Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.55 MB
2007-02-13 13:24:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
706
8185
Rövid leírás | Teljes leírás (551.11 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. augusztus - 62-70. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


SAGT-KA5IJ58.*, I8«O. augnsztus 1-én.

Tizenkilencxedlk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY

tzám 10 kr
p
\', mmiorii\'iior fi h utvkhki g.-rfr:
NAQY KAHIZ8A Wlmloikál
BérmutetUu etak ntetrt aankaUr.
^ iáktól fogad Útnak i»|
;. mac»tári iiíeit>k minile: ^^» ^^m ^^H -^^^^- ^^^^^^^ ^^^^^M -^^^^ ^^M ^^M ^^m
??\'gyei hirdeté«ért kOCrf
.? 30 kr fisetond* |
* .-.» ^ - - - *=*Ö)1;
ü .K»nl»saTáros hel.vh«tósáRán»k, „n.-kanlzs»l ünk. lüzoltó-e?ylet-. a ,n.-kiini/j)»l kereskedelmi » i,>nrl>aiik-. .naaj-kanizs.1 UU.rékpénztár-, a „lUMnegjei" általános tanltó-tMh tftlef, a „n.-kaniz»ai kisdedneveló egjesület-, a u.-kanizsui tiszti öuwzHyw szövetkezet-, a .soproni kereskedelmi a Iparkamara n.-kanlzsal kDIUIanztmánya" 8 több
meejei is vároxi e;yesület liivatalo-. értesítője.
Hctenklni kelx/cr, vasárnap- s csűtOrtOkOn megjelenő vegyes tartalmú lap.
Siainiok TÍMU ••«
ZALA-SOMOGYI KOZLOlVT
•CM
es] vid<*k
Kmlit\'ttfm czikkciin<."i(izatália!i hopv ajáaluuáui c hegyvidék s/üirnira a must |. f\'í/.ést nagyobb mértékben gyakorlalba venni uiiut eddig történt; csak egyes na-^vibl> birtokos és finom i/Jii, c^emegn beirt élvi\'/.ni kívánó c-aládaink számára történt M •?lőre nicsíjcgyziin, hagy ne badacsonyi ürmüsiiek neveztessék — inert hiszen nem Ormos - hanem badacsonyi CÍCBCSC bor-Sík.
Midiin hold. Uogyay dajos a nagy szüiész. hódolatteljes és^hillas alattvaló, a
\'Z-ilaniegyíbcii utazó felségnek kedveskedni kívánt ilyet ado\'t a balatoni Kisfaludy gőzösre U-plei-": — mint kcllcmc-i»\'ini\'gi\' bor:, had c^ouyi ^aját készitni\'-nyét.
Midőn - :c c.ztendovol u/.i\'iölt így h.i/.alit;usi:i)k külföldi utj/uúl hazatért, s hozzám jött kérdvén: van-c az urnák ba
\'daconyi fuziitt mustja? Van. — Tudna c i\'lpakolni fivegi kbi\'n. di^ messze1 uira? igen i^. — NIMII <-sike.... ha megmondom kinek és hova? tessék csak megrendelni, bárhova oiszállilom. ?- Trhát 5 nappal ezelőtt Kossuth Ljjosuál <bé«li Itcru vele esyütt s c közben említette, hogy bort ez idegen földön nem tud inni. mert egyik sí ni az ó iziéso. szerint való, de iiic liaza is Ugöiómcstebb ivott kevés bada-íw>nyi c«!megi" bort azt [icdig nein is tudná, hogy hazulról is kitől k.iphaili.i, aíért inkább vízzel él rendeden - tehát innék a sz.\'in-ra lesz a Iror, de nem az ii ne.ve alatt.\' Jiaiiüiu KI. S ez név \'alalt /.alliuj sal A bor elment cs eljutott a wlag és korunk uagy embere élvezetére;

de én azóta is küldtem néhinyszor megemlékezvén a nagy lélek testi szomjára. —
Itt a fővárosban sok jeles családunk nak kedves .^cinege itala, tudtommal különösen a tanári s birói körökben, de minden olyan háznál is, társas összejöveteleknél is, ahol számítani kívánnak a esc mege bor árával, annyival is inkább, mert a tokaji aszú borok hitele az utánzások miatt megrendítve van, ugy hogy én, az én kis üzletem számára évenkint 50 akut szoktam régebben lcfözetni, - mely el is fogyott rendesen — csak azt sajnáltam mindig, hogy egy bilesct más vidékre kényszeritett
Mig Berlinben, Boroszlóban voltak üzleteim mindenütt nagyon kedvei volt az e fajta csemege bor, tudósok művészek, és minden re.\'idü rangú férfiak ; de a nők meg általiban kéjjel élvezlek és fiuoui sütemény ékkel felszivatva édelegtek ez ital neművel.
Kereskedelmi czikkem volt Kszak Németország több jeles családja szamara sok esztendőn keresztül, mígnem : z 1*72...