Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.99 MB
2018-06-26 14:34:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
32
214
Rövid leírás | Teljes leírás (105.6 KB)

A Nagykanizsai Városi Kereskedelmi Középiskola, az iskolával kapcsolatos Dolgozók Kereskedelmi Középiskolája és a Női Kereskedelmi Szakiskola
évkönyve
az 1946-1947. iskolai évről.
az intézet fennállásának 90. évében
Közzétette:
Dr. Borsa Béla
igazgató.
Nagykanizsa, 1947.
Kiadta az intézet igazgatósága.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI VÁROSI KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA,
AZ ISKOLÁVAL KAPCSOLATOS
DOLGOZÓK KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLÁM
ÉS A
NŐI KERESKEDELMI SZAKISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1946—47. ISKOLAI ÉVRŐL.
ÁZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ÉVÉBEN. KÖZZÉTETTE: DR. BORSA BÉLA IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA — 194 7. KIADTA AZ INTÉZET IGAZGATÓSÁGA.
REV 98

BÜÍ
A NAGYKANIZSAI VÁROSI KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA,
AZ ISKOLÁVAL KAPCSOLATOS
DOLGOZÓJk,«*^ KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLÁJA
NŐI KERESKEDELMI SZAKISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1946 47. ISKOLAI ÉVRŐL.
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE: DR. BORSA BÉLA IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA — 194 7. KIADTA AZ INTÉZET IGAZGATÓSÁGA.

REV9g]
^ev^oto
St.S9 közgazdasági K.-T, Nagyka>>iz§a nyomdája A nyomdáéit feiel: Zalay Károly.
Felelős kiadó : Dr Borsa Béla igazgató.
3
A kereskedelmi középiskola múltja.
Kilencven év.
A nagykanizsai kereskedelmi iskola ebben a tanévben ünnepli fennállásának kilencvenedik évét. Kilencven év egy intézet életében olyan nagy idő, bogy érdemes hajszás életünkben egy pillanatra meg-állanunk, és íme, már történelemmé vált kilenc évtizedének állomásait röviden rögzítenünk.
Az elindulás éve 1831. Akkor nyílt meg a háromosztályos izraelita fiúnépiskola. Ott már 1842-ben kereskedelmi szaktárgyakat: kereskedelmi levelezést, könyvvitelt és kereskedelmi számtant is tanítottak. Ugyanabban az évben (1842) Lőw Lipót főrabbi sürgetésére az izraelita hitközség önálló iskolaépületet is emelt (ma Csengery-út 10. szám). Az lett később a kereskedelmi iskola hajléka 1944. április 26-ig. 1843-ban a fiúiskolát negyedik osztállyal bővítették ki és abban a tanulókat határozott módszerrel készítették elő a kereskedői pályára. Nagykanizsa rohamos gazdasági fejlődésével lépést akart tartani a kereskedőképzés is, ezért 1857-ben az izraelita hitközség elöljárósága a már nyolcosztályúvá fejlesztett elemi iskolára kétosztályos, magánjellegű reáliskolát épített. Ez lett a középfokú kereskedelmi szakoktatás alapja. Reáliskolának nevezték ugyan, de tulajdonképen kereskedelmi szakiskola volt, mert tantervében az általános műveltségi tárgyakon kívül kereskedelmi szaktárgyak (kereskedelmi számtan, kereskedelmi levelezés, könyvvitel, kereskedelmi névtan, váltóismeret) is helyet foglaltak. Tanterve nem különbözött a német-osztrák reál-kereskedelmi iskolákétól, és alkalmas volt arra, hogy kiváló kereskedelmi szakembereket neveljen. Onnan került ki a mult század második felének számos pénzügyi tekintélye ; többek közt a Fiumei Hitelbank igazgatója, a budapesti Giro- és Pénztáregylet vezérigazgatója, a bécsi Unionbank helyettes igazgatója, a milanói Societa Bancaria Italiana vezérigazgatója.
Az elért eredmények Eichberg Adolf főelemi iskolai tanító szervező munkásságát dicsérik, aki 1860-ban a kereskedelmi iskola igazgatója lett. Kegyelettel emlékezünk reá és munkatársaira: Bun Samu, Goldschmidt Dávid, Kellert Lajos és Wilhelm József tanárokra. Abban az időben fáradoztak ők a kereskedelmi szakoktatás megalapozásán, amikor hazánk ifjúsága még idegenkedett a kereskedelmi pályáktól.
A tőlük lerakott alapokon fejlesztette tovább az iskolát Bun Sámuel, aki 1868-ban Eichberg utóda lett. ő készítette elő és vitte keresztül a Trefort-féle iskolarendszer szellemének megfelelő iskolaszervezeti átalakítást. Az izraelita hitközség elöljárósága 1889. március 22-én határozta el, — a...