem egy közönséges, nem egy ötletszerűen összeállított üres kép, hogy gyönyörködtesse a szemet, de kifejezi mindazt, ami e nemzet életében örök, kifejezi mindazt, ami eltöltötte elődeink lelkét, s ami hittel, reménnyel és szeretettel tölti el a késő unokákat. Piros színében ezer esztendőnek véres áldozata tükröződik, mellyel a magyar megvette és megtartotta" e földet, mellyel államot alkotott a Kárpátoktól övezett Duna-Tisza mentén, s mellyel azt tatárral, törökkel és némettel szemben híven meg is tartott. Minden porszem piros vérrel megöntözött. Fehér színe kifejezi a hitet, a bizakodást a magyarok Istenében. Mert bízik e nemzet az ő hivatásában. Bízik abban, hogy amit előtte annyi nép nem tudott megvalósítani, azt a Gondviselés egyedül neki tartotta fenn: hogy legyen ledönt-hetetlen védőbástya kelet és nyugat ütközőpontjában. Védje a nyugati kulturát kelet barbársága ellen. Zöld színe kifejezi a reményt, hogy az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért. Az nem lehet, hogy egy nemzet, mely ezer esztendőn keresztül vérzett az emberiség jobb jövőjéért, porba döntve, letiporva, azok csapásai alatt p...