Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.55 MB
2018-12-06 10:45:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
27
185
Rövid leírás | Teljes leírás (189.4 KB)

1947-48 A Nagykanizsai Piarista Kollégium Évkönyve - a Nagykanizsai Kegyesrendi Róm. Kat. Gimnázium évkönyve

Állami főfelügyeleti hatóság: szombathelyi tankerület
Katolikus iskolai főhatóság: dunántúli kerület
A Nagykanizsai Piarista Kollégium Évkönyve az 1947-48. iskolai évről.
Szerkesztettel: Lukács József gimnáziumi igazgató és Dr. Botár Csaba általános iskolai igazgató
A gimnázium fennállásának 183., az ált. iskola fennállásának 3. évében
Kiadta a kollégium igazgatósága Nagykanizsa, Sugár-út 13. Tel. 257
Felelős kiadó: Dr. Botár Csaba
17131 - Készült: Gyarmati György és Fiai könyvnyomdájában Nagykanizsán

34. oldaltól:
A Nagykanizsai Kegyesrendi Róm. Kat. Gimnázium évkönyve az 1947-48. iskolai évről.
Szerkesztette: Lukács József igazgató
Iskolafenntartó: Nagykanizsa m. város és a magyar kegyestanítórend

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

INTERNÁTUS
A gimnázium fennállásának 183., az áll. iskola fennállásának 3.évében
ftfemi főfelügyelet! hatáság: Katolikus Iskolai Főhatóság: SZOMBATHELYI TANKERÜLET DUNÁNTÚLI KERÜLET
/ -
Kiadta a kollégium igazgatósága Nagykanizsa, Sugár-út 13: Tel. 257
¿sryjUJl, ¿v&f/h fcvrüL

NAGYKANIZSAI
PIARISTA KOLLÉGIUM - / , ¡f ^^
ÉVKÖNYVE
AZ1947-48. ISKOLAI ÉVRŐL.
Szerkesztette:
LUKACS JÓZSEF
gimnáziumi jgazgató
is
DR. BOTÁR CSflBft
általános Iskolai igazgató
f
INTERNÁTUS
Az iskola fennállásának 3. évében.
állami ((¡felügyeleti hatóság: Katolikus Iskolai Főhatóság: SZOMBATHELYI TANKERÜLET DUNÁNTÚLI KERÜLET
NAGYKANIZSAI
KEGYESRENDI RÓM. KIT. ÍLTALÍNOS ISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1947-48. ISKOLAI ÉVRŐL.
Szerkesztene:
OR. BOTOR CSABR
igazgató
ISKOLAFENNTARTÓ: A MAGYAR KEGYESTANÍTÚREND
Kiadta az iskola igazgatósága Nagykanizsa, Sugár-út 13. Tel. 2-57.
Felelős kiadó: Dr. Botár Csaba
17131 — Készült: Gyarmati György és Fiai könyvnyomdájában Nagykanizsán
I. Az 1947—48. tanév története.
Szeptember: 1. Alakuló értekezlet. 3—4. Javító- és magánvizsgálatok. 5—6. Beiratkozások. 15. Az iskolai év megnyitása. Ünnepélyes Veni Sancte. Tör vény olvasás. Osztályrendezés. 16. A tanítás kezdete. 25. A tankerületi főigazgató bemutatkozó látogatása. 30. A Diákönkormányzat megalakulása. Arany János ünnepély.
Október: 4. Assisi szent Ferenc napja alkalmával szentmisén voltunk a Ferencrendieknél. 6. Gyászmise az aradi vértanukért. Kegyeletes iskolai ünnepély. 8. Ifjúsági közös szentgyónás és szentáldozás. Iskolai szünet. 11. Utolsó hétköznapi diákmise. 15. Az I. félévi módszeres és díj megállapító értekezlet. 19. Résztvettünk az ifjúsági Mária-napon. 26. Cserkészeink tábori beszámoló előadása. 27. Gr. Batthyány Lajosért, kollégiumunk alapítójáért gyászmise. 30. Takarékossági nap. Megemlékezés a takarékosságról. 31. Fazekas József és Balogh Lajos tanárok távozása.
November: 3. Halottak napja. Gyászmise. Kegyeletes megemlékezés az elhunyt tanárok sírjánál. 4. Igazgatói szünet. 5. Szent Imre napja. Szentmise. 6. Új órarend lép életbe. Szita Imre és dr. Dallos István megkezdték működésüket. Az I. félévi nevelésügyi értekezlet. 7. Megemlékezés az orosz népi forradalom 30. évfordulójáról. 9. Szent Imre ünnepély. 11—18. A VI. a) és VII. a) osztályokban vörheny megbetegedés miatt szünetelt a tanítás. 23. Pat-rocinium ünnepe. Délután ünnepélyes zsolozsma az ifjúság részvételével. 25—27. A tankerületi főigazgató megbízásából Kováts Albert igazgató hivatalos látogatása. 27. Hivatalos látogatást befejező értekezlet. 29. Az I. félévi ellenőrző értekezlet.
December: 4. A BCG oltások megkezdődtek intézetünkben. 6. Magánvizsgálatok. 7. Résztvettünk a közös ifjúsági imaórán. 8. Énekeseink szerepeltek a kápolnánkban rende...