Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
56.27 MB
2010-03-05 23:00:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1413
4355
Rövid leírás | Teljes leírás (1.39 MB)

Zalai Közlöny 1933. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I .— ■ yV/V-/ I V K. MUCII 1 i
\'ft/. 73. évfolyam I. szint Hirtapkónyv
Nagykanizsa, 1933. fanuir l, vatírnap J 1. növedeknap í - Ara 16 Mér
ZALA
S™*!^"^" f" klld«<\'"!« : PS.I 5. mim Megjelenik mtncka reggel, MM kivitelivel
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizeti in : egy börn t ptngS W Wtfc SaeikMrtMd > CUASblveUU Weloa: 7«. m
Boldog njesztendó. .
Furcsa, félszeg anakronizmuson\', csupa megszokásból klvángal|uk egymásnak ■ boldog ujeszlendől. Sia-vak... szavak,.. Elkopott, meggyőződés nélkül pörgetett ,„vak, amik nem igen Jutnak el a|kl6l az értelemig. Csak ugy rádöbbenik néha az ember, hogy mll Is mondolt.
Boldogság...
KI akar ma már boldog lenni? Kinek jul ennyire Mlböt? Kinek a vágya fog be egy szárnyiendlléstel ekkora darabol az eléihelellenbót ? Hova szakDII azóta a vágyak hoil-zonl|«, amikor még komolyan bllluk és akarluk a boldogságot ?
Boldogság...
Sió... Megáll előtte az ember és keresi az értelmét. Azlán elszomorodik, mint ahogyan halk l|edtség fátyolozik ál a lelkűnkön, amikor a gyermekünk ajkáról csilingelő Imádtágból először komorodik elő a .most és halálunk óráján..."
Hol van már áltól a ma embere, hogy boldogságot reméljen magának éi kívánjon másoknak? Mennyi nép álom, ábránd, mennyi duziadó éleleró, akarat, mennyi Imádság, mennyi szívét doboglaló gyönyörűség volt valamikor ebben a kívánságban: boldog lenni I És milyen nagy-nagy hitlel mertük egymásnak kivinni I Milyen alázatos vigyako-zással mertük magunknak akarni I Milyen dacos bátorsággal Indult el minden Hatat a kékmadár nyoma utáni A létezésünk földi célja volt az elégi detl, szép, boldog élet.
Ma már nem boldogok akarunk lenni. Apró földi ember Ilyen ma-
Íasratörő vágyat ma már nem mer Iclpelnl Szilveszter é|szaká|án a holnap puttonyában. El se hiszi, aki mondja, csak az ajka jár rá a Izóra, mikor boldogságot, elérhetetlent, az Idők zajlásánsk tengerfenekére zuhant kincsei kiván egyik a másikának.
Az újév reggelén misére hívó harangszó ma csak béni, lört derekú, csapzott szívű embereket ébreazl. Az Imádság szárnyán csak a holnapi falat kenyérér! szállnak keser-vea sóhajok a mindenség sorsál Intéző Hitalom trónjának zsámolyához.
„Uraml — Igy imádkoiunk — nem (karjuk ma Tóled, hogy csodát légy. Nem kérünk boldogságot Tőled az uj esztendőre. Kicsi és kevés a Te világod végtelenségéhez, elenyésző semmi a Te örök bol-cseaégedhe/, amu ml kélünk. Kenyeret adj nekünk, Uram, hogy ne legyen körülöttünk sok százezer éhef, didergő gyermek, hogy ne le-sjren síró asszony és ne legyen Okölbeszorull kezű apa. Csak any-nylt adj, Uram, hogy legyenek nyu-
Íodt éjszakák és legyen félelem nét-üli holnapi ti add, Uram, hogy legyen erős bennünk a türelem és add, hogy a vállunk elbltja keresztedet I Add, hogy legyen békesség és legyen szeretet, ami letörölje homlokunkról ti véres verítéket I Add, hogy tegyen kisebb a gond batyuja és nagyobb a kenyérből a
lalat I Add, hogy az ember, a Te öled paradicsomából a ma golgolhá-(ára tévedt sokmlllió fiad, aki valamikor mind boldogságról álmodott, ma csak annyll ludjon hinni még. hogy a Te akaralod sodor bennünket és nem sátáni erők zuhataga
rengeti alattunk az élet minden fundamentumát I"
Boldogság...
Trónjáról ledönlOtl bálvány...
Darab kenyér... meleg olthon... nyugodt álom... Jöjjön el a Te országod I Btrbnrlls Lajos
Gömbös miniszterelnök n]évl nyilatkozata
„Tudom, hogy a számomra előlegezett bizalmat tettekkel kell megerősítenem\'4
Budapeat, decembar 31
Újév clötll napon QOmbOs Oyula miniszterelnök nyilatkozott az aktuális kormányzati és politikai ...