Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.ABC sorrend | Népszerűség szerinti sorrend | Kiemelt hivatkozások

Kategóriák

Weblapok

Pannonhát Tájpark - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/30682.html
A Pannonhát Tájpark 2005 augusztusában alakult 27 dél-zalai település részvételével, azzal a céllal, hogy fellendítse a térség turizmusát, bővítse és összehangolja a turisztikai kínálatot.
Zala megye földrajzi nevei. - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/31796.html
Pátró, Pátróba, Pátróbu, Pátróba. Korábban Nemespátró, 1956 óta Pátró (Hn. 1956.). — T; 2130, L: 706.
Ki kicsida Zala megyében; 2000-es kiadás. - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/32084.html
A faluban az elmúlt évek legsürgősebb feladatát a Fő utcai fölcsuszamlás veszélyének elhárítása jelentette, ami 50 millió forintba került. További 15 millió forintot kellett költeni a belterületi vízrendezésre, a csapadékvíz elvezetésére.
Ki kicsoda Zala megyében. - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/31977.html
Nemespátró - Ki kicsoda Zala megyében 1996 439-440 oldalon található a leírás. Mindenre kiterjedő alapos ismertetést tartalmaz a mű.
Nemespátró evangélikus gyülekezet története. - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/22667.html
A nemes-pátrói Ágostai Hitvallásu Evangélikus Keresztyén Egyházközség története, írta Mesterházy Sándor Kiadás: Csurgó : Vágó Gyula Könyvnyomdája, 1903.
Wikipédiából, a szabad lexikonból. - http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesp%C3%A1tr%C3%B3
Nemespátróról amit tudni lehet a szabad lexikonból. Fekvése története,nevezetességek.
Lakodalmak ülésrendje Nemespátró. - http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/168.html
220. ábra A lakodalom ülésrendje. Nemespátró, Somogy m. 1930-as évek 1. Vőlegény. 2. Menyasszony. 3. Kérő násznagy. 4. Vőfély. 5. Vőlegény apja. 6. Vőlegény anyja. 7. Menyasszony apja. 8. Menyasszony anyja. 9. Nyoszolyó lány. 10. Nyoszolyó asszony. 11. Vőlegény rokona. 12. Menyasszony rokona
Somogy-Zalai Evangélikus Gyülekezet - http://somogyzala.lutheran.hu/gyulekezet/nemespatro.html
A honlapon a gyülekezet és a falu életéről tudhatunk meg adatokat.
Nemespátró, Somogy m. 1934). Először egy kanász egyedül járta, kezében a baltával. ..... a dunántúli pásztorbúcsúk híres színhelyén, a Korona vendéglőben
1870 tavaszától Szilvágyi Gyula nemespátrói és egyben esperesi segédlelkészt nevezte ki az egyházi főhatóság kanizsai lelkész-tanítónak, aki 10 éven át hűségesen látta el mind tanítói, mind esperességi segédlelkészi feladatát. Közben a gyülekezet lélekszáma növekedett. 1875-ben 140, 1880-ban 280 lélek tartozott a filiához. A lélekszám növekedésével azonban nem járt együtt a gyülekezet anyagi erősödése, mely szükséges lett volna az önállóvá váláshoz, és azzal Szilvágyi Gyula parókus lelkésszé választásához. Az anya és leánygyülekezet kapcsolata ugyanis már csak névleges volt, és mindkét fél kereste a szétválás módjának lehetőségét. Már 1872-ben maga Szepetnek kérte az esperességi közgyűlést a szétválasztásra. A felsőbb egyházi szervek azonban még hosszú évekig nem találták erre "érettnek" a gyülekezetet. Mindezek közrejátszhattak abban, hogy Szilvágyi Gyula (1881-ben) Nagykanizsától elköszönt, és Légrád lelkésze lett.
Zala megye kézikönyvében a községről. - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/30227.html
Zala megye kézikönyve szerint ekkor már csak 347-en élnek a faluban.
Zala megye néprajza - http://www.nagykar.hu/keptar/81/17815/reszletek.html
Zala megye néprajzi csoportjai Szerző: Kerecsényi Edit (1927)
Erdő és ember Zalában - http://www.nagykar.hu/keptar/41/17783/details/
1873-ban remekbe készített borotválkozó tükre kiállításunk egyik büszkesége. ... héz paraszti kézzel faragott tükör, melynek két szélére Ádámot és ...
Népzenei gyűjtés. - http://mek.oszk.hu/02000/02074/html/18.html
Gr 58/A/a Nemespátró (Somogy) 61 é. férfi 1936 Seemayer. {420.} 052 .... Minden ember ablakára. Az enyimre nem süt soha. Hej Istenem, mi az oka?
"Somogyban a híres P.Szabók, akiknek páthrói előnevük csorbult ezzé,holott már 1488-ban nemesek voltak, sőt magának a falunak aneve még napjainkban is Nemespátró."
Az emlékkönyv egy fejezete: Szomjas Károlyné: Eljegyzési- vagy kézfogólakodalom Pátróban. 373-394.oldal.
Magyar néprajzi lexikon - http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-903.html
Borotválkozó tükör fedőlapja, a kinyitható tükrös fedéllel (1844. Nemespátró, Somogy m.) Bp. Néprajzi Múzeum
Révai nagylexikon szócikke - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/30875.html
Révai nagylexikon szócikke mely szerint 1910-ben 810 lakos élt a faluban.
Zala megye településeinek atlasza . - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/31847.html
Zala megye településeinek atlasza - 257 település részletes térképe. Mely szerint 700 éves múltra visszatekintő község Zala megye déli részén található.
Egyháztörténet - http://mek.oszk.hu/01900/01910/
EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEK. FORRÁSGYÜJTEMÉNY A DUNÁNTÚLI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET TÖRTÉNETÉHEZ. I. KÖTET. ÖSSZEGYÜJTÖTTE: PAYR SÁNDOR THEOL. AKADÉMIAI TANÁR.
Magyar Nagylexikon szócikke. - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/29064.html
Nemespátróról található adatok a Magyar Nagylexikonban.
Zala megye kézikönyve - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/31470.html
Zala megye kézikönyve angol nyelvű ismertetője Nemespátróról.
Uj Magyar Lexikon - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/30407.html
Pátró azaz Nemespátró
Hívogató a régiók kapujában. - http://www.nagykar.hu/keptar/1507/30657.html
Hívogató a Régiók Kapujában - Útikönyv Látnivalók Nagykanizsán és Térségében német nyelvű szócikke Nemespátróról.