Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.62 MB
2019-07-23 10:08:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
20
155
Rövid leírás | Teljes leírás (131.45 KB)

A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium és Szakközépiskola
1966-67. tanévi
évkönyve
A tantestület tagjainak közreműködésével összeállította:
Zsoldos Ferenc igazgató


A következő szöveg az évkönyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


I
A
NAGYKANIZSAI LANDLER JENÍ GIMNÁZIUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA 1966/67. TANÉVI
ÉVKÖNYVE

A NAGYKANIZSAI LANDLER JENŐ GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
/
ÉVKÖNYVE
1966/67
I
l
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
ZSOLDOS FERENC IGAZGATÓ
írták
Béli József Bertók Balázs Búzás István Dávidcvics Sándor Grédics Gyula Harkány László Kerecsényi Erzsébet Kovács Károly Kovács László Mosonyi Éva Müller Vera Szebenyi Mária Varga Géza
Szerkesztette dr. Ördög Ferenc
Felelős kiadó: Zsoldos Ferenc
Készölt 850 példányban — A/5 alak (6,2 iv) 67 3544 Zala megyei Nyomda Vállalat, Nagykanizsai Telepe — Felelős vezető: Pusztai Ferenc
Az 1966/67-es iskolai év története
A jelen tanévben fontos állomáshoz érkezett nagymúltú, sok nemes hagyománnyal rendelkező gimnáziumunk. Megkezdte életének 201. esztendejét, s ezzel elindult történetének új, harmadik évszázada.
Személyi változások
Mint minden tanév, a jelenlegi is néhány személyi változással kezdődött. 1966. augusztus 1-én a Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya iskolánkhoz helyezte Fejérváry Enikő kémia—fizika, Fehér László matematika—fizika, Országh Irén magyar—francia szakos, valamint Bertók Balázs és Kovács Károly mezőgazdasági mérnök tanárokat, ugyanakkor Bogdán Magdolna mezőgazdasági mérnök és Russay Olivérné magyar—ének-szakos tanárokat a megye, illetve a város más iskolájába helyezte át. Boros Antal földrajz—rajz szakos tanár augusztus 31-én szakfelügyelői beosztást kapott, szeptember 1-én pedig nyugállományba vonult Horváth János hivatalsegéd, „kiváló dolgozó".
A tanév menete
Augusztus 30-án, délelőtt 9 órakor tartottuk alakuló értekezletünket. Zsoldos Ferenc igazgató beszámolt a testület és a tanulóifjúság nyári munkájáról, ismertette az iskola 1966/67. tanévi munkatervét, a legfontosabb év eleji feladatokat, a tantárgyfelosztást, az iskolai mellékteendőket, valamint a Művelődésügyi Minisztérium tanévnyitó utasítását.
Ugyanez nap voltak a pótló- és javító vizsgák. A megjelent 75 tanuló közül sikerrel vizsgázott 46, míg 29 tanulót készületlensége miatt osztályismétlésre utasított a tantestület.
Augusztus 31-én folytak le a szaktárgyi tanácskozások a szakfelügyelők vezetésével. A biológia—kémia szakos tanárok a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban tartották megbeszélésüket.
Szeptember 1-én, délelőtt 9 órakor tartottuk az ünnepélyes tanévnyitót, amelyen Nagy Lajos elvtárs, a Városi Tanács elnöke is megjelent.
2-án volt az új tanév első tanítási napja, az oktató-nevelőmunka kezdete.
6-án délután tantestületi értekezleten vitattuk meg az iskola részletes nevelési munkatervét.
Szeptember második felében a nagykanizsai járás általános iskoláinak igazgatói és tanulmányi felügyelői tapasztalatcserén vettek részt intézetünk első osztályainak tanítási óráin. Ezt követően október első hetében iskolánk hat nevelője a gelsei és zalaszentbalázsi általános iskolában folyó munkával ismerkedett meg.
20—25-ig tanulóink az osztályfőnökük és a szaktanárok vezetésével megtekintették a Hevesi Sándor Művelődési Házban rendezett haditechnikai kiállítást, 28-án délután pedig a helybeli tanulók a Vltava-hadgya-korlatról hazatérő katonák ünnepélyes fogadásán vettek részt.
5
Öktóber 6-án délután 6 órakor szülői értekezletet tartottunk, amelyen Zsoldos Ferenc igazgató az új tanév feladataival foglalkozott, valamint az iskola és az SZM egybehangolt munkatervét készítették el az SZM vezetőségével.
15-én ifjúságunk a Kőolaj bányászati Technikummal köz...