Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.35 MB
2019-01-03 14:50:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
25
149
Rövid leírás | Teljes leírás (197.08 KB)

Értesítő a Kegyes Tanítórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai Katholikus Főgimnáziumról az 1913-1914. tanévben.
Közzéteszi: Horváth György igazgató.
Nagykanizsa, 1914.
Az "Elite" Könyvnyomda nyomása.
37706
Tervezte és a klissét készítette: Babics József VI. oszt. tan.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
:: ROM. KATH. :: FŐGIMNÁZIUMI
1913-14. ÉVRŐL,
KÖZZÉTESZI: HORVÁTH GYÖRGY
IGAZGATÓ.
Tervezte és a klissét készttette: Babics József VI. oszt. tan,
A nagykanizsai kath. főgimnázium zenekara az 1913—14. tanévben
ÉRTESÍTŐ
A KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ
NAGYKANIZSAI
KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMRÓL
AZ 1913—1914. TANÉVBEN.
KÖZZÉTESZI: HORVÁTH GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1914.
AZ „ELITE" KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA.
37706
HALÍb ISTVÁN VÁROS! KÖNYVTÁR
337063
NAGYKAN\'ZC A
Iskolai tudósítások az1913-14 iskolai évről.
i.
Tanári kar.
a) Kötelezett tantárgyak tanárai.
Horváth György, kegyes-tanitórendi pap, a társház főnöke, főgimnáziumi igazgató, rendes tanár, okleveles gyorsíró, tanit 33 év óta; tanította a latin nyelvet a 8. osztályban heti 4 órában.
Balogh Sándor, kegyes-tanitórendi pap, rendes tanár, a 8. osztály főnöke, tanit 21 év óta; tanította a földrajzot a 3. A), a matematikát az 5., 7. és 8., a természettant a 7. és 8., a szépírást az 1. A) és B) osztályban heti 20 órában.
Bentzik Mihály, világi helyettes tanár, a történelmi és filolog. szertár őre, a 3. B) osztály főnöke, tanit 3 év óta; tanította magyar és latin nyelvet a 3. B), a görögpótló irodalmat a 6., a történelmet a 3. A) és B) osztályban heti 19 órában.
Cavalloni Sándor, világi rendes tanár, a 4. osztály főnöke, tanit 4 év óta; tanította a magyar nyelvet az 1. A), a latin nyelvet az 1. A) és 4., a szépírást a 2. A) osztályban heti 18 órában.
Eberhardt Béla, kegyes-tanitórendi pap, rendes tanár, tanit 20 év óta; tanitota a matematikát a 1. A) és B), 3. A) és B) és 6. osztályban heti 18 órában.
Hársing István, kegyes-tanitórendi pap, rendes tanár, az ifj. segélyző-egyesületi könyvtár őre, a 3. A) osztály főnöke, tanit 12 év óta; tanította a magyar nyelvet a 3. A), a latin nyelvet a 3. A) és 7., a történelmet a 4. és 8. osztályban heti 21 órában.
Incze István, kegyes-tanitórendi pap, rendes tanár, a tanács-kozmányi jegyző, a 2. A) osztály főnöke, tanit 26 év óta; tanította a magyar nyelvet a 2. A), a latin nyelvet a 2. A) és 5., a görögpótló irodalmat a 8 osztályban heti 19 órában.
Kováts Antal, kegyes-tanitórendi pap, igazgató helyettes, rendes tanár, a gyakorló iskola vezetője, az ifjúsági nagyobb könyvtár őre, a 6. osztály főnöke, tanit 29 év óta; tanitotta a magyar nyelvet a 7. és 8., a latin nyelvet a 6., a bölcsészetet a 8., a szépírást a 2. B) osztályban heti 15 órában.
4
László József, világi, rendes tornatanár, a tornaszertár őre, a játékdélutánok vezetője, tanit 9 év óta; tanította a tornát és játékot az 1—8. osztályban heti 30 órában.
Lukács József, kegyes-tanitórendi pap, a hittudományok doktora, rendes hittanár, hitszónok, a Mária-kongregáció vezetője, tanit 12 év óta; tanította a vallástant az 1. A) és B), 2. A), 3. A) és B), 4., 5., 6., 7. és 8. osztályban heti 16 órában.
Madarász Pál, kegyes-tanitórendi pap, rendes tanár, tanit 29 év óta; tanította a görög nyelvet az 5 — 8. osztályban heti 19 órában.
Mátyás József, kegyes-tanitórendi pap, rendes tanár, a földrajzi szertár őre, a 7. osztály főnöke, tanit 19 év óta; tanította a földrajzot az 1. A) és B), 2. A) és B), a történelmet az 5., 0. és 7. osztályban heti 21 órában.
Pap János, kegyes-tanitórendi pap, rendes tanár, hitelemző, a természetrajzi és vegytani szertár őre, a gyorsírókor vezetője, az 5. osztál...