Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.12 MB
2020-04-15 11:02:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
22
170
Rövid leírás | Teljes leírás (166.66 KB)

Cím: Liszt Ferenc és Nagykanizsa
Szerző: Kocsis Katalin (1953)
Szerz. közl: Kocsis Katalin
Kiadás: Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egy. + Czupi K., 2011
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/34.
Eto: 78.05(439)Nagykanizsa"188/192" ; 78.071.1/.2(439)Liszt F. ; 78:378.12Liszt F.
Tárgyszó: Liszt Ferenc ; Nagykanizsa ; zene
Szakjel: 780
Cutter: K 62
Nyelv: magyar
Oldal: 75 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSAI
HONISMERETI
FÜZETEK
34
2011
2
KOCSIS KATALIN
Liszt Ferenc és Nagykanizsa
Fábiánné Pásztor Irma emlékének
Kocsis Katalin
Liszt Ferenc és Nagykanizsa
Nagykanizsa
2011
Megjelent Liszt Ferenc születésének bicentenáriumára
Kiadja:
a Nagykanizsai Városvédő Egyesület és a Czupi Kiadó
Számítógépes szerkesztés és tördelés: Tábori Zita
ISBN 978 963 9782 22 8
ISSN 1216-3724
Tartalomjegyzék
Bevezetés......................................................7
I. fejezet - Liszt Ferenc átutazik Nagy-Kanizsán..............10
II. fejezet - Liszt-növendék zongoraművészek
nagykanizsai koncertjei....................................12
1862: Siposs Antal......................................13
1876, 1878: Vera Timanova...............................14
1877: Sophie Menter.....................................16
1879: Joseffy Rafael....................................19
1881: Gosztonyi Béla és Rausch Károly...................22
1902: Emil Sauer........................................24
1923: Thomán István.....................................28
Függelék: 1891: Reményi Ede.............................30
III. fejezet - Kanizsai zongoristák tanítványi kapcsolatban
Liszt Ferenccel............................................36
Rózsavölgyi Szidónia....................................36
Bátorfí Emma............................................40
Gulyás Gizella..........................................44
Pásztor Irma............................................49
IV. fejezet - Egyéb kiemelkedő Liszt-koncertek Nagykanizsán.62
V. fejezet - Liszt Ferenc alakja Nagykanizsa sajtójában.....69
5
BEVEZETES
Kétszáz éve, 1811. október 22-én született Liszt Ferenc, a magyar zene-történet egyik legnagyobb egyénisége. Doborjánban (ma Raiding, Ausztria) indult és 1886-ban Bayreuthban lezárult életútja időben átfogja szinte a teljes XIX. századot, földrajzilag pedig kiterjed egész Európára. Pályájának legfőbb állomásai, Párizs, Weimar és Róma mellett Magyarország kitüntetett szerepet játszott életében, hiszen - különösen az 1838-as nagy pesti árvíz hírére bekövetkezett megdöbbenése és ilyen szempontból magára találása óta - élete végéig következetesen magyarnak vallotta magát.
Ennek ellenére magyarsága máig tartó polémiák tárgya. E téren azonban fogadjuk el kitűnő monográfusa, Alán Walker érvelését:
... Liszt magyar volt gondolataiban, szavaiban és tetteiben egyaránt. Egész életén keresztül gyakran ismételte, hogy magyar, egyetlen egyszer sem állította, hogy francia vagy német lenne. Magyarországot mindig úgy említette: „hazám”, és végtelen örömmel írta le: „A nemzeti büszkeség része vagyok”. Liszt mindig állást foglalt a magyar érdekek mellett. Számos jótékony célú hangversenyt adott a haza népe számára; ezeken a koncerteken nem egyszer nemzeti viseletben jelent meg. [...] Jelentősen hozzájárult a nagynevű budapesti Zeneakadémia megalapításához, amely máig az ő nevét viseli.1
Maga a zeneszerző is többször, egyértelműen fogalmazott e tekintetben. Élete alkonyán például így nyilatkozott: Engedtessék meg nekem, -eltekintve attól, hogy fájdalom, nem birtokolom a magyar nyelvet ...