Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.65 MB
2020-04-28 14:36:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
17
81
Rövid leírás | Teljes leírás (9.29 KB)

Zalavármegye 1923 013-024. szám február

Hiányzik: 14. szám 2-4. oldal, 15. szám 1. oldal

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II. érfdyam.
X&Iaeiicrszea, 1923 febriar 2 Pintek.
Ara 6 koron ».
13. száca.
EGYE
A MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA.
Felelős szerkesztő : N. SZABÓ GYULA. Szerkesztő : HDHN GYULA.
VABSADALI! K3 fOLlfíSAi LAP aeflIPLKVIK nKTEflÉST MHQSSZOE. Iléflieléi 1 • erre ISI %. Egyei »/am 81
Szerkesztőség Kisfalarty-a. 8. Telefon 162 sz. Kiadóhivatal Széchenyi-tér 5. Telefon 131 ss.
mm
„Hijwk egy Isttubrn. HKzek eny h»*4¥aw Hlsick egy isteni flrófc igazságban. Hiszek Magyoronzág feltámadásában Ánieii."

Szilánkok.
A fővárosban öngyilkos lett egy kedves, szép és tisztességes úrilány. Irodákban dolgozott reggeltől éjjel egy óráig. Levelet nem hagyott hátra, tehát tettének •ka ismeretlen. Azaz dehogy ismeretlen, ha gondolkozunk az eseten és ha tudjuk, hogy ezt az idegülő munkát évek óta végezte. Egy közönséges napszámos ha annyit dolgozna, mint az öngyilkos leány — évek multán — kis házat vehetne, de a leány szellemi munkás volt és tisztességes, tehát tettének oka, sajnos nem ismeretlen.
♦ *
*
A ma krónikása hamar elszomorodik. Fényről, napsugárról csak ritkán írhat. Annál többet gyászról és nyomortól Nyomorról, réttenetesről, szavakkal ki nem fejezhetőről és a nyomor okozta bűnökről. Gondolkozzunk, hogy Isten képére teremtett embertársaink mit szenvedhetnek, akik nem tudják megkeresni a mindennapit. De ha a mindennapit megkeresik is, azt nem tudják megfőzni, megsütni, mert a fa drága> mint a féltett ékszer. Tehát nem csudál-kozom, ha már a vasúti hidak fáit is ellopják.
* * *
Egy tanítótól kaptam ma hosszú levelet. Elpanaszolja, hogy komunizmussal vádolták, de tisztázta plébánosa és a biróság. De egy negyedik faluban lakó plébános még mai napig is vádolja és annak befolyás révén már 8 év óta nem kapja fizetését, pedig a biróság azt megítélte. Az eset érdekes, a vörös vádak alól a biróság felmentette, plébánosa síkra száll érette, tehát akkor Hol a bibi, vagy ki a bibis? Nemsokára Zalaegerszegen közig bizottsági ülés lesz, ezt az ügyet is szóvá tetietrié ott valaki Azt hiszem, a jog és igazság csak nyerne vele, mert\' ha a biróság felmentette, sőt « fizetése folyósítását is elrendelte, azt folyósítani kell Tisztázni kell a tanító ügyét azért is, mert a biróság tekintélye nem engedheti, hogy rendelkezéseit be ne tartsák. És tisztázni kell azt is, hogy miért nem teljesítették eddig a magyar töggetlen biróság parancsát? Vagy nemi parancs? Igenis, a legszentebb parancs.
A sümeg—devecser- pápai vasútról sokat beszélnek ma mind a három váresban. Arról is beszélnek, hogy milyen jó volna azt Zalaszentgrótig meghossza-bitani. Ugy értesültem, hogy az érdekeltség a műszaki munkálatokat már be is fejezte, csak olyan módozatokat keres,
hogy a mai óriási építkezési költségek mellett az építkezéseket meg is kezdhesse.
Kérem az engedményes nem adhatná át engedményét másnak, akinek volna elegendő tőkéje?
* *

Figyelemmel kisértem Zalaszentgrót szellemi életét. Kitűnő vállatairól, régi és kitűnő, első dijat nyert, tűzoltóságáról, felekezeti békéjéről, fejlődő sportjáról már
mmmmmnmmmm^m
irtani. S most örömmel számolhatok be kulturális működéséről is. Minden ünnepélye sikerült Ünnepélyeinek műsora mindig magyar és erkölcsös volt. A modernizmus bántó mezt...