Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.46 MB
2018-04-10 13:47:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
23
157
Rövid leírás | Teljes leírás (164.14 KB)

A Nagykanizsai Városi Négyévfolyamú
Fiú Felső Kereskedelmi Iskola
az 1933-34. iskolai évről.
az intézetet alapították 1857-ben.
Közli:
Balog Dávid igazgató.
Nagykanizsa, 1934.
Gutenberg és Délzalai nyomda
60892

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f-l
V/

33A 6)
II
A NAGYKANIZSAI VÁROSI
NÉGYÉVFOLYAMÚ
FIÚ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1933—34. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK 1857-BEN.

-ystig.
KÖZLI:
BALOG DÁVID
IGAZGATÓ.

GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA
NAGYKANIZSA, 1034.


v..

A NAGYKANIZSAI VÁROSI
NÉGYÉVFOLYAMÚ
FIÚ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1933-34. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK 1857-BEN
KÖZLI:
BALOG DÁVID
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1931.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA
60892
I.
Új korszak küszöbén.
1857—1933.
Az 1932/33. iskolaévről szóló értesítőnkben jeleztük már, hogy a nagykanizsai izraelita hitközségtől 76 éven át fenntartott intézetünk működését az 1933 34. tanévben, mint városi iskola kezdi majd meg. E megállapításunkat az a körülmény indokolta, hogy Nagykanizsa megyei város képviselőtestülete 1933. március 3-i közgyűlésén iskolánknak városi kezelésbe való átvételét egyhangúlag elhatározta és hogy a képviselőtestület e határozatát Zalavármegye kisg\'yülése 1933. május 9-én jóváhagyta. Az átvételt végső fokon megerősítő belügyminiszteri jóváhagyás az iskolaév befejezésekor ugyan még nem érkezett meg, de minden jel arra vallott, hogy sokáig az sem késhetik már. E feltevésünk helyesnek bizonyult, mert a nm. Belügyminiszter Úr 1933. augusztus 5-én kelt 79767/1933. V. sz. rendeletével az iskola átvételéhez szükséges engedélyt megadta. A belügyminiszteri rendelet megérkezése után az iskola tényleges átadása és átvétele a rendelkezésre álló rövid idő ellenére is megtörtént. Az 1933/34. tanévet tehát már Nagykanizsa megyei város iskolájában kezdtük meg, amely ténnyel iskolánk történetének egy igen fontos korszaka zárult le.
Az iskola fenntartójában beállott változást azonban előre láttuk és ezért a jelentőségét a múlt évi értesítőnkben méltattuk is. Ennek ellenére a már megmásíthatatlan valóság mellett minden szó nélkül elhaladni még most sem tudtunk. Az iskolánk múltjában rejlő nagy értéken kívül néhány percre való megállásra késztetett bennünket az a benső kapocs is, amelyet a nagykanizsai izr. hitközség szolgálatában eltöltött 3 évtized teremtett meg. A tanári testület minden egyes tagját mélyen érintő fordulattal ezért a szeptember 15-i alakuló értekezletünkön is foglalkoztunk. Az értekezleti jegyzőkönyvnek erre vonatkozó része a következő:
Az igazgató jelenti, hogy a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola életében mélyreható változás állott be. Az iskolánkat eddig fenntartó nagykanizsai izr. hitközség ugyanis a nyomasztó gazdasági viszonyok hatása alatt az 1857-ben alapított kereskedelmi iskolájától megvált és így intézetünk tevékenységét a f. tanévben már, mint Nagykanizsa megyei város felső kereskedelmi iskolája folytatja. Amikor az iskolánk történetében oly fontos határkövet jelentő eseményről kötelességszerűen, de benső sugallatát is követve e helyen megemlékszik, lehetetlen, hogy rá ne mutasson azokra a hervadhatatlan érdemekre, amelyeket a nagykanizsai izr. hitközség az iskola megalapításával és a fenntartásában megnyilatkozott áldozatkészségével a hazai közművelődés és a magyar kereskedelmi szakoktatás fejlesztése körül szerzett. De úgy érzi, hogy mulasztást követne el, ha az iskola tanári testületének a nagykanizsai
VIII.
izr. hitközséggel szemben érzett mély háláját és ragaszkodását ez alkalommal is nem hangoztatná. Erre kötelez bennünket az a jóakarat, amell...