Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.43 MB
2019-07-23 09:56:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
20
115
Rövid leírás | Teljes leírás (140.22 KB)

A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium
Évkönyve
az 1960-61. iskolai évről
A tantestület tagjainak közreműködésével összeállította Csernay László igazgató "kiváló tanár"


A következő szöveg az évkönyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGYKANIZSAI LANDLER JENŐ GIMNÁZIUM
É V KÖNYVE
AZ 1960/61-ES ISKOLAI ÉVRŐL
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA
CSERNAY LÁSZLÓ
IGAZGATÓ, „KIVÁLÓ TANÁR"
A NAGYKANIZSAI LANDLER JENŐ!GIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1960/61-ES ISKOLAI ÉVRŐL
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA
CSERNAY LÁSZLÓ
IGAZGATÓ, „KIVÁLÓ TANÁR"
Tartalomj egyzék
1. Az 1960/61-es iskolai év története (Csernay László)............3. oldal
2. A tanári testület névsora és iskolai munkaköre
(Horváth Béla) ................................................8. „
3. A tanárok társadalmi munkája (Debreczeni Attiláné) ... 13. „
4. KISZ élet (Debreczeni Attiláné) ....................................14. „
5. Kulturális élet (Csernay László) ... ............ ... 18. „
6. Gyakorlati foglalkozás (Márkus Ferenc ........................21. „
7. Sportélet (Dr. Fekete Ivánné és Szántó Zoltán) ............24. „
8. A tanulók társadalmi munkája (Csernay László) ............26. „
9. Szakkörök (Dr. Ördög Ferenc) ....................................28. „
10. A tanulók névsora, magatartása és ált. tanúim, eredménye 31. „
11. Érettségi vizsgák (Dr. Ördög Ferenc)......... ... ... 40. „
12. Kitüntetések, jutalmazások (Csernay László) ..................43. „
13. Az iskola felszerelése és annak értéke (Horváth Béla) ... 45. „
14. Statisztika (Horváth Béla) ....................................46. „
15. Az iskola benépesülése az államosítás óta (Horváth Béla) 47. „
16. A felnőttek oktatása (Csernay László)..............................48. „
17. Tájékoztató az 1961/62-es tanévre (Csernay László) ... 51. „
Az 1960/6l-es iskolai év története
1. A tanítás menete. Alakuló értekezletünket két részben tartottuk meg. Augusztus 24-én beszámolt az igazgató a tantestület és a tanulóifjúság nyári munkájáról, bemutatta a tantárgyfelosztást és az iskolai mellék-leendők elosztási tervezetét. Miután ezeket a tantestület elfogadta, az igazgató részletesen ismertette a Művelődésügyi Minisztérium tanévnyitó utasítását és módszertani leveleit, majd szétosztotta tanulmányozás céljából az osztályfőnöki órák vezetésével és az egyes szaktárgyak tanításával kapcsolatos irányelveket. A kiosztott anyag gondos tanulmányozása után augusztus 27-én beszélte meg a tantestület a kapott feladatok megoldása érdekében követendő eljárásokat, és elkészítette az intézet nevelési tervének vázlatát.
Augusztus 29-én tartottuk meg a javító vizsgákat. A javító vizsgára jogosult 60 tanuló közül 52 jelent meg, sikerrel vizsgázott 45, míg 7 tanulót készületlensége miatt az osztály megismétlésére utasított a tantestület.
A javító vizsgán sikerrel szerepelt tanulók és az Iskolai Társadalmi Bizottság által pótlólag felvett I. osztályos tanulók beírása augusztus 30-án és 31-én történt meg. Szeptember 1-én nyitottuk meg ünnepélyes külsőségek között az új tanévet, és 2-án Ilku Pál miniszterhelyettes elvtárs tanévnyitó és iránymutató rádióbeszédének közös meghallgatása után megkezdtük az órarendszerinti iskolai munkát. A tanév a Rendtartás és a tanévnyitó utasítás előírásainak megfelelően semmitől sem zavartatva folyt le, az előírt értekezleteket megtartottuk, és azok tapasztalatait szülői értekezleteken is megbeszéltük.
A tanévnyitó utasításben előírt minimális óraszámot mindent osztályban és minden tantárgynál elértük. Így a IV. osztályok év végi összefoglalóit május 9-én és 10-én, az I—III. osztályokét pedig június 12-én és 13-án megtartot...