Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.56 MB
2019-07-23 09:59:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
18
114
Rövid leírás | Teljes leírás (193.73 KB)

A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium
Évkönyve
az 1961-62-es iskolai évről
A tantestület tagjainak közreműködésével összeállította Csernay László igazgató "kiváló tanár"


A következő szöveg az évkönyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


AZ 1961/62-ES ISKOLAI ÉVRŐL ® '
i
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA
CSERNAY LÁSZLÖ
igazgató, „kiválö tanár"
A NAGYKANIZSAI LANDLER JENŐ GIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
A NAGYKANIZSAI LANDLER JENŐ GIMNÁZIUM
EVKÖNYVE
AZ 1961/62-ES ISKOLAI ÉVRŐL
—«3g*—
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA
CSERNAY LÁSZLÓ
igazgató, „kiváló tanár"
TARTALOMJEGYZÉK.
Oldal
1. 40 év a katedrán (Debreczeni Attiláné és Márkus Ferenc) ..... o <i
2. „Ady Endre: A magyar ugaron" (Márkus Ferenc és Ördög Fe
renc dr. verselemzése) ....................... 5
3. Az 1961/62-es iskolai év története (Csernay László) ........ 12
4. A tanári testület névsora és iskolai munkaköre (Horváth Béla) . 18
5. A tanárok társadalmi munkája (Debreczeni Attiláné)....... 23
6. Az iskolai KISZ-szervezet munkája (Debreczeni Attiláné) ... . 24
7. Kulturális élet (Kerecsényi Erzsébet) ................ 25
8. Gyakorlati foglalkozás (Márkus Ferenc)................ 30
9. Az ifjúság sportélete (Dr. Fekete Ivánné) ............. 35
10. Szakkörök (Dr. Szűcs Lászlóné)...................... ar
11. A nyilvános tanulók név- és érdemjegysorozata.......... 39
12. Érettségi vizsgák (Dr. Buvári Andrásné)................ 78
13. Kitüntetések, jutalmazások (Béli József)................ 83
14. Statisztika (Horváth Béla)......................... 85
15. Az iskola benépesülése az államosítás óta (Horváth Béla) ... . 86
16. Felnőttoktatás (Csernay László) ................... 87
17. Tájékoztatás az 1962/63-as iskolai évre (Csernay László) ... . 88
40 év a katedrán
Az 1961/62-es tanév dolgos hétköznapjainak sorát kedves, családi megemlékezés szakította meg. Intézetünk igazgatójának 40 éves tanügyi munkásságát, a Szocialista Munkáért Érdeméremmel való kormánykitüntetését ünnepeltük.*
Csernay László, a matematika és fizika tanára, 40 évvel ezelőtt, 1921.
\
december 11-én jelentkezett szolgálattételre a mezőkövesdi gimnáziumban. Nagy alkotó kedvvel, a gyerekek és az oktatásügy iránti szeretettel felvértezve kezdte meg pályáját. A sors azonban első állomáshelyéről elszólította. 1937-ben Zalaegerszegre került, 1943-ban Losonc, 1945-ben ismét Zalaegerszeg, majd 1948-tól iskolánk, Nagykanizsa jelentették új munkaterületeit. Ezek az évszámok és helységnevek a 40 évre kiterjedő munkásságnak csak külső kereteit adják. A belső tartalom mindenkor és minden helyen ugyanaz maradt: az egyszerű emberek, a nép ügyének áldozatkész szolgálata, törhetetlen munkakedv, a gyerekek és felnőttek legteljesebb megértése, tántoríthatatlan határozottság. Ezek a tulajdonságok tökéletes harmóniában egyesültek jellemében, és ezek a tulajdonságok tették példaszerűen alkalmassá intézetünk igazgatásának elvállalására.
Az elmúlt 40 év kimerítő, testet-lelket fárasztó munkája soha nem hatalmasodott ügyszeretete, hivatástudata fölé. A legteljesebb s zellemi frisseséggel tartotta óráit, amelyek a tudomány tiszteletéről, mesteri ismeretéről és szakavatott pedagógiai alkalmazásáról vallanak. Tanítványai, a munkája nyomát magán hordozó sok száz fiú és leány óráira, csendes mosolyú humorára, szeretetére, mellyel nehéz tárgyai megértését elősegítette, hosszú-hosszú évek múltán is élénken emlékeznek.
Az intézet igazgatásában tanúsított pontossága, az adminisztrációs munkák elvégzésében felmutatott alapossága, a mindenre kiterjedő figyelme, munkabírása már régóta közmondásossá vált felettesei és beoszto...