Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.87 MB
2010-03-08 14:12:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
800
5519
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zalai Közlöny 1933. 098-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. í»IOly»m 98. izátn
NagylMalxM, 1938. május 2, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
IwbeulMt ti klidóhlvilil; pótl S. ulm Mc|feleallt minden teggtl, WU5 kivitelive]
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eiöílietéil ára: egy hón a pengő 00 ml SuíkeiflMgl «■ blvtthlviláll leleion: 78.
Horogkereszt
Nagykanizsán?
(bl) Egyik egerszegi laptársunk hasáb|aln Jeleni meg minap a híradás, hogy MeskD Zoliin Nagykanizsán meglndiioila (mull IdOBen I) a horogkeresztes szervezkedési és rövldeien le la |0n Kanizsára a hivatalos megalakulás proklamálása végell. Kicsit tamáskodva logadluk egerszegi kollégánk érieatllésél, egyrészt meri Nagykanizsán semmiféle horogkeresztes szervezkedésnek lál-haió vagy másként érzékelhető nyoma nincs, misrészt meri Nagykanizsa nem is olyan régen egy horogkeresztes párllrodát minden hangos és ijesztő plakát-özöne ellenére is csendes derültséggel átadott már a jól megérdemelt feledésnek. A .vezéreket" az édespapljuk elintézte, a .tábor" pedig visszavonult oda, ahonnét még Ideje sem volt napvilágra Jönni: — a tltánkodó gyerekemberek viszketeges álmainak birodalmába.
Ezek ulán uj szervezkedés indult volna meg Nagykanizsán? De hol? És ki? És főként: — miért? Mert azóta JOII Hitler? És mert Németország kiadta a {elszól, hogy keleti gyarmatok kellenek a horogkeresztes gondolatnak? Ez maga aligha lesz elegendő ahhoz, hogy slkertll|On horogkeresztes zászló alá tömöríteni a kanizsaiakat. Mert ami Jó lehetett a getmán kolosszusnak, — ami sikerülhetett a német nép szervez-helóségének lélektani adollsága mellett, — amire szüksége volt a német birodalomnak az utolsó kötél va bsnqoe gesztusával, az nem okvet lenül J6, nem okvetlenül sikerül és nem okvetlenül szükséges Itt, a QöcaeJ szélén. A horogkereszt még Németországban sem letle le a vizsgát a világtörténelem llélőszéke elölt, söt még ennél kisebb vizsgán, a Jelen nemzedék sorsának kollokviumán t« bizonytahn a kalkulusa, Lassan tehát a testtel I ElSszOr várjuk meg, ml lesz az, amit le akarunk másolni és még aiulán Is dOnlstík el elöször, hogy a magyar lelkiségbe ál lehet-e és át kell-e Oltelni a germán lélek speciális elméletét? Zsákbamacska lehet bucsulla-OrOm gyerekek számára, de nem lehel politikai Játékszer egy ország bőrére, még akkor sem, hí az egész Mesko képviselő ur kisded Játéka csupán, amihez kanizsai gyerekeket is lel akar használni elöőrsökül.
Nagykanizsa örül, hopy gondokban verejtékező polgárai mcgvjnnak egymás melleit békességben. Vakmerő és lelkiismeretlen Játék volna ezt a nyugalmat feldúlni idegen eszmék meghonosilására Irányuló kísérletekkel. A datolyapálma nem terem meg a Principális-part televényében, a horogkeresztes gondolat Is legfeljebb salnya gyümölcsökéi hozhat, ha a német lélek tala|áhól az őst purger-tradldók légkörébe akarják áttelepíteni.
Nagykanizsa nem lehel kisérleli nyul Ilyen merőben felesleges próbálkozások számára. Nagykanizsa
Gróf Bethlen Istvánt lovasbaleset érte az inkei határban
* volt mlnlsztaralnOk
Nagykanlzaa, május 1 Vasárnap délelőtt az a riasztó hir terjedt el Kanlzaán, hogy Bethlen István gróf volt miniszterelnököt, aki rövid idő óla vendégként larlózko-dlk báró Inkey Józscl lhárosberényi kastélyában, súlyos kimenetelű sze-rencséllenség éne sétalovaglás közben. Ezek a hirek szerencsére túlzónak voltak.
A volt miniszterelnök, akiről kOz-ludomásu, hogy szenvedélyes lovas, szombaton délelőtt kilovagolt vendéglátó házigazdája llával, a Halai Péter báróval. A déli órákban már hazafelé Igyekeztek és alitf lehetlek félórányira a kabtélylól, amikor be-
lova vakondturáaba lépett, maga alá temette
következeit a baleset. Orif Bethlen lova véletlenül b...