Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.36 MB
2020-04-20 14:45:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
22
169
Rövid leírás | Teljes leírás (119.26 KB)

Cím: Kincses, harcos Kanizsa
Alcím: a törökkorhoz kötődő mondák Nagykanizsáról és vidékéről
Szerző: Kardos Ferenc (1964)
Szerz. közl: Kardos Ferenc
Kiadás: Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyesület, 2010
Sorozat: Nagykanizsai honismereti füzetek/32.
Eto: 398.223Nagykanizsa ; 943.9Nagykanizsa"05/16" ; 894.511-343.4 ; 908.439.121
Tárgyszó: Nagykanizsa ; Kanizsa ; Kiskanizsa ; Botszentgyörgy; Romlott-vár ; török kor ; mondák
Szakjel: 398
Cutter: K 18
Nyelv: magyar
Oldal: 48 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSAI — HONISMERETI FÜZETEK
9fs 2010
KARDOS FERENC
KINCSES, HARCOS KANIZSA\' A törökkorhoz kötődő mondák Nagykanizsáról és vidékéről
Készült Nagykanizsa Önkormányzata és a Nagykanizsai Városvédő Egyesület támogatásával
Szerkesztő: Horváth Ilona
Címlap:
Kanizsa feladása 1600-ban
Georg Keller metszete
Felelős kiadó:
NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET
Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
Cserti Tibor elnök
Minden jog fenntartva!
ISBN
978 963 89018 2 8
Készült a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofít Kft.
nyomdájában
2010
Ügyvezető: Dr. Berlinger Henrikné
w
Tartalom Y- l%
Bevezető gondolatok Előzmények és célok Forrásvidékek
Nagykanizsa történeti mondáiról
1. A kanizsai várhoz kapcsolódó történetek
1.1. A ,3arát-fa” mondája
1.2. Tbúry György, a legendás vitéz
1.3. Zrínyi-járások emléke Kanizsán és vidékén
1.4. Végvári történetek
1.5. Basa-dombi rózsa
1.6. Katonatemetés
1.7. Császár-rét
1.8. Cigány-berek
1.9. Kiskanizsai őrtorony
1.10. A fej nélküli táltos
2. Gördövényi szerelmi tragédia
3. Szentgyörgyvári - szentmiklósi mondák
3.1. A fehér lány
3.2. Hasszán bég háreme
3.3. Pénzvirágzás
3.4. Barátok átka
4. A Leányvár kincsei
5. A bajosai Törökvár
6. Törökverő Inkeyek
7. A kőkecske
Bevezető gondolatok
Kedves Olvasó!
E füzetben Nagykanizsa és vidéke középkori, törökkori történeti mondái olvashatók. A mondák bizonyítják, hogy a nagykanizsai és a valamikori kanizsai várhoz tartozó dél-zalai, nyugat-somogyi nép is megfogalmazta, szöveges hagyománnyá alakította, és hosszú ideig folyamatosan tovább adta a maga történeti emlékeit. Ez a kollektív történelmi emlékezet aztán elért a 21. századig ma is fellelhető földrajzi helynévként vagy a szóbeliségben terjedő élő hagyományként. Innen az irodalomba is átkerültek mondák, amelyek hivatalos szövegként élnek már tovább az időben. Egy város, falu mondái, anekdotái, népdalai fontos építőkövei lehetnek a helyhez kötődő identitás kialakításának, erősítésének. Hiszem, hogy ez Nagykanizsán is így van.
Már a tervezésekor kiderült, hogy a füzetbe nem fértek volna be más történeti korszakok mondái, sem a történeti korszakokhoz nem köthető mondák (például a kanizsai boszorkány- és lidérctörténetek). Ezért a török időkhöz és az azt megelőző középkori Kanizsához kötődő történetek közlésével kezdem a kanizsai mondavilág ismertetését, s csak a ma Nagykanizsa határába eső korabeli falvak eseményeit tekintem át.
A mondákhoz, mondatöredékekhez fűzött magyarázatokban arra törekszem a szövegek közlése mellett, hogy bemutassam a bennük szereplő személyek, helyek, események történeknünkben betöltött valós feladatát is.
Sok esetben - elsősorban a kanizsai helytörténeti irodalomban - nehéz megítélni egy-egy történeti leírásról, hogy az monda-e vagy szikár történeti tény. Mondaként csak azokat a történeteket közlöm, amelyekben a történelmi eseményeket szépirodalmi vagy népköltészeti formákban mesélik el.
Az idézőjelek közt a dőltbetűs írásmód az idézett, közölt monda egy vá...