Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.77 MB
2018-04-24 14:12:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
61
320
Rövid leírás | Teljes leírás (69.25 KB)

Hiányzik a borító

A Nagykanizsai községi Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1893-94. tanévről.
Közli: Németh Ignácz népiskolai igazgató.
Nagy-kanizsa, 1894.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
15558

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI
KÖZSÉGI
népiskolAk
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1893—94. TAHÉVRŐL.
KÖZLI:
NÉMETH IGNÁCZ
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA. 1894.
MYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
15558
FEV 93
ItgV 2010
Rövidítések magyarázata.
Erkölcsi viseletből: dics = dicséretes, türh = tűrhető.
Szorgalomból: erny = ernyedetlen, dics = dicséretes, vált = változó, hany = hanyag.
Tantárgyakból: kit kitűnő, jel =>= jeles, elégs = elégséges, elégt = elégtelen.
Használt rövidítések még: bt == beteg, vm = vizsgálatlan maradt, tv = tanodát változtatott, km = kimaradt, mt = magántanuló, mh = meghalt, ifj = ifjabb, közb = közbenső, id =-- idősb, ism «= ismétlő.

Néptanoclai hatóság:
a Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város képviselőtestületéből választott
iskolaszék.
Az iskolaszék tagjai:
Elnök: Alelnök:
Babochay György | Nucsecz József
Jegyző:
Németh Ignácz
Dr. Bartha Gyula Dr. Benczik Ferencz Bún Samu Ebenspanger Lipót Faics Lajos Fischl Pál Dr. Gerő József Győrffy János Gutmann Vilmos Haba József Halis István Hegedűs László Hoffmann Mór Juhász György Lengyel Lajos
Löwy Adolf Matkovich Sándor Mihálecz József Dr. Neusiedler Antal Plihál Ferencz Plosszer Ignácz Rapocb Gyula Récsey György Dr. Rothschild Samu Sallér Lajos Dr. Schreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tóth István Tuboly Viktor Varga Lajos Venczel Rezső. > :... .:. ff\'
A vallásfelekezetek képviselői:
Hütter Lajos, evang. lelkész és hitoktató. Dr. Neumann Ede, izr. főrabbi és hitoktató. Nith Norbert, r. kath. lelkész, városi h. plébános. Seregély Dezső, ev. ref. lelkész és hitoktató.
1*
Tanitó = testület.
Igazgató-tan itó:
Németh Ignácz.
Osztálytanítók:
Ábrahám Gyula, az Eötvös-téri I. fiúosztály tanitója.
Banekovicli János, a VI. ker. párh. I. leányosztály tanitója.
Darás Málvin, a IV. leányoszlály lanitónője.
Dolmányos Ferencz, a VII. kerületi III. és IV. fiúosztály s a mezei gazdászat és kertészet tanitója.
Erdősiné Nóvák Lujza, a II. leányoszlály és ugyanott a kézimunka tanítónője.
ErdŐsi Bálint, a párh. II. fiúosztály tanitója.
Farkas Vilma, a párh. III., IV. leányosztály tanitónője.
Horényi Pál, a VII. kerületi II. fiúosztály tanitója.
Juhász Péter, a Teleki-utczai I. fiúosztály tanitója.
Kaán Irma, a párh. a) I. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Kottlerné Pataki Vilma, a párh. b) I. leányos/.tály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Kovácsné Csillag Ilona, a VL kerületi 1. leányoszlály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Kovács Miklós, a VI. kerületi I. fiúosztály tanitója.
Lisztner József, az I. fiúosztály tanitója.
Mantuano Janka, az Eötvös-téri I. leányosztály s ugyanott a kézimunka tanitónője.
Páros Endre, a párh. III. fiúosztály tanitója.
Poredusné Szakonyi Irma, a VII. ker. I. leányosztály "és a II., III. és IV. oszt. kézimunka tanitónője.
Poredus Antal, a VII. kerületi II., III. és IV. leányosztály tanitója.
Récsey György, a III. fiúosztály tanitója.
Rózsavölgyi Paulina, a III. leányosztály tanitónője.
Szalay Sándor, a párh. IV. fiúosztály tanitója.
Szabó István, a VII. kerületi I. fiúosztály tanitója.
Tóth István, a IV. fiúosztály tanitója.
5 —
Trojkóné Biba Kornélia, az I. leányosztály s ugyanott a kézimunka tanitónője.
Ujváryné Geró...